Byla 2-1799-605/2010
Dėl sprendimų panaikinimo

1Kauno apygardos teismo teisėja Neringa Venckienė, sekretoriaujant Audronei Stulginskaitei, dalyvaujant ieškovo BUAB „Jidigė“ atstovui advokatui Tomui Bukeliui, atsakovų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos atstovui Ričardui Juodeikiui viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo BUAB „Jidigė“ ieškinį atsakovams Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir Kauno apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai dėl sprendimų panaikinimo,

Nustatė

2Ieškovas ieškiniu (patikslintu) prašo (b.l. 53-56) panaikinti Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 2009-06-01 pranešime Nr. 2009.31958-31050/2009-13128 deklaruotą 25 300 Lt pridėtinės vertės mokesčio permokos įskaitymą; panaikinti 2009-08-18 Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sprendimą Nr. 69-228; įpareigoti Kauno apskrities valstybinę mokesčių inspekciją grąžinti ieškovui BUAB „Jidigė“ 25 300 Lt pridėtinės vertės mokesčio permoką.

3Ieškovo BUAB „Jidigė“ atstovas ieškinio reikalavimus palaiko. Jis paaiškino, kad UAB „Jidigė“ Kauno apygardos teismo 2009-03-20 nutartimi buvo iškelta bankroto byla, nutartis įsiteisėjo 2009-04-01. 2009-04-08 vietinis mokesčių administratorius pareikalavo iš BUAB „Jidigė“ administratoriaus pateikti trūkstamas deklaracijas. Ieškovas pateikė trūkstamą deklaraciją, kurioje buvo nurodyta pelno mokesčio nepriemoka. 2009-06-01 iš Valstybinės mokesčių inspekcijos buvo atsiųstas pranešimas, kad deklaruota pelno mokesčio nepriemoka padengta iš pridėtinės vertės mokesčio permokos, ir kad toks padengimas buvo atliktas 2009-03-25. Toks įskaitymas negalėjo būti padarytas, nes tik po 2009-04-08 tapo aišku, kad yra pelno mokesčio nepriemoka. Pagal LR bankroto įstatymo 9 str. 3 d. nuo pat pareiškimo iškelti bankroto bylą pateikimo teismui dienos, t.y. nuo 2009-02-23, nebegalėjo būti atliekami įskaitymai. Po mokestinio tyrimo VMI ieškovui grąžino dalį PVM, t.y. 826,65 Lt. Paskutiniai gauti dokumentai įrodo, kad atsakovas pripažįsta, jog 25 300 Lt yra grąžintina suma.

4Atsakovų atstovas su ieškiniu nesutinka. Paaiškino, kad sprendimas įskaityti mokestinę PVM permoką pelno mokesčio nepriemokai padengti nebuvo priimtas. Negalima laikyti, kad centrinės VMI 2009-08-18 sprendimu Nr. 69-228 buvo atliktas įskaitymas, nes tai tik patvirtina pranešimo pagrįstumą apie mokesčio permokos įskaitymą. Mokestinė nepriemoka susidarė laikotarpyje nuo 2008-12-01 iki 2009-03-30, tai yra dar iki bankroto bylos iškėlimo. Atsiskaitymo kortelėje permoka nėra užfiksuota. Permoka nebuvo kaip įskaitymas, o tik mokesčių mokėtojo apskaitos kortelės sutikslinimas. 2009-06-01 pranešimu buvo atliktas duomenų atstatymas į tikrąją padėtį, siekiant išsiaiškinti finansinio reikalavimo dydį. Mokestinis tyrimas buvo atliktas tik dėl gyventojų pajamų mokesčio, pelno mokestis nebuvo tikrinamas. Ieškovui pavėluotai (2009-04-21) pateikus pelno mokesčio deklaraciją, buvo nustatyta pelno mokesčio nepriemoka. Pagal ieškovo pateiktas deklaracijas atsirado 826,65 Lt dydžio permoka, kuri mokesčių mokėtojo apskaitos kortelėje įvardinta sąlygine priemoka. Ši suma ieškovui buvo grąžinta. Nepriemoka įskaityta nebuvo. Pranešimas ieškovui teisingai datuotas 2009-06-01, nes suklysti neleidžia kompiuterinė programa.

5Nustatyta, kad UAB „Jidigė“ Kauno apygardos teismo 2009-03-20 nutartimi iškelta bankroto byla, nutartis įsiteisėjo 2009-04-01. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau VMI) po bankroto bylos iškėlimo 2009-06-01 pranešimu Nr. 2009.31958-31050/2009-13128 informavo ieškovą apie 25 300 Lt pridėtinės vertės mokesčio (toliau PVM) permokos įskaitymą 25300 Lt pelno mokesčio mokestinei nepriemokai, susidariusiai iki bankroto bylos iškėlimo, padengti. Ieškovas BUAB „Jidigė“, nesutikdamas su šiuo įskaitymu, pateikė skundą VMI, kuri 2009-08-18 sprendimu Nr. 69-228 patvirtino pagal VMI 2009-02-10 pranešimą Nr. 2009.31958-31050/2009-13128 atliktą 25 300 Lt PVM permokos įskaitymą pelno mokesčio mokestinei nepriemokai padengti. Šį sprendimą ieškovas BUAB „Jidigė“ apskundė komisijai, kuri 2009-09-15 protokoliniu sprendimu nusprendė, kad ginčas dėl mokesčių įskaitymo teisėtumo ir pagrįstumo teismingas bankroto bylą nagrinėjančiam Kauno apygardos teismui, dėl ko skundą paliko nenagrinėtą.

6Ieškinys tenkintinas.

7Nagrinėjamu atveju ginčas kilęs dėl turtinių reikalavimų – mokestinių prievolių valstybinei mokesčių inspekcijai. Pažymėtina, kad šio ginčo santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas bei mokesčių administravimo įstatymas.

8Pagal Mokesčių administravimo įstatymo 82 straipsnio 3 punktą, 94 straipsnį sprendžiant įmonės turimų permokų įskaitymo ir grąžinimo klausimus turi būti vadovaujamasi Įmonių bankroto įstatymo nuostatomis, reglamentuojančiomis bankrutuojančios įmonės prievolių vykdymą. Pagal LR Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 7 dalies 3 punktą, įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti bankroto bylą, draudžiama vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas iki bankroto bylos iškėlimo, įskaitant palūkanų, netesybų, mokesčių ir kitų privalomų įmokų mokėjimą, išieškoti skolas iš šios įmonės teismo ar ne ginčo tvarka.

9Kaip jau paminėta aukščiau, bankrutuojančiai UAB „Jidigė“ bankroto byla iškelta 2009-03-20, nutartis įsiteisėjo 2009-04-01, o atsakovė įskaitymo veiksmą faktiškai atliko po to, kai ieškovei buvo iškelta bankroto byla ir nutartis dėl bankroto bylos iškėlimo buvo įsiteisėjusi. Šį faktą pagrindžia duomenys apie tai, kad atsakovė Kauno apskrities VMI 2009-04-08 bankroto administratoriui išsiuntė raštą Nr. (20.4-21.2)-KA-3556, kuriame nurodė iki 2009-04-30 pateikti trūkstamas deklaracijas. Kaip matyti iš 2009-06-12 VMI atsakymo Nr. (12.6-10)-K-8092 (b.l. 15), iš ieškovo duomenys apie susidariusią pelno mokesčio nepriemoką buvo gauti tik po minėto raginimo pateikti metinę pelno mokesčio deklaraciją išsiuntimo. Šią aplinkybę patvirtino ir teismo posėdyje apklausta liudytoja Irena Kubilienė, iš kurios parodymų matyti, kad VMI apie pelno mokesčio nepriemoką sužinojo gegužės mėnesį po 2009-04-08 rašto administratoriui iki 2009-04-20 pateikti trūkstamus dokumentus išsiuntimo. Duomenys kompiuterinėse laikmenose apie ieškovo pateiktus dokumentus atsirado 2009-05-20 vakare. Pats įskaitymas vyko 2009-05-25, o pranešimas ieškovui buvo atspausdintas 2009-06-01. Esant tokioms aplinkybėms, teismas pripažįsta, kad Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 2009-06-01 pranešime Nr. 2009.31958-31050/2009-13128 deklaruotas 25 300 Lt pridėtinės vertės mokesčio permokos įskaitymas buvo atliktas jau po nutarties iškelti UAB „Jidigė“ bankroto bylą įsiteisėjimo.

10Įmonės bankroto atveju, kai negalimas mokesčių permokų įskaitymas, yra aktuali Įmonių bankroto įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 1 punkto nuostata, kad nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos teisė valdyti, naudoti bankrutuojančios įmonės turtą (lėšas) ir juo disponuoti suteikiama tik administratoriui; nė vienas įmonės kreditorius ar kitas asmuo neturi teisės perimti bankrutuojančiai įmonei priklausančio turto ir lėšų kitaip, negu nustatyta šio įstatymo. Kadangi, įsiteisėjus bankroto bylos iškėlimo nutarčiai, draudžiama vykdyti bet kokias finansines prievoles, kurios buvo neįvykdytos iki bankroto bylos iškėlimo ir priklausančiu turtu išskirtinai disponuoja tik bankroto administratorius, nagrinėjamu atveju atsakovų veiksmai įskaityti pelno mokesčio nepriemokai padengti esamą pridėtinės vertės mokesčio permoką laikytini neteisėtais. Kaip matyti iš ieškovo teismui pateikto sąskaitos išrašo, po 2009-05-19 atlikto mokestinio tyrimo VMI grąžino ieškovei 826,65 Lt dydžio PVM skirtumo likutį, kas taipogi patvirtina aplinkybę, jog ir pati atsakovė pripažino savo dalies įskaitymo veiksmų neteisėtumą. Esant nurodytoms aplinkybėms, ieškinys laikytinas pagrįstu, todėl tenkintinas.

11Ieškinį patenkinus, iš atsakovų ieškovui priteistinos išlaidos advokato pagalbai apmokėti (CPK 98 str. 1 d.).

12Vadovaudamasis CPK 259,263 - 270 str. teismas

Nutarė

13Ieškinį tenkinti visiškai.

14Panaikinti Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 2009-06-01 pranešime Nr. 2009.31958-31050/2009-13128 deklaruotą 25300 Lt pridėtinės vertės mokesčio permokos įskaitymą.

15Panaikinti 2009-08-18 Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sprendimą Nr. 69-228.

16Įpareigoti Kauno apskrities valstybinę mokesčių inspekciją, įstaigos kodas 188729019, grąžinti ieškovui BUAB „Jidigė“, įmonės kodas 300607551, 25300 Lt pridėtinės vertės mokesčio permoką.

17Priteisti iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, įstaigos kodas 188659752, ir iš Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos, įstaigos kodas 188729019, po 242 Lt (du šimtus keturiasdešimt du) litus išlaidų advokato pagalbai apmokėti BUAB „Jidigė“, įmonės kodas 300607551, naudai.

18Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai