Byla e2A-1461-324/2018
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Virginija Gudynienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės „City Service“ SE apeliacinį skundą dėl Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų 2018 m. balandžio 18 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-1795-528/2018 pagal ieškovės „City Service“ SE patikslintą ieškinį atsakovei I. S. dėl skolos priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Ieškovė „City Service“ SE kreipėsi į teismą su patikslintu ieškiniu, prašydama priteisti iš atsakovės I. S. 247,94 Eur skolą, 5 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas (15 Eur žyminį mokestį, 0,87 Eur už Nekilnojamojo turto registro duomenų vieną paiešką duomenų bazėje ir vieno registro išrašo peržiūrėjimą ekrane, 0,84 Eur už Gyventojų registro tarnybos duomenų paiešką duomenų bazėje ir registro išrašo peržiūrėjimą ekrane, 60 Eur už advokato teisines paslaugas, rengiant pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo).

82.

9Nurodė, kad ieškovė „City Service“ SE teikia namui, esančiam ( - ), butų ir kitų patalpų savininkų nuosavybės administravimo, eksploatavimo ir komunalines paslaugas. Ieškovė yra buto, esančio ( - ), savininkė. Atsakovės skola už laikotarpiu nuo 2016 m. birželio 1 d. iki 2017 m. rugsėjo 30 d. ieškovės suteiktas administravimo, eksploatavimo ir komunalines paslaugas yra 247,94 Eur, kurios didžioji dalis 246,28 Eur yra susidariusi už 2016 m. rugsėjo mėnesį atliktus stogo remonto darbus, likusi 1,66 Eur skolos dalis yra nepriemoka už kitas suteiktas namo administravimo paslaugas. Nustačius, kad namo, kuriame yra atsakovės butas, penktos laiptinės stogo danga nesandari ir neužtikrina kokybiškos statinio naudojimo saugos reikalavimų, buvo atliktas stogo remontas be butų ir kitų savininkų sutikimo, organizavus penktos laiptinės gyventojų apklausą raštu. Name yra nusistovėjusi praktika, kad už stogo remontą moka tie gyventojai, virš kurių laiptinės stogas remontuojamas.

103.

11Atsakovė su patikslintu ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti. Nurodė, kad stogo remonto darbai atlikti neteisėtai ir ji neprivalo apmokėti stogo remonto išlaidų, kadangi dėl remonto darbų atlikimo nebuvo priimtas visų šešių namo laiptinių gyventojų bendras sprendimas. Seimo kontrolierius yra konstatavęs pažeidimus dėl laiptinės stogo remonto darbų organizavimo. Atliktas stogo remontas buvo labai brangus, už jį turėjo mokėti visi namo savininkai, o remonto darbų išlaidoms turėjo būti panaudotos kaupiamosios lėšos.

12II.

13Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

144.

15Kauno apylinkės teismo Kauno rūmai 2018 m. balandžio 18 d. sprendimu patikslintą ieškinį patenkino iš dalies: iš atsakovės ieškovei priteisė 36,43 Eur skolos, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2017 m. liepos 11 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 19,61 Eur bylinėjimosi išlaidų. Kitą ieškinio dalį atmetė. Iš ieškovės valstybės naudai priteisė 10,38 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

165.

17Nurodė, kad daugiabučio namo stogas pripažįstamas pagrindine namo konstrukcija CK 4.82 straipsnio 1 dalies prasme, todėl atsakovei tenka pareiga prisidėti prie jo išlaikymo. 2016 m. balandžio 29 d. apžiūros aktu buvo nustatyti namo, esančio ( - ), stogo virš penktos laiptinės defektai ir jo būklės neatitikimas statybos techniniam reglamentui STR 2.05.02:2001 „Statinių konstrukcijos. Stogai“ bei pateiktos išvados – būtinas tos namo stogo dalies (virš penktos laiptinės) remontas.

186.

19Remonto darbai buvo atliekami dėl to, kad stogas neatitiko privalomų teisės aktų reikalavimų dėl statinių naudojimo ir priežiūros, kas lemia imperatyvią atsakovės pareigą prisidėti prie išlaidų dalies atlyginimo, net jeigu dėl darbų atlikimo nėra gautas buto savininko sutikimas (CK 4.82 straipsnio 3 dalis, 4.83 straipsnio 4 dalis). Nors atsakovės butas yra pirmame aukšte, sprendė, kad ji privalo prisidėti prie šios vienos iš pagrindinių namo konstrukcijų – stogo – remonto išlaidų padengimo. Atsakovė pripažino, kad namo stogas virš penktos laiptinės buvo suremontuotas. Laikė nepagrįstais atsakovės argumentus, kad stogo remonto darbams galėjo būti panaudotos kaupiamosios lėšos, taip pat kad stogo remontas buvo atliktas už didelę kainą.

207.

21Nustatė, kad byloje nėra įrodymų, jog ieškovės patvirtintas 2016 m. spalio 10 d. namo, esančio ( - ), Daugiabučio gyvenamojo namo ar kitos paskirties pastato (pastatų) bendrojo naudojimo objektų aprašas Nr. 001 buvo svarstytas šio daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų susirinkime ir yra priimtas sprendimas, kuris galioja ir atsakovei. Nesant tokio sprendimo nėra pagrindo daryti išvadą, jog gyvenamojo namo stogo dalys yra pripažintos savarankiškais objektais, skirtais tik tos kiekvienos laiptinės butų ir kitų patalpų savininkų poreikiams tenkinti, todėl visi minėto namo bendraturčiai pagal prievoles už gautas paslaugas, susijusias su bendru turtu, turi būti apmokestinami CK nustatyta tvarka.

228.

23Sprendė, kad atsakovei negalėjo būti priskirta didesnė nei įstatyme įtvirtinta proporcija dėl stogo remonto išlaidų. Pripažino, jog ieškovė neįrodė reikalavimo dalies dėl sumos, viršijančios nurodytą proporciją, priteisimo iš atsakovės pagrįstumo, atmetė ieškovės argumentus dėl nusistovėjusios tvarkos tarp namo savininkų ar konkliudentinių veiksmų. Nustatė, kad bendras namo naudingasis plotas pagal bendrą visų butų plotą yra 4 505,66 kv. m, atsakovei priklausančio buto naudingas plotas 47,16 kv. m, stogo remonto darbai kainavo 3 321,67 Eur, tokiu būdu atsakovei tenkanti namo stogo remonto išlaidų dalis yra 34,77 Eur. Pripažino pagrįstu reikalavimą dėl 1,66 Eur nepriemokos už kitas ieškovės suteiktas namo administravimo paslaugas, nes atsakovė šios sumos neginčijo ir nepateikė įrodymų apie jos sumokėjimą.

24III.

25Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai

269.

27Apeliaciniu skundu ieškovė prašo Kauno apylinkės teismo 2018 m. balandžio 18 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti visiškai. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

281.1.

29Nesutinka su sprendimo dalimi, kuria teismas atmetė reikalavimo dalį dėl 211,51 Eur skolos už stogo remontą priteisimo. Ši sprendimo dalis prieštarauja byloje esantiems įrodymams, teismų praktikai bei bendriesiems civilinio proceso kodekso principams.

301.2.

31Išlaidų paskirstymo tinkamumą pagrindžia 2016 m. spalio 10 d. ( - ), Daugiabučio gyvenamojo namo ar kitos paskirties pastato (pastatų) bendrojo naudojimo objektų aprašas Nr. 001, kurio 2.1 punkte nurodyta, jog namo stogas suskirstytas pagal laiptines į šešias dalis: 1–20 butai; 21–35 butai; 36–50 butai; 51–65 butai; 66–80 butai; 81–100, todėl su minėtomis konstrukcijomis (namo stogu) susijusios teisės ir pareigos kyla atskirai kiekvienos laiptinės bendraturčiams.

321.3.

33Pirmosios instancijos teismui pateiktas aprašas nebuvo nuginčytas įstatymu nustatyta tvarka, todėl jame nurodyta bendrojo naudojimo objektų paskirtis ir su tuo susijusios patalpų/butų savininkų prievolės yra laikytinos galiojančiomis, t. y. aprašo 2.1. punkte numatytas paskirstymas laiptinėmis yra pagrįstas.

341.4.

35Pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje numatytą išimtį (civilinė byla Nr. 3K-3-79-378/2016), todėl buvo priimtas neteisingas sprendimas. Pirmosios instancijos teismas formaliai vertino įrodymus dėl kitose laiptinėse priimtų sprendimų, kurių pagrindu atlikti darbai buvo priskirti tik atitinkamos laiptinės savininkams. Faktinėmis aplinkybėmis panašioje Kauno apygardos teismo civilinėje byloje Nr. e2A-1180-343/2016 konstatuota, kad kitų laiptinių gyventojų apmokestinimas neatitiktų protingumo, sąžiningumo ir teisingumo principų.

3610.

37Atsakovė atsiliepime į apeliacinį skundą prašo jį atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, jog 2016 m. spalio 10 d. aprašas priimtas tik po 2016 m. rugsėjo 12 d. atliktų stogo remonto darbų. Darbų atlikimo metu aprašo nebuvo, jis negaliojo, todėl penktos laiptinės namo stogo remonto išlaidos turėjo būti skaičiuojamos visų šešių laiptinių gyventojams. Ieškovė nepateikė įrodymų, jog darbų atlikimo metu būtų galiojusios taisyklės, pagal kurias namo stogas išskaidytas atskirai į šešias dalis pagal laiptines. Šias aplinkybes patvirtina ir Seimo kontrolieriaus 2017 m. kovo 30 d. pažyma „Dėl I. S. skundo prieš Kauno miesto savivaldybės administraciją“ Nr. 4D-2016/2-1703. Stogo remonto darbai buvo vykdomi neturint savininkų sutikimo. Ieškovė byloje nėra pateikusi įrodymų, paneigiančių Seimo kontrolieriaus pažymoje nurodytas aplinkybes.

38Teismas

konstatuoja:

39IV.

40Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

4111.

42Nagrinėjamoje byloje apeliacine tvarka vertinama, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai nusprendė dėl daugiabučio gyvenamojo namo bendrojo naudojimo objektų priežiūros ir išlaikymo išlaidų paskirstymo butų ir kitų patalpų savininkams proporcingumo. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas šią bylą apeliacine tvarka pagal apeliaciniame skunde nurodytas faktines ir teisines aplinkybes, kurių pagrindu prašoma panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą, nenustatė absoliučių skundžiamo sprendimo negaliojimo pagrindų bei nenustatė aplinkybių, dėl kurių turėtų būti peržengtos apeliaciniame skunde nustatytos ribos (CPK 320 straipsnio 2 dalis, 329 straipsnio 2 dalis).

4312.

44Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 4.83 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad butų ir kitų patalpų savininkai (naudotojai) bendrojo naudojimo objektus privalo valdyti, tinkamai prižiūrėti, remontuoti ar kitaip tvarkyti. Pagal CK 4.82 straipsnio 3 dalį butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, taip pat reguliariai daryti atskaitymus, kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui atnaujinti. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinė teisėjų kolegija 2009 m. lapkričio 27 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-7-515/2009, konstatavo, kad įstatymuose, reglamentuojančiuose daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų pareigas bendrosios dalinės nuosavybės teisėje, yra įtvirtinta bendroji taisyklė, jog bendraturtis privalo proporcingai prisidėti prie visų išlaidų, skirtų namui bei bendrosios dalinės nuosavybės objektams išlaikyti, išsaugoti, atnaujinti, jų būtiniems pagerinimams atlikti. Šiai taisyklei taikyti yra teisiškai nereikšminga atitinkamų bendrosios dalinės nuosavybės objektų, dėl kurių daromos nurodytos išlaidos, funkcinė paskirtis, taip pat bendraturčio, kuriam ji taikytina, naudojimosi ar nesinaudojimo tais objektais aplinkybės.

4513.

46Pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad išlaidos bendrojo naudojimo objektams išlaikyti skirstomos proporcingai kiekvieno butų ir kitų patalpų savininkų daliai, kuri yra lygi nuosavybės teise priklausančių patalpų naudingojo ploto ir gyvenamojo naudingojo ploto santykiui.

4714.

48CK 4.85 straipsnio 3 dalyje numatyta galimybė išlaidas skirstyti kitaip, priimant sprendimą atitinkamą objektą pagal bendrojo naudojimo objektų sąrašą pripažįstant naudojamu tenkinti ne viso gyvenamojo namo, o tik atskiroje jo dalyje esančių butų ir kitų patalpų savininkų poreikius, nepažeidžiant name esančių butų ir kitų patalpų savininkų teisių ir butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo ar balsuojant raštu priimtų sprendimų. Sprendimai dėl tokių objektų valdymo ir naudojimo gali būti priimami tos dalies butų ir kitų patalpų savininkų balsų dauguma, jeigu įstatymuose nenustatyta kitaip, ir yra privalomi tos dalies butų ir kitų patalpų savininkams.

4915.

50Ieškovė apeliaciniame skunde nepagrįstai remiasi ( - ), Daugiabučio gyvenamojo namo ar kitos paskirties pastato (pastatų) bendrojo naudojimo objektų aprašu Nr. 001, kuriame nurodyta, jog stogas suskirstytas pagal laiptines į šešias dalis: 1–20 butai; 21–35 butai; 36–50 butai; 51–65 butai; 66–80 butai; 81–100 butai. Šis aprašas priimtas 2016 m. spalio 10 d., po namo stogo remonto darbų atlikimo, kurį patvirtina 2016 m. rugsėjo 12 d. UAB „Mano būstas“ atliktų darbų priėmimo aktas. Civiliniuose teisiniuose santykiuose taikytina bendra taisyklė, kad civiliniai įstatymai ir kiti civilinius teisinius santykius reglamentuojantys teisės aktai negalioja atgaline tvarka (CK 1.7 straipsnio 2 dalis), todėl aprašo nenuginčijimas įstatymų nustatyta tvarka neturi reikšmės ieškovės reikalavimo pagrįstumo vertinimui.

5116.

52Apeliantė nepagrįstai teigia, kad pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje numatytą išimtį (civilinė byla Nr. 3K-3-79-378/2016) bei į apeliacinės instancijos teismo praktiką (esant panašioms faktinėms aplinkybėms, Kauno apygardos teismas civilinėje byloje Nr. e2A-1180-343/2016 pasisakė priešingai, nei ginčijamame sprendime).

5317.

54Priešingai, nei nurodo apeliantė, civilinėje byloje Nr. 3K-3-79-378/2016 kasacinis teismas konstatavo, kad nepriklausomai nuo to, ar bendrojo naudojimo objektu (cituojamoje byloje – liftu) naudojasi (turi galimybę naudotis) visi daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkai, liftas priskirtinas prie bendrojo naudojimo objektų, priklausančių visiems daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise, todėl ir šio objekto išsaugojimo, pagerinimo ir atnaujinimo išlaidos dalytinos proporcingai visiems bendraturčiams. Išimtis galima tik tuo atveju, jei bus sudarytas bendrojo naudojimo objektų, skirtų nepriklausomos, atskiros pastato dalies funkcionavimui ir jos naudotojų poreikiams tenkinti, aprašas (CK 4.85 straipsnio 3 dalis). Tokiame bendrojo naudojimo objektų apraše šių objektų administratorius, pavyzdžiui, daugiabučio gyvenamojo namo bendrija, įvertindamas bendrojo naudojimo objektų funkcionalumą, atskirumą ir pan., iš anksto nustato tokių objektų valdymo ir naudojimosi jais tvarką ir sąlygas, kurios turi būti žinomos ir suprantamos bendrojo naudojimo objektų bendraturčiams. Bendrojo naudojimo objektų aprašas leidžia butų ir kitų patalpų savininkams realizuoti teisę susitarti dėl bendrojo naudojimo objektų valdymo ir naudojimo, tačiau ši teisė turi būti realizuota iki kylant teisiniams padariniams, pavyzdžiui, iki atsirandant konkrečioms bendrojo naudojimo objekto remonto išlaidoms. Priešingu atveju būtų pažeidžiamas teisinio aiškumo principas, nes išimtis iš bendrosios taisyklės, kad bendrojo naudojimo objektų išsaugojimo, pagerinimo ir atnaujinimo išlaidas turi dengti visi bendrojo naudojimo objekto savininkai, būtų padaroma kilus atitinkamoms išlaidoms, bet nesprendžiant iš esmės, kad konkretus bendrojo naudojimo objektas yra apskritai atskiras ir skirtas tik tam tikros dalies gyventojų poreikiams tenkinti.

5518.

56CPK 4 straipsnyje įtvirtinta, kad vienodos teismų praktikos formavimą įstatymų nustatyta tvarka užtikrina Lietuvos Aukščiausiasis Teismas. Konstitucinis Teismas yra išaiškinęs, kad iš asmenų lygybės teismui principo kylanti maksima, jog tokios pat (analogiškos) bylos turi būti sprendžiamos taip pat, suponuoja bendrosios kompetencijos teismų pareigą priimant sprendimus paisyti savo pačių ir visų aukštesnės instancijos teismų sukurtų precedentų, nors tai nėra eksplicitiškai įtvirtinta CPK (Konstitucinio Teismo 2007 m. spalio 24 d. nutarimas). Kitaip tariant, teismo precedentas yra teisės šaltinis tiek vertikaliuoju, tiek horizontaliuoju aspektu. Visgi nesutiktina su apeliante, kad pirmosios instancijos teismas nurodoma apeliacine byla privalėjo vadovautis kaip precedentine.

5719.

58Šių bylų faktinės aplinkybės nėra visiškai tapačios. Apeliacinėje byloje Nr. e2A-1180-343/2016 teismas konstatavo, jog dalį bendro naudojimo stogo, nesikreipdami į administratorių, patys savarankiškai suremontavo kiti butų savininkai ir atsakovas prie šių išlaidų nėra niekaip prisidėjęs. Į tai atsižvelgdamas apeliacinės instancijos teismas nusprendė, kad apmokestinimas ir kitų laiptinių gyventojų, jau prisidėjusių prie stogo remonto darbų, neatitiktų protingumo, sąžiningumo ir teisingumo principų ir todėl, motyvuodamas sąžiningumo, teisingumo ir protingumo principais, nukrypo nuo CK 4.89 straipsnio 9 dalyje įtvirtino proporcingumo principo.

5920.

60Apeliacine tvarka vertinamoje byloje tokios aplinkybės nebuvo įrodinėjamos ir nustatytos, todėl precedento taikymas negalimas.

61Apeliacinės instancijos teismo išvados

6221.

63Pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, todėl jis nekeistinas (CPK 263 straipsnis, 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

6422.

65CPK 93 straipsnio 1 dalis nustato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovė prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas, tačiau, nepateikus bylinėjimosi išlaidas apeliacinės instancijos teisme patvirtinančių įrodymų, jų priteisimo klausimas nespręstinas.

66Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325 – 330 straipsniais,

Nutarė

67Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų 2018 m. vasario 19 d. sprendimą palikti nepakeistą.

68Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Virginija Gudynienė,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teismas... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Ieškovė „City Service“ SE kreipėsi į teismą su patikslintu ieškiniu,... 8. 2.... 9. Nurodė, kad ieškovė „City Service“ SE teikia namui, esančiam ( - ),... 10. 3.... 11. Atsakovė su patikslintu ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti. Nurodė, kad... 12. II.... 13. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 14. 4.... 15. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmai 2018 m. balandžio 18 d. sprendimu... 16. 5.... 17. Nurodė, kad daugiabučio namo stogas pripažįstamas pagrindine namo... 18. 6.... 19. Remonto darbai buvo atliekami dėl to, kad stogas neatitiko privalomų teisės... 20. 7.... 21. Nustatė, kad byloje nėra įrodymų, jog ieškovės patvirtintas 2016 m.... 22. 8.... 23. Sprendė, kad atsakovei negalėjo būti priskirta didesnė nei įstatyme... 24. III.... 25. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai... 26. 9.... 27. Apeliaciniu skundu ieškovė prašo Kauno apylinkės teismo 2018 m. balandžio... 28. 1.1.... 29. Nesutinka su sprendimo dalimi, kuria teismas atmetė reikalavimo dalį dėl... 30. 1.2.... 31. Išlaidų paskirstymo tinkamumą pagrindžia 2016 m. spalio 10 d. ( - ),... 32. 1.3.... 33. Pirmosios instancijos teismui pateiktas aprašas nebuvo nuginčytas įstatymu... 34. 1.4.... 35. Pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo... 36. 10.... 37. Atsakovė atsiliepime į apeliacinį skundą prašo jį atmesti ir priteisti... 38. Teismas... 39. IV.... 40. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 41. 11.... 42. Nagrinėjamoje byloje apeliacine tvarka vertinama, ar pirmosios instancijos... 43. 12.... 44. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 4.83 straipsnio 3 dalyje... 45. 13.... 46. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad išlaidos bendrojo... 47. 14.... 48. CK 4.85 straipsnio 3 dalyje numatyta galimybė išlaidas skirstyti kitaip,... 49. 15.... 50. Ieškovė apeliaciniame skunde nepagrįstai remiasi ( - ), Daugiabučio... 51. 16.... 52. Apeliantė nepagrįstai teigia, kad pirmosios instancijos teismas... 53. 17.... 54. Priešingai, nei nurodo apeliantė, civilinėje byloje Nr. 3K-3-79-378/2016... 55. 18.... 56. CPK 4 straipsnyje įtvirtinta, kad vienodos teismų praktikos formavimą... 57. 19.... 58. Šių bylų faktinės aplinkybės nėra visiškai tapačios. Apeliacinėje... 59. 20.... 60. Apeliacine tvarka vertinamoje byloje tokios aplinkybės nebuvo įrodinėjamos... 61. Apeliacinės instancijos teismo išvados ... 62. 21.... 63. Pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą,... 64. 22.... 65. CPK 93 straipsnio 1 dalis nustato, kad šaliai, kurios naudai priimtas... 66. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 67. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų 2018 m. vasario 19 d. sprendimą palikti... 68. Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....