Byla S2-258-446/2009
Dėl antstolio Tomo Ubarto pareiškimas dalyje del išieškotojo pakeitimo tenkintinas ir išieškotojas Litimpeks bankas pakeistinas i UAB „ACCREDO“ (Lietuvos Respublikos CK 6.102 str.)

1Kelmes rajono apylinkes teismo teiseja Vilma Rašciuviene, rašytinio proceso tvarka išnagrinejusi antstolio Tomo Ubarto pareiškima pakeisti išieškotoja ir skolininka, n u s t a t e :

22009 m. vasario 3 d teisme gautas antstolio Tomo Ubarto pareiškimas pakeisti vykdomojoje byloje Nr. 3247/2007 išieškotoja ir skolininka.

3Pareiškimas tenkintinas iš dalies.

4Lietuvos Respublikos CPK 596 str. numatyta, kad pirmosios instancijos teismas, kuriame buvo išnagrineta byla, antstolio ar suinteresuotu asmenu prašymu nutartimi vykdymo procese pakeicia išieškotoja ar skolininka, jeigu fizinis asmuo miršta, jeigu reorganizuojamas ar likviduojamas juridinis asmuo, taip pat reikalavimo perleidimo ar skolos perkelimo atveju, kitais istatymu numatytais atvejais.

5Iš teismui pateiktoje vykdomojoje byloje Nr. 3247/2007 esancio vykdomojo rašto matyti, kad 1996 m. liepos 24 d. Kelmes rajono apylinkes teismo sprendimu civilineje byloje Nr. 2-231/1996 iš atsakovo A. G. TUB „Vidsodis“ ieškovui Litimpeks bankui buvo priteista 50000 Lt paskolos, 8931,96 Lt palukanu, 2156,40 Lt delspinigiu, nukreipiant išieškojima i ieškovui ikeista turta. Iš toje pacioje vykdomojoje byloje esancios reikalavimo teisiu perleidimo sutarties Nr. 5 (b. l. 2, vykd. byla Nr. 3247/2007) matyti, kad likviduojama AB Litimpeks bankas, atstovaujama banko likvidatoriaus UAB „Valeksa“ direktoriaus A. S., 2008 m. rugpjucio 19 d. perleido reikalavimo teise i skolininko A. G. TUB „Vidsodis“ 51595,22 Lt skola pagal Kelmes rajono apylinkes teismo civilineje byloje Nr. 2-231/1996 išduota vykdomaji rašta naujajam kreditoriui UAB „ACCREDO“. 2008 m. lapkricio 5 d. ši reikalavimo teisiu perleidimo sutartis Nr. 5 buvo patvirtinta Vilniaus apygardos teismo. Vertinant nurodytas aplinkybes darytina išvada, kad kliuciu pakeisti išieškotoja nera, todel antstolio Tomo Ubarto pareiškimas dalyje del išieškotojo pakeitimo tenkintinas ir išieškotojas Litimpeks bankas pakeistinas i UAB „ACCREDO“ (Lietuvos Respublikos CK 6.102 str.).

6Iš Juridiniu asmenu išplestinio išrašo (b. l. 7, vykd. byla Nr. 3247/2007) matyti, kad 2006 m. lapkricio 2 d. tikruju nariu sprendimu A. G. TUB „Vidsodis“ nuspresta pertvarkyti i UAB „Skardlita“, 2007 m. sausio 11 d. šis pakeitimas iregistruotas Juridiniu asmenu registre. Pertvarkymas – tai juridinio asmens teisines formos pakeitimas, kai naujos teisines formos juridinis asmuo perima visas pertvarkytojo juridinio asmens teises ir pareigas (Lietuvos Respublikos CK 2.104 str. 1 d.). A. G. TUB „Vidsodis‘ pertvarkius i UAB „Skardlita“, jam pereina visos pertvarkytojo asmens teises ir pareigos, todel antstolio pareiškimas dalyje skolininko A. G. TUB „Vidsodis“ pakeitimo i UAB „Skardlita“ laikytinas pagristu ir tenkintinas.

7Iš civilineje byloje Nr. 2-231/1996 esancios bendrosios nuosavybes turto dalies išskyrimo sutarties, protokolo Nr. 3, kitu dokumentu (b. l. 16-23, civ. b. Nr. 2-231/1996) matyti, kad Šiauliu miesto apylinkes teisme buvo nagrinejamas gincas tarp ieškovo V. P. ir atsakovu A. G. TUB „Vidsodis“, A. C., S. K. bei A. G. del bendrosios nuosavybes turto dalies išskyrimo ir sutarties vykdymo. Antstolis Tomas Ubartas skolininkais vykdomojoje byloje Nr. 3247/2007 praše pripažinti ir A. G., V. P. bei A. C., kuriuos naujasis kreditorius UAB „ACCREDO“ nurode kaip A. G. TUB „Vidsodis“ tikruosius narius. Irodymu, patvirtinanciu, jog šie asmenys buvo A. G. TUB „Vidsodis“ tikrieji nariai, antstolis teismui nepateike, todel pareiškimas šioje dalyje paliktinas nenagrinetu.

8Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 48 str., 290 str., 291 str., 596 str., teismas

Nutarė

9Prašyma tenkinti iš dalies.

10Pakeisti išieškotoja iš Litimpeks bankas, imones kodas ( - ), i UAB „ACCREDO“, imones kodas ( - ),, buveines adresas ( - ).

11Pakeisti skolininka A. G. TUB „Vidsodis“, imones kodas ( - ), i UAB „SKARDLITA“, imones kodas ( - ), buveines adresas ( - ).

12Antstolio Tomo Ubarto pareiškima dalyje del A. G., V. P. ir A. C. pripažinimo skolininkais palikti nenagrinetu.

13Nutartis per septynias dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali buti skundžiama Šiauliu apygardos teismui per Kelmes rajono apylinkes teisma.

Proceso dalyviai