Byla 2-1125-792/2013
Dėl skolos priteisimo iš atsakovų J. V., D. B., R. M., V. S., S. K., I. P. ir D. K., L. G. ir S. G., UAB „(duomenys neskelbtini)“, UAB „(duomenys neskelbtini)“, UAB „(duomenys neskelbtini)“

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Darius Kurpavičius, sekretoriaujant Julijai Paulikienei, Dovilei Basytei, dalyvaujant ieškovės UAB „Vitės valdos“ atstovei advokatei Onai Kapliauskaitei, atsakovų J. V., D. B. (D. B.), R. M., V. S. (V. S.), S. K., I. P. ir D. K., L. G. ir S. G. (S. G.) atstovui advokatui Dariui Krenciui, atsakovų UAB „( - )“ ir UAB „( - )“ atstovei advokatei Astai Kaušikaitei, trečiojo asmens UAB „( - )“ atstovui advokato padėjėjui Jurijui Martinaičiui, vertėjai Danutei Kontarienei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Vitės valdos“ patikslintą ieškinį dėl skolos priteisimo iš atsakovų J. V., D. B., R. M., V. S., S. K., I. P. ir D. K., L. G. ir S. G., UAB „( - )“, UAB „( - )“, UAB „( - )“,

Nustatė

2ieškovė UAB „Vitės valdos“ kreipėsi į teismą su patikslintu ieškiniu, prašydama priteisti iš atsakovų: J. V. - 2873,22 Lt skolos, D. B. – 11457,60 Lt skolos, R. M. – 7899,47 skolos, V. S. – 11103,62 Lt skolos, S. K. – 9324,84 Lt skolos, I. P. ir D. K. – po 4117,46 Lt skolos, L. G. ir S. G. - po 5723,76 Lt skolos, UAB „( - )“ – 16722,92 Lt skolos, UAB „( - )“ – 10383,96 Lt skolos, UAB „( - )“ – 9872,20 Lt skolos. Kartu ieškovė prašo iš atsakovų priteisti bylinėjimosi išlaidas bei iš fizinių asmenų – 5 procentų dydžio, o iš juridinių asmenų - 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Nurodo, jog atsakovai yra butų ir negyvenamų patalpų, esančių adresu S. Š. g. 8, Klaipėdoje, savininkai. Ieškovė paskirta minėto daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratoriumi. Įgyvendinant privalomus statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, 2008-01-19 įsakymu Nr. VI-12 ieškovė priėmė sprendimą „Dėl privalomų kaupiamųjų lėšų rinkimo iš daugiabučio gyvenamojo namo S. Š. g. 8 patalpų savininkų stogo remonto darbams atlikti“. Priėmus minėtą įsakymą, nuo 2008 m. sausio mėnesio patalpų savininkams papildomai prie komunalinių mokesčių pradėtos skaičiuoti kaupiamosios lėšos stogo remonto darbams atlikti. Taip pat įgyvendindama privalomus statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus ieškovė 2009-05-21 įsakymu Nr. Vl-10-1 priėmė sprendimą atlikti gyvenamojo namo, esančio adresu S. Š. g. 8-17, Klaipėdoje, perdangos remontą, parenkant rangovą konkurso būdu pagal pigiausią darbų atlikimo vertę. 2009-06-03 komisija rangovu parinko UAB „( - )“, su kuria buvo pasirašyta rangos sutartis. Atlikus darbus, pasirašytas atliktų darbų aktas ir pateikta PVM sąskaita- faktūra dėl 8984,50 Lt už atliktus perdengimo remonto darbus apmokėjimo. 2009-08-14 akte komisija nurodė, kad daugiabučio gyvenamojo namo Š. g. 8, Klaipėdoje, stogo danga akivaizdžiai neatitinka techninių reikalavimų, numatytų statybos reglamente, kitų aktų, reglamentuojančių esminius statinio reikalavimus ir turi avarinės būklės požymių, todėl pasiūlė vadovui priimti privalomą sprendimą dėl namo stogo remonto darbų atlikimo. Esant nurodytoms aplinkybėms, UAB „ Vitės valdos“ direktorius 2009-09-29 įsakymais Nr. V l-21 ir Nr. VI-21-1 pavedė vyr. finansininkei priskaičiuoti mokesčius už stogo remonto darbus butų ir kitų patalpų savininkams po statybos rangovų, parinktų konkurso būdu ir atliktų darbų priėmimo aktų pasirašymo pagal laimėtą konkurse darbų atlikimo vertę bei nurodė stogo ir perdangos remonto darbams apmokėti panaudoti gyventojų surinktas kaupiamąsias lėšas. 2009-10-09 skelbtas konkursas, 2009-10-22 protokolu konkurso nugalėtoja pripažinta UAB „( - )“, su kuria 2009-10-26 buvo pasirašyta rangos sutartis. Atlikus stogo remonto darbus už 154728,75 Lt, pagal atliktų darbų aktą ir 2010-06-17 PVM sąskaitą faktūrą VIK Nr. 10/021 bei už perdengimo remonto darbus 8984,50 Lt sumai buvo paskaičiuoti mokesčiai visiems namo bendrasavininkams sumokėti per 12 mėn. pagal jų užimamą plotą, atsižvelgiant į priskaičiuotas kaupiamąsias lėšas. 2010-03-22 neeilinio bendrovės komisijos patikrinimo aktu nustatyta, kad namo, esančio adresu S. Š. g. 8, 8 buto lubų laikančios medinės konstrukcijos supuvusios, lubos įlinkusios, padaryta išvada, kad 8- to buto lubų laikančios medinės konstrukcijos akivaizdžiai neatitinka privalomų statybos techninių reglamentų reikalavimų. Esant nurodytoms aplinkybėms, įgyvendinant privalomus statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, UAB „Vitės valdos“ direktorius 2010-03-25 ir 2010-03-26 įsakymais Nr. Vl-23 ir Nr. Vl-23-1 pavedė finansų direktorei priskaičiuoti mokesčius už lubų laikančių medinių konstrukcijų remonto darbus. 2010-03-25 su UAB „( - )“ buvo pasirašyta Rangos sutartis. Atlikus darbus, pagal atliktų darbų akte nurodytas sumas ir pateiktą sąskaitą-faktūrą buvo paskaičiuoti mokesčiai visiems namo bendrasavininkams pagal jų užimamą plotą. Atsakovams kiekvieną mėnesį buvo pateikiamos sąskaitos, tačiau jie mokėjo ne visus priskaičiuotus mokesčius, todėl pagal pateiktas mokesčių paskaičiavimo pažymas susidarė įsiskolinimai, kuriuos ir prašo priteisti (t.13, b.l. 31-38).

3Atsakovai V. S. (t. 1, b.l. 86-88), UAB „( - )“ (t.3, b.l. 84-86), L. G. ir S. G. (t.4, b.l. 86-88), S. K. (t.5, b.l. 85-87), R. M. (t.6, b.l. 86-88), D. B. (t.7, b.l. 168-170), J. V. (t.9, b.l. 30-32), UAB „( - )“ (t.10, b.l. 85-88, t.13, 95-98), I. P. ir D. K. (t.11, b.l. 109-111), UAB „( - )“ (t.12, b.l. 108-111, t.13, 95-98) atsiliepimais su ieškiniu nesutinka.

4Ieškovės atstovė bei trečiojo asmens atstovas teismo posėdžio metu prašo ieškinį tenkinti, atsakovų atstovai prašo ieškinį atmesti.

5Ieškinys tenkintinas visiškai.

6Byloje šalių paaiškinimais bei rašytine bylos medžiaga nustatyta, kad atsakovas V. S. yra gyvenamųjų patalpų, esančių adresu S. Š. g. 8-12, Klaipėdoje (t.1, b.l. 14-15), L. G. ir S. G. – S. Š. g. 8-18, Klaipėdoje (t.4, b.l. 14-15), S. K. – S. Š. g. 8-13, Klaipėdoje (t.5, b.l. 14-15), R. M. – S. Š. g. 8-10, Klaipėdoje (t.6, b.l. 14-15), D. B. – S. Š. g. 8-9, Klaipėdoje (t.7, b.l. 94-95), J. V. – S. Š. g. 8-5, Klaipėdoje (t.8, b.l. 131-132), I. P. ir D. K. – S. Š. g. 8-16, Klaipėdoje (t.11, b.l. 34-35), savininkai. Atsakovai UAB „( - )“ yra 76,92 kv. m. negyvenamųjų patalpų, esančių adresu S. Š. g. 8-11, Klaipėdoje (t.3, b.l. 14-15), UAB „( - )“ – gyvenamosios patalpos, esančios adresu S. Š. g. 8-1, Klaipėdoje bei 77,19 kv. m. negyvenamųjų patalpų, esančių adresu S. Š. g. 8, Klaipėdoje (t.12, b.l. 34-35, 36-38) savininkai, o UAB „( - )“ nustatytas turto administravimas 79,93 kv. m. negyvenamosioms patalpoms, esančioms adresu S. Š. g. 8, Klaipėdoje (t.10, b.l. 15-17). Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005-04-14 įsakymu Nr. AD1-616 ieškovė UAB „Vitės valdos“ paskirta patalpų, esančių adresu S. Š. g. 8, Klaipėdoje, administratoriumi ir teikia administravimo, eksploatacijos, šilumos sistemų priežiūros bei kitas paslaugas (t.1, b.l. 136-141).

7Nagrinėjamoje byloje kilo teisės normų, reglamentuojančių butų ir kitų patalpų savininkų pareigų bendrojoje dalinėje nuosavybėje, taikymo ir aiškinimo klausimas, t.y. tarp butų savininkų (atsakovų) ir bendrojo naudojimo objektų administratoriaus (ieškovės UAB „Vitės valdos“) kilo ginčas dėl teisių ir pareigų naudojantis bendrąja daline nuosavybe.

8Šioje byloje pareikštu patikslintu ieškiniu ieškovė prašo priteisti iš atsakovų, kaip iš bendrosios dalinės nuosavybės daugiabučiame gyvenamajame name savininkų, nesumokėtas įmokas už perdangos remonto, namo stogo remonto bei medinės perdangos remonto (lubas laikančių medinių konstrukcijų remonto) darbus. Atsakovai teigia, jog jie neprivalo apmokėti išlaidų, kadangi jie nebuvo davę sutikimo remontui atlikti. Esminis ginčas byloje kilo dėl to, ar daugiabučio namo butų bei kitų patalpų savininkai (atsakovai), remdamiesi sutikimo dėl išlaidų nedavimo faktu, gali būti atleisti nuo pareigos prisidėti prie bendro turto remonto išlaidų pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 4.83 str. 4 d. Pagal CK 4.82 str. 1 d. butų ir kitų patalpų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso namo bendrojo naudojimo patalpos, pagrindinės namo konstrukcijos, bendrojo naudojimo mechaninė, elektros, sanitarinė–techninė ir kitokia įranga. Detalesnis bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančių objektų sąrašas reglamentuojamas Lietuvos Respublikos daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo normose (toliau – DNSBĮ). DNSBĮ 2 str. 5 d. nustatyta, kad bendrojo naudojimo objektais daugiabučiame name yra: 1) bendrosios konstrukcijos – pagrindinės daugiabučio namo laikančiosios (pamatai, sienos, perdengimai, stogas) ir kitos konstrukcijos (balkonų bei laiptinių konstrukcijos, fasadų apdailos elementai, įėjimo į namą laiptai ir durys); 2) bendroji inžinerinė įranga – daugiabučio namo vandentiekio, kanalizacijos, dujų, šilumos, elektros, telekomunikacijų ir rodmenų tinklai, ventiliacijos kameros, vamzdynai ir angos, šildymo radiatoriai, elektros skydinės, liftai, televizijos kolektyvinės antenos ir kabeliai, šilumos mazgai, karšto vandens ruošimo įrenginiai, katilinės ir kita bendrojo naudojimo inžinerinė techninė įranga bendrojo naudojimo patalpose ar konstrukcijose, taip pat šie objektai, įrengti atskiriems gyvenamųjų ir negyvenamųjų patalpų savininkams nuosavybės teise priklausančiose patalpose, jeigu jie susiję su viso namo inžinerinės techninės įrangos funkcionavimu ir jeigu jie nėra trečiųjų asmenų nuosavybė; 3) bendrojo naudojimo patalpos – daugiabučio namo laiptinės, holai, koridoriai, galerijos, palėpės, sandėliai, rūsiai, pusrūsiai ir kitos patalpos, jei jos nuosavybės teise nepriklauso atskiriems patalpų savininkams ar tretiesiems asmenims. Butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, taip pat reguliariai daryti atskaitymus kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui atnaujinti (CK 4.82 str. 3 d.). Tinkama aukščiau išvardintų objektų priežiūra, jų remontas, atnaujinimas yra visų namo savininkų pareiga, todėl butų ir kitų patalpų savininkai, proporcingai savo daliai, privalo apmokėti ir išlaidas, susijusias su šių objektų išsaugojimu. Pažymėtina, jog CK 4.83 str. 4 d. nustato bendrosios taisyklės išimtį, pagal kurią butų ir kitų patalpų savininkas (naudotojas) neprivalo apmokėti išlaidų, dėl kurių jis nėra davęs sutikimo ir kurios nesusijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais privalomaisiais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais arba dėl kurių nėra priimta administratoriaus ar butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo sprendimo CK 4.84 ir 4.85 str. nustatyta tvarka. Toks teisinis reglamentavimas reiškia, kad išlaidas galima atsisakyti mokėti dviem atvejais: 1) kai dėl jų teisės aktų nustatyta tvarka nėra priimto sprendimo ir 2) kai butų ir kitų patalpų savininkas nėra davęs sutikimo dėl šių išlaidų. Pastaruoju atveju būtina dar viena sąlyga – išlaidos turi būti nesusijusios su privalomaisiais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-11-27 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-7-515/2009). Privalomieji statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimai nustatyti Statybos įstatyme bei Aplinkos ministro 2002-07-01 įsakymu Nr. 351 patvirtintame statybos techniniame reglamente STR 1.12.05:2002 „Gyvenamųjų namų naudojimo ir priežiūros privalomieji reikalavimai ir jų įgyvendinimo tvarka“ (toliau – Reglamentas). Ginčo santykių tarp šalių metu galiojusi Reglamento redakcija prie privalomųjų reikalavimų visumos priskyrė reikalavimus išlaikyti gyvenamojo namo konstrukcijas ir inžinerinių sistemų savybes, atitinkančias esminius statinio reikalavimus: mechaninio atsparumo ir pastovumo; gaisrinės saugos; higienos, sveikatos ir aplinkos apsaugos; saugaus naudojimo; apsaugos nuo triukšmo; energijos taupymo ir šilumos išsaugojimo; taip pat reikalavimus gyvenamąjį namą ir jo aplinką naudoti, prižiūrėti ir tvarkyti taip, kad: patalpų naudojimas atitiktų paskirtį, įregistruotą Nekilnojamojo turto kadastre; būtų išlaikyta estetiška namo ir jo aplinkos išvaizda; būtų nepažeistos trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos (Reglamento 11 p.).

9Nagrinėjamoje byloje nustatyta, jog name, esančiame adresu S. Š. 8, Klaipėdoje, ginčo laikotarpių buvo atlikti trejopi namo remonto darbai: 1) perdenginio remonto darbai, kuriuos pagal 2009-06-03 rangos sutartį Nr. S-09/06/02 atliko UAB „( - )“ (t.1, b.l. 34-38,39). Atlikus darbus pasirašytas Atliktų darbų aktas Nr. 17, kuriame nurodyta, jog atliekant darbus išardyti tinkuoti mediniai perdenginiai, įrengtas pakabinamų lubų lengvų profilių karkasas, atlikta lubų apdaila, užtaisytos lubų gipso plokščių sandūros, atliktas lubų glaistymas bei dažymas, išvežtos statybinės šiukšlės (t.1, b.l. 42-43). Už atliktus darbus UAB „( - )“ ieškovei pateikė PVM sąskaitą-faktūrą Nr. 004952 8984,50 Lt sumai (t.1, b.l. 44); 2) stogo remonto darbai, kuriuos pagal 2009-10-26 rangos sutartį atliko UAB „( - )“ (t.1, b.l. 52-58). Atlikus darbus pasirašytas Atliktų darbų aktas, kuriame nurodyta, jog atliekant darbus išardytas stogas iš čerpių, tvirtinta plėvelė prie karkaso, įrengtas denginys, išardyti grebėstai su tarpais, surinkti pakabinami latakai bei lietvamzdžiai, įrengti stoglangiai, mūryti kaminai, išvežtos statybinės šiukšlės, sumontuotos stogų aptvėrimų plieninės konstrukcijos, įrengti ir išardyti fasadiniai pastoliai, atlikti dengimo skarda darbai (t.1, b.l. 61-62). Už atliktus darbus UAB „( - )“ ieškovei pateikė PVM sąskaitą-faktūrą Nr. 10/021 154728,75 Lt sumai (t.1, b.l. 63); 3) medinės perdangos remonto darbai (lubas laikančių medinių konstrukcijų remonto), kuriuos pagal 2010-03-25 rangos sutartį Nr. 10-03-25-1 atliko UAB „( - )“ (t.1, b.l. 70-76). Atlikus darbus pasirašytas Atliktų darbų aktas, kuriame nurodyta, jog išardyta stogo šiluminė izoliacija, išardytos gegnės bei lubų pakalimas, pagamintos ir sumontuotos gegnės, įrengti vėjo denginiai, garso izoliacija, perdangų šiltinamoji izoliacija, pakabinamų lubų karkasas, denginis paklotas, lubų karkasas aptaisytas gipso kartono plokštėmis, atliktas lubų glaistymas bei dažymas (t.1, b.l. 78). Už atliktus darbus UAB „( - )“ ieškovei pateikė PVM sąskaitą-faktūrą Nr. 5631 7329 Lt sumai (t.1, b.l. 79). Teismo nuomone, visi minėti atlikti remonto darbai bei patirtos išlaidos yra susijusios su privalomaisiais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais.

10Tarp šalių taip pat kilo ginčas dėl atliktų darbų priskyrimo statinio kapitalinio ar statinio paprastojo remonto darbams. Statinio statybos rūšis ir pagrindinius principus, pagal kuriuos statybos darbai priskiriami atskiroms statybos rūšims nustato Aplinkos ministro 2002-12-05 įsakymu Nr. 622 patvirtinto statybos techninio reglamento 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ nuostatos (toliau – STR). Minėto STR 7.3 p. nurodyta, jog statinio remontas gali būti kapitalinis arba paprastasis remontas. Teismo nuomone, atlikti remonto darbai atitinka STR nurodytų darbų, priskirtų statinio paprastajam remontui (išvardinti STR 12-14 p.) darbams. Pažymėtina, jog nors ekspertizės akte nurodyta (1 išvada), kad naujos stogo dangos ir pilno grebėstavimo keitimas, stoglangių konstrukcijų remontas, dūmtraukių permūrijimas, stoglovių ir lietvamzdžių keitimas pagal STR 10.5.4 p. priskirtini kapitalinio remonto darbams, tačiau minėti teiginiai, teismo nuomone, prieštarauja STR nuostatoms. STR 10.5.4 p. nurodyta, jog kapitalinis remontas yra tada, kai pakeičiama fasado ar šlaitinio stogo danga (apdaila) to paties tipo, bet kitos spalvos danga (apdaila). Spalvos keitimas įvertinamas vadovaujantis 14.10.4 p. nuostatomis. Darbų, kuriuos atliko UAB „( - )“ metu pakeista stogo danga liko to paties tipo bei tos pačios spalvos. Be to, stogo konstrukcijos nepakeistos, o tik atstatytas stiprumo praradimas, kaip nurodyta STR 14.1 p., nustatančiame statinio paprastojo remonto darbus (papildomomis priemonėmis atstatomas (kompensuojamas) laikančiųjų konstrukcijų stiprumo praradimas eksploatavimo metu (dėl jų įtrūkių, įlinkių ir pan.), nekeičiant pačių konstrukcijų elementų, arba pakeičiant jų ne daugiau kaip 10% (skaičiuojant nuo toje konstrukcijoje esamų tokių elementų) į elementus, pagamintus iš tokių pat medžiagų ir besiskiriančius ne daugiau kaip 10% savo matmenimis). Visi kiti atlikti darbai, kuriuos ekspertas priskyrė prie statinio kapitalinio remonto darbų (stoglangių konstrukcijų remontas, dūmtraukių permūrijimas, stoglovių ir lietvamzdžių keitimas) nekeitė, nešalino, nestiprino ir nesilpninto statinio laikančiųjų konstrukcijų, o tai pagrindinis principas, kuris lemia statybos darbų priskyrimą paprastajam remontui (STR. 13 p.). Kartu pažymėtina, jog Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius 2011-03-09 raštu Nr. 2D-2722-(16.38) nurodė, jog atlikti statybos darbai yra priskirtini statinio paprastajam remontui (t.1, b.l. 181), taip pat tyrimus atlikusi Klaipėdos miesto savivaldybės administracija (2010-07-02 raštas Nr. (4.28.)-R2-2127, t.2, b.l. 4-6) bei Klaipėdos apygardos prokuratūra (2010-07-28 nutarimas Nr.10.11, t.2, b.l. 7-8) pažeidimų nenustatė. Atkreiptinas dėmesys, jog ieškovė raštuose atsakovams (t.1, b.l. 45, t.2. b.l. 31,32) yra nurodžiusi, kad bus atliekamas kapitalinis remontas, tačiau teismas pažymi, jog įmonės vidaus dokumentai negali paneigti institucijų, vykdančių priežiūrą, išvadų.

11Atsiliepimuose bei ekspertizės akte taip pat nurodyta (2 išvada), jog prieš pradedant remonto darbus gyvenamajame name, esančiame adresu S. Š. g. 8, Klaipėdoje, buvo būtina atlikti statybinius tyrinėjimus. Reglamento 14 p. nustatyti privalomųjų reikalavimų įgyvendinimo etapai: 1) esamos gyvenamojo namo būklės nustatymas ir jos atitikimo privalomiesiems reikalavimams įvertinimas; 2) privalomųjų darbų nustatymas, jų vykdymo ir finansinio plano parengimas; 3) privalomųjų darbų įvykdymas. Reglamento 15 p. išvardijami apžiūrų, stebėjimų ir tyrinėjimų būdai gyvenamojo namo būklei ir jos atitikimui privalomųjų reikalavimų visumai įvertinti: 1) nuolatiniai stebėjimai; 2) kasmetinės pastato, atskirų jo konstrukcijų ir inžinerinės įrangos apžiūros; 3) neeilinės apžiūros, kurios atliekamos po stichinių nelaimių (gaisro, liūties, uragano, sprogimo ir pan.), pastato ar atskirų jo konstrukcijų griūties ir kitų reiškinių, sukėlusių pavojingas konstrukcijų deformacijas, taip pat keičiantis gyvenamojo namo savininkui, valdytojui ar administratoriui; 4) statybiniai tyrinėjimai, jeigu jie reikalingi namo ar atskirų jo elementų būklei nustatyti; 5) energetinis gyvenamojo namo auditas. Kasmetinių bei neeilinių apžiūrų metu detaliai apžiūrimos ir tikrinamos pagrindinės namo konstrukcijos, bendrojo naudojimo inžinerinė įranga, nustatomas statybinių tyrinėjimų poreikis, pastato defektai ir remonto darbų poreikis, įvertinama nuolatinių stebėjimų kokybė. Iš byloje esančių duomenų nustatyta, jog UAB „Vitės valdos“ įgyvendindama jai pavestas užduotis nuolat vertino gyvenamojo namo, esančio adresu S. Š. g. 8, Klaipėdoje, būklę ir jos atitikimą privalomųjų reikalavimų visumai - 2007-01-16 neeilinės gyvenamojo namo stogo dangos apžiūros aktu Nr. l (t.1, b.l. 16), 2007-02-01 kasmetinės gyvenamojo namo apžiūros aktu (t.1, b.l. 17), 2007-07-30 (t.1, b.l. 18) ir 2007-10-22 (t.1, b.l. 19) gyvenamojo namo neeilinių apžiūrų aktais nustatyta, kad dalis stogo čerpių ir ventiliacijos kanalo plytų sueižėję, dalis čerpių ir plytų nukritusi, apskardinimas surūdijęs, skylėtas, todėl būtinas stogo dangos, apskardinimo, ventiliacijos kanalų remontas. Atsižvelgiant į tai, kad stogo danga bei lietaus surinkimo sistema akivaizdžiai neatitiko statybos techninių reglamentų reikalavimų, nuo 2007-11-21 iki 2007-12-20 buvo vykdomas patalpų savininkų balsavimas raštu dėl kaupiamųjų lėšų rinkimo stogo remonto darbams atlikti. Iš 18 butų savininkų balsavimo biuletenius grąžino tik 2, todėl balsavimas raštu neįvyko (t.1, b.l. 20). Todėl įgyvendinant privalomus statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, 2008-01-19 įsakymu Nr. VI- 12 ieškovė priėmė sprendimą „Dėl privalomų kaupiamųjų lėšų rinkimo iš daugiabučio gyvenamojo namo S. Š. g. 8 patalpų savininkų stogo remonto darbams atlikti“ (t.1, b.l. 21). Priėmus minėtą įsakymą, nuo 2008 m. sausio mėnesio patalpų savininkams papildomai prie komunalinių mokesčių pradėtos skaičiuoti kaupiamosios lėšos stogo remonto darbams atlikti. 2008-02-22 kasmetinės gyvenamojo namo apžiūros aktu nustatyta, kad reikalingas stogo dangos, skardinimo ir ventiliacijos kanalų remontas (t.1, b.l. 23). 2008-03-13 buvo kviečiamas S. Š. g. 8 namo bendrasavininkų susirinkimas (t.1, b.l. 24). Iš 18 butų savininkų dalyvavo tik 5, todėl susirinkimas neįvyko (t.1, b.l. 25-26). 2009-04-17 kasmetinės apžiūros aktu nustatyta, kad reikalingas sienų, ventiliacijos kaminų, stogo ir lietaus lovelių bei lietvamzdžių remontas (t.1, b.l. 27). 2009-05-11 pagal gyventojos prašymą patikrinus gyvenamojo namo S. Š. g. 8, 17-tą butą, nustatyta, kad perdangą laikančios medinės sijos stipriai supuvusios, kambario lubos įlinkusios. Aktą surašiusi komisija nurodė, kad sijas reikia skubiai /suramstyti, remontuoti (t.1, b.l. 28). 2009-05-21 buvo sušauktas patalpų savininkų susirinkimas dėl namo perdangos ir stogo remonto. Iš 17 namo patalpų savininkų susirinkime dalyvavo tik 7, todėl susirinkimas neįvyko. Susirinkime dalyvavusieji gyventojai sutiko 17 buto perdangos remonto darbus apmokėti iš sukauptų lėšų, o dėl stogo remonto pageidavo vykdyti apklausą raštu (t.1, b.l. 29-30). Todėl įgyvendinant privalomus statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, 2009-05-21 įsakymu Nr. Vl-10-1 ieškovė priėmė sprendimą atlikti perdangos remontą, parenkant rangovą konkurso būdu pagal pigiausią darbų atlikimo vertę, o dėl stogo remonto darbų atlikti namo savininkų apklausą raštu (t.1, b.l. 31). 2009-07-20 protokole nurodyta, jog patalpų savininkų apklausa raštu dėl gyvenamojo namo stogo dangos remonto neįvyko, nes iš įteiktų 17 biuletenių grąžinti tik 6 (t.1, b.l. 45). 2009-08-14 komisija surašė aktą, kuriame nurodė, kad daugiabučio gyvenamojo namo stogo danga akivaizdžiai neatitinka techninių reikalavimų, numatytų statybos reglamente, kitų aktų, reglamentuojančių esminius statinio reikalavimus ir turi avarinės būklės požymių, todėl pasiūlė vadovui priimti privalomą sprendimą dėl namo stogo remonto darbų atlikimo (t.1, b.l. 46). Todėl ieškovės direktorius 2009-09-29 įsakymais Nr. V l-21 ir Nr. VI-21-1 pavedė vyr. finansininkei priskaičiuoti mokesčius už stogo remonto darbus butų ir kitų patalpų savininkams po statybos rangovų, parinktų konkurso būdu ir atliktų darbų priėmimo aktų pasirašymo pagal laimėtą konkurse darbų atlikimo vertę bei nurodė stogo ir perdangos remonto darbams apmokėti panaudoti gyventojų surinktas kaupiamąsias lėšas (t.1, b.l. 47, 48). 2010-03-22 neeilinio bendrovės komisijos patikrinimo aktu nustatyta, kad namo 8 buto lubų laikančios medinės konstrukcijos supuvusios, lubos įlinkusios. Aktą surašiusi komisija padarė išvadą, kad 8 buto lubų laikančios medinės konstrukcijos akivaizdžiai neatitiko privalomų statybos techninių reglamentų reikalavimų (t.1, b.l. 65). Todėl įgyvendinant privalomus statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus ieškovės direktorius 2010-03-25 ir 2010-03-26 įsakymais Nr. Vl-23 ir Nr. Vl-23-1 (t.1, b.l. 66,67) pavedė finansų direktorei priskaičiuoti mokesčius už lubų laikančių medinių konstrukcijų remonto darbus patalpų savininkams. Pažymėtina, jog gyvenamojo namo ir jo elementų kasmetines ir neeilines apžiūras privalo atlikti specialistų grupė (komisija), kurios vadovas privalo turėti bet kurios statybos techninės veiklos pagrindinės srities vadovo atestatą (Reglamento 17.2 p.). Ieškovės sudarytoje komisijoje nuolat dalyvaudavo specialistai (Z. M., R. L., G. K.), kuriems suteikta teisė eiti ypatingojo statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas (t.2, b.l. 46-49).

12Reglamento 22 p. nurodyta, jog apžiūrų metu atskleidus deformacijų, defektų ar grubių namo naudojimo ir priežiūros taisyklių pažeidimų, dėl kurių kyla pavojus žmonių sveikatai ar aplinkai arba galimi dideli materialiniai nuostoliai, atsakingas už apžiūrą asmuo privalo nedelsdamas apie tai informuoti namo savininką (bendraturčius) arba jį (juos) atstovaujančią daugiabučio namo savininkų bendrijos valdybą (bendrijos pirmininką), arba daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų jungtinės veiklos sutartimi įgaliotą atstovą, arba butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratorių. Asmuo, kuriam pranešta apie namo, jo konstrukcijų ar inžinerinės įrangos kritinę būklę, turi nedelsdamas imtis veiksmų, apsaugančių žmones, aplinką ir pastatą nuo galimų pasekmių. Pašalinus grėsmę, surašomas atliktų darbų aktas. Jis įregistruojamas namo techninės priežiūros žurnale (Reglamento 23 p.). Ieškovė, būdama administratoriumi, teisės aktų nustatyta tvarka organizavo gyvenamojo namo butų bei kitų patalpų savininkų susirinkimus, tačiau jiems neįvykus dėl savininkų nedalyvavimo, privalėjo pasinaudoti teisės aktų suteikta teise ir priimti sprendimus dėl bendrojo naudojimo objektų naudojimo ir priežiūros privalomųjų reikalavimų įgyvendinimo. Klaipėdos miesto butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatų, patvirtintų Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2008-09-30 įsakymu Nr. AD1-1865 (toliau – Įsakymas), 8.1 p. nurodyta, jog administratorius turi teisę priimti sprendimus dėl bendrojo naudojimo objektų naudojimo ir priežiūros privalomųjų reikalavimų įgyvendinimo. Kartu pažymėtina, jog ieškovė ne tik informuodavo butų bei kitų patalpų savininkus apie priimtus sprendimus šaukdama susirinkimus, bet ir atsakydama į gyventojų paklausimus (t. 1, b.l. 152-156, 157, 159, 162, 164-165). Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, atmestini atsiliepimo teiginiai, jog ieškovė pažeidė imperatyvias teisės normas, vienašališkai nusprendė atlikti gyvenamojo namo remontus, nebendradarbiavo su butų bei patalpų savininkais. Taip pat atmestinas atsiliepimo teiginys, jog ieškovė neturi reikalavimo teisės atsakovams, kadangi nėra atsiskaičiusi su UAB „( - )“. Teismas pažymi, jog pagrindinis UAB „Vitės valdos“ uždavinys yra įgyvendinti teisės aktų privalomuosius reikalavimus, susijusius su daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų naudojimu, priežiūra ir kitokiu tvarkymu. Įgyvendindamas pagrindinį uždavinį administratorius, be kitų teisių, turi teisę pirkti ilgalaikes paslaugas – nuolatinę techninę priežiūrą, teritorijos tvarkymą ar namo remonto bei kitokio tvarkymo darbus. Už bendrojo naudojimo objektų remontą ar kitokius tvarkymo darbus, administratorius apskaičiuoja patalpų savininkų mėnesius mokesčius (Įsakymo 11 p.). Pažymėtina, jog administratorius nėra juridinis asmuo, teikiantis kreditavimo paslaugas. Todėl su rangovu ar kitais paslaugų teikėjais atsiskaito ne savo lėšomis, o lėšomis, surinktomis iš butų bei kitų patalpų savininkų. Todėl atmestinas atsiliepimo teiginys, jog ieškovė, tik atsiskaičiusi su rangovu, turi teisę reikšti reikalavimą atsakovams (butų bei kitų patalpų savininkams). Priešingas teisės normų aiškinimas sudarytų kliūtis administratoriui vykdyti funkcijas, numatytas teisės aktuose ir tokiu būdu būtų iškreipiama administratoriaus instituto esmė.

13Nagrinėjamoje byloje tarp šalių taip pat kilo ginčas dėl iš atsakovų priteistinų remonto (perdenginio remonto, stogo remonto bei medinės perdangos remonto) darbų išlaidų dydžio. Atsakovai atsiliepime nurodo, jog ekspertizės akto 8, 9, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 20 išvadose (t.12, b.l. 97-98) nurodyta, jog atliktų darbų aktuose nurodyti atliktų darbų bei panaudotų medžiagų kiekiai neatitinka ekspertizės išvadose nurodytų kiekių, atliktų darbų kainos turėtų būti mažesnės negu nurodoma aktuose, nurodytas pelno procentas neatitinka konkursui pateiktoje sąmatoje nurodyto pelno procento. Pagal įstatymo nustatytą bendrąją įrodinėjimo naštą, šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 12, 178 str.). Ieškovė, pareikšdama reikalavimus iš atsakovų priteisti įsiskolinimus už priskaičiuotas remontų išlaidas, nagrinėjamojoje byloje pateikė rangos sutartis, lokalines sąmatas, atliktų darbų aktus, išrašytas PVM sąskaitas-faktūras. Statybos rangą reglamentuojančiose CK normose nėra nuostatų dėl statybos rangos darbų kainos apskaičiavimo būdų ar kriterijų. Nagrinėjamoje byloje buvo paskirta stogo remonto darbų statybinė teismo ekspertizė. Kaip minėta, ekspertizės išvadose konstatuoti neatitikimai atliktų darbų aktuose. Pažymėtina, jog eksperto išvada – tai įstatymų nustatyta tvarka paskirto asmens, turinčio specialių mokslo, technikos, amato ar kitų sričių žinių, raštu išdėstyta nuomonė, gauta atlikus tam tikrus tyrimus siekiant atsakyti į teismo pateiktus klausimus (CPK 216 str.). Kaip yra nurodyta kasacinio teismo praktikoje, konkretūs faktiniai duomenys, gauti ekspertinio tyrimo metu, gali būti įvertinti kritiškai, t. y. atmesti kaip įrodymas, jei manoma, kad jie nepagrįsti, nepatikimi ar turi kitokių trūkumų. Kritiškai vertinti eksperto išvadą ar jos dalį galima tada, kai ekspertizės turinys prieštaringas, kai išvados neišplaukia iš tyrimo eigos, kai išvada pateikta dėl to, dėl ko tyrimas neatliktas arba jis atliktas neišsamiai, ir kitais panašiais atvejais, kai kyla pagrįstų abejonių dėl ekspertinio tyrimo eigos ir rezultatų. Taip pat ekspertizės duomenys gali būti atmetami tada, kai jie prieštarauja kitiems bylos įrodymams, nes teismo ekspertizė, kaip įrodymas, neturi išankstinės galios (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-05-18 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-163/2010). Taigi ekspertizės aktas turi būti vertinamas kartu su kitais įrodymais pagal bendrąsias įrodymų vertinimo taisykles. Teismas gali nesutikti su eksperto išvada, tokio nesutikimo motyvus išdėstydamas bylos sprendime arba nutartyje (CPK 218 str.). Nagrinėjamu atveju ekspertas teikė išvadas, jog UAB „( - )“ atliktų darbų akte nurodyti panaudotų medžiagų kiekiai neatitinka faktiškai reikalingų medžiagų kiekiams (9, 11, 14, 18 išvados), neteisingai sudaryta sąmata/neteisingai taikomi darbų įkainiai (13, 18 išvados), taip pat teigė, jog nurodytas pelno procentas neatitinka konkursui pateiktoje sąmatoje nurodyto pelno procento (20 išvada). Pažymėtina, jog CK 6.653 str. nedetalizuota, o statybos rangos normose nėra nuostatų, detalizuojančių, kas sudaro rangos sutarties darbų kainą, ar jos dalį – rangovo atlikto darbo atlyginimą. Tai gali būti darbų atlikimui panaudotos medžiagos, tiesiogiai ir netiesiogiai rangos objekte dirbusių rangovo darbuotojų apmokėjimui skirtos lėšos, rangovo pelno dalis, jo mokėtini mokesčiai, nenumatytos ar pridėtinės išlaidos ir kitos sumos. Statybos rangos sutarties šalys gali susitarti į sąmatas įtraukti ir daugiau sudedamųjų dalių bei susitarti dėl jų tarifų ar taikymo tvarkos. Atlikdamas arba pirkdamas tokius darbus (paslaugas), administratorius privalo įvertinti jų kainos ir kokybės santykį. Kainos ir kokybės santykio įvertinimas negali būti formalus t. y. administratorius privalo įsitikinti, jog darbų (paslaugų) kaina atitinka tokių darbų (paslaugų) rinkos kainą. Tik laikantis šių reikalavimų patirtos išlaidos gali būti pripažintos išlaidomis namui išlaikyti ir išsaugoti, kurias privalo apmokėti butų ir kitų patalpų savininkai. Kitos nei nurodytos išlaidos gali atsirasti tik dėl administratoriaus netinkamo pareigų vykdymo, todėl administratorius neturi teisės į jų atlyginimą. Rangos sutarties šalims nenurodžius darbų kainos yra pagrindas taikyti CK 6.198 str. nuostatas dėl sutarties kainos ir spręsti, kad šalys turėjo omenyje kainą, kurią sutarties sudarymo metu toje verslo srityje buvo įprasta imti už tokį pat įvykdymą atitinkamomis aplinkybėmis, o jeigu ši kaina neegzistuoja, – atitinkančią protingumo kriterijus kainą. Kadangi nagrinėjamoje byloje nustatinėti statybos rangos įprastinę kainą nebuvo pagrindo, nes UAB „Vitės valdos“ ir UAB „( - )“ 2009-10-29 rangos sutartimi sutarė dėl darbų kainos, todėl darytina išvada, kad nebuvo teisinio pagrindo vadovautis eksperto išvadomis, kuriose skaičiuojamieji dydžiai grindžiami rekomendacijomis. Pažymėtina, jog pateiktos išvados dėl taikyto darbų įkainio, tam tikrų darbų įtraukimo į atliktų darbų aktą, esant rangos sutarties šalių susitarimui dėl darbų kainos, nepagrindžia atsakovų teiginių, kad buvo atlikti pertekliniai darbai, ar, kad jie buvo atlikti netinkamai ir, kad remontuojant namo stogą nebuvo atlikti darbai ar nebuvo panaudotos lokalinėje sąmatoje bei atliktų darbų aktuose nurodytos medžiagos, kas sudarytų pagrindą mažinti prašomą priteisti įsiskolinimą. Atsakovai byloje surinktais įrodymais neįrodė, kad administratorius sudarė rangos sutartį neįvertinęs jos kainos ir kokybės santykio, jog darbų (paslaugų) kaina neatitinka tokių darbų (paslaugų) rinkos kainos. Pažymėtina, kad atliekamų darbų kaina yra lanksčiausias rinkodaros komplekso elementas, be paminėtų, iš kitų byloje esančių duomenų matyti, kad pasiūlymus atlikti namo stogo remonto darbus be ieškovės pasirinkto rangovo buvo pateikusios dar dvi bendrovės, ieškovės pasirinkto rangovo pasiūlymas buvo mažiausias (t.1, b.l. 50-51.). Atsižvelgiant į tai, kad tarp UAB „Vitės valdos“ ir UAB ( - )“ sudaryta rangos sutartimi, taip pat 2009-06-03 rangos sutartimi tarp UAB „Vitės valdos“ ir UAB „( - )“, 2210-03-25 rangos sutartimi tarp UAB „Vitės valdos“ ir UAB „( - )“ atlikti remonto darbai atitiko įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytus privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus bei, kad byloje surinkti įrodymai patvirtina atliktų darbų ir jų kainos pagrįstumą, darytina išvada, kad atsakovai privalo proporcingai savo daliai apmokėti namo remonto išlaidas.

14UAB „( - )“ Atlikus stogo remonto darbus už 154728,75 Lt, pagal atliktų darbų aktą (t.1, b.l.61-62) ir 2010-06-17 PVM sąskaitą faktūrą VIK Nr. 10/021 (t.1, b.l.63) bei už perdengimo remonto darbus 8984,50 Lt (t.1, b.l. 42-43, 44) sumai buvo paskaičiuoti mokesčiai visiems namo bendrasavininkams sumokėti per 12 mėn. pagal jų užimamą plotą, atsižvelgiant į priskaičiuotas kaupiamąsias lėšas. Atsakovui J. V. už atliktus remonto darbus priskaičiuota mokėti 5097,65 Lt, mokant 11 mėn. po 424,80 Lt, paskutinį mėnesį 424,85 Lt. Atsakovui D. B. priskaičiuota mokėti 5416,74 Lt, mokant 6 mėn. po 451,39 Lt ir 6 mėn. po 451,40 Lt. Atsakovei R. M. priskaičiuota mokėti 3856,16 Lt, mokant 11 mėn. po 321,35 Lt, paskutinį mėnesį 321,31 Lt. Atsakovui V. S. priskaičiuota mokėti 5363,23 Lt, mokant 11 mėn. po 446,94 Lt, paskutinį mėnesį 446,89 Lt. Atsakovei S. K. priskaičiuota mokėti 3929,60 Lt, mokant 11 mėn. po 327,47 Lt, paskutini 327, 43 Lt. Atsakovėms I. P. ir D. K. priskaičiuota mokėti 4057,88 Lt., mokant 8 mėn. po 338,16 Lt ir 4 mėn. po 338,15 Lt. Atsakovams L. G. ir S. G. priskaičiuota mokėti 5505,05 Lt, mokant 11 mėn. po 458,75 Lt, paskutinį mėnesį 458,80 Lt. Atsakovei UAB „ ( - )“ iš viso priskaičiuota mokėti 15727,55 Lt, t. y. 7397,93 Lt už 60,41 kv. m., mokant 11 mėn. po 616,49 Lt, paskutinį mėnesį 616,53 Lt ir 8329,62 Lt už 77,19 kv. m. negyvenamas patalpas, mokant 11 mėn. po 694,14 Lt, paskutinį mėnesį 694,08 Lt. Atsakovei UAB „( - )“ priskaičiuota mokėti 9788,38 Lt, mokant 11 mėn. po 815,70 Lt, paskutinį mėnesį 815,68 Lt. UAB „( - )“ priskaičiuota mokėti 9264,09 Lt, mokant 11 mėn. po 772,01 Lt, paskutinį mėnesį 771,98 Lt. Atsakovams kiekvieną mėnesį buvo pateikiamos sąskaitos, tačiau jie mokėjo ne visus priskaičiuotus mokesčius, todėl pagal pateiktas mokesčių paskaičiavimo pažymas iki 2010-11-01 susidarė įsiskolinimai: D. B. - 8111,75 Lt (t.7, b.l. 161-162), R. M. - 5650,06 Lt (t6., b.l.81-82), V. S.- 7975,09 Lt (t.9, b.l. 24-25), S. K.- 6282,34 Lt (t.5, b.l.81-82), I. P. ir D. K.- 5905,69 Lt (t.11, b.l. 101-102), L. G. ir S. G.- 8184,86 Lt (t.4, 81-82), UAB „( - )“- 7548,54 Lt (3520,35 Lt už butą ir 4028,19 Lt už negyvenamas- ofiso patalpas(t.12, b.l. 104-105)), UAB „( - )“ - 4674,09 Lt (t.10, b.l. 83), UAB „( - )“ - 4468,15 Lt (t.1, b.l. 81). Atsakovai ir toliau mokėjo ne visus priskaičiuotus mokesčius, todėl pagal pateikiamas pažymas apie priskaičiuotus ir sumokėtus mokesčius susidarė skolos: D. B.- 3345,85 Lt už laikotarpį nuo 2010-11-01 iki 2012-07-01, R. M.- 2249,41 Lt už laikotarpį nuo 2010-11-01 iki 2012-06-01, V. S.- 3128,53 Lt už laikotarpį nuo 2010-11-01 iki 2012-06-01, S. K.- 3042,50 Lt už laikotarpį nuo 2010-11-01 iki 2012-08-01, I. P. ir D. K.- 2329,23 Lt už laikotarpį nuo 2010-11-01 iki 2012-07-01, L. G. ir S. G.- 3262,65 Lt už laikotarpį nuo 2010-11-01 iki 2012-08-01, UAB „( - )“- 9174,38 Lt (4315,47 Lt už 60,41 kv. m. butą ir 4858,91 Lt už 77,19 kv. m. negyvenamas patalpas) už laikotarpį nuo 2010-11-01 iki 2012-08-01, UAB „( - )“ -5709,87 Lt už laikotarpį nuo 2010-11-01 iki 2012-08-01, UAB „( - )“- 5404,05 Lt už laikotarpį nuo 2010-11-01 iki 2012-08-01. Iš byloje esančių pažymų nustatyta, jog atsakovai ieškovei skolingi: J. V.- 2873,22 Lt (t.13, b.l. 48), D. B.- 11457,60 Lt (8111,75 Lt + 3345,85 Lt = 11457,60 Lt) (t.13, b.l. 49), R. M. - 7899,47 Lt (5650,06 Lt + 2249,41 Lt = 7899,47 Lt), V. S. - 11103,62 Lt (7975,09 Lt + 3128,53 Lt = 11103,62 Lt), S. K.- 9324,84 Lt (6282,34 Lt + 3042,50 Lt = 9324,84 Lt) (t.13, b.l. 50), I. P. ir D. K. - 8234,92 Lt (5905,69 Lt + 2329,23 Lt = 8234,92 Lt) (t.13, b.l. 51), L. G. ir S. G. - 11447,51 Lt (8184,86 Lt + 3262,65 Lt = 11447,51 Lt) (t.13, b.l. 52), UAB „( - )“- 16722,92 Lt (7548,54 Lt + 9174,38 Lt = 16722,92 Lt) (t.13, b.l. 13), UAB „( - )“ - 10383,96 Lt (4674,09 Lt + 5709,87 Lt = 10383,96 Lt) (t.13, 55), UAB „( - )“- 9872,20 Lt (4468,15 Lt + 5404,05 Lt = 9872,20 Lt) (t. 13, b.l. 56). Nagrinėjamoje byloje duomenų apie, tai atsakovai būtų sumokėję nurodytas sumas nėra, todėl minėtos pinigų sumos priteistinos iš atsakovų.

15Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas (CK 6.210 str. 1 d.). Kai abi sutarties šalys yra verslininkai ar privatūs juridiniai asmenys, tai už termino praleidimą mokamos 6 procentų dydžio metinės palūkanos, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Todėl ieškovei iš atsakovų fizinių asmenų priteistinos 5 procentų, o iš juridinių asmenų – 6 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str.).

16CPK 93 str. 1 d. nustatyta, jog šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Iš bylos medžiagos nustatyta, jog ieškovė pateikdama ieškinius bei patikslintą ieškinį sumokėjo žyminį mokestį, todėl ieškovei iš atsakovų priteistinas žyminis mokestis. Taip pat ieškovė turėjo 2500 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti, todėl minėtos išlaidos priteistinos iš atsakovų. Be to, iš atsakovės UAB „( - )“ ieškovei priteistinos 400 Lt išlaidos, susijusios su laikinųjų apsaugos priemonių taikymu.

17Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 259 str., 260 str., 268 str., 269 str., 270 str., teismas

Nutarė

18patikslintą ieškinį patenkinti visiškai.

19Priteisti iš atsakovo J. V. 2873,22 Lt skolos, 98,00 Lt žyminio mokesčio, 208,33 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti ir 5 % dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. nuo 2010-12-28, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ieškovės UAB „Vitės valdos“ naudai.

20Priteisti iš atsakovo D. B. 11457,60 Lt skolos, 344,00 Lt žyminio mokesčio, 208,33 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti ir 5 % dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. nuo 2010-12-07, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ieškovės UAB „Vitės valdos“ naudai.

21Priteisti iš atsakovės R. M. 7899,47 Lt skolos, 237,00 Lt žyminio mokesčio, 208,33 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti ir 5 % dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. nuo 2010-12-07, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ieškovės UAB „Vitės valdos“ naudai.

22Priteisti iš atsakovo V. S. 11103,62 Lt skolos, 333,00 Lt žyminio mokesčio, 208,33 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti ir 5 % dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. nuo 2010-12-07, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ieškovės UAB „Vitės valdos“ naudai.

23Priteisti iš atsakovės S. K. 9324,84 Lt skolos, 280,00 Lt žyminio mokesčio, 208,33 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti ir 5 % dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. nuo 2010-12-16, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ieškovės UAB „Vitės valdos“ naudai.

24Priteisti iš atsakovių I. P. ir D. K. po 4117,46 Lt skolos, po 123,50 Lt žyminio mokesčio, po 208,33 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti ir po 5 % dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. nuo 2010-12-07, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ieškovės UAB „Vitės valdos“ naudai.

25Priteisti iš atsakovų L. G. ir S. G. po 5723,76 Lt skolos, po 173,50 Lt žyminio mokesčio, po 208,33 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti ir po 5 % dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. nuo 2010-12-16, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ieškovės UAB „Vitės valdos“ naudai.

26Priteisti iš atsakovės UAB „( - )“ 16722,92 Lt skolos, 502,00 Lt žyminio mokesčio, 608,33 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti ir 6 % dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. nuo 2011-01-10, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ieškovės UAB „Vitės valdos“ naudai.

27Priteisti iš atsakovės UAB „( - )“ 10383,96 Lt skolos, 312,00 Lt žyminio mokesčio, 208,33 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti ir 6 % dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. nuo 2010-12-30, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ieškovės UAB „Vitės valdos“ naudai.

28Priteisti iš atsakovės UAB „( - )“ 9872,20 Lt skolos, 296,00 Lt žyminio mokesčio, 208,33 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti ir 6 % dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. nuo 2010-12-31, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ieškovės UAB „Vitės valdos“ naudai.

29Laikinąsias apsaugos priemones, taikytas Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012-03-22 nutartimi atsakovės UAB „( - )“ atžvilgiu, palikti galioti iki teismo sprendimo įvykdymo.

30Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Darius Kurpavičius,... 2. ieškovė UAB „Vitės valdos“ kreipėsi į teismą su patikslintu... 3. Atsakovai V. S. (t. 1, b.l. 86-88), UAB „( - )“ (t.3, b.l. 84-86), L. G. ir... 4. Ieškovės atstovė bei trečiojo asmens atstovas teismo posėdžio metu prašo... 5. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 6. Byloje šalių paaiškinimais bei rašytine bylos medžiaga nustatyta, kad... 7. Nagrinėjamoje byloje kilo teisės normų, reglamentuojančių butų ir kitų... 8. Šioje byloje pareikštu patikslintu ieškiniu ieškovė prašo priteisti iš... 9. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, jog name, esančiame adresu S. Š. 8,... 10. Tarp šalių taip pat kilo ginčas dėl atliktų darbų priskyrimo statinio... 11. Atsiliepimuose bei ekspertizės akte taip pat nurodyta (2 išvada), jog prieš... 12. Reglamento 22 p. nurodyta, jog apžiūrų metu atskleidus deformacijų,... 13. Nagrinėjamoje byloje tarp šalių taip pat kilo ginčas dėl iš atsakovų... 14. UAB „( - )“ Atlikus stogo remonto darbus už 154728,75 Lt, pagal atliktų... 15. Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5... 16. CPK 93 str. 1 d. nustatyta, jog šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos... 17. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 259 str., 260 str., 268... 18. patikslintą ieškinį patenkinti visiškai.... 19. Priteisti iš atsakovo J. V. 2873,22 Lt skolos, 98,00 Lt žyminio mokesčio,... 20. Priteisti iš atsakovo D. B. 11457,60 Lt skolos, 344,00 Lt žyminio mokesčio,... 21. Priteisti iš atsakovės R. M. 7899,47 Lt skolos, 237,00 Lt žyminio mokesčio,... 22. Priteisti iš atsakovo V. S. 11103,62 Lt skolos, 333,00 Lt žyminio mokesčio,... 23. Priteisti iš atsakovės S. K. 9324,84 Lt skolos, 280,00 Lt žyminio mokesčio,... 24. Priteisti iš atsakovių I. P. ir D. K. po 4117,46 Lt skolos, po 123,50 Lt... 25. Priteisti iš atsakovų L. G. ir S. G. po 5723,76 Lt skolos, po 173,50 Lt... 26. Priteisti iš atsakovės UAB „( - )“ 16722,92 Lt skolos, 502,00 Lt žyminio... 27. Priteisti iš atsakovės UAB „( - )“ 10383,96 Lt skolos, 312,00 Lt žyminio... 28. Priteisti iš atsakovės UAB „( - )“ 9872,20 Lt skolos, 296,00 Lt žyminio... 29. Laikinąsias apsaugos priemones, taikytas Klaipėdos miesto apylinkės teismo... 30. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...