Byla 2-195-906/2012
Dėl terminuoto tėvų valdžios apribojimo, vaikų nuolatinės globos, jų gyvenamosios vietos nustatymo ir išlaikymo priteisimo

1Skuodo rajono apylinkės teismo teisėjas Svajūnas Bliudsukis, sekretoriaujant teismo posėdžių sekretorei Stefanijai Družinskienei,

2dalyvaujant ieškovo Skuodo rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovei Zitai Lenkienei,

3atsakovei V. R.,

4atsakovui A. B.,

5trečiojo asmens Barstyčių vaikų globos namų atstovei Renatai Gutautaitei,

6viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Skuodo rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus ieškinį atsakovams V. R. ir A. B., trečiajam asmeniui Barstyčių vaikų globos namams dėl terminuoto tėvų valdžios apribojimo, vaikų nuolatinės globos, jų gyvenamosios vietos nustatymo ir išlaikymo priteisimo.

7Išnagrinėjęs bylą, teismas

Nustatė

8ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas terminuotai apriboti tėvų valdžią atsakovei V. R., jos nepilnamečių vaikų: T. B., gim. ( - ), A. B., gim. ( - ), G. B., gim. ( - ), E. B., gim. ( - ), V. B. gim. ( - ) ir G. R., gim. ( - ) atžvilgiu. Terminuotai apriboti tėvų valdžią atsakovui A. B. jo nepilnamečių vaikų: T. B., gim. ( - ), A. B., gim. ( - ), G. B., gim. ( - ), E. B., gim. ( - ), V. B. gim. ( - ) atžvilgiu. Taip pat nustatyti vaikams nuolatinę globą (rūpybą), paskiriant globėją (rūpintoją) bei turto ir piniginių lėšų administratorių Barstyčių vaikų globos namus. Nustatyti vaikų gyvenamąją vietą pas globėją (rūpintoją). Panaikinti laikiną globą, nustatytą vaikams ir priteisti iš atsakovų išlaikymą vaikams po 130 Lt kas mėnesį ikijų pilnametystės.

9Nurodė, kad atsakovų šeima nuo 2005-10-19 įrašyta į socialinės rizikos šeimų apskaitą dėl girtavimo ir nepakankamos vaikų priežiūros. Šeimai teikiamos socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos. Atsakovai nuolat girtavo, iš vaikams skirtų pinigų pirkdavo alkoholį ir rūkalus, patys mažai turėjo pajamų. Atsakovė vengė registruotis darbo biržoje, todėl nutrūko soc. pašalpų mokėjimas vaikams ir šeimai. Mažai dėmesio buvo skiriama vaikų higienai, atsakovai nevykdydavo soc. darbuotojų nurodymų, nereagavo į pastabas, negerino gyvenimo sąlygų, nesigydė nuo alkoholizmo. Skuodo rajono savivaldybės direktoriaus 2010-12-21 įsakymu vaikams nustatyta laikinoji globa Barstyčių vaikų globos namuose. Po laikinosios globos nustatymo atsakovai nepakankamai rūpinosi buitimi, nepagerino gyvenimo sąlygų, girtavo, smurtavo tarpusavyje.

10Atsakovė ir tretysis asmuo atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

11Teismo posėdyje ieškovės Skuodo rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovė Zita Lenkienė ieškinį palaikė ir prašė jį tenkinti ieškinyje nurodytais motyvais. Papildomai nurodė, kad atsakovė paskutiniu metu nors ir rodo pastangas susigrąžinti vaikus į šeimą, pradėjo gydytis nuo alkoholizmo, tačiau atsakovas nededa pastangų, yra teistas už smurtą šeimoje prieš sutuoktinę, atsakovai veda bendrą ūkį, todėl reikalingos abiejų jų pastangos gerinti buitį. Šiuo metu nors ieškovas ir pastebi teigiamų pokyčių tačiau mano, kad jie nepakankami, kad būtų galima sugrąžinti vaikus į šeimą. Todėl prašo apriboti atsakovams tėvų valdžią vienerių metų terminui.

12Teismo posėdyje atsakovė su ieškiniu sutiko. Pripažįsta turinti problemų dėl alkoholio vartojimo, tačiau teigia gydosi nuo alkoholizmo, pateikė pažymą apie blaivybės įžadą nuo 2012-04-22. Teigia, kad atsakovas taip pat retai bevartoja alkoholį. Pripažįsta, kad soc. pašalpų šeima neteko dėl jos kaltės, kad nesiregistravo darbo biržoje, šiuo metu registruota darbo biržoje, gauna 315 Lt pašalpą. Prašo tėvų valdžios apribojimą taikyti tik pusės metų terminui.

13Atsakovas su ieškiniu nesutinka, teigia, kad vaikai turi augti namie. Vaikai namuose buvo pavalgę, gėrimus jis perka iš savo, o ne vaikų pinigų. Mano, kad norima apriboti tėvų valdžią, nes valdžia nenori vaikams mokėti pinigų. Nesutinka vaikams skirti išlaikymą nes vaikai gauna pašalpas iš valstybės, jis gauna mažą pensiją - 700 Lt, todėl visiems vaikams (bendrai) gali skirti ne daugiau kaip 100 Lt. Vaikų teigia nelankantis nes po to būna graudu išsiskirti.

14Trečiojo asmens Barstyčių vaikų globos namų atstovė paaiškino, kad vaikai pas juos pateko nustačius jiems laikinąją globą. Vaikai buvo apleisti, neprižiūrėti, nešvarūs, prastais rūbais. Viena mergaitė serganti, jai buvo reikalinga speciali kojinė, tačiau ji jos netūrėjo, avėjo labai didelius batus su kuriais negalėjo nė paeiti. Per laikinos globos laikotarpį atsakovė vaikus aplankė 12 kartų, atsakovas aplankė 1 kartą. Vaikai vasaros atostogų metu buvo namuose, tačiau tėvai girtavo. Vaikai norėtų gyventi su tėvais, tačiau supranta, kad dėl tėvų gyvenimo būdo ir sąlygų negali dabar to padaryti.

15Ieškinys tenkintinas visiškai.

16Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (LR CK) 3.180 straipsnio 1 dalis numato, kad teismas gali apriboti tėvų valdžią, kai tėvai vengia atlikti savo pareigas auklėti vaikus, piktnaudžiauja tėvų valdžia, žiauriai elgiasi, daro žalingą įtaką vaikams savo amoraliu elgesiu arba nesirūpina vaikais. Pažymėtina, kad Konstitucijos 38 straipsnio 6 dalyje įtvirtinta tėvų pareiga auklėti ir išlaikyti savo vaikus. Šios pareigos vykdymas neįmanomas be nuolatinio bendravimo su vaiku, rūpinimosi jo materialine ir dvasine gerove. Jeigu tėvai nesirūpina vaikais, su jais nebendrauja, jų materialiai neišlaiko, reiškia, kad jie nevykdo savo konstitucinės pareigos, o tai yra pakankamas pagrindas taikyti tokiems tėvams sankciją – tėvų valdžios apribojimą. Iš sisteminio ir lingvistinio šios teisės normos aiškinimo galima daryti išvadą, jog tėvų valdžia gali būti apribota nustačius bent vieną iš nurodytų aplinkybių. Taigi nėra reikalaujama, kad visais atvejais būtų konstatuojamas piktnaudžiavimas tėvų valdžia, žiaurus elgesys su vaikais ir kt. Tėvų valdžiai apriboti pakanka vien to fakto, kad tėvai nevykdo savo pareigos rūpintis vaikais. Tėvų valdžios apribojimo institutas atlieka ne tik nubaudimo, bet ir auklėjamąją, prevencinę funkcijas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2002 m. spalio 23 d. nutartis civilinėje byloje R. Č. v. S. K., byla Nr. 3K-3-1225/2002; 2008 m. gegužės 30 d. nutartis civilinėje byloje J. T. v. K. T., byla Nr. 3K-3-236/2008).

17Pagal LR CK 3.181 straipsnio 2 dalį laikiną ar neterminuotą tėvų (tėvo ar motinos) valdžios apribojimą teismas taiko atsižvelgdamas į konkrečias aplinkybes, dėl kurių prašoma apriboti tėvų valdžią. Neterminuotas tėvų valdžios apribojimas gali būti taikomas tada, kai teismas padaro išvadą, kad tėvai (tėvas ar motina) daro ypatingą žalą vaiko raidai ar visiškai juo nesirūpina, ir nėra duomenų, kad padėtis gali pasikeisti.

18Iš bylos medžiagos ir šalių paaiškinimų nustatyta, kad atsakovų šeima nuo 2007-01-16 įrašyta į Skuodo rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus apskaitą (b. l. 41-42). Atsakovai turi penkis bendrus vaikus: T. B., gim. ( - ), A. B., gim. ( - ), G. B., gim. ( - ), E. B., gim. ( - ), V. B., gim. ( - ). Ir atsakovė turi dar vieną dukrą G. R., gim. ( - ), kurios tėvystė nenustatytą, atsakovas teigia pripažįstantis tėvystę, tačiau nesusitvarko dokumentų (b.l. 43-54). Nuo 2007-02-13 V. R. skiriamos socialinės paslaugos (b.l. 38-40). 2010-12-21 Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A1-626, vaikams buvo nustatyta laikinoji globa, paskirtas globėja Barstyčių vaikų globos namai ir nustatyta vaikų gyvenamoji vieta globos namuose (b. l. 37). Skuodo rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugo skyrius 2001-02-21 atlikęs vaikų ir tėvų poreikių elgesio pokyčių įvertinimą nustatė, kad atsakovų pokyčiai neigiami, dažnai girtaujama, namuose netvarka, nešvara socialinių įgūdžių stoka, todėl nusprendė kreiptis į teismą dėl nuolatinės globos nustatymo (b.l. 12-26). Atsakovas yra teistas 2012-02-10 dėl smurto prieš sugyventinę, pagal LR BK 140 str. 1 d., 145 str. 1 d. (b.l. 8-87). Vaikai sutinka, kad jiems būtų paskirtas nuolatinis globėjas Barstyčių vaikų globos namai (b.l. 4-9). Barstyčių vaikų globos namai taip pat sutinka būti nuolatiniu vaikų globėju (rūpintoju) (b.l. 10).

19Įvertinus byloje surinktus duomenis, rašytinius teismo posėdžio metu ištirtus įrodymus, šalių parodymus teisme, teismas daro išvadą, jog atsakovų elgesys, buities sąlygos neatitinka net minimalių vaikų poreikių ir gyvenimo sąlygų, todėl yra pakankamas pagrindas taikyti atsakovei V. R. terminuotą tėvų valdžios apribojimą jos nepilnamečių vaikų: T. B., gim. ( - ), A. B., gim. ( - ), G. B., gim. ( - ), E. B., gim. ( - ), V. B., gim. ( - ) ir G. R., gim. ( - ) atžvilgiu. O atsakovui A. B. terminuotą tėvų valdžios apribojimą jo nepilnamečių vaikų: T. B., gim. ( - ), A. B., gim. ( - ), G. B., gim. ( - ), E. B., gim. ( - ), V. B. gim. ( - ) atžvilgiu (LR CK 3.180 str.). Įstatymas nors ir nereglamentuoja laikino tėvų valdžios apribojimo termino, tačiau teismų praktikoje laikomasi pozicijos, kad šis terminas neturėtų viršyti vienerių metų. Teismas, atsižvelgdamas į atsakovų elgesį, jų šeimos gyvenimo sąlygas, sprendžia, kad reikalinga taikyti vienerių metų trukmės, tėvų valdžios apribojimą.

20Apribojus tėvų valdžią laikinai ar neterminuotai, tėvams sustabdomos asmeninės ir turtinės teisės, pagrįstos giminyste ir nustatytos įstatymų, tačiau išlieka teisė matytis su vaiku, išskyrus atvejus, kai tai prieštarauja vaikų interesams (LR CK 3.180 str. 3 d.).

21Vaikai, kurie laikinai arba visam laikui yra netekę savo šeimos aplinkos arba kurie dėl savo interesų negali toje aplinkoje būti, turi teisę į ypatingą Valstybės teikiamą apsaugą ir paramą (Vaiko teisių apsaugos konvencijos 20 str. 1 p.). Atsižvelgiant į viešąjį interesą, atitinkantį vaikų interesus, vaikams, likusiems be tėvų globos, siekiant užtikrinti vaikų auklėjimą ir priežiūrą aplinkoje, kurioje vaikai galėtų saugiai ir tinkamai augti, vystytis ir tobulėti, todėl vaikams sulaukusiems 14 metų, t.y.: G. R., gim. ( - ), T. B., gim. ( - ), nustatytina nuolatinė rūpyba, o vaikams iki 14 metų, t.y.: A. B., gim. ( - ), G. B., gim. ( - ), E. B., gim. ( - ), V. B., gim. ( - ) ir nuolatinė globa. Globėju (rūpintoju) skirtini Barstyčių vaikų globos namai, kurie šiuo metu yra laikini vaiku globėjai (rūpintojai), nes tai geriausiai atitinka vaikų interesus (LR CK 3.249, 3.256, 3.257, 3.265, 3.268 straipsniai). Vaiko gyvenamoji vieta nustatytina Barstyčių vaikų globos namuose (LR CK 3.256, 3.257, 3.265, 3.268 straipsniai).

22Vaikų laikinoji globa pasibaigia, kai nustatoma nuolatinė globa (rūpyba) (LR CK 3.255 str. 1 d. 3 p.). Nepilnamečiams vaikams kuriems nustatyta globa sulaukus keturiolikos metų, jų globa pasibaigia, jų globėjas tampa nepilnamečių rūpintoju be papildomo teismo sprendimo (LR CK 3.247 str. 2 d.).

23Lietuvos Respublikos Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas, nustatantis pagrindines vaiko teises, laisves ir pareigas, šių teisių ir laisvių apsaugos bei gynimo svarbiausias garantijas, įpareigoja tėvus užtikrinti vaikui gyvenimo sąlygas, būtinas jo fiziniam, protiniam, dvasiniam bei doroviniam vystymuisi (Įstatymo 1 str. 2 d., 11 str.). Kartu įstatymas numato, kad tėvai vienodai privalo rūpintis vaikų auklėjimu, tinkamai juos prižiūrėti, materialiai išlaikyti, aprūpinti gyvenamuoju būstu (Įstatymo 21 str. 2 d.). Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 3.192 straipsnis taip pat numato tėvų pareigą išlaikyti savo nepilnamečius vaikus. Kai ši pareiga nevykdoma, priteisiamas CK 3.196 str. nustatytos formos ir dydžio išlaikymas. Lietuvos Respublikos CK 3.192 straipsnyje numatyta, jog išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams bei jų tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas. Kadangi byloje nustatyta, jog atsakovė yra bedarbė, gauna 315 Lt socialinę pašalpą, atsakovas gauna 700 Lt pensiją, atsakovų šeima yra socialiai remtina, todėl vaikų interesai bus užtikrinti priteisus vaikams išlaikymą mažesnį nei minimalus pragyvenimo lygis. Be to atsižvelgtina į tai, kad atsakovams taip pat reikalingos lėšos susitvarkyti buičiai, tam kad tūrėtų galimybę susigrąžinti vaikus į šeimą. Todėl teismas sprendžia, kad iš atsakovo priteistinas išlaikymas vaikams: T. B., gim. ( - ), A. B., gim. ( - ), G. B., gim. ( - ), E. B., gim. ( - ), V. B. gim. ( - ) periodinėmis išmokomis po 50 Lt kas mėnesį nuo teismo sprendimo priėmimo iki jų pilnametystės. Vertinant priteistiną išlaikymą iš atsakovės, atkreiptinas dėmesys, kad nepilnametei G. R., gim. ( - ) dėl tėvų aplaidumo, nenustatyta tėvystė, jai išlaikymą galima priteisti tik iš motinos, todėl užtikrinant vaiko interesus, G. R. priteistinas didesnis išlaikymo dydis iš atsakovės nei kitiems vaikams. Taigi teismas sprendžia, kad iš atsakovės V. R. priteistinas išlaikymas G. R., gim. ( - ) periodinėmis išmokomis po 50 Lt kas mėnesį nuo teismo sprendimo priėmimo iki jos pilnametystės. Kitiems vaikams, t.y. T. B., gim. ( - ), A. B., gim. ( - ), G. B., gim. ( - ), E. B., gim. ( - ), V. B., gim. ( - ) priteistinas išlaikymas iš atsakovės, periodinėmis išmokomis po 20 Lt kas mėnesį nuo teismo sprendimo priėmimo iki jų pilnametystės.

24Vaikų turto ir piniginių lėšų administratoriumi skirtina vaiko globėjas (rūpintojas) Barstyčių vaikų globos namai (CK 3.202 str.).

25Kadangi ieškovas, paduodant ieškinį, įstatymo yra atleista nuo žyminio mokesčio mokėjimo (LR CPK 83 str. 1 d. 5 p.), todėl patenkinus ieškinį, žyminis mokestis išieškotinas iš atsakovų valstybei pagal bendrą išmokų už vienerius metus sumą ir už neturtinio pobūdžio reikalavimą dėl tėvų valdžios apribojimo – 100 Lt (LR CPK 96 str., 80 str. 1 d. 1 ir 2 p.). Taigi iš atsakovės priteistinos bylinėjimosi išlaidos sudaro: 100 Lt už neturtinio pobūdžio reikalavimą ir 54 Lt (150 Lt (viso priteistas išlaikymas) x12 mėn. x 3% ) už turtinio pobūdžio reikalavimą, iš viso 154 Lt bylinėjimosi išlaidų. Iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos sudaro: 100 Lt už neturtinio pobūdžio reikalavimą ir 90 Lt (250 Lt (viso priteistas išlaikymas) x12 mėn. x 3% ) už turtinio pobūdžio reikalavimą, iš viso 190 Lt bylinėjimosi išlaidų į valstybės biudžetą (LR CK 96 str.).

26Teismo sprendimas dalyje dėl išlaikymo vaikui išieškojimo vykdytinas skubiai (CPK 282 str. 2 d. 1 p.).

27Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 263-270, 271, 282 400-407 straipsniais, teismas

Nutarė

28Laikinai, vienerių metų terminui, apriboti tėvų valdžią V. R., a.k. ( - ) jos vaikų: T. B., a.k. ( - ) A. B., a.k. ( - ) G. B., a.k. ( - ) E. B., a. k. ( - ), V. B., a.k. ( - ) ir G. R., a.k. ( - ) atžvilgiu.

29Laikinai, vienerių metų terminui, apriboti tėvų valdžią A. B., a.k. ( - ) jo vaikų: T. B., a.k. ( - ) A. B., a.k. ( - ) G. B., a.k. ( - ) E. B., a. k. ( - ) ir V. B., a.k. ( - ) atžvilgiu.

30Nustatyti T. B., a.k. ( - ) G. R., a.k. ( - ) nuolatinę rūpybą, A. B., a.k. ( - ) G. B., a.k. ( - ) E. B., a. k. ( - ), V. B., a.k. ( - ) nuolatinę globą. Vaikų globėju (rūpintoju) paskirti Barstyčių vaikų globos namus, kodas 290892280.

31Nustatyti T. B., A. B., G. B., E. B., V. B. ir G. R., gyvenamą vietą Barstyčių Vaikų globos namuose, Mosėdžio g. 7, Barstyčių mstl., Skuodo r.

32Panaikinti Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-12-21 įsakymu Nr. A1-626, nustatytą laikinąją globą T. B., A. B., G. B., E. B., V. B. ir G. R..

33Priteisti iš atsakovo A. B., a.k. ( - ) išlaikymą jo nepilnamečiams vaikams: T. B., a.k. ( - ) A. B., a.k. ( - ) G. B., a.k. ( - ) E. B., a. k. ( - ), V. B., a.k. ( - ) periodinėmis išmokomis po 50 Lt (penkiasdešimt litų) kas mėnesį kiekvienam vaikui nuo teismo sprendimo priėmimo iki vaikų pilnametystės. Išlaikymo sumą indeksuoti kasmet Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją.

34Priteisti iš atsakovės V. R., a.k. ( - ) išlaikymą jos nepilnamečiams vaikams: T. B., a.k. ( - ) A. B., a.k. ( - ) G. B., a.k. ( - ) E. B., a. k. ( - ), V. B., a.k. ( - ) periodinėmis išmokomis po 20 Lt (dvidešimt litų) kiekvienam vaikui ir G. R., a.k. ( - ) po 50 Lt (penkiasdešimt litų) kas mėnesį nuo teismo sprendimo priėmimo iki vaikų pilnametystės. Išlaikymo sumą indeksuoti kasmet Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją.

35Vaikų T. B., A. B., G. B., E. B., V. B. ir G. R. turto ir piniginių lėšų tvarkytoju paskirti Barstyčių vaikų globos namus.

36Priteisti iš atsakovo A. B., a.k. ( - ) 190,00 Lt (šimtą devyniasdešimt litų) bylinėjimosi išlaidų į valstybės pajamas.

37Priteisti iš atsakovės V. R., a.k. ( - ) 154,00 Lt (šimtą penkiasdešimt keturis litus) bylinėjimosi išlaidų į valstybės pajamas.

38Sprendimo dalį dėl išlaikymo priteisimo vykdyti skubiai, sprendimo apskundimas nesustabdo jo vykdymo.

39Išaiškinti, kad nepilnamečiams sulaukus keturiolikos metų, jų globa pasibaigia, jų globėjas tampa nepilnamečių rūpintoju be papildomo sprendimo.

40Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Skuodo rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Skuodo rajono apylinkės teismo teisėjas Svajūnas... 2. dalyvaujant ieškovo Skuodo rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių... 3. atsakovei V. R.,... 4. atsakovui A. B.,... 5. trečiojo asmens Barstyčių vaikų globos namų atstovei Renatai Gutautaitei,... 6. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 7. Išnagrinėjęs bylą, teismas... 8. ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas terminuotai apriboti tėvų... 9. Nurodė, kad atsakovų šeima nuo 2005-10-19 įrašyta į socialinės rizikos... 10. Atsakovė ir tretysis asmuo atsiliepimo į ieškinį nepateikė.... 11. Teismo posėdyje ieškovės Skuodo rajono savivaldybės administracijos Vaiko... 12. Teismo posėdyje atsakovė su ieškiniu sutiko. Pripažįsta turinti problemų... 13. Atsakovas su ieškiniu nesutinka, teigia, kad vaikai turi augti namie. Vaikai... 14. Trečiojo asmens Barstyčių vaikų globos namų atstovė paaiškino, kad... 15. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 16. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (LR CK) 3.180 straipsnio 1 dalis numato,... 17. Pagal LR CK 3.181 straipsnio 2 dalį laikiną ar neterminuotą tėvų (tėvo ar... 18. Iš bylos medžiagos ir šalių paaiškinimų nustatyta, kad atsakovų šeima... 19. Įvertinus byloje surinktus duomenis, rašytinius teismo posėdžio metu... 20. Apribojus tėvų valdžią laikinai ar neterminuotai, tėvams sustabdomos... 21. Vaikai, kurie laikinai arba visam laikui yra netekę savo šeimos aplinkos arba... 22. Vaikų laikinoji globa pasibaigia, kai nustatoma nuolatinė globa (rūpyba) (LR... 23. Lietuvos Respublikos Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas, nustatantis... 24. Vaikų turto ir piniginių lėšų administratoriumi skirtina vaiko globėjas... 25. Kadangi ieškovas, paduodant ieškinį, įstatymo yra atleista nuo žyminio... 26. Teismo sprendimas dalyje dėl išlaikymo vaikui išieškojimo vykdytinas... 27. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 263-270,... 28. Laikinai, vienerių metų terminui, apriboti tėvų valdžią V. R., a.k. ( - )... 29. Laikinai, vienerių metų terminui, apriboti tėvų valdžią A. B., a.k. ( - )... 30. Nustatyti T. B., a.k. ( - ) G. R., a.k. ( - ) nuolatinę rūpybą, A. B., a.k.... 31. Nustatyti T. B., A. B., G. B., E. B., V. B. ir G. R., gyvenamą vietą... 32. Panaikinti Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-12-21... 33. Priteisti iš atsakovo A. B., a.k. ( - ) išlaikymą jo nepilnamečiams... 34. Priteisti iš atsakovės V. R., a.k. ( - ) išlaikymą jos nepilnamečiams... 35. Vaikų T. B., A. B., G. B., E. B., V. B. ir G. R. turto ir piniginių lėšų... 36. Priteisti iš atsakovo A. B., a.k. ( - ) 190,00 Lt (šimtą devyniasdešimt... 37. Priteisti iš atsakovės V. R., a.k. ( - ) 154,00 Lt (šimtą penkiasdešimt... 38. Sprendimo dalį dėl išlaikymo priteisimo vykdyti skubiai, sprendimo... 39. Išaiškinti, kad nepilnamečiams sulaukus keturiolikos metų, jų globa... 40. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui...