Byla 3K-3-197/2006

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Česlovo Jokūbausko (teisėjų kolegijos pirmininkas), Aloyzo Marčiulionio (kolegijos pranešėjas) ir Algimanto Spiečiaus, rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo UAB ,,Sauglita” kasacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2005 m. rugpjūčio 19 d. sprendimo ir Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. spalio 6 d. nutarties peržiūrėjimo likviduojamos AB ,,Litimpex bankas” bankroto byloje pagal pareiškėjo likviduojamos AB ,,Litimpex bankas” likvidatoriaus pareiškimą patvirtinti likviduojamos AB ,,Litimpex bankas” nekilnojamojo daikto pirkimo–pardavimo sutartį, taip pat pareiškėjų UAB ,,Sauglita”, A. Oleko individualios įmonės ,,Aliuminio konstrukcijos”, UAB ,,Garsų pasaulis” ir AB ,,Ūkio bankas” skundus dėl likviduojamos AB ,,Litimpex bankas” likvidatoriaus veiksmų ir likviduojamos AB ,,Litimpex bankas” nekilnojamojo daikto pirkimo–pardavimo sutarties patvirtinimo; suinteresuoti asmenys byloje Lietuvos bankas, UAB ,,Ecovita”, UAB ,,Hansa lizingas”, UAB ,,Vėjoras”, UAB ,,Medicinos bankas”, UAB ,,Žaliasis tiltas”, AB ,,VST”, A. A.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Vilniaus apygardos teismas 1999 m. rugsėjo 13 d. nutartimi pagal Lietuvos banko pareiškimą iškėlė AB „Litimpeks bankas” bankroto bylą, o 2003 m. balandžio 4 d. nutartimi atsakovas bankrutuojanti AB „Litimpeks bankas” pripažintas bankrutavusiu ir likviduojamu dėl bankroto, banko likvidatoriumi paskirta UAB „Valeksa”.

5Vilniaus apygardos teismas 2000 m. kovo 6 d. nutartimi banko administratoriaus teikimu patvirtino likviduojamos AB „Litimpeks bankas” turto, neparduoto varžytynėse, pardavimo tvarką (T. 36, b. 1. 4-5).

6Vilniaus apygardos teismas 2004 m. lapkričio 15 d. nutartimi patvirtino likviduojamos AB „Litimpeks bankas” turto, esančio Klaipėdoje, Žvejų g. 2, (unikalus Nr. 21/930-0128-01-7-0001), sumažintą pardavimo kainą (2 100 000 Lt) ir leido surengti viešą turto pardavimą be varžytynių. Dienraštyje „Klaipėda” 2004 m. gruodžio 2 d. paskelbtas šio turto pardavimas, o likviduojamos AB „Litimpeks bankas” komisijos banko turto kainai mažinti 2004 m. gruodžio 28 d. protokolu nustatyta, kad gauti septyni pasiūlymai, kurių didžiausias - A. Oleko individualios įmonės „Aliuminio konstrukcijos” (3 133 000 Lt); derybas numatyta tęsti su visais pretendentais ir baigti iki 2005 m. sausio 10 d. Komisija 2005 m. balandžio 29 d. protokolu pripažino UAB „Hansa lizingas” pasiūlymą dėl nekilnojamojo turto įsigijimo tinkamiausiu ir pasiūlė likvidatoriui sudaryti pirkimo-pardavimo sutartį, nurodydama, kad A. Oleko individuali įmonė „Aliuminio konstrukcijos” derybų neatnaujino, pageidavimų nepareiškė, todėl derybos nutrauktos (T. 36, b. 1. 33).

72005 m. gegužės 12 d. likviduojama AB „Litimpeks bankas”, UAB „Hansa lizingas” ir UAB „Vėjoras” sudarė pirkimo-pardavimo (lizingo) sutartį, pagal kurią patalpos, esančios Klaipėdoje, Žvejų g. 2, (unikalus Nr. 21/930-0128-01-7-0001) parduotos UAB „Hansa lizingas” (T. 36, b. 1. 26-31).

8Likviduojamos AB „Litimpeks bankas” likvidatorius 2005 m. gegužės 20 d. pateikė teismui prašymą patvirtinti 2005 m. gegužės 12 d. sudarytą nekilnojamojo daikto Klaipėdoje, Žvejų g. 2, pirkimo-pardavimo sutartį, pagal kurią nekilnojamąjį daiktą įsigijo pirkėjas UAB „Hansa lizingas”, kuris perdavė jį valdyti ir naudotis lizingo gavėjui UAB „Vėjoras” (T. 36, b. l. 25). Daikto kaina apmokėta dalimis: 2 200 000 Lt sumokėjo pirkėjas, o 305 000 Lt - lizingo gavėjas.

9Pareiškėjas UAB „Sauglita” 2005 m. gegužės 18 d. pateikė teismui skundą dėl likviduojamos AB „Litimpeks bankas” likvidatoriaus veiksmų ir prašė įpareigoti likvidatorių sudaryti su UAB „Sauglita” ginčo patalpų pardavimo be varžytynių sutartį pasiūlytomis turto įsigijimo sąlygomis (už 2 505 000 Lt); patvirtinti UAB „Sauglita” ir likviduojamos AB ,,Litimpeks bankas” likvidatoriaus UAB „Valeksa” sudarytą ginčo patalpų pardavimo be varžytynių sutartį, pirkėjui UAB „Sauglita” per sutartyje nustatytą terminą sumokėjus visą sumą, už kurią parduodamas turtas (T. 36, b. l. 1-3). UAB „Sauglita” 2005 m. gegužės 11 d. banko likvidatoriui pateiktame rašte padidino patalpų įsigijimo kainą iki 2 505 000 Lt ir yra pasirengusi kainą padidinti, jeigu kiti viešame turto pardavime dalyvavę asmenys pasiūlytų daugiau. Likvidatorius, neatsakęs į UAB „Sauglita” pasiūlymus, sudarė sutartį su UAB „Hansa lizingas”.

10Pareiškėjas A. Oleko individuali įmonė „Aliuminio konstrukcijos” 2005 m. birželio 21 d. pateikė skundą, įvardytą ieškiniu, dėl likviduojamos AB „Litimpeks bankas” likvidatoriaus veiksmų, kuriuo prašė pripažinti neteisėtais banko likvidatoriaus veiksmus, sudarant ginčo patalpų pirkimo-pardavimo sutartį su UAB „Hansa lizingas”, pripažinti likviduojamos AB „Litimpeks bankas” komisijos 2005 m. balandžio 29 d. protokole nurodytus sprendimus negaliojančiais; įpareigoti likvidatorių sudaryti patalpų pirkimo-pardavimo sutartį su pareiškėju tinkama rašytine forma, patalpas parduodant už 3 133 000 Lt kainą (T. 36, b. 1. 140-145). Likvidatorius, išspausdindamas laikraštyje skelbimą apie patalpų pardavimą, pateikė viešą ofertą, o pareiškėjas - akceptą - paraišką patalpoms pirkti. Banko komisija pripažino, kad pateiktas akceptas yra tinkamas, nes pradėjo derybas su A.Oleko individualia įmone „Aliuminio konstrukcijos” dėl papildomų antraeilių sutarties sąlygų nustatymo ir iki akcepto gavimo bei jo patvirtinimo neatšaukė viešosios ofertos. Banko likvidatorius, susitaręs dėl pagrindinių sutarties sąlygų, derybomis nustatęs antraeiles sąlygas, tinkamai derybų nenutraukęs, sudarė sutartį su UAB „Hansa lizingas” ir UAB „Vėjoras”. UAB „Hansa lizingas” sumokėjo už ginčo objektą mažiau bei nesumokėjo sutarties kainos priimtinesniais terminais nei būtų sumokėjęs pareiškėjas, o UAB „Vėjoras” nėra pateikęs jokio pasiūlymo patalpoms pirkti. Banko likvidatorius neinformavo įmonės 2005 m. vasario 10 d. raštu Nr. 230 apie derybų nutraukimą ir patalpų pardavimą. Likviduojamos AB „Litimpeks bankas” komisijos 2005 m. balandžio 29 d. protokole nurodyti sprendimai yra neteisėti dėl likvidatoriaus neteisėtų veiksmų, nes pats likvidatorius balsavo, pasirašė protokole ir pats sau nurodė pretendentą, su kuriuo sudaryti sutartį, bei pateikė komisijai neteisingus duomenis, kad esą pareiškėjas nutraukė derybas.

11Pareiškėjas UAB „Garsų pasaulis” 2005 m. birželio 21 d. pateikė skundą dėl likviduojamos AB „Litimpeks bankas” likvidatoriaus veiksmų ir prašė netvirtinti 2005 m. gegužės 12 d. sudarytos pirkimo-pardavimo sutarties, nes ji prieštarauja įstatymams (T. 36, b. 1. 162-164). UAB „Garsų pasaulis” yra likviduojamo banko kreditorius, turintis 104 495,12 Lt reikalavimą, o likvidatorius elgėsi nesąžiningai kreditorių atžvilgiu, parduodamas ginčo objektą pigiau, o ne didžiausią kainą pasiūliusiam pirkėjui, taip pažeidė teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principus, padarė žalą kreditoriams už 628 000 Lt. Likvidatorius privalėjo sudaryti sutartį su A. Oleko individualia įmone „Aliuminio konstrukcijos”.

12II. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų procesinių sprendimų esmė

13Vilniaus apygardos teismas 2005 m. rugpjūčio 19 d. nutartimi patenkino likviduojamos AB „Litimpeks bankas” likvidatoriaus prašymą, patvirtindamas 2005 m. gegužės 12 d. likviduojamos AB „Litimpeks bankas”, UAB „Hansa lizingas” ir UAB „Vėjoras” sudarytą nekilnojamojo turto, esančio Klaipėdoje, Žvejų g. 2, pirkimo-pardavimo sutartį, bei atmetė UAB „Sauglita”, A. Oleko individualios įmonės „Aliuminio konstrukcijos”, UAB „Garsų pasaulis” skundus (T. 37, b. 1. 117-123). Teismas nurodė, kad įstatymų leidėjas nustatė, jog visus banko administratoriaus sprendimus, kurie yra susiję su banko turto pardavimu ar kitokiu perdavimu, turi patvirtinti banko bankroto bylą nagrinėjantis teismas, kitaip jie negalioja. Banko likvidatorius privalo organizuoti bankrutavusio banko turto pardavimą ir įstatymų nustatyta tvarka tenkinti kreditorių reikalavimus, atlikti kitus veiksmus, būtinus užbaigti banko likvidavimo procedūrą, laikytis teisės aktų ir užtikrinti viešąjį interesą. Teismas kritiškai vertino A. Oleko individualios įmonės „Aliuminio konstrukcijos” argumentą, kad įmonei nebuvo žinoma apie derybų nutraukimą, nes apie derybų nutraukimą įmonei tapo žinoma 2005 m. kovo 7 d. (T. 36, b. l. 177; T. 37, b. l. 20). Tai, kad A. Oleko individuali įmonė „Aliuminio konstrukcijos” įstatymų nustatyta tvarka ir terminais neginčijo banko likvidatoriaus veiksmų dėl derybų nutraukimo, sukūrė teisines pasekmes, o aplinkybė, kad įmonė pasiūlė didžiausią kainą, nesukuria teisinių pasekmių ir privilegijų nemotyvuotai tęsti derybas, neįvardijant derybų termino pratęsimo priežasčių ir mokėjimo šaltinių pagrįstumo. Tai, kad 2005 m. vasario 25 d. UAB „Ecovita” rašte nurodė, jog atsisako ketinimų įsigyti ginčo patalpas, taip pat sukūrė teisines pasekmes, nes pati įmonė savo iniciatyva išreiškė valią nebedalyvauti derybose (T. 36, b. l. 71). Visuotinai suprantama aplinkybė, kad derybų pradėjimas nereiškia, jog sutartis tikrai bus sudaryta, nes šalys gali nesusitarti dėl tam tikrų sutarties sąlygų ir nutraukti derybas. Negalima versti šalies tęsti derybų, jeigu ši neišreiškia valios jas tęsti bei nesiūlo palankiausių pardavėjui sąlygų. Teismas konstatavo, kad laikotarpiu nuo 2004 m. gruodžio 28 d. iki 2005 m. gegužės 10 d. nė vienas iš pretendentų nepateikė raštu pasiūlymų dėl kainos padidinimo ir palankiausių pardavėjui sąlygų, siekdamas aktyviai dalyvauti derybose dėl banko turto pardavimo ir sudaryti tiesioginį sandorį. UAB „Sauglita” pateiktas 2005 m. gegužės 11 d. raštas su pasiūlymu apmokėti per 30 dienų nuo pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo dienos 2 505 000 Lt sumą sudarė teisinį pagrindą banko likvidatoriui informuoti derybose dėl tiesioginio sandorio sudarymo kitą likusį pretendentą UAB „Hansa lizingas”, pagal CK 4.79 straipsnį pasiūlant pranešti, ar sutinka sumokėti nurodytą kainą (T. 36, b. l. 35). Tai, kad UAB „Sauglita” pateiktame likvidatoriui 2005 m. gegužės 11 d. rašte nurodė apie pasirengimą kainą padidinti, nepanaikino derybų procese pasiekto rezultato ir nesudarė teisinio pagrindo pažeisti UAB „Hansa lizingas” teisėtų lūkesčių. Byloje nėra įrodymų, paneigiančių nekilnojamojo daikto įgijėjo UAB „Hansa lizingas” sąžiningumą. Suinteresuotas asmuo A. Oleko individuali įmonė „Aliuminio konstrukcijos” neįrodė, kad banko likvidatorius pažeidė jo ir kitų banko kreditorių teises ar teisėtus interesus bei teisės aktų reikalavimus, nes įstatymų leidėjas nenustatė banko likvidatoriui pareigos pačiam raginti aktyviai dalyvauti pirkimo ir derybų procese asmenis, pareiškusius norą pirkti banko turtą.

14Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2005 m. spalio 6 d. nutartimi netenkino pareiškėjų UAB ,,Sauglita”, A. Oleko individualios įmonės ,,Aliuminio konstrukcijos”, UAB ,,Garsų pasaulis” ir AB ,,Ūkio bankas” atskirųjų skundų ir paliko nepakeistą Vilniaus apygardos teismo 2005 m. rugpjūčio 19 d. nutartį. Teisėjų kolegija konstatavo, kad parduodamo turto kainos kriterijus yra vienas iš pagrindinių, tačiau ne vienintelis pirkimo-pardavimo kriterijus, todėl banko likvidatorius, derėdamasis su potencialiais pirkėjais, siekdamas išsiaškinti pirkėjų pasiūlymų pagrįstumą, turėjo pagrindą vadovautis ir kitais kriterijais, būtent atsiskaitymo laikotarpiu, pasiūlymo užtikrinimo sąlygomis, pirkėjo patikimumu, finansiniu stabilumu, aktyviu bendradarbiavimu ir kt. A. Oleko individuali įmonė ,,Aliuminio konstrukcijos” konkliudentiniais veiksmais išreiškė valią pasitraukti iš tolesnių derybų. Pareiškėjas A. Oleko individuali įmonė „Aliuminio konstrukcijos”, pasiūlęs didžiausią pradinę kainą, 2005 m. vasario 15 d. raštu paprašė atidėti sutarties pasirašymą iki 2005 m. kovo 15 d., o 2005 m. vasario 17 d. raštu nurodė, kad atsiskaitys per du mėnesius nuo pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo dienos (T. 36, b. 1. 61, 65, 67), tačiau banko likvidatorius, atsakydamas į tokį prašymą, nurodė, kad banko netenkina ginčo patalpų pirkimo sąlygos ir pasilieka sau teisę pasirinkti kitą palankesnes atsiskaitymo sąlygas pasiūliusį pirkėją, bei nurodė, kad sutarties pasirašymo terminas yra 2005 m. vasario 28 d. (T. 36, b. l. 70), tačiau šis pareiškėjas nurodytu laiku neatvyko pasirašyti sutarties. Dėl to banko likvidatorius turėjo pagrindą spręsti, kad A. Oleko individuali įmonė ,,Aliuminio konstrukcijos” atsisakė tęsti derybas (CK 1.64 straipsnio 1, 2 dalys, 6.162 straipsnio 1 dalis). Pagal bylos duomenis, ginčo turto ir pirkėjo UAB „Hansa lizingas” turto dalys yra viename pastate, kuriame suformuotos bendros komunikacijos bei konstrukcijos, yra bendrojo naudojimo patalpų (T. 36, b. 1. 26, 103-107), todėl banko likvidatoriui ir teismui buvo pagrindas taikyti CK 4.79 straipsnį, kuris pirmiausia įpareigoja pasiūlyti pirkti turtą tokiomis pačiomis sąlygomis bendraturčiui, nes turtas buvo parduodamas ne viešųjų varžytynių būdu, pagal griežtus procedūrinius reikalavimus, o pagal banko likvidatoriaus parengtą ir teismo patvirtintą tvarką, derybų dalyviams bendraujant raštu. Tai atitinka ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. sausio 15 d. nutartis civilinėje byloje T. R. v. Teismo antstolių kontora prie Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo, J. M., bylos Nr. 3K-3-60/2003).

15III. Kasacinio skundo ir atsiliepimų į kasacinį skundą teisiniai argumentai

16Kasaciniu skundu pareiškėjas UAB ,,Sauglita” prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2005 m. rugpjūčio 19 d. sprendimą ir Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. spalio 6 d. nutartį, priimti naują sprendimą, kuriuo būtų tenkinami pareiškėjų UAB ,,Sauglita”, A. Oleko individualios įmonės ,,Aliuminio konstrukcijos”, UAB ,,Garsų pasaulis” skundai dėl likviduojamos AB ,,Litimpeks bankas” likvidatoriaus UAB ,,Valeksa” veiksmų neteisėtumo, o likvidatoriaus UAB ,,Valeksa” prašymas dėl patalpų, esančių Klaipėdoje, Žvejų g. 2, pirkimo-pardavimo sutarties patvirtinimo būtų atmestas, arba, panaikinus Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. spalio 6 d. nutartį, perduoti bylą apeliacinės instancijos teismui nagrinėti iš naujo kita šio teismo sudėtimi. Toks kasatoriaus prašymas grindžiamas šiais argumentais:

171. Pagal CPK 331 straipsnio 4 dalį apeliacinės instancijos teismo nutartyje turi būti nurodytos teismo nustatytos bylos aplinkybės, taip pat įrodymai, kuriais grindžiamos teismo išvados, išdėstyti argumentai, dėl kurių teismas atmetė kuriuos nors įrodymus, bei teisės aktai ir teisiniai argumentai, kuriais teismas vadovavosi darydamas savo išvadas. Vadinasi, apeliacinės instancijos teismo nutartyje dėl atskirojo skundo turi būti išdėstyti tiek teisiniai, tiek faktiniai argumentai, t. y. išsamus kiekvieno dalyvaujančio byloje asmens atskirajame skunde išdėstyto argumento, susijusio su nagrinėjama byla, faktinis ir teisinis įvertinimas. Būtent tokios nuostatos laikomasi ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo kasacinėje praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. spalio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje G. L. v. UAB „Kaišiadorių žalvarnis”, bylos Nr. 3K-3-974/2003; Aukščiausiojo Teismo 2005 m. kovo 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Z. K. v. K. K., bylos Nr. 3K-3-147/2005; Aukščiausiojo Teismo 2005 m. kovo 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB DK „Lindra” v. V. Baltakio individuali įmonė, bylos Nr. 3K-3-169/2005). Tuo tarpu apeliacinės instancijos teismo 2005 m. spalio 6 d. nutarties motyvuojamosios dalies turinys įrodo, kad šioje nutartyje apeliacinės instancijos teismas nepasisakė dėl visų apelianto UAB „Sauglita” atskirajame skunde išdėstytų argumentų, susijusių su nagrinėjama byla, teisinio pagrįstumo. Apeliacinės instancijos teismas nepasisakė dėl to, kad likviduojamos AB „Litimpeks bankas” likvidatorius 2005 m. gegužės 11 d. gauto potencialaus pirkėjo UAB „Sauglita” pasiūlymo dėl parduodamų patalpų įsigijimo kainos nesvarstė ir neanalizavo, nesiekė išsiaiškinti šio pretendento galutinės parduodamo turto įsigijimo kainos ir kitų turto pirkimo-pardavimo sutarties sąlygų, nepagrįstai pirmenybę suteikė UAB „Hansa lizingas”. Likvidatorius neinformavo UAB „Sauglita” apie kitų pretendentų įsigyti patalpas pasiūlymų sąlygas. Tai liudija, kad likviduojamos AB „Litimpeks bankas” likvidatorius nesiekė parduoti turtą bankui ir jo kreditoriams palankiausiomis sąlygomis.

182. Pirmosios instancijos teismas patvirtino pirkimo-pardavimo sutartį, kuri neatitinka to paties teismo 2000 m. kovo 6 d. nutartimi patvirtintos bankrutuojančios AB ,,Litimpeks bankas” turto, neparduoto varžytynėse, pardavimo tvarkos 8 punkto, pagal kurį nustatytas reikalavimas parduoti banko turtą palankiausiomis bankui sąlygomis, todėl apeliacinės instancijos teismas, pritardamas pirmosios instancijos teismo padarytoms išvadoms, netinkamai įvertino byloje esančius įrodymus, taip pažeisdamas CPK 176, 185 straipsniuose įtvirtintas įrodinėjimo taisykles, taip pat nesilaikydamas Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotos teisės aiškinimo ir taikymo praktikos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2001 m. kovo 26 d. nutartis civilinėje byloje G. Š. v. Lietuvos Respublikos knygų prekybos valstybinės įmonės „Knyga" Raseinių filialas, bylos Nr. 3K-3-260/2001; Aukščiausiojo Teismo 2002 m. kovo 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija v. J. M., bylos Nr. 3K-3-462/2002; Aukščiausiojo Teismo 2004 m. rugsėjo 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje V. D. v. T. E., bylos Nr. 3K-3-516/2004). Pirkimas palankiausiomis bankui sąlygomis yra vertinamoji sąvoka, tačiau neabejotinai pagrindinis kriterijus sprendžiant apie tai, ar atitinka banko likvidatoriaus su vienu iš pirkėjų sudarytas turto pirkimo-pardavimo sandoris Tvarkos 8 punkto nuostatą ar ne, yra pirkėjo pasiūlyta didžiausia parduodamo daikto įsigijimo kaina. Pagal A. Oleko individualios įmonės „Aliuminio konstrukcijos” banko likvidatoriui pateiktą siūlymą šio pretendento siūloma 3 133 000 Lt patalpų įsigijimo kaina būtų sumokėta 2005 m. gegužės 15 d., tuo tarpu sutartis, pagal kurią ginčijamos patalpos buvo parduotos suinteresuotam asmeniui UAB „Hansa Lizingas” už 2 505 000 Lt, buvo sudaryta 2005 m. gegužės 12 d. Likvidatoriaus veiksmais sudarant sutartį buvo pažeistos CK 6.163 straipsnio 1, 4 dalys, kuriose įtvirtinta šalių pareiga ikisutartiniuose santykiuose elgtis sąžiningai ir atskleisti viena kitai joms žinomą informaciją, turinčią esminės reikšmės sutarčiai sudaryti.

193. Patalpų pirkimo-pardavimo sutarties patvirtinimas teisme taip pat buvo grindžiamas CK 4.79 straipsnyje įtvirtinta bendraturčio pirmenybės teise pirkti parduodamas patalpas. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad CK 4.79 straipsnio 1 dalyje aiškiai nustatyta, kad bendraturčiai turi pirmenybės teisę pirkti bendrąja nuosavybės teise esančią parduodamą dalį ta kaina, kuria ji parduodama, ir kitomis tomis pačiomis sąlygomis, išskyrus atvejus, kai parduodama iš viešųjų varžytynių. Byloje esantys nekilnojamojo turto registro duomenys liudija apie tai, kad suinteresuotas asmuo UAB „Hansa lizingas” yra tik nedidelės dalies parduodamų patalpų bendraturtis. Tuo tarpu didžioji dalis parduodamų patalpų, turinčių savo unikalų numerį, priklauso likviduojamai AB „Litimpeks bankas” asmeninės nuosavybės teise. Kasatoriaus teigimu, CK 4.79 straipsnio 1 dalyje nustatyta pirmenybės teisė neatsiranda vien dėl to, kad ginčijamos patalpos ir suinteresuotam asmeniui UAB „Hansa lizingas” priklausančio turto dalys yra viename pastate, kuriame suformuotos bendros komunikacijos bei konstrukcijos, yra bendrojo naudojimo patalpų. Tai, kad UAB „Hansa lizingas” pateikė likvidatoriui palankesnes kitas (papildomas) ginčijamų patalpų įsigijimo sąlygas, t. y. priimtinesnį banko likvidatoriui kainos sumokėjimo terminą, nesuteikė ir negali suteikti suinteresuotam asmeniui teisės įsigyti parduodamas patalpas už mažesnę kainą nei ta, kurią banko likvidatoriui pasiūlė kitas potencialus pirkėjas A. Oleko individuali įmonė „Aliuminio konstrukcijos”, nesanti parduodamų patalpų bendraturtė.

204. Suinteresuoto asmens UAB „Hansa lizingas” teisėtų lūkesčių apsaugos ir jo, kaip nekilnojamojo turto įgijėjo, sąžiningumo klausimai nebuvo apeliacinės instancijos teismui pateikto spręsti klausimo nagrinėjimo dalykas, juolab, kad byloje buvo sprendžiamas sudarytos sutarties teisėtumo ir galimybės ją teismui patvirtinti, be kurio ji negalioja, klausimas, o ne sutarties pripažinimo negaliojančia ir restitucijos taikymo klausimai.

21Prisidėjimu prie pareiškėjo UAB ,,Sauglita” kasacinio skundo suinteresuotas asmuo AB ,,VST” prašo kasacinį skundą tenkinti. Prisidėjimu sutinkama su išsakyta kasaciniame skunde pozicija, kad likviduojamos AB ,,Litimpeks bankas” likvidatorius iš esmės nesiekė parduoti turtą bankui ir jo kreditoriams palankiausiomis sąlygomis.

22Atsiliepimu į pareiškėjo UAB ,,Sauglita” kasacinį skundą pareiškėjas likviduojamos AB ,,Litimpeks bankas” likvidatorius UAB ,,Valeksa” prašo kasacinį skundą atmesti. Likvidatorius nurodo, kad vertinant sąvoką ,,palankiausios bankui sąlygos” privalu atsižvelgti į du pagrindinius kriterijus, kuriais vadovaujasi banko likvidatorius spręsdamas pirkimo-pardavimo sutarties sudarymą ir pirkėjo pasirinkimą. Tai yra didžiausia kaina ir šios kainos sumokėjimo terminas. UAB ,,Sauglita” akcentuoja tik vienintelį kriterijų - kainos dydį, visiškai neatsižvelgdamas į tai, kad bankui ir jo kreditoriams taip pat yra svarbu, per kokius terminus pirkėjas gali atsiskaityti, nes nuo to priklauso banko kreditorių finansinių reikalavimų tenkinimo terminai, operatyvesnis bankrutavusio banko likvidavimo procedūros užbaigimas. 2005 m. balandžio 10 d. rašte pareiškėjas UAB ,,Sauglita” pasiūlė 2 505 000 Lt kainą už parduodamą daiktą, atsiskaitant per 30 dienų nuo pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo dienos. Tuo tarpu nekilnojamojo daikto pirkėjo UAB ,,Hansa lizingas” kartu su lizingo gavėju UAB ,,Vėjoras” sumokėta kaina yra 2 505 000 Lt, o atsiskaitymo terminas - 2 dienos. Taigi palankesnes turto įsigijimo sąlygas pateikė UAB ,,Hansa lizingas”, o ne pareiškėjas UAB ,,Sauglita”. Likvidatorius veikė laikydamasis protingo pardavėjo standarto, prieš sudarydamas sutartį įsitikindamas, kad potencialus pirkėjas turi realių galimybių piniginei prievolei įvykdyti. UAB ,,Sauglita” finansiniai duomenys rodė, kad ši įmonė yra nemoki, įmonės įsipareigojimai viršijo viso į balansą įrašyto turto vertę. Turto pardavimo patvirtintos tvarkos 7 punkte nustatyta, jog banko turtas yra parduodamas tiesioginiuose sandoriuose, sudarant turto pirkimo-pardavimo sutartį. Tiesioginio sandorio sąvoka reiškia, kad turto perleidimo sutartis sudaroma su tuo pirkėju, kuris perka palankiausiomis bankui ir jo kreditoriams sąlygomis, neorganizuojant varžytynių, aukcionų, konkursų. Todėl pareiškėjas neteisingai aiškina Tvarkos 7 punkto nuostatą, jog čia yra nustatyta banko likvidatoriaus pareiga teikti informaciją apie tiesiogines derybas. CK 6.163 straipsnyje tiesiogiai įtvirtinta šalių pareiga derybose elgtis sąžiningai. Apeliacinės instancijos teismas teisingai konstatavo, kad vienas iš sutarties laisvės principo elementų yra šalių teisė laisvai nuspręsti, su kuo pradėti derybas, ir nutraukti pradėtas derybas. Derybų pradėjimas nereiškia, kad sutartis tikrai bus sudaryta bei negalima versti šalies tęsti derybas. Todėl pagrįsta yra teismo išvada, kad banko likvidatorius neturi įstatyminės pareigos raginti potencialius pirkėjus dalyvauti derybų ir pirkimo procese. Tuo tarpu UAB ,,Sauglita” nebuvo aktyvi derybininkė, nes nesidomėjo turto realizavimo procesu nuo 2004 m. gruodžio 28 d. iki 2005 m. gegužės 11 d. UAB ,,Sauglita” kasaciniame skunde konkrečiai nenurodė, kokią konkrečią informaciją jai turėjo suteikti likvidatorius ir kokia informacija apie būsimos sutarties sudarymą nebuvo pateikta. Visi pretendentai turėjo lygias galimybes teikti pagerintus pasiūlymus, nes jokių diskriminacinio pobūdžio veiksmų iš banko likvidatoriaus nebuvo. Tačiau tik vienintelis pretendentas UAB ,,Hansa lizingas” domėjosi pardavimo eiga, teikė pagerintą pasiūlymą, derino būsimos sutarties sąlygas. Kitas pretendentas - A. Oleko individuali įmonė ,,Aliuminio konstrukcijos” - apskritai neatskleidė, iš kokių šaltinių galės finansuoti siūlomą kainą už parduodamą turtą. Pats kasatorius savo skunde pripažįsta faktinę aplinkybę, kad UAB ,,Hansa lizingas” yra nedidelės dalies parduotų patalpų bendraturtė, dėl to turi pirmenybės teisę į šią dalį. Todėl banko likvidatorius turėjo informuoti UAB ,,Hansa lizingas” apie pardavimo kainą ir kitas sąlygas, susijusias su pastato pardavimu.

23Atsiliepimu į pareiškėjo UAB ,,Sauglita” kasacinį skundą suinteresuotas asmuo UAB ,,Hansa lizingas” prašo kasacinį skundą atmesti. Atsikirtimuose į kasacinį skundą nurodoma, kad apeliacinės instancijos teismui nebuvo reikalo atskirai pasisakyti dėl kiekvieno suinteresuoto asmens pateikto atskirojo skundo ir kiekvieno jo argumento. Siekdamas proceso koncentruotumo ir ekonomiškumo (CPK 7 straipsnis), apeliacinės instancijos teismas pateikė apibendrintas išvadas dėl visų byloje pateiktų atskirųjų skundų bei juose išdėstytų faktinių ir teisinių argumentų pagrįstumo, ir tuo civilinio proceso normų iš esmės nepažeidė. Dėl to nėra pagrindo teigti, kad apeliacinės instancijos teismas neteisingai išsprendė šalių ginčą. Priešingai, skundžiamoje apeliacinės instancijos teismo nutartyje pateiktas išsamus įrodymų vertinimas ir jų analizė. Patvirtindami sutartį teismai pagrįstai įvertino, kad UAB ,,Hansa lizingas” pasiūlytas atsiskaitymo terminas per dvi dienas yra palankesnis, nei UAB ,,Sauglita” nurodytasis per trisdešimt dienų. Banko likvidatoriaus sprendimą nutraukti derybas su A. Oleko individualia įmone ,,Aliuminio konstrukcijos” nulėmė tokie svarbūs kriterijai, kaip nepriimtini sutarties kainos sumokėjimo ir sutarties sudarymo terminai. Pareiškėjas A. Oleko individuali įmonė ,,Aliuminio konstrukcijos”, 2005 m. vasario 28 d. neatvykęs pasirašyti patalpų pirkimo-pardavimo sutarties ir nepranešęs apie savo tikruosius ketinimus, konkliudentiniais veiksmais pats atsisakė toliau tęsti derybas (CK 1.64 straipsnio 1 dalis, 2 dalis, 6.162 straipsnio l dalis), o gavęs banko likvidatoriaus pranešimą apie derybų su juo nutraukimą, banko likvidatoriaus veiksmų nustatyta tvarka neginčijo, taip pažeidė CK 6.4, 6.38 straipsniuose nustatytą pareigą elgtis sąžiningai. Nėra pagrindo teigti, kad banko likvidatorius, apie UAB ,,Sauglita” pasiūlymą informavęs tik pastato bendraturtį UAB ,,Hansa lizingas”, diskriminavo kitus patalpas įsigyti pretendavusius asmenis ir taip pažeidė konstitucinį asmenų lygiateisiškumo principą. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismai pagrįstai konstatavo, kad dėl patalpų pardavimo vykusioms tiesioginėms deryboms viešųjų varžytynių taisyklės netaikytinos ir CK 4.79 straipsnyje numatyta bendraturčio pirmumo teisė šiuo atveju turėjo būti įgyvendinama. Pirmosios instancijos teismui pateiktoje tvirtinti sutartyje numatytos pirkėjo prievolės yra visiškai įvykdytos - už patalpas sumokėta visa sutarta kaina ir teismui pateikti tai patvirtinantys įrodymai. Atsisakydamas tvirtinti pateiktą sutartį teismas būtų neišvengiamai turėjęs išspręsti pirkėjo sumokėtų sumų grąžinimo, t. y. restitucijos, klausimą. Įvertinus tai, kad pardavėjas yra likviduojama dėl bankroto įmonė ir kad pirkėjo sumokėtų sumų grąžinimas realiai nėra įmanomas, o galimas tik atitinkamo dydžio reikalavimo likviduojamos AB ,,Litimpeks bankas” bankroto byloje patvirtinimas, tampa akivaizdu, jog restitucijos taikymas iš esmės pažeistų UAB ,,Hansa lizingas” teisėtus lūkesčius ir įstatymuose įtvirtintą sąžiningo įgijėjo interesų teisinės apsaugos principą.

24Atsiliepimu į pareiškėjo UAB ,,Sauglita” kasacinį skundą suinteresuotas asmuo UAB ,,Vėjoras” prašo kasacinį skundą atmesti. Atsiliepime pažymima tai, kad kasacinio skundo argumentai, kuriais kasatorius pateikia kitokį, nei bylą nagrinėję teismai, byloje nustatytų faktinių aplinkybių vertinimą, nėra kasacinio nagrinėjimo dalykas, nes kasacinis teismas byloje surinktų įrodymų iš naujo nevertina ir yra saistomas pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų nustatytų aplinkybių (CPK 353 straipsnio 1 dalis). Bylos aplinkybės rodo, kad vykstant deryboms dėl turto pardavimo visiems pretendentams buvo taikytos vienodos sąlygos. Šito ir reikalauja CK 1.2 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas lygiateisiškumo principas: vienodos situacijos turi būti vertinamos vienodai, išskyrus atvejus, kai dėl labai svarbių ir objektyvių priežasčių yra pakankamas pagrindas jas vertinti skirtingai. Įvertinant, ar turto pardavimo sąlygos buvo palankiausios, būtina atsižvelgti į pirkėjo pasiūlytų sąlygų visumą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2001 m. balandžio 4 d. nutartis civilinėje byloje T. N. v. Teismo antstolių kontora prie Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo, kt., bylos Nr. 3K-3-427/2001). Pagal turto pardavimo tvarkos 6 punktą parduodant banko turtą svarbiais pirkėjo atrankos kriterijais laikytini jo ketinimų rimtumas ir realumas. Tuo tarpu UAB ,,Sauglita” neturėjo finansinių galimybių nuosavomis lėšomis atsiskaityti už banko parduodamą turtą. Pripažinus UAB ,,Sauglita” pirkėja, būtų užvilkintas banko turto pardavimo procesas.

25Atsiliepimu į pareiškėjo UAB ,,Sauglita” kasacinį skundą suinteresuotas asmuo AB ,,Ūkio bankas” prašo kasacinį skundą tenkinti ir panaikinus apeliacinės instancijos teismo nutartį perduoti bylą nagrinėti iš naujo apeliacine tvarka. Šio suinteresuoto asmens teigimu, būtų teisinga netvirtinti sutarties, o įpareigoti likvidatorių surengti pakartotines derybas su visais pretendentais pirkti ginčo patalpas.

26Teisėjų kolegija

konstatuoja:

27IV. Byloje teismų nustatytos aplinkybės

28Likviduojamos AB ,,Litimpeks bankas” bankroto bylą nagrinėjančio Klaipėdos apygardos teismo 2004 m. lapkričio 15 d. nutartimi buvo patvirtinta likviduojamos AB ,,Litimpeks bankas” nekilnojamojo turto, esančio Klaipėdoje, Žvejų g. 2, pardavimo kaina – 2 100 000 Lt, ir leista surengti viešą pardavimą be varžytynių. Likviduojamos AB ,,Litimpeks bankas” likvidatorius 2005 m. kovo 3 d. raštu (T. 36, b. l. 72), adresuotu didžiausią kainą pasiūliusiai A. Oleko individualiai įmonei „Aliuminio konstrukcijos”, informavo, kad nutraukia derybas dėl patalpų Klaipėdoje, Žvejų g. 2, nes šis pretendentas pasiūlė nepalankias apmokėjimo sąlygas ir nenurodė sandorio finansavimo šaltinių. Likviduojamos AB ,,Litimpeks bankas” komisija banko turto kainai mažinti 2005 m. balandžio 29 d. nutarė (T. 36, b. l. 33) pripažinti, kad UAB „Hansa lizingas” pasiūlymas dėl nekilnojamojo turto įsigijimo už 2 500 000 Lt yra tinkamiausias pirkimo-pardavimo sandoriui sudaryti ir banko kreditorių interesams užtikrinti, ir nustatyti sąlygą sumokėti kainą per 2 dienas nuo sutarties pasirašymo momento. Kitas derybų dalyvis UAB ,,Sauglita” 2005 m. gegužės 11 d. pateikė likvidatoriui raštą, kuriuo už patalpas pasiūlė 2 505 000 Lt, sumokant per 30 dienų nuo pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo dienos. UAB „Hansa lizingas” 2005 m. gegužės 12 d. raštu likvidatoriui pranešė, kad sutinka įsigyti parduodamas patalpas už 2 505 000 Lt. 2005 m. gegužės 12 d. pasirašyta nekilnojamojo daikto Klaipėdoje, Žvejų g. 2, pirkimo-pardavimo sutartis, pagal kurią nekilnojamąjį daiktą įsigijo UAB „Hansa lizingas” už 2 505 000 Lt (T. 36, b. l. 26-31, 87-89).

29V. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai

30AB ,,Litimpeks bankas” bankroto byla iškelta Vilniaus apygardos teismo 1999 m. rugsėjo 13 d. nutartimi, šio teismo 2003 m. balandžio 4 d. nutartimi AB ,,Litimpeks bankas” pripažintas bankrutavusiu ir likviduojamu dėl bankroto. Bankroto bylos iškėlimo metu galiojusio Komercinių bankų įstatymo 53 straipsnio 5 ir 7 dalyse nustatyta, kad banko likvidatorius organizuoja bankrutavusio banko turto pardavimą iš varžytynių. Vyriausybės 1997 m. spalio 1 d. nutarimu Nr. 1074 patvirtintų Bankrutuojančių ir bankrutavusių įmonių turto pardavimo viešose varžytynėse nuostatų 32 punkte reglamentuojamas atvejis, jei neįvyksta pirmosios ir pakartotinės varžytynės. Tada klausimą, kaip panaudoti antrosiose (pakartotinėse) varžytynėse neparduotą turtą, sprendžia kreditorių, kurių reikalavimams tenkinti neužteko lėšų, susirinkimas. Taigi tokiu atveju taikoma ne nurodytose nuostatose reglamentuojama bendroji bankrutavusio banko turto pardavimo iš varžytynių tvarka, o specialūs tokio turto disponavimo būdai, dėl kurių sprendimą priima likviduojamo banko kreditoriai.

31Vilniaus apygardos teismas 2000 m. kovo 6 d. nutartimi patvirtino likviduojamo AB ,,Litimpeks bankas” turto, neparduoto varžytynėse, pardavimo tvarką, pagal kurios 7 punktą turtas parduodamas tiesioginiuose sandoriuose, sudarant turto pirkimo-pardavimo sutartį. Šios tvarkos 8 punkte nurodyta, kad jeigu parduodamą turtą pageidauja įsigyti keli pirkėjai, pardavėjo atstovas turtą parduoda tam asmeniui, kuris pirko palankiausiomis bankui sąlygomis (pvz., pasiūlė didžiausią kainą, sutarties sudarymo metu sumokėjo iš karto visą sumą ir kt.). Tai reiškia, kad įvardijami du aiškūs pirkimo palankiausiomis bankui sąlygomis kriterijai – didžiausia pasiūlyta kaina ir greitas atsiskaitymas. Kadangi dėl pastato dalies Klaipėdoje, Žvejų g. 2, vyko derybos tuo pačiu metu su keliais pretendentais įgyti šį nekilnojamąjį daiktą, tai, esant ginčui, kas laikytinas tinkamiausiu pirkėju, turėtų būti atsižvelgiama į iš anksto nustatytus kriterijus, kurie buvo pagrindas kiekvienam iš derybose dalyvavusių potencialių pirkėjų tikėtis tinkamiausio pirkėjo įvertinimo. Bylą išnagrinėję teismai pagrįstai konstatavo, kad vienas iš derybų dalyvių - A. Oleko individuali įmonė ,,Aliuminio konstrukcijos” ne visiškai atitiko nurodytus kriterijus. Šis pretendentas, nors ir siūlė didžiausią kainą, prašė atidėti sutarties sudarymą vienam mėnesiui, o atsiskaityti – per du mėnesius, nepateikdamas įrodymų dėl mokumo ir atsiskaitymo termino pagrįstumo. Kiti likę dalyviai – UAB ,,Sauglita” ir UAB ,,Hansa lizingas” - paskutiniais derybų pasiūlymais nurodė vienodą kainą, tačiau skirtingus atsiskaitymo terminus: UAB ,,Sauglita” per 30 dienų, o UAB ,,Hansa lizingas” patvirtino galėjimą apmokėti kainą per 2 dienas. UAB ,,Sauglita” nurodė, kad sandorį finansuos UAB ,,SEB VB lizingas”, tačiau dokumentų apie tokį finansuotojo pasirengimą arba įsipareigojimus finansuoti sandorį nepateikė banko likvidatoriui (T. 36, b. l. 10). Tokioje situacijoje banko likvidatorius veikė pagal savo paskirtį, t. y. atstovavo kreditorių interesams, turtą parduodamas patikimam ir mokiam pirkėjui - UAB ,,Hansa lizingui”, taip pat siekė banko likvidavimo proceso koncentruotumo, t. y. jo užbaigimo per protingai trumpą laiką (Komercinių bankų įstatymo 53 straipsnio 4 dalis). Bylos duomenimis, ginčo turto patalpos ir pirkėjo UAB ,,Hansa lizingas” nuosavos patalpos yra viename pastate, kuriame suformuotos bendros konstrukcijos, inžinerinė įranga, bendrojo naudojimo patalpos, ši aplinkybė liudija apie UAB ,,Hansa lizingas” suinteresuotumą ir rimtus ketinimus pirkti ginčo patalpas tame pačiame pastate.

32Pagal Įmonių bankroto įstatymo 15 straipsnio 4 dalies 14 punktą bankrutuojančios įmonės administratorius (likvidatorius) gina visų kreditorių teises ir interesus. Nagrinėjamoje byloje dėl likvidatoriaus sudarytos nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutarties jokių pretenzijų kreditoriai nereiškė. Kasacinio teismo teisėjų kolegija pažymi, kad argumentu, jog banko likvidatorius sudarė ne palankiausiomis kreditoriams sąlygomis, gali remtis tik patys banko kreditoriai. Kiti pralaimėję derybas dėl turto pirkimo-pardavimo asmenys, tarp jų kasatorius UAB ,,Sauglita”, nėra objektyvūs, naudodamiesi šiuo argumentu. Pralaimėję derybas asmenys negali ginčyti sutarties ir prašyti įpareigoti sudaryti sutartį būtent su jais tuo pagrindu, kad anksčiau sudaryta sutartis yra nenaudinga likviduojamo banko kreditoriams. Šiuo pagrindu remtis ir banko kreditorių vardu veikti kasatoriui UAB ,,Sauglita” tokios teisės kreditoriai nesuteikė, UAB ,,Sauglita” nėra bent vieno iš kreditorių atstovė. Taigi pralaimėję derybas dėl teisės pasirašyti turto pirkimo-pardavimo sutartį galimi pirkėjai negali nurodytu pagrindu užginčyti sutarties sudarymo su derybas laimėjusiu pirkėju.

33Tačiau UAB ,,Sauglita” gali reikšti reikalavimą banko likvidatoriui dėl nuostolių atlyginimo, jeigu banko likvidatorius nevykdė derybų metu prisiimtų įsipareigojimų arba pažeidė bendro pobūdžio pareigą elgtis sąžiningai (CK 6.163 straipsnio 3 dalis). Tokiu atveju turi būti įrodytas žalos atsiradimas dėl likvidatoriaus neteisėtų veiksmų ar neveikimo.

34Byloje užfiksuota turto pardavimo eiga patvirtina, kad potencialūs pirkėjai turėjo galimybę pateikti geresnius pasiūlymus, tuo pasinaudojo taip pat ir UAB ,,Sauglita”. Tačiau šis pretendentas, nors ir pagerinęs pasiūlymą, nepateikė geresnio kainos, atsiskaitymo ir kitų sąlygų už kitus pretendentus. Atmestinas kasacinio skundo teiginys, kad banko likvidatorius turėjo suteikti galimybę UAB ,,Sauglita” dar kartą pateikti pagerintą pasiūlymą, nes derybos dėl turto pardavimo negali trukti neribotą laiką, be to, tai prieštarautų kiek įmanoma operatyviam banko bankroto ir likvidavimo procedūrų užbaigimo principui.

35Byloje yra duomenų, kad tiek UAB ,,Sauglita”, tiek kito pralaimėjusio derybas A. Oleko individualios įmonės ,,Aliuminio konstrukcijos” nuosavo kapitalo ir lėšų nepakako pirkimo-pardavimo sandoriui įvykdyti, t. y. sumokėti šių asmenų pasiūlytą kainą. Dėl to tokioje padėtyje sandorio sudarymas ir jo vykdymas kelia neaiškumų dėl pirkėjų patikimumo, t. y. jų pajėgumo sumokėti kainą. Taigi tokio sandorio, kuriam tiesiogiai finansuoti pretendentai neturi lėšų, įvykdymas, t. y. kainos sumokėjimas, priklauso nuo susitarimų su trečiaisiais asmenimis (finansuotojais). Pažymėtina, kad nei UAB ,,Sauglita”, nei A. Oleko individuali įmonė ,,Aliuminio konstrukcijos” nepateikė dokumentų dėl finansuotojų įsipareigojimų apmokėti perkamo turto kainą.

36Todėl sandorio su nurodytais pirkėjais įvykdymas sukelia didesnę riziką, būtent dėl papildomų aplinkybių (tokio pirkėjo mokumo, sandorio įvykdymo realumo, trečiųjų asmenų sprendimo priėmimo arba nepriėmimo dėl lėšų sandoriui finansuoti suteikimo, lėšų sandoriui finansuoti teisėtumo ir t. t.). Kadangi šios aplinkybės lemia potencialaus pirkėjo mažesnį patikimumą, išlieka neaiškumų dėl ketinimų įsigyti parduodamą turtą rimtumo ir realumo, tai banko likvidatorius sudarė turto pirkimo-pardavimo sutartį su iš esmės vienodą kainą, kaip ir UAB ,,Sauglita”, pasiūliusiu kitu pirkėju - UAB ,,Hansa lizingu”. Buvo įvertinta, kad šis pirkėjas pajėgus tiesiogiai finansuoti sandorį palankiausiomis atsiskaitymo sąlygomis, t. y. per dvi dienas.

37Pažymėtina ir tai, kad renkantis tinkamiausią pirkėją, esant potencialių pirkėjų pasiūlymams iš esmės panašiems, svarbus kriterijus yra ir tai, kad būsimas pirkėjas sandorį pasirengęs finansuoti savo disponuojamomis nuosavomis lėšomis, o ne skolintomis, nes tai turi įtakos sandorio greitesniam įvykdymui, sandorio stabilumui. Mokus pirkėjas, apmokantis kainą iš nuosavų lėšų, yra patikimesnis, nes tokio pirkėjo mokumas lemia ir likvidatoriaus galėjimą realiai išieškoti iš tokio pirkėjo turto galimus nuostolius dėl šio netinkamo sutartinių įsipareigojimų vykdymo.

38Dėl išdėstytų priežasčių darytina išvada, kad bylą išnagrinėję teismai pagrįstai nusprendė patvirtinti 2005 m. gegužės 12 d. sudarytą nekilnojamojo daikto Klaipėdoje, Žvejų g. 2, pirkimo-pardavimo sutartį. Tokia teismų išvada padaryta nepažeidžiant procesinių teisės normų ir neprieštarauja ginčo santykius reglamentuojančioms materialinės teisės normoms, šios išvados nenuginčija kasacinio skundo argumentai. Todėl kasacine tvarka skundžiami teismų procesiniai sprendimai turi būti palikti nepakeisti (CPK 359 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

39Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 359 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir 362 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

40Vilniaus apygardos teismo 2005 m. rugpjūčio 19 d. sprendimą ir Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. spalio 6 d. nutartį palikti nepakeistus.

41Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Vilniaus apygardos teismas 1999 m. rugsėjo 13 d. nutartimi pagal Lietuvos... 5. Vilniaus apygardos teismas 2000 m. kovo 6 d. nutartimi banko administratoriaus... 6. Vilniaus apygardos teismas 2004 m. lapkričio 15 d. nutartimi patvirtino... 7. 2005 m. gegužės 12 d. likviduojama AB „Litimpeks bankas”, UAB „Hansa... 8. Likviduojamos AB „Litimpeks bankas” likvidatorius 2005 m. gegužės 20 d.... 9. Pareiškėjas UAB „Sauglita” 2005 m. gegužės 18 d. pateikė teismui... 10. Pareiškėjas A. Oleko individuali įmonė „Aliuminio konstrukcijos” 2005... 11. Pareiškėjas UAB „Garsų pasaulis” 2005 m. birželio 21 d. pateikė... 12. II. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų procesinių sprendimų esmė... 13. Vilniaus apygardos teismas 2005 m. rugpjūčio 19 d. nutartimi patenkino... 14. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2005... 15. III. Kasacinio skundo ir atsiliepimų į kasacinį skundą teisiniai argumentai... 16. Kasaciniu skundu pareiškėjas UAB ,,Sauglita” prašo panaikinti Vilniaus... 17. 1. Pagal CPK 331 straipsnio 4 dalį apeliacinės instancijos teismo nutartyje... 18. 2. Pirmosios instancijos teismas patvirtino pirkimo-pardavimo sutartį, kuri... 19. 3. Patalpų pirkimo-pardavimo sutarties patvirtinimas teisme taip pat buvo... 20. 4. Suinteresuoto asmens UAB „Hansa lizingas” teisėtų lūkesčių apsaugos... 21. Prisidėjimu prie pareiškėjo UAB ,,Sauglita” kasacinio skundo... 22. Atsiliepimu į pareiškėjo UAB ,,Sauglita” kasacinį skundą pareiškėjas... 23. Atsiliepimu į pareiškėjo UAB ,,Sauglita” kasacinį skundą suinteresuotas... 24. Atsiliepimu į pareiškėjo UAB ,,Sauglita” kasacinį skundą suinteresuotas... 25. Atsiliepimu į pareiškėjo UAB ,,Sauglita” kasacinį skundą suinteresuotas... 26. Teisėjų kolegija... 27. IV. Byloje teismų nustatytos aplinkybės... 28. Likviduojamos AB ,,Litimpeks bankas” bankroto bylą nagrinėjančio... 29. V. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai... 30. AB ,,Litimpeks bankas” bankroto byla iškelta Vilniaus apygardos teismo 1999... 31. Vilniaus apygardos teismas 2000 m. kovo 6 d. nutartimi patvirtino likviduojamo... 32. Pagal Įmonių bankroto įstatymo 15 straipsnio 4 dalies 14 punktą... 33. Tačiau UAB ,,Sauglita” gali reikšti reikalavimą banko likvidatoriui dėl... 34. Byloje užfiksuota turto pardavimo eiga patvirtina, kad potencialūs pirkėjai... 35. Byloje yra duomenų, kad tiek UAB ,,Sauglita”, tiek kito pralaimėjusio... 36. Todėl sandorio su nurodytais pirkėjais įvykdymas sukelia didesnę riziką,... 37. Pažymėtina ir tai, kad renkantis tinkamiausią pirkėją, esant potencialių... 38. Dėl išdėstytų priežasčių darytina išvada, kad bylą išnagrinėję... 39. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 40. Vilniaus apygardos teismo 2005 m. rugpjūčio 19 d. sprendimą ir Lietuvos... 41. Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir...