Byla 2A-74-372/2009
Dėl nuostoliu atlyginimo. Teiseju kolegija n u s t a t e :

1Šiauliu apygardos teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkes Birutes Simonaitienes, kolegijos teiseju: Rasos Bartašienes, Petro Povilaicio, sekretoriaujant Kristinai Nemanytei, viešame teismo posedyje apeliacine tvarka išnagrinejo civiline byla pagal ieškovo akcines bendroves „Kanapa“ apeliacini skunda del Šiauliu miesto apylinkes teismo 2008 m. spalio 22 d. sprendimo už akiu panaikinimo civilineje byloje pagal ieškovo akcines bendroves „Kanapa“ ieškini atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Vilniaus brokeriu kompanija“, treciajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Vilniaus pirkliai“ del nuostoliu atlyginimo. Teiseju kolegija n u s t a t e :

2Ieškovas AB „Kanapa“ ieškiniu ir patikslintu ieškiniu kreipesi i Šiauliu miesto apylinkes teisma prašydamas priteisti iš atsakovo UAB „Vilniaus brokeriu kompanija“ 25246,29 Lt nuostoliu atlyginimo. Ieškovas ieškinio reikalavima grinde padidejusiomis statybu kainomis, nurodydamas, kad jis ketino statyti pastata ( - ), taciau del atsakovo kaltes darbai nebuvo pradeti ir nuo 2005 metu iki 2006 metu statybos kaštai tokiam statiniui pabrango 7 milijonais litu. Ieškovas praše atlyginti tik dali nuostoliu, nes butent tokia suma – 25246,29 Lt liko neišieškota iš paties ieškovo atsakovo naudai pagal ieškovo išrašyta vekseli.

3Šiauliu miesto apylinkes teismas 2008 m. spalio 22 d. sprendimu už akiu ieškini atmete. Teismas byla išanalizavo tik pagal pateiktus rašytinius irodymus, kurie prideti prie ieškinio. Nurodes, jog nei vienas iš pateiktu dokumentu neirodo atsakovo kokiu nors neteisetu veiksmu, susijusiu su rangos sutarties vykdymu, teismas konstatavo, kad byloje nera analizuoti, nes nesant neteiseto veiksmo, negalima analizuoti priežastinio ryšio, o tuo labiau pasekmiu. Pažymejo, kad ieškovas nepateike jokio kito pagrindimo ieškinio reikalavimui – 25246,29 Lt, tik antstolio pažyma, jog butent tokia suma liko išieškoti iš paties ieškovo atsakovo naudai pagal vekseli. Teismas sutiko su atsakovo atsiliepime nurodytais argumentais, kad statybos kaštu padidejimas savaime nelaikytini nuostoliais. Nurode, kad atsakovas projektavimo darbus atliko, ši fakta pripažino ir ieškovas. Ieškovas ieškini grinde tuo, kad nebuvo pradeti butent statybos darbai, taciau teismas atkreipe demesi i kita, prie atsakovo atsiliepimo prideta dokumenta – AB „Hansabankas“ rašta, jog kreditavimo sutartis su ieškovu buvo nutraukta 2006-03-21. Pažymejes, kad nors teismas neturi pareigos nustatyti visus galimus variantus, del kokiu priežasciu statybos buvo nepradetos, nes to neapima ginco dalykas, teismas pripažino, jog galejo buti ir kitu priežasciu, kurio nesusijusios su atsakovo veiksmais. Teismas pažymejo, kad byloje pateikta daug dokumentu apie kitu bylu nagrinejima ir ivairiu raštu iš teisesaugos instituciju del atliekamu ikiteisminiu tyrimu, taciau iš ju turinio matyti, kad su šios bylos ginco dalyku tai nesusije, todel placiau sprendime ju neanalizavo, nes šioje byloje tais pateiktais dokumentais pagristi ieškini nera pagrindo. Todel teismas, padares išvada, kad byloje pateikti duomenys neirodo atsakovo neteisetu veiksmu bei reikalaujamo nuostoliu dydžio, ieškovo ieškini atmete.

4Apeliaciniu skundu ieškovas AB „Kanapa“ prašo panaikinti Šiauliu miesto apylinkes teismo 2008 m. spalio 22 d. sprendima už akiu ir priimti nauja sprendima - ieškovo ieškini patenkinti. Apelianto motyvai yra tokie:

51. Pirmosios instancijos teismas pažeide CPK 185 str. itvirtintas irodymu vertinimo taisykles, nes neteisingai ir neobjektyviai ivertino 2004-04-28 sudarytos tarp AB „Kanapa“ ir UAB „Vilniaus brokeriu kompanija“ generalines rangos sutarties Nr. 2004/04/28-05 salygas. Pagal šia sutarti atsakovas isipareigojo pradeti statybos darbus dar 2005-03-01 ir juos visiškai užbaigti 2006-02-01, taciau darbai visiškai nebuvo pradeti. Atsakovas netgi nepateike ieškovui reikiamu statybos dokumentu, todel ieškovui iškilo pagristos abejones, ar atsakovas iš viso kompetentingas vykdyti gen. rangovo pareigas. Esant tokioms aplinkybems, ieškovas 2005-10-10 pranešimu vienašališkai nutrauke sutarti. Todel pirmosios instancijos teismas nepagristai visiškai nevertino šios sutarties 8.1 p. salygos, kurioje nurodyta, jog gen. rangovas, neivykdes sutartyje numatytos prievoles, moka užsakovui 0,02 procento netesybas bei apmoka kitus akivaizdžiai del gen. rangovo kaltes patirtus nuostolius.

62. Teismas nepagristai neaiškino ir netaike CK 6.221 str. 2 d. normos. Ši norma itvirtina bendraja taisykle, kad sutarties nutraukimas neturi itakos civilinei atsakomybei. Tokiu budu ieškovas teisetai ir pagristai reikalauja priteisti iš atsakovo dali nuostoliu – 25246,29 Lt piniginiu lešu, kurios yra antstolio A. Bložes depozitineje saskaitoje. Kito turto atsakovas neturi, nes ši kompanija buvo isteigta tik nusikalstamoms veikoms vykdyti.

7Atsiliepimu i ieškovo AB „Kanapa“ apeliacini skunda tretysis asmuo UAB „Vilniaus pirkliai“ prašo atmesti apeliacini skunda ir palikti Šiauliu miesto apylinkes teismo 2008 m. spalio 22 d. sprendima už akiu nepakeista bei priteisti iš apelianto bylinejimosi išlaidas.

8Atsiliepimas grindžiamas tokiais argumentais:

91. Teismas pagristai atmete ieškovo reikalavima priteisti iš atsakovo UAB „Vilniaus brokeriu kompanija“ nuostoliu atlyginima, nes ieškovas nenurode kuo pasireiškia patirti nuostoliai. Statybu kainu kilimas pats savaime nereiškia žalos, tol kol ieškovas tos žalos nepatyre, t.y. neturejo tiesioginiu nuostoliu. Šiuo atveju ieškovas jokiu statybos darbu nepradejo, niekam ju nepamokejo, jokiu išlaidu nei didesniu, nei mažesniu apskritai nepatyre. Be to, ieškovas ieškinyje nenurode jokiu faktiniu aplinkybiu del atsakovo veiksmu neteisetumo, todel negali atsirasti ir civiline atsakomybe. Taip pat byloje nera nustatyta ir irodyta priežastinio ryšio tarp atsakovo veiksmu ir ieškovo neva patirtos žalos. Ieškovo teiginiai del galimos rekonstrukcijos ir del jos kaštu padidejimo patirtos žalos akivaizdžiai paneigti atsakovo pateiktais irodymais, nes ieškovas niekada neturejo savu resursu rekonstrukcijai, skolintu lešu statyboms/rekonstrukcijai finansuoti nesugebejo gauti.

102. Ieškovo ieškinys neatitinka procesiniam dokumentui keliamu reikalavimu, nenurodytas ieškinio pagrindas ir irodymai, pagrindžiantys aplinkybes, kuriomis grindžiamas reikalavimas, nenurodyta ieškinio suma, tuo pažeisti CPK 135 str. 1 d. 1 p., 2 p., 3 p. bei 111 str. 2 d. 4 p. reikalavimai. Akivaizdu, kad ieškovas piktnaudžiauja savo teisemis ir teismas turetu atsisakyti jas ginti, jei jos pacios savaime egzistuoja. Ieškovas pateike formalu ieškini del neva patirtu 7096632 Lt nuostoliu, pateikdamas reikalavima sumai lygiai neišieškotai iš jo paties sumai pagal 2005-07-21 vekseli. Išieškojima pagal ši vekseli ieškovas formaliais pagrindai siekia sustabdyti ne pirma karta, ir jo procesiniu teisiu igyvendinimas iš esmes skirtas ne pažeistu teisiu ar interesu gynybai, o savo prievoliu vengimui ar ju vykdymo vilkinimui.

11Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

12Kolegija daro išvada, kad pirmosios instancijos teismo priimtas teismo sprendimas už akiu negali buti laikomas teisetu ir pagristu, kadangi priimant ji, buvo pažeistos procesines teises normos ir ju netinkamas taikymas yra pagrindas sprendimui panaikinti (CPK 329 str. 1 d.). CPK 285 str. 2 d. numatyta, kad priimdamas sprendima už akiu, teismas atlieka formalu byloje pateiktu irodymu vertinima, t.y. isitikina, kad pasitvirtinus šiu irodymu turiniui butu pagrindas priimti toki sprendima. Tuo tarpu jau paciame teismo sprendime yra pasisakoma del pakankamai prieštaringu aplinkybiu, kurios nesiaiškintos. Kolegija daro išvada, kad teismas iš esmes nevertino tu aplinkybiu, jog atsakovas atliko projektavimo darbus (b.l. 65-72, t. 1), kuriuos pats ieškovas prieme pagal darbu priemimo aktus. Bet kuriuo atveju teismas pirmiausia privalo išsiaiškinti civilines atsakomybes atsiradimo aplinkybes, o po to analizuoti, ar del galimu ieškovui padarytu nuostoliu kaltas tik atsakovas (CK 6.248 str. 1, 4 d.). Šios aplinkybes privalo buti išsiaiškintos nepriklausomai nuo to, kokio dydžio reikalavimus pateike ieškovas. Pirmosios instancijos teismas visiškai nepagristai nurode, kad ieškovo atstovai patys pasirinko procesine galimybe priimti teismo sprendima už akiu. Taciau teismas neturejo teises tenkinti ju prašymo priimti toki sprendima ir privalejo atideti bylos nagrinejima, jei nei atsakovui, nei treciajam asmeniui nebuvo tinkamai pranešta apie teismo posedžio laika ir vieta (CPK 285 str. 3 d. 1 p.). Kaip matyti iš bylos medžiagos, Šiauliu miesto apylinkes teismo 2008 m. rugsejo 23 d. nutartimi i byla treciuoju asmeniu buvo itrauktas UAB „Vilniaus pirkliai“ (b.l. 6, t. 2). Šios nutarties kopija nebuvo išsiusta atsakovo atstovui. Apie sekancius procesinius teismo veiksmus nebuvo pranešinejama nei atsakovui, nei treciajam asmeniui. Byloje yra teismo šaukimas (b.l. 8, t. 2) ir pažyma apie nutarties gavima (b.l. 11, t. 2), kuriuos prieme tik ieškovas. Taigi, rašytiniu irodymu, kad atsakovas ir tretysis asmuo žinojo apie 2008 m. spalio 22 d. teismo posedi bei priimta teismo sprendima už akiu, nera. Iš byloje esanciu irodymu negalima aiškiai nustatyti, kaip vis delto ieškovo reikalavimas susijes su treciuoju asmeniu. Šiauliu miesto apylinkes teismo 2008 m. rugsejo 23 d. nutartyje (b.l. 6, t. 2) pripažinta, kad bylos nagrinejimas ir sprendimas turi itakos UAB „Vilniaus pirkliai“ interesams, taciau šios aplinkybes nedetalizuotos. Teismas priima tik tuos irodymus, kurie patvirtina arba paneigia turincias reikšmes bylai aplinkybes (CPK 180 str.). Paciame sprendime pripažistama, kad yra prideta daug dokumentu ir raštu, kurie nera susije su ginco dalyku. Kolegija daro išvada, kad pirmosios instancijos teismas nesilaike irodymu sasajumo principo ir tuo apsunkino bylos nagrinejima. Ivertinus šiuos motyvus, kolegija daro išvada, kad priimti teismo sprendimo apeliacineje instancijoje negalima ir gincas turi išsprestinas pirmosios instancijos teisme.

13Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 4 punktu, teiseju kolegija

Nutarė

14Šiauliu miesto apylinkes teismo 2008 m. spalio 22 d. sprendima panaikinti ir byla perduoti nagrineti iš naujo tam paciam teismui. Kolegijos pirmininke

15Birute Simonaitiene

Proceso dalyviai