Byla E1-1157-586/2019
Dėl uždarajai akcinei bendrovei (toliau – UAB) (duomenys neskelbtini) paskirtos piniginės sankcijos pripažinimo ir vykdymo Lietuvos Respublikoje

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmų teisėjas Vandalinas Vainius,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo Nyderlandų Centrinio Teisėsaugos Inkasavimo Biuro (Centraal Justitieel Incassobureau) prašymą dėl uždarajai akcinei bendrovei (toliau – UAB) ( - ) paskirtos piniginės sankcijos pripažinimo ir vykdymo Lietuvos Respublikoje.

3Teismas

Nustatė

4Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmuose gautas Nyderlandų Centrinio Teisėsaugos Inkasavimo Biuro (Centraal Justitieel Incassobureau) prašymas dėl Adm. Verwerking flitsgegevents CJIB 2019 m. balandžio 10 d. sprendimu byloje Nr. CJIB 3062 5422 1972 5806 paskirtos piniginės sankcijos – 93,00 Eur baudos ir proceso išlaidų UAB ( - ) pripažinimo ir vykdymo Lietuvos Respublikos teritorijoje.

5Susipažinus su pateikta medžiaga nustatyta, jog UAB ( - ) finansinė bauda ir proceso išlaidos paskirtos už tai, kad UAB ( - ) priklausančiu automobiliu 2018 m. rugpjūčio 24 d., 09:18 val., Baambrugge, Trajectcontrole A2 links, viršijo leistiną greitį keliuose, 11 km/h (a1 ženklas), ir tuo pažeidė Kelių eismo taisyklių (Administracinis Valdymo) aktao 2 straipsnį.

6UAB ( - ) pateikė teismui prašymą nagrinėti bylą jieems nedalyvaujant, nurodė, jog sutinka su minėta bauda, ir sutinka sumokėti baudą.

7Teismas

konstatuoja:

8prašymas tenkintinas.

92005 m. vasario 24 d. Tarybos pamatiniame sprendime 2005/214/TVR dėl abipusio pripažinimo principo taikymo finansinėms baudoms (toliau – Pamatinis sprendimas) nustatyta tvarka ir taisyklės, kuriomis vadovaujantis kitose valstybėse narėse teismo sprendimu paskirtos piniginės sankcijos pripažįstamos ir vykdomos pagal pripažįstančios valstybės teisę. Šio Pamatinio sprendimo nuostatos inkorporuotos į Lietuvos Respublikos teisinę sistemą, įgyvendinant jas Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 3651 ir 3652 straipsniuose.

10Pamatinio sprendimo 6 straipsnyje numatyta, kad sprendimą vykdančiosios valstybės kompetentingos institucijos, nereikalaudamos jokių papildomų formalumų, pripažįsta joms pagal 4 straipsnį perduotus sprendimus ir nedelsdamos imasi būtinų priemonių, kad jie būtų vykdomi, išskyrus atvejus, kai kompetentinga institucija nusprendžia taikyti 7 straipsnyje numatytą pagrindą nepripažinti ar nevykdyti sprendimo. Iš šios nuostatos darytina išvada, kad teismas, pripažįstantis užsienio valstybės teismo galutiniu sprendimu paskirtą piniginę sankciją, nevertina sprendimo, kuriuo ji paskirta, turinio, nesprendžia ir neperžiūri nubausto asmens kaltės klausimo, paskirtos bausmės teisingumo ir kt.

11Nyderlandų Centrinio Teisėsaugos Inkasavimo Biuro (Centraal Justitieel Incassobureau) prašymas dėl Adm. Verwerking flitsgegevents 2019 m. balandžio 10 d. sprendimu byloje Nr. CJIB 3062 5422 1972 5806 paskirtos piniginės sankcijos – 93,00 Eur baudos ir proceso išlaidų UAB ( - ) pripažinimo ir vykdymo Lietuvos Respublikos teritorijoje atitinka 2005 m. vasario 24 d. Europos Tarybos pamatinio sprendimo 2005/214/TVR dėl abipusio pripažinimo principo taikymo finansinėms baudoms reikalavimus.

12Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 3651 straipsnio 3 dalyje numatytų pagrindų atsisakyti pripažinti piniginę sankciją nėra. Todėl UAB ( - ) Nyderlandų Centrinio Teisėsaugos Inkasavimo Biuro (Centraal Justitieel Incassobureau) prašymas dėl Adm. Verwerking flitsgegevents 2019 m. balandžio 10 d. sprendimu byloje Nr. CJIB 3062 5422 1972 5806 paskirtos piniginės sankcijos – 84 Eur baudos ir 9,00 Eur proceso išlaidų, viso 93,00 Eur, paskirta piniginė sankcija pripažintina ir vykdytina Lietuvos Respublikos teritorijoje pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 3651 straipsnio 2 dalimi, teismas

Nutarė

14prašymą tenkinti.

15Pripažinti Nyderlandų Centrinio Teisėsaugos Inkasavimo Biuro (Centraal Justitieel Incassobureau) prašymą dėl Adm. Verwerking flitsgegevents 2019 m. balandžio 10 d. sprendimu byloje Nr. CJIB 3062 5422 1972 5806 paskirtos piniginės sankcijos – 93,00 baudos ir proceso išlaidų UAB ( - ) bei perduoti ją vykdyti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

16Išaiškinti UAB ( - ), kad piniginė bauda per 2 mėnesius po nutarties įsiteisėjimo dienos turi būti sumokėta į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (VMI prie FM) (įmonės kodas 188659752) biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas 6801. Įmokos mokėjimo kvitus būtina pateikti Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmams (Klaipėdos g. 1, Gargždai).

17Išaiškinti UAB ( - ), kad per du mėnesius nepristačius mokėjimą patvirtinančio dokumento teismui, piniginė sankcija bus išieškoma priverstinai.

18Nutartis per septynias dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmus.

Proceso dalyviai