Byla 2K-430/2010

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš pirmininko Rimanto Baumilo, Aldonos Rakauskienės ir pranešėjos Dalios Bajerčiūtės, sekretoriaujant Daivai Kučinskienei, dalyvaujant prokurorei Jolitai Urbelienei, teismo posėdyje kasacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal Kauno apygardos prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojo kasacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. kovo 15 d. nutarties, kuria Kauno miesto apylinkės prokuratūros prokuroro apeliacinis skundas dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2009 m. spalio 30 d. nuosprendžio atmestas.

2Kauno miesto apylinkės teismo 2009 m. spalio 30 d. nuosprendžiu J. P. išteisintas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 178 straipsnio 3 dalį, neįrodžius jo dalyvavimo darant nusikaltimą (BPK 303 straipsnio 5 dalies 2 punktas).

3Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjos D. Bajerčiūtės pranešimą, prokurorės, prašiusios tenkinti kasacinį skundą, paaiškinimų,

Nustatė

4Kauno miesto apylinkės teismo nuosprendžiu J. P. išteisintas pagal BK 178 straipsnio 3 dalį dėl kaltinimo tuo, kad laikotarpiu nuo 2008 m. sausio 18 d. 16.30 val. iki sausio 19 d. 00.30 val. pagrobė didelės 40 594,80 Lt vertės UAB „Sampo banko lizingas“ priklausantį 2006 m. laidos automobilį „VW Golf“ (valst. Nr. duomenys neskelbtini), stovėjusį prie klubo „Los Patrankos“, esančio Kaune, Savanorių prospekte, ties 120–uoju namu, bei automobilyje buvusius nukentėjusiajam V. S. priklausančius daiktus (akinius, odines pirštines), kurių vertė 600 Lt.

5Kasaciniu skundu Kauno apygardos vyriausiojo prokuroro pavaduotojas prašo panaikinti Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. kovo 15 d. nutartį ir bylą perduoti iš naujo nagrinėti apeliacine tvarka dėl esminių BPK pažeidimų, sukliudžiusių teismui išsamiai ir nešališkai išnagrinėti bylą ir priimti teisingą sprendimą. Kasatorius nurodo, kad apeliacinės instancijos teismas pažeidė BPK 1 straipsnio, 20 straipsnio 5 dalies, 320 straipsnio 3 dalies nuostatas.

6Kasaciniame skunde pažymima, kad vienas iš apeliacinės instancijos teismo sprendimo palikti galioti išteisinamąjį pirmosios instancijos teismo nuosprendį argumentų yra tai, kad tyrimą byloje daugiau atliko nukentėjusysis V. S., o ne tyrėjai. Tačiau BPK normose įtvirtinta, kad liudytojai ar nukentėjusieji privalo duoti parodymus apie jiems žinomas reikšmingas bylai aplinkybes, todėl nukentėjusiojo V. S. parodymų davimas apie įvykį bei įtariamus asmenis negali būti lyginamas su tyrimu, o duomenų apie tai, kad šis nukentėjusysis darė kokį nors poveikį bylos ištyrimui, nėra. Tuo tarpu ikiteisminis tyrimas byloje atliktas laikantis BPK reikalavimų. Dėl to apeliacinės instancijos teismo argumentas nepagrįstas ir prieštarauja BPK 332 straipsnio 3 dalies nuostatoms.

7Kasatoriaus nuomone, taip pat nepagrįstas ir atmestinas apeliacinės instancijos teismo argumentas apie tai, kad esą pažeisti BPK reikalavimai atliekant tyrimo veiksmą – automobilio apžiūrą – vien dėl to, jog nukentėjusysis V. S. beveik tuo pačiu metu dalyvavo dviejuose skirtinguose procesiniuose veiksmuose, t. y. atliekant šią apžiūrą ir kartu apklausiant jį kaip nukentėjusįjį. Teismas nenurodė, kokios konkrečios BPK normos tokiu būdu buvo pažeistos. Antra vertus, iš bylos duomenų matyti, kad nukentėjusysis buvo apklaustas tyrėjos A. J. 2008 m. sausio 20 d., nuo 11.30 iki 13.00 val., Kauno Vyriausiojo policijos komisariato kriminalinės policijos Nusikaltimų tyrimo tarnybos Autotransporto priemonių grobimų tyrimo skyriaus (toliau – VPK KP NTT APGTS) tarnybinėse patalpose, o tą pačią dieną, nuo 12.50 iki 13.55 val., dalyvaujant nukentėjusiajam V. S. ir specialistui A. U., tyrėjas D. M. įvykio vietoje, Raseinių g. prie 28–ojo namo, apžiūrėjo rastą pagrobtą automobilį. Taigi pagal minėtų tyrimo veiksmų protokoluose užfiksuotą laiką nukentėjusiojo V. S. dalyvavimas juose tuo pačiu metu truko 10 minučių. Kasatorius atkreipia dėmesį ir į tai, kad pirmosios ir apeliacinės instancijų teismuose nukentėjusysis V. S. parodė, jog, atvykęs į automobilio suradimo vietą, rado jau dirbančius policijos pareigūnus, apžiūrimo automobilio spynelės buvo tvarkingos, todėl jis atsarginiu raktu atrakino dureles ir kartu su policijos darbuotojais apžiūrėjo automobilį. Pasak prokuroro, toks nukentėjusiojo V. S. prisidėjimas prie jau pradėtos automobilio apžiūros nėra esminis BPK pažeidimas, dėl kurio protokole užfiksuoti duomenys galėtų būti laikomi nepatikimais, nes Baudžiamojo proceso įstatymo normos nereikalauja, kad atlikus vieną procesinį veiksmą kiti veiksmai turėtų būti atliekami tik praėjus kokiam nors laiko tarpui.

8Kasatorius nurodo, kad visiškai nepagrįsti ir nemotyvuoti apeliacinės instancijos teismo teiginiai dėl aplinkybių, susijusių su tiriamųjų kvapų pavyzdžių paėmimu. Iš bylos duomenų matyti, kad specialistas A. U. galėjo patekti į automobilį ir paimti tiriamuosius kvapų pėdsakus tik tada, kai į įvykio vietą atvykęs nukentėjusysis V. S. atsarginiu rakteliu atrakino dureles, tačiau teismas šių aplinkybių neįvertino. Kasatorius atkreipia dėmesį į tai, kad kilus abejonių dėl duomenų rinkimo ir fiksavimo būdo teisėtumo, reikšmingų bylos aplinkybių nustatymo ar jų patikrinimo, apeliacinės instancijos teismas privalėjo atlikti įrodymų tyrimą, apklausti ikiteisminio tyrimo pareigūnus, specialistą, dalyvavusius atliekant automobilio apžiūrą bei paimant tiriamuosius kvapų pėdsakus, tačiau to nepadaręs, nelaikė įrodymais automobilio apžiūros protokolo ir paimtų kvapų tyrimo rezultatų, todėl pažeidė BPK 324 straipsnio 6 dalies reikalavimus.

9Kasatorius pažymi, kad apeliacinės instancijos teismas nevertino ir nepateikė motyvuotų išvadų dėl apeliaciniame skunde nurodytų odorologinio tyrimo metu nustatytų aplinkybių –kategoriškos specialisto G. N. išvados apie tai, kad pagrobtame automobilyje ant vairuotojo sėdynės rastas J. P. kvapas, o ant priekinės keleivio sėdynės – kartu su juo buvusio E. S. kvapas. Apeliacinės instancijos teismas, nelaikydamas šios specialisto išvados įrodymu, apsiribojo argumentu, kad kolegijai neaišku, kokiomis aplinkybėmis paimti tiriamieji kvapų pavyzdžiai. Šiuo atveju specialisto G. N. apklausa bylą nagrinėjant apeliacine tvarka buvo formali, o papildomo įrodymų tyrimo metu gauti duomenys neanalizuoti ir nevertinti.

10Kasaciniame skunde nurodoma, kad apeliacinės instancijos teismas visiškai nevertino liudytojų E. S., A. S., R. G. parodymų, iš kurių matyti, kad klube „Los Patrankos“ pastarasis dirbo rūbininku ir apsirikęs padavė J. P. ne E. S., o nukentėjusiojo V. S. striukę, kurios kišenėje buvo automobilio raktai. J. P. nusinešė striukę į kazino salę, vėliau šią grąžino į rūbinę. Po to, J. P. ir E. S. išėjo iš kazino. Po jų išėjimo ir buvo pasigesta nukentėjusiojo V. S. prie klubo palikto automobilio. Kasatoriaus įsitikinimu, šios aplinkybės yra reikšmingos. Minėtų liudytojų parodymai apie jas nuoseklūs, neprieštaringi; šiuos faktinius duomenis sugretinus su odorologų išvada apie kvapų identifikavimą, atskleidžiamas padaryto nusikaltimo mechanizmas.

11Kasatoriaus įsitikinimu, skunde išdėstyti argumentai liudija, kad apeliacinės instancijos teismas neišsamiai išnagrinėjo bylos aplinkybes bei neatsakė į apeliacinio skundo argumentus, o tai yra esminiai BPK 20 straipsnio 5 dalies, 320 straipsnio 3 dalies pažeidimai.

12Kasacinis skundas tenkintinas.

13Apeliacinės instancijos teismas padarė BPK pažeidimus, dėl kurių šio teismo nutartis naikintina.

14Apeliacinės instancijos teismo nutartyje padaryta išvada, kad objektyviai byloje nustatyta tik viena J. P. kaltę grindžianti aplinkybė – tai, jog pagal specialisto išvadą pagrobtame ir vėliau surastame automobilyje buvo palikti jo (J. P.) ir E. S. kvapai. Tačiau teismas nurodė abejojantis tiriamųjų kvapų pavyzdžių paėmimo aplinkybėmis, nes pagrobto automobilio apžiūros, kurios metu iš jo paimti kvapai, laikas sutampa su nukentėjusiojo V. S., taip pat dalyvavusio automobilio apžiūroje, apklausos, vykusios kitoje vietoje, laiku.

15Iš bylos duomenų bei teismų sprendimuose analizuotų įrodymų matyti, kad minėta automobilio apžiūra, vykusi 2008 m. sausio 20 d., Kaune, prie Raseinių g. 28-ojo namo, prasidėjo 12.50 val., baigėsi – 13.55 val.; apžiūrą atliko tyrėjas D. M., joje dalyvavo nukentėjusysis V. S. ir specialistas A. U., kuris paėmė kvapų pėdsakus; visi pasirašė apžiūros protokole (T. 1, b. l. 14-17). Tą pačią dieną, nuo 11.30 iki 13.00 val., nukentėjusysis V. S. buvo apklaustas tyrėjos A. J. Kauno m. VPK KP NTT APGTS tarnybinėse patalpose (T. 1, b. l. 116-117). Taigi šių tyrimo veiksmų laikas (V. S. apklausos pradžia ir automobilio apžiūros pabaiga) sutampa dešimčia minučių. Esant tokioms aplinkybėms apeliacinės instancijos teismas, tikrindamas bylą ir vertindamas joje surinktų duomenų įrodomąją galią, privalėjo laikytis BPK 20 straipsnio reikalavimų.

16Teisėjų kolegija pažymi, kad teismas, pasisakydamas, ar tam tikri duomenys gali būti pripažįstami (ar nepripažįstami) įrodymais, lemiančiais sprendimo byloje priėmimą, privalo vadovautis BPK 20 straipsnio nuostatomis. Pirma, įrodymais baudžiamajame procese pripažįstami duomenys, kurie yra gauti įstatymų nustatyta tvarka (BPK 20 straipsnio 1 dalis), o tai reiškia, kad nagrinėjamu atveju svarbu atsakyti į klausimus, ar automobilio apžiūra ir jos metu atliktas tyrimo objektų (kvapų) paėmimas vyko nepažeidžiant BPK 92, 207 straipsniuose nustatytų taisyklių, ar šio tyrimo veiksmų eigos ir rezultatų fiksavimas atitinka BPK 179 straipsnio reikalavimus, ar gaunant duomenis nebuvo pažeisti kokie nors kiti BPK reikalavimai. Antra, gautų duomenų patikimumas turi būti patikrinamas (BPK 20 straipsnio 4 dalis), šiuo konkrečiu atveju išsiaiškinant, ar, atsižvelgus į automobilio apžiūros ir V. S. apklausos laiką, trukmę ir vietą, jis objektyviai turėjo galimybę tam tikrą laiką dalyvauti šiuose tyrimo veiksmuose, taip pat išsiaiškinant realaus nukentėjusiojo V. S. dalyvavimo (ar nedalyvavimo) aplinkybes, kurias galėtų paliudyti tyrimo veiksmuose dalyvavę asmenys. Apeliacinės instancijos teismas to nepadarė, išsamiai nepatikrino svarbių bylos aplinkybių ir neišnagrinėjo bylos duomenų, reikšmingų sprendžiant J. P. pareikšto kaltinimo įrodytumo klausimus.

17BPK 20 straipsnio 5 dalyje nurodyta, kad teisėjai įrodymus vertina pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstą išsamiu ir nešališku visų bylos aplinkybių išnagrinėjimu, vadovaudamiesi įstatymu. Šios nuostatos reikalauja, kad vidinis teisėjo įsitikinimas turėtų objektyvų pagrindą, kad jis remtųsi teise. Teismo išvados turi būti grindžiamos visais bylos įrodymais, patvirtinančiais arba paneigiančiais bent vieną aplinkybę, turinčią reikšmės bylai išspręsti teisingai (BPK 20 straipsnio 3 dalis). Apeliacinės instancijos teismas nepaisė šių BPK reikalavimų, iš esmės nevertino kitų byloje surinktų ir teisiamajame posėdyje tirtų įrodymų, nepalygino jų tarpusavyje ir neanalizavo bei nesugretino įrodymais gautos faktinės informacijos: automobilio raktelio dingimo, o po to ir automobilio pagrobimo laiko, jo suradimo vietos ir kitų aplinkybių. Teismo nutartyje neanalizuoti paties išteisintojo parodymai ir nepasisakyta dėl jų vertinimo. Tikrinant išteisintojo J. P. versiją bei nukentėjusiojo V. S. nurodytas aplinkybes svarbūs yra liudytojų E. S., A. S., R. G. parodymai, tačiau apeliacinės instancijos teismas apsiribojo pasisakymu, jog pastarųjų dviejų liudytojų teismui nepavyko apklausti. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad BPK 324 straipsnio 6 dalyje nurodyta, jog apeliacinės instancijos teismas gali atlikti įrodymų tyrimą (jeigu pirmosios instancijos teismo atliktas įrodymų tyrimas neišsamus). Kaip matyti iš bylos medžiagos, pirmosios instancijos teismas teisiamajame posėdyje perskaitė ikiteisminio tyrimo metu duotus liudytojų A. S. ir R. G. parodymus, apklausė tyrėją A. J., vykdžiusią šių liudytojų apklausas. Tačiau apeliacinės instancijos teismas liudytojų A. S. ir R. G. parodymų įrodomosios reikšmės visiškai nevertino. Taigi apeliacinės instancijos teismo išvados neparemtos išsamia visų bylos įrodymų analize, kaip tai įpareigoja BPK 20 straipsnio 5 dalies nuostatos.

18Teisėjų kolegija pažymi, kad padaryti BPK 20 straipsnio pažeidimai lėmė ir kitų – BPK 320 straipsnio 3 dalies reikalavimų – pažeidimus, apeliacinės instancijos teismas nepatikrino bylos tiek, kiek to buvo prašoma prokuroro apeliaciniame skunde, paduotame dėl pirmosios instancijos teismo išteisinamojo nuosprendžio. Nurodyti BPK pažeidimai yra esminiai, nes sukliudė teismui išsamiai ir nešališkai išnagrinėti bylą ir priimti teisingą sprendimą (nuosprendį ar nutartį). Dėl to BPK 369 straipsnio 1 dalies 2 punkto, 3 dalies pagrindu apeliacinės instancijos teismo nutartis naikintina ir byla perduotina iš naujo nagrinėti apeliacine tvarka.

19Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 382 straipsnio 5 punktu,

Nutarė

20Panaikinti Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. kovo 15 d. nutartį ir perduoti bylą iš naujo nagrinėti apeliacine tvarka.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų... 2. Kauno miesto apylinkės teismo 2009 m. spalio 30 d. nuosprendžiu J. P.... 3. Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjos D. Bajerčiūtės pranešimą,... 4. Kauno miesto apylinkės teismo nuosprendžiu J. P. išteisintas pagal BK 178... 5. Kasaciniu skundu Kauno apygardos vyriausiojo prokuroro pavaduotojas prašo... 6. Kasaciniame skunde pažymima, kad vienas iš apeliacinės instancijos teismo... 7. Kasatoriaus nuomone, taip pat nepagrįstas ir atmestinas apeliacinės... 8. Kasatorius nurodo, kad visiškai nepagrįsti ir nemotyvuoti apeliacinės... 9. Kasatorius pažymi, kad apeliacinės instancijos teismas nevertino ir... 10. Kasaciniame skunde nurodoma, kad apeliacinės instancijos teismas visiškai... 11. Kasatoriaus įsitikinimu, skunde išdėstyti argumentai liudija, kad... 12. Kasacinis skundas tenkintinas.... 13. Apeliacinės instancijos teismas padarė BPK pažeidimus, dėl kurių šio... 14. Apeliacinės instancijos teismo nutartyje padaryta išvada, kad objektyviai... 15. Iš bylos duomenų bei teismų sprendimuose analizuotų įrodymų matyti, kad... 16. Teisėjų kolegija pažymi, kad teismas, pasisakydamas, ar tam tikri duomenys... 17. BPK 20 straipsnio 5 dalyje nurodyta, kad teisėjai įrodymus vertina pagal savo... 18. Teisėjų kolegija pažymi, kad padaryti BPK 20 straipsnio pažeidimai lėmė... 19. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso... 20. Panaikinti Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų...