Byla 2S-1340-253/2019
Dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys – antstolis Z. Z., M. D., Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Albina Pupeikienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos I. Ž. atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apylinkės teismo 2019 m. gegužės 28 d. nutarties, kuria netenkintas pareiškėjos skundas dėl antstolio veiksmų, priimtos civilinėje byloje pagal pareiškėjos I. Ž. skundą dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys – antstolis Z. Z., M. D., Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba.

3Teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51.

6Pareiškėja I. Ž. kreipėsi į antstolį skundu dėl antstolio veiksmų, juo prašė panaikinti antstolio padėjėjos 2019 m. balandžio 1 d. patvarkymą dėl pakartotinai apskaičiuotų vykdymo išlaidų jau užbaigtoje vykdomojoje byloje ir nedelsiant grąžinti vykdomąjį raštą jį išdavusiai institucijai bei nutraukti bet kokius išieškojimo veiksmus vykdomojoje byloje Nr. 0017/12/00415. Pareiškėja nurodė, kad vykdymo veiksmai vykdomojoje byloje yra baigti, tačiau antstolis neteisėtai ir nepagrįstai nevykdo savo pareigų ir negrąžina vykdomojo dokumento jį išdavusiai institucijai. Skunde teigiama, kad skundžiamu antstolės padėjėjos patvarkymu nepagrįstai yra siekiama pakartotinai išieškoti žymiai padidintą vykdymo išlaidų sumą, nors civilinėje byloje Nr. 2-5300-122 iš pareiškėjos jau buvo išieškota 537,09 Lt (155,55 Eur) suma.

72.

8Antstolis Z. Z. 2019 m. balandžio 24 d. patvarkymu pareiškėjos skundo netenkino ir kartu su vykdomąja byla perdavė jį nagrinėti Klaipėdos apylinkės teismui.

9II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

103.

11Klaipėdos apylinkės teismas 2019 m. gegužės 28 d. nutartimi pareiškėjos skundą atmetė.

123.1.

13Teismas atsižvelgė į tai, kad byla nagrinėjama pagal pareiškėjos skundą dėl antstolio veiksmų, pranešimas apie bylos nagrinėjimą paskelbtas 2019 m. gegužės 2 d., todėl teismas padarė išvadą, jog pareiškėja turėjo pakankamai laiko parengti ir pateikti teismui papildomus paaiškinimus. Įvertinęs šias aplinkybes, teismas netenkino pareiškėjos prašymo atidėti bylos nagrinėjimą.

143.2.

15Spręsdamas pareiškėjos prašymą dėl bylos nagrinėjimo žodinio proceso tvarka, teismas pažymėjo, kad byloje pateiktu skundu yra ginčijamas vykdomojoje byloje Nr. 0017/12/00415 apskaičiuotų vykdymo išlaidų teisėtumas. Dėl šios priežasties pareiškėjos nurodytos aplinkybės apie būtinybę skundą nagrinėti žodinio proceso tvarka ir teismo posėdyje tirti daiktinius įrodymus, apklausti liudytojus nėra susijusios su pareiškėjos skundžiamais antstolio veiksmais. Įvertinęs šias aplinkybes, teismas nutarė, jog nėra pagrindo bylos nagrinėti žodinio proceso tvarka.

163.3.

17Teismas nustatė, kad antstolis Z. Z. vykdo vykdomąją bylą Nr. 0017/12/00415 pagal 2012 m. rugpjūčio 21 d. Klaipėdos miesto apylinkės teismo išduotą vykdomąjį raštą dėl I. Ž. įpareigojimo suteikti galimybę įgaliotiems asmenims, iš jų ir avarinei tarnybai UAB „Skaidrola“ patekti į jai nuosavybės teise priklausantį butą, esantį ( - ), bei leisti atlikti būtinus remonto darbus. 2015 m. lapkričio 3 d. atliktas vykdymo išlaidų apskaičiavimas. Tą pačią dieną priimtas patvarkymas dėl skolos išieškojimo, surašytas patvarkymas dėl vykdomosios bylos užbaigimo ir vykdomojo dokumento grąžinimo. Teismas nustatė, kad užbaigus vykdomąją bylą, pavaduojanti antstolė atliko vykdymo išlaidų apskaičiavimą, tačiau Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2016 m. vasario 4 d. nutartimi antstolės 2015 m. lapkričio 3 d. patvarkymas, kuriuo apskaičiuotos vykdymo išlaidos bei 2015 m. lapkričio 3 d. patvarkymas dėl skolos (vykdymo išlaidų) išieškojimo buvo panaikinti. Panaikinus vykdymo išlaidų apskaičiavimą, atliktą iki vykdomosios bylos užbaigimo, antstolis 2019 m. balandžio 1 d. priėmė naują patvarkymą dėl vykdymo išlaidų išieškojimo.

183.4.

19Patikrinęs vykdomosios bylos duomenis teismas nenustatė, kad antstolis būtų atlikęs veiksmus, kurie nebuvo būtini, būtų buvę pertekliniai ar vykdymo išlaidos būtų apskaičiuotos pažeidžiant Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatytą skaičiavimo tvarką. Įvertinęs skundžiamą 2019 m. balandžio 1 d. patvarkymą bei byloje esantį vykdymo išlaidų apskaičiavimą, kuriame detaliai nurodytas apskaičiuotų vykdymo išlaidų dydis, atsižvelgęs į Sprendimų vykdymo instrukcijos nuostatas, teismas padarė išvadą, kad vykdymo išlaidos buvo apskaičiuotos pagrįstai. Teismas pažymėjo, kad 2019 m. balandžio 1 d. vykdymo išlaidų apskaičiavime nurodomos išlaidos už atliktus išieškojimo veiksmus iki šiol nebuvo apmokėtos, nes 2015 m. lapkričio 3 d. vykdymo išlaidų apskaičiavimas Klaipėdos miesto apylinkės teismo nutartimi buvo panaikintas, o kol nėra apmokėtos vykdymo išlaidos, vykdomasis raštas nėra grąžintas jį išdavusiai institucijai. Teismas konstatavo, kad atlikdamas vykdymo veiksmus ir priimdamas 2019 m. balandžio 1 d. patvarkymą dėl likusių neišieškotų vykdymo išlaidų, antstolis nepažeidė jo veiklą reglamentuojančių teisės normų.

20III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

214.

22Atskiruoju skundu pareiškėja I. Ž. prašo panaikinti Klaipėdos apylinkės teismo 2019 m. gegužės 28 d. nutartį ir grąžinti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Pagrindiniai atskirojo skundo argumentai:

234.1.

24Teismas nepagrįstai skundžiamos nutarties priėmimo dieną grąžino vykdomąją bylą Nr. 0017/12/00415 antstoliui Z. Z., tuo apribodamas pareiškėjos galimybes tinkamai ginti savo teisėtus interesus šioje byloje. Tai patvirtina bylą nagrinėjusio teisėjo šališkumą.

254.2.

26Bylą nagrinėjęs teisėjas apribojo pareiškėjos atstovės galimybę susipažinti su bylos medžiaga, nors byloje buvo pateiktas tinkamas pareiškėjos atstovės įgaliojimas.

274.3.

28Teismas nepagrįstai neatidėjo bylos nagrinėjimo ir liudytojais neapklausė UAB „Skaidrola“ direktoriaus, M. D. ir T. Ž.

294.4.

30Teismas nepagrįstai bylą išnagrinėjo 2019 m. gegužės 28 d., nors 2019 m. balandžio 30 d. nutartimi pareiškėjos skundas buvo paskirtas nagrinėti teismo posėdyje 2019 m. gegužės 27 d. Pareiškėja apie pasikeitusią bylos nagrinėjimo datą nebuvo tinkamai informuota.

314.5.

32Pareiškėjai nebuvo įteiktas suinteresuoto asmens Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriaus atsiliepimas į skundą, tuo apribojant pareiškėjos galimybes teikti savo atsikirtimus.

334.6.

34Teismas nevertino, kad pareiškėja neprivalo atlyginti gyvenamojo namo, esančio ( - ), bendrųjų konstrukcijų įrenginių pašalinimo bei kitų su tuo susijusių išlaidų.

354.7.

36Teismas neatsižvelgė į tai, kad vykdymo išlaidas antstoliui privalo sumokėti pati išieškotoja.

375.

38Atsiliepimų į pareiškėjos atskirąjį skundą teismui nepateikta.

39Teismas

konstatuoja:

40IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, argumentai ir motyvai

416.

42Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei patikrinimas, ar nėra absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstos dalies ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329, 338 straipsniai).

437.

44CPK 336 straipsnio nuostatos nustato, jog apeliacinės instancijos teismas atskirąjį skundą nagrinėja rašytinio proceso tvarka, išskyrus atvejus, kai šį skundą nagrinėjantis teismas pripažįsta, kad būtinas žodinis nagrinėjimas. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad šiuo atveju skundui išnagrinėti pakanka byloje esančios rašytinės medžiagos.

45Dėl prašymo išreikalauti vykdomąją bylą

468.

47Apeliantė atskirajame skunde pateikė prašymą iš antstolio Z. Z. išreikalauti vykdomąją bylą Nr. 0017/12/00415. Pažymėtina, kad vykdomoji byla Nr. 0017/12/00415 Klaipėdos apygardos teismui perduota 2019 m. liepos 1 d. kartu su civilinės bylos Nr. 2YT-5869-639/2019 medžiaga. Esant šioms aplinkybėms, nėra teisinio pagrindo tenkinti pareiškėjos prašymo dėl vykdomosios bylos išreikalavimo.

48Dėl atskirojo skundo argumentų

499.

50Byloje kilo ginčas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria netenkintas pareiškėjos skundas dėl antstolio veiksmų.

5110.

52Apeliantė atskirajame skunde nurodė, kad teismas nepagrįstai skundžiamos nutarties priėmimo dieną grąžino vykdomąją bylą Nr. 0017/12/00415 antstoliui Z. Z., tuo apribodamas pareiškėjos galimybes tinkamai ginti savo teisėtus interesus šioje byloje. Tai patvirtina bylą nagrinėjusio teisėjo šališkumą. Su šiais skundo argumentais teismas neturi pagrindo sutikti.

5311.

54Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad asmens teisė, kad jo bylą nagrinėtų nepriklausomas ir nešališkas teismas yra asmens konstitucinė teisė ir kartu viena iš teisės į tinkamą teismo procesą garantijų. Pažymėtina ir tai, kad asmuo, manantis, kad jo teisė į nešališką teismą buvo pažeista, turi nurodyti konkrečias aplinkybes ir pateikti jas patvirtinančius įrodymus, kurie patvirtintų, jog egzistuoja pakankamas pagrindas manyti, jog byla buvo išnagrinėta neobjektyviai ir šališkai (CPK 178 straipsnis).

5512.

56Nagrinėjamu atveju apeliantė jos teisės į nešališką teismą pažeidimą grindžia tuo, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai skundžiamos nutarties priėmimo dieną grąžino vykdomąją bylą Nr. 0017/12/00415 antstoliui Z. Z., taip pat pareiškėjos atstovei neleido susipažinti su byloje esančia medžiaga. Pažymėtina, kad vykdomoji byla Nr. 0017/12/00415 2019 m. liepos 1 d. kartu su civilinės bylos Nr. 2YT-5869-639/2019 medžiaga iš Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų buvo perduota Klaipėdos apygardos teismui. Byloje nėra duomenų apie tai, kad skundžiamos nutarties priėmimo dieną, t. y. 2019 m. gegužės 28 d., vykdomoji byla Nr. 0017/12/00415 būtų grąžinta antstoliui. Bylą nagrinėjusio teisėjo 2019 m. gegužės 14 d. rezoliucija nustatytas įpareigojimas pateikti įgaliojimo originalą taip pat savaime nepatvirtina teismo šališkumo. Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencijoje yra pripažinta, kad įvairūs įprasti teisėjo byloje priimami procesiniai sprendimai (kuriuos pareiškėjas vertina kaip nepalankius) savaime nereiškia teisėjo šališkumo (EŽTT 2015 m. liepos 9 d. sprendimas byloje A. K. prieš Lichtenšteiną, peticijos Nr. 38191/12). Taigi pareiškėjos atskirajame skunde nurodomos aplinkybės nėra pakankamos asmens teisės į nešališką teismą pažeidimui konstatuoti. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad Klaipėdos apylinkės teismo pirmininko 2019 m. gegužės 22 d. nutartimi buvo netenkintas pareiškėjos pareiškimas dėl bylą nagrinėjusio teisėjo nušalinimo. Nagrinėjamu atveju byloje nėra duomenų, leidžiančių manyti, jog byla pirmosios instancijos teisme buvo išnagrinėta neobjektyviai, todėl apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo abejoti bylą nagrinėjusio teisėjo nešališkumu priimant skundžiamą nutartį. Esant nurodytoms aplinkybėms apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad apeliantės teisė į tinkamą bylos nagrinėjimą ir nešališką teismą šiuo atveju nebuvo pažeista.

5713.

58Apeliacinės instancijos teismas taip pat atmeta kaip nepagrįstus pareiškėjos atskirajame skunde nurodytus argumentus, kad bylą nagrinėjęs teisėjas apribojo pareiškėjos atstovės galimybę susipažinti su bylos medžiaga, nors byloje buvo pateiktas tinkamas pareiškėjos atstovės įgaliojimas. Iš byloje esančios medžiagos nustatyta, kad 2019 m. gegužės 13 d. teismui buvo pateiktas pareiškėjos įgaliotos atstovės T. Ž. prašymas susipažinti su bylos medžiaga, leisti fotografuoti ir gauti bylos kopijas. Bylą nagrinėjusio teisėjo 2019 m. gegužės 14 d. rezoliucija nutarta prašymą spręsti pateikus įgaliojimo originalą. Pažymėtina, kad toks bylą nagrinėjusio teisėjo procesinis sprendimas atitinka CPK 114 straipsnio 2 dalies nuostatas, pagal kurias teismas savo iniciatyva ar dalyvaujančio byloje asmens prašymu gali pareikalauti pateikti dokumentų originalus. Taigi vien teismo reikalavimas pateikti pareiškėjos išduoto įgaliojimo originalą savaime nereiškia pareiškėjos teisių pažeidimo. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad 2019 m. gegužės 30 d. Klaipėdos apylinkės teismo pirmininko rezoliucija pareiškėjos atstovės prašymas dėl susipažinimo su bylos medžiaga buvo patenkintas (b. l. 11). Įvertinęs nurodytas aplinkybes ir byloje esančią medžiagą, apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo daryti išvados, jog šioje byloje pareiškėjos procesinė teisė susipažinti su bylos medžiaga buvo apribota.

5914.

60Apeliantė skunde taip pat nurodė, kad teismas nepagrįstai neatidėjo bylos nagrinėjimo ir liudytojais byloje neapklausė UAB „Skaidrola“ direktoriaus, M. D. ir T. Ž. Su šiais skundo argumentais nėra pagrindo sutikti.

6115.

62CPK 180 straipsnyje nustatyta, kad teismas priima nagrinėti tik tuos įrodymus, kurie patvirtina arba paneigia turinčias reikšmės bylai aplinkybes. Nagrinėjamoje byloje pateiktu skundu CPK 510 straipsnyje nustatyta tvarka pareiškėja ginčija antstolio 2019 m. balandžio 1 d. patvarkymą dėl vykdymo išlaidų išieškojimo, todėl šios bylos įrodinėjimo dalyką sudarė aplinkybės, susijusios su antstolio apskaičiuotų vykdymo išlaidų teisėtumu ir pagrįstumu. Iš pareiškėjos procesinių dokumentų turinio matyti, jog poreikis liudytojais apklausti UAB „Skaidrola“ direktorių, M. D. ir T. Ž. iš esmės buvo grindžiamas pareiškėjos siekiu įrodyti aplinkybes, susijusias su nepagrįstai pradėtu vykdymo procesu. Taigi akivaizdu, kad aplinkybės, kurias siekiama įrodyti apklausiant pareiškėjos nurodytus liudytojus, nėra susijusios su šioje byloje kilusio ginčo esme, t. y. antstolio apskaičiuotų vykdymo išlaidų teisėtumu ir pagrįstumu, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai netenkino pareiškėjos prašymo dėl bylos nagrinėjimo atidėjimo ir liudytojų apklausos (CPK 180 straipsnis).

6316.

64Apeliantė skunde taip pat nurodė, kad teismas nepagrįstai bylą išnagrinėjo 2019 m. gegužės 28 d., nors 2019 m. balandžio 30 d. nutartimi byla buvo paskirta nagrinėti teismo posėdyje 2019 m. gegužės 27 d. Pareiškėja apie pasikeitusią bylos nagrinėjimo datą nebuvo tinkamai informuota. Šie skundo argumentai vertintini kaip nepagrįsti.

6517.

66Iš byloje esančios medžiagos nustatyta, kad Klaipėdos apylinkės teismo 2019 m. balandžio 30 d. nutartimi civilinę bylą pagal pareiškėjos skundą dėl antstolio veiksmų nutarta nagrinėti teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka 2019 m. gegužės 27 d. 8.30 val. Pareiškėja ir suinteresuoti asmenys apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką informuoti teismo pranešimais, apie posėdį taip pat paskelbta specialiame interneto tinklalapyje (b. l. 7-10). Nustatyta, kad pareiškėjos skundas dėl antstolio veiksmų teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėtas 2019 m. gegužės 27 d., tos pačios dienos nutartimi teismo procesinio sprendimo priėmimas ir paskelbimas atidėtas iki 2019 m. gegužės 28 d. 16 val. (b. l. 35). Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad pagal CPK 290 straipsnio 2 dalies nuostatas išimtiniais atvejais teismas, atsižvelgdamas į sprendžiamo klausimo sudėtingumą, turi teisę ne ilgiau kaip septynioms dienoms atidėti nutarties priėmimą ir paskelbimą. Taigi nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas turėjo teisę atidėti teismo nutarties priėmimą ir paskelbimą ne ilgesniam nei septynių dienų terminui, todėl skundžiamą nutartį pirmosios instancijos teismui priėmus ir paskelbus 2019 m. gegužės 28 d., proceso teisės normos nebuvo pažeistos (CPK 290 straipsnio 2 dalis).

6718.

68Apeliantė atskirajame skunde taip pat nurodė, kad teismas neatsižvelgė į tai, jog vykdymo išlaidas antstoliui privalo sumokėti pati išieškotoja. Apeliacinės instancijos teismas su šiais skundo argumentais taip pat nesutinka.

6919.

70CPK 610 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad išieškotojas apmoka vykdomosios bylos administravimo išlaidas, kurios būtinos kiekvienoje vykdomojoje byloje privalomiems veiksmams atlikti, vykdomosios bylos administravimo papildomas išlaidas, patiriamas atliekant atskirus veiksmus konkrečioje vykdomojoje byloje, ir Sprendimų vykdymo instrukcijos numatytais atvejais atlygį antstoliui. Vykdymo išlaidos išieškomos iš skolininko.

7120.

72Byloje nustatyta, kad antstolis Z. Z. vykdo vykdomąją bylą Nr. 0017/12/00415 pagal 2012 m. rugpjūčio 21 d. Klaipėdos miesto apylinkės teismo išduotą vykdomąjį raštą dėl I. Ž. įpareigojimo suteikti galimybę įgaliotiems asmenims, iš jų ir avarinei tarnybai UAB „Skaidrola“, patekti į jai nuosavybės teise priklausantį butą, esantį ( - ), bei leisti atlikti būtinus remonto darbus. Vykdomosios bylos duomenys patvirtina, kad byloje buvo atliekami vykdymo veiksmai, surašomi sprendimų, įpareigojančių skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, neįvykdymo aktai. 2015 m. lapkričio 3 d. buvo priimtas patvarkymas dėl skolos (vykdymo išlaidų) išieškojimo, surašytas patvarkymas dėl vykdomosios bylos užbaigimo ir vykdomojo dokumento grąžinimo, tačiau iki šiol vykdomasis raštas teismui nėra grąžintas, nes skolininkė nėra apmokėjusi vykdymo išlaidų. Byloje nustatytos aplinkybės patvirtina, kad pradėjus priverstinį vykdymo procesą ir įvykdžius vykdomąjį dokumentą, pareiškėja įgijo pareigą apmokėti visas vykdomojoje byloje susidariusias vykdymo išlaidas (CPK 610 straipsnio 1 dalis). Pareiškėja atskirajame skunde neginčija 2019 m. balandžio 1 d. vykdymo išlaidų apskaičiavime nurodytų atskirų vykdymo išlaidų pagrįstumo bei jų dydžio. Įvertinęs byloje nustatytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai atmetė pareiškėjos skundą dėl antstolio veiksmų.

7321.

74Kasacinio teismo praktikoje yra išaiškinta, jog įstatyme numatyta teismo pareiga tinkamai motyvuoti priimtą teismo sprendimą (nutartį) neturi būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną šalių byloje išsakytą ar pateiktą argumentą, o atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. birželio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2010 ir kt.). Kadangi į esminius bylos teisinius ir faktinius aspektus yra atsakyta, o kiti atskirajame skunde nurodyti argumentai neturi teisinės reikšmės vertinant skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą ir nelemia kitokios šios bylos procesinės baigties, apeliacinės instancijos teismas šių argumentų nevertina ir dėl jų išsamiau nepasisako.

75Dėl procesinės bylos baigties

7622.

77Atsižvelgdamas į išdėstytas aplinkybes, teismas konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai aiškino ir taikė teisės normas, nustatė visas reikšmingas aplinkybes ir priėmė pagrįstą bei teisėtą nutartį, todėl naikinti arba keisti pirmosios instancijos teismo nutartį atskirojo skundo motyvais nėra pagrindo (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

78Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 – 339 straipsniais,

Nutarė

79Klaipėdos apylinkės teismo 2019 m. gegužės 28 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Albina... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teismas... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Pareiškėja I. Ž. kreipėsi į antstolį skundu dėl antstolio veiksmų, juo... 7. 2.... 8. Antstolis Z. Z. 2019 m. balandžio 24 d. patvarkymu pareiškėjos skundo... 9. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 10. 3.... 11. Klaipėdos apylinkės teismas 2019 m. gegužės 28 d. nutartimi pareiškėjos... 12. 3.1.... 13. Teismas atsižvelgė į tai, kad byla nagrinėjama pagal pareiškėjos skundą... 14. 3.2.... 15. Spręsdamas pareiškėjos prašymą dėl bylos nagrinėjimo žodinio proceso... 16. 3.3.... 17. Teismas nustatė, kad antstolis Z. Z. vykdo vykdomąją bylą Nr. 0017/12/00415... 18. 3.4.... 19. Patikrinęs vykdomosios bylos duomenis teismas nenustatė, kad antstolis būtų... 20. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 21. 4.... 22. Atskiruoju skundu pareiškėja I. Ž. prašo panaikinti Klaipėdos apylinkės... 23. 4.1.... 24. Teismas nepagrįstai skundžiamos nutarties priėmimo dieną grąžino... 25. 4.2.... 26. Bylą nagrinėjęs teisėjas apribojo pareiškėjos atstovės galimybę... 27. 4.3.... 28. Teismas nepagrįstai neatidėjo bylos nagrinėjimo ir liudytojais neapklausė... 29. 4.4.... 30. Teismas nepagrįstai bylą išnagrinėjo 2019 m. gegužės 28 d., nors 2019 m.... 31. 4.5.... 32. Pareiškėjai nebuvo įteiktas suinteresuoto asmens Valstybinio socialinio... 33. 4.6.... 34. Teismas nevertino, kad pareiškėja neprivalo atlyginti gyvenamojo namo,... 35. 4.7.... 36. Teismas neatsižvelgė į tai, kad vykdymo išlaidas antstoliui privalo... 37. 5.... 38. Atsiliepimų į pareiškėjos atskirąjį skundą teismui nepateikta.... 39. Teismas... 40. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, argumentai ir... 41. 6.... 42. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis... 43. 7.... 44. CPK 336 straipsnio nuostatos nustato, jog apeliacinės instancijos teismas... 45. Dėl prašymo išreikalauti vykdomąją bylą ... 46. 8.... 47. Apeliantė atskirajame skunde pateikė prašymą iš antstolio Z. Z.... 48. Dėl atskirojo skundo argumentų... 49. 9.... 50. Byloje kilo ginčas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 51. 10.... 52. Apeliantė atskirajame skunde nurodė, kad teismas nepagrįstai skundžiamos... 53. 11.... 54. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad asmens teisė, kad jo bylą... 55. 12.... 56. Nagrinėjamu atveju apeliantė jos teisės į nešališką teismą pažeidimą... 57. 13.... 58. Apeliacinės instancijos teismas taip pat atmeta kaip nepagrįstus... 59. 14.... 60. Apeliantė skunde taip pat nurodė, kad teismas nepagrįstai neatidėjo bylos... 61. 15.... 62. CPK 180 straipsnyje nustatyta, kad teismas priima nagrinėti tik tuos... 63. 16.... 64. Apeliantė skunde taip pat nurodė, kad teismas nepagrįstai bylą... 65. 17.... 66. Iš byloje esančios medžiagos nustatyta, kad Klaipėdos apylinkės teismo... 67. 18.... 68. Apeliantė atskirajame skunde taip pat nurodė, kad teismas neatsižvelgė į... 69. 19.... 70. CPK 610 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad išieškotojas apmoka vykdomosios... 71. 20.... 72. Byloje nustatyta, kad antstolis Z. Z. vykdo vykdomąją bylą Nr. 0017/12/00415... 73. 21.... 74. Kasacinio teismo praktikoje yra išaiškinta, jog įstatyme numatyta teismo... 75. Dėl procesinės bylos baigties... 76. 22.... 77. Atsižvelgdamas į išdėstytas aplinkybes, teismas konstatuoja, jog pirmosios... 78. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 –... 79. Klaipėdos apylinkės teismo 2019 m. gegužės 28 d. nutartį palikti...