Byla N2-31259-127/2014
Dėl santuokos nutraukimo esant sutuoktinės kaltei, nepilnamečių vaikų gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo priteisimo, turto bei skolinių įsipareigojimų padalijimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Jūratė Trinkūnienė, sekretoriaujant Ingridai Valickienei, dalyvaujant ieškovui G. Ž., atsakovei R. Ž., nepilnametei, turinčiai dalinį veiksnumą, G. Ž., Vilniaus miesto savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovei G. M., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo G. Ž. ieškinį atsakovei R. Ž., dalyvaujant institucijai, teikiančiai išvadą byloje, - Vilniaus miesto savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriui, dėl santuokos nutraukimo esant sutuoktinės kaltei, nepilnamečių vaikų gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo priteisimo, turto bei skolinių įsipareigojimų padalijimo ir

Nustatė

2šalys santuoką įregistravo 1998-10-09 Vilniaus miesto Civilinės metrikacijos skyriuje (įrašo Nr. 2654). Sutuoktiniai susilaukė dviejų vaikų – 1996-12-04 jiems gimė dukra G., 2004-12-14 gimė sūnus D..

3Ieškovas G. Ž., patikslinęs ieškinį, nurodė, kad bendras santuokinis gyvenimas tapo neįmanomas, nes atsakovė prieš sutuoktinį nuolat naudojanti psichologinį smurtą, niekina jį vaikų akivaizdoje, įžeidinėja, stengiasi išprovokuoti konfliktus. Atsakovė agresyviai elgiasi ir ieškovo motinos, kurios bute šeima gyvena, atžvilgiu. Dėl tokio atsakovės elgesio ir nuolatinės įtampos šeimoje tolimesnis bendras gyvenimas pasidarė neįmanomas. Ieškovas prašo teismo santuoką nutraukti; dėl santuokos iširimo pripažinti kalta atsakovę; nustatyti nepilnametės dukros G. gyvenamąją vietą su tėvu, o sūnaus D. su motina; priteisti išlaikymą nepilnametei dukrai G. iš motinos, o nepilnamečiui sūnui D. iš tėvo po 400 Lt kiekvienam kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis; priteisti ieškovui natūra nekilnojamąjį turtą (duomenis neskelbtini).; pripažinti finansinius įsipareigojimus UAB „Ūkio banko lizingas“ solidaria G. Ž. ir R. Ž. skola (b.l. 2-5, 30-33).

4A. R. Ž. atsiliepime į ieškinį nurodė, kad visi konfliktai kyla dėl ieškovo girtavimo, smurtavimo, nesidomėjimo vaikais bei jų priežiūra. Dėl ieškovo keiksmų ir smurto atsakovė ne kartą kreipėsi į policiją, tačiau tai nepakeitė ieškovo elgesio. Atsakovė nemato galimybių tęsti vedybinį gyvenimą su ieškovu, todėl prašo teismo santuoką nutraukti dėl ieškovo kaltės; nepriteisti ieškovui nekilnojamojo turto (duomenis neskelbtini)., nes šis turtas įgytas už atsakovės tėvų pinigines lėšas; pripažinti finansinius įsipareigojimus UAB „Ūkio banko lizingas“ asmenine G. Ž. skola; nustatyti nepilnamečių vaikų G. ir D. gyvenamąją vietą su motina; priteisti iš tėvo nepilnamečiams vaikams G. ir D. išlaikymą po 500 Lt kiekvienam kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis (b.l. 47-51).

5Nepilnametė, turinti dalinį veiksnumą, G. Ž. paaiškino, kad tėvai kiekvieną dieną barasi, mušasi, grįžti į namus ir juose gyventi nesinori. G. nuomone, dėl kylančių konfliktų kalti abu tėvai. Juos reikėtų kuo greičiau išskirti. Nutraukus santuoką, G. liktų gyventi su tėvu.

6Vilniaus miesto savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovė nurodė, kad tarp tėvų nėra ginčo dėl vaikų gyvenamosios vietos, išlaikymo dydžio. Teismas santuokos nutraukimo byloje turėtų viršyti pareikštus reikalavimus ir patvirtinti mažamečio D. bendravimo su tėvu tvarką.

7Ieškinys tenkinamas iš dalies šiais motyvais.

8Dėl santuokos nutraukimo ir sutuoktinių kaltės

9Byloje surinktais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad abu sutuoktiniai ne vienerius metus konfliktavo ir netgi smurtavo vienas kito atžvilgiu. Iš nutarimų atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą matyti, kad namuose, kuriuose gyvena šeima, vaikų akivaizdoje vyksta žodiniai konfliktai, smurtaujama, kviečiami policijos pareigūnai, tokie veiksmai nuolat kartojasi (b.l. 53, 55, 56, 57, 108-109, 110-112). Byloje yra Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011-03-20 ir 2011-09-13 nutarimai, kuriais G. Ž. dėl keliamų konfliktų namuose paskirtos administracinės nuobaudos už tėvo valdžios panaudojimą priešingai vaikų interesams (b.l. 96-99). Byloje yra duomenys, kad R. Ž. griebė sutuoktiniui už žando ir jį apdraskė, smurtavo ieškovo motinos D. L. atžvilgiu (b.l. 108-112). Išklausyta posėdžio metu šalių dukra G. patvirtino, kad abu tėvai „kalti vienodai“, abu barasi, mušasi, gyventi su jais viename bute sunku. Teismas pripažįsta, kad šeimoje abiejų sutuoktinių elgesys buvo netinkamas ir nesuderinamas su galiojančiomis moralės normomis. Šiuo atveju aiškintis, kuris sutuoktinis kaltas labiau, o kuris – mažiau, neprivalu. Teismas G. Ž. ir R. Ž. santuoką nutraukia pripažindamas, kad santuoka iširo dėl abiejų sutuoktinių kaltės (CK 3.49 str. 2 d., 3.61 str. 2 d.).

10Atsakovei jos pasirinkimu po santuokos nutraukimo paliekama turima santuokinė pavardė Ž. (CK 3.69 str. 1 d.).

11Dėl nepilnamečių vaikų gyvenamosios vietos, bendravimo tvarkos nustatymo, išlaikymo priteisimo

12Ginčas dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo sprendžiamas vadovaujantis vaiko interesais, atsižvelgiant į jo norą. Nagrinėjant ginčus šios kategorijos bylose, būtina išklausyti vaiko nuomonę ir išsiaiškinti jo norus (CK 3.177str.). Vykdant įstatymo reikalavimą, išklausyta nepilnametė, turinti dalinį veiksnumą, G. Ž., kuri pareiškė norą gyventi su tėvu. Dėl mažamečio sūnaus D. tėvai susitarė, kad jam geriau bus gyventi su motina (CK 3.169 str. 1 d.).

13Tėvai taip pat sutarė, kad tėvas su sūnumi D. bendraus kiekvieno mėnesio antrą ir ketvirtą savaitgalį, paimdamas D. iš jo gyvenamosios vietos penktadienį nuo 17:00 val. iki 17:30 val. ir grąžindamas į gyvenamąją vietą sekmadienį nuo 19:00 iki 19:30 val. (CK 3. 175 str.).

14Tėvas, su kuriuo vaikas negyvena, privalo teikti jam išlaikymą (CK 3.192 str. 1 d.).

15Tarp tėvų nėra ginčo dėl išlaikymo dydžio ir formos. Tėvas G. Ž. turėtų mokėti D.517,50 Lt dydžio išlaikymą, o motina R. Ž. turėtų mokėti G. 517,50 Lt dydžio išlaikymą kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis kol vaikai sulauks pilnametystės (CK 3.196 str. 1 d. 1 p.). Išlaikymą priteisus periodinėmis išmokomis, išlaikymo suma indeksuojama kasmet Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją (CK 3.208 str.).

16Dėl sutuoktinių turto ir skolų padalijimo

17Nagrinėjant santuokos nutraukimo bylą paaiškėjo, kad nekilnojamasis turtas (duomenis neskelbtini)., įgytas už atsakovės tėvų pinigus, jie gyvena ir naudojasi minėtu turtu. Ieškovas nežinojo, iš kokių lėšų įgijo šį turtą, pats asmeniškai sudarant sandorį nedalyvavo. L. N. Č. ir J. Č. parodė, kad turtas nupirktas atsakovės tėvų lėšomis, gautomis už parduotą žemę, sutuoktiniai jokių savo lėšų į šį turtą neinvestavo. Išklausęs liudytojų parodymus, ieškovas G. Ž. pareiškė, kad nekilnojamojo turto jam nereikia, sutiko, kad turtas natūra būtų paliktas atsakovei, kompensacijos už šį turtą jis nereikalauja.

18Nagrinėdamas bylą teismas išsiaiškino, kad santuokos metu iš UAB „Ūkio banko lizingo“ paimta 5000 Lt paskola, kuri panaudota automobilio pirkimui. Atsakovė neginčija, kad kartu su sutuoktiniu važinėjo automobiliu, o tai reiškia, kad paskola buvo panaudota bendriems šeimos poreikiams tenkinti. Atsižvelgiant į prievolės pobūdį ir atsiradimo laiką, atsakomybė abiejų sutuoktinių prieš UAB „Ūkio banko lizingą“ yra solidari (CK 3.109 str.).

19Sutuoktiniai vienas iš kito sau išlaikymo nereikalauja, todėl šis klausimas priimant sprendimą santuokos nutraukimo byloje nesprendžiamas (( - ) str. 1 d.).

20Nutraukus santuoką dėl abiejų sutuoktinių kaltės, ieškovui iš atsakovės priteisiamas 72,50 Lt sumokėtas žyminis mokestis. Nepatenkinus ieškovo turtinių reikalavimų, kita dalis žyminio mokesčio ir išlaidos už VĮ Registrų centro išduotas pažymas nepriteisiama.

21Patenkinus ieškinį išlaikymo priteisimo dalyje, iš ieškovo į valstybės biudžetą priteisiamas 186 Lt žyminis mokestis (CPK 83 str.1 d. 2 p., 85 str.1 d. 3 p., 96 str. 1 d. ) ir 7 Lt išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 92 str., 96 str.), viso – 193 Lt.

22Patenkinus ieškinį išlaikymo priteisimo dalyje, iš atsakovės į valstybės biudžetą priteisiamas 186 Lt žyminis mokestis (CPK 83 str.1 d. 2 p., 85 str.1 d. 3 p., 96 str. 1 d. ) ir 7 Lt išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 92 str., 96 str.), viso – 193 Lt.

23Sprendimas išlaikymo priteisimo dalyje nukreipiamas vykdyti skubiai (( - ). 2d.1p.).

24Teismas, vadovaudamasis CPK 259, 260, 263-270 straipsniais, 282 straipsnio antrosios dalies pirmuoju punktu, 384-385 straipsniais,

Nutarė

25ieškinį patenkinti iš dalies.

26Santuoką, įregistruotą 1998-10-09 Vilniaus miesto Civilinės metrikacijos skyriuje (įrašo Nr. 2654) tarp G. Ž. a.k( - ) ir R. Ž. a.k( - ) (ikisantuokinė pavardė Č.), nutraukti.

27Pripažinti kaltais dėl santuokos iširimo G. Ž. a.k( - ) ir R. Ž. a.k( - ).

28Po santuokos nutraukimo palikti atsakovei santuokinę pavardę Ž..

29Nustatyti nepilnametės G. Ž. a.k( - ) gyvenamąją vietą su tėvu G. Ž. a.k( - ).

30Nustatyti nepilnamečio D. Ž. a.k( - ) gyvenamąją vietą su motina R. Ž. a.k( - ).

31Nustatyti tėvo G. Ž. a.k( - ) bendravimo su nepilnamečiu sūnumi D. Ž. a.k( - ) tvarką:

32- kiekvieno mėnesio antrą ir ketvirtą savaitgalį penktadienį nuo 17:00 val. iki 17:30 val. G. Ž. a.k( - ) paima sūnų D. Ž. a.k( - ) iš jo gyvenamosios vietos ir grąžina sekmadienį nuo 19:00 val. iki 19:30 val. į jo gyvenamąją vietą.

33Priteisti iš G. Ž. a.k( - ) išlaikymą nepilnamečiui sūnui D. Ž. a.k( - ) po 517,50 Lt (penkis šimtus septyniolika litų 50 ct) tai atitinka 149,88 EUR (vieną šimtą keturiasdešimt devynis eurus 88 euro centus) kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo sprendimo priėmimo dienos, kol sūnus sulauks pilnametystės, pavedant išlaikymo lėšomis uzufrukto teise disponuoti nepilnamečio sūnaus įstatyminei atstovei – motinai R. Ž. a.k( - ), priteistą išlaikymo sumą kasmet indeksuojant Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją.

34Priteisti iš R. Ž. a.k( - ) išlaikymą nepilnametei dukrai G. Ž. a.k( - ) po 517,50 Lt (penkis šimtus septyniolika litų 50 ct) tai atitinka 149,88 EUR (vieną šimtą keturiasdešimt devynis eurus 88 euro centus) kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo sprendimo priėmimo dienos, kol dukra sulauks pilnametystės, pavedant išlaikymo lėšomis uzufrukto teise disponuoti nepilnametės dukros įstatyminiam atstovui – tėvui G. Ž. a.k( - ), priteistą išlaikymo sumą kasmet indeksuojant Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją.

35Priteisti natūra R. Ž. a.k( - ) nekilnojamąjį turtą (duomenis neskelbtini), t.y. 13/16 pastato-gyvenamojo namo Nr. (duomenis neskelbtini); 13/16 pastato-tvarto Nr. (duomenis neskelbtini); 13/16 pastato-viralinės Nr. (duomenis neskelbtini); 13/16 pastato-malkinės Nr. (duomenis neskelbtini); 13/16 kitų statinių-kiemo statinių Nr. (duomenis neskelbtini); 5/8 žemės sklypo Nr. (duomenis neskelbtini)).

36Pripažinti skolą UAB „Ūkio banko lizingas“ solidaria G. Ž. a.k( - ) ir R. Ž. a.k( - ) skola.

37Priteisti iš R. Ž. a.k( - ) turėtas 72,50 Lt (septyniasdešimt dviejų litų 50 ct) tai atitinka 20,99 EUR (dvidešimt eurų 99 euro centus) bylinėjimosi išlaidas G. Ž. a.k( - ).

38Priteisti iš G. Ž. a.k( - ) į valstybės biudžetą 193 Lt (vieną šimtą devyniasdešimt tris litus) tai atitinka 55,90 EUR (penkiasdešimt penkis eurus 90 euro centų) žyminį mokestį ir išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, sumokant juos į Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos surenkamąją sąskaitą (įmokos kodas 5660).

39Priteisti iš R. Ž. a.k( - ) į valstybės biudžetą 193 Lt (vieną šimtą devyniasdešimt tris litus) tai atitinka 55,90 EUR (penkiasdešimt penkis eurus 90 euro centų) žyminį mokestį ir išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, sumokant juos į Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos surenkamąją sąskaitą (įmokos kodas 5660).

40Sprendimą išlaikymo priteisimo dalyje nukreipti vykdyti skubiai.

41Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

42Per tris darbo dienas po teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos išsiųsti sprendimo patvirtintą kopiją Vilniaus miesto CM skyriui, kad šis įregistruotų santuokos nutraukimo faktą.

43Per tris darbo dienas po teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos išsiųsti sprendimo patvirtintą kopiją VĮ Registrų centro Vilniaus filialui, kad šis įregistruotų nekilnojamųjų daiktų teisinės padėties pasikeitimus.

44Per tris darbo dienas po teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos išsiųsti sprendimo patvirtintą kopiją Vedybinių sutarčių registrui Centrinėje hipotekos įstaigoje, kad būtų įregistruotas sprendimu nustatytas turto padalijimo faktas.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Jūratė... 2. šalys santuoką įregistravo 1998-10-09 Vilniaus miesto Civilinės... 3. Ieškovas G. Ž., patikslinęs ieškinį, nurodė, kad bendras santuokinis... 4. A. R. Ž. atsiliepime į ieškinį nurodė, kad visi konfliktai kyla dėl... 5. Nepilnametė, turinti dalinį veiksnumą, G. Ž. paaiškino, kad tėvai... 6. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriaus... 7. Ieškinys tenkinamas iš dalies šiais motyvais.... 8. Dėl santuokos nutraukimo ir sutuoktinių kaltės... 9. Byloje surinktais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad abu sutuoktiniai ne... 10. Atsakovei jos pasirinkimu po santuokos nutraukimo paliekama turima santuokinė... 11. Dėl nepilnamečių vaikų gyvenamosios vietos, bendravimo tvarkos nustatymo,... 12. Ginčas dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo sprendžiamas vadovaujantis... 13. Tėvai taip pat sutarė, kad tėvas su sūnumi D. bendraus kiekvieno mėnesio... 14. Tėvas, su kuriuo vaikas negyvena, privalo teikti jam išlaikymą (CK 3.192... 15. Tarp tėvų nėra ginčo dėl išlaikymo dydžio ir formos. Tėvas G. Ž.... 16. Dėl sutuoktinių turto ir skolų padalijimo... 17. Nagrinėjant santuokos nutraukimo bylą paaiškėjo, kad nekilnojamasis turtas... 18. Nagrinėdamas bylą teismas išsiaiškino, kad santuokos metu iš UAB „Ūkio... 19. Sutuoktiniai vienas iš kito sau išlaikymo nereikalauja, todėl šis klausimas... 20. Nutraukus santuoką dėl abiejų sutuoktinių kaltės, ieškovui iš atsakovės... 21. Patenkinus ieškinį išlaikymo priteisimo dalyje, iš ieškovo į valstybės... 22. Patenkinus ieškinį išlaikymo priteisimo dalyje, iš atsakovės į valstybės... 23. Sprendimas išlaikymo priteisimo dalyje nukreipiamas vykdyti skubiai (( - ).... 24. Teismas, vadovaudamasis CPK 259, 260, 263-270 straipsniais, 282 straipsnio... 25. ieškinį patenkinti iš dalies.... 26. Santuoką, įregistruotą 1998-10-09 Vilniaus miesto Civilinės metrikacijos... 27. Pripažinti kaltais dėl santuokos iširimo G. Ž. a.k( - ) ir R. Ž. a.k( - ).... 28. Po santuokos nutraukimo palikti atsakovei santuokinę pavardę Ž..... 29. Nustatyti nepilnametės G. Ž. a.k( - ) gyvenamąją vietą su tėvu G. Ž.... 30. Nustatyti nepilnamečio D. Ž. a.k( - ) gyvenamąją vietą su motina R. Ž.... 31. Nustatyti tėvo G. Ž. a.k( - ) bendravimo su nepilnamečiu sūnumi D. Ž. a.k(... 32. - kiekvieno mėnesio antrą ir ketvirtą savaitgalį penktadienį nuo 17:00... 33. Priteisti iš G. Ž. a.k( - ) išlaikymą nepilnamečiui sūnui D. Ž. a.k( - )... 34. Priteisti iš R. Ž. a.k( - ) išlaikymą nepilnametei dukrai G. Ž. a.k( - )... 35. Priteisti natūra R. Ž. a.k( - ) nekilnojamąjį turtą (duomenis... 36. Pripažinti skolą UAB „Ūkio banko lizingas“ solidaria G. Ž. a.k( - ) ir... 37. Priteisti iš R. Ž. a.k( - ) turėtas 72,50 Lt (septyniasdešimt dviejų litų... 38. Priteisti iš G. Ž. a.k( - ) į valstybės biudžetą 193 Lt (vieną šimtą... 39. Priteisti iš R. Ž. a.k( - ) į valstybės biudžetą 193 Lt (vieną šimtą... 40. Sprendimą išlaikymo priteisimo dalyje nukreipti vykdyti skubiai.... 41. Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti... 42. Per tris darbo dienas po teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos išsiųsti... 43. Per tris darbo dienas po teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos išsiųsti... 44. Per tris darbo dienas po teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos išsiųsti...