Byla 2A-1931-661/2016
Dėl skolos priteisimo, trečiasis asmuo atsakovo pusėje J. S., teismas, išnagrinėjęs bylą

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija susidedanti iš teisėjų Alvydo Barkausko (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Jadvygos Mardosevič ir Astos Pikelienės, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apelianto (atsakovo) Sigito L. S. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. vasario 15 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo 34-osios gyvenamojo namo statybos bendrijos ieškinį atsakovui Sigitui L. S. dėl skolos priteisimo, trečiasis asmuo atsakovo pusėje J. S., teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

2I Ginčo esmė

3Ieškovas prašė priteisti iš atsakovo 2 075,25 Lt skolą už paslaugas, suteiktas nuo 2008 m. pabaigos, 173,64 Lt metines palūkanas nuo nesumokėtos sumos, 5 procentų metines palūkanas už reikalaujamą sumą, bylinėjimosi išlaidas.

4Nurodė, jog ieškovas administruota gyvenamąjį namą ( - ), ir namo gyventojai kiekvieną mėnesį privalo sumokėti bendrijai mokesčius: 1) už šilumą (1999-11-09 šilumos energijos termofikaciniu vandeniu tiekimo-vartojimo sutartis Nr. 60159). Vartotojai, nesilaikantys visų butų tolygaus šildymo sąlygos, vadovaujantis Šilumos ūkio įstatymo 12 straipsniu bei Energetikos ministro 2010-10-25 įsakymu Nr. 1-297 patvirtintomis Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėmis (toliau - Taisyklės) , taip pat moka mokestį už papildomą šilumos kiekį bendrojo naudojimo patalpoms šildyti. Taisyklių 29.2.3. punkte numatyta, kad kai šilumos pirkimo-pardavimo vietoje ir(ar) ties tiekimo-vartojimo riba pastato individualaus šilumos punkto įvade įrengtas šilumos apskaitos prietaisas matuoja bendrą viso pastato suvartotą šilumos kiekį, o kiekviename bute įrengta kolektorinė šildymo sistema su buto įvade įrengtais šilumos apskaitos prietaisais bei kiekvieno buto įvade įrengtais karšto vandens kiekio apskaitos prietaisais, taikomas šilumos paskirstymo metodas Nr. 3. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2005-05-05 nutarimo Nr. 03-19 „Dėl komisijos rekomenduojamų šilumos paskirstymo metodų patvirtinimo“ 14 punkte numatyta, kad vartotojui, nesilaikančiam visų butų ar kitų patalpų tolygaus šildymo sąlygos, priskiriamas papildomas šilumos kiekis bendrojo naudojimo patalpoms šildyti. Papildomas šilumos kiekis bendrojo naudojimo patalpoms šildyti priskaičiuojamas buto naudingąjį plotą dauginant iš šilumos kiekių (vidutinio šilumos kiekio, tenkančio pastato vienam kvadratiniam metrui naudingojo ploto) skirtumo. Vartotojai, nedeklaravę šilumos skaitiklio parodymų, moka mokesčius už šilumą, apskaičiuotus pagal 2011-02-15 gyventojų susirinkimo nutarimu patvirtintą formulę. Taip pat butų savininkai turi mokėti: 2) už šilumos punkto priežiūrą (2002-10-15 Sutartis); 3) už vandenį (2003-05-09 Šalto vandens pirkimo-pardavimo ir nuotekų šalinimo bei valymo sutartis Nr. 2591); 4) už elektrą (1999-10-26 Elektros energijos tiekimo-vartojimo (pardavimo-pirkimo) sutartis Nr. 4055); 5) už atliekų tvarkymą; 6) už unifonų priežiūrą (2002-10-18 Automatinio užrakto su pasikalbėjimo įrenginiais garantinės priežiūros sutartis Nr. G/02-63, 2007-11-12 Telefonspynės priežiūros sutartis Nr. G/07-186); 7) už televiziją; 8) kaupiamąsias lėšas; 9) kiekvienam gyventojui tenkančią žemės mokesčio dalį ir kitas įmokas. Bendrija, surinkusi iš gyventojų sumokėtus mokesčius, atsiskaito su valstybe bei minėtų paslaugų tiekėjais pagal sudarytas sutartis.

5Ieškovas nurodė, jog atsakovo skola susidarė atsakovui nesutinkant mokėti tolygaus šildymo rinkliavos, kaupiamųjų lėšų ir žemės mokesčio. Atsakovo skolą sudaro 883,51 Lt suma už laikotarpį nuo 2008 m. gruodžio mėn. iki 2011 m. birželio mėn. imtinai ir 1 191,74 Lt suma už laikotarpį nuo 2008 m. liepos mėn. iki 2012 m. lapkričio mėn. imtinai. Iš viso skola už 2008-12-31 – 2010-11-30 laikotarpį sudaro 2 075.25 Lt arba 601,03 Eur (158-164, 213-218 b.l., I tomas).

6Atsakovas su ieškiniu nesutiko. Nurodė, jog atsakovas nėra 34-osios gyvenamojo namo statybos bendrijos narys ir jis nėra sudaręs su ieškovu komunalinių mokesčių skaičiavimo sutarties, pagal kurią atsakovas turėtų pareigą mokėti mokesčius. Atsakovas kiekvieną mėnesį atsiskaito pagal prietaisų (skaitiklių) rodmenis. Šilumos punkto priežiūrą atlieka UAB „Vilniaus energija“ vadybininkas, neturintis teisės vykdyti minėtą priežiūrą. Atsakovo teigimu, namas ( - ), nėra pripažintas tinkamu eksploatuoti, nėra atlikti namo inžinerinio tinklo bandymai ir nesurašyti išbandymų rezultatų aktai. Galutinis namo projektas buvo parengtas tik užbaigus namo statybą. Namo statybos kokybė prasta ir jis labai blogai šildomas, dalyje laiptinių nešyla radiatoriai, butuose nėra ventiliacijos. Ieškovas neturi teisės reikalauti iš atsakovo kaupiamųjų lėšų ir žemės mokestį turi mokėti statytojas, o ne butų savininkai (175,176 b.l., 1 tomas).

7Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų atsakovo pusėje J. S. bylos nagrinėjimo metu palaikė atsakovo poziciją. Paaiškino, jog abejoja 34-ojoje GNSB vykdomos buhalterinės apskaitos teisingumu. Jos teigimu, yra išbalansuota namo šildymo sistema. Vykdant skaitiklių metrologinius patikrinimus ieškovas tą procesą organizavo taip, kad be pagrindo buvo žymai padidinta patikrinimo kaina. Tolygaus šildymo mokestis apskaičiuojamas neteisingai ir jo dydis lyginant su mokesčiu už einamą ar praėjusį mėnesį už buto šildymą yra neproporcingas. Atsakovas per klaidą sumokėjo 890 Lt žemės nuomos mokesčio, bet vėliau nemokėjo, nes ieškovas yra nuo jo atleistas ir neturi teisės reikalauti mokesčio dalies iš atsakovo.

8II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

9Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016 m. vasario 15 d. sprendimu ieškinį patenkino visiškai ir nusprendė priteisti iš atsakovo Sigito L. S. 651,32 Eur skolą, 5 procentų dydžio procesines metines palūkanas už priteistą sumą (651,32 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2013-01-23) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 475,82 Eur bylinėjimosi išlaidas ieškovo 34-osios gyvenamojo namo statybos bendrijos naudai.

10Teismas konstatavo, kad 34-oji gyvenamojo namo statybos bendrija ne viename bendrijos narių susirinkime priėmė nutarimus kaupti lėšas namo remontui. Tą patvirtina 34-osios GNSB 2008-11-15 bei 2011-02-18 valdybos nutarimai, 2012-02-28 bei 2012-06-14 34-osios GNSB gyventojų susirinkimų protokolai. Ieškovas 2012-09-06 sudarė Statybos rangos sutartį Nr. 120906/S-01-VLN dėl fasado apdailos darbų atlikimo, t.y. Sutartį, pagal kurią su rangovu turėjo būti atsiskaitoma iš surinktų kaupiamųjų lėšų (38-48 b.l., 1 tomas). Remiantis CK 4.82 str. 4 d. butų ir kitų patalpų savininkai privalo reguliariai kaupti lėšas, kurios skiriamos namui (statiniui) atnaujinti pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus. Kadangi dauguma butų savininkų pritarė šių lėšų rinkimui ir jos yra susiję su privalomaisiais statinio priežiūros reikalavimais, ieškovas turi pagrindą reikalauti iš atsakovo mokėti įmokas namo priežiūrai ar atnaujinimui. Gyvenamųjų namų statybos bendrija yra fizinių asmenų susivienijimas, siekiantis jos narius aprūpinti butais. Šiam tikslui pasiekti kaupiamos ir naudojamos statytojų lėšos. S. L. S. teisės ir pareigos į bendrijos statomas patalpas atsirado ne bendrijos narystės, bet sudarytų sutarčių su bendrija pagrindu.

11III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

12Atsakovas S.L. S. pateikė apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo sprendimo. Apeliantas prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą – atmesti ieškovo ieškinį. Apeliantas nurodė šiuos argumentus, dėl kurių turi būti naikintinas pirmosios instancijos sprendimas:

 1. pirmos instancijos teismas nepagrįstai atnaujino civilinę bylą ir ją išnagrinėjo esant bylos privalomam sustabdymo pagrindui.
 2. Ieškovas neteisėtai administruoja namą. Ieškovas neturi teisės apmokėti už atsakovo butui skirtas vartojimo paslaugas – šildymą, karštą ir šaltą vandenį, atliekų išvežimą, elektrą, karšto vandens cirkuliaciją.
 3. bendrija ginčo name skirsto šilumos energiją ir vandenį pagal metodą Nr. 3 nuo 2008 sausio l d., tačiau tai atliko pažeisdama teisės aktų reikalavimus. Šie pažeidimai apelianto manymu nustatyti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau - Komisija) 2014-07-11 sprendimu Nr. R2-1808, kuris yra įsiteisėjęs, nes bendrija jo neskundė, ir yra vykdomasis dokumentas pagal Energetikos įstatymo 34 str. 17d.
 4. bendrija netinkamai paskirstė cirkuliacijos mokestį, nes ši energija turėjo būti išdalinta visiems 32 butams.
 5. pirmos instancijos teismas neįvertino, kad ieškovas netinkamai apskaičiavo atsakovui priskirtą šildymo ir kitų namo priežiūros vartojimo išlaidų dalį, nes ieškovas, paskirstydamas šildymo ir kitas namo priežiūros ir vartojimo išlaidas, taip pat žemės mokestį tarp butų savininkų, taikė lygiavos principą ir pažeidė proporcingumo principą, neįtraukdama į paskirstymą dalies asmeninio naudojimo kitos paskirties patalpų (garažų ir sandėliukų).
 6. Atsakovas nesutinka su name taikoma atsiskaitymo už vandenį tvarka.
 7. Bendrija visuotiniame butų savininkų susirinkime nėra priėmusi sprendimo dėl kaupiamųjų lėšų mokesčio nustatymo, toks sprendimas nėra pateiktas į bylą, o ieškovė privalėjo įrodyti kaupiamųjų lėšų skaičiavimo pagrįstumą.
 8. Teismas neįvertino atsakovo pateiktų įrodymų, jog jis nėra skolingas ieškovui už komunalines paslaugas, nes atsakovas yra permokėjęs už tebevykstančią buto statybą.
 9. pirmos instancijos teismas nepagrįstai priteisė iš atsakovo bendrijai 475,82 EUR bylinėjimosi išlaidas

13Ieškovas pateikė atsiliepimą į pareikštą atsakovo apeliacinį skundą, su juo nesutiko ir prašo apeliacinį skundą atmesti. Ieškovas nurodo, kad

 1. Atsakovas nepateikė įrodymų, kad bendrija neteisingai apskaičiavo mokesčius ar netinkamai vykdė savo pareigas.
 2. bendrija, kaip namo administratorius veikė ir iki 2012-04-12 LR Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo pakeitimo įstatymo priėmimo. Bendrijos, kaip administratoriaus, veikimui pritarė 2011-02-15 daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimas. Dauguma daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų, įskaitant ir apeliantą, minėto susirinkimo metu raštu pritarė ir pasirašė sutinkantys, kad komunaliniai skaičiavimai už šilumą ir vandenį nebūtų perduoti UAB "Vilniaus energija" ir UAB "Vilniaus vandenys". Taigi savininkai sutiko, kad daugiabutį namą administruotų bei mokesčius apskaičiuotų bendrija.
 3. Butuose yra skirtinga karšto vandens tiekimo sistema, butuose yra įrengtas skirtingas gyvatukų (vonios šildytuvų) kiekis, ir jis yra nuo 0 iki 3, todėl cirkuliacijos mokestis skaičiuojamas kiekvienam butui atskirai ir priklauso nuo įrengtų gyvatukų (vonios šildytuvų) kiekio. Gyvatukų kiekis kito: 30 butas su bendrijos leidimu atjungė du gyvatukus (vonios šildytuvus), 29 butas su bendrijos leidimu įsirengė papildomą gyvatuką (vonios šildytuvą), kai gyventojai remontuodavosi butus, jiems buvo atjungiami gyvatukai (vonios šildytuvai), kai buvo tvarkoma šildymo sistema dviejų galinių laiptinių butuose tuo metu gyvatukai (vonios šildytuvai) neveikė. Todėl skirtingais mėnesiais name buvo skirtingas veikiančių gyvatukų (vonios šildytuvų) kiekis.
 4. Bendrija teisingai skirsto šilumą bendrojo naudojimo patalpoms šildyti proporcingai butų naudingiems plotams, neįtraukdama garažų plotų. Šilumos paskirstymo metode Nr. 3 butų ar patalpų naudingas plotas (ABŠ) atitinka butų ar patalpų šildomą plotą. Balkonai, sandėliukai, garažai nėra šildomi, neturi šilumos skaitiklių ir į naudingą plotą nėra įtraukiami. Kitu atveju įsigaliotų dabar galiojančios metodo Nr. 3 redakcijos 9 punktą.
 5. Teismas iš atsakovo bendrijai priteisė išlaidas už advokato pagalbą patirtas būtent šioje civilinėje byloje. Priešingai nei nurodo apeliantas, Vilniaus miesto apylinkės teismui 2016-01-25 teismo posėdžio metu buvo pateiktas rašytinis bendrijos prašymas dėl išlaidų advokato pagalbai apmokėti priteisimo, prie kurio buvo pridėti visi civilinėje byloje Nr. 2-85-466/2016 bendrijos turėtas atstovavimo išlaidas patvirtinantys įrodymai. Šio prašymo nuorašas buvo pateiktas ir asmeniškai atsakovui. Atsakovo teiginiai, kad buvo prašoma priteisti išlaidas patirtas kitose bylose, nepagrįsti.

14IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės,

15teisiniai argumentai ir išvados

16Apeliacinis skundas netenkintinas.

17Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus, kai to reikalauja viešasis interesas (CPK 320 str. 2 d.). Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nėra nustatyta. Todėl analizuotini apeliacinio skundo faktiniai ir teisiniai pagrindai. Byloje yra kilęs ginčas dėl buto administravimo išlaidų.

18Dėl apelianto prašymo pridėti naujus įrodomus

19Proceso reikalavimai yra nukreipti į kuo ankstesnį įrodymų byloje pateikimą, taip užtikrinant proceso koncentruotumo ir ekonomiškumo principus, tačiau jie nereiškia absoliutaus draudimo, esant svarbioms priežastims, pateikti įrodymus ir vėliau. Kasacinio teismo yra išaiškinta, jog reikalavimas pateikti įrodymus pirmosios instancijos teismui kartu su ieškiniu nėra absoliutus ir įrodymai tam tikrais atvejais gali būti pateikiami net apeliacinės instancijos teismui. Vienas tokių atvejų - CPK 314 straipsnyje daroma išlyga, jog draudimas priimti naujus įrodymus netaikomas, kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Kasacinio teismo taip pat yra pasisakyta, jog sprendžiant dėl naujų įrodymų priėmimo apeliacinės instancijos teisme, būtina atsižvelgti į tai, kad teismas ginčą nagrinėja ne formaliai, bet vykdydamas konstitucinį imperatyvą – vykdo teisingumą. Tai lemia, kad teismo atsisakymas priimti, kad ir vėliau pateikiamą, bet turintį bylai svarbią įrodomąją reikšmę įrodymą, nuo kurio priklausytų bylos išnagrinėjimo rezultatas, būtų nepateisinamas protingumo, sąžiningumo ir teisingumo požiūriu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013-06-21 nutartis c. b. Nr. 3K-3-348/2013).

20Apeliantas prašo pridėti prie bylos naujus įrodymus – apelianto skaičiavimus dėl permokos už butą, šilumos energijos paskirstymo skaičiavimai, Kainų komisijos nutarimas dėl netinkamo šilumos paskirstymo; NTGS įstatai, registracijos pažymėjimas, atstovavimo sutartis, pažymą apie narystę; Registrų centro duomenys apie butų savininkus; Registrų centro duomenys apie butų ir kitų patalpų lubų aukščius; NTGS raštas apie šilumos ir vandens paskirstymo duomenų perdavimą.

21Kolegija sprendžia, jog, visų pirma, minėti dokumentai ir skaičiavimai turėjo būti teikiami pirmosios instancijos teismui, antra, šie įrodymai neturi reikšmės nagrinėjant šią bylą, ir trečia teismas vadovaujasi nustatytais prejudiciniais faktais susijusiose bylose.

22Dėl administratoriaus teisės reikalauti skolos už suteiktas paslaugas

23Byloje esantys rašytiniai įrodymai patvirtina, kad 34-osios gyvenamojo namo statybos bendrijos administruojamame name ( - ), yra taikomas šilumos paskirstymo metodas Nr. 3. Daugiabučio namo, esančio V. G. g. 43, savininkai 2012-05-03 absoliučia balsų dauguma pritarė metodo Nr. 3 taikymui (13,14 b.l., 1 tomas). Todėl yra pagrindas priteisti iš atsakovo ieškovui susidariusią skolą už papildomą šilumos kiekį bendrojo naudojimo patalpoms šildyti.

24Ginčas dėl bendrijos teisės administruoti gyvenamąjį namą jau buvo nagrinėjamas teismuose. Vilniaus apygardos teismas 2014-04-22 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-1591-798/2014 atmetė ieškovų A. Š., E. F. ir A. D. ieškinį atsakovams UAB „Vilniaus energija“, 34-oji gyvenamojo namo statybos bendrijai, bei dalyvaujant trečiajam asmeniui Valstybinei kainų ir energetikos komisijai bei išvadą teikiančiai institucijai Vartotojų teisių apsaugos tarnybai. Teismas minėtoje nutartyje pripažino, kad ilgamečiai konkliudentiniai veiksmai rodo statybos bendrijos pareigą surinkti mokesčius už tiektą šilumos energiją ir atsiskaityti su atsakovu UAB „Vilniaus energija“, ir tai atitiko ieškovų ir atsakovų, taip pat ir bendrijos narių valią bei interesus. Butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu balsų skaičiavimo komisijos 2012-05-03 protokole nurodyta, jog šis metodas buvo pasirinktas savininkų balsų dauguma. Lietuvos apeliacinis teismas 2015-06-18 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2A-363-370/2015 Vilniaus apygardos teismo 2014-04-22 sprendimą paliko nepakeistą. Be to, Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija nurodė, kad nesutinka su apeliantų pozicija, jog daugiabučio namo statybos bendrijai negali būti taikomas DNSB įstatymas ir, kad tokia bendrija neturi teisės sudaryti sutarčių dėl šilumos tiekimo ieškovų butams. 34-oji gyvenamojo namo statybos bendrija iš esmės veikia kaip daugiabučio namo savininkų bendrija pagal DNSBĮ, o bylos aplinkybės patvirtina, kad faktiškai tokiu teisiniu statusu bendrija veikė nuo jos įsteigimo. Bendrijos narių ir kitų pastato patalpų savininkų 2011-02-15 susirinkime buvo sprendžiamas klausimas dėl tinklų perdavimo administruoti Vilniaus energijai ir balsų dauguma buvo nuspręsta neperduoti Vilniaus energijai komunalinių mokesčių skaičiavimo už šilumą ir karštą vandenį. Pažymėtina, kad už tokį sprendimą balsavo ir ieškovai. Ieškovai neįvertino aplinkybės, jog gyvena daugiabučiame name, kuriame turi būti atsižvelgiama į visų gyventojų interesus

25Prejudicinę reikšmę turinčioje byloje Vilniaus apygardos teismas 2015-10-01 nutartyje civilinėje byloje Nr. 2A-1931-590/2015 konstatuota, kad 34-osios gyvenamojo namo statybos bendrijos įstatai, įregistruoti 2013-07-16 Juridinių asmenų registre, patvirtina, kad 34-oji GNSB šiuo metu valdo, naudoja ir prižiūri namo V. G. 34, Vilniuje, bendrosios dalinės nuosavybės objektus. Šiuose įstatuose, kurie nėra įstatymų nustatyta tvarka nuginčyti, nurodytas bendrijos tikslas – įgyvendinti pastato patalpų savininkų teises ir pareigas, susijusias su jiems priklausančių bendrosios dalinės nuosavybės objektų valdymu, naudojimu, priežiūra ir atnaujinimu. Teismas padarė išvadą, jog tarp ginčo šalių yra atsiradę bendro naudojimo patalpų administravimo paslaugos teisiniai santykiai. Bendrijai vykdant šiuo metu namo administratoriaus funkcijas paties namo gyventojų sutikimu, savaime namo administratorius negali būti laikomas neteisėtu ir lemiančiu namo gyventojų, įskaitant ieškovų, teisių ir teisėtų interesų pažeidimo atsiradimą. Gyvenamųjų namų statybos bendrija yra fizinių asmenų susivienijimas, siekiantis jos narius aprūpinti butais. Šiam tikslui pasiekti kaupiamos ir naudojamos statytojų lėšos. Ieškovams, tarp kurių buvo ir S. L. S., teisės ir pareigos į bendrijos statomas patalpas atsirado ne bendrijos narystės, bet sudarytų sutarčių su bendrija pagrindu. CK 4.82 str. 3 d. numato, kad butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas. Butų ir kitų patalpų savininkai proporcingai jų daliai bendrojoje dalinėje nuosavybėje turi apmokėti administravimo išlaidas (CK 4.84 str. 4 d.). Pripažintina, kad atsakovo prievolė mokėti už paslaugas kyla iš įstatymo ir atsakovas proporcingai savo daliai privalo apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas. Tai, kad atsakovas nėra 34-osios GNSB narys, neatleidžia jo nuo pareigos išlaikyti bendrąją dalinę nuosavybę (CK 4.76 str.), kai tai susiję su būtinais statinio priežiūros, eksploatavimo reikalavimais.

26Byloje esantys įrodymai patvirtina, kad Bendrijos nariai ne viename susirinkime yra priėmę nutarimus kaupti lėšas namo remontui, tai patvirtina teismui su patikslintu ieškiniu pateikti dokumentai: 2008-11-15 nutarimo kopija, 2011- 02-18 nutarimo kopija, 2012-02-28 gyventojų susirinkimo protokolo kopija, 2012-06-14 gyventojų susirinkimo protokolo kopija.

27Atsakovas nurodo, kad pirmos instancijos teismas neįvertino, kad ieškovas netinkamai apskaičiavo atsakovui priskirtą šildymo ir kitų namo priežiūros vartojimo išlaidų dalį, nes ieškovas, paskirstydamas šildymo ir kitas namo priežiūros ir vartojimo išlaidas, taip pat žemės mokestį tarp butų savininkų, taikė lygiavos principą ir pažeidė proporcingumo principą, neįtraukdama į paskirstymą dalies asmeninio naudojimo kitos paskirties patalpų (garažų ir sandėliukų).

28Su šiais apeliacinio skundo argumentais kolegija nesutinka. Priešingai, nei nurodo apeliantas, Bendrija teisingai skirsto šilumą bendrojo naudojimo patalpoms šildyti proporcingai butų naudingiems plotams, neįtraukdama garažų plotų. Šilumos paskirstymo metode Nr. 3 butų ar patalpų naudingas plotas (ABŠ) atitinka butų ar patalpų šildomą plotą. Balkonai, sandėliukai, garažai nėra šildomi, neturi šilumos skaitiklių ir į naudingą plotą nėra įtraukiami. Kitu atveju įsigaliotų dabar galiojančios metodo Nr. 3 redakcijos 9 punktas: 9. Šilumos vartotojui priskiriamas šilumos kiekis buto ar patalpos naudingojo ploto šildymui (QBŠ) nustatomas: 9.2. pagal maksimalų šilumos sąnaudų būstui šildyti normatyvą (qŠeOmax), kai šilumos apskaitos prietaisai butuose ar patalpose neįrengti arba laikinai neveikia. Gyventojai turėtų mokėti už nešildomus balkonus, sandėliukus ir garažus pagal maksimalius šildymo normatyvus. Todėl bendrija, skirstydama šilumos kiekį bendrojo naudojimo patalpų šildymui (QBŠbn) ir skaičiuodama šilumos vartotojui tenkančios šilumos šildymui per atsiskaitymo laikotarpį priskyrimo koeficientą (KBš), teisingai neįtraukia nešildomų garažų plotų. Garažų aukštis šiuo atveju neturi jokios reikšmės.

29Apeliantas taip pat nurodo, kad jis nesutinka su name taikoma atsiskaitymo už vandenį tvarka. Kaip jau minėta ir LITEKO sistemoje esančiais duomenimis nustatyta, kad teismuose buvo nagrinėjamas ginčas dėl ieškovo sutarties su UAB „Vilniaus vandenys". Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014-05-26 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-3776-235/2014 atmetė ieškovų A. Š., E. F. ir A. D. ieškinį. Vilniaus apygardos teismo 2014-11-19 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2A-2519-392/2014 Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014-05-26 sprendimas paliktas nepakeistas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2015-10-06 nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-499-313/2015 Vilniaus apygardos teismo 2014-11-19 nutartį paliko nepakeistą.

30Apeliantas nurodo, jo pirmosios instancijos teismas neįvertino atsakovo pateiktų įrodymų, jog jis nėra skolingas ieškovei už komunalines paslaugas, nes atsakovas yra permokėjęs už tebevykstančią buto statybą. Kaip matyti iš bylos medžiagos Vilniaus miesto apylinkės teismas negalėjo atsižvelgti į atsakovo įrodomus apie permoką, nes atsakovas pirmos instancijos teismui tokių įrodymų nepateikė. Be to, šis reikalavimas yra naujas, iškeltas tik apeliaciniame skunde, jais apeliantas nesirėmė savo atsiliepime į ieškinį, pasirengimo bylos nagrinėjimui stadijoje, nagrinėjant bylą teisme, todėl atmestinas (CPK 312 str.).

31Dėl kitų apeliacinio skundo argumentų apeliacinės instancijos teismas nepasisako, nes jie nelemia skundžiamo sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo. Pažymėtina, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį sprendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą, juolab, kad apeliacinės instancijos teismas iš esmės pritaria žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. birželio 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010).

32Atmetus apeliacinį skundą iš Sigito L. S. ieškovo naudai priteistinos 300 Eur bylinėjimosi išlaidos advokato pagalbai apmokėti apeliacinės instancijos teisme (CPK 98 str.).

33Remdamasis tuo, kas išdėstyta, teismas daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas iš esmės teisingai įvertino byloje surinktus įrodymus ir tuo pagrindu tinkamai pritaikė materialinės teisės normas, dėl ko skundžiamas teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas, pakeisti ar naikinti jį apeliacinių skundų motyvais nėra pagrindo (CPK 320 str.).

34Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teismas,

Nutarė

35Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 vasario 15 d. sprendimą palikti nepakeistą.

36Priteisti iš atsakovo Sigito L. S. a.k. ( - ) ieškovui 34-ąjai GNDB, į.k. 124803446, 300 Eur bylinėjimosi išlaidų patirtų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija... 2. I Ginčo esmė... 3. Ieškovas prašė priteisti iš atsakovo 2 075,25 Lt skolą už paslaugas,... 4. Nurodė, jog ieškovas administruota gyvenamąjį namą ( - ), ir namo... 5. Ieškovas nurodė, jog atsakovo skola susidarė atsakovui nesutinkant mokėti... 6. Atsakovas su ieškiniu nesutiko. Nurodė, jog atsakovas nėra 34-osios... 7. Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų atsakovo pusėje... 8. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 9. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016 m. vasario 15 d. sprendimu ieškinį... 10. Teismas konstatavo, kad 34-oji gyvenamojo namo statybos bendrija ne viename... 11. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 12. Atsakovas S.L. S. pateikė apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės... 13. Ieškovas pateikė atsiliepimą į pareikštą atsakovo apeliacinį skundą, su... 14. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės,... 15. teisiniai argumentai ir išvados... 16. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 17. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 18. Dėl apelianto prašymo pridėti naujus įrodomus... 19. Proceso reikalavimai yra nukreipti į kuo ankstesnį įrodymų byloje... 20. Apeliantas prašo pridėti prie bylos naujus įrodymus – apelianto... 21. Kolegija sprendžia, jog, visų pirma, minėti dokumentai ir skaičiavimai... 22. Dėl administratoriaus teisės reikalauti skolos už suteiktas paslaugas... 23. Byloje esantys rašytiniai įrodymai patvirtina, kad 34-osios gyvenamojo namo... 24. Ginčas dėl bendrijos teisės administruoti gyvenamąjį namą jau buvo... 25. Prejudicinę reikšmę turinčioje byloje Vilniaus apygardos teismas 2015-10-01... 26. Byloje esantys įrodymai patvirtina, kad Bendrijos nariai ne viename... 27. Atsakovas nurodo, kad pirmos instancijos teismas neįvertino, kad ieškovas... 28. Su šiais apeliacinio skundo argumentais kolegija nesutinka. Priešingai, nei... 29. Apeliantas taip pat nurodo, kad jis nesutinka su name taikoma atsiskaitymo už... 30. Apeliantas nurodo, jo pirmosios instancijos teismas neįvertino atsakovo... 31. Dėl kitų apeliacinio skundo argumentų apeliacinės instancijos teismas... 32. Atmetus apeliacinį skundą iš Sigito L. S. ieškovo naudai priteistinos 300... 33. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, teismas daro išvadą, kad pirmosios... 34. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1... 35. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 vasario 15 d. sprendimą palikti... 36. Priteisti iš atsakovo Sigito L. S. a.k. ( - ) ieškovui 34-ąjai GNDB, į.k....