Byla B2-2809-657/2016
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Taverna“

1Kauno apygardos teismo teisėja Žibutė Budžienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovės UAB „Taverna“ administracijos vadovės V. N. pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Taverna“,

Nustatė

3Ieškovė UAB „Taverna“ administracijos vadovė V. N. kreipėsi į teismą prašydama atsakovei UAB „Taverna“ iškelti bankroto bylą (b.l. 4-5). Nurodė, kad susiklostė tokia ūkinė ir finansinė padėtis, kad įmonė negali ir negalės vykdyti savo turtinių įsipareigojimų kreditoriams, mokėti mokesčių. UAB „Taverna“ yra nemoki.

4Pareiškimas paduotas, laikantis kreipimosi dėl bankroto bylos iškėlimo tvarkos ir sąlygų, nustatytų Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 4 ir 8 straipsniuose.

5Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkintinas.

6Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalyje nustatyta, kad bankroto byla iškeliama, jei teismas nustatė, kad yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų. ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje įmonės nemokumas apibrėžiamas kaip jos būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

7Ieškovės teismui pateikto ir VĮ Registrų centras atsakovės pateikto 2015 m. balansų duomenys nežymiai skiriasi, todėl vertintinas VĮ Registrų centras pateiktas 2015 m. balansas (CPK 179 str.).

82015 m. balanso duomenimis UAB „Taverna“ balansinė turto vertė 2015 metų gruodžio 31 d. siekė 40 863 Eur, kurį sudarė vien trumpalaikis turtas susidedantis iš: atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys – 35 775 Eur, per vienerius metus gautinos sumos – 569 Eur ir piniginės lėšos – 4 519 Eur, o atsakovės finansiniai įsipareigojimai kreditoriams sudarė 16 534 Eur sumą, sudarytą vien iš per vienerius metus mokėtinų sumų ir trumpalaikių įsipareigojimų. 2015 metų gruodžio 31 d. Pelno (nuostolių) ataskaita rodo, kad 2015 metais įmonė gavo 13 009 Eur pelną.

9Iš atsakovės vadovės pateikto 2016 m. balanso nustatyta, kad UAB „Taverna“ balansinė turto vertė 2016 metų spalio 3 d. siekė 5 840 Eur, kurį sudarė: ilgalaikis materialusis turtas 2 379 Eur sumai bei trumpalaikis turtas, susidedantis iš: atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys – 5 Eur, per vienerius metus gautinos sumos – 108 Eur ir piniginės lėšos – 3 348 Eur, tuo tarpu atsakovės finansiniai įsipareigojimai kreditoriams siekė 72 063 Eur sumą, sudarytą iš po vienerių metų mokėtinų sumų ir ilgalaikių įsipareigojimų – 25 675 Eur bei per vienerius metus mokėtinų sumų ir trumpalaikių įsipareigojimų – 46 388 Eur (b.l. 11). Iš UAB „Taverna“ kreditorių sąrašo matyti, kad pradelstų atsakovės finansinių įsipareigojimų suma 30 267,21 Eur. 2016 metų spalio 3 d. Pelno (nuostolių) ataskaita rodo, kad 2015 metų sausio-spalio mėnesių laikotarpiu įmonė patyrė 31 739 Eur nuostolius (b.l. 12).

10Bylos duomenys rodo, kad atsakovė turi pradelstų mokestinių įsiskolinimų. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR finansų ministerijos viešai pateikiamais duomenimis pagal mokesčių apskaitoje turimus duomenis UAB „Taverna“ 2016 m. lapkričio 25 d. turi 2 913,87 Eur mokestinę nepriemoką valstybės, savivaldybių biudžetams. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos informacinės sistemos duomenimis 2016 m. lapkričio 23 d. atsakovė turi 8 320,04 Eur pradelstą įsiskolinimą fondo biudžetui.

11Įmonės kreditorių sąrašas patvirtina, kad atsakovė turi 1 234,21 Eur įsiskolinimą darbuotojams (b.l. 13).

12VĮ Registrų centras ir VĮ „Regitra“ duomenimis UAB „Taverna“ nuosavybės teise registruoto nekilnojamojo turto, transporto priemonių neturi (CPK 179 str.). Atsakovės debitoriniai įsiskolinimai sudaro bendrą 112,63 Eur sumą.

13Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos informacinės sistemos duomenimis atsakovė turi 5 apdraustuosius asmenis.

14Iš Teismų informacinės sistemos LITEKO nustatyta, kad Lietuvos teismuose atsakovės atžvilgiu buvo inicijuota keletas bylų dėl įvairaus pobūdžio piniginių reikalavimų.

15Ištyrus bylos rašytinius įrodymus, konstatuotina, kad UAB „Taverna“ laiku nemoka įstatymų nustatytų mokesčių, kitų privalomųjų įmokų ir (arba) priteistų sumų. Įmonė neturi nekilnojamojo turto, transporto priemonių. 2016 metų, t. y. aktualiausio laikotarpio, balanso duomenimis UAB „Taverna“ pradelsti įsipareigojimai (skolos) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Tokia UAB „Taverna“ būsena atitinka Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje reglamentuotą įmonės nemokumo sąvoką. Be to, nustatyta, kad UAB „Taverna“ turi įsiskolinimų darbuotojams. Nustačius nurodytas aplinkybes, Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 punkto pagrindu UAB „Taverna“ keltina bankroto byla.

16UAB „Taverna“ bankroto administratoriumi skirtina UAB „Versus Veto“, kurios kandidatūra atrinkta, naudojantis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa (ĮBĮ 11 str. 2 d., 4 d.). Duomenų, kad šio administratoriaus kandidatūra prieštarautų imperatyvioms ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalies normoms, teismas neturi.

17Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 punktu, 10 straipsniu, teismas

Nutarė

18Iškelti uždarajai akcinei bendrovei „Taverna“ (juridinio asmens kodas 133073373, buveinės adresas V. Krėvės pr. 37-92, Kaunas) bankroto bylą.

19Paskirti uždarosios akcinės bendrovės „Taverna“ bankroto administratoriumi UAB „Versus Veto“ (juridinio asmens kodas 126212335, sąrašo Nr. B-JA222).

20Areštuoti uždarosios akcinės bendrovės „Taverna“ (juridinio asmens kodas 133073373, buveinės adresas V. Krėvės pr. 37-92, Kaunas) nekilnojamąjį ir kitą ilgalaikį materialųjį turtą, areštui galiojant iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

21Nustatyti 40 dienų terminą nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos kreditoriniams reikalavimams pareikšti.

22Nustatyti, kad uždarosios akcinės bendrovės „Taverna“ valdymo organai nė vėliau kaip per 10 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

23Išaiškinti, kad, jeigu asmuo, kurį teismas įpareigojo per jo nustatytą terminą perduoti administratoriui turtą ir visus dokumentus, turto ir dokumentų neperduoda arba perduoda ne visą turtą ir (ar) ne visus dokumentus, teismas arba teisėjas gali skirti jam iki 2.896,00 Eur baudą.

24Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti Juridinių asmenų registrui, Turto areštų aktų registro tvarkytojui, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie LR finansų ministerijos, ieškovei, atsakovei ir administratoriui. Informaciją apie bankroto bylos iškėlimą pateikti antstoliams elektroninio pašto adresu antstoliai@antstoliai.lt.

25Pavesti administratoriui atlikti kitus Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7 dalies 8 punkte nustatytus veiksmus. Taip pat jam pavesti sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą Įmonių bankroto įstatymo 22 straipsnio 1 dalyje nustatytu terminu.

26Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo teisėja Žibutė Budžienė,... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovės UAB „Taverna“... 3. Ieškovė UAB „Taverna“ administracijos vadovė V. N. kreipėsi į teismą... 4. Pareiškimas paduotas, laikantis kreipimosi dėl bankroto bylos iškėlimo... 5. Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkintinas.... 6. Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalyje nustatyta, kad bankroto byla... 7. Ieškovės teismui pateikto ir VĮ Registrų centras atsakovės pateikto 2015... 8. 2015 m. balanso duomenimis UAB „Taverna“ balansinė turto vertė 2015 metų... 9. Iš atsakovės vadovės pateikto 2016 m. balanso nustatyta, kad UAB... 10. Bylos duomenys rodo, kad atsakovė turi pradelstų mokestinių įsiskolinimų.... 11. Įmonės kreditorių sąrašas patvirtina, kad atsakovė turi 1 234,21 Eur... 12. VĮ Registrų centras ir VĮ „Regitra“ duomenimis UAB „Taverna“... 13. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos informacinės sistemos... 14. Iš Teismų informacinės sistemos LITEKO nustatyta, kad Lietuvos teismuose... 15. Ištyrus bylos rašytinius įrodymus, konstatuotina, kad UAB „Taverna“... 16. UAB „Taverna“ bankroto administratoriumi skirtina UAB „Versus Veto“,... 17. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7... 18. Iškelti uždarajai akcinei bendrovei „Taverna“ (juridinio asmens kodas... 19. Paskirti uždarosios akcinės bendrovės „Taverna“ bankroto... 20. Areštuoti uždarosios akcinės bendrovės „Taverna“ (juridinio asmens... 21. Nustatyti 40 dienų terminą nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos... 22. Nustatyti, kad uždarosios akcinės bendrovės „Taverna“ valdymo organai... 23. Išaiškinti, kad, jeigu asmuo, kurį teismas įpareigojo per jo nustatytą... 24. Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti Juridinių asmenų... 25. Pavesti administratoriui atlikti kitus Įmonių bankroto įstatymo 10... 26. Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama...