Byla 2-27053-155/2013
Dėl skolos priteisimo, gautą prašymą tvirtinti taikos sutartį

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Rima Krušnienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinėje byloje Nr. 2-27053-155/2013 pagal ieškovo UAB ( - ) ieškinį atsakovams E. B. ir A. J. B. dėl skolos priteisimo, gautą prašymą tvirtinti taikos sutartį, ir

Nustatė

22012-07-27 teisme buvo gautas ieškovo UAB ( - ) ieškinys dėl skolos priteisimo, pareikštas atsakovams E. B. ir A. J. B.. Ieškinys priimtas 2012-09-20.

3Bylos nagrinėjimo metu 2013-08-06 d. gauta taikos sutartis, prašoma ją patvirtinti.

4Pateikta taikos sutartis tvirtinama dėl tokių aplinkybių:

5Taikos sutartis sudaryta šalių valia. Taikos sutartį pasirašė tinkamos šalys. Pateiktos tvirtinti taikos sutarties sąlygos nepažeidžia šalių teisių ar jų teisėtų interesų. Taip pat šios pateiktos tvirtinti taikos sutarties sąlygos nepažeidžia neįtrauktų į bylą asmenų jų teisių, nes jokioms kitoms šalims sutarties sąlygomis nėra uždedamos nei teisės nei pareigos. Pateikta tvirtinti sutartis atitinka įstatymus, nepažeidžia viešojo intereso. Todėl ji yra tvirtinama. Patvirtinus taikos sutartį byla nutraukiama. Patvirtinus taikos sutartį byla nutraukiama, sugrąžinamas ieškovui 75 proc. sumokėto žyminio mokesčio už ieškinį. Ieškovas sumokėjo 738 lt žyminį mokestį pradinėje byloje Nr. 2-4178-155/2013, kurioje bendra ieškinio suma buvo 24 597,7 lt. Atsižvelgiant į tai, kad civilinė byla Nr. 2-4178-155/2013 išskirta į atskiras bylas, ieškovui šioje byloje turėtų būti priteista iš atsakovų žyminio mokesčio dydis, lygus tenkintinai ieškinio daliai, t.y. 55,07 lt. Kadangi byla baigiama taikos sutartimi, ieškovui grąžintinas 75 proc. žyminio mokesčio dydis nuo 55,07 lt žyminio mokesčio sumos sudaro 41,03 lt Vadovaujantis LR CPK 42 str. 1 d., 140 str. 3 d., 293 str. 3 d.

Nutarė

6Patvirtinti šalių sudarytą taikos sutartį.

7Civilinėje byloje Nr. 2-27053-155/2013 dėl skolos priteisimo pagal ieškovo UAB „Senamiesčio ūkis“ ieškinį atsakovams E. B. ir A. J. B., patvirtinti sekančio turinio šalių sudarytą taikos sutartį:

TAIKOS SUTARTIS

2013-08-05, Vilnius

10UAB ( - ), kodas ( - ) adresas ( - ), atstovaujama advokatės L. R., (Ieškovas) ir E. B., a. k. ( - ), gyv. ( - ) bei A. J. B., a. k. ( - ). gyv. Pienių l, Vilnius, atstovaujamas sutuoktinės E. B., (Atsakovai) (toliau - Ieškovas ir Atsakovai kartu vadinami Šalys), Atsižvelgiant į tai, kad Vilniaus miesto apylinkės teisme yra nagrinėjama civilinė byla (Nr. 2-27053-155/2013) pagal ieškovo UAB ( - ) ieškinį atsakovams E. B. ir A. J. B. solidariai dėl l 835,65 Lt skolos už remonto darbus, 5 proc. dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo ir Salys siekia taikiai užbaigti šią civilinę bylą, susitarė ir pasirašė šią sutartį:

  1. Ieškovas šia sutartimi sutinka sumažinti skolos sumą iki l 200 Lt ir šios sumos sumokėjimą laikyti visišku Ieškiniu pareikštų reikalavimų įvykdymu.
  2. Atsakovai įsipareigoja sumokėti Ieškovui l 200 Lt (vieno tūkstančio dviejų šimtų litų) dydžio skolą.
  3. Atsakovai įsipareigoja sumokėti Ieškovui šios sutarties 2 p. nurodytą skolą į Ieškovo banko sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB SEB banke, arba grynaisiais pinigais į Ieškovo kasą ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo teismo nutarties patvirtinti šią taikos sutartį įsiteisėjimo dienos.
  4. Ieškovas atsisako visų kitų ieškinio reikalavimų (palūkanų, bylinėjimosi išlaidų) Atsakovų atžvilgiu.
  5. Kiekviena Šalis pati apmoka savo turėtas bylinėjimosi išlaidas.
  6. Šalys patvirtina, kad joms yra žinomos ir suprantamos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 293-294 straipsniuose numatytos sutarties sudarymo ir bylos nutraukimo procesinės pasekmės, t. y. civilinę bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama. Šios teisinės pasekmės atitinka tikrąją Šalių valią, išreiškiamą sudarant šią sutartį.
  7. Šalys susitaria, kad ši sutartis neriboja ir neatima iš bet kurios šios sutarties Šalies teisės jos pasirinktu būdu reikalauti, kad kita Šalis vykdytų šioje sutartyje nurodytus įsipareigojimus.
  8. Ši sutartis įsigalioja ir yra privaloma vykdyti visiems ją pasirašiusiems asmenims nuo jos pasirašymo momento.
  9. Ši sutartis sudaroma 3 vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai ir Vilniaus miesto apylinkės teismui.
  10. Šalių rekvizitai ir parašai
IEŠKOVAS: _____________________________________ UAB ( - ), j.a.k. ( - ) ( - ) Banko sąskaitos Nr. ( - ) Atstovaujama adv. L. R.

11ATSAKOVAI:

12(Parašai)

13____________________________________

14E. B., a.k. ( - )

15( - )

16A. J. B., a.k. ( - )

17( - ), atstovaujamas E. B.

18Civilinę bylą Nr. 2-27053-155/2013 dėl skolos priteisimo pagal ieškovo UAB ( - ) ieškinį atsakovams E. B. ir A. J. B. dėl skolos priteisimo, nutraukti.

19Įpareigoti Valstybinę mokesčių inspekciją prie LR Finansų ministerijos (kodas 188659752) grąžinti ieškovui UAB ( - ), į.k. ( - ), 75 proc. žyminio mokesčio – 41,03 Lt ( keturiasdešimt vieną litą 3 ct).

20Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui, paduodant atskirąjį skundą į Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai