Byla 2S-1386-601/2013
Dėl tėvystės nustatymo be motinos sutikimo, suinteresuotas asmuo Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius

2Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Evaldas Burzdikas, teismo

3posėdyje rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal Kauno valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos atskirąjį skundą dėl Kėdainių rajono apylinkės teismo 2013 m. balandžio 26 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjo V. B. pareiškimą dėl tėvystės nustatymo be motinos sutikimo, suinteresuotas asmuo Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius.

4Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

5I.

6Ginčo esmė

7Pareiškėjas V. B. kreipėsi į teismą prašydamas nustatyti, kad jis yra A. B., gimusios ( - ) (a. k. ( - ) tėvas. Nurodė, kad su J. (A. motina) pradėjo gyventi 2002 metais. ( - ) metais gimė dukra, tačiau dar iki gimstant dukrai ieškovas buvo išvykęs į užsienį dirbti. J. B. 2009 m. liepos 28 d. mirus, dukra apsigyveno pas jos brolį V. A. (A. gyvena ir šiuo metu) (b. l. 1-2).

8Nesant pakankamai duomenų, patvirtinančių V. B. tėvystę, 2013 m. balandžio 26 d. teismo posėdžio metu buvo sprendžiamas klausimas dėl DNR ekspertizės skyrimo (b. l. 22).

9II.

10Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

11Kėdainių rajono apylinkės teismas 2013 m. balandžio 26 d. nutartimi (b. l. 23-24):

12-

13Paskyrė DNR ekspertizę siekiant nustatyti, ar pareiškėjas V. B. (a. k. ( - ) yra A. B., gimusios ( - ) (a. k. ( - ) tėvas.

14-

15Ekspertizę pavedė atlikti UAB „Pavilnio klinika“, Vilniaus g. 25-1, Panevėžys, tel.

16Nr. 8-45-439969.

17-

18Įpareigojo Kauno valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybą apmokėti UAB „Pavilnio klinika“ ekspertizės atlikimo išlaidas.

19-

20Įpareigojo pareiškėją V. B. kartu su A. B. 2013 m. gegužės 2 d., 10.00 val., nuvykti į UAB „Pavilnio klinika“ ekspertizės atlikimui (su savimi turėti pasą arba asmens tapatybės kortelę ir vaiko gimimo liudijimą).

21-

22Civilinę bylą sustabdė iki ekspertizės atlikimo.

23Teismas nurodė, kad pagal LR CK 3.148 straipsnį tėvystės nustatymo (nuginčijimo) pagrindas yra moksliniai įrodymai – ekspertizės išvada giminystės ryšiui įrodyti. Siekiant nustatyti V. B. ir A. B. giminystės ryšį, teismas skyrė DNR ekspertizę. LR CPK 212 straipsnio tvarka įpareigojo V. B., gimusį ( - ) (a. k. ( - ) kartu su A. B. nuvykti 2013 m. gegužės 2 d., 10.00 val., į UAB „Pavilnio klinika“, esančią Vilniaus g. 25-1, Panevėžys, ekspertizės atlikimui. Kadangi pareiškėjui V. B. suteikta 100 procentų valstybės garantuojama ir apmokama antrinė teisinė pagalba, todėl teismas vertino, kad pareiškėjas atleistinas nuo bylinėjimosi išlaidų, tame tarpe ir ekspertizės išlaidų, apmokėjimo. Teismas Kauno valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybą įpareigojo apmokėti UAB „Pavilnio klinika“ ekspertizės atlikimo išlaidas.

24III.

25Atskirojo skundo argumentai

26Kauno valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba (apeliantė) atskiruoju skundu prašo Kėdainių rajono apylinkės teismo 2013 m. balandžio 26 d. nutartį dalyje dėl Kauno valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos įpareigojimo apmokėti DNR ekspertizės atlikimo išlaidas pakeisti (b. l. 28).

27Motyvuose nurodė

281.

29Pagal CPK 90 straipsnio 1 dalį, kai teismas savo iniciatyva paskiria ekspertizę, šių veiksmų atlikimo išlaidos sumokamos iš valstybės biudžeto. Pareiškėjas teismo posėdžio metu nepareiškė prašymo paskirti DNR ekspertizę. Kadangi DNR ekspertizę teismas paskyrė savo iniciatyva, todėl ekspertizės išlaidos turi būti padengtos iš teismo biudžeto lėšų.

302.

31Remiantis Teisingumo ministro 2011 m. gruodžio 23 d. įsakymu „Dėl LR Teisingumo ministro 2002 m. gruodžio 6 d. įsakymo Nr. 344 „Dėl išlaidų, susijusių su civilines bylos nagrinėjimu, dydžių ir jų išmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 13 p., jeigu teismas savo iniciatyva paskiria ekspertizę arba šalis yra atleista nuo teismo išlaidų mokėjimo, tai šių veiksmų atlikimo išlaidos sumokamom valstybės biudžeto lėšų, tam skiriamų teismui.

323.

33Teismas nepagrįstai nurodė, kad nutartis gali būti skundžiama tik dėl bylos sustabdymo per 7 dienas nuo jos paskelbimo, kadangi pagal CPK 100 straipsnio 1 d., 2 d., dėl teismo nutarčių, priimtų dėl bylinėjimosi išlaidų, taip pat gali būti duodamas atskirasis skundas. Kadangi bylinėjimosi išlaidas sudaro išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu, tame tarpe išlaidos ekspertizei apmokėti, todėl Tarnyba, vadovaudamasi CPK 88 straipsniu, turi teisę paduoti atskirąjį skundą.

34IV.

35Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

36Atskirasis skundas atmestinas.

37Apeliacinės instancijos teismas, neperžengdamas atskirojo skundo ribų, patikrino pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą. Neatsižvelgdamas į atskirojo skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrino ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320 str.). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų, numatytų CPK 329 straipsnio 2 dalyje, apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

38Ginčo esmė – ar pirmosios instancijos teismas, paskirdamas DNR ekspertizę V. B. tėvystei nustatyti, pagrįstai įpareigojo Kauno valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybą (teikiančią antrinę teisinę pagalbą V. B.) apmokėti DNR ekspertizės atlikimo išlaidas.

39CPK 90 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad šalis, kuri pateikė prašymą iškviesti liudytojus ar ekspertus, atlikti ekspertizę, apžiūrėti įvykio vietą, iš anksto sumoka teismo nustatyto dydžio avansą bylinėjimosi išlaidoms padengti. Kai šio Kodekso ar kitų įstatymų numatytais atvejais teismas savo iniciatyva <...> paskiria ekspertizę, <...> šių veiksmų atlikimo išlaidos sumokamos iš valstybės biudžeto. Taigi, kas turi apmokėti ekspertizės išlaidas iš esmės priklauso nuo to: ar ekspertizė skiriama teismo iniciatyva, ar šalies prašymu.

40Atskirajame skunde nurodoma, kad teismas savo iniciatyva paskyrė ekspertizę, tačiau apeliacinės instancijos teismas šią išvadą laiko nepagrįsta.

41Nustatyta, kad Kėdainių rajono apylinkės teismas 2013 m. kovo 7 d. nutartimi, nagrinėjant bylą dėl tėvystės pripažinimo be motinos sutikimo, buvo nutarta bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka, nes nepateikta pakankamai duomenų, kuriais remiantis būtų galima patvirtinti tėvystę (b. l. 8). Pagal CK 3.144 straipsnio 2 dalį nagrinėdamas pareiškimą dėl tėvystės pripažinimo, kai vaiko motina yra mirusi <...> teismas turi iš vaiko tėvo pareikalauti įrodymų, patvirtinančių tėvystę. Ši įstatymo norma imperatyvi, todėl teismui nusprendus, jog nėra pakankamai įrodymų patvirtinančių tėvystę, pagrįstai skyrė žodinį bylos nagrinėjimą ir pasiūlė (pareikalavo) pareiškėjui pateikti įrodymų, patvirtinančių tėvystę. Iš 2013 m. balandžio 26 d. teismo posėdžio protokolo matyti, kad pareiškėjas išreiškė prašymą skirti DNR ekspertizę („jeigu kitos išeities nėra, tai prašau daryti DNR ekspertizę“), tokį prašymą išreiškė ir pareiškėjo advokatė („prašau paskirti DNR ekspertizę, kadangi pareiškėjas su tuo sutinka“) (b. l. 22), todėl nėra pagrindo daryti išvadą, jog ekspertizė buvo paskirta teismo iniciatyva. Pažymėtina, kad nagrinėjamu atveju būtent pareiškėjui tenka pareiga teikti įrodymus, patvirtinančius tėvystę (CPK 178 str., CK 3.144 str. 2 d.), o teismas neturi pareigos rinkti šiuos įrodymus už pareiškėją. Netgi, jeigu teismo posėdžio metu teismas ir pasiūlė, kaip vieną iš įrodymų, pateikti ekspertų išvadą, tai nereiškia, kad, pareiškėjui paprašius paskirti šią ekspertizę, ji buvo paskirta teismo iniciatyva. Toks teismo siūlymas gali būti vertinamas kaip tam tikra pagalba pareiškėjui, ginant savo teisėtus interesus, kurią nepakankamai užtikrina paskirta advokatė, nepaaiškindama pareiškėjui apie galimybę pateikti tokį įrodymą.

42Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo (toliau – įstatymas) 14 straipsnio 2 dalyje reglamentuota, kad antrinės teisinės pagalbos išlaidas sudaro išlaidos, nuo kurių mokėjimo pareiškėjas atleidžiamas, tai yra: bylinėjimosi išlaidos bylose, išnagrinėtose civilinio proceso tvarka, <..>, numatytos šio įstatymo 20 straipsnyje <...>. Įstatymo 20 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad turintys teisę gauti antrinę teisinę pagalbą asmenys, nagrinėjant civilines ir administracines bylas, taip pat baudžiamosiose bylose pareikštus civilinius ieškinius, atleidžiami nuo žyminio mokesčio ir kitų bylinėjimosi išlaidų (išskyrus Civilinio proceso kodekso 88 straipsnio 1 dalies 6–8 punktuose nurodytas bylinėjimosi išlaidas) <....>. CPK 88 straipsnio 1 dalies 1 punkte numatyta, kad prie išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu, priskiriamos: sumos, išmokėtos liudytojams, ekspertams, ekspertinėms įstaigoms <...>.

43Taigi, nustačius, kad DNR ekspertizė paskirta pagal pareiškėjo prašymą, kuriam suteikta antrinė teisinė pagalba, jo turimas bylinėjimosi išlaidas (šiuo atveju ekspertizės atlikimo išlaidas) turi apmokėti Kauno valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba.

44Esant aukščiau išdėstytoms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismo nutartis yra pagrįsta ir teisėta, todėl nėra pagrindo jos naikinti atskirajame skunde išdėstytais motyvais (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

45Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio

461 dalies 1 punktu,

Nutarė

47Kėdainių rajono apylinkės teismo 2013 m. balandžio 26 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
2. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Evaldas Burzdikas,... 3. posėdyje rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo 4. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs bylą,... 5. I.... 6. Ginčo esmė... 7. Pareiškėjas V. B. kreipėsi į teismą prašydamas... 8. Nesant pakankamai duomenų, patvirtinančių V. B.... 9. II.... 10. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 11. Kėdainių rajono apylinkės teismas 2013 m. balandžio 26 d. nutartimi (b. l.... 12. -... 13. Paskyrė DNR ekspertizę siekiant nustatyti, ar pareiškėjas 14. -... 15. Ekspertizę pavedė atlikti UAB „Pavilnio klinika“, Vilniaus g. 25-1,... 16. Nr. 8-45-439969.... 17. -... 18. Įpareigojo Kauno valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybą... 19. -... 20. Įpareigojo pareiškėją V. B. kartu su 21. -... 22. Civilinę bylą sustabdė iki ekspertizės atlikimo.... 23. Teismas nurodė, kad pagal LR CK 3.148 straipsnį tėvystės nustatymo... 24. III.... 25. Atskirojo skundo argumentai... 26. Kauno valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba (apeliantė)... 27. Motyvuose nurodė... 28. 1.... 29. Pagal CPK 90 straipsnio 1 dalį, kai teismas savo iniciatyva paskiria... 30. 2.... 31. Remiantis Teisingumo ministro 2011 m. gruodžio 23 d. įsakymu „Dėl LR... 32. 3.... 33. Teismas nepagrįstai nurodė, kad nutartis gali būti skundžiama tik dėl... 34. IV.... 35. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 36. Atskirasis skundas atmestinas.... 37. Apeliacinės instancijos teismas, neperžengdamas atskirojo skundo ribų,... 38. Ginčo esmė – ar pirmosios instancijos teismas, paskirdamas DNR ekspertizę... 39. CPK 90 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad šalis, kuri pateikė prašymą... 40. Atskirajame skunde nurodoma, kad teismas savo iniciatyva paskyrė ekspertizę,... 41. Nustatyta, kad Kėdainių rajono apylinkės teismas 2013 m. kovo 7 d.... 42. Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo 43. Taigi, nustačius, kad DNR ekspertizė paskirta pagal pareiškėjo prašymą,... 44. Esant aukščiau išdėstytoms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas... 45. Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337... 46. 1 dalies 1 punktu,... 47. Kėdainių rajono apylinkės teismo 2013 m. balandžio 26 d.