Byla 1-313-673/2012
Dėl to įvyko eismo įvykis, kurio metu buvo nesunkiai sutrikdyta kito žmogaus sveikata), padarymu

1Kėdainių rajono apylinkės teismo teisėja Laima Šablevičienė, sekretoriaujant Sandrai Navickienei, dalyvaujant: prokurorui Nerijui Gružauskui, nukentėjusiajai nepilnametei M. R., jos įstatyminei atstovei D. R., viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjusi baudžiamąją bylą, kurioje, R. K., a.k. ( - ) gim. ( - ), lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, nevedęs, profesinio išsilavinimo, nedirbantis, darbo biržoje neregistruotas, gyv. ( - ), teistas vieną kartą: 2010 m. gruodžio 3 d. Kėdainių rajono apylinkės teismo pagal BK 149 str. 1 d. – 1 metų laisvės atėmimu, bausmę atliekant pataisos namuose, lygtinai paleistas 2011-12-28, 2012-01-18 išbrauktas iš probacijos tarnybos įskaitos, turintis teistumą kaltinamas nusikaltimo, numatyto Lietuvos Respublikos BK 281 straipsnio 2 dalyje (Kelių eismo saugumo taisyklių pažeidimu esant neblaiviam, jeigu dėl to įvyko eismo įvykis, kurio metu buvo nesunkiai sutrikdyta kito žmogaus sveikata), padarymu,

Nustatė

22012 m. birželio 10 d. apie 21.30 val., R. K., ( - ), ties namu Nr. 15, būdamas neblaivus ir neturėdamas teisės vairuoti, tuo pažeisdamas Kelių eismo taisyklių 14 punkte nurodytus reikalavimus, vairuodamas mopedą QINGQI QM 125T-10H, valst. ( - ), pažeidė Kelių eismo taisyklių 9, 133, 134 punktuose nurodytus reikalavimus, tai yra būdamas eismo dalyviu ir privalėdamas laikytis visų būtinų atsargumo priemonių, nekelti pavojaus kitų eismo dalyvių saugumui (KET 9 p.), atsižvelgdamas į važiavimo sąlygas privalėdamas pasirinkti tokį važiavimo greitį, kad galėtų sustabdyti transporto priemonę iki bet kurios iš anksto numatomos kliūties (KET 133 p.), iškilus grėsmei eismo saugumui privalėdamas sulėtinti greitį, net visiškai sustabdyti transporto priemonę, nesukeldamas pavojaus kitiems eismo dalyviams (KET 134), nepasirinko saugaus važiavimo greičio, nesuvaldė vairuojamo mopedo ir partrenkė ta pačia kryptimi ėjusią pėsčiąją M. R., dėl ko dėl eismo įvykio metu patirtų sužalojimų M. R. buvo nesunkiai sutrikdyta sveikata.

3Kaltinamasis R. K. kaltu prisipažino visiškai ir parodė, kad 2012 m. birželio 10 d. apie 20-21 val., būdamas išgėręs tris stiklines 5 procentų stiprumo alaus, neturėdamas pažymėjimo, leidžiančio vairuoti transporto priemonę, jo vardu registruotu motoroleriu važiavo į Nociūnų kaimą nusipirkti maisto. Motoroleris tuo metu jau nebuvo draustas, nepraėjęs techninės apžiūros. Važiuodamas ( - ) apie 40-50 km/h greičiu, apie 21.30 val., nepastebėjo priekyje ta pačia kryptimi einančių žmonių, o kai juos pamatė, nespėjo sustabdyti motorolerio, kliudė nukentėjusiąją merginą ir su motoroleriu nugriuvo ant šono. Partrenkta mergina buvo be sąmonės. Pripažįsta, kad nepasirinko saugaus greičio. Dėl padarytos nusikalstamos veikos labai gailisi, pažada nebenusikalsti, atlyginti padarytą žalą ar padėti savo darbu jei nukentėjusioji to paprašys.

4Be kaltinamojo R. K. prisipažinimo, jo kaltė visiškai įrodyta nukentėjusiosios, liudytojų parodymais ir kitais bylos duomenimis bei rašytiniais įrodymais, ištirtais Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 291 straipsnyje nustatyta tvarka, Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 273 straipsnio pagrindu sutrumpinus įrodymų tyrimą.

5Nukentėjusioji M. R., gim. 1996-04-25, parodė (b.l.21), kad 2012-06-10 ji buvo ( - ) kaime pas savo močiutę ir vakare su draugais ėjo į karjerą maudytis. Kaip įvyko įvykis ji nepamena. Įvykio metu jai lūžo raktikaulis, smilkinkaulis, apatinis žandikaulis, buvo sukrėstos smegenys. Tik iš draugų sužinojo, kad einant kaime ją partrenkė motoroleris, kurį vairavo Pėdžių kaimo gyventojas.

6Teismo medicinos specialisto išvadoje (b.l.28) nurodyta, kad V. R., galimai aplinkybėse nurodytu laiku ir autoįvykio metu padaryti šie sužalojimai: kairiojo smilkinkaulio, kairio skruostikaulio ir dešinio raktikaulio lūžimai, galvos smegenų kairės smilkininės skilties sumušimas. Padarytas nesunkus sveikatos sutrikdymas.

7Liudytoja ir nukentėjusiosios įstatyminė atstovė D. R. (b.l.23) parodė, kad M. R. yra jos dukra. 2012-06-10 paskambinusi M. draugė pasakė, kad ( - ) kaime M. partrenkė motoroleris. Apie įvykio aplinkybes ji nieko nurodyti negali, nes pati M. nieko nepamena. Teisiamojo posėdžio metu nurodė, kad iš draudimo gavo apie 3000 Lt, civilinio ieškinio šioje byloje nereiškia.

8Liudytoja K. S. (b.l.29) parodė, kad 2012-06-10 apie 21.30 val., ji kartu su draugais I. T., M. R. ir A. T. ėjo iš maudynių namo pagrindine ( - ) kaimo gatve, žvyruotu kelkraščiu, dešine puse. Ji ėjo pirma su I., o už jų, apie 2 metrų atstumu, ėjo A. T. su M. R.. Ties gatvės vingiu ji išgirdo smūgio garsą ir atsisukusi pamatė, kad asfaltu link jos čiuožia mopedas. Milda gulėjo ant kelkraščio. Mopedo vairuotojas pripažino, kad yra išgėręs ir neturi pažymėjimo, prašė nekviesti policijos. Iš pradžių M. buvo be gyvybės ženklų, tačiau atvykus greitajai pagalbai, atsigavo.

9Liudytojas M. G., gim. 1995-05-03, parodė (b.l.30), kad 2012-06-10 apie 21.30 val., dviračiu važiavo pagrindine gatve ( - ) kaime ir matė, kaip apie 40-50 km/h greičiu važiuodamas mopedas, staigiai metėsi į dešinę ir trenkėsi į kelkraščiu ėjusios M. R. nugarą. Mopedą vairavo R. K..

10Liudytojas A. T., gim. 1995-06-23, parodė (b.l.31), kad 2012-06-10 apie 21.30 val., jis kartu su I. T., M. R. ir K. S. ėjo ( - ) kaimo kelio šalikelėje. Jis ėjo su M. R.. Eidamas išgirdo šauksmą „pasitraukite“. Atsisukęs pamatė, kad M. pakilo į orą ir nukrito šalikelėje. Tuo pačiu metu ant asfalto griuvo vairuotojas su mopedu. Mopedą vairavo R. K..

11Eismo įvykio vietos apžiūros protokole (b.l.3-11) nurodyta, kad įvykio vieta yra ( - ) kaime, asfaltuotame kelyje. Oro sąlygos – giedra. Kelio dangos būklė – sausa. Važiuojamosios kelio dalies plotis – 4,20 m, kelkraštis dešinėje – 1,20 m. Fiksuotas įvykio vietoje esančio motorolerio QINGQI QM 125T-10H, valst. Nr. ( - ), priekinės dalies apgadinimas.

12Iš transporto priemonės apžiūros ir techninės būklės patikrinimo protokolo (b.l.12) matyti, kad buvo apžiūrėtas motoroleris QINGQI QM 125T-10H, valst. Nr. ( - ), konstatuoti jo apgadinimai: priekinės dalies apdaila, galinės dalies apdaila, priekiniai posūkiai.

13Iš asmens blaivumo testo Nr. 4098 (b.l.17) matyti, kad 2012-06-10 21:52:56 R. K. blaivumo patikrinimo rezultatas – 0,51 promilė.

14Iš Teismo medicinos tarnybos Toksikologijos laboratorijos specialisto išvados Nr. T-A 5348/12(01) (b.l.19) matyti, kad R. K. kraujyje, paimtame 2012-06-10 22.45 val., rasta 0,28 promilės etilo alkoholio.

15Iš registruotos kelių transporto priemonės pažymos (b.l16) matyti, kad kaltinamajam priklausančiam mopedui QINGQI QM 125T-10H, valst. Nr. ( - ), neatlikta techninė apžiūra, draudimas negalioja.

16Iš Kėdainių raj. PK pažymos (b.l.52) matyti, kad kaltinamajam niekada nebuvo išduotas vairuotojo pažymėjimas.

17Nusikalstamos veikos kvalifikavimo motyvai ir išvados. Byloje surinktų ir teisiamajame posėdyje ištirtų įrodymų visuma, tai yra kaltinamojo R. K. parodymais, ištirtais nukentėjusiosios M. R., liudytojų D. R., K. S., M. G., A. T. parodymais, rašytiniai įrodymais, tai yra teismo medicinos specialisto išvada, eismo įvykio vietos apžiūros protokolu, transporto priemonės apžiūros ir techninės būklės patikrinimo protokolu, asmens blaivumo testo rezultatu, duomenimis apie registruotą kelių transporto priemonę, Kėdainių raj. PK pažyma, neginčijamai nustatyta, kad 2012 m. birželio 10 d. apie 21.30 val., R. K., ( - ) gatvėje, ties namu Nr. 15, būdamas neblaivus ir neturėdamas teisės vairuoti, tuo pažeisdamas Kelių eismo taisyklių 14 punkte nurodytus reikalavimus, vairuodamas mopedą QINGQI QM 125T-10H, valst. ( - ), pažeidė Kelių eismo taisyklių 9, 133, 134 punktuose nurodytus reikalavimus, tai yra būdamas eismo dalyviu ir privalėdamas laikytis visų būtinų atsargumo priemonių, nekelti pavojaus kitų eismo dalyvių saugumui (KET 9 p.), atsižvelgdamas į važiavimo sąlygas privalėdamas pasirinkti tokį važiavimo greitį, kad galėtų sustabdyti transporto priemonę iki bet kurios iš anksto numatomos kliūties (KET 133 p.), iškilus grėsmei eismo saugumui privalėdamas sulėtinti greitį, net visiškai sustabdyti transporto priemonę, nesukeldamas pavojaus kitiems eismo dalyviams (KET 134), nepasirinko saugaus važiavimo greičio, nesuvaldė vairuojamo mopedo ir partrenkė ta pačia kryptimi ėjusią pėsčiąją M. R., dėl ko dėl eismo įvykio metu patirtų sužalojimų M. R. buvo nesunkiai sutrikdyta sveikata. Kaltinamasis pagal jam pareikštą kaltinimą kaltu prisipažino visiškai. Jo kaltę patvirtino byloje surinktų aukščiau paminėtų įrodymų visuma. Akivaizdu, kad autoįvykio kilimą sąlygojo grubiausi kelių eismo taisyklių pažeidimai, tai yra neblaivumas, vairavimas neturint vairuotojo teisių, saugaus greičio nepasirinkimas, todėl kaltinamojo veika, nors ir padaryta dėl neatsargumo, turi būti vertinama kaip pavojinga, kadangi dėl elementariausių eismo taisyklių nesilaikymo, dėl neatsargumo ir nerūpestingumo, kilo pavojingos ir sunkios pasekmės. Nusikaltimas baigtas, nes atsirado inkriminuojamo straipsnio dispozicijoje nurodyta pasekmė – buvo nesunkiai sužalotas žmogus. Tarp kaltinamojo veikos ir kilusių pasekmių neginčijamai įrodytas juridiškai svarbus priežastinis ryšys, todėl teismas daro kategorišką išvadą, kad R. K. padarė nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 281 straipsnio 2 dalyje (Kelių eismo saugumo taisyklių pažeidimą esant neblaiviam, jeigu dėl to įvyko eismo įvykis, kurio metu buvo nesunkiai sutrikdyta kito žmogaus sveikata).

18Atsakomybę lengvinančios ir sunkinančios aplinkybės. Teismas atsakomybę lengvinančia aplinkybe pripažįsta tai, kad kaltinamasis prisipažino padaręs baudžiamojo įstatymo numatytą veiką ir nuoširdžiai gailisi. Atsakomybę sunkinančių aplinkybių nėra.

19Bausmės skyrimo nuostatos. Teismas, skirdamas bausmę kaltinamajam, atsižvelgia į padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį – nusikaltimas neatsargus, sukėlė pakankamai sunkias pasekmes, kaltinamasis grubiai pažeidė esminius Kelių eismo taisyklių reikalavimus, be to, įvykio metu vairavo transporto priemonę, kuri nebuvo techniškai tvarkinga ir nedrausta. Kaltinamasis teistas vieną kartą, turi neišnykusį teistumą už tyčinį nusikaltimą, tačiau seniūnijos charakterizuojamas teigiamai, kaip dirbantis, paslaugus, darbštus, nekonfliktiškas; sveikas, savo šeimos neturintis, oficialiai nedirbantis, administracinėmis nuobaudomis nebaustas.

20Atsižvelgiant į tai, kad nusikaltimą šioje byloje kaltinamasis padarė turėdamas neišnykusį teistumą, darytina išvada, kad bausmės tikslas pagal šioje byloje jam inkriminuotą nusikaltimą kaltinamajam gali būti pasiektas skiriant jam laisvės atėmimo bausmę (BK 56 str.), atsižvelgiant į tai, kad yra atsakomybę lengvinanti ir nėra atsakomybę sunkinančių aplinkybių (BK 61 str.), vadovaujantis teisingumo ir protingumo kriterijais, kaltinamajam skiriant mažesnę laisvės atėmimo bausmę nei už nusikaltimą galimos paskirti laisvės atėmimo bausmės vidurkis, į bausmės laiką įskaitant (BK 66 str.) laikino sulaikymo laiką ir paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymą atidedant, nes teismas mano, kad šis nusikaltimas, nors ir sukėlęs pakankamai sunkias pasekmes nukentėjusiajai, yra atsitiktinis, todėl daro išvadą, jog bausmės tikslas kaltinamajam gali būti pasiektas ir be realaus bausmės atlikimo (BK 75 str.), kaltinamajam skiriant įpareigojimus, numatytus BK 75 str. 2 d.

21Kardomoji priemonė. R. K. BPK 140 str. tvarka buvo sulaikytas nuo 2012-06-10 iki 2012-06-11 (b.l.32,33). Paleidus jam paskirta kardomoji priemonė - rašytinis pasižadėjimas neišvykti (b.l.39-40). Kardomoji priemonė paliktina galioti iki nuosprendžio įsiteisėjimo.

22Daiktiniai įrodymai: motoroleris, pagal transporto priemonės pridavimo-priėmimo aktą yra saugomas UAB „Automarkas“ (J. Basanavičiaus g. 95, Kėdainių m., Kėdainių r. sav., tel. 8 643 42233) (b.l.14). Nuosprendžiui įsiteisėjus motoroleris grąžintinas kaltinamajam R. K..

23Proceso išlaidos. Sutinkamai su BPK 103 str., procesinių dokumentų siuntimo išlaidos pripažintinos proceso išlaidomis, todėl iš R. K. priteistina 18,76 Lt valstybės naudai.

24Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 301-305 str., 307 str., teismas

Nutarė

25R. K. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 281 straipsnio 2 dalyje (Kelių eismo saugumo taisyklių pažeidimas esant neblaiviam, jeigu dėl to įvyko eismo įvykis, kurio metu buvo nesunkiai sutrikdyta kito žmogaus sveikata), ir nuteisti 1 (vienerių) metų laisvės atėmimo bausme; remiantis Lietuvos Respublikos BK 75 str. 1 d., 2 d., laisvės atėmimo bausmės vykdymą atidėti 2 (dvejų) metų laikui, R. K. įpareigojant per šį laikotarpį:

  1. pradėti dirbti ar užsiregistruoti ir būti registruotam darbo biržoje, arba mokytis;
  2. teikti nukentėjusiajai pagalbą, kol ši gydosi;
  3. neišvykti už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo.

26Į bausmės laiką įskaityti R. K. laikino sulaikymo laiką nuo 2012-06-10 iki 2012-06-11.

27Kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti, nuosprendžiui įsiteisėjus panaikinti.

28Daiktinį įrodymą motorolerį QINGQI QM 125T-10H, valst. Nr. ( - ), saugomą UAB „Automarkas“ (J. Basanavičiaus g. 95, Kėdainių m., Kėdainių r. sav., tel. 8 643 42233), nuosprendžiui įsiteisėjus grąžinti R. K..

29Priteisti iš R. K. 18,76 Lt (aštuoniolika litų 76 ct) proceso išlaidų valstybės naudai.

30Nuosprendis per dvidešimt (20) dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui, paduodant skundą bylą nagrinėjusiam Kėdainių rajono apylinkės teismui.

Proceso dalyviai
1. Kėdainių rajono apylinkės teismo teisėja Laima... 2. 2012 m. birželio 10 d. apie 21.30 val., R. K., ( - ), ties namu Nr. 15,... 3. Kaltinamasis R. K. kaltu prisipažino visiškai ir parodė, kad 2012 m.... 4. Be kaltinamojo R. K. prisipažinimo, jo kaltė visiškai įrodyta... 5. Nukentėjusioji M. R., gim. 1996-04-25, parodė (b.l.21), kad 2012-06-10 ji... 6. Teismo medicinos specialisto išvadoje (b.l.28) nurodyta, kad V. R., galimai... 7. Liudytoja ir nukentėjusiosios įstatyminė atstovė D. R. (b.l.23) parodė,... 8. Liudytoja K. S. (b.l.29) parodė, kad 2012-06-10 apie 21.30 val., ji kartu su... 9. Liudytojas M. G., gim. 1995-05-03, parodė (b.l.30), kad 2012-06-10 apie 21.30... 10. Liudytojas A. T., gim. 1995-06-23, parodė (b.l.31), kad 2012-06-10 apie 21.30... 11. Eismo įvykio vietos apžiūros protokole (b.l.3-11) nurodyta, kad įvykio... 12. Iš transporto priemonės apžiūros ir techninės būklės patikrinimo... 13. Iš asmens blaivumo testo Nr. 4098 (b.l.17) matyti, kad 2012-06-10 21:52:56 R.... 14. Iš Teismo medicinos tarnybos Toksikologijos laboratorijos specialisto išvados... 15. Iš registruotos kelių transporto priemonės pažymos (b.l16) matyti, kad... 16. Iš Kėdainių raj. PK pažymos (b.l.52) matyti, kad kaltinamajam niekada... 17. Nusikalstamos veikos kvalifikavimo motyvai ir išvados. Byloje surinktų ir... 18. Atsakomybę lengvinančios ir sunkinančios aplinkybės. Teismas atsakomybę... 19. Bausmės skyrimo nuostatos. Teismas, skirdamas bausmę kaltinamajam,... 20. Atsižvelgiant į tai, kad nusikaltimą šioje byloje kaltinamasis padarė... 21. Kardomoji priemonė. R. K. BPK 140 str. tvarka buvo sulaikytas nuo 2012-06-10... 22. Daiktiniai įrodymai: motoroleris, pagal transporto priemonės... 23. Proceso išlaidos. Sutinkamai su BPK 103 str., procesinių dokumentų siuntimo... 24. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK... 25. R. K. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos... 26. Į bausmės laiką įskaityti R. K. laikino sulaikymo laiką nuo 2012-06-10 iki... 27. Kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti, nuosprendžiui... 28. Daiktinį įrodymą motorolerį QINGQI QM 125T-10H, valst. Nr. ( - ), saugomą... 29. Priteisti iš R. K. 18,76 Lt (aštuoniolika litų 76 ct) proceso išlaidų... 30. Nuosprendis per dvidešimt (20) dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali...