Byla 2-597-280/2012
Dėl skolos priteisimo ir atsakovo Dariaus ir Girėno g. 21-ojo namo savininkų bendrijos priešieškinį dėl žalos atlyginimo, tretieji asmenys A. K. ir UAB „MJ holdingas“ atstovaujamas G. Juozaičio

1Panevėžio apygardos teismo teisėja Laimutė Sankauskaitė, sekretoriaujant Vilmai Daukšienei, dalyvaujant ieškovo UAB „Aukštuminių statybų technologijos ir Ko“ atstovams D. Simanavičiui ir adv. V. Baltrūnui, atsakovo Dariaus ir Gireno 21-ojo namo savininkų bendrijos pirmininkei I. Skačkauskienei, atstovui adv. A. Kolpertui, trečiajam asmeniui A. K.

2teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo UAB „Aukštuminių statybų technologijos ir Ko“ ieškinį dėl skolos priteisimo ir atsakovo Dariaus ir Girėno g. 21-ojo namo savininkų bendrijos priešieškinį dėl žalos atlyginimo, tretieji asmenys A. K. ir UAB „MJ holdingas“ atstovaujamas G. Juozaičio, ir

Nustatė

3Ieškovas UAB „Aukštuminių statybų technologijos“ ir Ko ieškiniu atsakovui Dariaus ir Girėno g. 21-ojo namo savininkų bendrijai dėl skolos už atliktus darbus priteisimo prašo priteisti 157 342,89 Lt skolą ir 6 procentų dydžio metines procesines palūkanas.

4Atsakovas Dariaus ir Girėno g. 21 –ojo namo savininkų bendrija byloje pareiškė priešieškinį ieškovui UAB „Aukštuminių statybų technologijos ir Ko“, kuriuo prašo priteisti iš ieškovo atsakovui Dariaus ir Girėno g. 21-ojo namo savininkų bendrijai 354 380 Lt statybos darbų defektų ištaisymui ir 6 procentų dydžio metines procesines palūkanas.

5Ieškinys pagrįstas šiomis aplinkybėmis: ieškovas su atsakove 2009-08-04 sudarė rangos sutartį, pagal kurią ieškovas UAB „Aukštuminių statybų technologijos ir Ko“ įsipareigojo atlikti daugiabučio gyvenamojo namo Dariaus ir Girėno g. 21, Panevėžyje sienų šiltinimo, stogo šiltinimo, laiptinių tambūrų durų keitimo, laiptinių, įėjimo aikštelių remonto darbus pagal pateiktą pasiūlymą ir paruoštą sąmatą už 1 059 935,49 Lt pagal patvirtintą darbų atlikimo grafiką. Statybos užbaigimo aktas surašytas ir pasirašytas 2011-12-02. Atsiskaitymai už darbus buvo vykdomi kas mėnesį po darbų pridavimo aktų pasirašymo. Ieškovas tvirtina, kad atsakovo pageidavimu 2010-05-10 buvo sudaryta subrangos sutartis su UAB „Steiga“ dėl konkrečių apšiltinimo darbų atlikimo už 867 024,66 Lt. iki 2010-10-31. 2010-06-03 subrangos sutartimi pakeista 2010-05-10 sutartis, už darbų atlikimą nustatyta kaina ne 867 024,66 Lt, o 786 220,80 Lt. 2010-08-12 buvo pasirašyta trišalė statybos rangos darbų vykdymo sutartis, pagal kurią namo savininkų bendrija, generalinis rangovas ir subrangovas UAB „Steiga“ susitarė dėl darbų atlikimo, atliekamus darbus subrangovas derins tik su užsakovu, užsakovas Dariaus ir Girėno g. 21-ojo namo savininkų bendrija įsipareigojo nereikšti ieškovui pretenzijų dėl atliktų darbų kokybės.

6Vykdant rangos sutartį buvo surašyti 22 atliktų darbų aktai, išrašytos PVM sąskaitos faktūros. Atsakovas nepasirašė 22-jo akto, nesutinka už jame faktiškai nenurodytų darbų atlikimą mokėti 97 146,93 Lt. Atsakovas nuo darbų pradžios ieškovui sumokėjo 1 008 610,32 Lt, liko skolingas pagal pasirašytus aktus 60 195,96 Lt. Skola siekia 157 342,89 Lt ir ją prašo priteisti.

7Atsakovas Dariaus ir Girėno 21-ojo namo savininkų bendrija su ieškiniu nesutinka, prašo jį atmesti, o priešiniu ieškiniu prašo priteisti iš ieškovės UAB „Aukštuminių statybų technologijos ir Ko“ namo savininkų bendrijai 354 380,12 Lt už netinkamai atliktus darbus ir atsisakymą pašalinti jų trūkumus. Nurodo, kad trūkumų šalinimo išlaidos siektų 392 537,12 Lt, tačiau atsakovė pagal sutartį paskaičiavo delspinigius 38 157 Lt ir šia suma mažina prašomą priteisti sumą. Atsakovė nurodo, kad pripažintinas negaliojančiu ieškovės vienašališkai pasirašytas 2011 -11-04 atliktų darbų aktas, tačiau tokio reikalavimo nepareiškė.

8Nesutikdama su ieškiniu atsakovė nurodo šias aplinkybes: 2009-06-15 buvo paskelbtas konkursas daugiabučio namo Dariaus ir Girėno 21 modernizavimo darbams atlikti. Konkursą laimėjo ieškovas UAB „Aukštuminių statybų technologijos ir Ko“, su kuriuo buvo 2009-08-04 pasirašyta rangos darbų sutartis konkretiems darbams už 1 059 935,49 Lt atlikti. 2009-08-04 susitarta raštu dėl papildomų sąlygų dėl to, kad atsakovė negali gauti paskolos, sutarta, kad namo stogas bus modernizuojamas atsakovo ir valstybės lėšomis 2009 m. rugpjūčio-spalio mėnesiais, o kiti darbai bus atliekami pagal vėliau suderintą grafiką. Stogo modernizavimo darbų priėmimo-perdavimo aktas pasirašytas 2009-10-20. Po to, kai bankas „Snoras“ 2009m. gruodžio mėn. sutiko kredituoti modernizavimo darbus, atsakovė siekė su ieškovu suderinti darbų grafikus. Tik 2010 m. ieškovas pateikė darbų atlikimo grafiką, pagal kurį visus likusius darbus numatyta atlikti 2010 m. balandžio-spalio mėnesiais. Šis grafikas ir buvo šalių pasirašytas. Po to ieškovas vilkino darbų pradžią. Atsakovė 2010-05-05 registruotu laišku pareikalavo pradėti darbus, nes kitu atveju sutartį nutrauks. 2010-05-10 pasirašė trišalę sutartį su subrangovu UAB „Steiga“, nes UAB „Steiga“ reikalavo, kad užsakovas su ja atsiskaitytų tiesiogiai, nes abejojo, kad ieškovas, gavęs atsiskaitymą iš užsakovo, atsiskaitys su subrangovu. Su tokiomis sąlygomis nesutiko Būsto ir urbanistinės plėtros agentūra, todėl ši sutartis neteko galios.

9Subrangovas UAB „Steiga“ pagal statybos subrangos sutartį Nr. 11, sudarytą 2010-06-03, darbus pradėjo 2010m. birželio 7 d., po dviejų mėnesių prasidėjo prastovos, nes ieškovas nemokėjo subrangovui, po to, kai užsakovas apmokėjo už atliktus darbus, pati bendrija savo lėšomis pirko medžiagas, mokėjo subrangovams. Pateikė tai patvirtinančius įrodymus.

10UAB „Steiga“ darbininkai 2010 rugsėjo mėn. nutraukė darbus, tvirtindami, kad negauna darbo užmokesčio. Nuo 2010 -10-07 darbus perėmė kitas subrangovas- bankrutuojanti UAB „SG valda“, kuri 2010-12-07 vėl nutraukė darbus, nuo 2010-12-14 sienų šiltinimo darbų ėmėsi subrangovas bankrutuojanti UAB „Betonitas“, po to – UAB „Lugas“, kuris iš esmės taisė trūkumus ir užbaiginėjo darbus. Tai atsispindi statybos darbų žurnaluose. Atsakovė pagal sudarytos sutarties 16 p. priskaičiavo ieškovui 38 157 Lt delspinigių.

11Atsakovė nurodo, kad dėl ieškovo kaltės turėjo keisti kredito sutarties sąlygas, nes darbus turėjo baigti iki 2011-10-31, o baigė 2011-12-02, o kreditas buvo suteiktas iki 2011-12-31.

12Tvirtina, kad ieškovas darbus pagal sutartį atliko labai nekokybiškai. Jam buvo pranešta apie defektus, nurodyti terminai pašalinti. Plokščių tvirtinimo defektus ieškovas šalino 4 kartus. Defektai nepašalinti. Būsto ir urbanistinės plėtros agentūra 2011-11-05 raštu bendrijai pranešė, kad jeigu iki 2011-12-15 agentūrai nebus pateiktas statybos užbaigimo aktas, bendrija negaus likusios neišmokėtos valstybės paramos, o jau išmokėtą turės grąžinti.(pateikė šio rašto kopiją). Atsakovas šiomis aplinkybėmis buvo priverstas priimti ir apmokėti nekokybiškai atliktus ieškovo darbus, pasirašyti statybos užbaigimo aktą. Tačiau rangos sutarties 13 p. leidžia, nepašalinus rangovui defektų, įvertinti išlaidas defektams šalinti. Šią sumą išskaičiuoti iš rangovui mokėtinos sumos. Atsiliepimu į ieškinį atsakovė nurodo ieškovui mokėtiną sumą 507,58 Lt.

13Atsakovas tvirtina, kad atliktų darbų aktais 1-20 priimti visi sutartimi numatyti darbai pagal faktines atliktų darbų apimtis. Sutartimi nustatyta konkreti darbų kaina 1 059 935,49 Lt. Ieškovas vienašališkai ir be tam teisėto pagrindo didina darbų kainą. Atsakovė tvirtina, kad iš subrangovų atliktų darbų nepriiminėjo, jiems tik mokėdavo už atliktus konkrečius darbus. Subrangovus parinkdavo ieškovas.

14Atsakovas tvirtina, kad ieškovas piktnaudžiauja procesu, reiškia nepagrįstą ieškinį, nurodo jame klaidingus duomenis, prašo jam už tai, kaip numato CPK 95 str., skirti baudą 10000 Lt.

15Priešieškinio dydį atsakovė grindžia eksperto Dariaus Kalibato atlikta statinio ekspertize bei jos pagrindu surašytu ir teismui pateiktu ekspertizės aktu. Konstatuoti šie trūkumai: netinkamai įrengtas stogas, netinkamai pritvirtintos fasadinės plokštės, netinkamai įrengta priešvėjinė vata, neįrengta vandens nuolaša, netinkamai parinktos kniedės arba kniedijimo įrankis, išgaubtos fasadinės plokštės, lango rėmas pragręžtas kiaurai. Jo paskaičiavimu defektų šalinimo kaina 392 537,12 Lt. Jų didžiąją dalį sudaro išlaidos fasadinių plokščių keitimui -231 024,43 Lt, nes jos pritvirtintos nesilaikant gamintojo rekomendacijų ir ieškovo pateikto darbo projekto, kuriame nurodyta, kad turi būti laikomasi gamintojo rekomendacijų. Priešieškiniu prašoma priteisti suma 354 380,12 Lt.

16Trečiasis asmuo A. K. su ieškiniu nesutiko, prašo jį atmesti, o priešieškinį tenkinti tik iš dalies, nes, jo tvirtinimu, visų fasadinių plokščių keisti nereikia, būtina tik jas perkniedyti, nors pripažino, kad nežinomos priežastys, kodėl išsigaubė tik geltonos spalvos namo apdailos sienų plokštės. Baigiamojoje kalboje dėl priešieškinio jis paliko spręsti teismo nuožiūra.

17Trečiasis asmuo UAB „MJ holdingas“ paliko ginčą spręsti teismo nuožiūra. Stogo remonto defektai išaiškėjo vėliau, nurodė, kad priduodant atliktus darbus jų nebuvo ir nebuvo galima numatyti.

18Ieškinys tenkintinas iš dalies, priešieškinys tenkintinas iš dalies.

19Nustatytos aplinkybės ir įrodymai

20Ieškovas pagal 2009-06-03 kainos pasiūlymą pagal pirkimo dokumentų ir konkurso sąlygas 2009-08-04 sudarė rangos sutartį su atsakovu Dariaus ir Girėno g. 21-jo namo bendrija dėl namo sienų šiltinimo, stogo šiltinimo, laiptinių tambūrų durų keitimo, laiptinių remonto, įėjimo aikštelių remonto darbų už 1 059 935,49 Lt sumą. Vėliau ši kaina padidinta iki 1 068 806,28 Lt dėl padidėjusio PVM nuo 19 % iki 21%. Padidinto PVM kompensuojama suma nurodyta šalių pasirašytame ir apmokėtame atliktų darbų akte Nr. 21, su kuriuo atsakovas nesutinka, tačiau reikalavimo dėl šio akto pripažinimo negaliojančiu nereiškė. Ieškovas prie ieškinio pateikė rangos sutartį, kurios 3 p. rangovas įsipareigojo darbus atlikti tinkamai, laiku, visiškai juos užbaigdamas ir nurodė, kad pašalins visus pasitaikiusius trūkumus tiek darbų vykdymo metu, tiek per garantinį periodą sutartimi nustatytais terminais ir sąlygomis. Sutarties neatskiriami priedai: darbų atlikimo grafikas, techninės specifikacijos, brėžiniai, konkurso sąlygos, kainos pasiūlymas ( sąmata) ir kiti su pasiūlymu rangovo pateikti dokumentai.

21Namo modernizavimo darbai buvo finansuojami valstybės, užsakovo ir banko paskolos lėšomis.

222009-08-04 nustatytas papildomomis rangos sutarties sąlygomis Nr. 2 stogo šiltinimo 1167 kv.m. ploto už 200 017 Lt darbų grafikas iki 2009 m. spalio mėn., o kitų darbų atlikimo grafikas dar nebuvo nustatytas, dėl to, kad bendrija negalėjo gauti kredito tuo metu. Nutarta jį nustatyti papildomu susitarimu. Vėliau suderintu grafiku numatyta darbų pabaiga 2010 m. spalio mėn., bet faktiškai darbai buvo vykdomi iki 2011 m. trečio ketvirčio ( t. 1, b.l. 55, t.2, b.l.; 31-32). Vykdydamas renovavimo ir modernizavimo darbus ieškovas surašė, o atsakovas-užsakovas su techniniu prižiūrėtoju ir Būsto ir urbanistinės plėtros agentūros atstovu pasirašė atliktų darbų perdavimo-priėmimo iš viso 21 aktą su prie jų ir atskirais dokumentais nurodomais atliktų darbų trūkumais.

23Statybos užbaigimo aktas surašytas ir pasirašytas, kaip minėta, 2011-12-02, tačiau šalys iš esmės neginčija to fakto, kad aktas surašytas nepašalinus visų priimant pagal aktus statybos darbų trūkumų, dėl to, kad Būsto ir urbanistinės plėtros agentūra pareikalavo iki 2011-12-15 pateikti visus dokumentus, patvirtinančius tinkamą daugiabučio namo modernizavimo investicijų plano įgyvendinimą bei kitus valstybės paramai pagrįsti ir įspėjo, kad to nepadarius, nebebus teikiama valstybės parama, nepagrįstai išmokėta parama turės būti grąžinta ( b.l. 19, t.2). Atsakovas Dariaus ir Girėno 21-ojo namo bendrija šiomis aplinkybėmis buvo priversta pasirašyti darbų užbaigimo aktą, tačiau apsidraudė nebemokėdama visų priklausančių sumų ieškovui.

24Už atliktus darbus pagal atliktų darbų aktus 1-20 ieškovui-generaliniam rangovui turi būti sumokėta pagal sutartį 1 068 806,28 Lt ( b.l. 24, t.2, b.l. 48, 221 t,1) Atliktų darbų aktu Nr. 21 tik perskaičiuotas pasikeitęs PVM.

25Pats generalinis rangovas iš esmės darbų nevykdė, jei vykdė, tai mažą jų dalį, sutartimi nustatytų darbų atlikimui sudarė subrangos sutartis su UAB „Steiga“, kuri vėliau bankrutavo, su bankrutavusiomis UAB „SG valda“, UAB „Betonitas“ dirbo nuo 2010-12-14 ( 2011-06-20 sutartis ( b.l. 46, t.1, 2010-12-10 , b.l. 171,t.2). Subrangovai, turėdami finansinių problemų, negalėjo tinkamai ir laiku vykdyti įsipareigojimų, nebuvo laikomasi sutartimi nustatytų grafikų, darbai buvo vykdomi nekokybiškai, ieškovas su jais irgi atsiskaitinėjo netinkamai. Nuo 2011-05-15 dirbo UAB „Lugas“. Šiomis aplinkybėmis už medžiagų, reikalingų renovavimo darbams atlikti didžią dalį tiekėjams mokėjo pati bendrija. Tai patvirtino atsakovo atstovė I. Skačkauskienė savo paaiškinimuose, techninis darbų prižiūrėtojas tretysis asmuo A. K., pateiktos PVM sąskaitos faktūros ir sutartys su rangovu, kuris sutinka, kad mokėtų užsakovas, o sumokėtos sumos bus įskaitytos kaip apmokėjimas už sienų šiltinimą, iš esmės to neneigė ir ieškovo atstovai ( b.l. 79-87, t.2). Buvo sudaromos ir trišalės sutartys su subrangovais iš esmės tik tam, kad užsakovas galėtų mokėti už įgyjamas medžiagas ir atliktus darbus, bet subrangovai nebuvo įsipareigoję ir nepridavinėjo savo atliktų darbų tiesiogiai užsakovui- namo bendrijai. Atliktus darbus pridavinėjo tik generalinis rangovas. Be to, nustatyta, kad statybos užbaigimo aktas pasirašytas tik 2011-12-02, kai pagal rangos sutartį ir suderintą šalių grafiką, paruoštą ieškovo, darbus generalinis rangovas turėjo būti baigti 2010 m. spalio mėn. Dėl šios priežasties pagal sutarties 16 p. atsakovas ieškovui priskaičiavo prašomus įskaityti delspinigius virš 38 tūkstančių litų.

26Ieškovas, nesutikdamas su priešieškiniu dėl 354 380,12 Lt nuostolių atlyginimo, teismui pateikė Raimundo Paškevičiaus ( AB City servis“ projektų vadovo) parengtą 2012-07-12 kaip specialisto ( kvalifikacijos atestatas Nr. 2592) ( t.5, b.l.12-18) bei 2012-09-06 statinio tyrimo aktą, kurį sudarė UAB „Statybinių konstrukcijų laboratorija“, jos darbuotojas Rymantas Kvietkauskas ( kvalifikacijos atestatas Nr. 5098) ( b.l.33-37, t.5). Jame nurodyta, kad apžiūrėjus gyvenamojo namo Dariaus ir Girėno g.21 fasadus nustatyta, kad apdailos plokštės ( apie 65 kv. m. ) sumontuotos netinkamai. Specialistas nurodė, kad šį kiekį nustatė apžiūrėdamas namą nuo žemės, buvo atidengęs tik vieną plokštę, nustatė, kad ją demontavus, ji išsitiesino, nustatė fasado tvirtinimo mazgo defektus: iškritusi kniedė ir neišplatinta kiaurymė. Pagal išmontuotą plokštę specialistas nenustatė, kad yra tarpai tarp šiluminės priešvėjinės izoliacijos ir šiltinamojo sluoksnio. Šį tarpą specialistas D. Kalibatas nustatė visai kitoje vietoje, D. Kalibato nustatytas faktas iš esmės nepaneigtas. R. Paškevičius kritiškai įvertino D. Kalibato akto formą ir turinį, bet faktinių duomenų apie atliktų darbų kokybę nenurodė.

27Priešieškinio sumą atsakovas grindė eksperto Dariaus Kalibato , statybos inžinerijos mokslo daktaro, statinio projekto ekspertizės vadovo ir ypatingo statinio dalinės ekspertizės vadovo kvalifikacijos atestato Nr. 22035 nustatytomis aplinkybėmis ir pateikta defektų šalinimo sąmata. Be to, D. Kalibatas yra ir pastatų energetinio naudingumo sertifikavimo ekspertas, turintis kvalifikacijos atestatą Nr. 18072, bendrosios techninės priežiūros vadovas ir pateiktu apžiūros aktu, kurį surašė 2012-06-21, išnagrinėjęs darbo projektą, fasadinių plokščių gamintojo reikalavimus, darbų žurnalus ir investicijų projektus bei natūra apžiūrėjęs objektą pateikė išvadas dėl to, ar atlikti darbai atitiko statybos dokumentų reikalavimus. Jis kruopščiai ir vaizdžiai išdėstė pastebėtus defektus, nurodė jų atsiradimo priežastis, t.y. padarytus nukrypimus nuo techninės dokumentacijos ( t. 3 b.l.112- 129) ir jo manymu galimus jų pašalinimo būdus : sutvarkyti stogo dangos trūkumus ir pakeisti blogus vėdinimo kaminėlius, įrengti vandens nuolašą, perkniedyti naujas fasadines plokštes išlaikant reikalaujamus atstumus tarp plokščių ir kniedžių, tinkamai sumontuoti priešvėjinę vatos izoliaciją ir sutvarkyti pragręžtus lango rėmus. Ne su visais defektų šalinimo būdais galima besąlygiškai sutikti, nes dalį trūkumų pats atsakovas pretenzijas reiškė, nes iš šalių paaiškinimų matyti, kad ne visi jo nurodomi trūkumai buvo nurodyti ir atsakovo priimant atliktus darbus pagal atliktų darbų aktus, vėdinimo kaminėlių keitimas renovuojant stogą tiesiogiai nenumatytas, bet dalis jų darbų metu buvo pakeista, vėliau užsakovas atsisakė vandens nuolašų. Ekspertas išvadas teikė vertindamas patvirtintus ir pateiktus jam statybos dokumentus, todėl ir pateikė nurodytas išvadas. Kokį būdą trūkumams šalinti pasirinks atsakovas nežinoma, nes bylos nagrinėjimo metu šalys sutarė dėl jau esamų plokščių perkniedijimo. Akivaizdu, kad pagrindiniai darbų trūkumai padaryti montuojant fasadines plokštes, nes pažeisti gamintojo reikalavimai. D. Kalibato išvadas patvirtina ir UAB „Alu systems“ 2012-08-10 pažyma ( b.l. 32, t.5), kurioje nurodomi gamintojo reikalavimai plokštėms kniedyti.. Ieškovai nesutinka su nurodymu perkniedyti naujas fasadines plokštes, tvirtina, kad tinkamos ir šiuo metu pritvirtintos, jas tinkamai perkniedijus, trūkumų neliks. Tačiau bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad buvo perkniedijama 2011-11-15, pranešta 2012-01-03 raštu ( b.l.154-155,t.2); 2011-10-10 –perkniedytos penkios plokštės. Pagal specialisto Dariaus Kalibato paskaičiavimus ( t. 3, b.l. 130) plokščių nuėmimo ir tvirtinimo prie įrengto metalinio karkaso darbų ir medžiagų vertė siektų 231 024,43 Lt ir 8 179,42 Lt ( b.l. 130). Šių išlaidų namų bendrija faktiškai nėra patyrusi.

28Atsakovė dėl ieškovo nekokybiškai atliktų darbų faktiškai yra patyrusi 10 203.63 Lt už teritorijos ( UAB „Lugas“ ) bei už stogo sutvarkymą ( L. Rožėno firma).

29Dėl sutarties kainos ir papildomų darbų

30Šalims sudarant vartojimo rangos sutartį 2009-08-04 pagal konkrečias jos sudarymo aplinkybes akivaizdu, buvo susitarta dėl konkrečios kainos, nenumatant galimybės pagal pateiktą pasiūlymą ir darbų atlikimo sąmatą. Nagrinėjamu atveju įstatymas draudžia ieškovui reikalauti padidinti kainą, o atsakovui-ją sumažinti ( CK 6.653 str. 5 dalis). Ši imperatyvi norma draudžia keisti konkrečią kainą net ir tais atvejais, kai rangos sutarties sudarymo momentu nebuvo galima tiksliai numatyti viso darbų kiekio arba visų darbams atlikti būtinų išlaidų. Šalys, nustatančio statybos rangos sutartyje konkrečią kainą, privalo prisiimti tokio susitarimo pasekmes. Todėl nagrinėjamojoje byloje ieškovas negali reikalauti jam papildomai priteisti 97 146,93 Lt už neva papildomus darbus, o atsakovė negali kaip savo papildomas išlaidas vertinti to, ką ieškovas, atlikdamas darbus pagal sutartį sutaupė ( 2012-10-19 Dariaus ir Girėno 21-ojo namo savininkų bendrijos prašymas).

31Papildomi darbai-tai tie darbai, kurie aiškiai išeina iš pradinio šalių susitarimo ribų. Ieškovas, sudarydamas sutartį žinojo visą prisiimamų įsipareigojimų specifiką, atlikdamas darbus atsakovą neinformavo apie neva pakitusias sutarties vykdymo sąlygas. Ieškovas įsipareigojo atlikti viso namo modernizavimo darbus, o ne tik tam tikros jo dalies. Kainos pasiūlyme ieškovas nurodė atlikti ir užbaigti sutarties dalyje techninės specifikacijos išvardintus darbus: namo sienų šiltinimas, stogo šiltinimas, laiptinių tambūrų durų keitimas, laiptinių remontas, įėjimo aikštelių remontas už 1 059 935,49 Lt, įsipareigojo darbus pradėti ir užbaigti per 8 mėnesius, pasiūlymas pateiktas pagal pateiktą pirkimo dokumentaciją. Konkurso sąlygose buvo aiškiai nurodyta, kad prieš pateikiant kainos pasiūlymą privaloma objektą apžiūrėti, patikslinti kiekius ir visus numatytus darbus ir medžiagas. Jeigu už tam tikrus darbus rangovas nenurodo įkainių bei kainų, bet šių darbų atlikimas yra būtinas , užsakovas už juos rangovui papildomai nemoka. Apšiltinamų sienų nurodytas konkurso dokumentuose plotas buvo orientacinis, ieškovas turėjo ne tik teisę, bet ir pareigą išsiaiškinti tikslų plotą, to nepadaręs prisiėmė visą riziką. Sutarties sudarymo metu ieškovo nurodomi kaip papildomi darbai iš esmės buvo numatyti, tik jie buvo mažiau detalizuoti pasiūlyme. Dėl nustatytų aplinkybių ir nurodyto teisinio reglamentavimo ieškovo reikalavimas apmokėti už papildomus darbus negali būti tenkinamas.

32Papildomi darbai ieškovo yra nurodomi atliktų darbų akte Nr. 22, kurio atsakovas namų bendrija nepripažįsta ir nepasirašė. Pagal šį aktą ieškovas reikalauja sumokėti 97 146,93 Lt. Akivaizdu, kad 2011-11-04 atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktas surašytas po to, kai iš esmės sienų šiltinimas jau buvo baigtas ir akuotas, perduotas užsakovui, šiuo aktu tik padidinta jau atliktų ir perduotų užsakovui ankstesniais aktais darbų piniginė vertė ( t. 1. b.l. 247). Atsižvelgiant į anksčiau nurodomus faktinius ir teisinius argumentus šio akto negalima laikyti tinkamu atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktu ir pagal jį priteisti ieškovui atlyginimą už neva papildomai atliktus darbus. Kiti akte nurodyti darbai irgi turėjo būti atlikti pagal rangos sutartį.

33Dėl skolos už atliktus darbus

34Kaip jau nurodyta, ieškovas visus darbus įsipareigojo atlikti už 1 068 806,28 Lt ( po PVM padidėjimo), užsakovas namo bendrija, nagrinėjamojoje byloje atsakovas, įsipareigojo šią kainą sumokėti, o sumokėjo faktiškai 1 008 610,32 Lt. ( tame tarpe 580 493,32 Lt bendrija ir 421 598,21 Lt valstybės parama), ieškovas ieškinyje nurodo 60 195,96 Lt ( t.1, b.l. 48), 2012-03-07 raštas ( b.l. 221 t. 1). Pagal Dariaus ir Girėno g. 21-ojo namo bendrijos 2012-05-25 d. pažymą matyti, kad bendrija sumokėjo nebe 580 493,32 Lt, bet 589 051,07 Lt ( b.l. 25, t.2), nes nurodomi mokėjimai 2012- vasario mėn. 3 829,35 Lt ir 4728,40 Lt . Todėl nustatyta skola pagal sutartį 58 157 Lt. Į šią sumą įskaičius atsakovo priskaičiuotus delspinigius, skola rangovui siekia 19 999,42 Lt ( b.l. 24-25, t.2).

35Dėl delspinigių skaičiavimo

36Atsakovas Dariaus ir Girėno g. 21-ojo namo bendrija ieškovui pagal sudarytą rangos sutartį, kuri numatė, kad ieškovas rangos sutartyje numatytus darbus atliks per 8 mėnesius, bet šį įsipareigojimą pažeidė ir vietoje to, kad darbus privalėjo baigti 2010-10-31, o faktiškai baigė tik 2011-12-02. Šalys sudaryta rangos sutartimi( 16 p.) susitarė, kad rangovas moka užsakovui delspinigius 0,02 % bendros sutarties sumos už kiekvieną pavėluotą dieną, skaičiuojant nuo reikalaujamos darbų užbaigimo datos. Delspinigių suma neturi viršyti 10% sutarties Užsakovas gali išskaičiuoti delspinigių sumas iš sumų, mokėtinų rangovui. Atsakovas priskaičiavo delspinigius už 6 mėnesius nuo sutarties kainos 38 157 Lt. Apie delspinigių įskaičiavimą į mokėtiną sumą ieškovui pranešta 2011-10-26 raštu. Po to, sprendžiant dėl skolos dydžio buvo remiamasi delspinigių įskaitymu. Įskaityti delspinigius galima vienašališku pareiškimu. ( CK 6.131 straipsnio 1 dalis numato, kad įskaitymui pakanka vienos prievolės šalies pareiškimo, kuriuo apie įskaitymą pranešama kitai šaliai.). Tai reiškia, kad įskaitymas yra vienašalis sandoris, kuriam užtenka vienos šalies valios, apie kurią turi būti informuota kita šalis. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas dėl CK 6.130 straipsnyje reglamentuoto įskaitymo, kaip prievolės pabaigos pagrindo, taikymo, ne kartą yra nurodęs, kad įskaitymui būtinos įstatyme numatytos šios sąlygos: pirma, prievolės šalys turi turėti viena kitai abipusių teisių ir pareigų, t. y. skolininkas kartu turi būti ir savo kreditoriaus kreditorius, o kreditorius – ir savo skolininko skolininkas; antra, šalių reikalavimai turi būti priešpriešiniai, t. y. turi turėti reikalavimus viena kitai, o ne trečiajam asmeniui; trečia, šie šalių reikalavimai turi būti vienarūšiai, t. y. abiejų prievolių dalykas turi būti toks pat (pvz., šalys viena kitai turi sumokėti pinigus, suteikti viena kitai tam tikras paslaugas ir pan.); ketvirta, abu reikalavimai turi galioti; penkta, abu reikalavimai turi būti vykdytini; šešta, abu reikalavimai turi būti apibrėžti (2007 m. gruodžio 21 d. nutartis civilinėje byloje Sentovart Industrial Group Ltd v. UAB „Autostartas, bylos Nr. 3K-3-593/2007; 2010 m. sausio 4 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Alginora“ v. UAB „Transekspedicija“, bylos Nr. 3K-3-9/2010).

37Nors ir ieškovas su delspinigių suma nesutinka, bet ji paskaičiuota ir įskaityta teisėtai ir pagrįstai, nes atsakovas buvo suinteresuotas, kad darbai būtų atliekami laiku ir kokybiškai dėl terminuoto paskirtos valstybės paramos panaudojimo. Pagal nustatytas faktines aplinkybes akivaizdu, kad darbai pagal ieškovo paruoštą darbų grafiką nebuvo įvykdyti dėl netinkamai pasirinktų subrangovų arba dėl ieškovo nesugebėjimo su jais tinkamai ir laiku atsiskaityti. ( t. 2, b. l. 171). Sienų šiltinimo darbus rangovas pradėjo ne 2010-03-30, kaip buvo susitarta grafiku, o tik 2010 m. birželio mėnesį, nors ieškovas reikalavo darbus pradėti anksčiau ( 2010-05-05 raštas). Tik dėl atsiskaitymo aplinkybių buvo sudaromi trišaliai susitarimai, kuriais remiasi ieškovas. Nors ir ieškovas tvirtina, kad subrangovų pasirinkimą derino su užsakovu, bet darbus priduoti ir įsipareigojimus įvykdyti turėjo rangovas, o ne subrangovai, užsakovui sutartimi nesuteikta teisė rinktis subrangovus, neatimant teisės ir juos pasiūlyti. Rangovas, sutartimi prisiėmęs įsipareigojimus, privalo jų laikytis ( CK6.200 str.). Ieškovas iš esmės neginčija delspinigių dydžio, tik ginčija paskaičiavimo faktą. Delspinigiai paskaičiuoti pagal sutarties sąlygas, todėl tuo pagrindu, kad neatitinka sutarties ar kad sutartyje netinkamai nustatyti, negali būti peržiūrimi( CK 6.210 str.)

38Dėl trūkumų šalinimo išlaidų

39Šalių sudarytos rangos sutarties 13 p. nustatyta, kad rangovui ( ieškovui) nepašalinus defektų, užsakovas (atsakovas), jo darbų priežiūros vykdytojas-techninis prižiūrėtojas, įvertina išlaidas dėl defektų pašalinimo ir išskaičiuoja šią sumą iš rangovui mokėtinos sumos.

40Atsakovas atsiliepime į ieškinį nurodė išlaidų defektams šalinti dydį 18 000 Lt. o priešieškiniu jau nurodo defektų šalinimo išlaidas 392 537,12 Lt, kurios faktiškai nėra patirtos. Patirtų trūkumų šalinimo išlaidų nustatyta 10 203.63 Lt.

41Dėl atliekamų ir atliktų darbų kokybės atsakovas reiškė pretenzijas, viena iš pretenzijų yra prie atliktų darbų perdavimo-priėmimo akto Nr. 2009-10-20, jame nurodomi nekokybiškai atlikti stogo remonto darbai, jie nurodyti 2010-08-05 ir 2011-08-31 pretenzijoje. Ieškovas jų neištaisė ir po 2010-08-05 raštu pateiktos pretenzijos. Stogo remontą atliko ir ieškovo darbų trūkumus šalino L. Rožėno firma, atsakovas jai už tai turi sumokėti 7519,18 Lt. Šių išlaidų realumą patvirtina atsakovo pateikta sutartis, sąmata, atliktų darbų aktas. Prie atsakovo išlaidų darbų trūkumams šalinti priskirtina ir UAB „Lugas“ 2011-10-11 sumokėta 4850,32 Lt suma už gerbūvio sutvarkymą, nes techninėje specifikacijoje buvo reikalaujama įrengti naują betoninę nuogrindą, ty. po modernizavimo darbų atlikimo turėjo būti sutvarkyta aplinka, kad galima būtų pagerinimo darbų rezultatais tinkamai naudotis.

42Ieškovas su trūkumais atliko fasadinių plokščių montavimo darbus. Iš esmės šių trūkumų jis neneigia, tačiau nesutinka jų pašalinti pagal atsakovo reikalavimus keisti ir plokštes tik dėl to, kad 2011-12-02 pasirašytas statybos užbaigimo aktas, kuriame jokie trūkumai neužfiksuoti. 2011-08-31, 2011-09-16, 2011-11-02 ir 2011-11-15 užsakovas pateikė pretenzijas dėl plokščių išsibangavimo, 2012-01-03 ieškovas plokštes perkniedijo, apie tai pranešė užsakovui . Dar prieš statybos užbaigimą 2011-10-10 rangovas informavo apie plokščių perkniedijimą, bet tuo trūkumai nebuvo galutinai pašalinti. Statybos darbų užbaigimo aktas pasirašytas nepašalinus atliktų darbų trūkumų, nes baigėsi ( iki 2011-12-15) valstybės paramos daugiabučiui namui modernizuoti sutarties galiojimas, nes namo savininkų bendrija įsipareigojo įgyvendinti daugiabučio namo atnaujinimo(modernizavimo) projektą per dvejus metus. ( b.l. 211-212, t.2).

43Nagrinėjamas ginčas kilęs iš vartojimo rangos sutarties CK 6.672 str., todėl užsakovo teisės ginamos ir kaip vartotojo CK 6.635 str.. Netesybų sumokėjimas ar nuostolių atlyginimas neatleidžia nuo prievolės įvykdymo natūra. Po sutarties užbaigimo akivaizdu, kad apdailos plokštės ant namo sienų išsibangavusios, tai nurodė atsakovas 2012-04-26 pretenzijoje, nurodė terminą iki 2012-05-15 ištaisyti trūkumus. Ieškovo subrangovas 2012-05-16 UAB „Lugas“ perkniedijo dalį apdailos plokščių ( b. 175, t. 2). Tačiau apdailos plokštės, kaip nustatyta bylos nagrinėjimo metu, vis tiek išsibangavusios, ir ieškovas pripažįsta, kad išsibangavo apie 65-70 kv. m. plokščių. Atsakovas turėjo įstatyminę teisę stabdyti savo prievolių vykdymą rangovui ( pilnai apmokėti už darbus) iki tol, kol rangovas pašalins įvykdymo trūkumus ( CK 6. 208 str.4 d.). Visiškai atsiskaityti pareiga turi būti vykdoma po statybos užbaigimo akto pasirašymo.

44Nors ir pasirašytas statybos užbaigimo aktas, bet pagal CK 6.666 str. 1 dalį esant neesminiams darbo trūkumams dėl netinkamos kokybės darbo, nustatyto jų perdavimo metu ir vėliau, užsakovas turi teisę reikalauti iš rangovo: neatlygintinai pašalinti trūkumus per protingą terminą arba atitinkamai sumažinti darbų kainą, arba atlyginti trūkumų šalinimo išlaidas. Generaliniam rangovui savo sąskaita nustatytų subrangovų darbų trūkumų nepašalinus, o subrangovų atliktų darbų rezultatus perdavus užsakovui, kuris jais naudojasi, nėra teisinio pagrindo remiantis CK 6.665 str. 1 d. 3 p. priteisti trūkumų šalinimo išlaidas, nes užsakovas tokių išlaidų nepatyrė (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005-11-02 nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-538/2005).

45Užsakovo teisę išreikalauti iš rangovo išlaidas darbų trūkumams ištaisyti įstatymas visais atvejais nustato tik tada, kai užsakovas pripažįsta, kad rangovas atliko darbą, kurį užsakovas turėjo omenyje, sutinka jį priimti ir sumokėti už jį, tačiau tas darbas turi trūkumų, kuriuos įmanoma pašalinti ( CK 6.678, CK 6.680 str.).

46Užsakovas turi teisę prižiūrėti ir kontroliuoti statybos darbus. Nustatęs nukrypimus nuo sutarties sąlygų, kurie gali pabloginti statybos darbų kokybę, ar kitus trūkumus, atsakovas privalo apie tai nedelsdamas pranešti rangovui. Tik nepranešus apie pastebėtus trūkumus, užsakovas netenka teisės jais remtis ateityje ( CK 6. 689 str. 1-2 d.) . Šiuo atveju apie didžią dalį nustatytų trūkumų rangovui buvo pranešta, ne visi trūkumai tinkamai ir laiku pašalinti. Tikėtina, kad norint sienų apdailos plokščių montavimo trūkumus šalinti, gali tekti plokštes keisti naujomis ir tai turėtų būti daroma rangovo sąskaita. Šiuo metu plokštės nėra pakeistos, ieškovas sutinka dalį jų permontuoti, tai pradėjo daryti 2012-10-11. Atsakovo reikalavimo priteisti jų permontavimo išlaidas teismas tenkinti negali, nes šių išlaidų atsakovas nėra dar faktiškai patyręs. Jeigu patirs, galės jas išsireikalauti ar prisiteisti ateityje. Sumažinti atliktų darbų kainos šių plokščių permontavimo verte užsakovas neprašo. Pagal pareikštus reikalavimus ir nustatytas faktines aplinkybes atsakovo priešieškinys negali būti tenkinamas visiškai.

47Galutinai nustačius ieškovui mokėtiną 19 999,42 Lt sumą ir atsakovui ieškovo mokėtiną 10 203.63 Lt sumą, priteistina ieškovui iš atsakovo 9 795,79 Lt.

48Pagal šalių patenkintus reikalavimus, jų prašymu priteistinos procesinės palūkanos ( CK 6..37 str.) : iš atsakovo Dariaus ir Girėno g. 21-ojo namo bendrijos priteistinos 6 procentų dydžio procesinės palūkanos nuo 9 795,79 Lt sumos už laiką nuo bylos iškėlimo teisme 2012-05-04 iki sprendimo visiško įvykdymo.

49Ieškovas ginčo nagrinėjimo metu patyrė bylinėjimosi išlaidų 4147 žyminio mokesčio ir 2 000 Lt advokato pagalbos išlaidų. Ieškinys tenkintas 6 procentais, todėl 6 procentai ieškovo bylinėjimosi išlaidų sudaro 369 Lt.

50Atsakovas patyrė bylinėjimosi išlaidų : 4000 Lt už ekspertizės atlikimą, 900 Lt ekspertui sumokėjo už atvykimą į teismo posėdį bei 2400 Lt sumokėjo už advokato paslaugas, 60 Lt-kopijavimo išlaidos, iš viso 7360 Lt. Priešieškinys tenkintas 3 procentais, todėl ieškovas turi atlyginti atsakovui 221 Lt bylinėjimosi išlaidų. Kadangi ieškovui atsakovas turi sumokėti 369 Lt, tai įskaičius sumas atsakovas ieškovui sumoka 148 Lt bylinėjimosi išlaidų.

51Dėl to, kad ieškovas pareiškė ieškinį, negalima tvirtinti, kad jis piktnaudžiauja procesu. Šalims nepavyko ginčo išspręsti gera valia, todėl jos turi teisę savo teises ginti teisme. Nors ir nenustatyta, kad visi reikalavimai pagrįsti, nėra teisinio pagrindo įžvelgti ieškovo piktnaudžiavimą procesu ir už tai jam skirti baudą.

52Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 268-270 str., teismas

Nutarė

53Ieškovo UAB „Aukštuminių statybų technologijos Ir Ko“ ieškinį atsakovui Dariaus ir Girėno g. 21-ojo namo savininkų bendrijai dėl skolos priteisimo tenkinti iš dalies, atsakovo Dariaus ir Girėno g. 21-ojo namo savininkų bendrijos priešieškinį ieškovui UAB „Aukštuminių statybų technologijos ir Ko“ dėl nuostolių atlyginimo tenkinti iš dalies: pripažinti ieškovui teisę į 19 999,42 Lt skolos už atliktus darbus, o atsakovui teisę į 10 203.63 Lt nuostolių atlyginimą; įskaičius šias sumas, priteisti iš Dariaus ir Girėno g. 21-ojo namo savininkų bendrijos ieškovui UAB „Aukštuminių statybų technologijos ir Ko“ 9 795,79 Lt skolos, 150 Lt bylinėjimosi išlaidų.

54Priteisti iš ieškovo UAB „Aukštuminių statybų technologijos ir Ko“ į valstybės biudžetą 15 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų, jas sumokant į VMI surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas 1556 ir duomenis apie tai pateikti teismui.

55Sprendimui įsiteisėjus, panaikinti laikinąsias apsaugos priemones atsakovui, taikytas Panevėžio apygardos teismo 2012-05-04 nutartimi, tikslintas 2012-08-16 nutartimi bei panaikinti laikinąsias apsaugos priemones, taikytas ieškovui Panevėžio apygardos teismo 2012-06-29 nutartimi.

56Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant Panevėžio apygardos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio apygardos teismo teisėja Laimutė Sankauskaitė, sekretoriaujant... 2. teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo UAB... 3. Ieškovas UAB „Aukštuminių statybų technologijos“ ir Ko ieškiniu... 4. Atsakovas Dariaus ir Girėno g. 21 –ojo namo savininkų bendrija byloje... 5. Ieškinys pagrįstas šiomis aplinkybėmis: ieškovas su atsakove 2009-08-04... 6. Vykdant rangos sutartį buvo surašyti 22 atliktų darbų aktai, išrašytos... 7. Atsakovas Dariaus ir Girėno 21-ojo namo savininkų bendrija su ieškiniu... 8. Nesutikdama su ieškiniu atsakovė nurodo šias aplinkybes: 2009-06-15 buvo... 9. Subrangovas UAB „Steiga“ pagal statybos subrangos sutartį Nr. 11,... 10. UAB „Steiga“ darbininkai 2010 rugsėjo mėn. nutraukė darbus, tvirtindami,... 11. Atsakovė nurodo, kad dėl ieškovo kaltės turėjo keisti kredito sutarties... 12. Tvirtina, kad ieškovas darbus pagal sutartį atliko labai nekokybiškai. Jam... 13. Atsakovas tvirtina, kad atliktų darbų aktais 1-20 priimti visi sutartimi... 14. Atsakovas tvirtina, kad ieškovas piktnaudžiauja procesu, reiškia... 15. Priešieškinio dydį atsakovė grindžia eksperto Dariaus Kalibato atlikta... 16. Trečiasis asmuo A. K. su ieškiniu nesutiko, prašo jį atmesti, o... 17. Trečiasis asmuo UAB „MJ holdingas“ paliko ginčą spręsti teismo... 18. Ieškinys tenkintinas iš dalies, priešieškinys tenkintinas iš dalies.... 19. Nustatytos aplinkybės ir įrodymai... 20. Ieškovas pagal 2009-06-03 kainos pasiūlymą pagal pirkimo dokumentų ir... 21. Namo modernizavimo darbai buvo finansuojami valstybės, užsakovo ir banko... 22. 2009-08-04 nustatytas papildomomis rangos sutarties sąlygomis Nr. 2 stogo... 23. Statybos užbaigimo aktas surašytas ir pasirašytas, kaip minėta, 2011-12-02,... 24. Už atliktus darbus pagal atliktų darbų aktus 1-20 ieškovui-generaliniam... 25. Pats generalinis rangovas iš esmės darbų nevykdė, jei vykdė, tai mažą... 26. Ieškovas, nesutikdamas su priešieškiniu dėl 354 380,12 Lt nuostolių... 27. Priešieškinio sumą atsakovas grindė eksperto Dariaus Kalibato , statybos... 28. Atsakovė dėl ieškovo nekokybiškai atliktų darbų faktiškai yra patyrusi... 29. Dėl sutarties kainos ir papildomų darbų... 30. Šalims sudarant vartojimo rangos sutartį 2009-08-04 pagal konkrečias jos... 31. Papildomi darbai-tai tie darbai, kurie aiškiai išeina iš pradinio šalių... 32. Papildomi darbai ieškovo yra nurodomi atliktų darbų akte Nr. 22, kurio... 33. Dėl skolos už atliktus darbus... 34. Kaip jau nurodyta, ieškovas visus darbus įsipareigojo atlikti už 1 068... 35. Dėl delspinigių skaičiavimo... 36. Atsakovas Dariaus ir Girėno g. 21-ojo namo bendrija ieškovui pagal sudarytą... 37. Nors ir ieškovas su delspinigių suma nesutinka, bet ji paskaičiuota ir... 38. Dėl trūkumų šalinimo išlaidų... 39. Šalių sudarytos rangos sutarties 13 p. nustatyta, kad rangovui ( ieškovui)... 40. Atsakovas atsiliepime į ieškinį nurodė išlaidų defektams šalinti dydį... 41. Dėl atliekamų ir atliktų darbų kokybės atsakovas reiškė pretenzijas,... 42. Ieškovas su trūkumais atliko fasadinių plokščių montavimo darbus. Iš... 43. Nagrinėjamas ginčas kilęs iš vartojimo rangos sutarties CK 6.672 str.,... 44. Nors ir pasirašytas statybos užbaigimo aktas, bet pagal CK 6.666 str. 1 dalį... 45. Užsakovo teisę išreikalauti iš rangovo išlaidas darbų trūkumams... 46. Užsakovas turi teisę prižiūrėti ir kontroliuoti statybos darbus. Nustatęs... 47. Galutinai nustačius ieškovui mokėtiną 19 999,42 Lt sumą ir atsakovui... 48. Pagal šalių patenkintus reikalavimus, jų prašymu priteistinos procesinės... 49. Ieškovas ginčo nagrinėjimo metu patyrė bylinėjimosi išlaidų 4147... 50. Atsakovas patyrė bylinėjimosi išlaidų : 4000 Lt už ekspertizės atlikimą,... 51. Dėl to, kad ieškovas pareiškė ieškinį, negalima tvirtinti, kad jis... 52. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 268-270 str., teismas... 53. Ieškovo UAB „Aukštuminių statybų technologijos Ir Ko“ ieškinį... 54. Priteisti iš ieškovo UAB „Aukštuminių statybų technologijos ir Ko“ į... 55. Sprendimui įsiteisėjus, panaikinti laikinąsias apsaugos priemones atsakovui,... 56. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui,...