Byla 2VP-6137-470/2018
Dėl baudos skyrimo MB „In S.“ direktorei L. B

1Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmų teisėja Snaigė Juknevičienė

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo antstolio G. S. pareiškimą suinteresuotiems asmenims skolininkės BUAB T. atstovei bankroto administratorei MB „In S.“, L. B., išieškotojai R. K., dėl baudos skyrimo MB „In S.“ direktorei L. B..

3Teismas

Nustatė

4antstolis pareiškimu prašo skolininkės BUAB T. atstovės MB „In S.“ direktorę L. B. nubausti bauda už kiekvieną antstolio reikalavimo nevykdymo dieną, pradedant skaičiuoti nuo 2018 m. birželio 19 d.

5Skolininkės BUAB T. atstovės MB „In S.“ direktorė L. B. pateikė atsiliepimą į antstolio pareiškimą, kuriuo pareiškė, kad su pareiškimu nesutinka, prašo jį atmesti. Nurodo, kad antstolio dokumentai direktorei L. B. nebuvo įteikti, apie juos sužinojo tik gavusi teismo pranešimą pateikti atsiliepimą.

6Suinteresuotas asmuo R. K. apie teismo posėdį rašytinio proceso tvarka informuota teismo pranešimu, įteikta 2018 m. rugpjūčio 7 d. Atsiliepimo į pareiškimą ar prašymo negauta.

7Pareiškimas nagrinėjamas teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka, pranešus apie posėdį byloje dalyvaujantiems asmenims (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 133 straipsnio 3 dalis, 153 straipsnio 2 dalis).

8Teismas

konstatuoja:

9pareiškimas atmestinas.

10Vykdomųjų dokumentų vykdymo funkcijas valstybė suteikė antstoliui, kurio reikalavimai vykdyti sprendimus privalomi visiems asmenims ir turi būti įvykdyti per antstolio nustatytą terminą (Lietuvos Respublikos antstolių įstatymo 2 straipsnio 1 dalis, CPK 585 straipsnio 1 dalis). Antstolis vykdymo procese privalo būti aktyvus ir savo iniciatyva imtis visų teisėtų priemonių, kad įsiteisėjęs teismo procesinis sprendimas būtų realiai įvykdytas (LR CPK 634 straipsnio 2 dalis). Jeigu antstolio reikalavimai nevykdomi, tai antstolio arba vykdymo proceso šalių prašymu teismas gali pritaikyti procesinio poveikio priemones – baudas (CPK 585 straipsnio 2 dalis, 616 straipsnis, 771 straipsnio 6, 7 dalys).

11Byloje esantys duomenys patvirtina, kad antstolio G. S. kontoroje vykdoma vykdomoji byla Nr. 0182/18/01169 pagal Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmų išduotą vykdomąjį raštą Nr. e2-202-887/2016 dėl 2993,94 Eur skolos išieškojimo iš skolininkės BUAB T., atstovaujamos bankroto administratorės MB „In S.“, trečios eilės išieškotojos R. K. naudai (b. l. 3). Antstolis 2018 m. birželio 8 d. patvarkymu areštavo skolininkės BUAB T. administravimui skirtas lėšas. Antstolis įpareigojo skolininkės BUAB T. atstovę MB „In S.“ nedelsiant pervesti areštuotas lėšas į antstolio nurodytą sąskaitą, o nesant galimybės įvykdyti patvarkyme nurodyto reikalavimo, per 5 darbo dienas nuo patvarkymo gavimo dienos raštu informuoti antstolį apie reikalavimo neįvykdymo priežastis (b. l. 7). Registruotu laišku patvarkymas įteiktas 2018 m. birželio 12 d. administratoriui V. K. (b. l. 8). Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registro duomenimis MB „In S.“ direktorė nuo 2016 m. gegužės 9 d. yra L. B. (b. l. 9-10).

12Įstatymas numato, kad asmeniui, kuris nevykdo antstolio reikalavimo ar kitaip kliudo antstoliui vykdyti vykdomuosius dokumentus, teismas gali skirti iki 300,00 Eur baudą už kiekvieną nevykdymo ar kliudymo dieną (CPK 585 straipsnio 2 dalis). Jeigu antstolio reikalavimo nevykdo juridinis asmuo, baudą teismas gali skirti juridinio asmens vadovui arba kitam už sprendimo įvykdymą atsakingam asmeniui (CPK 585 straipsnio 3 dalis). Byloje nėra duomenų apie tai, kad MB „In S.“ direktorei L. B. buvo žinoma apie antstolio reikalavimą, nes antstolio dokumentai jai neįteikti. Byloje esantis įteikimo pranešimas patvirtina, kad antstolio dokumentai įteikti administratoriui V. K.. Teismas sutinka su L. B. argumentu, kad dokumentai įteikti asmeniui, kuris nieko bendro neturi nei su MB „In S.“, nei su BUAB T., neturi įgaliojimų atstovauti ar pasirašyti bankroto administratorės MB „In S.“ ar L. B. vardu. Pažymėtina, kad byloje esanti informacija iš Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, patvirtina, kad V. K. bankroto administratoriaus pažymėjimas yra pasibaigęs 2016 m. vasario 26 d.

13Įvertinus nurodytas aplinkybes, yra pagrindas spręsti, kad MB „In S.“ direktorė L. B. dėl svarbių priežasčių nevykdė antstolio reikalavimo, nes jai nebuvo žinoma apie antstolio patvarkymą, kuriuo antstolis areštavo skolininkės BUAB T. administravimui skirtas lėšas, todėl nėra teisinio pagrindo skolininkės atstovei skirti baudą ir antstolio pareiškimas atmestinas.

14Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 335 straipsniu, 585 straipsniu, 593 straipsniu,

Nutarė

15antstolio G. S. pareiškimą atmesti.

16Nutartis per septynias dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai