Byla 2-53-715/2012
Dėl priteisto nepilnamečiams vaikams išlaikymo pakeitimo

1Mažeikių rajono apylinkės teismas, pirmininkaujant teisėjai Silvai Plungienei, sekretoriaujant teismo posėdžių sekretorei Lilijai Drizgienei, dalyvaujant ieškovei A. O. ir jos atstovei advokato padėjėjai Editai Beržanskienei, atsakovui V. J., trečiajam asmeniui A. M.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės A. O. ieškinį atsakovui V. J., tretiesiems asmenims J. L., A. M. dėl priteisto nepilnamečiams vaikams išlaikymo pakeitimo.

3Išnagrinėjęs bylą, teismas

Nustatė

4Ieškovė ieškiniu bei patikslintu ieškiniu prašė: pakeisti (padidinti) Mažeikių rajono apylinkės teismo patvirtinta 2006-04-11 taikos sutartimi nustatytą ir priteistą iš atsakovo V. J. išlaikymą po 135 Lt jo nepilnamečiams vaikams A. J., gim. 1999-01-27, ir G. J., gim. 2000-01-18, iki vaikų pilnametystės, ir priteisti iš atsakovo V. J. išlaikymą periodinėmis išmokomis, mokant nepilnamečiams vaikams A. J. ir G. J. kiekvienam po 400 lt kas mėnesį iki vaikų pilnametystės nuo ieškinio teismui padavimo; uzufrukto teise ieškovę paskirti nepilnamečio sūnaus A. J. ir dukros G. J. išlaikymui iš atsakovo priteistų lėšų tvarkytoja; priteisti iš atsakovo patirtas bylinėjimosi išlaidas.

5Atsakovas su ieškiniu nesutiko. Atsiliepime į ieškinį jis nurodė, jog jo pajamos yra mažos ir priteisus iš jo ieškovės prašomą išlaikymą vaikams, jam neliks lėšų pragyvenimui. Atsakovas galėtų sutikti tik su tuo, kad dėl šiek tiek padidėjusių vaikų poreikių jų išlaikymui iš jo galėtų būti priteista ne daugiau kaip po 185,00 Lt per mėnesį kiekvienam iki vaikų pilnametystės.

6Trečiasis asmuo A. M. ieškinį prašė tenkinti.

7Ieškinys tenkintinas iš dalies.

8Bylos duomenimis nustatyta, kad 2006-05-11 Mažeikių rajono apylinkės teismo nutartimi patvirtinta ieškovės ir atsakovo taikos sutartis, kuria šalys susitarė, jog atsakovas jo nepilnamečių vaikų Aurimo ir Gretos išlaikymui mokės 135,00 Lt dydžio išmokas kiekvienam vaikui iki jų pilnametystės (b. l. 8-9); atsakovė viena augina penkis nepilnamečius vaikus (b. l. 11-12); jos mėnesio pajamos siekia vidutiniškai apie 1465,33 Lt; ieškovė su vaikais gyvena jai suteiktame socialiniame būste (b. l. 16-18); ieškovės išlaidos už komunalines paslaugas siekia vidutiniškai apie 418,00 Lt per mėnesį (b. l. 19, 85-86); ieškovės skaičiavimais, nepilnamečių vaikų Aurimo ir Gretos išlaikymui ji per mėnesį išleidžia kiekvienam po 800,00 Lt (b. l. 20-23, 79, 87-93); atsakovo pajamos per mėnesį neatskaičius mokesčių ir kitų atskaitymų sudaro 800,00 Lt (b. l. 26, 41-42, 49); 20000 Lt dydžio paimto kredito grąžinimui atsakovas kas mėnesį išleidžia 547,00 Lt (b. l. 51); atsakovui įregistruotos nuosavybės teisės į butą, esantį Ventos g. 14-42, Mažeikiai (b. l. 82); nepilnametė G. J. lanko Mažeikių specialiąją mokyklą, kuri penkias dienas per savaitę jai teikia dalinį išlaikymą – maitinimą ir nakvynę (b. l. 80-81); nepilnametis A. J. lanko Mažeikių Kalnėnų pagrindinę mokyklą (b. l. 84).

9Dėl nepilnamečių vaikų išlaikymo dydžio pakeitimo.

10LR CK 3.192 str. 1-3 d. numato, jog tėvai privalo materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus; išlaikymo tvarka ir forma nustatoma bendru tėvų susitarimu; išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams bei jų tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas; materialinį išlaikymą savo nepilnamečiams vaikams privalo teikti abu tėvai proporcingai savo turtinei padėčiai. Teismas, spręsdamas klausimą dėl vaikų išlaikymo dydžio, turi nustatyti šiuos teisiškai reikšmingus faktus: konkretaus vaiko poreikius, abiejų vaiko tėvų turtinę padėtį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005-06-23 nutarimas Nr. 54).

11Civilinio kodekso 3.201 straipsnio 1 dalyje numatyta, jog teismas gali pagal vaiko, jo tėvo (motinos) arba valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos ar prokuroro ieškinį sumažinti arba padidinti priteisto išlaikymo dydį, jeigu po teismo sprendimo, kuriuo buvo priteistas išlaikymas, priėmimo, iš esmės pasikeitė šalių turtinė padėtis. Išlaikymo dydžio ir formos peržiūrėjimas galimas ir iš esmės pasikeitus nepilnamečių vaikų poreikiams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2003 m. sausio 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje J. J. v. P. J., byla Nr. 3K-7-96/2003).

12Bylos duomenimis nustatyta, jog išlaikymas nepilnamečiams vaikams Aurimui ir Gretai buvo nustatytas šalių sudaryta ir teismo patvirtinta taikos sutartimi 2006-05-11, t. y. prieš šešerius metus. Vaikui augant, jo poreikiai natūraliai didėja. Jog vaikų poreikiai pasikeitė, pripažįsta ir atsakovas. Todėl nepilnamečių vaikų poreikių pasikeitimo iš esmės faktas laikytinas įrodytu.

13Sprendžiant dėl iš atsakovo vaikams priteistino išlaikymo dydžio, atsižvelgtina į vaikų poreikius bei šalių turtinę padėtį.

14Ieškovė savo paskaičiavimuose nurodė, jog, be kitų išlaidų, per mėnesį A. J. ir G. J. rūbams ir avalynei išleidžia atitinkamai po 200,00 ir 150,00 Lt, o tai sudaro 2400,00 Lt ir 1800,00 Lt per metus, mokyklos reikmenims ir knygoms – atitinkamai po 250,00 Lt ir 200,00 Lt, o tai sudaro 3000,00 Lt ir 2400,00 Lt per metus. Turint omenyje tai, jog ieškovės nurodytos išlaidos aprangai viršija ne tik nepilnamečio vaiko, bet ir suaugusiojo, protingus poreikius, jog ieškovė nepateikė teismui įrodymų, pagrindžiančių tokio dydžio išlaidas, teismas laiko, jog nurodytos išlaidos vaikų aprangai ir mokymosi priemonėms yra nepagrįstai didelės, todėl yra mažintinos: aprangai – 50,00 Lt per mėnesį, mokymosi reikmenims ir knygoms – 50,00 Lt per mėnesį kiekvienam vaikui.

15Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, jog abiejų šalių turtinė padėtis yra sunki. Tačiau aplinkybė, jog atsakovas yra paėmęs 20000,00 Lt dydžio paskolą būstui įsigyti ir kiekvieną mėnesį dengia po 547,00 Lt jam suteiktos paskolos ir mokėtinų palūkanų, neturi juridinės reikšmės sprendžiant dėl atsakovo turtinių prievolių jo vaikams masto, kadangi tėvų laisva valia prisiimti turtiniai įsipareigojimai tretiesiems asmenims negali sumažinti ar panaikinti vaikų išlaikymo prievolės. Be to, aplinkybė, jog atsakovo pajamos iš darbo santykių yra minimalios, pati savaime taip pat nėra pakankamas pagrindas mažinti prašomo priteisti išlaikymo dydį, kadangi nustatant atsakovo turtinę padėtį vertintinas ne tik jo turimas turtas ir gaunamos pajamos, bet ir tai, kokių priemonių jis ėmėsi, kad gautų atitinkančias savo amžių bei profesines galimybes pajamas, iš kurių būtų teikiamas išlaikymas vaikams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-05-26 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-303/2008). Atsakovas neįrodė, kad jis sąžiningai siekė užtikrinti vaikų turtines teises į išlaikymą, tačiau dėl objektyvių priežasčių (ieškojo, bet nerado geriau apmokamo darbo, taip pat dėl amžiaus, sveikatos ir pan.) negali teikti pakankamo dydžio išlaikymo. Tokiomis aplinkybėmis nėra pagrindo perkelti vaikų išlaikymo pareigos ieškovei, suteikiant galimybę atsakovui iš esmės nusišalinti nuo šios prievolės vykdymo. Be to, taip nebūtų užtikrinti vaikų interesai, kuriuos saugoti ir ginti yra abiejų tėvų pareiga.

16Remiantis išdėstytais argumentais, teismas konstatuoja, jog ieškinio reikalavimai tenkintini iš dalies, A. J. nustatytas atsakovo teiktinas išlaikymas padidintinas iki 225,00 Lt per mėnesį, o G. J. – iki 275,00 Lt per mėnesį. Kad tokio dydžio sumos yra pakankamos šių vaikų poreikiams tenkinti, netiesiogiai patvirtina ir ta aplinkybė, jog su dviejų kitų savo nepilnamečių vaikų, Rigvitos ir Laimio, tėvais ieškovė sudarė taikos sutartis, kurias 2012-02-06 ir 2012-02-14 nutartimis patvirtino teismas, dėl išlaikymo teikimo vaikams atitinkamai po 250,00 Lt ir 200,00 Lt per mėnesį iki vaikų pilnametystės.

17Dėl bylinėjimosi išlaidų.

18Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtos bylinėjimosi išlaidos priteistinos iš antrosios šalies; jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, šiame straipsnyje nurodytos išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai (LR CPK 93 str. 1 ir 2 d.). Bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovas buvo atleistas, išieškomos iš atsakovo į valstybės biudžetą proporcingai patenkintai ieškinio reikalavimų daliai (LR CPK 96 str. 1 d.).

19Ieškovės bylinėjimosi išlaidas sudaro išlaidos advokato padėjėjos pagalbai apmokėti (500,00 Lt). Kadangi tenkintina 43,40 procento ieškinio materialiųjų reikalavimų ((230 x 12) / (530 x 12) x 100 = 43,40), iš atsakovo priteistina 216,98 Lt dydžio bylinėjimosi išlaidų dalis ieškovei bei 82,80 Lt dydžio mokėtino žyminio mokesčio dalis valstybei. Teismui nepateikti įrodymai, patvirtinantys atsakovo patirtas bylinėjimosi išlaidas, todėl jos nepriteisiamos.

20Ieškovė, pateikdama ieškinį, sumokėjo 137,00 Lt žyminio mokesčio. Kadangi ieškovė šioje byloje yra įstatymo atleista nuo žyminio mokesčio mokėjimo, sumokėtas žyminis mokestis grąžintinas ieškovei LR CPK 87 str. 1 d. 1 p. pagrindu.

21Vadovaujantis Lietuvos respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 270 straipsniais, teismas

Nutarė

22Ieškinį tenkinti iš dalies.

23Pakeisti ieškovės A. O. ir atsakovo V. J. taikos sutartimi, patvirtinta 2006-04-11 Mažeikių rajono apylinkės teismo nutartimi, nustatyto išlaikymo dydį nepilnamečiams vaikams A. J., gim. 1999-01-27, ir G. J., gim. 2000-01-18, dydį, ir priteisti iš atsakovo V. J. išlaikymą sūnui A. J., gim. 1999-01-27, po 225,00 Lt (du šimtus dvidešimt penkis litus 00 ct), dukrai G. J., gim. 2000-01-18, – po 275,00 Lt (du šimtus septyniasdešimt penkis litus 00 ct) periodinėmis išmokomis, mokamomis kas mėnesį iki vaikų pilnametystės nuo ieškinio teismui padavimo dienos - 2011 m. rugpjūčio 1 d.

24Ieškovę A. O. paskirti vaikams priteistų lėšų tvarkytoja.

25Priteisti iš atsakovo V. J. 216,98 Lt (du šimtus šešiolika litų 98 ct) bylinėjimosi išlaidų ieškovei A. O. bei 82,80 Lt (aštuoniasdešimt du litus 80 ct) žyminio mokesčio valstybei.

26Kitoje dalyje – ieškinį atmesti.

27Grąžinti ieškovei A. O. 137,00 Lt žyminio mokesčio, sumokėto 2011-07-25.

28Sprendimą dalyje dėl išlaikymo priteisimo nukreipti vykdyti skubiai.

29Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Šiaulių apygardos teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Mažeikių rajono apylinkės teismas, pirmininkaujant teisėjai Silvai... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės A. O.... 3. Išnagrinėjęs bylą, teismas... 4. Ieškovė ieškiniu bei patikslintu ieškiniu prašė: pakeisti (padidinti)... 5. Atsakovas su ieškiniu nesutiko. Atsiliepime į ieškinį jis nurodė, jog jo... 6. Trečiasis asmuo A. M. ieškinį prašė tenkinti.... 7. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 8. Bylos duomenimis nustatyta, kad 2006-05-11 Mažeikių rajono apylinkės teismo... 9. Dėl nepilnamečių vaikų išlaikymo dydžio pakeitimo.... 10. LR CK 3.192 str. 1-3 d. numato, jog tėvai privalo materialiai išlaikyti savo... 11. Civilinio kodekso 3.201 straipsnio 1 dalyje numatyta, jog teismas gali pagal... 12. Bylos duomenimis nustatyta, jog išlaikymas nepilnamečiams vaikams Aurimui ir... 13. Sprendžiant dėl iš atsakovo vaikams priteistino išlaikymo dydžio,... 14. Ieškovė savo paskaičiavimuose nurodė, jog, be kitų išlaidų, per mėnesį... 15. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, jog abiejų šalių turtinė... 16. Remiantis išdėstytais argumentais, teismas konstatuoja, jog ieškinio... 17. Dėl bylinėjimosi išlaidų.... 18. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtos bylinėjimosi... 19. Ieškovės bylinėjimosi išlaidas sudaro išlaidos advokato padėjėjos... 20. Ieškovė, pateikdama ieškinį, sumokėjo 137,00 Lt žyminio mokesčio.... 21. Vadovaujantis Lietuvos respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 270... 22. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 23. Pakeisti ieškovės A. O. ir atsakovo V. J. taikos sutartimi, patvirtinta... 24. Ieškovę A. O. paskirti vaikams priteistų lėšų tvarkytoja.... 25. Priteisti iš atsakovo V. J. 216,98 Lt (du šimtus šešiolika litų 98 ct)... 26. Kitoje dalyje – ieškinį atmesti.... 27. Grąžinti ieškovei A. O. 137,00 Lt žyminio mokesčio, sumokėto 2011-07-25.... 28. Sprendimą dalyje dėl išlaikymo priteisimo nukreipti vykdyti skubiai.... 29. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Šiaulių...