Byla T-XX-21-11

1Specialioji teisėjų kolegija ginčams dėl teismingumo tarp bendrosios kompetencijos ir administracinio teismo spręsti, susidedanti iš Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkės Janinos Stripeikienės (kolegijos pirmininkė), Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjo Romano Klišausko, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjo Česlovo Jokūbausko ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjo Dainiaus Raižio,

2išnagrinėjusi Kauno apygardos administracinio teismo prašymą išspręsti bylos pagal pareiškėjo K. B. skundą atsakovams Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno miesto žemėtvarkos skyriui ir Kauno miesto savivaldybės administracijai, dalyvaujant trečiajam suinteresuotam asmeniui P. G., dėl aktų panaikinimo ir įpareigojimo parduoti žemės sklypą rūšinio teismingumo klausimą,

Nustatė

3Pareiškėjas skundu kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą ir prašė:

41) panaikinti 2008 m. gegužės 12 d. žemės sklypo ribų paženklinimo – parodymo akto Nr. 2007-1089, Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. A-3550 „Dėl žemės sklypo ( - ) plano patvirtinimo“, Kauno apskrities viršininko 2009 m. kovo 10 d. įsakymo Nr. 02-01-1769 „Dėl nuosavybės teisės į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo (Kauno m.)“ ir Kauno apskrities viršininko 2009 m. kovo 10 d. sprendimo Nr. 9374 dalis dėl P. G. ( - ), Kaune grąžintos 400 kv. m ploto žemės; 2) įpareigoti Nacionalinę žemės tarnybą prie Žemės ūkio ministerijos parduoti pareiškėjui 400 kv. m ploto žemės sklypą ( - ), Kaune.

5Pareiškėjas nurodė, kad ginčijamais aktais buvo išspręstas nuosavybės teisių atkūrimo P. G. klausimas ir jam buvo natūra grąžintas 0,0464 ha žemės sklypas ( - ), Kaune. Į šį sklypą neteisėtai buvo įtrauktas 400 kv. m žemės plotas, kuris Kauno miesto Panemunės rajono Liaudies deputatų tarybos Vykdomojo komiteto 1988 m. gruodžio 30 d. sprendimu Nr. 282 ir Kauno miesto mero 1991 m. liepos 25 d. potvarkiu Nr. 1162 buvo skirtas pareiškėjui individualių gyvenamųjų namų statybai. Remiantis Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 2 punktu, šis pareiškėjui skirtas žemės plotas P. G. negalėjo būti grąžintas natūra, o turėjo būti valstybės išpirktas. Todėl atitinkamos ginčijamų aktų dalys turi būti panaikintos, o Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos turi būti įpareigota parduoti pareiškėjui minėtą 400 kv. m žemės sklypą. Pareiškėjas už šį jam skirtą sklypą 1992 m. gruodžio 12 d. sumokėjo įmoką ir yra pateikęs prašymą dėl sklypo pardavimo.

6Kauno apygardos administracinis teismas, nagrinėdamas bylą, kreipėsi į Specialiąją teisėjų kolegiją, prašydamas išspręsti bylos rūšinio teismingumo klausimą. Kauno apygardos administracinis teismas nurodo, kad šiuo atveju keliamas ginčas nėra grynai administracinio pobūdžio. Pareiškėjas reiškia civilinio pobūdžio reikalavimus dėl žemės sklypo ribų paženklinimo – parodymo akto panaikinimo ir įpareigojimo parduoti žemės sklypą. Todėl kyla abejonė, ar šis ginčas gali būti nagrinėjamas administraciniame teisme.

7Specialioji teisėjų kolegija

konstatuoja:

8Byla teisminga administraciniam teismui.

9Visi pareiškėjo šioje byloje ginčijami aktai buvo priimti nuosavybės teisių atkūrimo procese. Kauno apskrities viršininko 2009 m. kovo 10 d. sprendimu Nr. 9374 trečiajam suinteresuotam asmeniui buvo natūra atkurtos nuosavybės teisės į žemę, o kiti ginčijami aktai buvo priimti nuosavybės teisių atkūrimo procedūrų metu, prieš šio sprendimo priėmimą. Skųsdamas minėtus aktus, pareiškėjas kelia ginčą dėl nuosavybės teisių atkūrimo, o tokio pobūdžio ginčai yra administraciniai ginčai, nagrinėtini administraciniame teisme (Specialiosios teisėjų kolegijos 2007 m. lapkričio 14 d. nutartis, priimta byloje A. G. ir V. G. v. Klaipėdos apskrities viršininko administracija ir kt.; 2006 m. lapkričio 21 d. nutartis, priimta byloje Panevėžio apygardos vyriausiasis prokuroras v. Panevėžio apskrities viršininko administracija; 2006 m. rugsėjo 19 d. nutartis, priimta byloje M. S. v. Klaipėdos apskrities viršininko administracija; 2006 m. birželio 20 d. nutartis, priimta byloje UAB „Kauno naujamiesčio darbo rinkos mokymo centras“ v. Kauno apskrities viršininko administracija; 2006 m. balandžio 28 d. nutartis, priimta byloje J. Č. v. Alytaus apskrities viršininko administracija ir kt.; 2005 m. gegužės 5 d. nutartis, priimta byloje J. J. v. Tauragės apskrities viršininko administracija).

10Pareiškėjo reikalavimas dėl įpareigojimo parduoti žemės sklypą yra išvestinis reikalavimas, kurio išsprendimas priklauso nuo to, kaip bus išspręstas keliamas nuosavybės teisių atkūrimo trečiajam suinteresuotam asmeniui teisėtumo klausimas. Pareiškėjas civilinio teisinio pobūdžio argumentais ar aplinkybėmis šio reikalavimo iš esmės negrindžia. Be to, klausimas, ar asmuo turi teisę pirkti tam tikrą valstybinės žemės sklypą, pirmiausia yra administracinio pobūdžio klausimas, kuris yra sprendžiamas pagal specialius viešosios teisės aktus atitinkamų viešojo administravimo procedūrų metu (Specialiosios teisėjų kolegijos 2010 m. kovo 1 d. nutartis, priimta byloje Sidabravo žemės ūkio bendrovė v. Šiaulių apskrities viršininko administracija; 2009 m. spalio 26 d. nutartis, priimta byloje N. M. v. Kauno apskrities viršininko administracija; 2009 m. spalio 21 d. nutartis, priimta byloje A. K. v. Telšių apskrities viršininko administracija; 2009 m. kovo 20 d. nutartis, priimta byloje E. K. v. Panevėžio apskrities viršininko administracija; 2008 m. gruodžio 15 d. nutartis, priimta byloje UAB „Biruliai“ v. Kauno apskrities viršininko administracija). Todėl reikalavimo dėl įpareigojimo parduoti žemės sklypą pareiškimas šiuo atveju bylos rūšinio teismingumo nekeičia.

11Taigi aptariamas ginčas iš esmės yra keliamas viešojo administravimo srityje, todėl turi būti nagrinėjamas administraciniame teisme (Administracinių bylų teisenos įstatymo

123 straipsnio 1 dalis, 15 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktai).

13Specialioji teisėjų kolegija ginčams dėl teismingumo tarp bendrosios kompetencijos ir administracinio teismo spręsti, vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 36 straipsnio 2-4 dalimis, Administracinių bylų teisenos įstatymo 21 straipsniu,

Nutarė

14Byla teisminga administraciniam teismui.

15Bylą pagal pareiškėjo K. B. skundą atsakovams Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno miesto žemėtvarkos skyriui ir Kauno miesto savivaldybės administracijai, dalyvaujant trečiajam suinteresuotam asmeniui P. G., dėl aktų panaikinimo ir įpareigojimo parduoti žemės sklypą grąžinti Kauno apygardos administraciniam teismui nagrinėti įstatymų nustatyta tvarka.

16Nutartis dėl teismingumo neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai