Byla 2-5293-340/2011

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Tatjana Žukauskienė, sekretoriaujant Renatai Anderson, dalyvaujant ieškovo atstovui advokatui Artūrui Vaišvilai, atsakovo atstovui advokatui Juozui Čiviliui,

2teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo BUAB „Agmituras“ ieškinį atsakovui Šv.Juozapato Bazilijonų ordino Vilniaus vienuolynui, dėl nuosavybės teisės į pastatą pripažinimo ir šio pastato priteisimo.

3Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

4ieškovas kreipėsi su ieškiniu dėl nuosavybės teisės į administracinį pastatą (Konrado celę), unikalus Nr. 4400-1576-2050, 187,27 kv.m ploto, adresu Aušros vartų g. 7A, Vilnius pripažinimo ir šio pastato priteisimo.

5Ieškovas nurodė, kad 2006 m. gruodžio 6 d. tarp ieškovo ir atsakovo buvo sudaryta Junginės veiklos sutartis, kuria ieškovas ir atsakovas susitarė kooperuodami savo turtą, pastangas, žinias, patirtį, lėšas ir darbą bei vadovaudamiesi šioje sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis, veikti kartu, Bazilijonų vienuolyno piligrimų namuose, esančiuose Aušros vartų g. Nr. 7, Vilniuje, įrengiant ir valdant viešbučio kompleksą bei vienuolyno komplekse atkuriant Konrado celę.

6Dėl viešbučio komplekso įrengimo šalys sutarė, kad atsakovas kaip įnašą įneš Sutartyje nuodytą nekilnojamąjį turtą su statybos leidimu (sutarties 2.1.1 p.), o ieškovas, kaip įnašą, savo lėšomis ir rizika įrengs viešbučio kompleksą už ne mažesnę kaip 5 000 000 Lt sumą (Sutarties 2.1.2 (i), (iii)).

7Dėl Konrado celės atkūrimo atsakovo vienuolyno komplekso teritorijoje šalys susitarė, kad ieškovas vadovaudamasis ikonografine medžiaga bei architektūrinių ir archeologinių tyrimų rezultatais savo lėšomis atstatys Konrado celę (sutarties 2.1.2 (ii) p., 3.1.1 p.), kuri nuo jos pastatymo momento priklausys ieškovui nuosavybės teise, o atsakovas, ieškovui pastačius Konrado celę, jam ją perduos (sutarties 3.2.2 p.) ir Konrado celė Nekilnojamojo turto registre bus registruota ieškovo vardu (sutarties 1.3 p., 4.4 p.).

8Ieškovas atsakovo patalpose įrengė viešbučio kompleksą už daugiau nei 5 000 000 Lt ir tokiu būdu įvykdė Sutarties 2.1.2 (i) punktą; ieškovas atliko Konrado celės atkūrimo darbus, įvykdydamas Sutarties 2.1.2 (ii) p., 3.1.1 (iii) p. įsipareigojimus; Konrado celė yra pripažinta tinkamu naudoti statiniu 2008 m. rugsėjo 22 d. aktu ir yra įregistruota nekilnojamojo turto registre atsakovo vardu. Ieškovo vertinimu, Konrado celės teisinė registracija atlikta atsakovo vardu neteisėtai; atsakovas pažeidė ieškovo nuosavybės teises į šį statinį, nes ieškovas įsigijo nuosavybės teisę į pagamintą daiktą – statinį CK 4.47 str. 4 p. bei šalių sutarties 4.4 punkto pagrindu. Būtent ieškovas savo lėšomis pastatė Konrado celę ir nuo šio statinio pastatymo momento tapo jo savininku. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamoje praktikoje pažymima, kad nekilnojamojo daikto teisinės registracijos faktas nėra nuosavybės teisių atsiradimo pagrindas. Teisinė nekilnojamojo daikto registracija yra tik įregistruojami nuosavybės į nekilnojamąjį daiktą atsiradimo (pasikeitimo, pasibaigimo) juridiniai faktai, kurie susiformavo įstatyme nustatytais pagrindais, tačiau tokio fakto įregistravimas nėra nuosavybės teisės atsiradimo pagrindas. Juridinis faktas, kurio pagrindu atsirado nuosavybės teisė į Konrado celę, buvo šio statinio pastatymas ieškovo lėšomis, t. y. naujo daikto pagaminimas (CK 4.47 str. 4 d.).

9Ieškovo atstovas adv. A. Vaišvila nesutiko su atsiliepimo ieškiniui argumentais motyvuodamas, kad pagal sutarties 2.1.2 (i) punktą ieškovas buvo įsipareigojęs investuoti ne mažiau nei 5 000 000 Lt; ieškovas įrengė viešbučio kompleksą už daugiau nei 5 000 000 Lt ir tokiu būdu įvykdė šio sutarties punkto reikalavimus; ieškovas atliko Konrado celės atkūrimo darbus, įvykdydamas Sutarties 2.1.2 (ii) p., 3.1.1 (iii) p., t. y. ieškovas atliko visus Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, dėka kurių atsakovo turtas buvo ženkliai pagerintas, o Konrado celė iš viso pastatyta (pagaminta, sukurta). Įsipareigojimų vykdymo metu atsakovas nereiškė jokių pretenzijų ieškovui. Ieškovo atstovas nesutiko su atsikirtimo argumentu, kad ieškovas vykdė statybas iš banko paskolintų lėšų, tuo pažeidė įsipareigojimą vykdyti statybas savo lėšomis. Sutartyje nėra apibrėžta, kad „savo lėšomis“ išimtinai reiškia tik tai, kad turi būti naudojamos nuosavos ieškovo lėšos. Tai, kad ieškovas už darbus mokėjo iš dalies iš banko gautomis lėšomis, nereiškia, kad sutartį jis vykdė ne savo lėšomis, kadangi kreditas iš banko paimtas ieškovo vardu ir kiekvienas leidžiamas kredito litas buvo ieškovo sąskaita, kurią jis vėliau turės atstatyti, t. y. ieškovas privalės grąžinti kreditą. Atsakovui buvo žinoma, jog jungtinės veiklos sutartyje numatyta sąlyga (sutarties 2.1.2. (i), 3.1.1 p.)) dėl darbų atlikimo savo sąskaita ir lėšomis reiškia, kad sutarties vykdymui bus naudojamos savos lėšos: nuosavos lėšos ir pagal kreditavimo sutartį iš banko gautos lėšos. Ieškovo nuomone, jokios reikšmės ar įtakos nagrinėjamos bylos sprendžiamiems klausimams neturi tai, ar ieškovas tinkamai ar ne įvykdė savo įsipareigojimus savo kreditoriams, nes prievolės atsakovui ieškovas įvykdė tinkamai. Faktas, kad ieškovo direktorius buvo pasirašęs aktą dėl pastato pripažinimo tinkamu naudotis negali būti vertinamas, kaip ieškovo konkliudentinis veiksmas – atsisakymas įregistruoti Konrado celę kaip ieškovo nuosavybę ir sutikimas Konrado celę registruoti atsakovo vardu. Aplinkybė, kad šalių sutartis buvo automatiškai nutraukta po bankroto bylos iškėlimo neturi reikšmės šalių sutartinių prievolių įvykdymui; pagal CK 6.221 str. sutarties pasibaigimas ar nutraukimas galioja tik į ateitį; sutartiniai įsipareigojimai buvo įvykdyti iki bankroto bylos iškėlimo.

10Atsakovas su ieškiniu nesutiko, motyvuodamas, kad 2007-07-03 statybos leidimas Nr. Nr./712/07/-0716 vykdyti pastatų rekonstrukciją buvo išduotas tik vienuolynui. 2008-09-22 rekonstruotų religinės paskirties pastatų, esančių Aušros vartų g. 7A, Vilniuje, pripažinimo tinkamu naudotis akto Nr. (101) 11.4-2112 duomenimis, rekonstruotų pastatų statytojas yra vienuolynas; šį aktą pasirašė UAB „Agmituras“ direktorius A. A.; akto teisėtumas ir pagrįstumas nebuvo ginčijamas iki bankroto bylos iškėlimo ir nėra ginčijamas nagrinėjamoje byloje. Pasirašęs aktą dėl pastato pripažinimo tinkamu naudotis, UAB „Agmituras“ konkliudentinais veiksmais atsisakė įregistruoti Konrado celę nekilnojamojo turto registre kaip UAB „Agmituras“ nuosavybę. Ieškovas netinkamai vykdė sutartimi prisiimtus įsipareigojimus. Sutarties 2.1.2 (i) p. ir 3.1.1 p. buvo numatyta, kad ieškovas savo sąskaita ir lėšomis atstatys Konrado celę, kuri nuo jos pastatymo momento priklausys ieškovui ir bus įregistruota ieškovo vardu, tačiau dėl ieškovo prisiimtų ir neįvykdytų finansinių įsipareigojimų 3 832 733,72 EUR sumoje AB DnB Nord bankui atsakovo hipotekuotas turtas bus parduotas iš varžytynių; atsakovas dėl aukščiau nurodytų veiksmų patiria labai didelius nuostolius. Be to, pagal sutarties 7.5.1 p. sutartis laikoma automatiškai nutraukta, jei ieškovas bankrutuoja.

11Ieškinys patenkinamas.

12Ieškovas kildina savo reikalavimus iš šalių jungtinės veiklos 2006 m. gruodžio 6 d. sutarties (b.l. 7-18); šalys susitarė kooperuodamos savo turtą, pastangas, žinias, patirtį, lėšas ir darbą bei vadovaudamosis šioje sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis, veikti kartu, Bazilijonų vienuolyno piligrimų namuose, esančiuose Aušros vartų g. Nr. 7, Vilniuje, įrengiant ir valdant viešbučio kompleksą bei vienuolyno komplekse atkuriant Konrado celę.

13Dėl viešbučio komplekso įrengimo šalys sutarė, kad atsakovas kaip įnašą įneš sutartyje nuodytą nekilnojamąjį turtą su statybos leidimu (sutarties 2.1.1 p.), o ieškovas, kaip įnašą, savo lėšomis ir rizika įrengs viešbučio kompleksą už ne mažesnę kaip 5 000 000 Lt sumą (sutarties 2.1.2 (i), (iii)). Dėl Konrado celės atkūrimo atsakovo vienuolyno komplekso teritorijoje šalys susitarė, kad ieškovas vadovaudamasis ikonografine medžiaga bei architektūrinių ir archeologinių tyrimų rezultatais savo lėšomis atstatys Konrado celę (sutarties 2.1.2 (ii) p., 3.1.1 p.), kuri nuo jos pastatymo momento priklausys ieškovui nuosavybės teise, o atsakovas, ieškovui pastačius Konrado celę, jam ją perduos (sutarties 3.2.2 p.) ir Konrado celė Nekilnojamojo turto registre bus registruota ieškovo vardu (sutarties 1.3 p., 4.4 p.).

14Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gruodžio 21 d. nutartimi ieškovui iškelta bankroto byla (b.l. 103-104), t. y. pagal šalių sutarties 7.5.1 p. nuostatą sutartis laikoma automatiškai nutraukta nuo nutarties dėl bankroto bylos iškėlimo įsiteisėjimo momento; šios aplinkybės šalys neginčija. Ginčas tarp šalių vyksta iš esmės dėl sutarties nutraukimo teisinių padarinių – dėl atsakovo sutartinio įsipareigojimo perduoti ieškovui pastatą – Konrado celę, sutarties 2.1.2 (ii) p., 3.1.1 p., 3.2.2 p., 1.3 p., 4.4 p. tvarka ir sąlygomis įvykdymo. Byloje nustatyta, kad ginčo statinys – Konrado celė buvo pastatytas, 2008 m. rugsėjo 22 d. aktu Nr. (101)11.4-2112 buvo pripažintas tinkamu naudoti (b.l. 127-130) ir įregistruotas Nekilnojamojo turto registre atsakovo vardu (unikalus Nr. 4400-1576-2050) (b.l. 97-100). Teismas daro išvadą, kad ieškovas dar iki bankroto bylos iškėlimo ir sutarties nutraukimo 2010 m. gruodžio mėn. įvykdė sutarties 3.1.1 p. prisiimtą įsipareigojimą savo lėšomis tiesiogiai ir/ar pasitelkdamas reikiamą kvalifikaciją turinčius trečiuosius asmenis organizuoti ir įvykdyti Konrado celės statybą; ginčo dėl šio fakto tarp šalių nėra; atsakovas neigia savo prievolę perduoti šį statinį ieškovo nuosavybėn. Atsakovas nurodė sutarties nutraukimą dėl ieškovo bankroto kaip aplinkybę, atleidžiančią atsakovą nuo sutartinio įsipareigojimo perduoti pastatytą statinį (Konrado celė) ieškovo nuosavybėn įvykdymo, tačiau teismas nesutinka su tokia atsakovo pozicija. Sutarties nutraukimas galioja tik ateityje ir neturi grįžtamosios galios (CK 6.221 str. 1 d.), t. y. sutarties šalys privalo atsiskaityti tarpusavyje už iki sutarties nutraukimo įvykdytą sutartinių įsipareigojimų dalį.

15Ieškovo pateiktais duomenimis, Konrado celės atkūrimo darbų bendra vertė 492 612,49 Lt (b.l. 59); sutarties 3.1.1 p. ieškovas įsipareigojo organizuoti ir įvykdyti šio pastato statybą savo lėšomis. Atsakovo vertinimu, ši ir sutarties 2.1.2 sąlygos įvykdytos netinkamai; ieškovas buvo įsipareigojęs investuoti į patalpų rekonstrukciją ir viešbučio komplekso įrengimą 5 mln. Lt, tačiau faktiškai statybos ir rekonstrukcijos darbai buvo vykdomi ne iš nuosavų ieškovo, bet iš banko gauto kredito lėšų; tam, kad ieškovas gautų kreditą statyboms, atsakovas buvo priverstas hipotekuoti visą savo turtą; ieškovui neįvykdžius įsipareigojimų bankui, šiuo metu pradėta turto pardavimo procedūra. Ieškovas su tokiu sutarties 2.1.2 sąlygos aiškinimu nesutinka. Visos sutarties sąlygos turi būti aiškinamos sąžiningai, atsižvelgiant į jų tarpusavio ryšį, sutarties esmę ir tikslą bei jos sudarymo aplinkybes (CK 6.193 str.). Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad ieškovo kreditavimo sutartis Nr. 369-06 IL su vėlesniais jos pakeitimais ir papildymais tarp ieškovo ir banko buvo sudaryta 2006 m. gegužės 19 d., t. y. iki jungtinės veiklos sutarties pasirašymo ir iki statybos leidimo gavimo. Sutartyje numatyta, kad jos paskirtis yra atsakovui priklausančio nekilnojamojo turto ir būsimo viešbučio remonto ir restauravimo darbų kreditavimas; pirminė kredito suma buvo 825 000 Lt, vėlesniais susitarimais kredito suma buvo padidinta iki 3 517 468,91 EUR; atsakovas visiškai pritarė tokiems ieškovo veiksmams; ieškovo pateikti hipotekos išrašai apie atsakovui priklausančio turto ir turtinių teisių įkeitimą, siekiant užtikrinti ieškovo įsipareigojimų bankui pagal kredito sutartis įvykdymą, patvirtina, kad atsakovas dar iki pasirašant jungtinės veiklos sutartį ir iki statybos darbų vykdymo, t. y. iki ieškovo prisiimtų įsipareigojimų pagal jungtinės veiklos sutartį vykdymo, žinojo, jog ieškovas sutartus jungtinės veiklos sutartyje numatytus darbus atliks dalinai iš banko paimtų lėšų, dalinai iš turimų lėšų, t. y. šalių sutarties 2.1.2 punkto numatyta sąlyga, kad statybos ir restauravimo darbai bus vykdomi ieškovo lėšomis reiškia prisiimtų įsipareigojimų vykdymą ir iš banko gauto kredito lėšų. Atsakovas neįrodė, kad statybos ir restauravimo darbai buvo vykdomi išimtinai kredito lėšomis, kad ieškovas savo lėšomis prie šių darbų neprisidėjo. Dėl išdėstyto teismas daro išvadą, kad ieškovas šalių jungtinės veiklos sutarties 2.1.2 p. ir 3.1.1 sąlygų nepažeidė.

16Atsakovas nurodė, kad ieškovo veikla atsakovui buvo nuostolinga; teismas pažymi, kad atsakovas turi teisę reikalauti atlyginti nuostolius (CK 6.221 str. 2 d.) tačiau tokio reikalavimo byloje pareikšta nebuvo. Tai, kad šalių bendra jungtinė veikla neturėjo komercinės sėkmės, neatleidžia sutarties šalių nuo prievolės atsiskaityti už atliktus iki sutarties nutraukimo darbus.

17Teismas taip pat nesutinka su atsakovo atsikirtimo ieškiniui argumentu, kad ieškovas, pasirašęs aktą dėl pastato pripažinimo tinkamu naudotis, konkliudentinais veiksmais atsisakė įregistruoti Konrado celę Nekilnojamojo turto registre kaip UAB „Agmituras“ nuosavybę. Šalys susitarė, kad ieškovas savo lėšomis atstatys Konrado celę (sutarties 2.1.2 (ii) p., 3.1.1 p.); statinys nuo jo pastatymo momento priklausys ieškovui nuosavybės teise, o atsakovas, ieškovui pastačius Konrado celę, jam ją perduos (sutarties 3.2.2 p.) ir Konrado celė Nekilnojamojo turto registre bus registruota ieškovo vardu (sutarties 1.3 p., 4.4 p.), t. y. nors šalys nedviprasmiškai susitarė, jog Konrado celės pastatas priklausys nuosavybės teise ieškovui, tačiau sutartyje neaptarė, kokia tvarka pastatas bus perduotas ieškovui, kaip sutarties šalys ketino įgyvendinti sutarties sąlyga, jog pastatytas statinys nuo jo pastatymo momento priklausys nuosavybės teise ieškovui. Atsakovas yra žemės sklypo, kuriame buvo vykdomi statybos ir restauravimo darbai, valdytojas, jo vardu buvo išduotas statybos leidimas, t. y. atsakovas yra pastato statytojas Statybos įstatymo prasme. Dėl išdėstyto teismas nesutinka su ieškovo argumentais, kad nuosavybės teisė ieškovui atsirado CK 4.47 str. 4 p. pagrindu ir atsakovas neteisėtai įregistravo statinį nuosavybės teise savo vardu. Tačiau atsakovo įsipareigojimas ieškovui pastačius Konrado celę, perduoti ją UAB „Agmituras“ nuosavybėn pagal įstatymo nustatyta tvarka šalių sudarytą Konrado celės nuosavybės perleidimo sutartį (sutarties 3.2.2 p) nebuvo atsakovo nuginčytas ir galiojo, t. y. nagrinėjamu atveju nuosavybės teise ieškovui turėjo atsirasti sutarties pagrindu (CK 4.47 str. 1 p.). Dėl išdėstyto teismas atmeta atsakovo argumentą, kad ieškovas, pasirašęs statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktą, atsisakė nuo savo teisės įsigyti nuosavybės teise į šį pastatą sutarties dėl nuosavybės teisės perleidimo pagrindu. Atsakovas neįvykdė savo įsipareigojimo po statinio pastatymo sudaryti su ieškovu statinio nuosavybės perleidimo sutartį, tuo pažeidė sutartinę prievolę; ieškovo pažeista teisė turi būti ginama, priteisiant Konrado celės pastatą ieškovui šalių bendros veiklos sutarties 3.2.2 p. pagrindu.

18Ieškovas, kaip bankrutuojanti bendrovė atleistas nuo žyminio mokesčio mokėjimo nagrinėjamoje byloje (CPK 83 str. 8 p.); žyminis mokestis priteisiamas iš atsakovo valstybei (CPK 96 str. 1 d.). Ieškinio suma nagrinėjamoje byloje teismas laiko ginčo pastato – Konrado celės atkūrimo darbų bendrą vertą (492 612,49 Lt). Patenkinus ieškinį, iš atsakovo valstybės naudai priteisiamos procesinių dokumentų siuntimo (pašto) išlaidos – 15,95 Lt (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 92 str., 96 str.).

19Byloje buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės – atsakovo turto areštas (b.l. 112-113); jos galioja iki teismo sprendimo įvykdymo (CPK 150 str. 3 d.).

20Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 265, 268-270 str., teismas

Nutarė

21Ieškinį patenkinti, priteisti ieškovui BUAB „Agmituras“ nuosavybės teise iš atsakovo Šv. Juozapato Bazilijonų ordino Vilniaus vienuolyno administracinį pastatą (Konrado celę), unikalus Nr. 4400-1576-2050, 187,27 kv.m ploto, adresu Aušros vartų g. 7A, Vilnius.

22Priteisti iš Šv. Juozapato Bazilijonų ordino Vilniaus vienuolyno valstybei 10 852,24 Lt (dešimt tūkstančių aštuonis šimtus penkiasdešimt du litus, 24 centus) žyminio mokesčio už ieškinio padavimą bei 15,95 Lt (penkiolika litų, 95 centus) dokumentų siuntimo išlaidų.

23Sprendimas per trisdešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Tatjana Žukauskienė, sekretoriaujant... 2. teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo BUAB... 3. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 4. ieškovas kreipėsi su ieškiniu dėl nuosavybės teisės į administracinį... 5. Ieškovas nurodė, kad 2006 m. gruodžio 6 d. tarp ieškovo ir atsakovo buvo... 6. Dėl viešbučio komplekso įrengimo šalys sutarė, kad atsakovas kaip... 7. Dėl Konrado celės atkūrimo atsakovo vienuolyno komplekso teritorijoje šalys... 8. Ieškovas atsakovo patalpose įrengė viešbučio kompleksą už daugiau nei 5... 9. Ieškovo atstovas adv. A. Vaišvila nesutiko su atsiliepimo ieškiniui... 10. Atsakovas su ieškiniu nesutiko, motyvuodamas, kad 2007-07-03 statybos leidimas... 11. Ieškinys patenkinamas.... 12. Ieškovas kildina savo reikalavimus iš šalių jungtinės veiklos 2006 m.... 13. Dėl viešbučio komplekso įrengimo šalys sutarė, kad atsakovas kaip... 14. Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gruodžio 21 d. nutartimi ieškovui iškelta... 15. Ieškovo pateiktais duomenimis, Konrado celės atkūrimo darbų bendra vertė... 16. Atsakovas nurodė, kad ieškovo veikla atsakovui buvo nuostolinga; teismas... 17. Teismas taip pat nesutinka su atsakovo atsikirtimo ieškiniui argumentu, kad... 18. Ieškovas, kaip bankrutuojanti bendrovė atleistas nuo žyminio mokesčio... 19. Byloje buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės – atsakovo turto... 20. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 265, 268-270... 21. Ieškinį patenkinti, priteisti ieškovui BUAB „Agmituras“ nuosavybės... 22. Priteisti iš Šv. Juozapato Bazilijonų ordino Vilniaus vienuolyno valstybei... 23. Sprendimas per trisdešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti...