Byla e2FB-1522-435/2018

1Kauno apylinkės teismo teisėja Rūta Jankauskaitė - Jocė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės „Lexuna“ įgalioto asmens N. S. prašymą dėl mokumo atkūrimo plano patvirtinimo civilinėje byloje pagal pareiškėjų V. M. ir R. M. pareiškimą dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo, suinteresuoti asmenys akcinė bendrovė „SB lizingas“, uždaroji akcinė bendrovė „Šiaulių banko lizingas“, BIGBANK AS, veikiantis per BIGBANK AS Lietuvos filialą, Akademinė kredito unija, uždaroji akcinė bendrovė „General Financing“, uždaroji akcinė bendrovė „Gelvora“, „PlusPlus Baltic“ Ou Lietuvos filialas, SIA „B2 Kapital“, atstovaujama uždarosios akcinės bendrovės „Skolų valdymo sprendimai“, antstolė A. A., antstolė N. B., antstolė S. V., antstolis M. P., antstolis V. Z..

3Teismas

Nustatė

4Kauno apylinkės teismo 2018 m. sausio 31 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2FB-1522-435/2018 pareiškėjams iškelta bankroto byla, jų bankroto administratore paskirta UAB „Lexuna“ bei nustatytas 4 mėnesių terminas nuo nutarties įsiteisėjimo dienos pateikti teismui tvirtinti fizinių asmenų mokumo atkūrimo plano projektą.

5Pareiškėjų bankroto administratorė pateikė teismui tvirtinti bankrutuojančių fizinių asmenų mokumo atkūrimo plano projektą, nurodydama, kad V. M. ir R. M. kreditorių susirinkime kreditoriai pritarė pateiktam bankrutuojančių fizinių asmenų mokumo atkūrimo plano projektui.

6Teismas

konstatuoja:

7Prašymas tenkintinas.

8Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo (toliau – ir FABĮ) paskirtis – sudaryti sąlygas atkurti sąžiningų fizinio asmens mokumą užtikrinant kreditorių reikalavimų tenkinimą nustatyta tvarka siekiant teisingos skolininko ir jo kreditorių interesų pusiausvyros (FABĮ 1 straipsnio 1 dalis).

9FABĮ svarbią reikšmę suteikia fizinio asmens kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jo mokumo atkūrimo plano tvirtinimui. Nuo teismo nutarties patvirtinti planą įsiteisėjimo dienos bankroto administratorius disponuoja bankrutuojančio fizinio asmens turtu, kuris įrašytas į planą, depozitinės sąskaitos lėšomis pagal plane numatytą tvarką, o nė vienas fizinio asmens kreditorius ar kitas asmuo neturi teisės perimti fiziniam asmeniui priklausančio turto ar lėšų kitaip, negu nustatyta įstatyme (FABĮ 18 straipsnio 3 dalis), kreditorių reikalavimai tenkinami plane nustatyta tvarka (FABĮ 7, 29 straipsnis).

10FABĮ 8 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad kreditorių susirinkimo pirmininkas kreditorių susirinkimo protokolą per 5 darbo dienas po susirinkimo pateikia bankroto administratoriui. Bankroto administratorius, gavęs kreditorių susirinkimo protokolą, per 3 darbo dienas šį protokolą ir plano projektą su išvada pateikia teismui. Teismas, gavęs šio straipsnio 4 dalyje nurodytus dokumentus, rašytinio proceso tvarka priima nutartį dėl plano (FABĮ 8 straipsnio 6 dalis).

11Iš byloje esančių duomenų matyti, kad Kauno apylinkės teismo 2018 m. sausio 31 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2FB-1522-435/2018 V. M. ir R. M. iškelta bankroto byla, jų bankroto administratore paskirta UAB „Lexuna“, nustatytas keturių mėnesių terminas nuo minėtos nutarties įsiteisėjimo dienos fizinio asmens mokumo atkūrimo plano projekto pateikimui tvirtinti. Nutartis dėl bankroto bylos iškėlimo įsiteisėjo 2018 m. vasario 8 d. Kauno apylinkės teismo 2018 m. kovo 29 d. nutartimi buvo patvirtintas pareiškėjų kreditorių sąrašas ir jų finansiniai reikalavimai bendrai 22 213,94 Eur sumai. Mokumo atkūrimo planas teismui tvirtinti turėjo būti pateiktas iki 2018 m. birželio 8 d., todėl terminas mokumo atkūrimo planui pateikti nepraleistas. Bankroto administratorė pateikė 2018 m. gegužės 15 d. vykusio V. M. ir R. M. kreditorių susirinkimo protokolą Nr. 1, kuriame buvo pritarta patvirtinti V. M. ir R. M. mokumo atkūrimo planą. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, bankroto administratorė prašo teismo patvirtinti bankrutuojančių asmenų V. M. ir R. M. kreditorių reikalavimo tenkinimo ir mokumo atkūrimo planą.

12Pateiktas fizinių asmenų V. M. ir R. M. mokumo atkūrimo planas atitinka FABĮ 7 straipsnio formalius reikalavimus, t. y. jame nurodytos priežastys, dėl kurių pareiškėjai negali vykdyti kreditorių reikalavimų, numatytos planuojamos gauti lėšos, kitos priemonės, skirtos asmenų mokumui atkurti, būtiniesiems fizinių asmenų poreikiams skirta išlaidų suma, kreditorių reikalavimų tenkinimo grafikas, bankroto administravimo išlaidų suma, jų pagrindimas ir kt. Kreditoriai raštu prieštaravimų dėl reikalavimo patenkinimo sąlygų, plano trukmės, būtinųjų poreikių tenkinimui numatomų lėšų prieštaravimų taip pat nereiškė. Iki kreditorių susirinkimo pradžios bankrutuojančio asmens administratorius gavo kreditorių B2Kapital SIA, Akademinės kredito unijos, UAB „General Financing“, Bigbank AS filialo, AB „Energijos skirstymo operatoriaus“ pasirašytus balsavimo raštu biuletenius. Iš viso savo valią išreiškė kreditoriai, kurių teismo patvirtintų reikalavimų suma vertine išraiška 20243,46 Eur, t. y. 91,13 proc. visų teismo patvirtintų reikalavimų sumos vertine išraiška, pateiktam plano projektui pritarė.

13Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes konstatuotina, kad įgyvendinus teismui pateiktą tvirtinti fizinių asmenų V. M. ir R. M. mokumo atkūrimo planą bus užtikrinta teisinga bankrutuojančio asmens bei jo kreditorių interesų pusiausvyra, pasiektas pagrindinis fizinių asmenų bankroto tikslas – fizinių asmenų mokumo atkūrimas (FABĮ 1 straipsnio 1 dalis).

14Įvertinus bankroto administratorės UAB „Lexuna“ nurodytas aplinkybes dėl tikslingumo patvirtinti V. M. ir R. M. mokumo atkūrimo planą bei parengto mokumo atkūrimo plano įgyvendinimo galimybių, taip pat nemokių fizinių asmenų V. M. ir R. M. bei jų kreditorių teises ir teisėtus interesus, darytina išvada, kad yra pagrindas pateiktą bankrutuojančių fizinių asmenų V. M. ir R. M. mokumo atkūrimo planą patvirtinti (FABĮ 8 straipsnio 6 dalis).

15Atsižvelgiant į tai, kad mokumo atkūrimo plano projektui pritarė kreditorių susirinkimas, teismo nutartis dėl plano patvirtinimo yra neskundžiama (FABĮ 8 straipsnio 9 dalis).

16Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais, Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo 8 straipsnio 6, 9 dalimis,

Nutarė

17prašymą tenkinti.

18Patvirtinti bankrutuojančio fizinių asmenų V. M., asmens kodas ( - ) ir R. M., asmens kodas ( - ) mokumo atkūrimo planą, kurio patvirtinimui yra pritarę kreditoriai 2018 m. gegužės 15 d. kreditorių susirinkime.

19Įpareigoti administratorių su šia nutartimi supažindinti kreditorius.

20Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai