Byla 2-7005-1070/2018
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Svetlana Panina rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Kauno švara“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Mechel Nemunas“ dėl skolos priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3ieškovė teismui pateiktu ieškiniu prašo priteisti iš atsakovės 1899,63 Eur skolą ir 57 Eur žyminį mokestį (b. l. 3).

4Ieškinys su priedais ir teismo pranešimas dėl atsiliepimo į ieškinį pateikimo atsakovei įteikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka (b. l. 22). Atsakovė nepateikė teismui atsiliepimo į ieškinį per nustatytą terminą, todėl, ieškovei ieškinyje prašant, vadovaujantis CPK 142 straipsnio 4 dalimi, sprendimas priimamas už akių.

5Priimdamas sprendimą už akių teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

6Teismas konstatuoja:

7ieškinys tenkintinas.

8Iš teismui pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad atsakovės užsakymu ieškovė 2017 m. liepos – rugpjūčio mėnesiais suteikė atsakovei statybinių ir kitų atliekų išvežimo bei komunalinių atliekų nukenksminimo (deponavimo) paslaugas ir išrašė už jas atsakovei PVM sąskaitas faktūras (b. l. 7-9, 12-19). Ieškovės pateiktas atsakovės UAB „Mechel Nemunas“ finansinės padėties išrašas patvirtina, kad atsakovė su ieškove pagal pateiktas PVM sąskaitas faktūras pilnai neatsiskaitė (b. l. 6). Ieškovė 2017 m. gruodžio 15 d. pranešimu nurodė, kad primena, jog atsakovė liko skolinga ieškovei 1899,63 Eur už suteiktas paslaugas (b. l. 11), o 2017 m. spalio 12 d. įspėjo, kad nesumokėjus skolos, bus kreiptasi į teismą dėl įsiskolinimo priteisimo (b. l. 10).

9Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.716 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad paslaugų sutartimi viena šalis (paslaugų teikėjas) įsipareigoja pagal kitos šalies (kliento) užsakymą suteikti klientui tam tikras nematerialaus pobūdžio (intelektines) ar kitokias paslaugas, nesusijusias su materialaus objekto sukūrimu (atlikti tam tikrus veiksmus arba vykdyti tam tikrą veiklą), o klientas įsipareigoja už suteiktas paslaugas sumokėti. CK 6.720 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta, kad suteikiamas paslaugas klientas apmoka sutartyje nustatytu laiku ir tvarka, o jeigu sutartis nenustato ko kita, klientas privalo sumokėti visą kainą, kai visos paslaugos pagal sutartį yra suteiktos. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, nustatytu terminu pagal sutarties ar įstatymo reikalavimus, o jei tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais (CK 6.38 straipsnio 1 dalis). Nors nagrinėjamu atveju tarp šalių rašytinė sutartis ir nebuvo sudaryta, tačiau šalys dėl atlygintinų paslaugų teikimo susitarė žodžiu. Atsakovė neginčijo ieškovės suteiktų paslaugų kiekio ir kokybės, tačiau už ieškovės suteiktas atliekų tvarkymo paslaugas neatsiskaitė, todėl iš atsakovės ieškovei priteistina 1899,63 Eur skola (CK 6.2 straipsnis, 6.63 straipsnio 1 dalies 1, 2 punktai).

10Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalies nuostatomis, ieškovei iš atsakovės priteistinas 57 Eur žyminis mokestis (CPK 79 straipsnio 1 dalis, 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas; b. l. 4).

11Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei yra mažesnės už nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, todėl jos iš atsakovės nepriteistinos (CPK 92, 96 straipsniai, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymas Nr.1R-298/1K-290).

12Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 285-287 straipsniais,

Nutarė

13ieškinį tenkinti.

14Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Mechel Nemunas“, juridinio asmens kodas 111790066, ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Kauno švara“, juridinio asmens kodas 132616649, 1899,63 Eur (vieno tūkstančio aštuonių šimtų devyniasdešimt devynių eurų 63 ct) skolą ir 57 Eur (penkiasdešimt septynių eurų) žyminį mokestį.

15Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka.

16Atsakovė turi teisę per dvidešimt dienų nuo sprendimo priėmimo paduoti Kauno apylinkės teismo Kauno rūmams pareiškimą, atitinkantį Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 111 straipsnio, 287 straipsnio 2 dalies reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

17Ieškovė per dvidešimt dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę apskųsti sprendimą už akių apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismo Kauno rūmus.

Proceso dalyviai