Byla e2-2220-880/2018
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus regiono apylinkės teismo Širvintų rūmų teisėjas Linas Zinkevičius rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą, pagal ieškovo UAB „Ecoservice“ ieškinį atsakovei D. M. dėl skolos priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovės 128,99 eurų skolą, 5 procentų dydžio metines procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas. Reikalavimą grindžia 2008 m. lapkričio 11 d. tarp ieškovo ir atsakovės sudaryta sutartimi dėl komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų, kurios pagrindu kiekvieną mėnesį iš atsakovei perduoto komunalinių atliekų konteinerio rinko ir vežė atliekas, tačiau atsakovė už suteiktas paslaugas neatsiskaitė.

4Atsakovei D. M. ieškinio su priedais kopijos ir teismo pranešimas įteikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka pasirašytinai. Ieškovas ieškinyje prašo priimti sprendimą už akių, jeigu atsiliepimas nebus pateiktas, todėl sprendimas už akių yra priimamas (CPK 142 straipsnio 4 dalis).

5Teismas

konstatuoja:

6Ieškinys tenkintinas visiškai

7Sprendimo už akių priėmimas – tai specifinis ginčų civilinėje byloje sprendimo būdas, kai vienai iš proceso šalių be pateisinamų priežasčių procese elgiantis pasyviai, kitos šalies prašymu teismas priima sprendimą už akių byloje pateiktų įrodymų pagrindu. Sprendimo už akių instituto tikslas – išplėsti asmenų subjektinių teisių teisminės gynybos ir dispozityvumo principo ribas, taip pat užkirsti kelią galimam piktnaudžiavimui procesinėmis teisėmis bei nustatyti šalies pasyvaus elgesio civiliniame procese padarinius. Tuo siekiama skatinti šalis rūpintis proceso eiga, greitu ir ekonomišku bylos išnagrinėjimu, laiku ir rūpestingai pateikti savo poziciją teismui, sąžiningai naudotis procesinėmis teisėmis, nevilkinti proceso. Sprendimo už akių priėmimo sąlygos įtvirtintos civilinio proceso kodekso 285 straipsnyje. Minėtas straipsnis numato, kas sprendimas už akių gali būti priimtas tais atvejais, kai neatvyksta į teismo posėdį viena iš šalių, kuriai tinkamai pranešta apie teismo posėdžio laiką ir vietą ir iš jos negautas pareiškimas nagrinėti bylą jai nedalyvaujant, o atvykusi šalis prašo tokio sprendimo priėmimo, taip pat kitais CPK numatytais atvejais. CPK 142 straipsnio ketvirtoji dalis numato, kad teismas turi teisę priimti sprendimą už akių ir tuo atveju, jeigu, esant ieškovo prašymui, atsakovas be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikia atsiliepimo į ieškinį. Taigi sprendimas už akių gali būti priimtas, kai, būdama tinkamai informuota apie bylos nagrinėjimą, šalis nevykdo procesinės pareigos rūpintis proceso skatinimu arba piktnaudžiauja procesinėmis teisėmis, siekdama nepagrįstai užtęsti (vilkinti) bylos nagrinėjimą.

8Vadovaujantis CPK 285 straipsnio 2 dalies nuostatomis, teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

9Byloje nustatyta, kad ieškovas UAB „Ecoservice“ yra sudaręs su Širvintų rajono savivaldybe paslaugų teikimo sutartį Dėl komunalinių atliekų surinkimo ir išvežimo paslaugų teikimo Širvintų rajono savivaldybės teritorijoje, kurios pagrindu vienintelis turi teisę teikti atliekų surinkimo ir išvežimo paslaugas Širvintų rajono savivaldybės gyventojams. ( - ) ieškovas su atsakove sudarė sutartį Dėl komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų Nr. ( - ), kuria ieškovas įsipareigojo teikti atsakovei mišrių komunalinių atliekų surinkimo ir išvežimo paslaugas bei aprūpinti atliekų surinkimo konteineriais, o atsakovė įsipareigojo už suteiktas paslaugas laiku ir tinkamai apmokėti, tačiau šios pareigos tinkamai nevykdo, todėl nuo 2016 m. balandžio 1 d. iki 2017 m. birželio 30 d., liko skolinga ieškovui 128,99 eurų.

10Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 6.38 straipsnyje nustatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai ir nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. CK 6.59 straipsnis nustato draudimą kuriai nors šaliai vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas. CK 6.256 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta nuostata, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 straipsnis).

11Ieškovas prašo priteisti iš atsakovės 128,99 eurų skolą. Byloje nėra duomenų apie tai, kad atsakovė būtų atsiskaičiusi su ieškovu. Atsižvelgiant į tai, ieškovo reikalavimas dėl skolos priteisimo, laikytinas pagrįstu ir yra tenkintinas.

12CK 6.37 straipsnio 2 dalyje ir 6.210 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo atsakovas ieškovui taip pat privalo mokėti įstatymo nustatyto dydžio palūkanas, t. y. 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Todėl ieškovui iš atsakovės priteisiamos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą, skaičiuojamos nuo bylos iškėlimo teisme dienos, tai yra nuo 2016 m. liepos 14 d., iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

13CPK 93 straipsnio 1 dalis nurodo, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Todėl ieškovui iš atsakovės priteisiama 15 eurų žyminio mokesčio ir 60 eurų už ieškinio parengimą.

14Kadangi iš atsakovės priteistinos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu yra mažesnės, negu Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 1R-298/1K-290, nustatyta minimali 3 eurų suma, todėl jos iš atsakovės nepriteisiamos (CPK 96 straipsnio 6 dalis).

15Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 285-286 straipsniais,

Nutarė

16Ieškinį patenkinti visiškai.

17Priteisti ieškovui UAB „Ecoservice“ (į. k. 123044722) iš atsakovės D. M. (a. k. ( - ) 128,99 eurų skolą, 5 procentų dydžio metines palūkanas, skaičiuojamas nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t. y. nuo 2018 m. sausio 19 d., iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, ir 75 eurų bylinėjimosi išlaidas.

18Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę pateikti Vilniaus regiono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, atitinkantį Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 287 straipsnio reikalavimus.

19Ieškovas per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę apskųsti sprendimą už akių apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus regiono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai