Byla 2-27-344/2013
Dėl naudojimosi patalpa tvarkos nustatymo ir įpareigojimo netrukdyti naudotis bendrąja daline nuosavybe

1Telšių rajono apylinkės teismo teisėja Edita Gailienė,

2sekretoriaujant Liudmilai Baranauskienei,

3dalyvaujant ieškovui K. K.,

4jo atstovei advokato padėjėjai Saulenai Gasiūnienei,

5atsakovei E. G.,

6jos atstovui advokatui Algirdui Juškai,

7viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo K. K. ieškinį atsakovei E. G. dėl naudojimosi patalpa tvarkos nustatymo ir įpareigojimo netrukdyti naudotis bendrąja daline nuosavybe.

8Teismas n u s t a t ė :

9ieškovas LR CK 4.45 str., 4.72 str., 4.75 str., 4.83 str. ir 4.98 str. prašė nustatyti, kad gyvenamojo namo, esančio adresu ( - ), unikalus Nr. 7897-5002-0010, pirmo aukšto patalpa a-1 (1,83 m2) bendraturčiai E. G. ir K. K. naudosis bendrai; įpareigoti atsakovę E. G. netrukdyti ieškovui K. K. naudotis minėta patalpa, įpareigoti atsakovę per dvi dienas nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos perduoti ieškovui raktus nuo patalpos a-1 (1,83 m2), esančios gyvenamajame name adresu ( - ), unikalus Nr. 7897-5002-0010, lauko durų arba leisti pasidaryti raktų dublikatą bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.

10Ieškovas K. K. nurodė, kad 2008 m. birželio 8 d. varžytinėse nusipirko namo, esančio adresu ( - ), mansardą, atsakovė aprodė patalpas ir daugiau jo į namą nebeįsileido. P. G., kurio turtas buvo parduotas varžytinėse, buvo įsipareigojęs per metus, t. y. iki 2008 m. gruodžio mėn. įsirengti laiptinę, teigia, kad nusipirko patalpas, o ne A. G. įsipareigojimus, jis neturi nė vieno įėjimo į savo patalpas, tik į patalpą 1-7 pirmame aukšte. Patalpa a-1 yra bendro naudojimo, o A. G. įsipareigojimų jis neprivalo vykdyti. Pirkdamas dalį namo, tikėjosi patekti į gyvenamąsias patalpas per bendro naudojimo laiptinę, ta patalpa pirkimo metu buvo, 2012 m. atliko inventorizaciją ir laiptinė a-1 yra bendro naudojimo. Kadangi jis nusipirko pusę namo, tai pusė minėtos a-1 patalpos priklauso jam.

11Atsakovė E. G. su ieškiniu nesutiko, ji paaiškino, kad nutraukiant santuoką ji atsisakė 1-7 patalpos, kad jai atitektų patalpos pirmame aukšte, o buvęs sutuoktinis galėtų pasidaryti atskirą įėjimą į mansardą. Atsakovas seniai turėjo pasistatyti atskirą įėjimą, o ne siekti naudotis patalpa a-1. Dėl naujos patalpos inventorizavimo su ja nebuvo derinta, koridorius su laiptine yra nuo namo statybos.

123-čiojo asmens VĮ „Registrų centro“ Telšių filialo atstovė V. Z. paaiškino, kad buvo atliktas patalpų padalijimas, tačiau patalpa a-1, t. y. laiptinė nebuvo eksplikuojama. Ankstesnė inventorizavimo metodika buvo tokia, kad mažos aikštelės nebuvo skaičiuojamos. Nuo 2002 m. žemės ūkio ministro J. K. įsakymu Nr. 1-522 patvirtintos naujos taisyklės, todėl atsirado patalpa a-1. Ši patalpa sutuoktinių nebuvo pasidalinta, ji nebuvo įtraukta į bendrą dalintiną plotą. Atsakovei reikėjo susitvarkyti dokumentus, įsiregistruoti naują paštinį adresą. Šiuo atveju patalpa a-1 lieka bendro naudojimo patalpa kaip stogas, pamatai, ūkinis pastatas, pastogės.

133-čiojo asmens VĮ „Registrų centro“ Telšių filialo atstovė I. R. paaiškino, kad po santuokos nutraukimo buvo įregistruota bendroji dalinė nuosavybė. Laiptinė yra bendro naudojimo patalpa, kaip stogas, komunikacijos ir kt. Patalpa a-1 teisiškai neįregistruota, nes bendraturčiai nesikreipė dėl daiktinių teisių įregistravimo. Patalpų plotas yra pasikeitęs dėl to, kad buvo atliekami lazeriniai matavimai,

14Liudytoja D. K. paaiškino, kad 2007 m. E. G. prašymu padarė namo padalijimo projektą, E. G. turėjo atitekti pirmas aukštas, išskyrus patalpą 1-7, nes P. G. atsisakė bendro palipimo į mansardą, dėl to turėjo įsirengti palipimą per verandą. Darydama namo padalijimo projektą, ji neskaičiavo plotelio po laiptine, nes jo nebuvo eksplikacijoje.

15Liudytojas Ž. S. paaiškino, K. K. prašymu 2012 m. vasario 9 d. atliko matavimus, pagal 2002 m. gruodžio 30 d. Žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 522 patvirtintą metodiką padarė bendro naudojimo patalpą a-1, tačiau teisinė registracija neatlikta.

16Ieškinys netenkintinas.

17Iš Turto pardavimo iš varžytinių akto ir Parduoto turto perdavimo priėmimo akto matyti, kad ieškovas K. K. 2008 m. birželio 10 d. nusipirko skolininkui A. G. priklausantį turtą – 44/100 realiąsias dalis iš 146,65 m2 bendro ploto gyvenamojo namo, unikalus Nr. 7897-5002-0010, su ½ realiąją dalimi garažo, unikalus Nr. 7897-5002-0021, ½ realiąja dalimi sandėlio, unikalus Nr. 7897-5002-0032, ir ½ realiąja dalimi kitų (inžinierinių) – kiemo statinių, unikalus Nr. 7897-5002-0043, o taip pat 28754/65600 realiosiomis dalimis 0,0656 ha bendro ploto žemės sklypo, unikalus Nr. 7868-0015-0228, esančių ( - ). Minėtuose dokumentuose nurodyta, kad naudojimosi turtu tvarka nustatyta Telšių rajono apylinkės teismo 2007 m. gruodžio 17 d. sprendimu Nr. 2-1593-671/2007, kuris pridedamas (12, 16 b. l.).

18Iš VĮ „Registrų centro“ nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo matyti, kad ieškovei ir atsakovui įregistruotos nuosavybės teisės į gyvenamąjį namą ir jo priklausinius bei žemės sklypą, esančius ( - ), ieškovui A. K. 44/100 pastato, unikalus Nr. 7897-5002-0010, ir ½ dalis priklausinių, atsakovei E. G. – 56/100 minėto pastato ir ½ priklausinių (5 – 7 b. l.).

19Minėtas turtas Telšių rajono apylinkės teismo 2007 m. gruodžio 17 d. buvo padalintas sprendimu, kuriame konstatuota, kad sutuoktiniai E. G. ir P. G. susitarė nutraukti santuoką bendru sutuoktinių sutikimu, namų valdą nusprendė pasidalinti pagal parengtą valdos atidalijimo projektą, pagal kurį atsakovei E. G. nuosavybėn atitektų gyvenamojo namo pirmas aukštas, o P. G. – mansarda. Minėtu sprendimu buvo patvirtinta atsakovės E. G. ir tuometinio jos sutuoktinio P. G. sutartis dėl santuokos nutraukimo pasekmių, ja sutuoktiniai pasidalijo santuokoje įgytą turtą, kurį sudarė 48 381 Lt vertės namų valda, esanti ( - ), susidedanti iš 32 970 Lt vertės gyvenamojo namo, 7 681 Lt vertės garažo, 1 685 Lt vertės pagalbinio pastato ir 1 685 Lt vertės kiemo statinių (šulinio, šiukšlių dėžės, kiemo aikštelės, tvoros) bei 656 m2 ploto 4 514 Lt vertės žemės sklypo, unikalus Nr.7868-0015-0228. Atsakovei E. G. pripažintos nuosavybės teises ir priteista

20gyvenamojo namo unikalus Nr.7897-5002-0010, plane žymimo 1A1p, pirmo aukšto patalpos I-1 (1,72 m2), I-2 (7,95 m2), I-3 (13,17 m2), I-4 (13,47 m2), I-5 (m2), I-6 (15,09 m2) ir rūsio patalpos 0-1 (5,22 m2), 0-2 (2,56 m2), 0-5 (2,61 m2), 0-6 (13,39 m2), 0-7 (3,63 m2), 0-8 (patalpa po lauko laiptais), kurių rinkos vertė 18 364, 29 Lt; ūkinių pastatų, unikalus Nr.7897-5002-0032, ir garažo unikalus Nr.7897-5002-0021 patalpos, padalijimo plane žymimos Nr.1 (19,1 m2), Nr. 2 (3,84 m2), kurių rinkos vertė 4 753,39 Lt, ir žemės sklypo unikalus Nr.7868-0015-0228 dalis, padalinimo plane pažymėtą salotine spalva, kurios plotas 267,18 m2, o rinkos vertė 1 838,19 Lt, viso 24 955,87 Lt vertės turto, o A. G. – gyvenamojo namo unikalus Nr.7897-5002-0010, plane žymimo 1A1p, pirmo aukšto patalpa 1-7(6,23 m2), patalpos mansardoje II-1 (11,26 m2), II-2 (12,62 m2), II-3 (8,00 m2) ir rūsio patalpos 0-3 (13,76 kv. m. m2), 0-4 (13,06 m2), kurių rinkos vertė 14 605,71 Lt, taip pat ūkinių pastatų, unikalus Nr.7897-5002-0032, ir garažo, unikalus Nr.7897-5002-0021, patalpos, padalinimo plane žymimos Nr. 4 (19,1 m2) ir Nr. 5 (3,84 m2) su atskiru įėjimu, kurių rinkos vertė 4 458,60 Lt, bei žemės sklypo, unikalus Nr.7868-0015-0228, dalis, padalinimo plane pažymėta žalia spalva, kurios plotas 186,26 m2, o rinkos vertė 1 281,46 Lt, viso turto už 20 345,77 Lt.

21Žemės sklypo, unikalus Nr.7868-0015-0228, dalimi, padalinimo plane pažymėta raudonos spalvos brūkšniais, kurios plotas 93,56 m2, o rinkos vertė 643,69Lt, taip pat garaže, unikalus Nr.7897-5002-0021, esančiu tualetu, plane pažymėtu Nr. 3 (1,49 kv. m.) bei 1 685Lt vertės kiemo statiniais (šuliniu, šiukšlių dėže, kiemo aikštele, tvora) E. G. ir A. G. naudosis bendrai lygiomis teisėmis. Be to, A. G. įsipareigojo per metus laiko nuo sutarties pasirašymo savo jėgomis ir lėšomis pagal suderintą projektą įsirengti atskirą įėjimą į jam tenkančias patalpas per pirmo aukšto patalpą 1-7 (13 – 15 b. l.).

22Matininko Ž. S. pagal 2012 m. gruodžio 20 d. kadastrinių matavimų duomenis sudarytame pirmojo aukšto plane (10 b. l.), pažymėta patalpa a-1, (1,83 m2), kuri iki minėtų matavimų atlikimo nebuvo inventorizuota ir santuokos nutraukimo bei turto pasidalijimo tarp sutuoktinių E. G. ir A. G. metu ji nebuvo dalijama. VĮ „Registrų centro“ Telšių filialo paaiškinime nurodyta, kad ginčo patalpa a-1 buvo įregistruota kaip daiktas, tačiau dėl daiktinių teisių įregistravimo ieškovas K. K. nesikreipė ir dokumentų dėl šių teisių įregistravimo nepateikė (100 b. l.).

23Kaip matyti bylos medžiagos, ieškovas K. K., pirkdamas iš varžytinių gyvenamojo namo dalį, priklausiusią A. G., žinojo apie tai, kad teismo sprendimu patvirtintas įsipareigojimas A. G. per metus laiko nuo sutarties pasirašymo, t. y. iki 2008 m. gruodžio 17 d., savo jėgomis ir lėšomis pagal suderintą projektą įsirengti atskirą įėjimą į jam tenkančias patalpas per pirmo aukšto patalpą 1-7 nėra įvykdytas ir laikas šio įsipareigojimo įvykdymui nėra pasibaigęs, nes sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių atsakovė E. G. ir A. G. pasirašė 2007 m. gruodžio 17 d. (prijungtos civ. b. Nr. 2-1593-671/2007 36 – 37 b. l.).

24Kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas (LR CPK 5 str. 1 d.). Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtinta pagrindinė teismo priedermė – vykdyti teisingumą (Konstitucijos 109 str. 1 d.). Nors civilinės bylos teismuose nagrinėjamos laikantis rungimosi principo, pagal kurį kiekviena šalis privalo įrodyti tas aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu (LR CPK 12 str.), tačiau tai neeliminuoja bylą nagrinėjančio teismo konstitucinės pareigos – siekio vykdyti teisingumą. Dispozityvumo principas, suteikiantis teisę šalims laisvai disponuoti joms priklausančiomis procesinėmis teisėmis, kartu leidžia laisvai pasirinkti ir civilinių teisių gynimo būdą ar net kelis iš jų (LR CPK 13 str., LR CK 1.138 str.). Tačiau įstatyme taip pat nustatytas ir draudimas piktnaudžiauti savo teise, t. y. draudimas įgyvendinti civilines teises tokiu būdu ir priemonėmis, kurios be teisinio pagrindo pažeistų ar varžytų kitų asmenų teises ar įstatymų saugomus interesus ar darytų žalos kitiems asmenims arba prieštarautų subjektinės teisės paskirčiai (LR CK 1.137 str. 3 d.).

25Naudojimosi namais, kurie yra bendroji dalinė nuosavybė, tvarką reglamentuoja LR CK 4.81 str., kurio 1 d. nurodyta, kad namo bendraturčiai turi teisę tarpusavio susitarimu nustatyti tvarką, pagal kurią bus naudojamasi atskiromis izoliuotomis to buto patalpomis, atsižvelgdami į savo dalį, turimą bendrosios nuosavybės teise. Pažymėtina ir tai, kad bendrosios dalinės nuosavybės teisių įgyvendinimo klausimas turi būti sprendžiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 str. įtvirtintu nuosavybės neliečiamumo principu, kuris yra apibrėžtas ir kaip civilinių santykių teisinio reglamentavimo principas (LR CK 1.2 str.). LR CK 4.93 str. 1 d. nustatyta, kad Lietuvos Respublika visiems savininkams garantuoja vienodą teisių apsaugą. Visa tai suponuoja poreikį, nagrinėjant konkrečių asmenų civilinį ginčą dėl naudojimosi bendrąja daline nuosavybe esančiu turtu, civilinės teisės normas dėl bendrosios dalinės nuosavybės teisės įgyvendinimo aiškinti bei taikyti taip, kad nebūtų pažeidžiamos asmenų konstitucinės teisės į nuosavybę, tačiau atsižvelgiant ir į tai, jog nuosavybės neliečiamumo principas, kuris yra ir civilinių teisinių santykių teisinio reglamentavimo principas, kaip ir kiti tiek konstituciniai, tiek civilinės teisės principai, nėra absoliutus ir ginant vieno asmens nuosavybės teises taikytinas taip, kad nebūtų pažeidžiamos kitų asmenų nuosavybės teisės. Be to, nuosavybės neliečiamumo principas turi būti taikomas derinant jį su kitais civilinės teisės principais, tokiais kaip civilinių santykių subjektų lygiateisiškumo, neleistinumo piktnaudžiauti teise, visokeriopos civilinių teisių teisminės gynybos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. birželio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-272/2007, 2010 m. rugpjūčio mėn. 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-355/2010).

26Ieškinio patenkinimas neatitiktų šiuo metu ginčo patalpą a-1 valdančios atsakovės teisėtų lūkesčių, kurie buvo išreikšti nutraukiant santuoką, naudotis pirmojo aukšto patalpomis, išskyrus patalpą 1-7, kurią santuokos nutraukimo metu ji ir jos buvęs sutuoktinis susitarė panaudoti, siekiant sudaryti galimybę atskirti bendrąją nuosavybę taip, kad ja būtų galima naudotis kiekvienam iš bendraturčių atskirai patenkant per naujai įrengtą įėjimą į mansardą iš minėtos 1-7 patalpos, o taip pat iškreiptų Telšių rajono apylinkės teismo 2007 m. gruodžio 17 d. sprendimo esmę bei sutarties dėl santuokos nutraukimo pasekmių turinį ir buvusių sutuoktinių valią bei susitarimą. Kaip matyti iš Pastatų teisinio registravimo dokumentų bylos (50 b. l.), atsakovė E. G. 2008 m. sausio 23 d. pateikė prašymus dėl nuosavybės teisės įregistravimo į jai nuosavybės teise priklausančius statinius, dėl registro duomenų pakeitimo bei pastato (patalpos dalių paskaičiavimo tarp bendraturčių Telšių rajono apylinkės teismo 2007 m. gruodžio 17 d. sprendimo pagrindu (Pastatų teisinio registravimo dokumentų bylos 32 l., 33, 34), dėl ko 2008 m. vasario 4 d. VĮ „Registrų centro“ Telšių filialo pažymėjime buvo nurodyta naudojimosi buvusių sutuoktinių turtu tvarka, juridiniu pagrindu nurodant minėtą teismo sprendimą, t. y. bendraturčių susitarimas iš esmės buvo išviešintas viešajame registre ir ieškovas apie tai žinojo, ir ne ieškovės kaltė, kad specialiosiose naudojimo sąlygose nebuvo nurodyta sąlyga dėl atskiro įėjimo į mansardos patalpas įsirengimo (Pastatų teisinio registravimo dokumentų bylos 35 –36 l.)

27LR CK 4.75, 4.81 str. nurodyta bendrosios dalinės nuosavybės teise turinčių savininkų naudojimosi namu tvarka ir principai, LR CK 4.81 str. 2 d. nustatyta, kad jeigu susitarimas dėl naudojimosi tvarkos yra patvirtintas notariškai ir įregistruotas viešajame registre, tai jis yra privalomas ir tam asmeniui, kuris vėliau įgyja dalį to namo bendrosios nuosavybės teisėmis, o tai reiškia, kad, nors susitarimas ir nėra išreikštas notarine tvarka, tačiau jis yra patvirtintas teismo sprendimu, kas atitinka įstatymo nustatytas taisykles, todėl pripažintina, kad ieškovas K. K. yra saistomas minėtu 2007 m. gruodžio 17 d. teismo sprendimu patvirtinto įpareigojimo įsirengti atskirą įėjimą į jam tenkančias patalpas per pirmo aukšto patalpą 1-7 įvykdymu.

28Teismas konstatuoja, kad patenkinus ieškovo ieškinį, kaip minėta, būtų paneigta buvusių sutuoktinių valia, kurią teismas patvirtino minėtu 2007 m. gruodžio 17 d. sprendimu, ieškovei naudotis pirmojo aukšto patalpomis, išskyrus patalpą 1-7, būtų pažeista LR CK 4.81 str. 2 d. taisyklė, tai būtų pasiekta atsakovės sąskaita, pabloginant jos teises, o ieškovas išvengtų pareigos vykdyti teismo sprendimu patvirtintą įpareigojimą įsirengti atskirą įėjimą į jam tenkančias patalpas per pirmo aukšto patalpą 1-7.

29Ieškovas teigė, kad pirkdamas turtą varžytinėse, jis tikėjosi, kad į mansardos patalpas galės patekti per bendro naudojimo laiptinę, tačiau jis neneigė, jog žinojo, kad A. G. turto dalies nuosavybės teisei perėjus naujam savininkui, jis privalės vykdyti įsipareigojimą įsirengti atskirą įėjimą, nes apie naudojimosi tvarkos nustatymą perkamam turtui nurodyta ir Turto pardavimo iš varžytinių akte, o taip pat Parduoto turto perdavimo priėmimo akte, prie kurio pridėtas minėtas sprendimas. Be to, jei bendraturčiai į jiems priklausančias patalpas patektų per bendrą įėjimą a-1, tai neabejotinai iššauktų naujus ginčus, galimai ir bylinėjimąsi teismuose (tarp ieškovo ir atsakovės kaip bendraturčių jau buvo nagrinėjama byla dėl pažeistų bendraturčių teisių Nr. 2-189-671/2011, 89 b. l.), bei neatitiktų LR CK 1.5 str. įtvirtintų teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principų įgyvendinimo ir iš esmės reikštų ieškovo piktnaudžiavimą savo teise.

30Be to, bylos nagrinėjimo teisme metu nustatyta, kad nei ieškovas, nei atsakovė nėra įregistravę daiktinių teisių į ginčo patalpą a-1, VĮ „Registrų centrui“ jie nėra pateikę prašymo dėl šių teisių įregistravimo, todėl ieškovas, nebūdamas šios patalpos daiktinių teisių turėtoju, neturi teisės reikšti reikalavimo dėl naudojimosi šia patalpa tvarkos nustatymo.

31Netenkinus ieškinio, iš ieškovo priteistina 1 400 Lt antrinės teisinės pagalbos išlaidų ir 64,79 Lt išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu į valstybės biudžetą (LR CPK 88 str. 1 d. 3 p., 96 str. 2 d., 99 str.).

32Teismas, vadovaudamasis LR CPK 259 str., 260 str., 268 str., 270 str.,

Nutarė

33ieškinio netenkinti.

34Iš ieškovo K. K., a. k. ( - ) priteisti 1 400 Lt antrinės teisinės pagalbos išlaidas į valstybės biudžetą, jas sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, juridinio asmens kodas – 188659752, bankas AB „Swedbank“, įmokos kodas 5630, ir 64,79 Lt išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu į valstybės biudžetą, įmokos kodas 5660.

35Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Šiaulių apygardos teismui per Telšių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Telšių rajono apylinkės teismo teisėja Edita Gailienė,... 2. sekretoriaujant Liudmilai Baranauskienei,... 3. dalyvaujant ieškovui K. K.,... 4. jo atstovei advokato padėjėjai Saulenai Gasiūnienei,... 5. atsakovei E. G.,... 6. jos atstovui advokatui Algirdui Juškai,... 7. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo K. K.... 8. Teismas n u s t a t ė :... 9. ieškovas LR CK 4.45 str., 4.72 str., 4.75 str., 4.83 str. ir 4.98 str. prašė... 10. Ieškovas K. K. nurodė, kad 2008 m. birželio 8 d. varžytinėse nusipirko... 11. Atsakovė E. G. su ieškiniu nesutiko, ji paaiškino, kad nutraukiant santuoką... 12. 3-čiojo asmens VĮ „Registrų centro“ Telšių filialo atstovė V. Z.... 13. 3-čiojo asmens VĮ „Registrų centro“ Telšių filialo atstovė I. R.... 14. Liudytoja D. K. paaiškino, kad 2007 m. E. G. prašymu padarė namo padalijimo... 15. Liudytojas Ž. S. paaiškino, K. K. prašymu 2012 m. vasario 9 d. atliko... 16. Ieškinys netenkintinas.... 17. Iš Turto pardavimo iš varžytinių akto ir Parduoto turto perdavimo priėmimo... 18. Iš VĮ „Registrų centro“ nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų... 19. Minėtas turtas Telšių rajono apylinkės teismo 2007 m. gruodžio 17 d. buvo... 20. gyvenamojo namo unikalus Nr.7897-5002-0010, plane žymimo 1A1p, pirmo aukšto... 21. Žemės sklypo, unikalus Nr.7868-0015-0228, dalimi, padalinimo plane pažymėta... 22. Matininko Ž. S. pagal 2012 m. gruodžio 20 d. kadastrinių matavimų duomenis... 23. Kaip matyti bylos medžiagos, ieškovas K. K., pirkdamas iš varžytinių... 24. Kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę įstatymų nustatyta tvarka... 25. Naudojimosi namais, kurie yra bendroji dalinė nuosavybė, tvarką... 26. Ieškinio patenkinimas neatitiktų šiuo metu ginčo patalpą a-1 valdančios... 27. LR CK 4.75, 4.81 str. nurodyta bendrosios dalinės nuosavybės teise turinčių... 28. Teismas konstatuoja, kad patenkinus ieškovo ieškinį, kaip minėta, būtų... 29. Ieškovas teigė, kad pirkdamas turtą varžytinėse, jis tikėjosi, kad į... 30. Be to, bylos nagrinėjimo teisme metu nustatyta, kad nei ieškovas, nei... 31. Netenkinus ieškinio, iš ieškovo priteistina 1 400 Lt antrinės teisinės... 32. Teismas, vadovaudamasis LR CPK 259 str., 260 str., 268 str., 270 str.,... 33. ieškinio netenkinti.... 34. Iš ieškovo K. K., a. k. ( - ) priteisti 1 400 Lt antrinės teisinės pagalbos... 35. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Šiaulių...