Byla N-575-72-07
Dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2006 m. rugsėjo 11 d. nutarties R. M. administracinio teisės pažeidimo byloje

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Antano Ablingio, Artūro Drigoto (kolegijos pirmininkas) ir Ričardo Piličiausko (pranešėjas), rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo R. M. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2006 m. rugsėjo 11 d. nutarties R. M. administracinio teisės pažeidimo byloje.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I

4Administracinėn atsakomybėn patrauktas R. M. kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą prašydamas panaikinti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2006 m. rugpjūčio 16 d. nutarimą, kuriuo jam už ATPK 159 str. 1 d. numatyto teisės pažeidimo padarymą paskirta 1000 Lt bauda.

5II

6Vilniaus apygardos administracinis teismas 2006 m. rugsėjo 11 d. nutartimi nutarė atsisakyti priimti R. M. skundą dėl nutarimo panaikinimo; pareiškėjui išaiškinti, kad jis turi teisę skundą paduoti Klaipėdos apygardos administraciniam teismui; įsiteisėjus nutarčiai, skundą su priedais grąžinti pareiškėjui. Teismas konstatavo, kad R. M. skundu kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti Klaipėdos apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus 2006 m. rugpjūčio 16 d. nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje. Pagal Administracinių teisės pažeidimų kodekso 292 str. l d. nutarimas administracinio teisės pažeidimo byloje, priimtas ATPK 216 str. l, 2 ir 5 punktuose nurodytų institucijų (pareigūnų), gali būti apskųstas apygardos administraciniam teismui pagal nutarimą priėmusios institucijos (jos pareigūno) buvimo vietą. Šiuo atveju pareiškėjas R. M. skundžia Klaipėdos apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus priimtą nutarimą. Šios institucijos buveinė yra Liepų g. 4, Klaipėdoje, t.y., Klaipėdos apygardos administracinio teismo veikimo teritorijoje.

7III

8Pareiškėjas R. M. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2006-09-11 nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – jo skundą priimti nagrinėti. Apeliantas paaiškina, kad Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos teritorijų planavimo ir valstybinės priežiūros skyriaus specialistas 2006-08-16 nutarimu paskyrė jam administracinę nuobaudą. Administracinio teisės pažeidimo protokolą surašė Klaipėdos apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus specialistas. Apeliantas paaiškina, kad pagal ATPK 286 str. 2 d. nutarime turi būti nurodyta priėmusio organo (pareigūno) pavadinimas. Šiuo atveju pačiame nutarime nurodyta, kad nutarimas yra priimtas Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus vedėjo. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos buveinės adresas – A.Juozapavičiaus g. 9, Vilnius. Be to, ATPK 286 str. 4 d. nustato, kad nutarime turi būti nurodyta nutarimo apskundimo tvarka. Šiuo atveju nutarime nurodyta, kad šis nutarimas per 10 dienų gali būti apskųstas Vilniaus apygardos administraciniam teismui. Apeliantas pažymi, kad būtent dėl to jis ir kreipėsi su skundu į Vilniaus apygardos administracini teismą.

9Teisėjų kolegija

konstatuoja:

10IV

11Atskirasis skundas netenkinamas.

12Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad pareiškėjo ginčijamą nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje priėmė ne Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, o Klaipėdos apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus pareigūnas. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos 2006-09-06 raštu Nr. 7-1814 informavo teismą, kad šioje institucijoje nėra administracinio teisės pažeidimo bylos dėl R. M. nubaudimo pagal ATPK 159 str. 1 d. (2006-08-16 nutarimas Nr. 10) (b.l. 14).

13Nustačius tokią aplinkybę, pirmosios instancijos teismas teisingai konstatavo, kad pareiškėjo R. M. skundo nagrinėjimas nepriskirtas Vilniaus apygardos administracinio teismo kompetencijai ir šį skundą pagrįstai atsisakė priimti (ATPK 292 str. l d., ABTĮ 37 str. 2 d. 2 p.). Apelianto teiginiai, kad skundžiamame nutarime yra nurodyta, jog jį priėmė Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos ir nurodyta apskundimo tvarka (gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui), nepaneigia teismo nustatytų faktinių aplinkybių. Šios aplinkybės nekeičia įstatymu nustatytų skundų dėl nutarimų administracinių teisės pažeidimų bylose teritorinio teismingumo taisyklių. Tad pagrindo tenkinti R. M. atskirtąjį skundą ir priimti jo skundą nagrinėti Vilniaus apygardos administraciniame teisme nėra.

14Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

15R.M. atskirąjį skundą atmesti.

16Vilniaus apygardos administracinio teismo 2006 m. rugsėjo 11 d. nutartį palikti nepakeistą.

17Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai