Byla 2-447/2008

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės, Danutės Milašienės ir Viginto Višinskio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal asociacijos „Švari Tėviškė“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2008 m. balandžio 8 d. nutarties, kuria atsisakyta asociaciją „Švari Tėviškė“ įtraukti į bylą trečiuoju asmeniu, priimtos civilinėje byloje Nr. 2-283-54/2008 pagal ieškovo Vilniaus apygardos vyriausiojo prokuroro, ginančio viešąjį interesą, ieškinį atsakovams Trakų rajono savivaldybei, Vilniaus apskrities viršininko administracijai, J. I. dėl valstybinės žemės nuomos sutarties nutraukimo, Trakų rajono savivaldybės administracijos išduoto statybos leidimo ir Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimo panaikinimo, tretieji asmenys: LR Aplinkos ministerija, LR Kultūros ministerija, Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, VšĮ „Šėlos parkas“, Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Asociacija „Švari Tėviškė“ pateikė teismui prašymą įtraukti ją trečiuoju suinteresuotu asmeniu Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje. Prašyme nurodė, kad Vilniaus apygardos prokuratūra išnagrinėjo asociacijos „Švari Tėviškė“ pareiškimą dėl Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos veiklos, kur buvo keliamas klausimas dėl 3 ha žemės sklypo ( - ) nuomos bei leidimo statyti 1 200 kv.m. ploto pastatus Trakų istorinio nacionalinio parko teritorijoje pagrįstumo ir nustatė, kad statyba neatitinka statybas reglamentuojančių teisės aktų bei norminių dokumentų reikalavimų. Minėto pareiškimo nagrinėjimo nustatytų aplinkybių pagrindu Vilniaus apygardos vyriausiasis prokuroras kreipėsi su ieškiniu į Vilniaus apygardos teismą, tačiau į trečiųjų asmenų sąrašą neįtraukė asociacijos „Švari Tėviškė“.

4Vilniaus apygardos teismas 2008 m. balandžio 8 d. nutartimi prašymą dėl asociacijos „Švari Tėviškė“ įtraukimo į bylą trečiuoju asmeniu atmetė. Nurodė, kad trečiasis asmuo gali būti įtraukiamas į bylą esant dviem aplinkybėms, tai yra esant trečiojo asmens ir ginčo šalių materialiniams santykiams ir teisiniam suinteresuotumui bylos baigtimi. Teisinis suinteresuotumas reiškia, kad bylos išsprendimas gali turėti įtakos šalies ir trečiojo asmens tarpusavio teisinių santykių pobūdžiui, teisėms ir pareigoms. Kadangi asociacija nenurodė įstojimo į procesą pagrindo bei nenurodė, kokią įtaką šalies ir suinteresuoto asmens tarpusavio santykiams turės teismo sprendimas, teismas atmetė prašymą dėl įtraukimo į bylą trečiuoju asmeniu.

5Atskiruoju skundu asociacija „Švari Tėviškė“ prašo Vilniaus apygardos teismo 2008 m. balandžio 8 d. nutartį panaikinti ir įtraukti ją trečiuoju asmeniu ieškovo pusėje. Nurodo, kad:

61. Asociacija buvo vienas pirmųjų suinteresuotų asmenų, kurio iniciatyva buvo pradėtas tyrimas dėl statybų, vykdomų ( - ) teisėtumo, jos pareiškimo pagrindu nustatyti teisės aktų pažeidimai, todėl nelogiška, kad pirminis pareiškėjas būtų nušalintas nuo tolesnio bylos nagrinėjimo.

72. Asociacijos nuostatose yra numatyti jos tikslai ginti gyventojų teises ir teisėtus interesus, įgyvendinti korupcijos prevenciją, priežiūrėti teisės aktų reikalavimų laikymąsi, todėl jos neįtraukimas į bylą reikštų asociacijos teisių ir pareigų neįvertinimą.

8Atsiliepimu į atskirąjį skundą trečiasis asmuo VšĮ „Šėlos parkas“ prašo atskirąjį skundą atmesti, o trečiuoju asmeniu į bylą įtraukti Lietuvos Respublikos architektų rūmus.

9Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas J. I. prašo, nesant įstatyminių pagrindų naikinti Vilniaus apygardos teismo 2008 m. balandžio 8 d. nutartį, rekomenduoti pirmosios instancijos teismui į bylą trečiuoju asmeniu įtraukti asociaciją „Švari Tėviškė“.

10Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas Vilniaus apygardos vyriausiasis prokuroras prašo Vilniaus apygardos teismo 2008 m. balandžio 8 d. nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad teismas pagrįstai nurodė, jog asociacija nenurodė įstojimo į procesą pagrindo bei nepagrindė, kokią įtaką jo teisėms turės teismo sprendimas šioje byloje. Asociacijos pareiškimas prokuratūrai apie veikas, kurias ištyrus buvo paduotas ieškinys teismui, nesudaro pagrindo įtraukti ją į bylą trečiuoju suinteresuotu asmeniu, nes nėra jokių duomenų, kad bylos išsprendimas turės įtakos asociacijos teisėms ir pareigoms.

11Atsiliepime į atskirąjį skundą trečiasis asmuo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija nurodo, kad pagal CPK 47 straipsnio nuostatas trečiųjų asmenų, nepareiškiančių savarankiškų reikalavimų, įstojimą į bylą įstatymas sieja su bylos išsprendimo pasekmėmis, tai yra jeigu bylos išsprendimas galėtų turėti įtakos jų teisėms ir pareigoms. Tretysis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, norėdamas įstoti į bylą, visais atvejais turi nurodyti materialinį teisinį santykį, kuris tą asmenį sieja su ginčo šalimis, ir materialinę teisės normą, kurioje nurodytos galimos teismo sprendimo pasekmės trečiojo asmens teisėms ir pareigoms. Asociacija „Švari tėviškė“ atskirajame skunde materialaus teisinio pagrindo nenurodė ir savo teisinio suinteresuotumo nepagrindė.

12Atskirasis skundas netenkintinas.

13CPK 47 straipsnio pirma dalis nurodo, kad asmenys, kurių teisėms ir pareigoms gali turėti įtakos bylos išsprendimas, gali įstoti į bylą trečiaisiais asmenimis be savarankiškų reikalavimų ieškovo arba atsakovo pusėje. Pagal šios normos nuostatas asmenys, turintys procesinį teisinį suinteresuotumą bylos baigtimi, kurį lemia tai, jog priklausomai nuo bylos baigties jiems gali atsirasti teisės ir pareigos, tam, kad apgintų savo ateities interesus, gali kreiptis į teismą dėl įtraukimo į bylą trečiaisiais asmenimis be savarankiškų reikalavimų.

14CPK nustato trečiųjų asmenų, nepareiškiančių savarankiškų reikalavimų, ieškovo arba atsakovo pusėje įstojimą į bylą tik tuo atveju, kai pastarieji turi teisinį suinteresuotumą bylos baigtimi. Šioje byloje yra nagrinėjamas ginčas dėl valstybinės žemės nuomos sutarties nutraukimo, Trakų rajono savivaldybės administracijos išduoto statybos leidimo ir Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimo panaikinimo. Vilniaus apygardos vyriausiojo prokuroro, ginančio viešąjį interesą, reikalavimai nėra tiesiogiai susijęs su asociacija „Švari Tėviškė“. Tai, kad asociacija kreipėsi į kompetentingas valstybės institucijas su prašymu ištirti, ar nėra pažeidžiami teisės aktų reikalavimai, nereiškia, kad ji turi materialinį ar teisinį suinteresuotumą šios bylos baigtimi. Kolegija taip pat nesutinka su apelianto argumentais, kad pirmosios instancijos teismas turėjo įvertinti jos teises ir pareigas ginant gyventojų teises ir prižiūrint teisės aktų laikymąsi ir dėl to įtraukti į bylą trečiuoju suinteresuotu asmeniu. Pažymėtina, kad fizinių ar juridinių asmenų įtraukimas į bylą trečiaisiais asmenimis nėra jų įvertinimo priemonė. Asmenų įtraukimo į bylą institutas skirtas informuoti suinteresuotus asmenis apie pradėtą procesą, suteikti jiems galimybę ginti savo teises. Nagrinėjamoje byloje apeliantas nenurodė ir byloje nėra nustatytos aplinkybės, kurios rodytų, kad bylos ginčo išsprendimas gali turėti įtakos asociacijos teisėms arba pareigoms, todėl prašymas negali būti tenkinamas.

15Atsižvelgiant į tai, kas pasakyta, kolegija priėjo prie išvados, kad pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria atsisakyta į bylą trečiuoju suinteresuotu asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų, įtraukti asociaciją „Švari Tėviškė“, yra teisėta ir pagrįsta, todėl paliktina nepakeista.

16Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

17Vilniaus apygardos teismo 2008 m. balandžio 8 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai