Byla A-1661-602/2020
Dėl įpareigojimo atlikti veiksmus

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Ramūno Gadliausko, Ričardo Piličiausko (kolegijos pirmininkas) ir Veslavos Ruskan (pranešėja),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo J. S. B. apeliacinį skundą dėl Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų 2019 m. kovo 7 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo J. S. B. skundą atsakovams Kauno apskrities vyriausiajam policijos komisariatui ir valstybės įmonei „Regitra“ dėl įpareigojimo atlikti veiksmus.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

51.

6Pareiškėjas J. S. B. (toliau – ir pareiškėjas) kreipėsi su skundu į teismą, prašydamas įpareigoti Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau – ir Kauno AVPK) Kelių policijos valdybą ištaisyti klaidą Administracinių teisės pažeidimų registre (toliau – ir Registras) dėl iš jo atimtos teisės vairuoti B, C, D, E kategorijų kelių transporto priemones; įpareigoti Kelių policijos valdybą pranešti VĮ „Regitra“, jog jo vairuotojo pažymėjimas Nr. ( - ) yra galiojantis; įpareigoti VĮ „Regitra“ pakeisti jo vairuotojo pažymėjimą Nr. ( - ) pasibaigus galiojimo terminui.

72.

8Nurodė, kad 2018 m. birželio 26 d. jis atvyko į VĮ „Regitra“ ir paprašė pakeisti vairuotojo pažymėjimą Nr. ( - ) pasibaigus jo galiojimo terminui. VĮ „Regitra“ atsakingas darbuotojas informavo pareiškėją, jog iš jo yra atimta teisė vairuoti transporto priemones ir (arba) kompetentingos institucijos yra priėmusios sprendimą paimti vairuotojo pažymėjimą. Šiuo pagrindu VĮ „Regitra“ 2018 m. birželio 26 d. pateikė raštišką atsakymą Nr. (1.22)-24-149 „Dėl atsisakymo išduoti vairuotojo pažymėjimą“.

93.

10Pareiškėjas apie tai, kad iš jo yra atimta teisė vairuoti B, C, D, E kategorijų kelių transporto priemones, sužinojo tik atvykęs pasikeisti vairuotojo pažymėjimą pasibaigus jo galiojimo terminui, nors ne vieną kartą buvo tikrintas policijos pareigūnų ir yra laikęs egzaminus, leidžiančius vairuoti transporto priemones su specialiais garso ir šviesos signalais.

114.

12Pareiškėjas 2018 m. liepos 3 d. kreipėsi į Kauno AVPK Kelių policijos valdybą su prašymu pateikti informaciją, taip pat administracinio teisės pažeidimo protokolą bei nutarimą.

135.

14Atsakovas informavo pareiškėją, jog 2005 m. birželio 25 d. pareiškėjas Bažnyčios mažoji g. 9, Vilkijoje, Kauno rajone, pasišalino iš eismo įvykio vietos, policijos pareigūnas surašė administracinio teisės pažeidimo protokolą. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimo kodekso (toliau – ir ATPK) 130 straipsniu, 2005 m. liepos 7 d. nutarimu pareiškėjui buvo atimta teisė vairuoti transporto priemonę (traktorių) 36 mėnesiams, t. y. iki 2008 m. liepos 7 d., kitų įrodymų apie iš pareiškėjo atimtas vairuotojo teises nepateikta.

156.

16Pareiškėjas yra įsitikinęs, jog Registro duomenų bazėje yra įvelta klaida, pažeidžianti jo teises. Pareiškėjas teigė, kad iš jo buvo atimta tik teisė vairuoti transporto priemonę (traktorių), nes būtent su ja ir buvo padarytas pažeidimas, kitos jam suteiktos teisės (vairuoti B, C, D, E kategorijų kelio transporto priemones) nebuvo atimtos. Vadovaujantis ATPK 326 straipsnio 2 dalimi būdavo atimama teisė vairuoti vienos konkrečios rūšies transporto priemones, tuomet būdavo išduodamas vairuotojo pažymėjimas su žyma „Atimta teisė vairuoti traktorių, paliekama teisė vairuoti A, B, C, D kategorijas“. Pareiškėjas 2004–2010 m. dirbo Kauno apskrities priešgaisrinės gelbėjimo tarnyboje vairuotoju, jam buvo suteikta teisė vairuoti B, C, D, E kategorijų kelių transporto priemones su specialiaisiais garso ir šviesos signalais, t. y. suteikta teisė dirbti su gaisriniais automobiliais „ZIL 130“ ir „ZIL 131. Kvalifikacijos egzaminus, kuriuos išlaikius suteikiama teisė vairuoti kelių transporto priemones su specialiaisiais šviesos ir garso signalais, pareiškėjas laikė 2005 m. kovo 31 d., 2006 m. balandžio 1 d., 2008 m. balandžio 3 d., 2009 m. balandžio 10 d.

177.

18Atsakovas VĮ „Regitra“ atsiliepime prašė pareiškėjo skundą atmesti kaip nepagrįstą.

198.

20Nurodė, kad vairuotojų pažymėjimus išduoda/keičia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo (toliau – ir SEAKĮ) bei Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. 1V-328 patvirtintų Motorinių transporto priemonių vairuotojo pažymėjimų išdavimo taisyklių (toliau – ir Taisyklės) nuostatomis. SEAKĮ 22 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad asmens teisę vairuoti tam tikrų kategorijų motorines transporto priemones patvirtina įrašas Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių vairuotojų registre ir valstybės įmonės „Regitra“ išduotas vairuotojo pažymėjimas <...>. Taisyklių 17.4.1 punktas nustato VĮ „Regitra“ darbuotojo pareigą patikrinti Registre, ar asmeniui buvo suteikta teisė vairuoti tam tikrų kategorijų transporto priemones.

219.

22Nagrinėjant pareiškėjo 2018 m. birželio 26 d. prašymą išduoti vairuotojo pažymėjimą, atsakovo darbuotojas, patikrinęs Registre esančius duomenis, nustatė, kad iš pareiškėjo nuo 2005 m. liepos 18 d. iki 2008 m. liepos 17 d. atimta teisė vairuoti transporto priemones; vairuotojo pažymėjimas Nr. KF038061, išduotas 1996 m. balandžio 26 d. su vairavimo kategorijomis B, BE, C, CE, D, DE, yra negaliojantis.

2310.

24Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. liepos 22 d. įsakymo Nr. 1V-510 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2009 m. liepos 29 d. įsakymo Nr. 1V-418 „Dėl Teisės vairuoti transporto priemones atėmimo ir grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 2.1 punkte nustatyta, kad vairuotojo pažymėjimai ar traktorininko pažymėjimai, kurie buvo paimti iki 2017 m. sausio 1 d., grąžinami pagal tvarką, galiojusią iki šio įsakymo įsigaliojimo, t. y. 2007 m. sausio 1 d. Šiuo atveju teisę vairuoti grąžina policija. Atsižvelgiant į tai, kad pagal Registre esančius duomenimis pareiškėjui yra atimta (nesugrąžinta) teisė vairuoti transporto priemones, VĮ „Regitra“ įgaliotasis darbuotojas, vadovaudamasis Taisyklių 23 punktu, negali priimti sprendimo išduoti vairuotojo pažymėjimą.

2511.

26Atsakovas Kauno AVPK atsiliepime prašė pareiškėjo skundą atmesti kaip nepagrįstą.

2712.

28Nurodė, kad vadovaujantis ATPK 130 straipsniu, 2005 m. liepos 7 d. iš pareiškėjo buvo atimta teisė vairuoti transporto priemones 36 mėnesių laikotarpiui. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas ne kartą pažymėjo, kad ATPK 27 straipsnyje specialiosios teisės atėmimas yra apibrėžtas kaip specialiosios teisės (teisės vairuoti transporto priemones, <...>) atėmimas <...>; asmuo, kuriam paskirtas specialiosios teisės atėmimas, šia teise negali naudotis ir (ar) jos įgyti; ATPK 123 straipsnio pastaboje yra pažymėta, kad ATPK 51-11, 123-130, 132, 132-1, 133 straipsniuose minimomis transporto priemonėmis reikia laikyti visų rūšių automobilius, traktorius ir kitokias savaeiges mašinas, troleibusus, priekabas, puspriekabes, taip pat motociklus ir kitas motorines transporto priemones, išskyrus mopedus ir motorinius dviračius.

2913.

30Teigė, jog administracinė nuobauda – teisės vairuoti transporto priemones atėmimas skiriama tam, kad administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo nebegalėtų padaryti naujų teisės pažeidimų, susijusių su transporto priemonių (visų rūšių automobilių, traktorių ir kitokių savaeigių mašinų, troleibusų, priekabų, puspriekabių, taip pat motociklų ir kitų motorinių transporto priemonių, išskyrus mopedus ir motorinius dviračius) vairavimu. ATPK 130 straipsnio sankcijoje neišskiriamos transporto priemonių, kurias gali būti uždrausta vairuoti, kategorijos, todėl minėto straipsnio sankcijoje nurodyta formuluotė – teisės vairuoti transporto priemones atėmimas, apima teisės vairuoti visų rūšių transporto priemones atėmimą. Galimybė atimti teisę vairuoti ne visų rūšių transporto priemones atsirastų tada, jei tai būtų numatyta konkretaus straipsnio sankcijoje, t. y. tik tokiu atveju būtų galima taikyti ATPK 326 straipsnio 2 dalies, kuri nustato nutarimo atimti specialiąją teisę vykdymo procesą, nuostatas.

3114.

32Nors pareiškėjas 2005 m. kovo 31 d., 2006 m. balandžio 1 d., 2008 m. balandžio 3 d., 2009 m. balandžio 10 d. laikė atitinkamus egzaminus ir gavo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti kelių transporto priemones su specialiais šviesos ir garso signalais, tai nereiškia, kad jis susigrąžino teisę vairuoti B, C, D, E kategorijų transporto priemones.

3315.

34Pareiškėjui 2017 m. birželio 21 d. raštu buvo pranešta, kad jis įvykdė teisės aktuose nustatytas sąlygas traktorininko pažymėjimui susigrąžinti. Teisė vairuoti motorines transporto priemones gali būti grąžinta Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. 1V-329 patvirtinto Motorinių transporto priemonių vairuotojų egzaminavimo sąlygų ir tvarkos aprašo nustatyta tvarka papildomai išlaikius teorinių žinių ir praktinių motorinės transporto priemonės valdymo įgūdžių ir gebėjimų patikrinimą (egzaminus). Registre žyma apie apribojimą vairuoti transporto priemones turi būti palikta galioti, tačiau pažeidimo aprašyme yra pažymėta, kad teisė vairuoti traktorių yra grąžinta, nes šiai teisei susigrąžinti pateikti reikiami dokumentai.

35II.

3616.

37Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmai 2019 m. kovo 7 d. sprendimu pareiškėjo skundą atmetė kaip nepagrįstą.

3817.

39Teismas nustatė, kad ginčas šiuo atveju kilo ne dėl Kauno AVPK Kelių policijos valdybos, kaip viešojo administravimo subjekto, veiklos, bet dėl pareiškėjui paskirtos administracinės nuobaudos už padarytą administracinį teisės pažeidimą, t. y. dėl administracinio poveikio priemonės – specialiosios teisės atėmimo, vykdymo veiksmų, kuriuos atliko Kelių policijos valdyba (jeigu vairuotojui atimta teisė vairuoti ne visų rūšių transporto priemones, vairuotojo pažymėjime pažymima, kokių rūšių transporto priemones vairuoti jam atimta teisė, tačiau duomenų apie tokius atliktus veiksmus byloje nėra). Ginčas dėl Kelių policijos valdybos veiksmų administracinės nuobaudos vykdymo metu turėjo būti nagrinėjamas bendrosios kompetencijos teisme. Administraciniai teismai nesprendžia ginčų, kylančių dėl administracinių nusižengimų, todėl pareiškėjo skundas nenagrinėtinas teismų Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) nustatyta tvarka.

4018.

41Teismas nurodė, kad teisės vairuoti grąžinimo tvarką taip pat reglamentuoja Teisės vairuoti transporto priemones atėmimo ir grąžinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2009 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 1V-418, (toliau – ir Aprašas). Kauno AVPK Kelių policijos valdyba, atsakydama į pareiškėjo laisvos formos prašymą, 2018 m. liepos 27 d. raštu Nr. 20-S-48310(1.16) „Dėl teisės vairuoti transporto priemones grąžinimo“ ne atsisakė pareiškėjui grąžinti paimtą vairuotojo pažymėjimą, kaip kad skunde teigė pareiškėjas, o pranešė (informavo), jog asmeniui, iš kurio vairuotojo pažymėjimas buvo atimtas, teisė vairuoti motorines transporto priemones gali būti grąžinta Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. 1V-329 patvirtinto Motorinių transporto priemonių vairuotojų egzaminavimo sąlygų ir tvarkos aprašo nustatyta tvarka, papildomai išlaikius teorinių žinių ir praktinių motorinės transporto priemonės valdymo įgūdžių ir gebėjimų patikrinimą (egzaminus). Šiuo atveju Aprašo 17 punkte nurodytų dokumentų policijos pareigūnas netikrino, o taip pat, nevertinęs nurodytų patikrinimų rezultatų, nepriėmė jokio sprendimo (nei grąžinti vairuotojo pažymėjimą, nei atsisakyti grąžinti vairuotojo pažymėjimą), sukeliančio pareiškėjui kokias nors teisines pasekmes (Aprašo 20–23 punktai).

4219.

43Teismas pažymėjo, kad byloje nėra duomenų, jog pareiškėjas būtų kreipęsis į Kauno AVPK dėl klaidos Registre ištaisymo dėl iš jo atimtos teisės vairuoti B, C, D, E kategorijų kelių transporto priemones bei dėl to, kad Kelių policijos valdyba kreiptųsi į VĮ „Regitra“ su pranešimu dėl to, kad vairuotojo pažymėjimas Nr. ( - ) yra galiojantis, o atsakovas būtų atsisakęs tokius veiksmus atlikti, todėl nėra nei teisinio, nei faktinio pagrindo įpareigoti atsakovą tokius veiksmus atlikti.

4420.

45VĮ „Regitra“ Kauno filialas 2018 m. birželio 26 d. sprendimu Nr. (1.22)-24-149 „Dėl atsisakymo išduoti vairuotojo pažymėjimą“ atsisakė pareiškėjui išduoti vairuotojo pažymėjimą, nes iš pareiškėjo yra atimta teisė vairuoti transporto priemones ir (arba) kompetentingos institucijos yra priėmusios sprendimą paimti vairuotojo pažymėjimą. Pareiškėjas kreipėsi į teismą skundu, prašydamas jį panaikinti, tačiau Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmai 2018 m. spalio 8 d. nutartimi atsisakė priimti pareiškėjo patikslinto skundo dalį dėl reikalavimo panaikinti šį sprendimą, nes pareiškėjas praleido skundo padavimo terminą. Tai reiškia, kad esant teisėtam ir pagrįstam atsakovo priimtam administraciniam aktui, nėra nei teisinio, nei faktinio pagrindo įpareigoti VĮ „Regitra“ pakeisti vairuotojo pažymėjimą Nr. ( - ) pasibaigus jo galiojimo terminui.

46III.

4721.

48Pareiškėjas apeliaciniame skunde prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą – jo skundą tenkinti.

4922.

50Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas pažeidė įrodymų vertinimo taisykles, nevertino jo į bylą pateiktų įrodymų, turinčių reikšmės bylą teisingai išspręsti. Pareiškėjas pakartoja, kad iš jo 2005 m. buvo atimta tik teisė vairuoti traktorių, teisė vairuoti B, C, D, E kategorijų kelių transporto priemones nebuvo atimta, vėlesniais laikotarpiais jis įgijo teisę vairuoti minėtas transporto priemones su specialiais garso ir šviesos signalais, iki 2012 m. dirbo Kauno apskrities priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje vairuotoju, ne kartą buvo tikrintas policijos pareigūnų. Atsakovas Kauno AVPK nepateikė jokių įrodymų, paneigiančių minėtus pareiškėjo pateiktus duomenis, o tik rėmėsi teisės aktų nuostatomis bei teismų praktikos išaiškinimais, nors atsakovo nurodyta ATPK 27 straipsnio 2 dalies nuostata įsigaliojo tik nuo 2011 m. kovo 1 d., o teismų praktika aktualiu laikotarpiu buvo prieštaringa. Nagrinėjamu atveju yra svarbu tai, kad atsakovas nepateikė nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje, nes tokio pobūdžio dokumentai saugomi 5 metus, tuo tarpu pats pareiškėjas šio nutarimo neturi, nes jis nebuvo jam įteiktas. Taip pat atsakovas nepaaiškino, kodėl pareiškėjui buvo išduodami pažymėjimai vairuoti transporto priemones su specialiais garso ir šviesos signalais, neįrodė, jog Registre nebuvo padaryta jokių klaidų.

5123.

52Teismas nepagrįstai nustatė, jog šioje byloje kilo ginčas dėl administracinės nuobaudos paskyrimo. Pareiškėjas pripažįsta, kad jam buvo atimta teisė vairuoti traktorių, kitos teisės atimtos nebuvo, šių aplinkybių atsakovas nepaneigė. Teismas, nustatęs, kad byla teisminga bendrosios kompetencijos teismui, jos pagal teismingumą neperdavė. Duomenys apie pareiškėjo padarytą pažeidimą ne kartą buvo perkeliami iš vieno registro į kitą, todėl galėjo įsivelti klaida.

5324.

54Atsakovas VĮ „Regitra“ atsiliepime prašo pareiškėjo apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą, o pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą.

5525.

56Dėsto tuos pačius argumentus, kaip ir savo atsiliepime į pareiškėjo skundą, teiktą pirmosios instancijos teismui, nes pareiškėjas apeliaciniame skunde nenurodė jokių VĮ „Regitra“ neteisėtų veiksmų ar sprendimų. Pirmosios instancijos teismo sprendimo dalis dėl VĮ „Regitra“ priimto sprendimo yra teisėta ir pagrįsta.

5726.

58Atsakovas Kauno AVPK atsiliepime prašo pareiškėjo apeliacinio skundo netenkinti.

5927.

60Nurodo tas pačias aplinkybes kaip ir savo atsiliepime į pareiškėjo skundą, teiktą pirmosios instancijos teismui, akcentuoja, jog byloje nėra duomenų, kad pareiškėjas būtų kreipęsis į policijos įstaigą dėl klaidos Registre ištaisymo dėl iš pareiškėjo atimtos teisės vairuoti B, C, D, E kategorijų kelių transporto priemones atėmimo.

61Teisėjų kolegija

konstatuoja:

62IV.

6328.

64Nagrinėjamu atveju ginčas kilo dėl Administracinių nusižengimų registre esančių neteisingų (netikslių) duomenų ištaisymo.

6529.

66Pirmosios instancijos teismas pareiškėjo skundą atmetė kaip nepagrįstą nustatęs, jog iš tiesų pareiškėjas ginčija jam paskirtą administracinę nuobaudą, tačiau tokio pobūdžio ginčai yra sprendžiami bendrosios kompetencijos teisme. Pareiškėjas neteikė Kauno AVPK prašymo ištaisyti Registre esančius neteisingus duomenis, Kauno AVPK aiškiai ir išsamiai atsakė į pareiškėjo pateiktą prašymą dėl vairuotojo teisių grąžinimo, todėl įpareigoti atsakovą atlikti pareiškėjo skunde nurodytus veiksmus nėra jokio teisinio pagrindo.

6730.

68Pareiškėjas, nesutikdamas su tokiu pirmosios instancijos teismo sprendimu, nurodo, kad Kauno AVPK nepaneigė, jog iš jo buvo atimta tik teisė vairuoti traktorių, o ne kitas kelių transporto priemones. Atsakovas nepateikė nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje. Pareiškėjas įrodė, kad iš jo buvo atimta teisė vairuoti tik traktorių, o ne visas transporto priemones. Duomenys apie administracinius teisės pažeidimus padariusius asmenis buvo perkeliami iš vieno registro į kitą, todėl Registre galėjo įsivelti klaida.

6931.

70Teisėjų kolegija, tikrindama skundžiamo pirmosios instancijos teismo sprendimo pagrįstumą ir teisėtumą, pirmiausia pažymi, kad byloje nenustatytos aplinkybės, dėl kurių turėtų būti peržengtos apeliacinio skundo ribos, bei sprendimo negaliojimo pagrindai, nurodyti Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 146 straipsnio 2 dalyje (ABTĮ 140 str. 2 d.), todėl apeliacinės instancijos teismas šią bylą apeliacine tvarka nagrinėja ir patikrina pirmosios instancijos teismo sprendimo pagrįstumą ir teisėtumą neperžengdamas pareiškėjo apeliacinio skundo ribų (ABTĮ 140 str. 1 d.).

7132.

72Teisėjų kolegija nustatė, kad pareiškėjas kreipėsi į teismą su skundu, prašydamas įpareigoti Kauno AVPK Kelių policijos valdybą ištaisyti klaidą Administracinių teisės pažeidimų registre dėl iš jo atimtos teisės vairuoti B, C, D, E kategorijų kelių transporto priemones ir įpareigoti Kelių policijos valdybą pranešti VĮ „Regitra“, jog jo vairuotojo pažymėjimas Nr. ( - ) yra galiojantis; įpareigoti VĮ „Regitra“ pakeisti jo vairuotojo pažymėjimą Nr. ( - ) pasibaigus galiojimo terminui. Pareiškėjas skunde išdėstė aplinkybes, kurios, jo vertinimu, patvirtina, jog iš jo nebuvo atimta teisė vairuoti B, C, D, E kategorijų kelių transporto priemones.

7333.

74Teisėjų kolegijos vertinimu, tiek pareiškėjo pateikto skundo dalykas, tiek jo pagrindas patvirtina, jog jis kreipėsi į teismą siekdamas, kad Registre būtų ištaisyti neteisingi (netikslūs) duomenys. Dėl šios priežasties pripažintina, kad skundžiamame pirmosios instancijos teismo sprendime padaryta išvada, jog pareiškėjas ginčija jam paskirtą administracinę nuobaudą, o tokio pobūdžio ginčai yra sprendžiami bendrosios kompetencijos teisme, yra nepagrįsta.

7534.

76Pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime taip pat nurodė, kad pareiškėjas neteikė Kauno AVPK prašymo ištaisyti Registre esančius neteisingus duomenis. Kauno AVPK aiškiai ir išsamiai atsakė į pareiškėjo pateiktą prašymą dėl vairuotojo teisių grąžinimo. Kauno AVPK neatsisakė ištaisyti neteisingų Registro duomenų, todėl nėra nei teisinio, nei faktinio pagrindo įpareigoti Kauno AVPK tai padaryti. Teisėjų kolegijos vertinimu, šie pirmosios instancijos teismo argumentai yra iš esmės pagrįsti.

7735.

78Teisėjų kolegija iš bylos medžiagos nustatė, kad pareiškėjas su 2018 m. liepos 2 d. prašymu (b. l. 14–16) kreipėsi į Kauno AVPK Kelių policijos valdybą dėl informacijos pateikimo ir teisės vairuoti transporto priemones (B, C, D, E kategorijų transporto priemones) grąžinimo.

7936.

80Kauno AVPK Kelių policijos valdyba, atsakydama į pareiškėjo prašymą, 2018 m. liepos 27 d. rašte Nr. 20-S-48310(1.16) „Dėl teisės vairuoti transporto priemones grąžinimo“ (b. l. 17–18) nurodė, jog pareiškėjas įvykdė teisės aktuose nustatytas sąlygas traktorininko pažymėjimui susigrąžinti. Teisė vairuoti motorines transporto priemones gali būti grąžinta Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. 1V-329 patvirtinto Motorinių transporto priemonių vairuotojų egzaminavimo sąlygų ir tvarkos aprašo nustatyta tvarka papildomai išlaikius teorinių žinių ir praktinių motorinės transporto priemonės valdymo įgūdžių ir gebėjimų patikrinimą (egzaminus). Taip pat atkreipė dėmesį, kad Administracinių nusižengimų registre žyma apie apribojimą vairuoti transporto priemones turi galioti, tačiau pažeidimo aprašyme pažymėta, kad teisė vairuoti traktorių yra grąžinta, nes šiai teisei susigrąžinti pareiškėjas pateikė reikiamus dokumentus. Taip pat pateikė informaciją, jog vadovaujantis Policijos įstaigų veiklos dokumentų saugojimo terminų rodykle, patvirtinta Lietuvos policijos generalinio komisaro ir Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2009 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 5‑V‑959/V‑98, Kelių eismo taisyklių administracinių teisės pažeidimų nagrinėjimo bylų dokumentai saugomi 5 metus, todėl pateikti 2005 m. administracinio teisės pažeidimo bylos kopijos neturi galimybės.

8137.

82ABTĮ 92 straipsnyje nustatyta, kad bylose dėl viešojo administravimo subjekto neveikimo, tai yra pareigų nevykdymo, ar vilkinimo atlikti veiksmus administracinis teismas savo sprendimu gali įpareigoti tą viešojo administravimo subjektą per teismo nustatytą laiką priimti reikiamą teisės aktą arba įvykdyti kitokį teismo patvarkymą.

8338.

84Iš šios teisės normos seka, kad viešojo administravimo subjektas turi būti neįvykdęs kokių nors savo pareigų ar vilkinęs atlikti jo kompetencijai priskirtas pareigas, todėl teismas gali priimti sprendimą įpareigoti tą viešojo administravimo subjektą per teismo nustatytą laiką priimti reikiamą teisės aktą arba įvykdyti kitokį teismo patvarkymą.

8539.

86Nagrinėjamu atveju pareiškėjas, nors savo prašyme Kauno AVPK ir nurodė aplinkybes, kurios, jo manymu, patvirtina, jog iš jo nebuvo atimta teisė vairuoti B, C, D ir E kategorijų kelių transporto priemones, tačiau konkretaus reikalavimo ištaisyti Registre esančias klaidas nesuformulavo.

8740.

88Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. gruodžio 28 d. nutarimu Nr. 1278 patvirtintų Administracinių nusižengimų registro nuostatų (akto redakcija, galiojusi nuo 2018 m. sausio 1 d. iki 2018 m. rugpjūčio 22 d.) 14 punkte nustatyta, jog šio Registro objektai yra Administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka užfiksuoti administraciniai nusižengimai; Registro objektais taip pat laikomi administraciniai teisės pažeidimai, padaryti iki Administracinių nusižengimų kodekso įsigaliojimo, kurie neperkvalifikuoti į administracinius nusižengimus Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka.

8941.

90Registro nuostatų 29 punkte nustatyta, kad neteisingi, netikslūs ar neišsamūs Registro duomenys taisomi ar papildomi Registro tvarkytojo, įregistravusio Registro objektą, iniciatyva arba gavus suinteresuoto asmens (Informatikos ir ryšių departamento, Registro duomenų teikėjo, Registro duomenų gavėjo, susijusio registro arba valstybės informacinės sistemos tvarkytojo, Registro duomenų subjekto) prašymą.

9142.

92Registro nuostatų 30 punkte nurodyta, jog Registro duomenų gavėjai, Registro duomenų subjektai, pastebėję jiems perduotų Registro duomenų netikslumų, raštu arba elektroninių ryšių priemonėmis ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo netikslumų pastebėjimo apie tai praneša Registro tvarkytojui, įregistravusiam Registro objektą; Registro tvarkytojas privalo per 5 darbo dienas nuo informacijos apie Registro duomenų netikslumus gavimo patikrinti pateiktą informaciją; informacijai pasitvirtinus, jis privalo ištaisyti netikslumus ir raštu pranešti apie tai Registro duomenų gavėjui, Registro duomenų subjektui, o informacijai nepasitvirtinus – raštu pranešti ją pateikusiam Registro duomenų gavėjui, Registro duomenų subjektui apie atsisakymą ištaisyti netikslumus; Registro duomenų gavėjas, Registro duomenų subjektas Registro tvarkytojo atsisakymą patikslinti ar ištaisyti Registro duomenis arba papildyti neišsamius Registro duomenis gali apskųsti teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

9343.

94Iš prieš tai nurodyto teisinio reglamentavimo matyti, kad Registro nuostatuose yra įtvirtinta tvarka, kuria vadovaujantis yra taisomi neteisingi, netikslūs ar neišsamūs Registro duomenys. Nagrinėjamu atveju, kaip jau buvo minėta prieš tai, pareiškėjas kreipėsi į Kauno AVPK su prašymu, kuriame suformulavo reikalavimą suteikti informaciją ir grąžinti jam teisę vairuoti B, C, D, E kategorijų transporto priemones. Savo ruožtu Kauno AVPK informavo pareiškėją apie teisės vairuoti B, C, D, E kategorijų transporto priemones grąžinimą tvarką, t. y. neatsisakė ištaisyti Registre esančių, pareiškėjo vertinimu, neteisingų (netikslių) duomenų, todėl pirmosios instancijos teismas neturėjo teisinio pagrindo pareiškėjo skundą tenkinti ir įpareigoti atsakovą atlikti pareiškėjo skunde nurodytus veiksmus.

9544.

96Teisėjų kolegija iš Kauno AVPK Kelių policijos valdybos 2018 m. liepos 27 d. rašto taip pat nustatė, jog jame yra pasisakyta dėl pareiškėjo prašyme nurodytų aplinkybių, kurios, jo manymu, patvirtina, jog iš jo nebuvo atimta teisė vairuoti B, C, D, E kategorijų kelių transporto priemones.

9745.

98Nagrinėjamoje byloje yra svarbu tai, kad Kauno AVPK nurodė, jog nagrinėjamai administracinei bylai aktualios pareiškėjo administracinio teisės pažeidimo bylos pateikti neturi galimybės, nes tokio pobūdžio dokumentai yra saugomi 5 metus. Pareiškėjas nei administracinio teisės pažeidimo protokolo, nei nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje taip pat nepateikė. Tai reiškia, jog nagrinėjamoje administracinėje byloje nėra pirminių duomenų, kurių pagrindu buvo padarytas ginčijamas įrašas Registre. Nepaisant to, pareiškėjas tvirtina, kad 2005 m. liepos 7 d. nutarimu iš jo buvo atimta teisė vairuoti tik traktorių 36 mėn. laikotarpiui, o teisė vairuoti B, C, D, E kategorijų transporto priemones atimta nebuvo; mano, jog prieš tai nurodytas aplinkybes įrodė savo paaiškinimais ir pateiktais įrodymais. Šie pareiškėjo argumentai yra nepagrįsti.

9946.

100Teisėjų kolegija iš Registro duomenų išrašo (b. l. 47, 68) nustatė, kad „atimta teisė vairuoti TP, nepaimtas vairuotojo pažymėjimas“, apribota nuo 2005 m. liepos 18 d. iki 2008 m. liepos 17 d.; pažeidimo data: 2005 m. birželio 25 d.; vieta: Vilkija, Bažnyčios mažoji g. 9, Kauno r.; esmė: autoįvykis, pasišalino. Tai reiškia, kad Registre vienareikšmiškai nurodyta, jog iš pareiškėjo buvo atimta teisė vairuoti transporto priemones neišskiriant jų rūšies.

10147.

102ATPK (akto redakcija, galiojusi nuo 2005 m. birželio 16 d. iki 2005 m. rugsėjo 26 d.) 130 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad <...> pasitraukimas iš eismo įvykio, su kuriuo vairuotojas yra susijęs, vietos, pažeidžiant Kelių eismo taisykles, – užtraukia baudą vairuotojams nuo trijų tūkstančių iki keturių tūkstančių litų arba teisės vairuoti transporto priemones atėmimą nuo trejų iki penkerių metų, o asmenims, neturintiems teisės vairuoti transporto priemones, – baudą nuo keturių tūkstančių iki penkių tūkstančių litų.

10348.

104Iš šios teisės normos matyti, kad jos sankcijoje nenustatyta, jog atimama teisė vairuoti tik tą transporto priemonę, kuria buvo padarytas administracinis teisės pažeidimas.

10549.

106ATPK 326 straipsnyje nustatyta, kad nutarimas atimti teisę vairuoti transporto priemones vykdomas paimant vairuotojo pažymėjimą, jeigu vairuotojui atimta teisė vairuoti visų rūšių transporto priemones (1 dalis); jeigu vairuotojui atimta teisė vairuoti ne visų rūšių transporto priemones, vairuotojo pažymėjime pažymima, kokių rūšių transporto priemones vairuoti jam atimta teisė (2 dalis).

10750.

108Šiuo atveju iš pareiškėjo pateikto vairuotojo pažymėjimo (b. l. 58–59) matyti, kad jame nėra pažymėta, jog iš jo buvo atimta teisė vairuoti tik tam tikrų rūšių transporto priemones, todėl nėra jokio pagrindo teigti, jog iš pareiškėjo buvo atimta teisė vairuoti tik traktorių.

10951.

110Pareiškėjas apeliaciniame skunde pažymi, kad ne kartą buvo tikrintas policijos pareigūnų, tačiau jie jam nė karto nenurodė, jog jis neturi teisės vairuoti transporto priemones. Šie pareiškėjo argumentai yra abstraktaus pobūdžio ir nedetalizuoti, todėl atmestini. Pažymėtina ir tai, kad iš Registro duomenų (b. l. 68–70) matyti, jog pareiškėjas po 2005 m. administracinio teisės pažeidimo padarymo buvo tris kartus baustas administracine tvarka, tačiau nustatyti atvejai nebuvo susiję su transporto priemonių vairavimu, todėl analizuojamų pareiškėjo teiginių taip pat nepatvirtina.

11152.

112Pareiškėjas teigia, kad po 2005 m. administracinio teisės pažeidimo padarymo įgijo teisę vairuoti B, C, D, E kategorijų kelių transporto priemones su specialiais garso ir šviesos signalais, dirbo Kauno rajono priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje vairuotoju, pateikė tai patvirtinančius dokumentus (b. l. 8–11, 19–20), o tai, pareiškėjo tvirtinimu, reiškia, jog iš jo nebuvo atimta teisė vairuoti B, C, D, E kategorijų kelių transporto priemones.

11353.

114Policijos departamento generalinio komisaro 1999 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. 29 patvirtinta Specialiųjų šviesos ir garso signalų įrengimo bei naudojimo kelių transporto priemonėse instrukcija (akto redakcija, galiojusi nuo 2005 m. spalio 2 d. iki 2011 m. vasario 18 d.) nustato specialiųjų garso ir šviesos signalų įrengimo ir naudojimo tvarką; instrukcija skirta kelių transporto priemonių vairuotojams, pareigūnams ir darbuotojams (toliau – vairuotojams), vairuojantiems transporto priemones su įrengtais specialiaisiais šviesos ir garso signalais, ir pareigūnams, atsakingiems už transporto priemones, jų eksploatavimą su įrengtais specialiaisiais šviesos ir garso signalais (1 punktas). Vairuoti transporto priemones su įjungtais specialiaisiais šviesos ir garso signalais gali vairuotojai, turintys šią teisę (priešgaisrinės apsaugos vairuotojai turi turėti ir gaisrinio automobilio vairuotojo kvalifikaciją), ne mažesnį kaip dvejų metu darbo stažą vairuojant šio tipo transporto priemonę ir turintys specialų pažymėjimą (priedas), suteikiantį teisę vairuoti kelių transporto priemones su specialiaisiais šviesos ir garso signalais (26 punktas). Specialus pažymėjimas, suteikiantis teisę vairuoti kelių transporto priemones su specialiaisiais šviesos ir garso signalais, išduodamas vairuotojams, susipažinusiems su šia instrukcija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. 1471 „Dėl specialiųjų šviesos ir garso signalų įrengimo bei naudojimo kelių transporto priemonėse“, Kelių eismo taisyklėmis ir išlaikiusiems egzaminą; pažymėjimas galioja vienerius metus (27 punktas). Už vairuotojų mokymą ir jų žinių patikrinimo organizavimą atsakingi atitinkamų ministerijų ir kitų valstybinių institucijų vadovai (29 punktas). Kitų institucijų vairuotojai egzaminuojami teritorinėse policijos įstaigose pagal transporto priemonės registravimo vietą (31 punktas).

11554.

116Teisėjų kolegijos vertinimu, pareiškėjo nurodytos aplinkybės dėl to, kad jis po 2005 m. padaryto administracinio teisės pažeidimo įgijo teisę vairuoti B, C, D, E kategorijų kelių transporto priemones su specialiais garso ir šviesos signalais, dirbo Kauno rajono priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje vairuotoju, prieš tai nurodyto teisinio reglamentavimo kontekste kelia abejonių dėl to, ar atitinkami pareigūnai tinkamai vykdė savo pareigas, išduodami pareiškėjui minėtus pažymėjimus, tačiau nepaneigia pareiškėjo ginčijamų Registre esančių duomenų teisingumo, dėl ko buvo pasisakyta prieš tai šioje nutartyje.

11755.

118Pareiškėjas teigia, jog perkeliant duomenis iš vieno registro į kitą galėjo įsivelti klaidų. Šie pareiškėjo teiginiai laikytini hipotetiniais, nesudarančiais pagrindo kitaip vertinti byloje esančius įrodymus. Taip pat kaip nepagrįsti atmetami pareiškėjo teiginiai, jog Kauno AVPK turėjo įrodyti, kad Registre nebuvo padaryta klaidų. Pagal Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 15 straipsnio 5 dalį registro duomenys ir registro informacija laikomi teisingais tol, kol jie nenuginčyti Lietuvos Respublikos įstatymuose ir Europos Sąjungos teisės aktuose nustatyta tvarka. Todėl būtent pareiškėjas turėjo įrodyti, kad Registre buvo padaryta klaida, kas, kaip jau buvo konstatuota prieš tai, nebuvo padaryta.

11956.

120Apibendrindama šioje nutartyje aptartas bylos faktines ir teisines aplinkybes, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino byloje surinktus įrodymus ir nustatė teisiškai reikšmingas aplinkybes bylai išspręsti, teisingai pritaikė ginčo teisinius santykius reglamentuojančias teisės normas, nenukrypo nuo Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos. Pareiškėjo apeliacinio skundo argumentai nepaneigia pirmosios instancijos teismo sprendimo išvadų pagrįstumo ir teisėtumo, pirmosios instancijos teismo sprendimas yra pagrįstas bylos faktais ir teisės aktų normomis, todėl jis paliekamas nepakeistas, o pateiktas apeliacinis skundas atmetamas.

121Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 144 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

122Pareiškėjo J. S. B. apeliacinį skundą atmesti.

123Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų 2019 m. kovo 7 d. sprendimą palikti nepakeistą.

124Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. 1.... 6. Pareiškėjas J. S. B. (toliau – ir pareiškėjas) kreipėsi su skundu į... 7. 2.... 8. Nurodė, kad 2018 m. birželio 26 d. jis atvyko į VĮ „Regitra“ ir... 9. 3.... 10. Pareiškėjas apie tai, kad iš jo yra atimta teisė vairuoti B, C, D, E... 11. 4.... 12. Pareiškėjas 2018 m. liepos 3 d. kreipėsi į Kauno AVPK Kelių policijos... 13. 5.... 14. Atsakovas informavo pareiškėją, jog 2005 m. birželio 25 d. pareiškėjas... 15. 6.... 16. Pareiškėjas yra įsitikinęs, jog Registro duomenų bazėje yra įvelta... 17. 7.... 18. Atsakovas VĮ „Regitra“ atsiliepime prašė pareiškėjo skundą atmesti... 19. 8.... 20. Nurodė, kad vairuotojų pažymėjimus išduoda/keičia vadovaudamasi Lietuvos... 21. 9.... 22. Nagrinėjant pareiškėjo 2018 m. birželio 26 d. prašymą išduoti vairuotojo... 23. 10.... 24. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. liepos 22 d. įsakymo Nr.... 25. 11.... 26. Atsakovas Kauno AVPK atsiliepime prašė pareiškėjo skundą atmesti kaip... 27. 12.... 28. Nurodė, kad vadovaujantis ATPK 130 straipsniu, 2005 m. liepos 7 d. iš... 29. 13.... 30. Teigė, jog administracinė nuobauda – teisės vairuoti transporto priemones... 31. 14.... 32. Nors pareiškėjas 2005 m. kovo 31 d., 2006 m. balandžio 1 d., 2008 m.... 33. 15.... 34. Pareiškėjui 2017 m. birželio 21 d. raštu buvo pranešta, kad jis įvykdė... 35. II.... 36. 16.... 37. Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmai 2019 m. kovo 7 d.... 38. 17.... 39. Teismas nustatė, kad ginčas šiuo atveju kilo ne dėl Kauno AVPK Kelių... 40. 18.... 41. Teismas nurodė, kad teisės vairuoti grąžinimo tvarką taip pat... 42. 19.... 43. Teismas pažymėjo, kad byloje nėra duomenų, jog pareiškėjas būtų... 44. 20.... 45. VĮ „Regitra“ Kauno filialas 2018 m. birželio 26 d. sprendimu Nr.... 46. III.... 47. 21.... 48. Pareiškėjas apeliaciniame skunde prašo panaikinti pirmosios instancijos... 49. 22.... 50. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas pažeidė įrodymų vertinimo... 51. 23.... 52. Teismas nepagrįstai nustatė, jog šioje byloje kilo ginčas dėl... 53. 24.... 54. Atsakovas VĮ „Regitra“ atsiliepime prašo pareiškėjo apeliacinį skundą... 55. 25.... 56. Dėsto tuos pačius argumentus, kaip ir savo atsiliepime į pareiškėjo... 57. 26.... 58. Atsakovas Kauno AVPK atsiliepime prašo pareiškėjo apeliacinio skundo... 59. 27.... 60. Nurodo tas pačias aplinkybes kaip ir savo atsiliepime į pareiškėjo skundą,... 61. Teisėjų kolegija... 62. IV.... 63. 28.... 64. Nagrinėjamu atveju ginčas kilo dėl Administracinių nusižengimų registre... 65. 29.... 66. Pirmosios instancijos teismas pareiškėjo skundą atmetė kaip nepagrįstą... 67. 30.... 68. Pareiškėjas, nesutikdamas su tokiu pirmosios instancijos teismo sprendimu,... 69. 31.... 70. Teisėjų kolegija, tikrindama skundžiamo pirmosios instancijos teismo... 71. 32.... 72. Teisėjų kolegija nustatė, kad pareiškėjas kreipėsi į teismą su skundu,... 73. 33.... 74. Teisėjų kolegijos vertinimu, tiek pareiškėjo pateikto skundo dalykas, tiek... 75. 34.... 76. Pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime taip pat nurodė, kad... 77. 35.... 78. Teisėjų kolegija iš bylos medžiagos nustatė, kad pareiškėjas su 2018 m.... 79. 36.... 80. Kauno AVPK Kelių policijos valdyba, atsakydama į pareiškėjo prašymą, 2018... 81. 37.... 82. ABTĮ 92 straipsnyje nustatyta, kad bylose dėl viešojo administravimo... 83. 38.... 84. Iš šios teisės normos seka, kad viešojo administravimo subjektas turi būti... 85. 39.... 86. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas, nors savo prašyme Kauno AVPK ir nurodė... 87. 40.... 88. Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. gruodžio 28 d.... 89. 41.... 90. Registro nuostatų 29 punkte nustatyta, kad neteisingi, netikslūs ar... 91. 42.... 92. Registro nuostatų 30 punkte nurodyta, jog Registro duomenų gavėjai, Registro... 93. 43.... 94. Iš prieš tai nurodyto teisinio reglamentavimo matyti, kad Registro... 95. 44.... 96. Teisėjų kolegija iš Kauno AVPK Kelių policijos valdybos 2018 m. liepos 27... 97. 45.... 98. Nagrinėjamoje byloje yra svarbu tai, kad Kauno AVPK nurodė, jog nagrinėjamai... 99. 46.... 100. Teisėjų kolegija iš Registro duomenų išrašo (b. l. 47, 68) nustatė, kad... 101. 47.... 102. ATPK (akto redakcija, galiojusi nuo 2005 m. birželio 16 d. iki 2005 m.... 103. 48.... 104. Iš šios teisės normos matyti, kad jos sankcijoje nenustatyta, jog atimama... 105. 49.... 106. ATPK 326 straipsnyje nustatyta, kad nutarimas atimti teisę vairuoti transporto... 107. 50.... 108. Šiuo atveju iš pareiškėjo pateikto vairuotojo pažymėjimo (b. l. 58–59)... 109. 51.... 110. Pareiškėjas apeliaciniame skunde pažymi, kad ne kartą buvo tikrintas... 111. 52.... 112. Pareiškėjas teigia, kad po 2005 m. administracinio teisės pažeidimo... 113. 53.... 114. Policijos departamento generalinio komisaro 1999 m. sausio 29 d. įsakymu Nr.... 115. 54.... 116. Teisėjų kolegijos vertinimu, pareiškėjo nurodytos aplinkybės dėl to, kad... 117. 55.... 118. Pareiškėjas teigia, jog perkeliant duomenis iš vieno registro į kitą... 119. 56.... 120. Apibendrindama šioje nutartyje aptartas bylos faktines ir teisines aplinkybes,... 121. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 122. Pareiškėjo J. S. B. apeliacinį skundą atmesti.... 123. Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų 2019 m. kovo 7 d.... 124. Nutartis neskundžiama....