Byla A2.3.-476-724/2015

1Visagino miesto apylinkės teismo teisėjas Giedrius Avinas, išnagrinėjęs administracinio teisės pažeidimo bylą, kurioje T. S., asmens kodas ( - ), gimusiam ( - ), gyvenančiam ( - ), bedarbiui, surašytas administracinio teisė pažeidimo protokolas,

Nustatė

2T. S. surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas kuriame nurodoma, kad „... 2015 m. gegužės 26 d. Visagino miesto apylinkės teismas priėmė nutarimą: Administracinės bylos Nr. A2.3-251-531/2015 medžiagą dėl T. S., a.k. ( - ) patraukto administracinėn atsakomybėn pagal ATPK 5118str. 8 d., grąžinti LR AM Utenos RAAD Visagino savivaldybės agentūrai administracinio teisės pažeidimo detaliam ištyrimui ir trūkumų pašalinimui. Atlikus detalų administracinio teisės pažeidimo tyrimą, nustatyta, kad 2015 m. kovo 30 d. atlikus UAB „Bikuvos prekyba" (įmonės kodas 284088150, Užpalių g. 81, Utena) parduotuvės „Bikuva" Nr. 12, Veteranų g. 4, Visaginas patikrinimą (patikrinimo aktas Nr.l2-KD-23/2015), patikrinimo metu apžiūrėtas virdulys EVOLT 648 buvo nepaženklintas kaip to reikalaujama Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisyklų II skyriaus 8.5.2 p. (elektros ir elektroninės įrangos gamintoją ir (ar) importuotoją identifikuojančiu ženklu) ir 8.5.3 p. (ženklu, kuriame būtų nurodyta, kad elektros ir elektroninė įranga patiekta Lietuvos Respublikos vidaus rinkai po 2005 m. rugpjūčio 13 d.) elektros ir elektroninė įranga. Pagal 2015-02-17 pirkimo važtaraštį Nr. MIL474 nustatyta, kad 2015-02-17 UAB „Masscona" (įm. kodas 302453618, Fabijoniškių g. 61-71, Vilnius) (registruotas Elektros ir elektroninės įrangos importuotojas) pardavė 10 vnt. virdulių EVOLT 648 (vieneto kaina be PVM - 9,12 Eur.; bendra suma su PVM - 110,35 Eur.), UAB „Bikuvos" prekyba parduotuvei Nr. 12. Tai patvirtina, kad UAB „Masscona" patiekė Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais elektros ir elektroninę įrangą (virdulį EVOLT 648) nepaženklintą Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisyklių 8.5.2 ir 8.5.3 p. nustatyta tvarka. Vadovaujantis 2014-01-02 UAB „Masscona" direktoriaus įsakymu Nr. M/2014-01 už prekių žymėjimą pateikiant jas į Lietuvos rinką pagal galiojančius Lietuvos įstatymus atsakingas direktorius T. S., kuris neveikimu pažeidė LR Atliekų tvarkymo įstatymo 8(1) skyriaus 34(1) straipsnio 15 punkto reikalavimus. „ Tuo T. S. kaltinamas padarius pažeidimą, numatytą ATPK 51 -18 str. 8 d.

3Pažeidėja paaiškino, kad kaltinimas netikslus, neaiški pažeidimo data, prekės rastos pas kitą ūkio subjektą ir jau nebepriklausė jo įmonei.. Tokios pat prekės buvo pateiktos ir anksčiau iki 2015-02-17 ir po to. Kaltinime nenurodyta kaip prekės turėjo būti paženklintos. Be to nėra jokių duomenų liudijančių kad ženklinimas buvo prarastas jau parduotuvėje. Jo įmonės tiektos prekės buvo paženklintos tinkamai.

4Iš ATPK 51-18 str. 8d. dispozicijos aišku, kad pažeidimas padaromas tiesiogine tyčia, t.y. asmuo žinojo kad daro nusižengimą, numatė žalingas pasekmes ir jų norėjo arba nors ir nenorėjo, tačiau sąmoningai leido joms kilti.

5Iš byloje esančių duomenų kategoriškai nustatyta, kad patikrinimo metu prekybos centre „Bikuva“, parduotuvėje Nr. 12, rastas elektrinis virdulys, kuris nustatyta tvarka nepaženklintas. Būtent dėl šio tyčinio pažeidimo ir kaltinamas T. S., tačiau byloje nėra jokių duomenų liudijančių, kad būtent T. S. ar jo vadovaujama bendrovė pateikusi prekybai elektrinį virdulį jo nepaženklino.

6Iš byloje esančio važtaraščio akivaizdu, kad elektrinis virdulys, kurio nepaženklinimu ir kaltinamas T. S., UAB “Bikuvos Prekyba“ perduotas 2015-02-17. Iš patikrinimo akto matyti, kad patikrinimo dieną 2015-04-30, tinkamai nepaženklintas virdulys buvo prekybos salėje, parduotuvėje „Bikuva“ Nr. 12. Iš to galima daryti kategorišką išvadą, kad virdulys EVOLT 648 buvo priimtas kaip tinkama prekė paleisti į apyvartą ir UAB „Bikuvos prekyba“ kaip tinkama prekė patiekta mažmeninei prekybai į konkrečią parduotuvę. Šios aplinkybės tik patvirtina T. S. poziciją, kad jis jokio pažeidimo nepadarė, nes jo tiektos prekės, tame tarpe ir virduliai EVOLT 648, buvo tinkamai, kaip to reikalauja įstatymai, paženklinti. Byloje nesant kitų įrodymų patvirtinančių T. S. kaltę dėl jam inkriminuoto teisės pažeidimo, administracinio teisės pažeidimo byla nutrauktina.

7Teismas, remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis ATPK 250 str. 1d. 1 p.

Nutarė

8Administracinę bylą, nesant T. S. veiksmuose administracinio teisės pažeidimo, numatyto ATPK 51-18 str. 8 d. įvykio ir sudėties, nutraukti.

9Nutartis per 20 dienų gali būti skundžiama Panevėžio apygardos teismui per Visagino miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai