Byla e2S-1219-262/2015
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Ona Gasiulytė, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi atsakovo UAB „Šebsta“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. kovo 12 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „CONMASTER“ ieškinį atsakovui UAB „Šebsta“ dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas ieškiniu (dokumentinio proceso tvarka) prašė priteisti iš atsakovo 3 174,70 Eur negrąžintą skolą, 193,34 Eur delspinigius, 8,3 proc. dydžio metines procesines palūkanas bei bylinėjimosi išlaidas.

4Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. sausio 21 d. preliminariu sprendimu ieškinys buvo patenkintas visiškai ir iš atsakovo ieškovui priteista 3 174,70 Eur negrąžintos skolos, 193,34 Eur delspinigių, 8,30 proc. dydžio metinių palūkanų už priteistą 3 368,04 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2015 m. sausio 21 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 38 Eur bylinėjimosi išlaidų; teismas įpareigojo atsakovą per 20 dienų nuo preliminaraus sprendimo įteikimo dienos įvykdyti sprendimą arba raštu pateikti sprendimą priėmusiam teismui motyvuotus prieštaravimus kartu su įrodymais.

5Atsakovas pateikė teismui prašymą atnaujinti atsakovui terminą prieštaravimams dėl 2015 m. sausio 21 d. preliminaraus sprendimo pateikti ir priimti prieštaravimus. Nurodė, kad šį terminą praleido, nes jo darbuotoja laiku neįvykdė jai pavesto vadovo įpareigojimo sukomplektuoti prieštaravimų priedus ir išsiųsti į teismą. Apie šią aplinkybę atsakovas sužinojo tik antstoliui pradėjus vykdyti priverstinę skolos išieškojimo procedūrą. Atsakovas teigia, kad sąžiningai naudojosi jam suteiktomis procesinėmis teisėmis. Jis laiku parengė prieštaravimus, bet dėl žmogiško faktoriaus (darbuotojos neatidumo grįžus į darbą po ligos), jų laiku neišsiuntė teismui.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. kovo 12 d. nutartimi netenkintas atsakovo prašymas dėl termino prieštaravimams paduoti atnaujinimo; atsakovui grąžinti jo pateikti prieštaravimai.

8Teismas nurodė, kad atsakovas preliminarų teismo sprendimą ir ieškovo ieškinį su priedais gavo 2015 m. sausio 23 d. Šios aplinkybės neneigia ir pats atsakovas. Iš Sodros duomenų matyti, kad atsakovo darbuotoja R. B., dėl kurios neva aplaidaus pareigų vykdymo atsakovas praleido procesinį terminą, tuo metu jau sirgo (nedarbingumo laikotarpis nuo 2015 m. sausio 22 d. iki 2015 m. sausio 30 d., o darbuotojos paaiškinime nurodyta, kad į darbą grįžo po ligos 2015 m. vasario 2 d.). Taigi darytina išvada, kad atsakovo vadovas įpareigojo atlikti savo pavedimą dėl ligos darbe neesančiam darbuotojui, tuo prisiimdamas šio pavedimo neatlikimo riziką. Be to, duomenų, kad vadovo nurodymas sukomplektuoti paruoštų prieštaravimų priedus ir juos išsiųsti teismui buvo pavestas būtent minėtai darbuotojai byloje nėra. Dėl nustatytos aplinkybės teismas atmetė atsakovo argumentus dėl prieštaravimų pateikimo teismui termino praleidimo priežasties. Be to, atsakovas yra juridinis asmuo, todėl jo vieno darbuotojo liga neužkerta jam kelio pavedimą duoti kitam kompetentingam darbuotojui ar atstovui, ypač tada, kai iš Teisinių paslaugų sutarties Nr. 17/212 išrašo matyti, kad ši sutartis galioja nuo 2012 metų.

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

10Atsakovas atskiruoju skundu prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. kovo 12 d. nutartį panaikinti ir priimti naują nutartį atnaujinti atsakovui terminą prieštaravimams dėl 2015 m. sausio 21 d. preliminaraus sprendimo pateikti.

11Nurodo, kad atsisakymas atnaujinti procesinį terminą prieštaravimams pateikti nesant jokių piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis požymių yra akivaizdžiai neproporcinga sankcija. Atsakovas kaip sąžiningas proceso dalyvis nusipelno būti išklausytas teisme, o šiuo atveju vienintelis būdas tai pasiekti yra termino prieštaravimams pateikti atnaujinimas. Sumarinio proceso tvarka priimtų procesinių teismo sprendimų įsigaliojimas sietinas su tam tikru atsakovo procesiniu elgesiu, tam tikrų veiksmų atlikimu ar neatlikimu. Jeigu atsakovas per įstatymo nustatytą terminą nepateikia prieštaravimų, sumarinis procesas nesitransformuoja į ginčo teiseną, o preliminarus sprendimas negali būti skundžiamas apeliacine ir/ar kasacine tvarka (CPK 428 str. 8 d.). Dėl to atsižvelgiant į CK 1.5 str. ir CPK 5 ir 17 str. reglamentavimą procesinis terminas turėjo būti atnaujintas.

12Ieškovas atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo jį atmesti, o nutartį palikti nepakeistą.

13Nurodo, kad atsakovo pasyvus elgesys nuo preliminaraus sprendimo gavimo paneigia faktą, jog atsakovas sąžiningai ir rūpestingai domėjosi bylos eiga, kadangi atsakovas, parengęs prieštaravimus, perdavė juos išsiųsti darbe nesančiai darbuotojai, o vėliau net nepasitikslino, ar prieštaravimai iš tikrųjų yra pateikti teismui. Apskritai, iš atsakovo pasyvaus elgesio matyti, jog jis visiškai nesidomėjo bylos eiga, kadangi apie preliminaraus sprendimo įsiteisėjimą sužinojo neva tik tuo metu, kai buvo pradėtas vykdyti išieškojimas.

14IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

15Atskirasis skundas atmetamas

16Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.).

17Apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas atskirąjį skundą privalo patikrinti ar pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, išsiaiškino visas aktualaus klausimo išsprendimui reikšmingas aplinkybes ir ar teisingai taikė tuo metu galiojusius teisės aktus.

18CPK 430 str. 5 d. yra nurodyta, kad jeigu atsakovas terminą pateikti prieštaravimams dėl preliminaraus sprendimo praleido dėl svarbių priežasčių teismas turi teisę terminą atnaujinti.

19Taigi, prašantis atnaujinti terminą asmuo turi įrodyti, kad jis terminą praleido dėl svarbių priežasčių, o termino atnaujinimas yra teismo teisė, o ne pareiga. Atsakovas nurodė, kad terminą prieštaravimams pateikti praleido dėl to, kad jo darbuotoja laiku neparengė ir neišsiuntė teismui procesinių dokumentų. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo nuomone, kad atsakovo nurodomos aplinkybės negali būti laikomos svarbiomis termino atnaujinimui. Sutiktina, kad ir su skundžiamos nutarties argumentais, kad atsakovui, kaip juridiniam asmeniui yra keliami didesni atidumo ir atsakingumo reikalavimai. Iš bylos medžiagos matyti, kad pas atsakovą UAB „Šebsta“ dirba daugiau negu vienas darbuotojas, be to įmonė turi sudarius ilgalaikę teisinių paslaugų teikimo sutartį su kvalifikuoti teisininku – advokatu V. D.. Atsakovo (juridinio asmens) veiklą prižiūri jo vadovas, kuris privalo kontroliuoti ir darbuotojus. Atsakovo vadovo elgesys, įgyvendinant savo procesines teises buvo nerūpestingas ir neatsakingas, kadangi atsakovo vadovas pavedė išsiųsti prieštaravimus darbe nesančiai (sergančiai) darbuotojai. Pažymėtina, kad procesiniai dokumentai atsakovui buvo įteikti 2015 m. sausio 23 d., o preliminariame sprendime nurodytas labai aiškus terminas prieštaravimams pateikti – 20 dienų nuo preliminaraus sprendimo įteikimo dienos. Atsakovo vadovas, elgdamasis protingai ir atsakingai, turėjo suprasti, kad terminas prieštaravimams pateikti yra labai trumpas ir turėjo nedelsdamas kreiptis į įmonę atstovaujantį advokatą V. D. teisinės pagalbos arba iš karto kitam kvalifikuotam savo darbuotojui pavesti parengti prieštaravimus ir jų priedus. Tačiau atsakovo vadovas to nepadarė, o, kaip nurodo pats atsakovas, dar ilgiau nei savaitę laukė, kol po ligos į darbą grįš jo darbuotoja R. B. (iš bylos duomenų matyti, kad ji į darbą grįžo tik 2015 m. vasario 2 d., kai jau buvo praėjusi pusė termino prieštaravimams pateikti). Be to, net jeigu būtų laikoma, kad likęs laiko tarpas yra pakankamas prieštaravimas ir jų priedams parengti, atsakovo vadovas turėjo prižiūrėti, kad R. B. šį darbą atliktų laiku, tačiau tai irgi nebuvo padaryta. Be to, tiek atsakovo vadovas, tiek įmonę atstovaujantis advokatas visiškai nesidomėjo bylos eiga, nes nuo preliminaraus teismo sprendimo įteikimo atsakovui iki vykdomojo rašto išdavimo (2015 m. vasario 26 d.) praėjo gan didelis laiko tarpas. Visos šios aplinkybės rodo, kad atsakovo vadovas elgėsi neapdairiai ir neatsakingai, visiškai nesirūpino savo teisių gynimu, nors tam ir turėjo visas galimybes. Dėl šios priežasties atsakovas ir turi prisiimti visas dėl savo neveikimo kylančias neigiamas pasekmes, šiuo atveju – praleistų procesinių terminų neatnaujinimą.

20Kadangi atsakovo nurodytos aplinkybės dėl procesinio termino praleidimo negali būti laikomos svarbiomis, o jokių kitų svarbių priežasčių atsakovas nenurodė, pirmosios instancijos teismas pagrįstai atmetė atsakovo prašymą atnaujinti terminą prieštaravimams dėl preliminaraus teismo sprendimo paduoti. Kiti atsakovo nurodomi motyvai taip pat nesudaro pagrindo praleisto termino atnaujinimui.

21Dėl išvardintų priežasčių atskirasis skundas atmetamas, o skundžiama nutartis paliekama nepakeista.

22Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 str. 1 d. 1 p., teismas

Nutarė

23Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. kovo 12 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Ona Gasiulytė,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas ieškiniu (dokumentinio proceso tvarka) prašė priteisti iš... 4. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. sausio 21 d. preliminariu sprendimu... 5. Atsakovas pateikė teismui prašymą atnaujinti atsakovui terminą... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. kovo 12 d. nutartimi netenkintas... 8. Teismas nurodė, kad atsakovas preliminarų teismo sprendimą ir ieškovo... 9. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 10. Atsakovas atskiruoju skundu prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m.... 11. Nurodo, kad atsisakymas atnaujinti procesinį terminą prieštaravimams... 12. Ieškovas atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo jį atmesti, o nutartį... 13. Nurodo, kad atsakovo pasyvus elgesys nuo preliminaraus sprendimo gavimo... 14. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 15. Atskirasis skundas atmetamas... 16. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios... 17. Apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas atskirąjį skundą privalo... 18. CPK 430 str. 5 d. yra nurodyta, kad jeigu atsakovas terminą pateikti... 19. Taigi, prašantis atnaujinti terminą asmuo turi įrodyti, kad jis terminą... 20. Kadangi atsakovo nurodytos aplinkybės dėl procesinio termino praleidimo... 21. Dėl išvardintų priežasčių atskirasis skundas atmetamas, o skundžiama... 22. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 str. 1 d. 1 p., teismas... 23. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. kovo 12 d. nutartį palikti...