Byla B2-36-569/2016
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „Eko construction“

1Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Matiukienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo UAB „Hilti Complete Systems“ bei trečiojo asmens, pareiškusio savarankiškus reikalavimus, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (VSDFV) Mažeikių skyriaus pareiškimus dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „Eko construction“,

Nustatė

2Pareiškėjas UAB „Hilti Complete Systems“ pateikė teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Eko construction“ ir nurodė, kad su atsakovu 2005-11-21 buvo sudaryta Įrankių lizingo ir aptarnavimo sutartis Nr. KLA-051121, kurios pagrindu buvo išrašytos PVM sąskaitos – faktūros, pagal kurias atsakovas su pareiškėju neatsiskaitė, likdamas skolingas 15447,61 Lt.

32010 m. spalio 25 d. pareiškėjas atsakovui išsiuntė pranešimą, kuriuo paragino atsakovą per 30 dienų sumokėti susidariusį įsiskolinimą. Pareiškėjas taip pat nurodė, kad laiku neįvykdžius minėtų įsipareigojimų, pareiškėjas UAB „Hilti Complete Systems“ bus priverstas kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Atsakovas į raginimus nereagavo. Mano, kad įmonė yra nemoki, todėl prašo iškelti UAB „Eko construction“ bankroto bylą ir administratoriumi skirti UAB „Bankroto administravimas“.

4Tretysis asmuo, reiškiantis savarankiškus reikalavimus, VSDFV Mažeikių skyrius, nurodė, kad atsakovas UAB „Eko construction“ valstybinio socialinio draudimo įmokų mokėjimo tvarką pažeidinėja nuo 2005 metų balandžio mėnesio. 2011 m. sausio 1 d. duomenimis atsakovo skola VSDF biudžetui siekia 26056,39 Lt, iš jų 25713,14 Lt įmokų ir 3430,25 Lt delspinigių. VSDFV Mažeikių skyriaus duomenimis atsakovas skolingas Valstybės biudžetui – 57588,45 Lt. Mano, kad atsakovas yra nemokus, todėl prašo iškelti UAB „Eko construction“ bankroto bylą ir administratoriumi skirti UAB „Jonvita“.

5UAB „Eko construction“ keltina bankroto byla.

6Iš VĮ Registrų centro Telšių filialo pateikto atsakovo UAB „Eko construction“ balanso, pelno (nuostolių) ataskaitos, kitų dokumentų matyti, kad atsakovas finansinės atskaitomybės dokumentus yra pateikęs tik už 2009 metus (107-113 b. l.), iš kurių matyti, kad per 2009 metus atsakovas patyrė 78186 Lt nuostolių, turėjo turto už 605286 Lt, iš kurio 450000 Lt – suteiktos paskolos, per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė 373996 Lt. Iš Telšių apskrities VMI Mažeikių poskyrio pateiktos atsakovo metinės pelno mokesčio deklaracijos matyti, kad per laikotarpį nuo 2009-01-01 iki 2009-12-31 atsakovas dirbo nuostolingai, patyrė 78186 Lt nuostolių, atsakovo skola Valstybės biudžetui 2011-03-25 sudaro net 58523,44 Lt, o skola Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui 2011-01-01duomenimis siekia 26056,39 Lt, iš jų 25713,14 Lt įmokų ir 3430,25 Lt delspinigių (68 b. l.).

7Remiantis pateiktais duomenimis darytina išvada, kad įmonė yra nemoki, nes įmonė laiku nemoka įstatymų nustatytų mokesčių, nevykdo sandoriais prisiimtų turtinių įsipareigojimų.

8Teismas mano, kad atsakovas yra nemokus, todėl jam keltina bankroto byla. Pagrindų, įpareigojančių atsisakyti kelti bankroto bylą, nėra (LR Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 3 d.). UAB „Eko construction“ keltina bankroto byla dėl įstatymų nustatytų mokesčių nemokėjimo, sandoriais prisiimtų turtinių įsipareigojimų nevykdymo (LR Įmonių bankroto įstatymo 2 str. 8 d., 4 str.2 p., 3 p., 9 str. 5 d. 1 p.).

9Pagal LR Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 1 d. įmonės administratorius – tai teismo paskirtas fizinis ar juridinis asmuo, turintis teisę teikti bankroto administravimo paslaugas.

10Byloje gauti siūlymai bankroto administratoriais skirti UAB “Jonvita” ir UAB „Bankroto administravimas“, kurie davė sutikimą administruoti UAB „Eko construction“ (32, 83 b. l.). Siūlomų administratorių kandidatūros suderintos su Įmonių bankroto valdymo departamentu prie Ūkio ministerijos (59, 99 b. l.. Byloje yra pateiktos administratorių profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimų kopijos (34, 85 b. l.).

11Teisė skirti bankrutuojančiai įmonei administratorių priklauso teismui (LR Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 4 d. 1 p.). Sprendžiant dėl administratoriaus kandidatūros paskyrimo teismas vadovaujasi tiek pačių administruoti pretenduojančių asmenų pateikta teismui informacija apie save, tiek viešai skelbiama Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos informacija internetiniame tinklalapyje http://www.bankrotodep.lt.

12Įmonės, kuria prašoma skirti bankroto administratorių, buveinė yra Mažeikių mieste. Tiek UAB „Jonvita”, tiek UAB „Bankroto administravimas“ yra juridiniai bankroto administratoriai, tačiau UAB „Jonvita“ buveinė yra Telšių mieste, o UAB „Bankroto administravimas“ – Vilniaus mieste, todėl, teismo nuomone, UAB „Jonvita” galėtų administruoti bankrutuojančią įmonę mažesnėmis sąnaudomis, nei UAB „Bankroto administravimas“. Be to, UAB „Bankroto administravimas“ šiuo metu vykdo net 53 bankroto procedūras, UAB „Jonvita” – 40 bankroto procedūrų. Pažymėtina, kad atsakovo skola trečiajam asmeniui, prašančiam skirti administratoriumi UAB „Jonvita“, yra 26056,39 Lt, o atsakovo skola pareiškėjui, prašančiam skirti administratoriumi UAB „Bankroto administravimas“ yra 15447,16 Lt. Dėl išdėstyto teismas mano, kad UAB „Eko construction“ bankroto administratoriumi tikslinga skirti UAB „Jonvita“ (įmonės kodas 180154239, buveinė – Žemaitės g. 17A-1, Telšiai, turinti leidimą teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas – leidimo Nr. 52a) (LR Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 4 d. 1 p. 11 str. 4 d.).

13Teismas pažymi, kad bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimas turi teisę kreiptis į teismą dėl įmonės administratoriaus pakeitimo, jeigu iškyla pagrįstos abejonės dėl administratoriaus tinkamumo, jo neatitikimo šiam subjektui įstatymo keliamiems reikalavimams (LR Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 8 d., 23 str. 13 p.).

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290 str., 291 str., LR Įmonių bankroto įstatymo 4 str. 2 p., 3 p., 5 str. 1 d. 1 p., 9 str. 5 d. 1 p.,10 str. 4 d., 6 d., 7 d. 8 p., teismas

Nutarė

151. Iškelti bankroto bylą UAB „Eko construction“ (įmonės kodas 300043378, registracijos vieta – Ventos g. 8, Mažeikiai; faktinės buveinės vieta – Gamyklos g. 34, Mažeikiai).

162. Bankrutuojančios UAB „Eko construction“ administratoriumi paskirti UAB „Jonvita“ (įmonės kodas 180154239, buveinė – Žemaitės g. 17A-1, Telšiai, turinti leidimą teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas – leidimo Nr. 52a)

173. Areštuoti UAB „Eko construction“ (įmonės kodas 300043378) nekilnojamąjį ir kitą ilgalaikį materialųjį turtą iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

184. Uždrausti UAB „Eko construction“ vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas iki bankroto bylos iškėlimo, ir be teismo leidimo parduoti, išnuomoti, įkeisti, laiduoti įmonės turtą ar kitokiais būdais perleisti įmonei priklausantį turtą.

195. Nustatyti 30 terminą UAB „Eko construction“ kreditorių finansiniams reikalavimams pareikšti nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos. Pirmąjį kreditorių susirinkimą sušaukti per 15 dienų nuo teismo nutarties patvirtinti kreditorių reikalavimus įsiteisėjimo dienos.

206. Pavesti administratoriui atlikti veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 4 d. 3 p.,4 p. 7 d. 8 p., 11 str. 3 d., bei per 20 darbo dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos pateikti teismui sąmatą bendrovės lėšų sumai, kurią ji turės teisę naudoti administravimo išlaidoms apmokėti.

217. UAB „Eko construction“ valdymo organams nustatyti 15 dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos laikotarpį perduoti bendrovės administratoriui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, taip pat visus dokumentus.

228. Nustatyti, kad nuo nutarties įsiteisėjimo dienos UAB „Eko construction“ įgyja bankrutuojančios įmonės statusą.

23Nutartį, dalyje dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, vykdyti skubiai.

24Nutartis per 10 dienų gali būti skundžiama Lietuvos Apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė... 2. Pareiškėjas UAB „Hilti Complete Systems“ pateikė teismui pareiškimą... 3. 2010 m. spalio 25 d. pareiškėjas atsakovui išsiuntė pranešimą, kuriuo... 4. Tretysis asmuo, reiškiantis savarankiškus reikalavimus, VSDFV Mažeikių... 5. UAB „Eko construction“ keltina bankroto byla.... 6. Iš VĮ Registrų centro Telšių filialo pateikto atsakovo UAB „Eko... 7. Remiantis pateiktais duomenimis darytina išvada, kad įmonė yra nemoki, nes... 8. Teismas mano, kad atsakovas yra nemokus, todėl jam keltina bankroto byla.... 9. Pagal LR Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 1 d. įmonės administratorius –... 10. Byloje gauti siūlymai bankroto administratoriais skirti UAB “Jonvita” ir... 11. Teisė skirti bankrutuojančiai įmonei administratorių priklauso teismui (LR... 12. Įmonės, kuria prašoma skirti bankroto administratorių, buveinė yra... 13. Teismas pažymi, kad bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimas turi... 14. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290 str., 291 str., LR Įmonių... 15. 1. Iškelti bankroto bylą UAB „Eko construction“ (įmonės kodas... 16. 2. Bankrutuojančios UAB „Eko construction“ administratoriumi paskirti UAB... 17. 3. Areštuoti UAB „Eko construction“ (įmonės kodas 300043378)... 18. 4. Uždrausti UAB „Eko construction“ vykdyti visas finansines prievoles,... 19. 5. Nustatyti 30 terminą UAB „Eko construction“ kreditorių finansiniams... 20. 6. Pavesti administratoriui atlikti veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos... 21. 7. UAB „Eko construction“ valdymo organams nustatyti 15 dienų nuo... 22. 8. Nustatyti, kad nuo nutarties įsiteisėjimo dienos UAB „Eko... 23. Nutartį, dalyje dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, vykdyti skubiai.... 24. Nutartis per 10 dienų gali būti skundžiama Lietuvos Apeliaciniam teismui per...