Byla 2A-481-372/2011

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Birutės Simonaitienės, kolegijos teisėjų Danutės Burbulienės, Vytauto Kursevičiaus, sekretoriaujant Dianai Tarozienei, dalyvaujant ieškovo atstovui G. S.,

2viešame teismo posėdyje apeliacine žodine proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės (toliau UAB ) „Saulės valda“ apeliacinį skundą dėl Šiaulių miesto apylinkės teismo 2011 m. kovo 9 d. sprendimo panaikinimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Atidumas“ (naujas įmonės pavadinimas UAB „Saulės valda“) ieškinį atsakovui UAB „Kastangis“ dėl įpareigojimo atlikti šildymo sistemos atstatymo darbus.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Ieškovas UAB „Saulės valda“ kreipėsi į Šiaulių miesto apylinkės teismą, prašydamas įpareigoti atsakovą UAB „Kastangis“ atstatyti jam priklausančiose patalpose, esančiose ( - ), sumontuotą centralizuoto šildymo sistemą į pradinę padėtį, numatytą VĮ „Registrų centras“ centrinio duomenų banko išraše; įpareigoti atsakovą UAB „Kastangis“ atstatyti sugadintą namo, esančio ( - ) , nuogrindą per 1 (vieną) mėnesį nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos; suteikti ieškovui teisę atlikti teismo sprendime numatytus veiksmus atsakovo lėšomis pagal LR CPK 273 straipsnio 1 dalį, jeigu atsakovas neįvykdytų teismo sprendimo per teismo nustatytą terminą; atlyginti ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, pastatą administruoja nuo 2002 m. Pažymėjo, kad atsakovas savavališkai atjungė šildymo sistemą jam priklausančiose patalpose. Teigė, kad dėl išardytos šildymo sistemos kenčia ir skundžiasi namo gyventojai. Tvirtino, kad atsakovui atliekant remontą, prie namo išardyta nuogrinda, taip pat buvo nudaužytos plytelės.

6Atsakovas UAB „Kastangis“ su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad ieškovą 2010-06-10, 2010-07-12 raštais informavo, jog įmonė neturi galimybės įrengti šildymų sistemos prietaisų. Pažymėjo, kad patalpos yra įkeistos AB bankui „Parex“, todėl bet kokiems patalpų remonto ar apdailos darbams būtinas banko sutikimas, o jo atsakovas negavo. Be to, dėl patalpų tarp UAB „Kastangis“ ir banko vyksta ginčas.

7II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

8Šiaulių miesto apylinkės teismas 2011 m. kovo 9 d. sprendimu ieškinį atmetė. Priteisė iš ieškovo 16,50 Lt procesinių dokumentų siuntimo išlaidų valstybei (107–109 b. l.). Teismas sprendė, kad byloje nepateikta informacija apie tai, kad ieškovas būtų atlikęs kokius nors veiksmus ar priėmęs sprendimus, tik matyti, jog 2010 m. gegužės 31d. ieškovas pakartotinai kreipėsi į atsakovą ragindamas atstatyti šilumos sistemos prietaisus, esančius atsakovo patalpose, tačiau atsakovas reikalavimus atsisakė vykdyti. Nurodė, kad iš byloje pateiktų įrodymų nėra galimybės nustatyti, jog namo šildymo sistemos demontavimo darbus atliko atsakovas ir kad tokie darbai iš viso buvo atlikti. Teismo vertinimu, gyventojai nepasirinko kitos šilumos apskaičiavimo metodikos, nė vienas gyventojas nepateikė jokio reikalavimo apie galbūt patirtą žalą. Pažymėjo, kad nepateikta jokių duomenų ar jų palyginimo, iš kurių būtų galima spręsti, jog gyventojai iš tikro už šilumą mokėjo daugiau, nei kitų namų gyventojai tuo pat metu, taip pat nepateikta patalpų planų, schemų, nėra aišku, kurie butai yra virš minėtų atsakovo patalpų. Nėra pateikta įrodymų, kokia šildymo sistema buvo ir kada ji galbūt buvo išmontuota, ir kad ieškovas būtų prašęs leidimo patekti į atsakovo patalpas ir atlikti apšiltinimo ar kitokius darbus. Teismas vertino, kad pats ieškovas valstybinės energetikos inspekcijos nurodyme išvardytų priemonių nurodytomis datomis neįvykdė. Atkreipė dėmesį, kad į bylą nepateikta jokių įrodymų (statinio techninės priežiūros žurnalo, statinio techninio paso), iš kurių būtų matyti, jog statiniui yra padaryta ar daroma kažkokia žala. Teismas nurodė, kad savo reikalavimo teisę be kitų teisės aktų, ieškovas grindė Šiaulių miesto savivaldybės valdybos ir Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus priimtais ar patvirtintais teisės aktais, tačiau minėtų aktų ar jų išrašų į bylą nepateikė. Teismas laikė, kad ieškovas nepateikė įrodymų, jog atsakovas buvo įsipareigojęs trinkeles atstatyti, koks buvo trinkelių kiekis ar vertė. Teismas nevertino atsakovo pateiktų įrodymų apie suteiktą kreditą, kadangi, sprendė, kad atsakovo ir banko santykiai dėl patalpų įkeitimo nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas. Teismo vertinimu, byloje pateiktų įrodymų nepakanka konstatuoti, kad kitų asmenų teisės ar teisėti interesai buvo pažeisti ir jog juos pažeidė būtent atsakovas.

9III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

10Skųsdamas Šiaulių miesto apylinkės teismo 2011 m. kovo 9 d. sprendimą apeliantas UAB „Saulės valda“ prašo jį panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti. Apeliaciniame skunde apeliantas teigia, kad byloje yra pakankamai įrodymų, kad šildymo sistema atsakovo patalpose buvo demontuota. Apelianto manymu, jis neprivalėjo pateikti gyventojų nuostolius patvirtinančių įrodymų, nes tai nėra ieškinio dalykas. Nurodė, kad teismas nepagrįstai sprendė, kad nėra pateikta įrodymų, kokia šildymo sistema buvo iki demontavimo. Pažymėjo, kad neturėjo nei galimybės, nei kompetencijos atlikti kokius nors šilumos prietaisų remonto darbus atsakovui UAB „Kastangis“ priklausančiose patalpose. Tvirtina, kad nurodymai parengti šildymo sistemos aprašą, karšto vandens tiekimo sistemos aprašą, projekto šildymas-vėdinimas dalį yra visiškai nesusiję su ieškinio dalyku, o Valstybinės energetikos inspekcijos nurodymas sudaryti komisiją pažeidimams nustatyti ir surašyti aktą buvo įvykdytas. Atkreipia dėmesį, kad byloje yra pateikta įrodymų, jog atsakovo patalpose nebuvo užtikrinta higienos reikalavimus atitinkanti oro temperatūra, o tai daro žalą tiek pastatui, tiek daugiabučiame name esančių kitų patalpų savininkams. Taip pat pažymima, kad atsakovo buvo prašoma tik savo lėšomis ir jėgomis atstatyti sugadintą namo nuogrindą. Teigiama, kad atsakovas atsiliepime neneigė fakto, kad jo patalpose yra demontuota šildymo sistema, o namo nuogrinda yra išardyta.

11Atsiliepimų į apeliacinį skundą negauta.

12IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės,

13teisiniai argumentai ir išvados

14Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (LR CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą tik apskųstoje dalyje ir tik analizuojant apeliaciniame skunde išdėstytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis (LR CPK 320 str. 2 d.). Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (LR CPK 329 str.).

15Apelianto UAB „Saulės valda“ apeliacinis skundas tenkintinas.

16Teisėjų kolegija nesutinka su pirmosios instancijos teismo atliktu byloje esančių įrodymų vertinimu ir teismo išvadomis dėl įrodymų nepakankamumo. Todėl, teisėjų kolegijos vertinimu, negalima pripažinti, kad byla išspręsta teisingai.

17Iš AB „Šiaulių energija“ 2009-02-10 pažymos Nr. SD-10-247 (4.5) matyti, kad 1995 m. buvo atjungta šildymo sistema atsakovui UAB „Kastangis“ priklausančiose patalpose, esančiose gyvenamojo namo ( - ) pirmame aukšte, o 2009-02-05, patikrinus patalpas, nustatyta, jog jose nėra šildymo prietaisų (7 b. l.). Prieš tai minėtų patalpų atjungimo nuo bendros namo šildymo sistemos metu (1995 m.) buto (patalpų) šildymo sistemos atjungimas nuo bendros daugiabučio namo šildymo sistemos reglamentuotas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. rugsėjo 17 d. nutarimu Nr. 723 ,,Dėl gyvenamųjų namų butų (atskirų patalpų) šilumos ir karšto vandens tiekimo įrangos atjungimo nuo bendros namo šilumos ir karšto vandens tiekimo sistemos tvarkos tvirtinimo”. Nutarimas numatė patalpų savininko atsakomybę už savavališkai pertvarkytą inžinerinę įrangą ir tinklus, jeigu toks pertvarkymas pažeidžia sanitarijos, priešgaisrinės apsaugos, dujų ūkio saugumo taisykles ir kt.

18Byloje nustatyta, kad patalpos, esančios gyvenamojo namo ( - ) pirmame aukšte (39509/147784 pastato Nr. ( - )) nuo 1993 m. nuosavybės teise priklauso atsakovui UAB „Kastangis“ (30–31 b. l.).

19Bylos duomenys patvirtina, kad 2010-01-28 aktu komisija nustatė, jog atsakovo patalpose nėra šildymo prietaisų (16 b. l.). Šiaulių miesto savivaldybės administracijos statybos skyrius 2010-03-29 akte Nr. A-107 nurodė, kad atsakovo patalpose išbalansuota šildymo sistema, neišlaikomos gyvenamojo namo konstrukcijų savybės, atitinkančios esminius statinio reikalavimus, tai pažeidžia namo gyventojų teises ir kt. Minėtame akte taip pažymėta, kad neužtikrinami statybos techninio reglamento STR 1.12.05:2002 „Gyvenamųjų namų naudojimo ir priežiūros privalomieji reikalavimai ir jų įgyvendinimo tvarka“ IV skyriaus privalomieji reikalavimai (19, 20 b. l.).

20Pažymėtina, kad pats atsakovas savo 2010-07-12 rašte pripažino, jog yra atsijungęs nuo bendros namo šildymo sistemos ir prisijungti prie jos neketina (75 b. l.).

21Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad atsakovas savo atsiliepime nesutikdamas su ieškovo ieškiniu neginčija ieškinyje nurodytų aplinkybių, tačiau nurodo, jog neturi galimybės atlikti patalpų remonto, kadangi su AB Parex bankas, kuriam įkeistos atsakovo patalpos, vyksta ginčas, patalpos pardavinėjamos iš varžytynių, o bankas remontui nedavė jokio sutikimo (47 b. l.). Priešingai, nei atsiliepime nurodė atsakovas, teisėjų kolegija pažymi, kad susirašinėjimas su banku vyko dėl kreditavimo sutarties sąlygų pakeitimo, o ne dėl patalpų remonto (59–60, 62, 64, 66 b. l.). Be to, teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad iš kreditavimo sutarties Nr. ( - ) sąlygų matyti, jog nesant banko sutikimo, apribota tik įkeisto daikto disponavimo teise (49–57 b .l.). Pagal CK 4.82 straipsnio 1 dalį bendrosios dalinės nuosavybės teise butų ir kitų patalpų savininkams priklauso namo bendro naudojimo patalpos, pagrindinės namo konstrukcijos, bendrojo naudojimo mechaninė, elektros, sanitarinė–techninė ir kitokia įranga, o CK 4.83 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta, kad butų ir kitų patalpų savininkai (naudotojai) bendrojo naudojimo objektus privalo valdyti, tinkamai prižiūrėti, remontuoti ar kitaip tvarkyti.

22Byloje nustatyta, kad ieškovas 2009-03-31 raštų Nr. 96 prašė atsakovą sutvarkyti remonto metu išardytą namo nuogrindą (21 b. l.). O Šiaulių miesto savivaldybės administracijos architektūros ir urbanistikos skyrius 2009-04-06 raštu informavo ieškovą, kad pagal STR 1.07.01:2002 48 punktą daugiabučio namo patalpų rekonstrukcijai reikalingas daugumos namo patalpų savininkų pritarimas (23 b. l.). Atsakovas teismui nepateikė įrodymų, patvirtinančių prieš tai minėto pritarimo gavimo faktą ir savo atsiliepime neginčijo ieškinio reikalavimo dėl jo įpareigojimo atstatyti sugadintą namo, esančio ( - ), nuogrindą. Be to, CK 1.137 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad draudžiama piktnaudžiauti savo teise, t. y. draudžiama įgyvendinti civilines teises tokiu būdu ir priemonėmis, kurios be teisinio pagrindo pažeistų ar varžytų kitų asmenų teises ar įstatymų saugomus interesus, ar darytų žalos kitiems asmenims, arba prieštarautų subjektinės teisės paskirčiai. Žalos padarymas kitiems asmenims piktnaudžiaujant teise yra pagrindas taikyti civilinę atsakomybę.

23Esant šioms aplinkybėms, teisėjų kolegija sprendžia, kad atsakovas, pažeisdamas teisės aktų nustatytą tvarką, savo patalpų šildymo sistemą atjungė nuo bendros daugiabučio namo šildymo sistemos, be to, savavališkai išardė nuogrindą, tuo piktnaudžiavo savo teise ir taip pažeidė kitų gyvenamojo namo, esančio ( - ), butų ir patalpų savininkų teises.

24Patenkinus apeliacinį skundą, vadovaujantis CPK 93, 98 straipsniais, tenkintinas ieškovo prašymas priteisti bylinėjimosi išlaidas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų „Dėl Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ nuostatų iš atsakovo ieškovui priteistina 533 Lt žyminio mokesčio už ieškinį ir apeliacinio skundo padavimą (32, 41, 123 b. l.).

25Pirmosios instancijos teismas patyrė 16,50 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (109 b. l.), apeliacinės instancijos teismas atitinkamai 1,70 Lt (138 b. l.). Tenkinant ieškovo apeliacinį skundą, proceso išlaidos į valstybės biudžetą priteistinos iš atsakovo (CPK 79 str., 88 str.1 d. 3 p., 92, 96 str.).

26Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

27Šiaulių miesto apylinkės teismo 2011 m. kovo 9 d. sprendimą panaikinti ir ieškovo ieškinį tenkinti.

28Įpareigoti atsakovą UAB „Kastangis“ atstatyti jam priklausančiose patalpose, esančiose ( - ) , sumontuotą centralizuoto šildymo sistemą į pradinę padėtį, numatytą VĮ „Registrų centras“ centrinio duomenų banko išraše.

29Įpareigoti atsakovą UAB „Kastangis“ atstatyti sugadintą namo, esančio ( - ), nuogrindą per 1 (vieną) mėnesį nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos.

30Suteikti ieškovui teisę atlikti teismo sprendime numatytus veiksmus atsakovo lėšomis, jeigu atsakovas neįvykdytų teismo sprendimo per teismo nustatytą terminą.

31Priteisti ieškovui UAB „Saulės valda“ (į. k. 144619514) iš atsakovo UAB „Kastangis“ (į. k. 144770772) 533 Lt žyminį mokestį už ieškinį ir apeliacinio skundo padavimą.

32Priteisti iš atsakovo UAB „Kastangis“ (į. k. 144770772) 18,20 Lt proceso išlaidų pirmosios ir apeliacinės instancijos teismuose.

Proceso dalyviai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. viešame teismo posėdyje apeliacine žodine proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. Ieškovas UAB „Saulės valda“ kreipėsi į Šiaulių miesto apylinkės... 6. Atsakovas UAB „Kastangis“ su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad ieškovą... 7. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 8. Šiaulių miesto apylinkės teismas 2011 m. kovo 9 d. sprendimu ieškinį... 9. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 10. Skųsdamas Šiaulių miesto apylinkės teismo 2011 m. kovo 9 d. sprendimą... 11. Atsiliepimų į apeliacinį skundą negauta.... 12. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės,... 13. teisiniai argumentai ir išvados... 14. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 15. Apelianto UAB „Saulės valda“ apeliacinis skundas tenkintinas.... 16. Teisėjų kolegija nesutinka su pirmosios instancijos teismo atliktu byloje... 17. Iš AB „Šiaulių energija“ 2009-02-10 pažymos Nr. SD-10-247 (4.5) matyti,... 18. Byloje nustatyta, kad patalpos, esančios gyvenamojo namo ( - ) pirmame aukšte... 19. Bylos duomenys patvirtina, kad 2010-01-28 aktu komisija nustatė, jog atsakovo... 20. Pažymėtina, kad pats atsakovas savo 2010-07-12 rašte pripažino, jog yra... 21. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad atsakovas savo atsiliepime... 22. Byloje nustatyta, kad ieškovas 2009-03-31 raštų Nr. 96 prašė atsakovą... 23. Esant šioms aplinkybėms, teisėjų kolegija sprendžia, kad atsakovas,... 24. Patenkinus apeliacinį skundą, vadovaujantis CPK 93, 98 straipsniais,... 25. Pirmosios instancijos teismas patyrė 16,50 Lt išlaidų, susijusių su... 26. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 27. Šiaulių miesto apylinkės teismo 2011 m. kovo 9 d. sprendimą panaikinti ir... 28. Įpareigoti atsakovą UAB „Kastangis“ atstatyti jam priklausančiose... 29. Įpareigoti atsakovą UAB „Kastangis“ atstatyti sugadintą namo, esančio (... 30. Suteikti ieškovui teisę atlikti teismo sprendime numatytus veiksmus atsakovo... 31. Priteisti ieškovui UAB „Saulės valda“ (į. k. 144619514) iš atsakovo UAB... 32. Priteisti iš atsakovo UAB „Kastangis“ (į. k. 144770772) 18,20 Lt proceso...