Byla 2A-473/2008

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Kazio Kailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Danutės Milašienės ir Viginto Višinskio, sekretoriaujant Vaidai Stepanavičiūtei, dalyvaujant ieškovo atstovui advokatui Tomui Ivanauskui, atsakovo atstovei advokatei Beatai Vilienei, teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Vilniaus vandenys“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2008 m. balandžio 3 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-182-43/2008 pagal ieškovo advokatų profesinės bendrijos „Jurevičius, Balčiūnas ir Bartkus“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Vilniaus vandenys“ dėl perkančiosios organizacijos neteisėtų veiksmų.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Ieškovas advokatų profesinė bendrija „Jurevičius, Balčiūnas ir Bartkus“ 2007 m. rugpjūčio 22 d. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui UAB „Vilniaus vandenys“, prašydamas pripažinti atsakovo viešųjų pirkimų komisijos 2007 m. liepos 17 d. sprendimą nutraukti teisinių paslaugų pirkimą apklausos būdu neteisėtu ir negaliojančiu ir, atsižvelgiant į tai, kad ieškovas pasiūlė atsakovui mažiausią perkamų paslaugų kainą, pripažinti ieškovą teisinių paslaugų pirkimo apklausos būdu laimėtoju. Ieškovas nurodė, kad ieškovas dalyvavo atsakovo skelbtame konkurse dėl teisinių paslaugų pirkimo ir 2007 m. liepos 26 d. gavo iš atsakovo 2007 m. liepos 25 d. pranešimą, kad paslaugų pirkimas yra nutrauktas. Ieškovo nuomone, pirkimo procedūra buvo nutraukta nepagrįstai. Ieškovas nurodė, kad apie pradėtą pirkimą ieškovas sužinojo 2007 m. birželio 24 d. iš atsakovo internetinio puslapio ir kreipėsi telefonu į nurodytus atsakingus asmenis dėl pirkimo sąlygų. Pirkimo sąlygas ieškovas gavo 2007 m. birželio 27 d. faksu, pasiūlymą atsakovui pateikė 2007 m. liepos 5 d. laikantis visų reikalavimų. Ieškovas pažymėjo, kad teisinių paslaugų pirkimo paskelbimas tapo viešai žinomas skelbimo dieną ir kvietimo dalyvauti konkurse data laikytina diena, kurią atsakovas nurodė kaip pradėtos kainų apklausos dieną, todėl atsakovo sprendimas tokią situaciją vertinti kaip esminį teisinių paslaugų pirkimo procedūrų pažeidimą, įtakojantį viso teisinių paslaugų pirkimo nutraukimą, nėra adekvatus.

4Vilniaus apygardos teismas 2008 m. balandžio 3 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies, pripažino UAB „Vilniaus vandenys“ viešųjų pirkimų komisijos 2007 m. liepos 17 d. sprendimą nutraukti teisinių paslaugų pirkimą apklausos būdu neteisėtu ir jį panaikino, kitą ieškinio dalį atmetė; priteisė iš atsakovo UAB „Vilniaus vandenys“ ieškovui advokatų profesinei bendrijai „Jurevičius, Balčiūnas ir Bartkus“ 50 Lt žyminio mokesčio, priteisė iš atsakovo UAB „Vilniaus vandenys“ ir ieškovo advokatų profesinės bendrijos „Jurevičius, Balčiūnas ir Bartkus“ į valstybės biudžetą po 14,07 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

5Teismas nurodė, kad vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto srityje veikiančios perkančiosios organizacijos supaprastintus pirkimus atlieka pačių pasitvirtinta tvarka, kuri turi atitikti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatytus pirkimų principus ir tikslus, tačiau apie pirkimus, kuriuos pagal pasitvirtintą tvarką numatyta paskelbti viešai, privalo skelbti Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio pirmosios, antrosios ir trečiosios dalių nustatyta tvarka. Teismas nurodė, kad atsakovas supaprastintą pirkimą teisinėms paslaugoms pirkti vykdė pagal atsakovo valdybos 2007 m. birželio 1 d. posėdyje (protokolo Nr.07) patvirtintą UAB „Vilniaus vandenys“ prekių, paslaugų ir darbų supaprastintų pirkimų tvarkos aprašą (toliau – tvarkos aprašas) ir pagal šio tvarkos aprašo 27 punktą pirkimo dokumentai tiekėjams (rangovams) teikiami nuo skelbimo apie pirkimą išspausdinimo dienos ar kvietimo dalyvauti pirkime paskelbimo ar išsiuntimo tiekėjams (rangovams) dienos iki pasiūlymų pateikimo galutinio termino, nustatyto pirkimo dokumentuose, pabaigos.

6Teismas nurodė, kad nors ieškovas teigia, kad skelbimą apie atsakovo vykdomą teisinių paslaugų pirkimą pamatė atsakovo interneto svetainėje www.vv.lt 2007 m. birželio 24 d., tačiau atsakovas pateikė 2007 m. liepos 2 d. dienos išrašą iš savo internetinio puslapio, kuriame paskelbta informacija apie 2007 m. birželio 26 d. pradėtą teisinių paslaugų pirkimą. Teismas pažymėjo, kad ieškovas, teikdamas atsakovui 2007 m. liepos 5 d. pasiūlymą dėl teisinių paslaugų, nurodė, jog sutinka su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis 2007 m. birželio 24 d. kvietimo dalyvauti kainų apklausoje sąlygose ir kituose pirkimo dokumentuose. Teismo nuomone, ginčas tarp šalių kilo dėl nevienodo sąvokos „kvietimas“ suvokimo ir aiškinimo – ieškovas 2007 m. liepos 5 d. pasiūlyme nurodytą 2007 m. birželio 24 d. kvietimą aiškina kaip 2007 m. birželio 24 d. atsakovo internetiniame puslapyje www.vv.lt perskaitytą skelbimą apie teisinių paslaugų pirkimą, o atsakovas šią sąvoką aiškina kaip kvietimą dalyvauti kainų apklausoje, kuris siunčiamas tiekėjams. Teismo nuomone, ieškovas, savo pasiūlyme nurodęs sutikimą su pirkimo sąlygomis, nustatytomis 2007 m. birželio 24 d. kvietimo dalyvauti kainų apklausoje sąlygose, suklaidino atsakovą, kadangi skelbimas internetiniame puslapyje ir kvietimas dalyvauti kainų apklausoje nėra tapatūs dalykai. Teismas pažymėjo, kad net pripažinus, jog ieškovas savo pasiūlyme dėl teisinių paslaugų pirkimo nurodė klaidinančią informaciją, darytina išvada, kad atsakovo viešųjų pirkimų komisija pirkimą nutraukė itin formaliu pagrindu. Teismo teigimu, ieškovo pirkimo pasiūlyme pastebėjusi informaciją, sukėlusią atsakovo viešųjų pirkimų komisijai abejonių, komisija galėjo pasinaudoti tvarkos aprašo 76 punkte nustatyta teise prašyti, kad ieškovas paaiškintų savo pirkimo pasiūlymą, tačiau atsakovo viešųjų pirkimų komisija nepaprašė ieškovo patikslinti, su kokio kvietimo sąlygomis ieškovas sutinka ir įsipareigoja teikti teisines paslaugas. Teismo nuomone, toks paaiškinimas atsakovo pirkimo pasiūlymo esmės nebūtų pakeitęs, kadangi kvietimą dalyvauti kainų apklausoje ieškovas iš atsakovo faksu gavo 2007 m. birželio 27 d., t. y. jau prasidėjus teisinių paslaugų pirkimui, o pirkimo nutraukimas tokiu formaliu pagrindu, nesant esminių pirkimo procedūrų pažeidimų, yra neteisėtas, prieštarauja Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje įtvirtintiems pagrindiniams viešųjų pirkimų principams. Dėl to teismas konstatavo, kad atsakovo viešųjų pirkimų komisijos 2007 m. liepos 17 d. sprendimas nutraukti teisinių paslaugų pirkimą apklausos būdu pripažintinas neteisėtu ir panaikintinas.

7Teismas pažymėjo, kad atsakovo viešųjų pirkimų komisija teisinių paslaugų pirkimą nutraukė netikrinusi tiekėjų kvalifikacijos, nevertinusi tiekėjų pateiktų pasiūlymų bei nesudariusi preliminarios pasiūlymų eilės, t. y. nebuvo vykdomos privalomos pirkimo procedūros. Teismo nuomone, neįvertinus ieškovo ir kitų tiekėjų pasiūlymų, nėra pagrindo pripažinti ieškovą pirkimo laimėtoju. Dėl to teismas konstatavo, kad ieškovo reikalavimas pripažinti jį teisinių paslaugų pirkimo apklausos būdu laimėtoju atmestinas kaip nepagrįstas. Teismas pažymėjo, kad teisės aktai nesuteikia teismui teisės spręsti konkurso laimėtojo nustatymo klausimų, ši prerogatyva suteikta viešojo pirkimo komisijai, todėl reikalavimas pripažinti ieškovą teisinių paslaugų pirkimo apklausos būdu laimėtoju apskritai teisme negali būti reiškiamas.

8Apeliaciniu skundu atsakovas UAB „Vilniaus vandenys“ prašo apeliacinės instancijos teismą panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2008 m. balandžio 3 d. sprendimo dalį, kuria pripažintas UAB „Vilniaus vandenys“ viešųjų pirkimų komisijos 2007 m. liepos 17 d. sprendimas nutraukti teisinių paslaugų pirkimą apklausos būdu neteisėtu ir jis panaikintas, ir klausimą išspręsti iš esmės – šią ieškinio dalį atmesti. Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

  1. Teismas neįvertino aplinkybės, kad skelbimas apie pirkimą bendrovės interneto svetainėje www.vv.lt paskelbtas ne 2007 m. birželio 24 d., kaip nurodė ieškovas savo pasiūlyme, o tik 2007 m. liepos 2 d., ir tai patvirtina, kad ieškovas buvo pakviestas dalyvauti pirkime dar prieš pirkimo pradžią. Dėl šios aplinkybės UAB „Vilniaus vandenys“ viešųjų pirkimų komisija konstatavo, kad pateikiant pirkimo dokumentus prieš pirkimo pradžią buvo pažeistas UAB „Vilniaus vandenys“ Prekių, paslaugų ir darbų supaprastintų pirkimų tvarkos aprašo 27 punktas, o pažeidus šį punktą buvo pažeisti tiekėjų lygiateisiškumo, nediskriminavimo, konfidencialumo reikalavimai, todėl, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 99 straipsniu, UAB „Vilniaus vandenys“ viešųjų pirkimų komisija pagrįstai 2007 m. liepos 17 d. priėmė sprendimą nutraukti teisinių paslaugų pirkimą.
  2. Teismas nepagrįstai konstatavo, kad pirkimas nutrauktas itin formaliu pagrindu, nesant esminių pirkimo procedūrų pažeidimų, jis neteisėtas ir prieštarauja Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje įtvirtintiems viešųjų pirkimų principams. Priešingai, negu nurodoma sprendime, Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje įtvirtinti viešųjų pirkimų principai būtų pažeisti, jeigu UAB „Vilniaus vandenys“ viešųjų pirkimų komisija vertins tuos pasiūlymus (įskaitant ieškovo pasiūlymą), kurie pateikti pažeidžiant UAB „Vilniaus vandenys“ Prekių, paslaugų ir darbų supaprastintų pirkimų tvarkos aprašo 27 punktą.
  3. Nepagrįstas teismo argumentas, kad komisija galėjo pasinaudoti UAB „Vilniaus vandenys“ Prekių, paslaugų ir darbų supaprastintų pirkimų tvarkos aprašo 76 punkte nustatyta teise prašyti, kad ieškovas paaiškintų savo pasiūlymą, t.y. kad ieškovas patikslintų, su kokio kvietimo sąlygomis ieškovas sutinka ir įsipareigoja teikti teisines paslaugas. Toks viešųjų pirkimų komisijos prašymas patikslinti pasiūlymą nepašalintų UAB „Vilniaus vandenys“ Prekių, paslaugų ir darbų supaprastintų pirkimų tvarkos aprašo 27 punkto ir tuo pačiu viešųjų pirkimų principų pažeidimo, kadangi tiek ieškovui, tiek advokatų kontorai „Vadapalas, Vaitekūnas ir partneriai“ kvietimas buvo pateiktas dar prieš pirkimo pradžią.
  4. Teismas, iš dalies tenkindamas ieškinį, pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo 99 straipsnyje įtvirtintą perkančiosios organizacijos teisę nutraukti pirkimo procedūras.
  5. Teismas neįvertino aplinkybės, kad visų pasiūlymų, pateiktų atsakovo UAB „Vilniaus vandenys“ vykdytam teisinių paslaugų pirkimui, galiojimo terminai jau yra pasibaigę, todėl Vilniaus apygardos teismo 2008 m. balandžio 3 d. sprendimo dalis, kuria pripažintas UAB „Vilniaus vandenys“ viešųjų pirkimų komisijos 2007 m. liepos 17 d. sprendimas nutraukti teisinių paslaugų pirkimą apklausos būdu neteisėtu ir jis panaikintas, neatitinka protingumo reikalavimų.

9Atsiliepime į apeliacinį skundą ieškovas advokatų profesinė bendrija „Jurevičius, Balčiūnas ir Bartkus“ prašo apeliacinės instancijos teismą Vilniaus apygardos teismo 2008 m. balandžio 3 d. sprendimą palikti nepakeistą. Ieškovo nuomone, apeliantas tiek nutraukdamas pirkimo procedūras, tiek pateikdamas argumentus apeliaciniame skunde, netinkamai aiškino lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir konfidencialumo principus, neatsižvelgė į pagrindinį pirkimo procedūrų tikslą, o teismas sprendime teisingai nurodė, kad pirkimo procedūras UAB „Vilniaus vandenys“ nutraukė itin formaliu pagrindu. Dėl apelianto argumento, kad ieškovas buvo pakviestas į pirkimą dar jo oficialiai nepaskelbus, ieškovas pažymi, kad ieškovas apie pradėtą teisinių paslaugų pirkimą sužinojo iš atsakovo internetinio puslapio ir jokio oficialaus kvietimo niekada nėra gavęs. Ieškovas taip pat pažymi, kad jis nežinojo ir negalėjo žinoti pirkimo sąlygų anksčiau už kitus dalyvius, arba prieš prasidedant pirkimui, todėl, akivaizdu, kad viešųjų pirkimų principai – nei lygiateisiškumas, nei nediskriminavimas, nei konfidencialumas – nebuvo pažeisti. Ieškovas nesutinka su apelianto argumentu, kad pirkimų komisijos sprendimo panaikinimas pateisinamas tik dėl esminių pažeidimų, kuriais pažeidžiamos imperatyvios nuostatos, o viešųjų pirkimų komisijos padaryti pažeidimai, nutraukiant pirkimo procedūras, nėra esminiai. Nurodo, kad nutraukdamas pirkimo procedūras ir taip iš esmės pažeisdamas Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje įtvirtintus principus, UAB „Vilniaus vandenys“ viešųjų pirkimų komisija pažeidė ne tik ieškovo, bet ir pačios perkančiosios organizacijos interesus, todėl teismas nenukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinimo, kad sprendimas naikinamas, jei nustatomi imperatyvaus pobūdžio viešųjų pirkimų tvarkos esminiai pažeidimai. Ieškovo teigimu, nepagrįstas apelianto argumentas, kad teismas neįvertino aplinkybės, jog visų pasiūlymų, pateiktų atsakovo UAB „Vilniaus vandenys“ vykdytam teisinių paslaugų pirkimui, galiojimo terminai jau yra pasibaigę. Ieškovo nuomone, teismas įvertino tai, kad perkančioji organizacija turi teisę paprašyti pasiūlymus pateikusių tiekėjų pratęsti pasiūlymo galiojimo užtikrinimo terminą, o tiekėjai, norintys toliau dalyvauti pirkime, gali tai padaryti.

10Apeliacinis skundas atmestinas ir Vilniaus apygardos teismo 2008 m. balandžio 3 d. sprendimas paliktinas nepakeistas.

11Byloje nustatyta, kad UAB „Vilniaus vandenys“ viešųjų pirkimų komisija 2007 m. birželio 22 d. priėmė sprendimą nutraukti kainų apklausos „Teisinių paslaugų pirkimas“ pirkimo procedūras ir skelbti naują kainų apklausą „Teisinių paslaugų pirkimas“ pagal pridedamas kainų apklausos sąlygas, numatant pasiūlymo pateikimo terminą – 2007 m. liepos 9 d. 9 val. UAB „Vilniaus vandenys“ viešųjų pirkimų komisija 2007 m. liepos 17 d. priėmė sprendimą, atsižvelgiant į tai, kad perkant teisines paslaugas buvo pažeistos Prekių, paslaugų ir darbų supaprastintų pirkimų tvarkos aprašo 27 punktas, ko pasėkoje galėjo būti pažeisti tiekėjų lygiateisiškumo, nediskriminavimo, konfidencialumo reikalavimai, vadovaujantis VPĮ 99 straipsnio ir tvarkos aprašo 21 punktu, nutraukti paslaugų pirkimą. UAB „Vilniaus vandenys“ viešųjų pirkimų komisija 2007 m. rugpjūčio 6 d. priėmė sprendimą atmesti advokatų profesinės bendrijos „Jurevičius, Balčiūnas ir Bartkus“ 2007 m. liepos 30 d. pretenziją dėl viešųjų pirkimų komisijos 2007 m. liepos 17 d. sprendimo nutraukti paslaugų pirkimą, kadangi su pretenzija pateikta faksu siųsto kvietimo kopija nepaneigia aplinkybės, kad kvietimą ši bendrija gavo būtent 2007 m. birželio 24 d. kaip ji nurodė savo pasiūlyme.

12Teisėjų kolegija nagrinėja bylą pagal CPK 320 straipsnio reikalavimus dėl bylos nagrinėjimo ribų ir konstatuoja, kad nėra įstatyme nurodytų pagrindų neapskųstos apeliaciniu skundu pirmosios instancijos teismo sprendimo dalies panaikinimui.

13Teisėjų kolegija pagal pateiktus į bylą įrodymus ir nustatytas byloje aplinkybes konstatuoja, kad apeliacinio skundo argumentai nepagrįsti.

14Atsakovas apeliaciniame skunde nurodo, kad pagal tvarkos aprašo 27 punktą pirkimo dokumentai tiekėjams (rangovams) teikiami nuo skelbimo apie pirkimą išspausdinimo dienos ar kvietimo dalyvauti pirkime paskelbimo ar išsiuntimo tiekėjams (rangovams) dienos iki pasiūlymų pateikimo galutinio termino, nustatyto pirkimo dokumentuose, pabaigos, kad teisinių paslaugų pirkimas prasidėjo 2007 m. birželio 26 d., kai atsakovo viešųjų pirkimų komisijos sprendimu buvo išsiųsti kvietimai dalyvauti kainų apklausoje trims advokatų kontoroms, kad ieškovas buvo pakviestas į pirkimą prieš jam prasidedant, kadangi pateiktame pasiūlyme nurodė kvietimo gavimo datą – 2007 m. birželio 24 d. ir kad taip buvo pažeisti VPĮ įtvirtinti tiekėjų lygiateisiškumo, nediskriminavimo, konfidencialumo reikalavimai.

15Teisėjų kolegijos nuomone, atsakovas, nutraukdamas pirkimo procedūras, netinkamai aiškino bei traktavo minėtus lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir konfidencialumo principus, neatsižvelgė į pagrindinį pirkimo procedūrų tikslą. Teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas savo sprendime teisingai nurodė, kad pirkimo procedūras UAB „Vilniaus vandenys“ nutraukė itin formaliu pagrindu.

16Pateikti į bylą įrodymai nepaneigia ieškinyje nurodytų aplinkybių, kad ieškovas apie atsakovo pradėtą teisinių paslaugų pirkimą sužinojo iš atsakovo internetinio puslapio ir jokio oficialaus kvietimo nėra gavęs. Bylos duomenys patvirtina, kad teisinių paslaugų pirkimo sąlygas ieškovas gavo faksu 2007 m. birželio 27 d. Kadangi kvietimas ieškovui nebuvo siųstas, ieškovas pasinaudojo tvarkos aprašo 114 bei 119 punktuose numatyta galimybe pasiūlymus teikti ir atsakovo nepakviestiems tiekėjams. Ieškovas, gavęs teisinių paslaugų pirkimo sąlygas, savo pasiūlymą pateikė 2007 m. liepos 5 d., laikydamasis visų reikalavimų. Teisėjų kolegijos nuomone, pasiūlyme ieškovo nurodyta kvietimo data niekaip negalėjo įtakoti tikimybės tapti teisinių paslaugų pirkimo laimėtoju, kadangi ieškovas pateikė pasiūlymą jau po šių sąlygų gavimo, todėl vadovavosi šiomis sąlygomis ir laikėsi jose nustatytų reikalavimų. Apeliaciniame skunde nurodoma, kad į pirkimą 2007 m. liepos 26 d. buvo pakviestos kitos advokatų kontoros ir ši data laikytina pirkimo pradžia, todėl ieškovas, pirkimo sąlygas gavęs 2007 m. liepos 27 d., jas gavo netgi vėliau nei kiti kainų apklausos dalyviai ir nežinojo bei negalėjo žinoti pirkimo sąlygų anksčiau už kitus dalyvius, arba prieš prasidedant pirkimui. Teisėjų kolegija sprendžia, kad atliekant minėtą viešąjį pirkimą viešųjų pirkimų principai – nei lygiateisiškumas, nei nediskriminavimas, nei konfidencialumas – nebuvo pažeisti.

17Apeliantas savo skunde remiasi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-295/2005, nurodydamas, kad pirkimų komisijos sprendimo panaikinimas pateisinamas tik dėl esminių pažeidimų, kuriais pažeidžiamos imperatyvios nuostatos, ir kad viešųjų pirkimų komisijos padaryti pažeidimai dėl pirkimo procedūrų nutraukimo nėra esminiai. Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismo sprendimas neprieštarauja minėtoje nutartyje nurodytam teisės normų aiškinimui. Pirmosios instancijos teismas teisingai konstatavo, kad pirkimo nutraukimas formaliu pagrindu, nesant esminių pirkimo procedūrų pažeidimų, yra neteisėtas ir prieštarauja VPĮ 3 straipsnyje įtvirtintiems pagrindiniams viešųjų pirkimų principams.

18Teisėjų kolegijos nuomone, kilus neaiškumams ir ginčui, ką galima laikyti kvietimu ir kokia yra kvietimo data, atsakovo viešųjų pirkimų komisija nepasinaudojo tvarkos aprašo 76 punkte nustatyta teise prašyti, kad ieškovas patikslintų, su kokio kvietimo sąlygomis ieškovas sutinka ir įsipareigoja teikti paslaugas. Pirmosios instancijos teismas teisingai konstatavo, kad toks paaiškinimas pirkimo pasiūlymo esmės nebūtų pakeitęs, kadangi kvietimo dalyvauti kainų apklausoje tekstą su pirkimo sąlygomis ieškovas iš atsakovo faksu gavo 2007 m. birželio 27 d., t.y. jau prasidėjus teisinių paslaugų pirkimui. Toks paaiškinimas būtų pašalinęs bet kokių ginčų galimybę ir būtų leidęs nustatyti, kad šalys pirkimo procese vadovaujasi tomis pačiomis sąlygomis, ir jokie viešųjų pirkimu principai nėra pažeisti.

19Teisėjų kolegijos nuomone, reikalavimas nurodyti kvietimo datą pasiūlyme nėra labai reikšmingas pirkimo tikslo požiūriu. Pažymėtina, kad ieškovas pasinaudojo tvarkos aprašo 114 bei 119 punktuose numatyta galimybe pasiūlymus teikti ir atsakovo nepakviestiems tiekėjams. Atsakovas, įtraukdamas į pasiūlymo formą kvietimo datą, nenumatė, kad pirkime gali dalyvauti ir atsakovo nepakviesti tiekėjai, kuriems iškyla klausimas, kokią kvietimo datą įrašyti.

20Apeliaciniame skunde nurodoma, kad pirmosios instancijos teismas, iš dalies tenkindamas ieškinį neįvertino tos aplinkybės, jog visų pasiūlymų, pateiktų atsakovo UAB „Vilniaus vandenys“ vykdytam teisinių paslaugų pirkimui, galiojimo terminai jau yra pasibaigę, todėl pirmosios instancijos teismo sprendimo dalis, kuria pripažintas UAB „Vilniaus vandenys“ viešųjų pirkimų komisijos 2007 m. liepos 17 d. sprendimas nutraukti teisinių paslaugų pirkimą apklausos būdu neteisėtu ir jis panaikintas, neatitinka protingumo reikalavimų (CK 1.5 str.). Pažymėtina, kad CK 1.5 straipsnis įpareigoja teismą siekti teisingo, protingo ir sąžiningo bylos baigties rezultato, įgyvendinant savo diskrecijos įgaliojimus konkrečioje byloje. Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas įvertino tai, kad perkančioji organizacija turi teisę paprašyti pasiūlymus pateikusių tiekėjų pratęsti pasiūlymo galiojimo terminą, o tiekėjai, norintys toliau dalyvauti pirkime, gali tai padaryti. Todėl pirmosios instancijos teismas jokiu būdu nepažeidė protingumo principo. Pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino faktines bylos aplinkybes, tinkamai pritaikė ir išaiškino materialinės teisės normas bei priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą.

21Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliacinis skundas yra nepagrįstas ir atmestinas, o Vilniaus apygardos teismo 2008 m. balandžio 3 d. sprendimas paliktinas nepakeistas.

22Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 77, 88, 92, 96 straipsniais, sprendžia, kad priteistina iš atsakovo UAB „Vilniaus vandenys“ valstybei 6,90 Lt procesinių dokumentų įteikimo apeliacinės instancijos teisme išlaidų atlyginimo.

23Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio pirmosios dalies 1 punktu,

Nutarė

24Vilniaus apygardos teismo 2008 m. balandžio 3 d. sprendimą palikti nepakeistą.

25Priteisti iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Vilniaus vandenys“ valstybei 6,90 Lt (šešis litus devyniasdešimt centų) procesinių dokumentų įteikimo apeliacinės instancijos teisme išlaidų atlyginimo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. Ieškovas advokatų profesinė bendrija „Jurevičius, Balčiūnas ir... 4. Vilniaus apygardos teismas 2008 m. balandžio 3 d. sprendimu ieškinį tenkino... 5. Teismas nurodė, kad vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto srityje... 6. Teismas nurodė, kad nors ieškovas teigia, kad skelbimą apie atsakovo... 7. Teismas pažymėjo, kad atsakovo viešųjų pirkimų komisija teisinių... 8. Apeliaciniu skundu atsakovas UAB „Vilniaus vandenys“ prašo apeliacinės... 9. Atsiliepime į apeliacinį skundą ieškovas advokatų profesinė bendrija... 10. Apeliacinis skundas atmestinas ir Vilniaus apygardos teismo 2008 m. balandžio... 11. Byloje nustatyta, kad UAB „Vilniaus vandenys“ viešųjų pirkimų komisija... 12. Teisėjų kolegija nagrinėja bylą pagal CPK 320 straipsnio reikalavimus dėl... 13. Teisėjų kolegija pagal pateiktus į bylą įrodymus ir nustatytas byloje... 14. Atsakovas apeliaciniame skunde nurodo, kad pagal tvarkos aprašo 27 punktą... 15. Teisėjų kolegijos nuomone, atsakovas, nutraukdamas pirkimo procedūras,... 16. Pateikti į bylą įrodymai nepaneigia ieškinyje nurodytų aplinkybių, kad... 17. Apeliantas savo skunde remiasi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. rugsėjo... 18. Teisėjų kolegijos nuomone, kilus neaiškumams ir ginčui, ką galima laikyti... 19. Teisėjų kolegijos nuomone, reikalavimas nurodyti kvietimo datą pasiūlyme... 20. Apeliaciniame skunde nurodoma, kad pirmosios instancijos teismas, iš dalies... 21. Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliacinis skundas... 22. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 77, 88, 92, 96 straipsniais, sprendžia,... 23. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 24. Vilniaus apygardos teismo 2008 m. balandžio 3 d. sprendimą palikti... 25. Priteisti iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Vilniaus vandenys“...