Byla 2VP-16420-475/2016
Dėl baudos vykdymo procese paskyrimo R. R., suinteresuoti asmenys R. R., uždaroji akcinė bendrovė „REIKALAVIMAS.LT“

1Kauno apylinkės teismo Virginija Simanavičienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo antstolio R. B. pareiškimą dėl baudos vykdymo procese paskyrimo R. R., suinteresuoti asmenys R. R., uždaroji akcinė bendrovė „REIKALAVIMAS.LT“.

3Teismas

Nustatė

4Antstolis R. B. teismui pateikė prašymą skirti R. R. baudą už teisėtų antstolio reikalavimų nevykdymą. Pareiškime nurodyta, kad antstolio R. B. kontoroje vykdomas išieškojimas pagal Kauno apylinkės teismo vykdomąjį dokumentą Nr. 2-9641-457/2014 dėl 280,59 Eur skolos, 5 proc. metinių palūkanų išieškojimo iš skolininkės R. R., išieškotojos uždaroji akcinė bendrovė „REIKALAVIMAS.LT“ naudai.

52016 m. gegužės 16 d. antstolis priėmė reikalavimą dėl reikalavimo atvykti pas antstolį ir pateikti informaciją apie turimą turtą. Patvarkyme nurodė, kad kviečiamas asmuo negalėdamas atvykti pas antstolį turi apie neatvykimą pranešti antstoliui ir nurodyti negalėjimo atvykimo priežastis. Šis reikalavimas buvo įteiktas R. R. 2016 m. gegužės 27 d., tačiau iki šiol nėra vykdomas.

6Pareiškimas tenkintinas.

7Antstolio pareiškimus dėl baudų skyrimo Civilinio proceso kodekso VI dalyje numatytais atvejais (vykdymo procese) išnagrinėja teismas per septynias dienas nuo jų priėmimo dienos. Pareiškimai nagrinėjami rašytinio proceso tvarka nepranešus suinteresuotiems asmenims (CPK 593 str. 2 d., 3 d.).

8Susipažinus su antstolio pateikta medžiaga nustatyta, kad antstolio R. B. kontoroje vykdomas išieškojimas pagal Kauno apylinkės teismo vykdomąjį dokumentą Nr. Nr. 2-9641-457/2014 dėl 280,59 Eur skolos, 5 proc. metinių palūkanų išieškojimo iš skolininkės R. R., išieškotojos uždaroji akcinė bendrovė „REIKALAVIMAS.LT“ naudai. Antstolis 2016 m. gegužės 16 d. priėmė patvarkymą dėl reikalavimo atvykti pas antstolį 2016 m. gegužės 31 d. ir pateikti informaciją apie turimą turtą. Reikalavimas įteiktas R. R. 2016 m. gegužės 27 d., tačiau R. R. į antstolio kontorą nebuvo atvykusi, nepateikė informacijos apie turimą turtą.

9Įstatymas numato, kad antstolio reikalavimai vykdyti sprendimus, privalomi visiems asmenims ir turi būti įvykdyti per antstolio nustatytą terminą (CPK 585 str. 1 d.). Už nurodytų reikalavimų neįvykdymą arba kitokį kliudymą vykdyti vykdomuosius dokumentus, teismas gali skirti iki 289,00 Eur dydžio baudą už kiekvieną nevykdymo ar kliudymo dieną.

10Kadangi byloje nėra objektyvių duomenų, patvirtinančių, jog antstolio reikalavimo dėl atvykino į antstolio kontorą ir informacijos pateikimo R. R. neįvykdė dėl svarbių priežasčių, antstolio R. B. pareiškimas dėl baudos skyrimo tenkintinas.

11Sprendžiant klausimą dėl konkretaus baudos dydžio, atsižvelgtina į išieškomą pagrindinę skolą (280,59 Eur), į tai, kad nėra nustatyta, jog R. R. anksčiau nevykdė antstolio reikalavimų ar piktnaudžiavo savo procesinėmis teisėmis vykdymo procese, todėl darytina išvada, jog šiuo atveju tikslinga R. R. vienkartinę 50,00 Eur baudą už antstolio teisėto reikalavimo nevykdymą (CPK 585 str.).

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 straipsnio 2 dalimi, 291 straipsniu, teismas

Nutarė

13Antstolio R. B. pareiškimą patenkinti.

14Skirti R. R., a. k. ( - ) gyv. ( - ), vienkartinę 50,00 Eur (penkiasdešimties eurų) baudą už teisėtų antstolio reikalavimų nevykdymą (Ši suma turi būti sumokėta į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos (kodas 188659752) biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. ( - ), įmokos kodas 6800 (kvitą pristatyti į baigtų civilinių bylų raštinę kab. Nr. 115).

15Nutartis per 7 dienas nuo įteikimo dienos gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai