Byla 2-4412-560/2012
Dėl jo kreditorinio reikalavimo patvirtinimo B UAB „Velidas“ bankroto byloje

1Vilniaus apygardos teismo teisėjas Dainius Rinkevičius, sekretoriaujant Rūtai Miltinytei, dalyvaujant BUAB „Velidas“ bankroto administratoriaus UAB „Adminova“ įgaliotai atstovei M. V., kreditoriaus UAB „Okseta“ atstovui adv. Edgarui Pauliui Staninkaičiui, kreditoriui G. L., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs kreditoriaus G. L. prašymą dėl jo kreditorinio reikalavimo patvirtinimo B UAB „Velidas“ bankroto byloje,

Nustatė

2Vilniaus apygardos teismas 2011-06-15 nutartimi UAB „Velidas“ iškėlė bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Adminova“. 2011-09-26 Vilniaus apygardos teismas patvirtino B UAB „Velidas“ kreditorių sąrašą ir jų finansinius reikalavimus. Lietuvos apeliacinis teismas 2012-04-12 nutartimi panaikino Vilniaus apygardos teismo 2011-09-26 nutarties dalį, kuria patvirtintas kreditoriaus G. L. trečiosios eilės kreditorinis reikalavimas 439 138,36 Lt sumai, ir šio reikalavimo tvirtinimo klausimą perdavė pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

3Kreditoriaus G. L. 439 139,36 Lt dydžio finansinis reikalavimas B UAB „Velidas‘ bankroto byloje tvirtintinas.

4Byloje esantys įrodymai patvirtina, kad B UAB „Velidas“ buhalteriją vedė UAB „Balansita“, tačiau įmonės pirminiai buhalteriniai dokumentai buvo laikomi bankrutuojančiai įmonei priklausančios kavinės „Vėjas“ ofise (Molėtų pl. 17 km.) bei sudegė 2010-08-12 įvykusio gaisro metu. Dėl šių aplinkybių B UAB „Velidas“ bankroto administratorius, rengiant įmonės kreditorių sąrašą, rėmėsi UAB „Balansita“ pateiktais buhalteriniais duomenimis iš kompiuterinės programos. Lietuvos apeliacinis teismas 2012-04-12 nutartyje (civilinėje byloje Nr. 2-600/2012) pažymėjo, kad jei tiesioginių kreditoriaus reikalavimo teisę pagrindžiančių įrodymų nėra arba jie yra prarasti, įstatymas nedraudžia kreditoriaus reikalavimo pagrįstumą įrodinėti ir netiesioginiais įrodymais, tame tarpe ir buhalteriniais apskaitos registro duomenimis. Pakartotinai nagrinėjant klausimą dėl G. L. pareikšto kreditorinio reikalavimo pagrįstumo, B UAB „Velidas“ administratorius, vykdydamas teismo įpareigojimą, pateikė pagrindinio buhalterinės apskaitos registro „Didžioji knyga“ išrašą už laikotarpį nuo 2010-01-01 iki 2011-03-31 bei sąskaitos Nr. 2435 „Atskaitingi asmenys“ detalų išrašą, iš kurių seka, kad įmonės atskaitingas asmuo G. L. nuo 2009 metų (pagrinde per 2010 metus) įnešdavo įvairaus dydžio pinigines sumas į UAB „Velidas“ sąskaitą (kasą), kurias (kaip teigė kreditorius bei byloje apklausta liudytoja) naudojo įmonės veikloje. Iš apskaitos registro sąskaitų Nr. 2435 „Atskaitingi asmenys“ ir Nr. 2411 „Pirkėjai LR“ duomenų matyti, kad įmonės skola atskaitingam asmeniui G. L. sudaro 439 138,36 Lt (424 748,36 Lt + 14 390 Lt). Tai atitinka pagrindinio buhalterinės apskaitos registro „Didžioji knyga“ duomenis. Kaip minėta, UAB „Velidas“ buhalterinę apskaitą vedė UAB „Balansita“. Byloje nėra duomenų, kad ši įmonė kaip nors kitaip būtų susijusi su BUAB „Velidas“ ar jos vadovu, akcininkais. Taip pat nėra duomenų, kad UAB „Balansita“ buhalterinę apskaitą vedė pažeidžiant norminių teisės aktų reikalavimus ar apskaitos registruose fiksavo tikrovės neatitinkančius duomenis. Minimuose registruose užfiksuotų duomenų tikrumą netiesiogiai patvirtina ir tas faktas, jog išlikusiuose B UAB „Velidas“ buhalterinės apskaitos registruose nurodomas įmonės įsiskolinimas kreditoriui UAB „Lukoil Baltija“ (dabar UAB „Okseta“) sutampa su šio kreditoriaus nurodomu skolos dydžiu bei kreditoriaus pateiktais dokumentais. Dėl išdėstyto teismas neturi pagrindo abejoti pateiktų buhalterinės apskaitos registrų duomenų teisingumu (tikrumu). Teismo posėdžio metu kreditoriaus G. L. paaiškinimus, jog jis ilgą laiką įnešdavo pinigus į įmonės sąskaitą (kasą), pinigus naudojo įmonės veikloje, rekonstruojant kavinės patalpas, iš esmės patvirtino ir teisme apklausta liudytoja V. P., kuri teigė, kad yra įmonės akcininkė, kad domėjosi įmonės veikla, kad įmonės veiklai vykdyti (įmonei susidūrus su sunkumais) lėšas dažnai įnešdavo G. L.. Šių paaiškinimų nepaneigia kreditoriaus UAB „Okseta“ atstovo pateikti pastebėjimai. Kaip minėta, Lietuvos apeliacinis teismas nurodė, kad kreditoriaus finansinio reikalavimo pagrįstumas gali būti įrodinėjamas ne tik pirminiais apskaitos dokumentais, bet ir kitais, netiesioginiais įrodymais, tame tarpe ir buhalteriniais apskaitos registro duomenimis. Šio UAB „Okseta“ atstovo pateikti paaiškinimai, jog pagal nekilnojamojo registro duomenis nurodomu laikotarpiu bankrutuojančios įmonės degalinėje ar kavinėje nebuvo atliekami jokie statybos (remonto) drabai, o tokie darbai buvo atliekami G. L. priklausančiame name, nesudaro pagrindo konstatuoti, jog G. L. piniginių lėšų į įmonės sąskaitą (kasą) neįnešdavo, o įnešti pinigai buvo naudojami ne įmonės reikmėms, todėl teismas, atsižvelgdamas į visų byloje surinktų įrodymų visumą, remdamasis tikėtinumo taisykle (tikimybių pusiausvyros principu), konstatuoja, kad kreditoriaus G. L. finansinis reikalavimas bankrutuojančiai UAB „Velidas“ yra pagrįstas, todėl patvirtintinas kreditoriaus G. L. 439 138,36 Lt dydžio finansinis reikalavimas B UAB „Velidas“ bankroto byloje.

5Vadovaudamasis LR CPK 290-291 str. ir Įmonių bankroto įstatymo 26 str. 4 d., teismas

Nutarė

6Patikslinti B UAB „Velidas“ trečios eilės kreditorių sąrašą, t.y. į jį įtraukti trečios eilės kreditorių G. L. su 439 138,36 Lt dydžio finansiniu reikalavimu.

7Nutartis per septynias dienas nuo priėmimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui, atskirąjį skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai