Byla 2A-1052-798/2013
Dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu, suinteresuoti asmenys Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius, V. B

1Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Antano Rudzinsko (pranešėjas), kolegijos teisėjų Laimos Gerasičkinienės, Jūratės Varanauskaitės, rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal apelianto V. B. apeliacinį skundą dėl Vilniaus rajono apylinkės teismo 2012 m. spalio 8 d. sprendimo civilinėje byloje pagal pareiškėjų J. B. ir J. B. prašymą dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu, suinteresuoti asmenys Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius, V. B..

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3I.Ginčo esmė

4Teismui pateiktame pareiškime J. B. ir J. B. nurodė, kad santuoką įregistravo 2005-06-10 Vilniaus miesto civilinės metrikacijos skyriuje (akto įrašo Nr. 1306), 1995-07-13 susilaukė sūnaus P. B.. Teigė, kad jų santuoka yra faktiškai iširusi, pareiškėjai kartu negyvena, bendro ūkio neveda, santykių nepalaiko, šeimos išsaugoti nėra galimybės, prašo neskirti termino susitaikymui, po santuokos nutraukimo palikti pareiškėjai santuokinę B. pavardę, patvirtinti sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių (b.l. 1-2).

5Atsiliepime į prašymą suinteresuotas asmuo V. B. nurodė, kad pateikta sutartimi dėl santuokos nutraukimo pasekmių pareiškėjai siekia išvengti prievolės kreditoriui, nes pagal ją pareiškėjai pereina visas turtas, pareiškėjui J. B. – skolos ir įsipareigojimas išlaikyti vaikus. Nurodė, kad pagal paimtą 31 000 EUR paskolą skolininkai yra abu pareiškėjai, skolos paskirtis yra investicija į būstą, todėl J. B. dalis minėtame turte yra 15500 U. P. nustatyti J. B. turto dalį, esančią bendrojoje jungtinėje sutuoktinių nuosavybėje ½, nustatyti, kad J. B. gaunamose pajamose, susijusiose su darbo teisiniais santykiais, autoriniuose atlyginimuose ar kitose pajamose, J. B. dalis yra 40 procentų, 36 173,06 Lt skolą V. B. pripažinti solidaria sutuoktinių prievole (b.l.93-94).

6II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė

7Vilniaus rajono apylinkės teismo 2012 m. spalio 8 d. sprendimu, pareiškėjų prašymą tenkino. Santuoką įregistruotą 2005 m. birželio 10 d. Vilniaus m. civilinės metrikacijos skyriuje (akto įrašo Nr. 1306) tarp pareiškėjų J. B. ir J. B., nutraukė bendru sutikimu.

8Po santuokos nutraukimo pareiškėjams paliko santuokines pavardes - „B.“ ir

9,,B.“ .

10Teismas patvirtino pareiškėjų pateiktą sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių, pagal kurią: J. B., asmeninėn nuosavybėn nutraukus santuoką perduodamas Keleivinis automobilis AUDI 80, pirmo registravimo data 1991 m., valstybinis Nr. ( - ), įregistruotą J. B. vardu, kurio rinkos vertė šalių susitarimu yra 50,00 Lt. J. B. asmeninės nuosavybėn nutraukus santuoką perduodamas Keleivinis automobilis AUDI 100 AVANT, pirmo registravimo data 1992 m, valstybinis Nr. ( - ), įregistruotą J. B. vardu, kurio rinkos vertė šalių susitarimu yra 100,00 Lt.

11Bendras skolinis įsipareigojimas Jungtinių Amerikos Valstijų ne pelno korporacijai Baltic-American Enterprise Fund pagal 2006-09-11 paskolos sutartį Nr. EMV-3788.1, pagal kurią pareiškėjams buvo suteikta 31500 EUR (108763,2 Lt) paskola. Po santuokos nutraukimo kreditoriaus atžvilgiu šalys lieka solidariai atsakingos pagal šią prievolę, tačiau tarpusavyje Šalys susitaria, kad visus mokėjimus kreditoriui įsipareigoja vykdyti J. B., o tuo atveju, jeigu kreditoriui kokias nors sumas vykdant minimą įsipareigojimą sumokės J. B., ar tokios sumos bus iš jo išieškotos, J. B. šias sumas jam įsipareigoja grąžinti.

12Asmeninis J. B. įsipareigojimas V. B., pagal Vilniaus rajono apylinkės teismo 2010 m. rugsėjo 20 d. sprendimą ir 2010 m. gruodžio 18 d. preliminarų sprendimą, bendra priteista suma yra 36173,06 Lt, nutraukus santuoką lieka asmeniniu J. B. įsipareigojimu šiam kreditoriui.

13Šalys susitaria, kad nutraukus santuoką nepilnamečio sūnaus P. B., gim. 1995 m. liepos 13 d., gyvenamoji vieta yra nustatoma su motina - J. B.. Nutraukus santuoką J. B., įsipareigoja P. B., a.k. ( - ) gim. 1995 m. liepos 13 d., išlaikymui mokėti po 700 Lt kiekvieną mėnesį iki vaiko pilnametystės.

14III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą teisiniai argumentai

15Apeliaciniu skundu V. B. prašo panaikinti Vilniaus rajono teismo 2012-10-08 sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-1864-892/2012 ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Priteisti iš pareiškėjų turėtas bylinėjimosi išlaidas nagrinėjant bylą apeliacine tvarka.

16Apeliantas nesutinka su teismo sprendimu ir mano, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas yra nepagrįstas.

17Apeliantas teigia, kad pirmos instancijos teismas, tvirtindamas ginčijamą sutarties punktą, ignoravo faktą, kad apeliantas 2011 m. balandžio 5 d. kreipėsi su prašymu į Vilniaus rajono apylinkės teismą dėl turto, esančio bendrojoje jungtinėje sutuoktinių nuosavybėje nustatymo bei prašė nustatyti, kad J. B. gaunamose pajamose, susijusiose su darbo teisiniais santykiais, autoriniuose atlyginimuose ar kitose pajamose, J. B. dalis yra 40 proc. Apeliantas pažymi, jog šio prašymo nagrinėjimui Vilniaus rajono apylinkės teismas užvedė civilinę bylą Nr. 2-1698-855/2011. Pirmos instancijos teismas, esant kitai bylai dėl turto dalių nustatymo, tokios santuokos nutraukimo pasekmių sutarties tvirtinti negalėjo, kol nebus išnagrinėta civilinė byla Nr. 2-1698-855/2011. Tokiu būdu apeliantas mano, kad teismas pažeidė kreditoriaus teisėtus lūkesčius ir CPK 163 str. Taip pat pažymi, jog pirmosios instancijos teismas pažeidė civilinio proceso normą, nes jeigu kreditorius įstoja į bylą nagrinėjamą pagal abiejų sutuoktinių bendrą sutikimą su savarankiškais reikalavimais, tai pagal CPK 540 str. 4 d. byla yra sustabdoma.

18Apelianto manymu, teismas nevertino neginčijamų įrodymų, kad turto dalių nustatymo byloje yra svarbi ta aplinkybė, kad pagal paimtą paskolą 31000 EUR skolininkai yra abu pareiškėjai, o skolos paskirtis investicijos į būstą. Apeliantas teigia, jog J. B. dalis minėtame name pagal esamas aplinkybes sudaro 15500,00 EUR.

19Apeliantas teigia, kad teismas neįvertino aplinkybės, kad byloje Nr. 2-225-723/2010 dėl skolos priteisimo J. B. buvo nurodęs, jog paskola paimta būstui įsigyti. Taip pat teismas neįvertino ir tos aplinkybės, kad prievolė V. B. nors formaliai atsirado iki santuokos sudarymo, nes šalys imitavo santuokos nutraukimą, o paskola buvo paimta šeimos poreikiams tenkinti. Minėtas aplinkybes patvirtina civilinėje byloje Nr. 2-225-723/2010 esančios stenogramos, iki santuokos sudarymo šalys gyveno kartu, vedė bendrą ūkį, todėl remiantis CK 3.88 str. turi būti pripažinta, jog prievolė yra solidari.

20Teismas, tvirtindamas santuokos nutraukimo pasekmių sutartį, apelianto manymu, neatsižvelgė ir į kitas aplinkybes, turinčias reikšmės teisingam bylos sprendimui. Abejotinos aplinkybės yra tos, kad J. B. įsipareigojimai vaiko išlaikymui sudaro daugiau nei 1/3 jo pajamų, tokiu būdu stengiamasi sukurti kuo didesnius įsipareigojimus kitiems asmenims, turint tikslą sukurti situaciją, kurioje nelieka lėšų skoliniams įsipareigojimams vykdyti. Be to, apeliantas teigia, jog pareiškėjai jau anksčiau yra fiktyviai išsituokę.

21Apelianto manymu, pirmiausiai turėjo būti išspręstas ginčas byloje dėl skolininko J. B. turto dalies nustatymo ir tik po to tvirtinama santuokos nutraukimo pasekmių sutartis.

22Apeliantas pažymi ir tą aplinkybę, kad prieš J. B. ir jos motinai įgyjant naują turtą, šį turtą apžiūrėti vyko keturiese: pareiškėjai bei apeliantas su sutuoktine R. B.. Šią aplinkybę patvirtina ir J. B. pasisakymai teisme bei J. B. prieštaravime nurodytos aplinkybės (T2, b.l. 13). Apelianto manymu, šios aplinkybės yra įrodinėtinos būtent byloje dėl J. B. dalies turte nustatymo, todėl priimtas teismo sprendimas, kuriuo patvirtina santuokos nutraukimo pasekmių sutartis, užkerta kelią apelianto, kaip kreditoriaus interesų gynimui, juolab, kad minėtos aplinkybės, apelianto manymu, aiškiai parodo, kad pinigai, paskolinti iš apelianto buvo naudojami B., kaip šeimos interesams tenkinti.

23Atsiliepimu į apeliacinį skundą, pareiškėja J. B. nesutinka su apelianto apeliaciniu skundu.

24Aplinkybė, kad apeliantas kreipėsi į Vilniaus rajono apylinkės teismą su prašymu nustatyti skolininko – J. B. turto dalį, esančią bendroje su pareiškėjos nuosavybe ir jo pajamų, esančių pareiškėjos pajamose dalį, J. B. manymu, akivaizdžiai patvirtina kad pats trečiasis asmuo kreipėsi dėl išieškojimo iš skolininko J. B. turto, o ne iš bendro sutuoktinių turto. Pareiškėja teigia, jog kasacinio teismo jurisprudencijoje taip pat vienareikšmiškai pasisakoma, kad vykdymo veiksmai gali būti atliekami tik dėl skolininkų, nurodytų vykdomajame dokumente, todėl siekiant pripažinti sutuoktinių prievolę pagal tokį vykdomąjį dokumentą solidariąja reikia teikti ieškinį bendra tvarka (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-07-22 nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-333/2011). Pasak J. B., apeliantas turėjo teisę pareikšti ieškinį dėl prievolės pripažinimo solidaria. Tačiau trečiasis asmuo kreipėsi į teismą dėl J. B. turto dalies nustatymo bendroje jungtinėje nuosavybėje, kas pareiškėjos manymu, patvirtina, kad jis suprato ir pripažino, kad ši prievolė yra asmeninė J. B. prievolė. CK 3.116 str. nuostata numato, kad sutuoktinių turtas gali būti padalinamas tiek vieno sutuoktinio, tiek jų kreditorių prašymu ir tokiu atveju vadovaujamasi CK trečiosios knygos nuostatomis reglamentuojančiomis jungtine sutuoktinių nuosavybe esančio turto padalinimo tvarką. Atitinkama nuostata yra suformuluota ir LAT senato 1999 m. birželio 18 d. nutarimo Nr. 17,7 punktuose bei daugelyje kasacine tvarka nagrinėtų bylų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-05-19 nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-280/2012 ir t.t.).

25Pareiškėja nurodė, kad apie santuokos nutraukimo bylą trečiajam asmeniui J. B. pranešė raštu (pranešimas 2011-05-13) ir pasiūlė pareikšti savo prieštaravimus bei savarankiškus reikalavimus. Tačiau trečiasis asmuo tuo nepasinaudojo. J. B. pažymi ir tai, kad santuokos byloje nustatytos aplinkybės turi prejudicinę reikšmę turto dalies nustatymo bylai, tuo aspektu, kad vadovaujantis CK 3.67 str. nuostata, nuo santuokos nutraukimo bylos iškėlimo yra sukeliamos teisinės pasekmės sutuoktinių turtinėms teisėms, t.y. sutuoktinis netenka teisių į kito sutuoktinio įsigyjamą po šio momento turtą ar pajamų dalį. Šios aplinkybės neabejotinai turi esminę reikšmę ir sprendžiant turto dalies nustatymo klausimą, nes apibrėžia momentą, nuo kada įgyto turto ar pajamų nebegalima dalintis.

26Vadovaujantis įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklėmis (CPK 12 str., 178 str.), aplinkybes, įrodyti turi ta šalis, kuri jas teigia. Pareiškėja atkreipia dėmesį, kad trečiasis asmuo tik nurodo, kad paskola buvo panaudota jos asmeninio namo pirkimui ar jo remontui, tačiau nepateikia ne vieno tai patvirtinančio įrodymo. Byloje pateikti rašytiniai įrodymai patvirtina, kad pareiškėjai jokių pinigų skolintis nereikėjo, nes namą pirko lygiomis dalimis su mama, savo dalį apmokėdama iš pinigų, gautų realizavus asmeninės nuosavybės teise valdytą butą. Pareiškėja atkreipia dėmesį, kad teismas priteisdamas išlaikymą nepilnamečiui nepažeidė trečioji asmens interesų, nes į proporcingą J. B. pajamų dalį (1/3) gali būti nukreiptas išieškojimas ir trečiojo asmens skolai padengti. Trečiojo asmens interesai taip pat negali būti iškeliami aukščiau nepilnamečio vaiko interesų. Paminėtina, kad išieškojimas iš skolininko yra vykdomas ir trečiasis asmuo turi visas galimybes atgauti visą skolą.

27IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, argumentai ir išvados

28Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis pagrindas, taip pat patikrinimas, ar nėra absoliučių teismo procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 320 str. 1 d.). Nagrinėjant atskiruosius skundus, taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.).

29Apeliacinis skundas atmestinas.

30Vilniaus rajono apylinkės teismas 2010 m. rugsėjo 20 d. sprendimu apeliantui V. B. iš pareiškėjo J. B. priteisė 23 000,00 Lt skolą, 11 052,06 Lt delspinigius, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 2121,00 Lt bylinėjimosi išlaidų. Kaip matyti iš vykdomosios bylos medžiagos Nr. 0171/10/16242 minimo teismo sprendimo pagrindu 2010 m. spalio 27 d. buvo išduotas vykdomasis raštas Nr. 2-225-723/2010 dėl teismo sprendimu priteistų sumų išieškojimo iš skolininko J. B.. Antstolė B. P. 2011-01-12 patvarkymu pasiūlė išieškotojui V. B. kreiptis į teismą dėl skolininko turto dalies bendrojoje jungtinėje sutuoktinių nuosavybėje nustatymo pagal CPK 667 straipsnio nuostatas. Šis prašymas Vilniaus rajono apylinkės teisme buvo gautas 2011-04-22 (civilinė byla Nr. 2-1698-855/2011), o 2011-06-29 šio teismo nutartimi paliktas nenagrinėtu. Nutartis nebuvo apskųsta ir įsiteisėjo. Todėl apelianto argumentas, kad bylą dėl santuokos nutraukimo nagrinėjęs teismas ją privalėjo sustabdyti kol nebus išnagrinėta jo nurodyta byla dėl skolininko turto dalies nustatymo yra nepagrįstas. V. B. nenurodė ir nepateikė įrodymų, kad būtų pareiškęs ieškinį dėl prievolės, atsiradusios pagal 1999 m. balandžio 28 d. paskolos raštelį pripažinimo solidaria sutuoktinių prievole, todėl jo argumentas, kad teismas pažeidė CPK 540 straipsnio 4 dalies nuostatą, įpareigojančią sustabdyti santuokos nutraukimo bylą kol bus išspręstas kreditorių reikalavimas taip pat yra atmestinas.

31Byloje taip pat buvo išnagrinėtas ginčas dėl prievolės, atsiradusios pagal 1999 m. balandžio 28 d. paskolos raštelį, suinteresuotam asmeniui V. B. pobūdžio nustatymo. Remiantis įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklėmis (CPK 12 str., 178 str.) aplinkybes, įrodyti turi ta šalis, kuri jas teigia. Pažymėtina, kad trečiasis asmuo, pateikdamas apeliacinį skundą, tik nurodė, kad paskola buvo panaudota asmeninio J. B. namo pirkimui ir jo remontui, tačiau nepateikė tai patvirtinančių įrodymų. Be to aplinkybė, kad apeliantas dar iki civilinės bylos dėl santuokos nutraukimo iškėlimo, buvo įteikęs Vilniaus rajono apylinkės teismui prašymą nustatyti skolininko – J. B. turto dalį, esančią bendrojoje nuosavybėje su J. B., patvirtina faktą, kad pripažįsta prievolę asmenine J. B., o ne solidaria J. B. ir J. B. prievole. Kasacinio teismo jurisprudencijoje taip pat vienareikšmiškai pasisakoma, kad vykdymo veiksmai gali būti atliekami tik dėl skolininkų, nurodytų vykdomajame dokumente, todėl siekiant pripažinti sutuoktinių prievolę pagal tokį vykdomąjį dokumentą solidariąja reikia teikti ieškinį bendra tvarka (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. liepos 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje pagal antstolio R. V. pareiškimą, bylos Nr. 3K-3-333/2011).

32Pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino faktines aplinkybes ir padarė pagrįstą išvadą, kad J. B. kreditorinis įsipareigojimas V. B. yra asmeninė prievolė. Asmeninės sutuoktinio prievolės yra tokios, kurios susijusios su jo asmeniu, asmeniniu turtu arba asmeninių poreikių tenkinimu. Asmeninėmis prievolėmis yra pripažįstamos iki santuokos įregistravimo atsiradusios prievolės (CK 3.110 straipsnio 1 dalis), iš dovanojimo sutarčių ir paveldėjimo kylančios prievolės, išskyrus atvejus, kai dovana ar palikimas buvo gauti kaip bendras turtas (CK 3.111 straipsnis), baudos už vieno iš sutuoktinių padarytus teisės pažeidimus, taip pat žala, padaryta vieno iš sutuoktinių veiksmais (CK 3.115 straipsnio 1 dalis), kito asmens išlaikymo, mokestinės ir kitos prievolės. Asmenines prievoles savo vardu įgyja vienas iš sutuoktinių, kuris ir atsako pagal jas savarankiškai savo asmeniniu turtu arba savo dalimi bendrame turte (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų plenarinės sesijos 2010 m. gegužės 20 d. nutarimas R. A. v. A. A. byloje Nr. 3K-P-186/2010). Remiantis byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad pareiškėjų J. B. ir J. B. pirmoji santuoka buvo nutraukta 1998-04-21, antrą kartą šalys susituokė 2005-06-10. Iš Vilniaus rajono apylinkės teismo 2010 m. rugsėjo 20 d. sprendimo matyti, kad juo buvo priteista pareiškėjo J. B. skola kreditoriui V. B. pagal 1999-04-28 paskolos raštelį (civilinė byla Nr. 2-225-723/2009), taigi, pagal prievolę iš paskolos santykių, atsiradusių pareiškėjams nesant santuokoje, iki jų santuokos įregistravimo. Nuostata, kad asmeninėmis prievolėmis pripažįstamos iki santuokos įregistravimo atsiradusios prievolės (CK 3.110 str. 1 d.) yra imperatyvi. Byloje nenustatyta aplinkybių, kurios sudarytų pagrindą asmeninę J. B. prievolę pripažinti bendra sutuoktinių prievole.

33Nagrinėjamos bylos kontekste svarbus CK 3.89 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktai, nustatantys, kad iki santuokos sudarymo įgytas turtas, turtas, kuris buvo sutuoktiniui dovanotas ar jo paveldėtas po santuokos sudarymo, jeigu dovanojimo sutartyje ar testamente nėra nurodyta, kad turtas perduodamas bendrojon jungtinėn sutuoktinių nuosavybėn, laikytinas asmenine vieno iš sutuoktinių nuosavybe. Byloje nustatyta, kad J. B. vardu įregistruotas nekilnojamasis turtas buvo įgytas iki santuokos sudarymo. Byloje nėra duomenų paneigiančių šią įstatymo nustatytą nuosavybės prigimties prezumpciją, reikalavimai dėl asmeninės nuosavybės turto ar jo dalies pripažinimo bendra jungtine nuosavybe vadovautis CK 3.90 straipsnio 1 dalyje nustatytomis taisyklėmis taip pat nebuvo pareikšti, todėl teismas neturėjo pagrindo pakeisti J. B. turto asmeninės nuosavybės teisės prigimties.

34Taip pat laikytina pagrįsta ir pirmosios instancijos teismo sprendimo dalis dėl sūnaus išlaikymui priteistos 700,00 Lt sumos. Išlaikymas vaikui teismo buvo priteistas vadovaujantis išlaikymo teisinius santykius reglamentuojančiomis taisyklėmis, įtvirtinančiomis vaiko poreikių ir tėvų turtinės padėties principą (CK 3.192 str. 2 d.), o teismo buvo įvertinta, jog tokios lėšos, reikalingos vaikui tinkamai maitinti, rengti bei mokymo, auklėjimo, laisvalaikio reikmėms ir buvo atsižvelgta į specialius vaiko sveikatos poreikius. Pažymėtina ir tai, kad trečiojo asmens interesai negali būti iškeliami aukščiau nepilnamečio vaiko interesų. Be to, trečiasis asmuo teigdamas, kad išlaikymo suma yra pernelyg didelė nenurodė, kokio dydžio išlaikymas, jo manymu, pagal byloje esančius duomenis turėjo būti priteistas. Taigi iš to, kas išdėstyta, darytina išvada, kad teismas, priteisdamas išlaikymą nepilnamečiui nepažeidė trečiojo asmens interesų, nes į proporcingą J. B. pajamų dalį (1/3) gali būti nukreiptas ir išieškojimas trečiojo asmens skolai padengti ir tokiu būdu yra visos galimybės, kad visa skolos suma bus padengta.

35Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą darytina išvada, kad pirmos instancijos teismas teisingai ir pagrįstai priėmė sprendimą nutraukti J. B. ir J. B. santuoką bendru sutikimu, o sutarties dėl santuokos nutraukimo pasekmių nuostatos nepažeidžia kreditoriaus V. B. teisėtų interesų. Prievoles, kylančias iš paskolos sutarties, pirmosios instancijos teismas, įvertinęs faktines ir teisines aplinkybes, pagrįstai laikė asmenine J. B. prievole. Kiti apeliacinio skundo argumentai nesudaro pagrindo naikinti arba keisti skundžiamą pirmosios instancijos teismo sprendimą.

36Vadovaudamasi išdėstytomis aplinkybėmis ir argumentais, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas bylą išsprendė teisingai ir nėra pagrindo apeliacinio skundo motyvais naikinti ar keisti teisėtą ir pagrįstą skundžiamą sprendimą.

37Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio pirmosios dalies 1 punktu,

Nutarė

38Vilniaus rajono apylinkės teismo 2012 m. spalio 8 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3. I.Ginčo esmė... 4. Teismui pateiktame pareiškime J. B. ir J. B. nurodė, kad santuoką... 5. Atsiliepime į prašymą suinteresuotas asmuo V. B. nurodė, kad pateikta... 6. II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė... 7. Vilniaus rajono apylinkės teismo 2012 m. spalio 8 d. sprendimu, pareiškėjų... 8. Po santuokos nutraukimo pareiškėjams paliko santuokines pavardes - „B.“... 9. ,,B.“ .... 10. Teismas patvirtino pareiškėjų pateiktą sutartį dėl santuokos nutraukimo... 11. Bendras skolinis įsipareigojimas Jungtinių Amerikos Valstijų ne pelno... 12. Asmeninis J. B. įsipareigojimas V. B., pagal Vilniaus rajono apylinkės teismo... 13. Šalys susitaria, kad nutraukus santuoką nepilnamečio sūnaus P. B., gim.... 14. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą teisiniai... 15. Apeliaciniu skundu V. B. prašo panaikinti Vilniaus rajono teismo 2012-10-08... 16. Apeliantas nesutinka su teismo sprendimu ir mano, kad pirmosios instancijos... 17. Apeliantas teigia, kad pirmos instancijos teismas, tvirtindamas ginčijamą... 18. Apelianto manymu, teismas nevertino neginčijamų įrodymų, kad turto dalių... 19. Apeliantas teigia, kad teismas neįvertino aplinkybės, kad byloje Nr.... 20. Teismas, tvirtindamas santuokos nutraukimo pasekmių sutartį, apelianto... 21. Apelianto manymu, pirmiausiai turėjo būti išspręstas ginčas byloje dėl... 22. Apeliantas pažymi ir tą aplinkybę, kad prieš J. B. ir jos motinai įgyjant... 23. Atsiliepimu į apeliacinį skundą, pareiškėja J. B. nesutinka su apelianto... 24. Aplinkybė, kad apeliantas kreipėsi į Vilniaus rajono apylinkės teismą su... 25. Pareiškėja nurodė, kad apie santuokos nutraukimo bylą trečiajam asmeniui... 26. Vadovaujantis įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklėmis (CPK 12 str., 178... 27. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, argumentai ir... 28. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis... 29. Apeliacinis skundas atmestinas.... 30. Vilniaus rajono apylinkės teismas 2010 m. rugsėjo 20 d. sprendimu apeliantui... 31. Byloje taip pat buvo išnagrinėtas ginčas dėl prievolės, atsiradusios pagal... 32. Pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino faktines aplinkybes ir padarė... 33. Nagrinėjamos bylos kontekste svarbus CK 3.89 straipsnio 1 dalies 1 ir 2... 34. Taip pat laikytina pagrįsta ir pirmosios instancijos teismo sprendimo dalis... 35. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą darytina išvada, kad pirmos... 36. Vadovaudamasi išdėstytomis aplinkybėmis ir argumentais, teisėjų kolegija... 37. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio... 38. Vilniaus rajono apylinkės teismo 2012 m. spalio 8 d. sprendimą palikti...