Byla A-39-1211-06

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš

2teisėjų Anatolijaus Baranovo (pranešėjas), Stasio Gudyno (kolegijos pirmininkas) ir Romano Klišausko, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo visuomeninės organizacijos ,,Žvėryno bendruomenė“ prašymą dėl reikalavimo užtikrinimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo visuomeninės organizacijos ,,Žvėryno bendruomenė“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2006 m. vasario 2 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo visuomeninės organizacijos ,,Žvėryno bendruomenė“ skundą atsakovui Vilniaus miesto savivaldybei, trečiajam suinteresuotam asmeniui UAB ,,Erama“ dėl statybos leidimo panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4Pareiškėjas visuomeninė organizacija ,,Žvėryno bendruomenė“ su skundu kreipėsi

5į Vilniaus apygardos administracinį teismą prašydamas panaikinti statybos leidimą

6Nr. GN/996/05-1181, adresu: Latvių g. 53, Vilnius.

7Pareiškėjas teigė, kad skundžiamo leidimo pagrindu ginčo sklype numatoma daugiaaukštė statyba (vietoje nustatytos mažaaukštės), želdinių mažinimas, reljefo keitimas, įtvirtinti kiti sprendiniai, akivaizdžiai žalingi rekreacinės vietovės, kurioje yra sklypas, gamtai. Nurodė, kad Vilniaus miesto savivaldybė išdavė statybos leidimą UAB ,,Erama“ nesant galiojančio teritorijos detaliojo plano. Taigi, pažeidžiant Teritorijų planavimo įstatymo nuostatas, jis (pareiškėjas) neturėjo galimybės dalyvauti detaliojo planavimo procese.

8Vilniaus apygardos administracinis teismas 2006 m. vasario 2 d. sprendimu pareiškėjo visuomeninės organizacijos ,,Žvėryno bendruomenė“ skundą atmetė kaip nepagrįstą.

9Teismas konstatavo, kad pareiškėjo subjektinė teisė ginti viešąjį interesą aplinkosaugos srityje nepažeista. Nurodė, kad pareiškėjas argumentų dėl aplinkosaugos pažeidimų nepagrindė jokiais objektyviais įrodymais, patvirtinančiais realų žalingą arba kenksmingą statybų pagal ginčijamą leidimą poveikį atitinkamai gyvenamajai aplinkai, galimą nustatytą triukšmo ar užterštumo normų viršijimą, nenurodė, kokie konkrečiai želdynai bus sunaikinti ar sumenkinti, kaip ir kiek tai paveiks Žvėryno rajono gyventojų gyvenimo sąlygas.

10Pareiškėjas visuomeninė organizacija ,,Žvėryno bendruomenė“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2006 m. vasario 2 d. sprendimą ir grąžinti bylą nagrinėti iš naujo.

11Pareiškėjas visuomeninė organizacija ,,Žvėryno bendruomenė“ 2006 m. liepos 3 d. Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui pateikė prašymą dėl apsaugos priemonių taikymo, kuriame prašo pritaikyti laikinąją reikalavimo užtikrinimo priemonę – sustabdyti statybos leidimo Nr. GN/996/05-1181, adresu: Latvių g. 53, Vilnius, galiojimą iki bus išnagrinėta ši administracinė byla ir įsiteisės sprendimas šioje byloje.

12Pareiškėjas teigia, kad patenkinus skundą, jeigu reikalavimo užtikrinimo priemonė nebūtų taikoma ir statybos leidimo dėl gyvenamojo pastato statybos galiojimas nebūtų laikinai sustabdytas, statybos leidime nurodytas pastatas galėtų būti pastatytas. Pareiškėjas pažymi, kad detalusis planas pagal Teritorijų planavimo įstatymo 2 straipsnio 3 dalį yra teritorijų planavimo dokumentas, kuriame nustatytos žemės sklypų ribos, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimas (statybos ir kitos veiklos privalomosios sąlygos). Nesant patvirtinto detaliojo plano, statybos darbai neatliktini. Šiuo metu statybos yra vykdomos, todėl, nesiėmus užtikrinimo priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas.

13Teisėjų kolegija

konstatuoja:

14Prašymas netenkintinas.

15Administracinių bylų teisenos įstatymo (ABTĮ) 71 straipsnio 1 dalis numato, kad teismas arba teisėjas proceso dalyvių motyvuotu prašymu arba savo iniciatyva gali imtis priemonių reikalavimui užtikrinti. Reikalavimas gali būti užtikrinamas bet kurioje proceso stadijoje, jeigu, nesiėmus užtikrinimo priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas.

16Iš pareiškėjo visuomeninės organizacijos ,,Žvėryno bendruomenė“ prašymo dėl reikalavimo užtikrinimo matyti, kad jis iš esmės yra grindžiamas tomis pačiomis aplinkybėmis, kaip ir pareiškėjo prašymas dėl reikalavimo užtikrinimo, pareikštas apeliaciniame skunde, kurį (prašymą) išnagrinėjęs Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2006 m. kovo 16 d. nutartimi nutarė atmesti (T 2, b. l. 15 – 16).

17Įvertinus pareiškėjo kartu su nagrinėjamuoju prašymu pateiktą Kultūros ministerijos 2006 m. birželio 23 d. raštą Nr. S2-1502 ,,Dėl statybos leidimo, išduoto pastatui statyti sklype Latvių g. 53, Vilniuje“ (ABTĮ 57 str. 6 d.), nėra pagrindo daryti išvados, kad, nesiėmus pareiškėjo prašomos reikalavimo užtikrinimo priemonės, būsimo teismo sprendimo įvykdymas pasunkės ar pasidarys negalimas.

18Esant tokioms aplinkybėms, konstatuotina, kad pareiškėjo visuomeninės organizacijos ,,Žvėryno bendruomenė“ prašymas dėl reikalavimo užtikrinimo negali būti tenkinamas.

19Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 133, 71 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

20Pareiškėjo visuomeninės organizacijos ,,Žvėryno bendruomenė“ prašymo dėl reikalavimo užtikrinimo nepatenkinti.

21Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teisėjų Anatolijaus Baranovo (pranešėjas), Stasio Gudyno (kolegijos... 3. Teisėjų kolegija... 4. Pareiškėjas visuomeninė organizacija ,,Žvėryno bendruomenė“ su skundu... 5. į Vilniaus apygardos administracinį teismą prašydamas panaikinti statybos... 6. Nr. GN/996/05-1181, adresu: Latvių g. 53, Vilnius.... 7. Pareiškėjas teigė, kad skundžiamo leidimo pagrindu ginčo sklype numatoma... 8. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2006 m. vasario 2 d. sprendimu... 9. Teismas konstatavo, kad pareiškėjo subjektinė teisė ginti viešąjį... 10. Pareiškėjas visuomeninė organizacija ,,Žvėryno bendruomenė“ apeliaciniu... 11. Pareiškėjas visuomeninė organizacija ,,Žvėryno bendruomenė“ 2006 m.... 12. Pareiškėjas teigia, kad patenkinus skundą, jeigu reikalavimo užtikrinimo... 13. Teisėjų kolegija... 14. Prašymas netenkintinas.... 15. Administracinių bylų teisenos įstatymo (ABTĮ) 71 straipsnio 1 dalis numato,... 16. Iš pareiškėjo visuomeninės organizacijos ,,Žvėryno bendruomenė“... 17. Įvertinus pareiškėjo kartu su nagrinėjamuoju prašymu pateiktą Kultūros... 18. Esant tokioms aplinkybėms, konstatuotina, kad pareiškėjo visuomeninės... 19. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 133, 71 straipsniais,... 20. Pareiškėjo visuomeninės organizacijos ,,Žvėryno bendruomenė“ prašymo... 21. Nutartis neskundžiama....