Byla L2-2021-254/2009
Dėl teismo įsakymo išdavimo

1Kauno apygardos teismo teisėja Dalė Burdulienė, susipažinusi su kreditoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Aldaila“ pareiškimu dėl teismo įsakymo išdavimo,

Nustatė

2Kreditorius UAB „Aldaila“ prašo priteisti iš skolininko A. V. 269 998 Lt skolos, 24 424,80 Lt delspinigių, taip pat 5 procentų metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo įsakymo visiško įvykdymo, 1 722 Lt žyminio mokesčio.

3Pareiškimas atsisakytinas priimti (CPK 435 straipsnio 2 dalies 3 punktas).

4Dalyvaujančių byloje asmenų procesinių dokumentų formai ir turiniui yra keliami bendri reikalavimai, nustatyti Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 111 straipsnyje. Bylų dėl teismo įsakymo išdavimo nagrinėjimo ypatumai įtvirtinti CPK XXIII skyriuje. CPK 433 straipsnis reglamentuoja pareiškimo dėl teismo įsakymo išdavimo formą ir turinį, tai yra papildomi reikalavimai pareiškimui dėl tesimo įsakymo išdavimo. Pagal CPK 433 straipsnio 1 dalies 2 punktą jeigu skolininkas yra fizinis asmuo, pareiškime dėl teismo įsakymo išdavimo turi būti nurodoma skolininko vardas, pavardė, asmens kodas (jei yra žinomas), adresas, darbo vieta (jeigu ji yra žinoma). Susipažinęs su kreditoriaus pareiškimu dėl teismo įsakymo išdavimo, teismas sprendžia, kad kreditoriaus pareiškimas neatitinka CPK 433 straipsnio 1 dalies 2 punkto reikalavimų, kadangi pareiškime nenurodytas skolininko adresas. Šie duomenys apie skolininką ypatingai reikšmingi, kadangi pagal skolininko gyvenamąją vietą yra sprendžiamas teismingumo ir leistinumo klausimas (CPK 29, 30 straipsniai, 431 straipsnio 2 dalies 3 ir 4 punktai).

5Kreditorius nurodė, kad skolininką pagal įgaliojimą atstovauja V. V., taip pat nurodė jos asmens kodą ir gyvenamąją vietą. Iš prie pareiškimo pridėto 2006-09-26 įgaliojimo matyti, kad V. V. yra įgaliota atstovauti skolininką visose įstaigose ir organizacijose tvarkant žemės sklypo Kančėnų k. dokumentus, atlikti veiksmus, susijusius su namo statyba bei atstovauti AB SEB Vilniaus banke pasirašant dokumentus dėl paskolos gavimo. Taigi, kreditoriaus nurodyta skolininko atstovė nėra įgaliota atstovauti A. V. teismuose. Pažymėtina, kad atstovu pagal pavedimą gali būti asmenys, nurodyti CPK 56 straipsnyje, tačiau kreditorius CPK 56 straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodytų duomenų nepateikė.

6Kadangi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas nenumato, kad, nustačius pareiškimo dėl teismo įsakymo išdavimo trūkumų, teismas galėtų nustatyti terminą šiems trūkumams pašalinti, kreditoriaus pareiškimas atsisakytinas priimti.

7Teismas išaiškina kreditoriui, jog, ištaisius nutartyje nustatytus trūkumus, įstatymo nustatyta tvarka gali būti pateikiamas naujas pareiškimas arba pareiškiamas ieškinys teisme pagal ginčo teisenos taisykles.

8Vadovaudamasi CPK 137 straipsnio 2 dalies 2 punktu, 290, 291 straipsniais, 435 straipsnio 4 dalimi, teismas

Nutarė

9Atsisakyti priimti pareiškimą.

10Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai