Byla B2-2615-259/2014
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB „Ariga“

1Kauno apygardos teismo teisėjas Arvydas Žibas, rašytinio proceso tvarka, išnagrinėjęs ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Daituva“ pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB „Ariga“,

Nustatė

2Ieškovė UAB „Daituva“ kreipėsi į teismą, prašydama iškelti bankroto bylą atsakovei UAB „Ariga“. Nurodė, kad Reikalavimo perleidimo sutarties, 2014 m. birželio 26 d. sudarytos su BUAB „Kėdainių restauratorius“, pagrindu įgijo 180201,39 Lt sumos reikalavimo teisę į atsakovę. Ieškovės nuomone, apie bankroto bylos inicijavimą atsakovė tinkamai įspėta, tačiau dėl nemokumo skolos negali sumokėti.

3Atsiliepime į pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Ariga“ direktorius P. Z. nurodė, kad šiuo metu įmonė nevykdo jokios veiklos, kadangi įmonės sąskaitos ir turtas areštuoti, darbuotojai atleisti iš darbo. Su kreditoriumi UAB „Daituva“ šiuo metu atsiskaityti neturi galimybės. Įmonė ieško kreditoriaus arba pirkėjo, kad gavus lėšų, atsirastų galimybė atsiskaityti su kreditoriais ir atnaujinti įmonės veiklą.

42014 m. spalio 24 d. nutartimi klausimas dėl bankroto bylos atsakovei iškėlimo paskirtas nagrinėti teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka 2014 m. lapkričio 6 d. 13.00 val., apie teismo posėdžio datą, laiką, vietą ir teismo sudėtį paskelbta specialiame interneto tinklalapyje (b. l. 53, 54).

5Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkintinas.

6Pagal LR Įmonių bankroto įstatymo (toliau ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalies 1 punktą įmonei bankroto byla iškeliama, jeigu nustatoma, kad įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas. Įmonės nemokumu laikoma tokia įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 str. 8 d.).

7Iš byloje pateikto 2014 m. spalio 15 d. balanso duomenų (b. l. 65-66) matyti, kad atsakovės įmonėje minėtai dienai buvo apskaitoma turto iš viso už 78867 Lt, iš to skaičiaus ilgalaikis turtas sudaro 63842 Lt, trumpalaikis – 15025 Lt. Tuo tarpu įmonės pradelsti finansiniai įsipareigojimai kreditoriams balanso duomenimis minėtai dienai sudarė 298141 Lt, o pagal pateiktą kreditorių sąrašą – 217111,22 Lt. Įmonė skolinga tiekėjams - 217226 Lt, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai sudaro 68547 Lt, kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai – 11970 Lt. Taigi, įmonės pradelsti įsipareigojimai viršija į balansą įrašyto viso turto vertę. Be to, 2013, 2014 metais įmonė veikė nuostolingai ir patyrė atitinkamai 18061 Lt bei 57449 Lt įprastinės veiklos nuostolių. VSDFV informacinės sistemos duomenys patvirtina, kad valstybiniu socialiniu draudimu yra apdraustas vienas asmuo, atsakovės įsiskolinimas VSDFV biudžetui 2014 m. spalio 16 d. sudarė 29464,62 Lt (b.l. 46), taigi, spręstina, jog įmonė veiklos nevykdo. Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos pateiktais duomenimis, atsakovė turi 17730,24 Lt mokestinę nepriemoką (b. l. 44). Remiantis aukščiau nurodytomis aplinkybėmis, spręstina, jog įmonėje apskaityto turto vertės ir pradelstų įsipareigojimų kreditoriams santykis bei negalėjimas įvykdyti savo finansinių prievolių kreditoriams patvirtina aplinkybę, kad ši įmonė yra nemoki. Aplinkybę apie faktinį UAB „Ariga“ nemokumą savo rašytiniuose paaiškinimuose iš esmės patvirtino ir atsakovės įmonės direktorius. Nors įmonės direktorius atsiliepime į pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo nurodė, kad įmonė ieško kreditoriaus arba pirkėjo, kad gavus lėšų, atsirastų galimybė atsiskaityti su kreditoriais ir atnaujinti įmonės veiklą, tačiau šiems teiginiams pagrįsti, atsakovės direktorius rašytinių įrodymų nepateikė (CPK 178 str.).

8Įvertinus išdėstytas aplinkybes ir išanalizavus pateiktus rašytinius įrodymus, darytina išvada, kad UAB „Ariga“ keltina bankroto byla LR įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 punkte įtvirtintu pagrindu, t. y. konstatuojant, kad įmonė, kuriai prašoma iškelti bankroto bylą, yra nemoki (ĮBĮ 2 str. 8 d., 9 str. 7 d. 1 p.).

9Iškėlus bankroto bylą UAB „Ariga“, jos administratoriumi skirtina ieškovės pasiūlytas šias paslaugas atlikti UAB „Panevėžio bankrotų administravimo biuras“, atitinkanti LR įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 4 dalies reikalavimus administratoriaus kandidatūrai, ir kuri suderinta su Įmonių bankroto valdymo departamentu prie Ūkio ministerijos (ĮBĮ 11 str. 2 d.) (b. l. 43). Kitų pasiūlymų dėl administratoriaus kandidatūros teismas negavo.

10Iškėlus UAB „Ariga“ bankroto bylą, areštuotinas įmonės turtas iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos (ĮBĮ 10 str. 4 d. 2 p.).

11Teismas, vadovaudamasis LR įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 6 ir 7 dalimis, 10 straipsniu,

Nutarė

12Iškelti UAB „Ariga“ (juridinio asmens kodas 300079189, registracijos adresas Kėdainių r. sav. Akademijos mstl. Instituto al. 2-12) bankroto bylą.

13Paskirti UAB „Ariga“ administratoriumi UAB „Panevėžio bankrotų administravimo biuras“ (juridinio asmens kodas 302319252, adresas Beržų g. 4, Panevėžys, Leidimo teikti bankroto administravimo paslaugas Nr. 142).

14Uždėti UAB „Ariga“ (juridinio asmens kodas 300079189) nekilnojamajam ir kitam ilgalaikiam materialiam turtui areštą, galiojantį iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

15Ieškove byloje laikyti UAB „Daituva“, atsakove - UAB „Ariga“, o į bylą įstojusius kitus atsakovės kreditorius, teismui nutartimi patvirtinus jų finansinius reikalavimus, taip pat pripažinti trečiaisiais asmenimis be savarankiškų reikalavimų.

16Nustatyti 30 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos terminą, per kurį kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos.

17Nustatyti, kad UAB „Ariga“ valdymo organai nė vėliau kaip per 10 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

18Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti juridinių asmenų registrui, Įmonių bankroto valdymo departamentui prie ūkio ministerijos, šalims, administratoriui. Taip pat informaciją apie bankroto bylos iškėlimą pateikti antstoliams adresu antstoliai@antstoliai.lt

19Pavesti administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7 dalies 8 punkte nustatytus veiksmus. Jam taip pat pavesti sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą ĮBĮ 22 straipsnio 1 dalyje nustatytu terminu.

20Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo teisėjas Arvydas Žibas, rašytinio proceso tvarka,... 2. Ieškovė UAB „Daituva“ kreipėsi į teismą, prašydama iškelti bankroto... 3. Atsiliepime į pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Ariga“... 4. 2014 m. spalio 24 d. nutartimi klausimas dėl bankroto bylos atsakovei... 5. Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkintinas.... 6. Pagal LR Įmonių bankroto įstatymo (toliau ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalies 1... 7. Iš byloje pateikto 2014 m. spalio 15 d. balanso duomenų (b. l. 65-66) matyti,... 8. Įvertinus išdėstytas aplinkybes ir išanalizavus pateiktus rašytinius... 9. Iškėlus bankroto bylą UAB „Ariga“, jos administratoriumi skirtina... 10. Iškėlus UAB „Ariga“ bankroto bylą, areštuotinas įmonės turtas iki... 11. Teismas, vadovaudamasis LR įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 6 ir 7... 12. Iškelti UAB „Ariga“ (juridinio asmens kodas 300079189, registracijos... 13. Paskirti UAB „Ariga“ administratoriumi UAB „Panevėžio bankrotų... 14. Uždėti UAB „Ariga“ (juridinio asmens kodas 300079189) nekilnojamajam ir... 15. Ieškove byloje laikyti UAB „Daituva“, atsakove - UAB „Ariga“, o į... 16. Nustatyti 30 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos terminą, per... 17. Nustatyti, kad UAB „Ariga“ valdymo organai nė vėliau kaip per 10 dienų... 18. Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti juridinių asmenų... 19. Pavesti administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7... 20. Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama...