Byla 2-178-381/2018
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „ENERGETINĖS STATYBOS PROJEKTAI

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Artūras Driukas,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs pareiškėjo I. K. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2017 m. spalio 16 d. nutarties, kuria buvo atsisakyta priimti pareiškėjo I. K. 2017 m. spalio 5 d. dubliką ir 2017 m. spalio 9 d. prašymą civilinėje byloje Nr. B2-35-565/2017 pagal G. L. pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „ENERGETINĖS STATYBOS PROJEKTAI,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4

 1. Vilniaus apygardos teismas 2009 m. kovo 13 d. nutartimi UAB ,,ENERGETINĖS STATYBOS PROJEKTAI“ (toliau ir – ESP arba bendrovė) iškėlė bankroto bylą. Vilniaus apygardos teismo 2009 m. spalio 28 d. nutartimi ESP pripažinta bankrutavusia ir likviduota dėl bankroto. Vilniaus apygardos teismo 2016 m. gruodžio 6 d. nutartimi patvirtintas patikslintas kreditoriaus I. K. pirmos eilės 11 396,22 Eur kreditorinis reikalavimas, iš kurio 263,61 Eur yra delspinigiai.
 2. Pareiškėjas I. K. 2017 m. gegužės 19 d. pateikė teismui prašymą pripažinti ESP bankrotą tyčiniu. Vilniaus apygardos teismas 2017 m. rugsėjo 22 d. nutartimi atmetė pareiškėjo I. K. prašymą pripažinti BUAB „ENERGETINĖS STATYBOS PROJEKTAI“ bankrotą tyčiniu. Vilniaus apygardos teisme 2017 m. rugsėjo 29 d. gautas pareiškėjo I. K. atskirasis skundas dėl Vilniaus apygardos teismo 2017 m. rugsėjo 22 d. nutarties, o 2017 m. spalio 2 d. pareiškėjas pateikė patikslintą atskirąjį skundą. Atsakovė BUAB ,,ENERGETINĖS STATYBOS PROJEKTAI“ 2017 m. spalio 4 d. pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą.
 3. I. K. 2017 m. spalio 5 d. pateikė Vilniaus apygardos teismui dubliką į atsakovės BUAB ,,ENERGETINĖS STATYBOS PROJEKTAI“ atsiliepimą į atskirąjį skundą. Taip pat pareiškėjas 2017 m. spalio 9 d. pateikė prašymą dėl Vilniaus apygardos teismo 2017 m. rugsėjo 22 d. nutarties civilinėje byloje Nr. B2-35-565/2017 panaikinimo.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6

 1. Vilniaus apygardos teismas 2017 m. spalio 16 d. nutartimi atsisakė priimti pareiškėjo I. K. 2017 m. spalio 5 d. dubliką ir 2017 m. spalio 9 d. prašymą civilinėje byloje Nr. B2-35-565/2017.
 2. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 227 straipsniu bei 335 straipsniu, kuriame numatyta, jog teismui pateikiami tik atsiliepimai į atskirąjį skundą, nurodė, kad įstatymas nenumato galimybės pateikti dubliką į atsiliepimą į atskirąjį skundą, todėl atsisakytina priimti dubliką ir jis grąžintinas pareiškėjui (CPK 137 straipsnio 2 dalies 1 punktas).
 3. Dėl pareiškėjo 2017 m. spalio 9 d. prašymo teismas nurodė, kad šis prašymas savo turiniu laikytinas pakartotiniu atskiruoju skundu dėl Vilniaus apygardos teismo 2017 m. rugsėjo 22 d. nutarties panaikinimo, kuris pateiktas praleidus apskundimo terminą, todėl priimti šį prašymą atsisakytina.

7III.

8Atskirojo skundo argumentai

 1. Pareiškėjas atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2017 m. spalio 16 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – priimti 2017 m. spalio 5 d. dubliką ir 2017 m. spalio 9 d. prašymą. Taip pat prašė išreikalauti iš atsakovės BUAB „ENERGINĖS STATYBOS PROJEKTAI“ bankroto administratoriaus UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuro papildomus įrodymus: Didžiąją knygą, Bendrąjį žurnalą už 2008 m. ir 2009 m., 2007 m. gruodžio 31 d. ir 2008 m. gruodžio 31 d. turto inventorizavimo aprašus, 2007 m. gruodžio 31 d. ir 2008 m. gruodžio 31 d. kreditorių sąrašus su įsipareigojimais ir jų įvykdymo terminais ir (arba) kitus objektyvius duomenis, iš naujo įvertinti Finansinių nusikaltimų prie Vidaus reikalų ministerijos specialisto išvadą, joje nurodomas aplinkybes dėl ESP nemokumo, prisijungti prie Valstybinio socialinio draudimo duomenų bazės, siekiant nustatyti ESP darbuotojų perkėlimą į susijusią įmonę – UAB ,,VISAGINO GELŽBETONIS“, įvertini, ar nėra Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme (toliau – ĮBĮ) 20 straipsnio 2 dalies 1 ir 5 punktuose bei 3 dalyje numatytų tyčinio bankroto požymių.
 2. Pareiškėjas nurodė, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė priimti pareiškėjo dubliką ir prašymą, kurie yra susiję su pareiškėjo 2017 m. spalio 2 d. patikslintu atskiruoju skundu. Atmesdamas prašymą išreikalauti papildomus įrodymus, teismas netinkamai taikė ir aiškino CPK nuostatas.

9Teismas

konstatuoja:

10IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

11

 1. CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Apeliacinės instancijos teismas ex officio (pagal pareigas) patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos tos pačios taisyklės, išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis (CPK 338 straipsnis).
 2. Apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atsisakyta priimti pareiškėjo dubliką į atsiliepimą į atskirąjį skundą ir prašymą panaikinti teismo nutartį, kurią panaikinti jau buvo prašoma anksčiau paduotu atskiruoju skundu, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.
 3. Pagal CPK 334 straipsnio 1 dalį šio kodekso numatytais atvejais bei kai teismo nutartis užkerta galimybę tolesnei bylos eigai, pirmosios instancijos teismo nutartis galima apskųsti atskiruoju skundu apeliacinės instancijos teismui atskirai nuo teismo sprendimo. Atskirieji skundai paduodami per tą teismą, kurio nutartis yra skundžiama, per septynias dienas nuo nutarties priėmimo dienos. Kai skundžiama teismo nutartis CPK nustatyta tvarka yra priimta rašytinio proceso tvarka, atskirasis skundas gali būti paduodamas per septynias dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos. Atsiliepimai į atskiruosius skundus gali būti pateikiami pirmosios instancijos teismui per keturiolika dienų nuo atskirojo skundo kopijų išsiuntimo dienos (CPK 335 straipsnis).
 4. CPK 323 straipsnyje nustatyta, kad, pasibaigus apeliacinio skundo padavimo terminui, keisti (papildyti) apeliacinį skundą yra draudžiama. Tai reiškia, kad, pasibaigus apeliacinio skundo padavimo terminui, nebegali būti tikslinamas ar keičiamas nei apeliacinio skundo dalykas, nei pagrindas. Pagal CPK 338 straipsnio nuostatas ši taisyklė taikoma ir paduodant atskiruosius skundus. Pasibaigus apeliacinio (atskirojo) skundo padavimo terminui, nebegalima nurodyti naujų, įstatymo nustatytu terminu pateiktame skunde nenurodytų, argumentų, faktinių aplinkybių, nebegalima keisti apeliacinio (atskirojo) skundo reikalavimo. Šis draudimas susijęs su apeliacinio proceso paskirtimi ir ypatumais, proceso dalyvių lygiateisiškumo užtikrinimu bei su tuo, kad būtent apeliacinio skundo pagrindas ir dalykas apibrėžia apeliacinio proceso ribas. Nors CPK 42 straipsnio 1 dalis suteikia teisę byloje dalyvaujančiam asmeniui pateikti rašytinius paaiškinimus, tačiau juose negali būti nurodomos naujos aplinkybės ar nauji argumentai, kurie nebuvo pateikti anksčiau (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. balandžio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-197-611/2015).
 5. Taigi po atskirojo skundo priėmimo gali būti teikiami paaiškinimai, nauji įrodymai, tačiau jų priėmimo klausimą sprendžia apeliacinės instancijos teismas (CPK 42, 302 straipsniai). Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismas 2017 m. rugsėjo 22 d. nutartimi atmetė pareiškėjo I. K. 2017 m. gegužės 19 d. prašymą pripažinti BUAB „ENERGETINĖS STATYBOS PROJEKTAI“ bankrotą tyčiniu. Vilniaus apygardos teisme 2017 m. rugsėjo 29 d. gautas pareiškėjo I. K. atskirasis skundas dėl nurodytos nutarties, o 2017 m. spalio 2 d. pareiškėjas pateikė patikslintą atskirąjį skundą. Atsakovė BUAB ,,ENERGETINĖS STATYBOS PROJEKTAI“ 2017 m. spalio 4 d. pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą. I. K. 2017 m. spalio 5 d. pateikė Vilniaus apygardos teismui dubliką į atsakovės BUAB ,,ENERGETINĖS STATYBOS PROJEKTAI“ atsiliepimą į pareiškėjo atskirąjį skundą. Taip pat pareiškėjas 2017 m. spalio 9 d. pateikė prašymą dėl Vilniaus apygardos teismo 2017 m. rugsėjo 22 d. nutarties civilinėje byloje Nr. B2-35-565/2017 panaikinimo. Skundžiama nutartimi pirmosios instancijos teismas atsisakė priimti ir grąžino apeliantui dubliką bei 2017 m. spalio 9 d. prašymą.
 6. Vadovaujantis CPK 110, 112, 227 straipsniais dublikas – pirmosios instancijos teisme teikiamas procesinis dokumentas parengiamojoje civilinio proceso stadijoje. Tačiau CPK nėra įtvirtinta galimybė apeliaciniame procese teikti dubliką, t. y. atsiliepimą į atsiliepimą dėl atskirojo skundo, todėl pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi pagrįstai nepriėmė apelianto pateikto dubliko ir grąžino jį padavusiam asmeniui (CPK 290 straipsnio 1 dalis). Be to, kaip minėta, pasibaigus apeliacinio (atskirojo) skundo padavimo terminui, nebegali būti keičiamas nei apeliacinio skundo dalykas, nei pagrindas.
 7. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su skundžiamoje nutartyje padaryta pirmosios instancijos teismo išvada dėl apelianto 2017 m. spalio 9 d. prašymo, t. y. kad pagal šio prašymo turinį jis laikytinas pakartotiniu skundu dėl Vilniaus apygardos teismo 2017 m. rugsėjo 22 d. nutarties panaikinimo. Kaip jau buvo nurodyta, apeliantė jau 2017 m. rugsėjo 29 d. teikė atskirąjį skundą ir 2017 m. spalio 2 d. patikslintą atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2017 m. rugsėjo 22 d. nutarties. Bylos duomenimis apeliantui minėta teismo 2017 m. rugsėjo 22 d. nutartis įteikta rugsėjo 26 d. (9 t., b. l. 225). Taigi pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė priimti šį prašymą, kadangi atskirasis skundas dėl tos pačios teismo nutarties jau buvo pateiktas anksčiau ir jo pakeitimui (papildymui) jau buvo pasibaigęs įstatyme nustatytas terminas (CPK 323 straipsnis).

12Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

13Vilniaus apygardos teismo 2017 m. spalio 16 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai