Byla eB2-1201-555/2020
Dėl bankrutuojančios mažosios bendrijos „Kaip namie“ 2019 m. gruodžio 20 d. įvykusio pakartotinio kreditorių susirinkimo nutarimų, priimtų visais darbotvarkės klausimais, panaikinimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus Tamašauskas, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos (kreditorės) uždarosios akcinės bendrovės „ALSUNGA“ skundą dėl bankrutuojančios mažosios bendrijos „Kaip namie“ 2019 m. gruodžio 20 d. įvykusio pakartotinio kreditorių susirinkimo nutarimų, priimtų visais darbotvarkės klausimais, panaikinimo, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

31.

4Pareiškėja UAB „ALSUNGA“ kreipėsi į teismą su skundu, prašydama panaikinti bankrutuojančios MB „Kaip namie“ 2019 m. gruodžio 20 d. įvykusio pakartotinio kreditorių susirinkimo nutarimus, priimtus visais darbotvarkės klausimais (reg. Nr. DOK-1664). Skundas grindžiamas šiais argumentais:

51.1.

62019 m. gruodžio 20 d. kreditorių susirinkimas sušauktas pagal tą pačią darbotvarkę, pagal kurią buvo sušauktas ir 2019 m. gruodžio 5 d. kreditorių susirinkimas. 2019 m. gruodžio 5 d. kreditorių susirinkimo tvirtinimui nemokumo administratorė pateikė savo veiklos ataskaitą, kurios turinys neatitinka Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas (toliau – ĮBĮ) 11 straipsnio 5 dalies 25 punkto reikalavimų. 2019 m. gruodžio 5 d. susirinkimo trečiuoju darbotvarkės klausimu „Dėl administratoriaus veiklos ataskaitos ir jos patvirtinimo“ kreditoriai, kurių reikalavimai sudarė 40,82 procentus, balsavo prieš ir administratorės veiklos ataskaita nebuvo patvirtinta. Kreditorė, balsuodama 2019 m. gruodžio 5 d. susirinkime prieš administratorės veiklos ataskaitą, pateikė rašytines pastabas, kuriose nurodė jos trūkumus, taip pat pastabas dėl nekorektiškai suformuluotų nutarimų projektų, administravimo sąmatos.

71.2.

8Nemokumo administratorė, pateikdama pranešimą apie 2019 m. gruodžio 20 d. šaukiamą kreditorių susirinkimą, nepateikė kartu su pranešimu savo veiklos ataskaitos, pavedimo sutarties projekto, balsavimo raštu biuletenio. Kreditorei pareikalavus, nemokumo administratorė pateikė savo veiklos ataskaitą, tačiau ji buvo tokia pati, kaip ir pateikta 2019 m. gruodžio 5 d. kreditorių susirinkimui, nemokumo administratorė ignoravo pateiktas pastabas.

91.3.

10Į 2019 m. gruodžio 20 d. susirinkimo dalyvių sąrašą yra įtraukti tie kreditoriai, kurie balsavimo raštu biuletenių nebuvo pateikę. Kreditoriai VSDFV Alytaus skyrius (530,22 Eur, arba 2,80 proc.), VMI prie LR FM (222,19 Eur, arba 1,17 proc.), UAB „Legal Balance“ (1 999,67 Eur, arba 10,55 proc.) savo balsavimo raštu biuleteniuose nurodė, kad biuleteniai skirti tik 2019 m. gruodžio 5 d. kreditorių susirinkimui ir pastabos, kad šie balsavimo raštu biuleteniai gali būti naudojami ir kitiems susirinkimams, nėra. Nei ĮBĮ, nei JANĮ nėra nuostatos, leidžiančios nemokumo administratorei vienašališkai priimti sprendimą įskaičiuoti kreditoriais balsus, kurie buvo pateikti praėjusiam susirinkimui. To labiau, kuomet nėra kreditoriaus aiškiai išreikštos valios, suteikiančios teisę ankstesniame susirinkime pateiktą balsavimą naudoti kituose susirinkimuose.

111.4.

122019 m. gruodžio 20 d. protokole nurodyti neteisingi UAB „Alsunga“ ir UAB „Bennet disributors“ finansiniai reikalavimai, išreikšti procentais. Protokole nurodyta, kad UAB „Bennet disributors“ 5 999,65 Eur reikalavimas sudaro 37,65 proc., tačiau 5 999,65 Eur suma nuo visų 18 953,54 Eur reikalavimų sumos sudaro 31,65 proc., t. y. 6 proc. mažiau. Skundžiamame protokole nurodyta, kad UAB „Alsunga“ 7 109,99 Eur reikalavimas sudaro 37,65 proc., tačiau 7 109,99 Eur suma nuo visų 18 953,54 Eur reikalavimų sumos sudaro 37,51 proc.

131.5.

142019 m. gruodžio 20 d. susirinkimui balsavimo raštu biuletenius pateikė tik kreditoriai UAB „Bennet distributors“ (5 999,65 Eur arba 31,65 proc. nuo visų reikalavimų) ir UAB „Alsunga“ (7 109,99 Eur arba 37,51 proc.), todėl 2019 m. gruodžio 20 d. susirinkimo protokole visais darbotvarkės klausimai nurodyti neteisingi kreditorių balsai, dėl ko užprotokoluoti visiškai neteisingi kreditorių sprendimai.

151.6.

16Įvertinus tai, kad 2019 m. gruodžio 20 d. susirinkime balsavo tik du kreditoriai ir trečiuoju darbotvarkės klausimu UAB „Alsunga“ (37,51 proc.) balsavo prieš, o UAB „Bennet distributors“ (31,65 proc.) balsavo už, nutarimas trečiuoju darbotvarkės klausimu turėjo būti suformuluotas visiškai priešingas, negu protokole nurodė nemokumo administratorė. Kadangi UAB „Alsunga“ (37,51 proc.) 2019 m. gruodžio 20 d. susirinkime darbotvarkės 4‑9 klausimais taip pat balsavo prieš, o UAB „Bennet distributors“ (31,65 proc.) balsavo už, 2019 m. gruodžio 20 d. susirinkimo protokole užfiksuoti neteisingi nutarimai ir darbotvarkės 4-9 klausimais, kuriais neva susirinkimas patvirtintino išlaidų sąmatą ir atlyginimą administratoriui, disponavimo administravimo išlaidomis tvarką ir kt. Neteisingai apskaičiuoti balsai ir 2019 m. gruodžio 20 d. susirinkimo darbotvarkės 1-2 klausimais.

172.

18Bankrutuojančios MB „Kaip namie“ nemokumo administratorė MB „Tavix“ pateikė atsiliepimą į pareiškėjos UAB „ALSUNGA“ skundą, kuriuo prašo jį atmesti (reg. Nr. DOK-3683). Atsiliepime nurodomi šie argumentai:

192.1.

202019 m. gruodžio 20 d. buvo sušauktas pakartotinis kreditorių susirinkimas, pateikiant visiems kreditoriams 2019 m. gruodžio 5 d. kreditorių susirinkimo protokolą su kreditorių pateiktais pasiūlymais ir pastabomis. Pareiškėja UAB „ALSUNGA“ pareiškė savo nuomonę kiekvienu 2019 m. gruodžio 5 d. kreditorių susirinkimo darbotvarkės klausimu, todėl ši nuomonė buvo įskaityta į pakartotinio susirinkimo balsavimo rezultatus. Pakartotiniame kreditorių susirinkime nutarimai gali būti priimami tik pagal ankstesniojo kreditorių susirinkimo darbotvarkę, todėl susirinkimui pateikta informacija nebuvo keičiama ir pakartotinai duomenys nebuvo siunčiami (ĮBĮ 24 straipsnio 2 dalis).

212.2.

22Priešingai nei teigia pareiškėja, nemokumo administratorė nėra vienašališkai priėmusi sprendimą įskaičiuoti kreditorių balsavusių 2019 m. gruodžio 5 d. susirinkime balsus pakartotiniame kreditorių susirinkime (ĮBĮ 24 straipsnio 1 dalis). Apie tai, kad kreditorių nuomonė pareikšta kiekvienu 2019 m. gruodžio 5 d. susirinkimo darbotvarkės klausimu bus įskaitoma pakartotiniame kreditorių susirinkime paskelbta 2019 m. gruodžio 5 d. kreditorių susirinkimo balsavimo raštu biuletenyje ir šį teiginį patvirtino balsavimo biuletenyje pasirašę kreditoriai. Apie balsų įskaitymą pakartotiniame kreditorių susirinkime taip pat buvo nurodoma ir 2019 m. lapkričio 27 d. pranešime kreditoriui dėl kreditorių susirinkimo bei 2019 m. gruodžio 13 d. pranešime dėl pakartotinio kreditorių susirinkimo.

232.3.

24Nemokumo administratorė sutinka, kad parengtame 2019 m. gruodžio 20 d. protokole, nurodant raštu balsavusių kreditorių UAB „ALSUNGA“ ir UAB „Bennet distributors“ kreditorių reikalavimų procentinę išraišką, buvo padaryta rašymo apsirikimo klaida, t. y. turi būti UAB „ALSUNGA“ (7 109,99 Eur arba 37,51 proc. visų reikalavimų), o UAB „Bennet distributors“ (5 999,65 Eur arba 31,65 proc. visų reikalavimų). Tačiau ši rašymo apsirikimo klaida rezultatų nekeičia, kadangi pakartotiniame kreditorių susirinkime visų dalyvaujančių kreditorių patvirtintų reikalavimų suma priimama 100 procentų balsų.

252.4.

262019 m. gruodžio 20 d. pakartotiniam kreditorių susirinkimui balsavimo raštu biuletenius pateikė kreditoriai UAB „Bennet distributors“ (5 999,65 Eur arba 37,825 proc. nuo visų susirinkime dalyvavusių kreditorių patvirtintų reikalavimų), ir UAB „ALSUNGA“ (7 109,99 Eur arba 44,825 proc. nuo visų susirinkime dalyvavusių kreditorių patvirtintų reikalavimų, kreditoriai VMI prie LR FM, VSDFV Alytaus skyrius ir UAB „Legal balance“ pateikė savo nuomonę 2019 m. gruodžio 5 d. kreditorių susirinkimui ir patvirtino, kad balsavimo raštu biuletenis galioja ir pakartotiniame kreditorių susirinkime, t. y. 2019 m. gruodžio 20 d. susirinkimo protokole visais darbotvarkės klausimais nurodyti teisingi kreditorių balsai ir priimti teisingi kreditorių susirinkimo nutarimai, nepažeidžiantys kreditorių interesų.

27II. Teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

283.

29Pažymėtina, kad nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojo naujas Juridinių asmenų nemokumo įstatymas (toliau – JANĮ), reguliuojantis juridinių asmenų restruktūrizavimo ir bankroto procesus ir kuriam įsigaliojus neteko galios Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas (toliau – ir ĮBĮ) su visais pakeitimais ir papildymais (JANĮ 153 straipsnis). JANĮ 155 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad iki 2019 m. gruodžio 31 d. pradėtiems juridinių asmenų nemokumo procesams šio įstatymo nuostatos taikomos toms asmenų teisėms ir pareigoms, kurios atsiranda arba yra įgyvendinamos jam įsigaliojus, taip pat toms nemokumo procedūroms, kurios pradedamos šiam įstatymui įsigaliojus, išskyrus šio įstatymo nuostatas, reguliuojančias tam tikras išimtis (JANĮ 155 straipsnio 1 dalies 1-5 punktai). To paties straipsnio 2 dalis numato, kad šio straipsnio 1 dalyje nurodytoms išimtims taikomas ĮBĮ. Kadangi MB „Kaip namie“ nemokumo procesas pradėtas galiojant ĮBĮ, ginčijami kreditorių susirinkimo nutarimai taip pat priimti galiojant ĮBĮ, todėl šio įstatymo nuostatos taikomos ir nagrinėjamam ginčui.

304.

31Bylos duomenimis nustatyta, kad Kauno apygardos teismo 2019 m. liepos 18 d. nutartimi MB „Kaip namie“ iškelta bankroto byla, nemokumo administratore paskirta MB „Tavix“, nutartis įsiteisėjo 2019 m. liepos 30 d. Kauno apygardos teismo 2019 m. spalio 17 d. nutartimi patvirtintas bankrutuojančios MB „Kaip namie“ kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašas, kuris vėlesnėmis teismo nutartimis buvo patikslintas. 2019 m. gruodžio 20 d. įvyko pakartotinis bankrutuojančios MB „Kaip namie“ kreditorių susirinkimas, kurio metu buvo svarstomi šie darbotvarkės klausimai: 1. dėl susirinkimo darbotvarkės patvirtinimo; 2. dėl kreditorių susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus išrinkimo; 3. dėl administratoriaus veiklos ataskaitos ir jos patvirtinimo; 4. dėl administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo ir atlyginimo administratoriui nustatymo; 5. dėl disponavimo administravimo išlaidomis tvarkos nustatymo; 6. dėl įgaliojimų sutiekimo kreditorių susirinkimo pirmininkui įmonės vardu pasirašyti pavedimo sutartį su administratoriumi; 7. dėl informacijos apie įmonės bankroto bylos eigą teikimo tvarkos patvirtinimo; 8. dėl kreditorių susirinkimo sušaukimo tvarkos patvirtinimo; 9. dėl siūlymo pripažinti MB „Kaip namie“ bankrutavusia ir siūlyti teismui taikyti įmonei likvidavimo procedūrą.

325.

33Kauno apygardos teisme 2020 m. sausio 16 d. gautas pareiškėjos (kreditorės) UAB „ALSUNGA“ skundas dėl bankrutuojančios MB „Kaip namie“ 2019 m. gruodžio 20 d. įvykusio pakartotinio kreditorių susirinkimo metu priimtų visų nutarimų panaikinimo. Pareiškėja savo skundą dėl 2019 m. gruodžio 20 d. pakartotinio kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo grindžia nemokumo administratorės padarytais esminiais procedūriniais pažeidimais, nesilaikius kreditorių susirinkimo sušaukimo, kreditorių dalyvavimo, balsavimo ir nutarimų priėmimo tvarkos, t. y. neteisingai nurodžius kreditorių turimų finansinių reikalavimų dydžius; į kreditorių susirinkimo sąrašą įtraukus kreditorius, kurie neteikė savo balsavimo biuletenių; pateikus analogišką susirinkimo medžiagą 2019 m. gruodžio 20 d. šaukiamam kreditorių susirinkimui, nors 2019 m. gruodžio 5 d. įvykusių kreditorių susirinkimo metu buvo pateiktos pastabos tiek nemokumo administratorės ataskaitai, tiek suformuluotiems nutarimų projektams. Nemokumo administratorė nesutinka su pateiktu skundu, iš esmės nurodydama, kad 2019 m. gruodžio 20 d. įvykęs kreditorių susirinkimas buvo pakartotinis, todėl jo metu nutarimai buvo priimami pagal ankstesniojo kreditorių susirinkimo darbotvarkę, įskaičiuojant tuos pačius kreditorių biuletenių balsus, taip pat nekeičiant ir kreditoriams pateiktos informacijos bei duomenų.

346.

35Pažymėtina, kad pagal nustatytą teisinį reguliavimą kreditoriai savo teises bankroto procese įgyvendina per kreditorių susirinkimą. Kreditorių susirinkimo sušaukimo tvarka reglamentuota ĮBĮ 22 straipsnyje. Kreditorių, kaip visumos, teisė spręsti bankrutuojančios įmonės reikalus – tai kreditorių autonomijos principo išraiška. Ši teisė įgyvendinama kreditorių balsų dauguma priimant nutarimus kreditorių susirinkime (ĮBĮ 24 straipsnis). Kreditorių susirinkimo nutarimas laikomas priimtu, kai už jį atvirai balsavo kreditoriai, kurių teismo patvirtintų reikalavimų suma vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų kreditorių patvirtintų reikalavimų sumos, išskyrus ĮBĮ nustatytas išimtis (ĮBĮ 24 straipsnio 1 dalis).

367.

37Jeigu nutarimui priimti susirinkime balsų nepakako, administratorius per 15 dienų sušaukia pakartotinį kreditorių susirinkimą. Jis turi teisę priimti nutarimus tik pagal ankstesniojo susirinkimo darbotvarkę, išskyrus nutarimus dėl įmonės bankroto proceso ne teismo tvarka ir dėl taikos sutarties (ĮBĮ 24 straipsnio 2 dalis). Pakartotiniame kreditorių susirinkime nutarimas laikomas priimtu, kai už jį atvirai balsavo kreditoriai, kurių teismo patvirtintų reikalavimų suma vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų susirinkime dalyvaujančių kreditorių patvirtintų reikalavimų sumos (ĮBĮ 24 straipsnio 3 dalis).

388.

39Iš MB „Kaip namie“ bankroto bylos duomenų nustatyta, kad 2019 m. gruodžio 5 d. įvyko pirmasis kreditorių susirinkimas, kurio metu dalyvavo 52,69 procentai visų finansinius reikalavimus pateikusių įmonės kreditorių, kurių bendra patvirtinta kreditorių finansinių reikalavimų suma sudaro 9 862,07 Eur. Pateiktas teismui protokolo turinys taip pat patvirtina, kad kvorumas buvo, kreditorių susirinkimas galėjo vykti ir priimti nutarimus. Įvykusio pirmojo kreditorių susirinkimo metu buvo sprendžiami šie darbotvarkės klausimai: 1. dėl susirinkimo darbotvarkės patvirtinimo; 2. dėl kreditorių susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus išrinkimo; 3. dėl administratoriaus veiklos ataskaitos ir jos patvirtinimo; 4. dėl administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo ir atlyginimo administratoriui nustatymo; 5. dėl disponavimo administravimo išlaidomis tvarkos nustatymo; 6. dėl įgaliojimų sutiekimo kreditorių susirinkimo pirmininkui įmonės vardu pasirašyti pavedimo sutartį su administratoriumi; 7. dėl informacijos apie įmonės bankroto bylos eigą teikimo tvarkos patvirtinimo; 8. dėl kreditorių susirinkimo sušaukimo tvarkos patvirtinimo; 9. dėl siūlymo pripažinti MB „Kaip namie“ bankrutavusia ir siūlyti teismui taikyti įmonei likvidavimo procedūrą. Nutarimai 3-9 kreditorių susirinkimo darbotvarkės klausimais nepriimti, nepakakus balsų „už“. Nemokumo administratorė teigia, kad 2019 m. gruodžio 5 d. įvykusiame kreditorių susirinkime buvo priimti nutarimai tik 1-2 darbotvarkės klausimais, tuo tarpu kitais darbotvarkės klausimais nepakako balsų nutarimams priimti, todėl buvo šaukiamas pakartotinis 2019 m. gruodžio 20 d. kreditorių susirinkimas. Atsižvelgiant į byloje nustatytas aplinkybes, teismas sprendžia, kad nemokumo administratorė išvis neturėjo jokio teisėto pagrindo organizuoti 2019 m. gruodžio 20 d. įvykusio pakartotinio kreditorių susirinkimo.

409.

41Kasacinis teismas yra konstatavęs, kad ĮBĮ 24 straipsnio 2 dalies nuostata, pagal kurią tuo atveju, jeigu nutarimui priimti susirinkime balsų nepakako, administratorius per 15 dienų sušaukia pakartotinį kreditorių susirinkimą, aiškintina kaip suteikianti teisę bankroto administratoriui sušaukti pakartotinį kreditorių susirinkimą tuomet, kai į šaukiamą susirinkimą nesusirinko (ar neišreiškė savo valios iš anksto balsuodami raštu) kreditoriai, kurių teismo patvirtintų reikalavimų suma vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų kreditorių teismo patvirtintų reikalavimų sumos, t. y. kai nebuvo kvorumo. Kitais atvejais (pvz., kai nutarimas nepriimamas, nes nepakako balsų „už“) turi būti šaukiamas ne pakartotinis, o kitas kreditorių susirinkimas. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2019 m. spalio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-286-313/2019).

4210.

43Nurodytas aiškinimas atitinka ir kreditorių autonomijos principą – tik kreditoriai gali nuspręsti, ar konkretus pasiūlytas nutarimas (pavyzdžiui, dėl administravimo išlaidų, kreditorių komiteto sudarymo ir pan.) jiems yra priimtinas. Šis principas įgyvendinamas būtent balsų daugumą turintiems kreditoriams priimant nutarimus kreditorių susirinkime. Priešingu atveju, jeigu pakartotinis susirinkimas galėtų būti šaukiamas dėl nutarimų, kuriems priimti, esant kvorumui, nepakako ĮBĮ nustatyto skaičiaus kreditorių balsų „už“, šis balsų daugumą turinčių kreditorių teises ginantis principas būtų pažeistas, atsirastų galimybė manipuliuoti kreditorių balsais, iškreipiant daugumos valią.

4411.

45Nagrinėjamo klausimo kontekste taip pat pažymėtina, kad nurodyta kasacinio teismo išvada atitinka ir įstatymo leidėjo valią, kuris nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojusio JANĮ 49–50 straipsniuose expressis verbis (tiesiogiai) įtvirtino, kad pakartotinis kreditorių susirinkimas šaukiamas tuo atveju, kai neįvyksta kreditorių surinkimas. Pagal nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojusios JANĮ redakcijos 49 straipsnį, kreditorių susirinkimas laikomas įvykusiu, jeigu yra kreditorių susirinkimo kvorumas (4 dalis); kreditorių susirinkimo kvorumas yra, jeigu kreditorių susirinkime dalyvauja kreditoriai, įskaitant iš anksto balsavusius kreditorius, kurių reikalavimų sumos vertinė išraiška yra didesnė kaip pusė visų kreditorių bendros teismo patvirtintų reikalavimų sumos (5 dalis); nustačius, kad kreditorių susirinkimo kvorumas yra, laikoma, kad jis yra viso kreditorių susirinkimo metu (6 dalis); jeigu kreditorių susirinkimo kvorumo nėra, kreditorių susirinkimas laikomas neįvykusiu ir turi būti sušauktas pakartotinis kreditorių susirinkimas (7 dalis). Pakartotiniam kreditorių susirinkimui kvorumo reikalavimas netaikomas (50 straipsnio 3 dalis); pakartotinis kreditorių susirinkimas turi teisę priimti sprendimus tik pagal neįvykusio kreditorių susirinkimo darbotvarkę (50 straipsnio 4 dalis).

4612.

47Jau minėta, kad pirmajame 2019 m. gruodžio 5 d. bankrutuojančios UAB „Kaip namie“ kreditorių susirinkime dalyvavo bei iš anksto raštu balsavo kreditoriai, kurių finansinių reikalavimų suma vertine išraiška sudarė 9 862,07 Eur, ši suma atitiko 52,69 procentus teismo patvirtintų kreditorių reikalavimų sumos. Nurodytos aplinkybės patvirtina, kad susirinkime dalyvavo kreditoriai, turintys ĮBĮ 24 straipsnio 1 dalyje nustatytą teismo patvirtintų reikalavimų sumą, kurios pakako kreditorių susirinkimo nutarimams priimti. Susirinkime buvo balsuojama dėl nutarimų projektų visais darbotvarkėje numatytais klausimais ir priimti atitinkami nutarimai, t. y. arba nutarimai pagal pateiktus pasiūlymus priimti, už juos balsavus daugumai kreditorių, arba nutarimai nebuvo priimti, nes pasiūlymai negavo reikiamo (daugumos) balsų skaičiaus. Tuo tarpu pakartotinis kreditorių susirinkimas buvo sušauktas ne dėl to, kad į pirmąjį susirinkimą susirinko mažiau kaip pusę visų įmonės kreditorinių reikalavimų sumos atstovaujantys kreditoriai (ĮBĮ 24 straipsnio 1, 2 dalys), o dėl to, kad minėtų nutarimų priėmimui nepakako susirinkime dalyvavusių kreditorių balsų „už“. Atsižvelgiant į tai, pripažintina, kad, nustačius šias reikšmingas faktines bylos aplinkybes ir byloje nesant ginčo dėl 2019 m. gruodžio 5 d. kreditorių susirinkimo sušaukimo tvarkos ar kitų procedūrų teisėtumo, pirmame susirinkime nepriėmus nutarimų 3-9 darbotvarkės klausimais dėl to, kad nepakako kreditorių balsų „už“, šie klausimai negalėjo būti svarstomi pakartotiniame kreditorių susirinkime. Taigi, nagrinėjamu atveju pakartotinis atsakovės kreditorių susirinkimas yra neteisėtas dėl procedūrinių pažeidimų, t. y. sušauktas nesant tam teisinio pagrindo. Teismas taip pat pažymi, kad nemokumo administratorė, atsižvelgdama į balsavusių „prieš“ arba susilaikiusių kreditorių poziciją, turėjo svarstyti, kaip pakeisti siūlomų nutarimų projektus, ir dėl jų priėmimo šaukti kitą kreditorių susirinkimą, o ne pakartotinį.

4813.

49Konstatuoti procedūriniai bankrutuojančios MB „Kaip namie“ 2019 m. gruodžio 20 d. pakartotinio kreditorių susirinkimo pažeidimai pripažintini esminiais, kas lemia visų šiame susirinkime priimti nutarimų neteisėtumą. Nustačius tokio pobūdžio pažeidimus, bylos baigčiai teisiškai nereikšmingais laikomi pareiškėjos skunde nurodyti argumentai, susiję su pakartotinio kreditorių susirinkimo sušaukimo, kreditorių dalyvavimo, balsavimo ir nutarimų priėmimo tvarkos nesilaikymu.

50Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso 1 straipsnio 1 dalimi, 22 straipsnio 1 dalimi, 290-291 straipsniais, Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 24, 36 straipsniais, Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 155 straipsniu,

Nutarė

51tenkinti pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „ALSUNGA“ skundą dėl bankrutuojančios mažosios bendrijos „Kaip namie“ 2019 m. gruodžio 20 d. įvykusio pakartotinio kreditorių susirinkimo nutarimų, priimtų visais darbotvarkės klausimais, panaikinimo.

52Panaikinti bankrutuojančios mažosios bendrijos „Kaip namie“ 2019 m. gruodžio 20 d. įvykusio pakartotinio kreditorių susirinkimo nutarimus, priimtus visais darbotvarkės klausimais.

53Šios nutarties patvirtintą kopiją išsiųsti pareiškėjai ir nemokumo administratorei mažajai bendrijai „Tavix“, pavedant ją su šia nutartimi supažindinti įmonės kreditorius ir pateikiant teismui šio įpareigojimo įvykdymą pagrindžiančius įrodymus.

54Ši nutartis per septynias dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus... 2. I. Ginčo esmė... 3. 1.... 4. Pareiškėja UAB „ALSUNGA“ kreipėsi į teismą su skundu, prašydama... 5. 1.1.... 6. 2019 m. gruodžio 20 d. kreditorių susirinkimas sušauktas pagal tą pačią... 7. 1.2.... 8. Nemokumo administratorė, pateikdama pranešimą apie 2019 m. gruodžio 20 d.... 9. 1.3.... 10. Į 2019 m. gruodžio 20 d. susirinkimo dalyvių sąrašą yra įtraukti tie... 11. 1.4.... 12. 2019 m. gruodžio 20 d. protokole nurodyti neteisingi UAB „Alsunga“ ir UAB... 13. 1.5.... 14. 2019 m. gruodžio 20 d. susirinkimui balsavimo raštu biuletenius pateikė tik... 15. 1.6.... 16. Įvertinus tai, kad 2019 m. gruodžio 20 d. susirinkime balsavo tik du... 17. 2.... 18. Bankrutuojančios MB „Kaip namie“ nemokumo administratorė MB „Tavix“... 19. 2.1.... 20. 2019 m. gruodžio 20 d. buvo sušauktas pakartotinis kreditorių susirinkimas,... 21. 2.2.... 22. Priešingai nei teigia pareiškėja, nemokumo administratorė nėra... 23. 2.3.... 24. Nemokumo administratorė sutinka, kad parengtame 2019 m. gruodžio 20 d.... 25. 2.4.... 26. 2019 m. gruodžio 20 d. pakartotiniam kreditorių susirinkimui balsavimo raštu... 27. II. Teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 28. 3.... 29. Pažymėtina, kad nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojo naujas Juridinių asmenų... 30. 4.... 31. Bylos duomenimis nustatyta, kad Kauno apygardos teismo 2019 m. liepos 18 d.... 32. 5.... 33. Kauno apygardos teisme 2020 m. sausio 16 d. gautas pareiškėjos (kreditorės)... 34. 6.... 35. Pažymėtina, kad pagal nustatytą teisinį reguliavimą kreditoriai savo... 36. 7.... 37. Jeigu nutarimui priimti susirinkime balsų nepakako, administratorius per 15... 38. 8.... 39. Iš MB „Kaip namie“ bankroto bylos duomenų nustatyta, kad 2019 m.... 40. 9.... 41. Kasacinis teismas yra konstatavęs, kad ĮBĮ 24 straipsnio 2 dalies nuostata,... 42. 10.... 43. Nurodytas aiškinimas atitinka ir kreditorių autonomijos principą – tik... 44. 11.... 45. Nagrinėjamo klausimo kontekste taip pat pažymėtina, kad nurodyta kasacinio... 46. 12.... 47. Jau minėta, kad pirmajame 2019 m. gruodžio 5 d. bankrutuojančios UAB „Kaip... 48. 13.... 49. Konstatuoti procedūriniai bankrutuojančios MB „Kaip namie“ 2019 m.... 50. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso 1 straipsnio 1... 51. tenkinti pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „ALSUNGA“ skundą... 52. Panaikinti bankrutuojančios mažosios bendrijos „Kaip namie“ 2019 m.... 53. Šios nutarties patvirtintą kopiją išsiųsti pareiškėjai ir nemokumo... 54. Ši nutartis per septynias dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos...