Byla 1-4-369/2019
Dėl amnestijos“ 1 straipsnio 1 dalies 3 punktu, atleistas nuo neatliktos laisvės atėmimo bausmės dalies;

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Ovidijus Ramanauskas, sekretoriaujant Živilei Kalasauskaitei, Ritai Dainelienei, Aušrai Razutienei, vertėjaujant Helenai Žemaitel, Audronei Adomavičienei, Svetlanai Minakovai, Natalijai Reut, Olgai Macijauskienei, Giedriui Račkauskui, dalyvaujant prokurorams Linui Gružui, Romualdui Blaževičiui, kaltinamajam V. Z., jo gynėjai advokatei Vaidotei Radvilavičienei, kaltinamajam K. N., jo gynėjams advokatams Daliai Bukelienei, Auksanui Čiupailai, kaltinamajam J. M., jo gynėjui advokatui Anatolijui Svilai, kaltinamajam E. A., jo gynėjui advokatui Stanislovui Nalivaikai, nukentėjusiajai A. Z., civilinės ieškovės UAB „M.“ atstovei A. G., civilinės ieškovės UAB „K.“ atstovui E. S.,

2viešame teisiamajame posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje:

3V. Z., gimęs ( - ) ( - ), asmens kodas ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, lietuvis, gyvenamąją vietą deklaravęs ( - ), vedęs, aukštojo išsilavinimo, teistas:

41. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 1999-06-17 nuosprendžiu pagal 1961 m. Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – ir 1961 m. BK) 271 straipsnio 4 dalį, 278 straipsnio 1 dalį – trejų metų laisvės atėmimo bausme su pusės turto konfiskavimu. Paskirtos bausmės vykdymas atidėtas trejiems metams.

5Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2000-04-07 nutartimi, vadovaujantis Lietuvos Respublikos 1999-11-25 įstatymais Nr. VIII-1439, Nr. VIII-1440, paskirta bausmė sumažinta iki dvejų metų laisvės atėmimo;

62. Vilniaus m. 1 apylinkės teismo 2000-10-02 nuosprendžiu pagal 1961 m. BK 225 straipsnio 2 dalį – trejų metų laisvės atėmimo bausme. Vadovaujantis 1961 m. BK 43 straipsniu, paskirta bausmė subendrinta su Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 1999-06-17 nuosprendžiu paskirta bausme ir skirta galutinė ketverių metų laisvės atėmimo bausmė. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos 2000-04-11 įstatymo „Dėl amnestijos“ 1 straipsnio 1 dalies 3 punktu, atleistas nuo neatliktos laisvės atėmimo bausmės dalies;

73. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2001-12-06 nuosprendžiu pagal 1961 m. BK 271 straipsnio 3 dalį – trejų metų laisvės atėmimo bausme su penktadalio turto konfiskavimu;

84. Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2002-03-18 nuosprendžiu pagal 1961 m. BK 273 straipsnio 2 dalį – trejų metų laisvės atėmimo bausme ir 1 250 Lt dydžio bauda;

95. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2003-02-17 nuosprendžiu pagal 1961 m. BK 271 straipsnio 2 dalį, 16 straipsnio 2 dalį ir 271 straipsnio 2 dalį, 278 straipsnio 1 dalį – trejų metų laisvės atėmimo bausme ir 1 250 Lt dydžio bauda;

106. Vilniaus apygardos teismo 2004-06-01 nuosprendžiu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – ir BK) 180 straipsnio 2 dalį, 258 straipsnio 2 dalį – ketverių metų laisvės atėmimo bausme;

117. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2008-03-07 nuosprendžiu pagal BK 178 straipsnio 4 dalį – 25 parų arešto bausme;

128. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-09-19 nuosprendžiu pagal BK 178 straipsnio 1 dalį – vienerių metų ir dviejų mėnesių laisvės atėmimo bausme. Vadovaujantis BK 75 straipsniu, paskirtos bausmės vykdymas atidėtas vieneriems metams ir dvejiems mėnesiams;

139. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015-07-02 baudžiamuoju įsakymu pagal BK 178 straipsnio 1 dalį – vadovaujantis BK 641 straipsnius, šešių mėnesių viešųjų darbų bausme;

1410. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015-09-09 baudžiamuoju įsakymu pagal BK 259 straipsnio 1 dalį, 227 straipsnio 2 dalį – vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 2 dalimis, 5 dalies 2 punktu, 641 straipsniu – keturiasdešimties parų arešto bausme;

1511. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015-10-22 nuosprendžiu pagal 178 straipsnio 1 dalimi (dvi veikos) – vadovaujantis BK 641 straipsniu, šešių mėnesių laisvės atėmimo bausme. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 4 ir 9 dalimis, 65 straipsnio 1 dalies 1 punkto a papunkčiu ir 2 punkto b) papunkčiu, paskirta bausmė subendrinta su Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015-07-02 baudžiamuoju įsakymu ir Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015-09-09 baudžiamuoju įsakymu paskirtomis bausmėmis ir skirta galutinė septynių mėnesių laisvės atėmimo bausmė;

1612. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016-02-15 nuosprendžiu pagal 178 straipsnio 1 dalį – vadovaujantis BK 641 straipsniu, keturių mėnesių laisvės atėmimo bausme;

1713. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016-02-22 nuosprendžiu pagal 178 straipsnio 1 dalį (dvi veikos) – vadovaujantis BK 641 straipsniu, vienerių metų ir dviejų mėnesių laisvės atėmimo bausme;

1814. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017-02-28 nuosprendžiu pagal BK 22 straipsnio 1 dalį ir 178 straipsnio 1 dalį – vienerių metų ir šešių mėnesių laisvės atėmimo bausmė. Paskirta bausmė subendrinta su Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016-02-22 nuosprendžiu ir Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016-07-22 nutartimi paskirtomis bausmėmis ir skirta galutinė dvejų metų ir septynių mėnesių laisvės atėmimo bausmė.

1915. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017-03-07 nuosprendžiu pagal BK 178 straipsnio 2 dalį, 187 straipsnio 3 dalį – vienerių metų ir keturių mėnesių laisvės atėmimo bausme. Paskirta bausmė subendrinta su Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016-07-22 nutartimi paskirta bausme ir skirta galutinė dvejų metų laisvės atėmimo bausmė;

2016. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017-04-26 nuosprendžiu pagal BK 178 straipsnio 2 dalį – vienerių metų ir aštuonių mėnesių laisvės atėmimo bausme. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 4 ir 9 dalimis, paskirta bausmė subendrinta su Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017-03-07 nuosprendžiu paskirta bausme ir skirta dvejų metų ir keturių mėnesių laisvės atėmimo bausmė.

21Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017-07-20 nutartimi Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017-04-26 ir 2017-02-28 nuosprendžiais paskirtos bausmės subendrintos ir skirta galutinė trejų metų ir keturių mėnesių laisvės atėmimo bausmė;

2217. Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmų 2019-02-15 nuosprendžiu pagal BK 260 straipsnio 2 dalį – aštuonių metų ir šešių mėnesių laisvės atėmimo bausme (nuosprendis neįsiteisėjęs);

23kaltinamas nusikalstamų veikų, numatytų BK 140 straipsnio 2 dalyje, 159 straipsnyje (septynios veikos), 178 straipsnio 1 dalyje (trys veikos), 22 straipsnio 1 dalyje ir 178 straipsnio 2 dalyje, 178 straipsnio 2 dalyje (penkios veikos), 187 straipsnio 1 dalyje, padarymu.

24K. N. (K. N.), gimęs ( - ) ( - ), asmens kodas ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, rusas, gyvenantis ( - ), išsiskyręs, vidurinio išsilavinimo, nedirbantis, teistas:

251. Danijos Karalystės Korsos teismo 2005-08-17 sprendimu – keturiolikos dienų laisvės atėmimo bausme ir draudimu įvažiuoti į šalį trejus metus;

262. Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2006-05-18 nuosprendžiu pagal BK 227 straipsnio 3 dalį – 6 MGL (750 Lt / 217,21 Eur) dydžio bauda;

273. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2006-09-04 nuosprendžiu pagal BK 22 straipsnio 1 dalį ir 178 straipsnio 2 dalį – vienerių metų laisvės apribojimo bausme;

284. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2007-03-21 nuosprendžiu pagal BK 227 straipsnio 3 dalį – trisdešimties parų arešto bausme;

295. Danijos Karalystės Odense teismo 2007-07-06 sprendimu pagal Danijos Karalystės baudžiamojo kodekso 285 straipsnio 1 skirsnį (bandymas pavogti lengvąjį automobilį) – keturiasdešimties dienų laisvės atėmimo bausme ir draudimu įvažiuoti į šalį penkerius metus bei deportacija;

306. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-05-21 nuosprendžiu pagal BK 22 straipsnio 1 dalį ir 178 straipsnio 1 dalį – šešių mėnesių laisvės apribojimo bausme;

317. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017-02-23 nuosprendžiu pagal BK 138 straipsnio 2 dalies 10 punktą – vadovaujantis BK 641 straipsniu, vienerių metų ir keturių mėnesių laisvės atėmimo bausme. Vadovaujantis BK 75 straipsniu, paskirtos bausmės vykdymas atidėtas trejiems metams;

32kaltinamas nusikalstamų veikų, numatytų BK 178 straipsnio 1 dalyje (dvi veikos), 178 straipsnio 2 dalyje (dvi veikos) ir 187 straipsnio 1 dalyje, padarymu.

33J. M. (J. M.), gimęs ( - ) ( - ), asmens kodas ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, lenkas, gyvenantis ( - ), nevedęs, pagrindinio išsilavinimo, dirbantis, neteistas, kaltinamas nusikalstamų veikų, numatytų BK 178 straipsnio 2 dalyje (trys veikos), padarymu.

34E. A. (E. A.), gimęs ( - ) ( - ), asmens kodas ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, rusas, gyvenantis ( - ), nevedęs, vidurinio išsilavinimo, nedirbantis, neteistas, kaltinamas nusikalstamų veikų, numatytų BK 178 straipsnio 2 dalyje (trys veikos), padarymu.

35Teismas

Nustatė

36V. Z. 2015-09-22, apie 20.10 val., UAB „Ma.“ parduotuvėje „Max.“, esančioje ( - ), prekybos salėje į parduotuvės vežimėlį susidėjo 14 butelių 1 l talpos viskio „Grants“, kurio vieno butelio vertė 21,49 Eur, bendros 300,86 Eur vertės, 3 butelius 0,7 l talpos viskio „Grants“, kurio vieno butelio vertė 16,99 Eur, bendros 50,97 Eur vertės, 4 butelius 0,7 l talpos viskio „Grants“, kurio vieno butelio vertė 16,99 Eur, bendros 67,96 Eur vertės, ir praėjęs pro kasas nesumokėjęs minėtas prekes išsivežė iš parduotuvės, taip pagrobė svetimą, UAB „Ma.“ priklausantį 419,79 Eur vertės turtą ir padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 178 straipsnio 1 dalyje.

37V. Z., J. M., E. A. ir R. D., kurio atžvilgiu baudžiamoji byla išskirta į atskirą ir kuris pripažintas kaltu bei nuteistas Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018-12-21 nuosprendžiu, laikotarpiu nuo 2015-10-07 18.00 val. iki 2015-10-08 8.00 val., veikdami kartu ir turėdami tikslą pagrobti svetimą turtą, atitraukus metalinės tvoros dalį įsibrovė į saugomą ir aptvertą statybos objekto teritoriją, esančią ( - ), bei pagrobė 360 m2 UAB „K.“ priklausančio ekstrudinio polistirolo „Finnfoam XPS 30x600x2500 mm“, taip UAB „K.“ sukėlė 1 306,80 Eur turtinę žalą ir padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 178 straipsnio 2 dalyje.

38V. Z., K. N. ir R. D., kurio atžvilgiu baudžiamoji byla išskirta į atskirą ir kuris pripažintas kaltu bei nuteistas Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018-12-21 nuosprendžiu, 2015-10-12, apie 19.15 val., veikdami bendrininkų grupe ir turėdami tikslą pagrobti svetimą turtą, V. Z. su R. D. per prekybos salę užėjo į UAB „P.“ parduotuvės „I.“, esančios ( - ), sandėlį. Bendrais veiksmais sulaužius sandėlio segmentinius vartus ir juos atidarius, į sandėlio patalpą pateko K. N.. Po to, bendrais veiksmais iš sandėlio pagrobė UAB „P.“ priklausančias prekes: 72 dėžutes kavos „Lavazza Club“, kurių vienos dėžutės vertė 5,21 Eur, bendros 375,12 Eur vertės, 8 pakelius kavos „Dallmayr Prodomo“, kurių vieno pakelio vertė 5,99 Eur, bendros 47,92 Eur vertės, 6 pakelius kavos „Dallmayr Ethiopia Grounded“, kurių vieno pakelio vertė 7,82 Eur, bendros 46,92 Eur vertės, 1 pakelį kavos „Gimoka Gran Bar“ 5,79 Eur vertės, 8 pakelius kavos „Lofbergs Lila Jubilee Nat“, kurių vieno pakelio vertė 6,66 Eur, bendros 53,28 Eur vertės, 5 pakelius kavos „Lofbergs Lila Magnifika“, kurių vieno pakelio vertė 6,08 Eur, bendros 30,40 Eur vertės, taip įsibrovę į patalpą pagrobė svetimą, UAB „P.“ priklausantį 559,43 Eur vertės turtą ir padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 178 straipsnio 2 dalyje.

39V. Z., J. M., E. A. ir R. D., kurio atžvilgiu baudžiamoji byla išskirta į atskirą ir kuris pripažintas kaltu bei nuteistas Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018-12-21 nuosprendžiu, laikotarpiu nuo 2015-09-30 iki 2015-10-29, tiksliai ikiteisminio tyrimo ir bylos nagrinėjimo metu nenustatytu laiku, veikdami bendrai ir turėdami tikslą pagrobti svetimą turtą, krovininiu mikroautobusu „Peugeot Boxer“ (Valst. Nr. ( - )) atvyko prie UAB „M.“ parduotuvės „Mo.“, esančios ( - ). R. D. su J. M. perlipus tvorą ir įsibrovus į parduotuvės saugomą teritoriją bei paėmus ir per tvorą perkėlus 132 vienetus akyto betono blokelių „Texoblock Screen“ 600x250x120, kurių vieno blokelio vertė 1,15 Eur, bendros 151,80 Eur vertės, V. Z. su E. A. pakrovė juos į krovininį mikroautobusą „Peugeot Boxer“ (Valst. Nr. ( - )) ir išvažiavo, taip bendrais veiksmais pagrobė svetimą, UAB „M.“ priklausantį 151,80 Eur vertės turtą ir padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 178 straipsnio 2 dalyje.

40V. Z., J. M., E. A. ir R. D., kurio atžvilgiu baudžiamoji byla išskirta į atskirą ir kuris pripažintas kaltu bei nuteistas Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018-12-21 nuosprendžiu, 2015-11-02, apie 22.43 val., veikdami bendrai ir turėdami tikslą pagrobti svetimą turtą, perlipę tvorą įsibrovė į saugomą UAB „M.“ parduotuvės „Mo.“ teritoriją, esančią ( - ), kur pakrovė į iš anksto teritorijoje paliktą krovininį mikroautobusą „Peugeot Boxer“ (Valst. Nr. ( - )) 318 vienetų akyto betono blokelių „Texoblock Screen“ 600x250x120, kurio vieno blokelio vertė 1,15 Eur, bendros 365,70 Eur vertės, ir, V. Z. akumuliatoriniu pjūkleliu nupjovus kiemo vartus rakinančią grandinę, mikroautobusu išvažiavo. Taip bendrais veiksmais pagrobė svetimą, UAB „M.“ priklausantį 365,70 Eur vertės turtą ir padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 178 straipsnio 2 dalyje.

41V. Z. ir K. N., 2015-11-17, apie 17.35 val., veikdami bendrininkų grupe ir turėdami tikslą pagrobti svetimą turtą, UAB „P.“ parduotuvėje „I.“ Nr. ( - ), esančioje ( - ), V. Z. prekybos salėje į prekių vežimėlį susidėjo UAB „P.“ priklausančias prekes: 2 vienetus butelių su plaukų balzamu „Syoss Color Protect“, kurių vieno butelio vertė 5,21 Eur, bendros 10,42 Eur vertės, vieną 1 l talpos butelį viskio „Jack Daniels“ 25,99 Eur vertės, 2 vienetus butelių su plaukų šampūnu „Syoss Color Protect“, kurių vieno butelio vertė 5,21 Eur, bendros 10,42 Eur vertės, 2 vienetus pakelių su skustuvo galvutėmis „Gillette Venus Breeze“, kurių vieno pakelio vertė 7,67 Eur, bendros 15,34 Eur vertės, 2 vienetus pakelių su skustuvo galvutėmis „Gillette Fusion Proglide“, kurio vieno pakelio vertė 10,71 Eur, bendros 21,42 Eur vertės, 4 vienetus pakelių su riešutais „Arimex“, kurių vieno pakelio vertė 4,69 Eur, bendros 18,76 Eur vertės, vieną stiklainį su paprikomis „Jalapeno“ 1,45 Eur vertės, 4 vienetus 0,7 l talpos butelių viskio „Jack Daniels“, kurių vieno butelio vertė 23,99 Eur, bendros 95,96 Eur vertės, 2 vienetus įpakavimų su servetėlėmis „Pampers Baby Fresh“, kurių vieno įpakavimo vertė 3,76 Eur, bendros 7,52 Eur vertės, 2 vienetus įpakavimų su sauskelnėmis „Libero Jumbo Comfort“, kurių vieno įpakavimo vertė 17,37 Eur, bendros 34,74 Eur vertės, vieną butelį su plaukų šampūnu „Syoss Keratin“ 5,21 Eur vertės, 7 vienetus 0,7 l talpos butelių viskio „Jack Daniels Tennessee Honey“, kurių vieno butelio vertė 23,99 Eur, bendros 167,93 Eur vertės, 2 vienetus stiklainių su marinuotais agurkais „Spilva“, kurių vieno stiklainio vertė 1,25 Eur, bendros 2,50 Eur vertės. Po to, K. N. kasoje bendraujant su kasininku-pardavėju A. C. ir taip nukreipiant jo dėmesį nuo daromos nusikalstamos veikos, V. Z. tuo metu nesumokėjęs už prekes vežimėliu jas išvežė iš parduotuvės ir sudėjęs į automobilį „BMW M3“, (Valst. Nr. ( - )) kartu su K. N. išvažiavo. Taip bendrais veiksmais V. Z. ir K. N. pagrobė svetimą, UAB „P.“ priklausantį 417,66 Eur vertės turtą ir padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 178 straipsnio 1 dalyje.

42V. Z., K. N. ir R. D., kurio atžvilgiu baudžiamoji byla išskirta į atskirą ir kuris pripažintas kaltu bei nuteistas Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018-12-21 nuosprendžiu, 2015-11-18, apie 20.40 val., veikdami bendrininkų grupe ir turėdami tikslą pagrobti svetimą turtą, atvyko į UAB „P.“ parduotuvę „I.“ Nr. ( - ), esančią ( - ). Vykdant nusikalstamą sumanymą, V. Z. prekybos salėje į prekių vežimėlį susidėjo 7 butelius 0,7 l talpos brendžio „Torres 5“, kurių vieno butelio vertė 12,49 Eur, bendros 87,43 Eur vertės, 4 butelius 0,71 l talpos brendžio „Torres10“, kurių vieno butelio vertė 14,49 Eur, bendros 57,96 Eur vertės, 3 vienetus fermentinio sūrio „Naminis“, kurio vieno vieneto vertė 1,73 Eur, bendros 5,19 Eur vertės, 4 vienetus kefyro „Visiems 2,5%“, kurio vieno vieneto vertė 0,69 Eur, bendros 2,76 Eur vertės, 3 vienetus šalto rūkymo dešros „Krekenavos skilandinė“, kurios vieno vieneto vertė 3,76 Eur, bendros 11,28 Eur vertės, 2 vienetus šalto rūkymo „Jubiliejaus“ dešros, kurios vieno vieneto vertė 8,69 Eur, bendros 17,38 Eur vertės, šalto rūkymo „Uošvės“ dešrą 8,69 Eur vertės, 3 vienetus „Ąžuolo vytinta“ dešros, kurios vieno vieneto vertė 3,76 Eur, bendros 11,28 Eur vertės, 3 vienetus sviesto „Dvaro“, kurio vieno vieneto vertė 1,33 Eur, bendros 3,99 Eur vertės, 3 kg kiaulienos mentės be kaulo, kurios vieno kilogramo vertė 3,62 Eur, bendros 10,86 Eur vertės, 3 kg kiaulienos kumpio be kaulo, kurio vieno kilogramo vertė 3,62 Eur, bendros 10,86 Eur vertės, 2 kg kiaulienos šonkaulių su mėsa, kurių vieno kilogramo vertė 4,34 Eur, bendros 8,68 Eur vertės, 2,8 kg kiaulienos šoninės, kurios vieno kilogramo vertė 3,76 Eur, bendros 10,53 Eur vertės, 5,2 kg greipfrutų „Pomelo“, kurių vieno kilogramo vertė 0,84 Eur, bendros 5,37 Eur vertės, 2 kg mandarinų, kurių vieno kilogramo vertė 0,99 Eur, bendros 1,98 Eur vertės, ir nesumokėjęs už prekes priėjo prie įėjimo į prekybos salę durų. Tuomet K. N., nuėjęs prie apsaugos darbuotojos G. S. ir siekdamas nukreipti jos dėmesį nuo V. Z. vykdomos nusikalstamos veikos, pradėjo su ja bendrauti, o R. D. užėjus per automatiškai atsidarančias įėjimo į prekybos salę duris ir jas atidarius, V. Z. per šias duris išsivežė iš parduotuvės vežimėlį su pagrobtomis prekėmis. Taip bendrais veiksmais pagrobė svetimą, UAB „P.“ priklausantį 253,69 Eur vertės turtą ir padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 178 straipsnio 1 dalyje.

43V. Z. 2015-11-22, apie 3.00 val., namuose, esančiuose ( - ), konflikto su sutuoktine A. Z. metu pargriovė ją ant grindų ir vieną kartą spyrė jai į veido kairės pusės sritį, taip šeimos nariui – sutuoktinei A. Z. sukėlė fizinį skausmą ir padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 140 straipsnio 2 dalyje.

44V. Z. ir R. D., kurio atžvilgiu baudžiamoji byla išskirta į atskirą ir kuris pripažintas kaltu bei nuteistas Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018-12-21 nuosprendžiu, 2016-01-10, apie 19.30 val., veikdami bendrai ir turėdami tikslą pagrobti svetimą turtą, užėjo į UAB „P.“ parduotuvės „I.“, esančios ( - ), sandėlį-patalpą, kur bendrais veiksmais rankomis patraukus į viršų iš vidaus sulaužė sandėlio segmentinius vartus, per kuriuos pateko į sandėlio patalpą ir pasikėsino pagrobti svetimą, UAB „P.“ priklausantį turtą: „Tefal Blenderforce“ kokteilių smulkintuvą/plaktuvą 44,99 Eur vertės, 10 vienetų trintuvių „Tefal Ultra Compakt ACT“, kurių vienos vertė 57,99 Eur, bendros 579,90 Eur vertės, 5 vienetus plakiklių „Tefal Easy Max“, kurių vieno vertė 22,99 Eur, bendros 114,95 Eur vertės, 4 vienetus virdulių „Tefal Th.Vision“, kurių vieno vertė 89,99 Eur, bendros 359,96 Eur vertės, 6 vienetus virdulių „Tefal Delfini Plus“, kurių vieno vertė 36,99 Eur, bendros 221,94 Eur vertės, 5 vienetus skrudintuvų „Tefal New Express“, kurių vieno vertė 39,99 Eur, bendros 199,95 Eur vertės, 6 vienetus sumuštinių ir vaflių keptuvių „Tefal Avante“, kurių vienos vertė 59,99 Eur, bendros 359,94 Eur vertės, 5 vienetus garų puodų „Tefal Mini Comp“, kurių vieno vertė 44,99 Eur, bendros 224,95 Eur vertės, viso prekių už 2 106,58 Eur, tačiau nusikalstamos veikos nebaigė dėl nuo jų valios nepriklausančių aplinkybių, nes buvo pastebėti. Taip padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 22 straipsnio 1 dalyje ir 178 straipsnio 2 dalyje.

45V. Z., K. N. ir R. D., kurio atžvilgiu baudžiamoji byla išskirta į atskirą ir kuris pripažintas kaltu bei nuteistas Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018-12-21 nuosprendžiu, 2016-01-10, apie 20.00 val., veikdami bendrai ir turėdami tikslą pagrobti svetimą turtą, atvyko prie UAB „P.“ parduotuvės „I.“ Nr. ( - ), esančios ( - ), sandėlio patalpos, kur bendrais veiksmais rankomis patraukus į viršų iš vidaus sulaužė sandėlio segmentinius vartus, tyčia sugadindami svetimą, UAB „P.“ priklausantį 584,50 Eur vertės turtą, per kuriuos pateko į sandėlio-patalpos vidų, kur iš prekių priėmimo kabineto V. Z. pagrobė A. J. priklausančią rankinę 20 Eur vertės, kurioje buvo piniginė 10 Eur vertės su 10 Eur. Tęsiant nusikalstamus veiksmus V. Z. su R. D. iš sandėlio pagrobė 10 butelių 0,7 l talpos degtinės „Finlandia“, kurių vieno butelio vertė 14,99 Eur, bendros 149,90 Eur vertės, 12 butelių 0,5 l talpos degtinės „Šimtmečio stumbras“, kurio vieno butelio vertė 6,49 Eur, bendros 77,88 Eur vertės, 12 butelių 0,7 l talpos degtinės „Absolut“, kurių vieno butelio vertė 14,99 Eur, bendros 179,88 Eur vertės, 12 butelių 0,5 l talpos degtinės „Absolut“, kurių vieno butelio vertė 11,65 Eur, bendros 139,80 Eur vertės, 10 butelių 0,7 l talpos degtinės „Absolut pears“, kurių vieno butelio vertė 15,99 Eur, bendros 159,90 Eur vertės, 10 butelių 0,7 l talpos degtinės „Russky standart“, kurio vieno butelio vertė 14,79 Eur, bendros 147,90 Eur vertės, 2 pakuotes tualetinio popieriaus „Zewa“, kurio vienos pakuotės vertė 5,39 Eur, bendros 10,78 Eur vertės, viso prekių už 866,04 Eur, ir šias prekes atnešę prie atidarytų sandėlio segmentinių vartų, kur jų laukė K. N., visi bendrai jas pakrovė į nenustatytos markės automobilį ir išvažiavo. Taip padarė nusikalstamas veikas, numatytas BK 178 straipsnio 2 dalyje ir 187 straipsnio 1 dalyje.

46Dėl 2015-09-22 vagystės iš parduotuvės „Max.“, esančios ( - ).

47Apklaustas teisme kaltinamasis V. Z. savo kaltę pripažino visiškai ir prašė pagarsinti bei vadovautis jo ikiteisminio tyrimo metu duotais parodymais, UAB „Ma.“ pareikštą civilinį ieškinį pripažino.

48Apklaustas ikiteisminio tyrimo metu V. Z. savo kaltę pripažino visiškai ir parodė, kad 2015-09-22, apie 20.10 val., jis buvo parduotuvėje „Max.“, esančioje ( - ). Nuėjo į alkoholio skyrių, paėmė 14 vienetų butelių viskio „Grants“ 1 litro talpos, 3 vienetus butelių „Grants“ 0,7 litro talpos dėžutėse, 4 vienetus viskio „Grants“ 0,7 l talpos. Už paimtą alkoholį nesumokėjo ir išėjo iš parduotuvės. Pagrobtą alkoholį pardavė (6 t., b. l. 166).

49UAB „Ma.“ pareiškime nurodyta, kad 2015-09-22, apie 20.10 val., iš bendrovei priklausančios parduotuvės „Max.“, esančios ( - ), asmuo, žinomas kaip V. Z., pagrobė šias prekes: 14 butelių 1 l talpos viskio „Grants“, kurio vieno butelio vertė 21,49 Eur, bendros 300,86 Eur vertės, 3 butelius 0,7 l talpos viskio „Grants“, kurio vieno butelio vertė 16,99 Eur, bendros 50,97 Eur vertės, 4 butelius 0,7 l talpos viskio „Grants“, kurio vieno butelio vertė 16,99 Eur, bendros 67,96 Eur vertės. Dėl minėtų prekių vagystės bendrovei padaryta 419,79 Eur dydžio turtinė žala. Ikiteisminio tyrimo metu UAB „Ma.“ pareiškė civilinį ieškinį ir buvo pripažinta civiline ieškove (1 t., b. l. 121, 122).

50Apklaustas teisme liudytojas S. S. K. parodė, kad jam, kaip apsaugos darbuotojui, yra žinoma apie alkoholio vagystes iš parduotuvės „Max.“. Teismui pagarsinus ikiteisminio tyrimo metu jo duotus parodymus, liudytojas S. S. K. pareiškė, kad jie yra teisingi, nes duoti netrukus po įvykio, teismas gali jais vadovautis.

51Ikiteisminio tyrimo metu apklaustas liudytojas S. S. K. parodė, kad dirba apsaugoje. 2015-09-25 parduotuvės, esančios ( - ), direktorius paprašė peržiūrėti vaizdo kamerų įrašus, nes pastebėjo alkoholinių gėrimų trūkumą. Peržiūrėjęs vaizdo įrašus paaiškėjo, kad 2015-09-22, apie 20.10 val., nenustatytas vyras pavogė 14 vienetų butelių viskio „Grants“ 1 litro talpos, 4 vienetus viskio „Grants“ 0,7 l talpos ir 3 vienetus viskio „Grants“ dėžutėje po 0,7 l talpos. Tyrimo eigoje buvo nustatyta, kad alkoholį galėjo pagrobti V. Z., nes šis asmuo buvo įvykdęs vagystes ir kitose parduotuvėse (1 t., b. l. 129). Ikiteisminio tyrimo metu parduotuvės pateiktas apsaugos kamerų vaizdo įrašas buvo apžiūrėtas ir prijungtas prie ikiteisminio tyrimo medžiagos (1 t., b. l. 130-133).

52Ikiteisminio tyrimo metu surinkti ir nagrinėjant bylą teisme ištirti įrodymai – kaltinamojo V. Z. prisipažinimas ir jo parodymai, apsaugos kamerų vaizdo įrašų duomenys patvirtina, kad V. Z. pagrobė svetimą turtą, taip padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 178 straipsnio 1 dalyje. Teismas nenustatė V. Z. atsakomybę sunkinančių aplinkybių, tuo tarpu tai, kad jis pripažino savo kaltę, teismas pripažįsta jo atsakomybe lengvinančia aplinkybe. UAB „Ma.“ pareikštas civilinis ieškinys dėl 419,79 Eur turtinės žalos atlyginimo tenkinamas visiškai. V. Z. sutiko su jam pareikštu civiliniu ieškiniu ir jo neginčijo.

53Dėl laikotarpiu nuo 2015-10-07 iki 2015-08-08 padarytos vagystė iš UAB „K.“ saugomos teritorijos, esančios ( - ).

54Apklaustas teisme kaltinamasis V. Z. kaltę pripažino ir neneigė, kad kaltinime nurodytu laiku su kaltinime įvardintais asmenimis įsibrovė į UAB „K.“ teritoriją bei pagrobė ekstrudinį polistirolą, kurį vėliau už piniginį atlygį pardavė K. N.. Vogti polistirolo važiavo dviem krovininiais mikroautobusais. Nurodė, kad, jiems privažiavus prie vykdomų statybų, sutiko ir prasilenkė su iš teritorijos išvažiuojančiu apsaugos tarnybos automobiliu. Teigė, kad vykdomų statybų teritorija nebuvo visiškai aptverta, todėl jie lengvai pateko į vidų. Kaltinamasis nesutiko, kad padarė vagystę įsibrovęs į saugomą teritoriją. Jis nepripažino, kad žinodamas, jog R. D. yra nepilnametis, jį įtraukė į nusikalstamą veiką. UAB „K.“ pareikštą civilinį ieškinį pripažino ir jo neginčijo.

552016-01-14 apklaustas ikiteisminio tyrimo metu įtariamasis V. Z. kaltę pripažino visiškai ir parodė, kad jo pažįstamas K. N. remontavo butą. Jis žinojo, jog K. N. reikia statybinių medžiagų. Atvažiavęs pas K. N. pasakė, kad žino, iš kur galima gauti jam reikalingų polistirolo plokščių. Paėmęs K. N. mikroautobusą, kartu su dviem K. N. butą remontavusiais darbininkais nuvažiavo į ( - ) buvusią statybvietę. Krūmuose palikę mikroautobusą kartu su juo atvykusiais asmenims priėjo prie aptvertos teritorijos. Pakėlę dalį tvoros ir ją atitraukę pateko į teritorijos vidų, iš kur pagrobė 6-8 plokščių pakuotes. Pagrobtas plokštes pakrovė į mikroautobusą ir nuvežė į K. N. remontuojamą butą. Kad plokštės vogtos, K. N. nesakė. K. N. už plokštes su juo atsiskaitė. Gautus pinigus išleido savo reikmėms ir atsilygino su juo buvusiems asmenims (6 t., b. l. 155).

562016-01-27 apklaustas ikiteisminio tyrimo metu įtariamasis V. Z. patikslino savo ankstesnius parodymus ir nurodė, kad jiems privažiavus statybvietę matė, kaip iš jos išvažiavo apsaugos tarnybos „G.“ automobilis, su kuriuo jie prasilenkė. Teigė, kad statybvietė, į kurią jie įsibrovė, buvo aptverta tik iš vienos pusės. Iš kitos pusės buvo laisvas privažiavimas, per kurį jie ir pateko į teritoriją (6 t., b. l.157).

572016-06-15 apklaustas ikiteisminio tyrimo metu įtariamasis V. Z. savo kaltę pripažino visiškai ir parodė, kad padaryti polistirolo plokščių vagystę jis pasiūlė J. M. ir E. A.. Kartu su jais vagystėje dalyvavo ir R. D., kuris tuo metu padėjo remontuoti K. N. butą. R. D. jis nesiūlė dalyvauti vagystėje. Išgirdęs jų pokalbį R. D. pats pasisiūlė vykti kartu. Važiuojant į vagystės vietą R. D. vairavo baltos spalvos mikroautobusą. Jis nežinojo, kad R. D. nepilnametis (6 t., b. l. 174).

58Apklaustas teisme kaltinamasis J. M. savo kaltę pripažino ir parodė, kad V. Z. pasiūlymu, kartu su V. Z., E. A. ir R. D. dviem mikroautobusais nuvyko prie kažkokių statybų ir pagrobė polistirolo plokštes, kurias parvežė į N. N. remontuojamą butą. Važiuodami jie sutiko apsaugos automobilį, kuris išvažiavo iš statybų teritorijos. Tvirtino, kad statybų objektas nebuvo pilnai aptvertas. UAB „K.“ civilinį ieškinį pripažino ir jo neginčijo.

592015-11-27 apklaustas ikiteisminio tyrimo metu įtariamasis J. M. savo kaltę pripažino iš dalies ir parodė, kad gyvena viename kaime su E. A.. 2015 m. rugsėjo mėnesį E. A. pasakė, kad jam pasiūlė užsidirbti statybose. Dviese jie atvyko į ( - ) esantį pastatą, kuriame anksčiau buvo siuvykla. Šio pastato statybos darbams vadovavo vaikinas, vardu K.. Tame pastate jie atliko remonto darbus ir nakvodavo. Spalio mėnesio pradžioje į minėtą pastatą, kur tuo metu buvo K., atvažiavo jiems nepažįstamas vyriškis, pravarde „U.“. Vyriškio vardas V.. Atvykęs V. pabendravo su K. ir išvažiavo. Po poros dienų V. vėl atvyko ir atvežė butelį degtinės. Jiems išgėrus V. pasakė, kad jie turi padėti iš kažkokios statybvietės pavogti polistirolo plokščių. Kadangi jie norėjo užsidirbti, todėl sutiko. Naktį, apie 1.00 val., geltonos spalvos krovininiu mikroautobusiuku „Peugeot“ V. juos atvežė prie statomų kotedžų. Teritorija buvo aptverta statybine tinkline tvora. V. mikroautobusiuką paliko krūmuose, apie 50 m nuo aptvertos teritorijos. Priėjęs prie tinklinės tvoros V. ją pakėlė į viršų ir atitraukė vieną tvoros dalį. Patekę į statomų namų teritoriją pagrobė polistirolo plokščių pakuotes ir sukrovė į mikroautobusą. Iš viso pavogė apie 8 pakuotes. Pavogtas plokščių pakuotes nuvežė į ( - ) remontuojamą butą. Po kelių dienų K. liepė plokštes panaudoti klojant grindis. Jie patiesė ant grindų apie 5 pavogtų plokščių pakuotes, kurias vėliau užliejo betonu (5 t., b. l. 16-17). Ikiteisminio tyrimo metu įtariamasis J. M. savo parodymus patvirtino parodymų patikrinimo vietoje (5 t., b. l. 18-33).

602016-05-24 apklaustas ikiteisminio tyrimo metu įtariamasis J. M. savo kaltę pripažino iš dalies ir patikslino savo parodymus. Šioje apklausoje jis patvirtino, kad polistirolo vagystėje dalyvavo ir nepilnametis, vardu R., kuris dirbo K. remontuojamoje patalpoje. Anksčiau apie šį asmenį jis nedavė parodymų, nes gailėjo R.. Tuo metu jis pastoviai vartodavo alkoholį, todėl tiksliai visų aplinkybių nepamena. Jis negali pasakyti, į statybvietę vogti polistirolo jie važiavo vienu ar dviem mikroautobusais (5 t., b. l. 38).

61Apklaustas teisme kaltinamasis E. A. savo kaltę pripažino iš dalies ir davė analogiškus parodymus kaip V. Z. ir J. M.. Jis patvirtino, kad įvykdyti vagystę pasiūlė V. Z., jog į nusikaltimo vietą jie važiavo dviem mikroautobusas. Tuo metu jis stipriai ir ilgą laiką vartojo alkoholinius gėrimus, todėl negali pasakyti, ar statybų teritorija, į kurią jie įsibrovė, buvo aptverta. UAB „K.“ pareikštą civilinį ieškinį pripažino.

622015-11-27 apklaustas ikiteisminio tyrimo metu įtariamasis E. A. savo kaltę pripažino visiškai ir pateikė iš esmės analogiškus parodymus kaip ir J. M.. Patvirtino, kad padaryti polistirolo plokščių vagystę jiems pasiūlė V. Z.. Į vagystę vyko geltos spalvos mikroautobusu. Plokštės buvo sukrautos prie kotedžų, kurie buvo aptverti tinkline tvora, kurią V. Z. pakėlus jie pateko į teritorijos vidų. Pavogė apie 10-12 pakuočių. Pagrobtas plokštes pakrovė į mikroautobusiuką ir nuvežė į remontuojamą butą. Po kelių dienų K. N. liepė pagrobtas plokštes patiesti ant grindų. Kartu su J. M. paklojo apie 100 m2 pavogtų plokščių. Nepanaudotos plokštės liko tame pačiame pastate. Vėliau paklotos plokštes buvo užlietos betonu (5 t., b. l. 69-70). Ikiteisminio tyrimo metu įtariamasis E. A. savo parodymus patvirtino parodymų patikrinimo vietoje (5 t., b. l.71-86).

632016-05-26 apklaustas ikiteisminio tyrimo metu įtariamasis E. A. parodė, kad laikosi anksčiau duotų parodymų, tačiau nori papildyti, jog kartu su J. M. dirbdamas pas K. N. kiekvieną dieną vartojo alkoholį, todėl gerai neprisimena visų vagystės aplinkybių. Jis neatsimena, į statybvietę ( - ) važiavo vienu ar dviem mikroautobusais. Šioje apklausoje nurodė, kad polistirolo vagystėje dalyvavo ir pas K. N. remonto darbus atlikęs nepilnametis, vardu R.. Jam galėjo būti ( - ) metų. Anksčiau apie šį asmenį parodymų nedavė, nes jo gailėjo (5 t., b. l. 90).

642017-05-31 apklaustas ikiteisminio tyrimo metu įtariamasis E. A. parodė, kad apie tai, jog R. yra nepilnametis, žinojo iš to, kad jiems dirbant remontuojame bute kažkas buvo atėjęs ieškoti R. ir sakė, kad jam reikia eiti į mokyklą (5 t., b. l. 94).

652016-05-19 apklaustas ikiteisminio tyrimo metu įtariamasis R. D., kurio atžvilgiu baudžiamoji byla išskirta į atskirą ir kuris Vilniaus miesto apylinkės teismo nuosprendžiu 2018-12-21 nuteistas, parodė, kad pažįsta V. Z., nes šis ateidavo pas jo tetą. Jis žinojo, kad V. Z. yra linkęs vogti ir dažnai atlieka bausmę pataisos namuose. 2015 m. vasaros pabaigoje V. Z. jį supažindino su K. N., kuris remontavo butą name, esančiame ( - ). K. N. jam pasiūlė užsidirbti darant remontą. Kai jis atėjo dirbti, ten jau dirbo vaikinai, kurių vardai buvo J., E. ir A. B.. Jų darbą prižiūrėjo K. N., kuris atvažiuodavo beveik kiekvieną dieną. 2015 m. rudenį, tiksliai mėnesio nurodyti negali, į remontuojamą butą atvažiavo K. N. ir V. Z.. K. N. pasakė, kad naktį jis turės važiuoti su V. Z. ir jam padėti. Jam neaiškino, ką turės daryti, bet suprato, kad reikės kažką pavogti. Apie tai jie pasakė ir kitiems vaikinams. V. Z. apie vidurnaktį atvažiavo prie remontuojamo buto baltos spalvos krovininiu mikroautobusiuku „VW Transporter“. A. B. vairavo K. N. seną krovininį geltonos spalvos mikroautobusą „Peugeot“. Visi nuvažiavo į ( - ) esančią statybvietę. Automobilius paliko netoliese augančiuose krūmuose. Nuėję prie statybvietės jie pakėlė ir atitraukė dalį metalinės statybvietės tvoros. Taip jie pateko į statybvietės teritoriją, kuri buvo aptverta. V. Z. visus juos nuvedė prie lauke sudėtų polistirolo pakuočių ir pasakė, kad reikia jas paimti. Polistirolo pakuotėse buvo po 10 plokščių. V. Z. grįžo prie automobilių ir stebėjo aplinką, o jie nešiojo plokštes ir krovė į mikroautobusiukus. Geltoną mikroautobusiuką pakrovė pilnai, jame tilpo apie 15 pakuočių. O į baltą mikroautobusiuką tilpo tik apie 8 pakuotės. Statybvietėje apsaugos darbuotojų nematė. Pagrobtas plokštes atvežė ir sunešė į K. N. remontuojamą butą. Vėliau paklausė V. Z. dėl atlygio, bet šis pasakė, kad atsiskaitys vėliau (5 t., b. l. 148-150). Parodymų patikrinimo vietoje protokole užfiksuota, kad įtariamasis R. D. parodė kaip vykdė polistirolo plokščių vagystę kartu su kitais asmenimis (5 t., b. l. 151).

66UAB „K.“ pareiškime nurodyta, kad laikotarpiu nuo 2015-10-07 d., apie 18.00 val., iki 2015-10-08 d., 8.00 val., iš statybos objekto, esančio ( - ), kurio teritorija buvo aptverta tvora, saugoma UAB „G.“ darbuotojų, buvo pavogtos 24 pakuotės 360 m2 UAB „K.“ priklausančio ekstrudinio polistirolo „Finnfoam XPS 30x600x2500 mm“, bendros 1 080 Eur be PVM (1 306,80 Eur su PVM) vertės. Vienoje pakuotėje yra 15 m2 10 plokščių, vienos plokštės vertė sudaro 4,50 Eur be PVM (5,45 Eur su PVM), pakuotės vertė 45 Eur be PVM (54,50 Eur su PVM). Ikiteisminio tyrimo metu UAB „K.“ pareiškė civilinį ieškinį ir buvo pripažinta civiline ieškove (1 t., b. l. 139, 142).

67Ikiteisminio tyrimo metu UAB „K.“ pateikė du krovinio važtaraščius, kurie patvirtina polistirolo plokščių pristatymą į statomą objektą, ir medžiagų inventorizacijos aktą, kuriuo nustatytas kietojo polistirolo trūkumas (1 t., b. l. 138, 140). Ikiteisminio tyrimo metu buvo atlikta įvyko vietos – statybos aikštelės, iš kurios buvo pagrobtos polistirolo plokštės, apžiūra (1 t., b. l. 146-149).

68Apklaustas teisme liudytojas E. S. parodė, kad iš statomų kotedžų, esančių ( - ), buvo pagrobtos apšildymo plokštes. Tuo metu kotedžų teritorija buvo aptverta segmentine tvora ir saugoma apsaugos tarnybos.

69Ikiteisminio tyrimo metu apklaustas liudytojas E. S. parodė, kad dirba UAB „K.“ projektų vadovu. Bendrovė stato kotedžus, esančius ( - ). 2015-10-08, apie 8.00 val., pastebėjo, kad trūksta 23 pakuočių apšildymo plokščių „Finnfoam“. Iš pradžių pagalvojo, kad darbuotojai jau pradėjo apšildymo darbus, tačiau su jais pabendravęs sužinojo, kad tokių darbų šiandien niekas nedirbo ir tada suprato, kad pakuotės yra pavogtos. Pakuotės į statybvietę buvo atvežtos 2015-10-06. Darbas buvo baigtas 2015-10-07, apie 18.00 val. Pakuotės 2500x60x30 cm dydžio. Vienoje pakuotėje yra 10 plokščių 15 m2. Vienos pakuotės kaina sudaro apie 60 Eur. Bendri nuostoliai sudaro apie 1 400 Eur. Statybų teritorija aptverta ir ją saugo UAB „G.“ saugos tarnyba (1 t., b. l. 152-153).

702016-01-15 UAB „G.“ pranešime nurodyta, kad statybos aikštelės, esančios ( - ), apsauga vykdoma pagal 2014-07-18 Greitojo reagavimo grupių apsaugos paslaugų teikimo sutartį Nr. KG-14-114. Nuo 2015-10-07 7.00 val. iki 2015-10-08 7.00 val. saugomoje statybos objekto teritorijoje, esančioje ( - ), dirbo UAB „G.“ apsaugos darbuotojas V. V.. Laikotarpiu nuo 2015-10-07 18.00 val. iki 2015-10-08 8.00 val. GRG ekipažas Centrinio stebėjimo pulto nurodymu pagal iškvietimą buvo išvykęs iš objekto: nuo 17.18 val. iki 23.47 val., nuo 0.32 val. iki 0.41 val., nuo 2.33 val. iki 2.51 val., nuo 4.20 val. iki 5.07 val., nuo 5.22 val. iki 7.12 val. (1 t., b. l. 155).

71Apklaustas teisme liudytojas V. V. parodė, kad būdamas apsaugos darbuotoju saugojo statomus kotedžus. Kaip buvo įvykdyta vagystė ir iš saugomo objekto pagrobtas polistirolas nematė, nes tuo metu galėjo būti išvykęs iš saugomo objekto pagal kitą iškvietimą. Saugota teritorija nebuvo ištisai aptverta.

72Ikiteisminio tyrimo metu apklaustas liudytojas V. V. parodė, kad dirba UAB „G.“ apsaugos darbuotoju. Pagal sutartį vienu iš saugomų objektų yra statybvietės teritorija, esanti ( - ). Ten saugoma 7 statomų kotedžų teritorija, kuri aptverta metalinės tvoros konstrukcija, tačiau vietomis buvo palikti praėjimai. Šiame objekte UAB „G.“ budėjimą vykdo visą parą. Gavus iškvietimą apsaugos ekipažas reaguoja ir išvažiuoja į kitus objektus. Apie polistirolo plokščių vagystę iš minėto saugomo objekto išgirdo iš kitų apsaugos darbuotojų. Pagal grafiką tuo laikotarpiu jis dirbo šiame objekte, tačiau nematė automobilių ar asmenų, kurie tamsiu paros metu būtų atvykę prie statybvietės. Tai galėjo įvykti tuo metu, kai buvo išvykęs į kitus objektus pagal gautą signalą. Neprisimena, kokiam laikui ir kur tą vakarą bei naktį buvo išvažiavęs (1 t., b. l. 157).

73Byloje surinkti ir teismo ištirti įrodymai – kaltinamųjų V. Z., E. M., E. A., nuteistojo R. D., liudytojų E. S., V. V. parodymai bei kiti rašytiniai įrodymai patvirtina, jog kaltinamieji pagrobė svetimą turtą įsibrovę į saugomą teritoriją. Bylos nagrinėjimo metu kaltinamieji iš dalies pakeitė ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus, teigdami, kad statybų teritorija, į kurią jie įsibrovė turėdami tikslą pagrobti polistirolą, nebuvo visiškai aptverta, tačiau apklausti ikiteisminio tyrimo metu jie patvirtino, kad V. Z. pakėlė tvoros dalį ir jie pateko į teritoriją. Šią aplinkybę pripažino ir pats V. Z.. Bylos nagrinėjimo teisme metu V. Z. ėmė tvirtinti, kad šiuos parodymus jis davė neblaivus, tačiau tokių duomenų byloje nenustatyta. Pažymėtina ir tai, kad parodymų patikrinimo metu kaltinamieji J. M. ir E. A. parodė kaip buvo pakelta teritoriją juosianti tvora ir nurodė, kas ją pakėlė. Nuotraukose taip pat užfiksuota, kad statybos teritorija yra aptverta. Apklaustas ikiteisminio tyrimo metu apsaugos darbuotojas V. V. parodė, kad saugomų kotedžų teritorija nebuvo aptverta vientisa tvora, nes buvo palikti tarpai praėjimui, tačiau patvirtino, kad jis saugojo šią teritoriją ir įvykdytos vagystės metu galimai buvo išvykęs pagal gautą pranešimą į kitą objektą. Šia aplinkybę patvirtino ir kaltinamieji, nurodydami, kad jiems privažiavus statybų objektą iš jo išvyko apsaugos automobilis. Kitaip tariant, kaltinamieji suvokė, kad jie braunasi į apsaugos tarnybos saugomą ir aptvertą teritoriją. Šios aplinkybės leidžia teismui daryti išvadą, kad ikiteisminio tyrimo metu kaltinamųjų veiksmai buvo tinkamai kvalifikuoti pagal BK 178 straipsnio 2 dalį. Teismas nenustatė kaltinamųjų atsakomybę lengvinančių aplinkybių. Tuo tarpu jų atsakomybe sunkina tai, kad nusikalstamą veiką padarė bendrininkų grupe.

74UAB „K.“ pareikštas civilinis ieškinys tenkintinas visiškai, nes yra pagrįstas byloje esančiais rašytiniais įrodymais. Su bendrovės teikiamu ieškiniu sutiko ir kaltinamieji, todėl solidariai iš V. Z., J. M. ir E. A. priteistinas 1 306,80 Eur turtinės žalos atlyginimas UAB „K.“ naudai.

75Dėl 2015-10-12 vagystės iš parduotuvės „I.“, esančios ( - ).

76Apklaustas teisme kaltinamasis V. Z. savo kaltę pripažino iš dalies ir neneigė, jog kaltinime nurodytu laiku įsibrovė į parduotuvės „I.“ sandėlį bei pagrobė didelį kiekį kavos. Į parduotuvės sandėlį kartu su R. D. pateko iš prekybos salės. Sandėlio vartus jiems atidarė R. D. pažįstamas pravarde „K.“, kurio tikslių duomenų nežino. Jis taip pat nežinojo, kad R. D. nesulaukęs ( - ) metų amžiaus ir jo neįtraukė į nusikalstamą veiką. Tvirtino, jog K. N. šioje vagystėje nedalyvavo. Prie parduotuvės jie atvyko automobiliu „BMW“, kurį jis pasiskolino iš K. N.. Bendrovės pareikštą civilinį ieškinį pripažino ir jo neginčijo.

772016-07-22 apklaustas ikiteisminio tyrimo metu įtariamasis V. Z. parodė, jog K. N. šioje vagystėje nedalyvavo. Kartu su juo buvo R. D. ir pastarojo draugas (6 t., b. l.181).

782017-03-09 apklaustas ikiteisminio tyrimo metu įtariamasis V. Z. parodė, kad turėdami tikslą padaryti vagystę kartu su R. D. užėjo į parduotuvę „I.“. Iš prekybos salės jie pasuko į sandėlį, kurio vartus atidarė kartu su jais buvęs R. D. pažįstamas. Pagrobę didelį kiekį kavos iš parduotuvės pasišalino R. D. draugo vairuojamu automobiliu „Renaul Megane“. K. N. kartu su jais nebuvo.

79Apklaustas teisme kaltinamasis K. N. savo kaltės nepripažino ir parodė, jog kartu su V. Z. ir R. D. nedalyvavo vagystėje iš parduotuvės „I.“, esančios ( - ).

80Analogiškus parodymus kaltinamasis K. N. davė ir ikiteisminio tyrimo metu.

812016-12-19 ikiteisminio tyrimo metu apklaustas įtariamasis R. D., kurio atžvilgiu baudžiamoji byla išskirta į atskirą ir kuris nuteistas Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018-12-21 nuosprendžiu, parodė, kad 2015-10-12 vakare, apie 19.00 val., buvo remontuojame bute, adresu ( - ). Ten atvažiavę V. Z. su K. N. liepė važiuoti su jais kartu. Jie nieko neaiškino, bet jis suprato, kad tikriausiai teks vogti. K. N. sidabrinės spalvos penktos serijos automobiliu „BMW“ nuvažiavo prie parduotuvės „I.“. Šios parduotuvės tikslaus adreso nežino. Prie parduotuvės V. Z. pasakė, kad jis turi eiti su juo į parduotuvę ir padaryti vagystę iš sandėlio. Liepė imti alkoholinius gėrimus, kavą, o po to, ką pats panorės. Jie turėjo atidaryti parduotuvės sandėlio vartus ir įleisti K. N.. Kartu su V. Z. jie užėjo į parduotuvės salę, bet ilgokai laukė, kol sandėlyje nieko nebus. Tada su V. Z. užėjo į sandėlį ir atidarė pakeliamus vartus, per kuriuos į sandėlį užėjo K. N.. Iš pradžių prie pakeliamų vartų buvusiame nedideliame kambariuke jie pamatė dėžes, ant kurių buvo užrašai „Alita“. Jie pagalvojo, kad ten alkoholiniai gėrimai, todėl pradėjo dėžes nešti iš sandėlio ir krauti į netoliese stovėjusio K. N. automobilio bagažinę. K. N. pasiliko prie automobilio, o jis su V. Z. vėl sugrįžo į sandėlį. Sugrįžus jis ir V. Z. kiekvienas paėmė po 2 blokus (po 6 ar 8 dėžutes) kavos „Lavazza“ ir jas nunešė į automobilį. Priėję pamatė, kad iš bagažinės iškrautos prieš tai atneštos dėžės. Paklausė K. N., kam išėmė dėžes, o šis pasakė, kad dėžėse ne alkoholis, o kažkokie dokumentai. Tada su V. Z. dar kartą sugrįžo į sandėlį ir pavogė kavą. Paskui juos kažkas pastebėjo ir jie įsėdę į K. N. automobilį išvažiavo. Dėžės su dokumentais liko prie parduotuvės. Iš pradžių jam V. Z. už pavogtą kavą davė 50 Eur, o vėliau dar 70 Eur (5 t., b. l. 164).

82Kad vagystėje iš parduotuvės dalyvavo ir K. N., R. D. patvirtino ir nagrinėjant jam iškeltą bylą Vilniaus miesto apylinkės teisme.

83UAB „P.“ pareiškime užfiksuota, kad 2015-10-12, apie 19.15 val., iš parduotuvės „I.“, esančios ( - ), nepažįstami asmenys patekę į parduotuvės rampą išsinešė prekių už 763,74 Eur (1 t., b. l. 163, 168). Bendrovė pareiškė civilinį ieškinį ir buvo pripažinta civiline ieškove 559,43 Eur sumai (1 t., b. l. 174). UAB „P.“ pateikė informaciją, kad padarytos vagystės metu turtas nebuvo sugadintas (1 t., b. l. 169).

84Ikiteisminio tyrimo metu buvo apžiūrėtas pateiktas parduotuvės „I.“ apsaugos kamerų vaizdo įrašas. Įraše užfiksuota, kaip iš parduotuvės prekybos salės į sandėlį patenka du asmenys, kurie vėliau atidaro sandėlio vartus ir į vidų pakviečia lauke buvusį trečią vaikiną. Vėliau visi trys asmenys iš sandėlio išneša įvairias dėžes ir uždaro sandėlio vartus. Įraše taip pat užfiksuota kaip netrukus du parduotuvės darbuotojai atidaro sandėlio vartus ir išėję į lauką užsirūko. Pro juos praeina iš sandėlio išėję pirmi du vaikinai, kurie sugrįžta į parduotuvės prekybos salę (1 t., b. l. 76).

85Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto 6-ojo policijos komisariato tyrėjo J. R. 2015-12-10 tarnybiniame pranešime nurodyta, kad siekiant nustatyti įtariamuosius iš parduotuvės pateikto vaizdo įrašo buvo padarytos nusikalstamą veiką padariusių asmenų fotonuotraukos ir 2015-12-09 išsiųstas aplinkraštis į Vilniaus miesto policijos komisariatus. 2015-12-10 Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto 4-ojo policijos komisariato tyrėjas A. V. atpažino nuotraukose užfiksuotus asmenis ir nurodė, kad tai K. N., V. Z. ir R. D. (1 t., b. l. 198).

86Apklaustas teisme liudytojas A. P. parodė, kad peržiūrėjęs apsaugos kamerų vaizdo įrašus nustatė, jog 2015-10-12 iš parduotuvės sandėlio buvo pagrobtas didelis kiekis kavos. Vagystėje dalyvavo trys ar keturi asmenys. Liudytojas patvirtino ikiteisminio tyrimo metu duotus ir teisme pagarsintus parodymus.

87Ikiteisminio tyrimo metu apklaustas liudytojas A. P. parodė, kad 2015-10-13 buvo peržiūrėtas parduotuvės „I.“, esančios ( - ), apsaugos kamerų vaizdo įrašas. Nustatyta, kad 2015-10-12, apie 19.15 val., užėję į parduotuvės pagalbines patalpas du vaikinai pagrobė įvairių prekių. Prekes išsinešė atidarę rampos vartus. Į sandėlį buvo užėjęs ir jiems padėjo trečias vaikinas (1 t., b. l. 194).

88Ikiteisminio tyrimo metu apklausta liudytoja J. D. parodė, kad 2015-10-12, apie 19.00 val., kartu su vyriausiuoju kasininku R. B. atėjo prie rampos ir atidarę pakeliamus vartus ėmė rūkyti. Išgirdus signalą, kad parduotuvėje prie kasų didelės eilės R. B. sugrįžo į prekybos salę, o ji pasiliko prie vartų. Maždaug po minutės prie jos priėjo du vaikinai ir paklausė, kur rasti salės darbuotoją. Ji atsakė, kad reikia ieškoti prekybos salėje ir uždarė rampos vartus. Vienas iš vyriškių buvo ( - ) metų amžiaus, apie 165 cm ūgio, vidutinio kūno sudėjimo, tamsių trumpų plaukų, kalbėjo lietuviškai be akcento. Kitas buvo vaikinas apie ( - ) metų amžiaus, smulkaus kūno sudėjimo, apie 163 cm ūgio, ant galvos buvo užsidėjęs kapišoną (1 t., b. l. 196).

89Įvertinęs ikiteisminio tyrimo metu surinktus įrodymus, ikiteisminio tyrimo metu apklausto įtariamojo R. D. parodymus, kurie buvo pagarsinti bylą nagrinėjant teisme, R. D. duotus parodymus teisme nagrinėjant jo atžvilgiu išskirtą bylą, teismas daro išvadą, jog kartu su R. D. ir V. Z. vagystėje dalyvavo kaltinamasis K. N.. Tokią išvadą teismui leidžia padaryti ne tik R. D. duoti parodymai, tačiau ir parduotuvės apsaugos kamerų vaizdo įrašų duomenis, nes vienoje iš nuotraukų (1 t., b. l. 185) užfiksuotas besišypsantis ir dėžes iš parduotuvės sandėlio nešantis kaltinamasis K. N.. Teismas sutinka su ikiteisminio tyrimo metu kaltinamiesiems pateikta jų nusikalstamų veiksmų kvalifikacija – vagystė įsibrovus į patalpą, už kurią atsakomybė numatyta BK 178 straipsnio 2 dalyje, nes nežiūrint į tai, kad į parduotuvės sandėlį V. Z. ir R. D. pateko per prekybos salę, tačiau po to jie bendrais veiksmais atidarė sandėlio vartus ir į sandėlį įleido K. N.. Todėl jų bendri veiksmai turi būti kvalifikuoti kaip padaryti bendrininkų grupe ir įsibraunant į patalpą. Teismas nenustatė kaltinamųjų atsakomybę lengvinančių aplinkybių. Tuo tarpu jų atsakomybe sunkina tai, kad nusikalstamą veiką padarė bendrininkų grupe.

90UAB „P.“ civilinis ieškinys dėl 559,43 Eur dydžio turtinės žalos atlyginimo tenkintinas visiškai ir ši suma solidariai priteistina iš V. Z. ir K. N..

91Dėl laikotarpiu nuo 2015-09-30 iki 2015-10-29 ir 2015-11-02 padarytų vagysčių iš UAB „M.“ parduotuvės „Mo.“, esančios ( - ).

92Apklaustas teisme kaltinamasis V. Z. savo kaltę pripažino visiškai ir parodė, kad žinodamas, jog K. N. remontui reikalingi betono blokeliai, nusprendė juos pagrobti ir parduoti K. N.. Apie tai K. N. jis nieko nesakė. Vagystėje pasiūlė dalyvauti J. M. ir E. A., pažadėdamas jiems už tai atsilyginti. Vagystėje dalyvavo ir R. D., tačiau jis (V. Z.) nežinojo, kad R. D. yra nepilnametis ir jo į nusikalstamą veiklą neįtraukė. Galimai kaltinime nurodytu laiku jie visi mikroautobusu nuvyko prie parduotuvės „Mo.“, esančios ( - ). Parduotuvė jau nedirbo. Kažkas iš jų, galimai J. M. ir E. A., perlipo tvorą, paėmė akyto betono blokelius juos perdavė už tvoros likusiems asmenims. Perduotus blokelius jie sukrovė į mikroautobusą ir nuvežė į K. N. remontuojamą butą. K. N. už tai jam atsilygino. Už dalyvavimą vagystėje J. M. ir E. A. jis pavaišino alkoholiu. Pagrobti blokeliai buvo panaudoti remontuojant K. N. butą. Po kurio laiko, pamatęs, kad pagrobti blokeliai sunaudoti, nusprendė jų dar pagrobti. Iš pradžių vienas nuvykęs į parduotuvę „Mo.“ jos aptvertame kieme paliko mikroautobusą, pasakydamas, kad variklio užvedimo spynelėje nulūžo raktas ir jis negali išvažiuoti. Tuomet naktį, kartu su J. M., E. A. ir R. D. atvyko prie parduotuvės. Su juo buvę asmenys per neuždarytus vartelius pateko į parduotuvės kiemą ir į iš anksto ten paliktą mikroautobusą prikrovė akyto betono blokelių. Akumuliatoriniu pjūkleliu jis nupjovė vartų grandinę ir atidarius vartus jie išvažiavo su blokelių prikrautu mikroautobusu. Mikroautobusą su blokeliais gatvėje paliko gatvėje prie K. N. remontuojamo buto, tačiau mikroautobusą surado policijos pareigūnai ir pagrobtus blokelius grąžino į parduotuvę. UAB „M.“ pareikštą civilinį ieškinį pripažino ir jo neginčijo.

932015-11-06 apklaustas ikiteisminio tyrimo metu įtariamasis V. Z. savo kaltę pripažino visiškai ir parodė, kad K. N. pažįsta apie 10 metų. Kažkur tai prieš 3 mėnesius K. N. pradėjo remontuoti butą adresu ( - ). Jis žinojo, kad K. N. ieško remontui reikalingų silikatinių blokelių sienoms mūryti, todėl 2015-11-02, apie pietus, paprašė K. N. duoti jam mikroautobusą. Jis pasakė, kad paieškos, kur galima pigiau gauti blokelių. Žinojo, kad blokelių galima pavogti iš parduotuvės „Mo.“ teritorijos, adresu ( - ). Apie 18.30 val. mikroautobusu atvažiavo į „Mo.“ teritoriją. Suradęs parduotuvės darbuotoją pasakė, kad sulūžo variklio užvedimo raktas, todėl negali užvesti mikroautobuso. Jis paprašė leisti jam nakčiai palikti mikroautobusą parduotuvės teritorijoje. Darbuotojas jam leido palikti mikroautobusą. Tada jis nuvažiavo į K. N. remontuojamą butą, kuriame dirbo du darbininkai, kuriems pasakė, kad žino iš kur gauti blokelių ir pasiūlė važiuoti kartu su juo. Po 22.00 val. jie nuvyko prie parduotuvės „Mo.“, į kurios teritoriją pateko per atidarytus vartelius. Tada pakrovė į jo paliktą mikroautobusą apie 3 paletes blokelių. Iš anksto pasiimtu akumuliatoriniu kampiniu šlifuokliu jis nupjovė vartų grandinę, atidarė vartus ir su pavogtais blokeliais nuvažiavo prie remontuojamo buto. K. N. pasakė, kad blokelius jis surado pas pažįstamą ir sutarė, kad K. N. nupirks blokelius už pusę kainos (6 t., b. l. 115-116). Savo parodymus įtariamasis V. Z. patvirtino parodymų patikrinimo vietoje (6 t., b. l. 119-125).

942016-01-14 apklaustas ikiteisminio tyrimo metu įtariamasis V. Z. savo kaltę pripažino visiškai ir parodė, kad pasiūlė K. N. pigiau įsigyti akyto betono blokelių. Vakare pas K. N. dirbusiems dviem darbininkams pasakė, kad reikia nuvažiuoti atsivežti blokelių. K. N. priklausančiu geltonu mikroautobusu naktį nuvažiavo prie parduotuvės „Mo.“, esančios ( - ). Vienas iš darbininkų perlipo per betoninę tvorą į parduotuvės teritoriją ir perdavinėjo akyto betono blokelius kitam prie tvoros stovėjusiam darbininkui, kuris juos krovė į mikroautobusą. Jis (V. Z.) sėdėjo mikroautobuse. Jie pavogė apie 40 vienetų blokelių, kuriuos atvežę sunešė į K. N. remontuojamą butą. Kitą dieną K. N. už blokelius jam sumokėjo. Kokią pinigų sumą gavo, neprisimena. Jis nesakė K. N., kad blokelius pavogė. Po 10 dienų ar dviejų savaičių K. N. pritrūko blokelių, todėl jis vėl pasakė, kad šių gaus. Nuvažiavęs į tą pačią parduotuvę „Mo.“ jos teritorijoje, prie lauke sukrautų blokelių paliko mikroautobusą. Parduotuvės darbuotojui pasakė, kad mikroautobusas sugedo ir paprašė leisti jį palikti per naktį. Tada pažįstamas naktį jį ir minėtus darbininkus atvežė į ( - ). Perlipę tvorą jie pateko į parduotuvės teritoriją ir į jo paliktą mikroautobusiuką sudėjo apie 3 paletes akyto betono blokelių. Sukrovus blokelius akumuliatoriniu pjūkleliu perpjovė vartų spynos ąselę, atidarė vartus ir mikroautobusu išvažiavo. Nuvažiavę prie remontuojamo buto paliko mikroautobusą. Už šiuos blokelius K. N. jam nespėjo sumokėti, nes juos surado policija (6 t., b. l. 155-156). Analogiškus parodymus V. Z. pateikė 2016-01-27 bei 2016-06-15 įvykusių apklausų ikiteisminio tyrimo metu, tik papildomai parodė, kad blokelių vagystėse iš parduotuvės „Mo.“ dalyvavo ir R. D., tačiau jis nežinojo, kad šis asmuo yra nepilnametis ir jo į nusikaltimą neįtraukė (6 t., b. l. 157-159, 173-175).

95Apklausti teisme kaltinamieji J. M. ir E. A. savo kaltę pripažino visiškai ir davė analogiškus parodymus kaip ir kaltinamasis V. Z.. Jie patvirtino, kad sutiko su pastarojo pasiūlymu pagrobti betono blokelius. Kartu su V. Z. ir R. D. krovininiu mikroautobusu nuvyko prie parduotuvės „Mo.“. Kažkas iš jų perlipo parduotuvės tvorą ir iš parduotuvės teritorijos paimtus blokelius perdavė už tvoros likusiems asmenims, kurie juos krovė į mikroautobusą. Pagrobtus blokelius nuvežė į K. N. remontuojamą butą ir ten panaudojo. Po kelių dienų V. Z. jiems pasakė, kad reikia dar pagrobti blokelių. Visi keturi vėl nuvyko prie tos pačios parduotuvės ir perlipę tvorą pateko į jos teritoriją. Ten jau stovėjo paliktas tas pats krovininis mikroautobusas, į kurį jie vėl pakrovė betono blokelių. V. Z. nupjovė vartų spyną ir jie mikroautobusui išvažiavo. Mikroautobusą su pagrobtais blokeliais paliko gatvėje prie K. N. remontuojamo buto. Kiek jie žino, netrukus policija surado mikroautobusą ir jame buvusius blokelius. Už tai, kad dalyvavo vagystėje V. Z. juos pavaišino alkoholiu. UAB „M.“ civilinį ieškinį pripažino ir sutiko jį atlyginti.

96Apklaustas ikiteisminio tyrimo metu įtariamasis J. M. savo kaltę pripažino visiškai ir parodė, kad rudenį, tikslios datos nepamena, į remontuojamą K. N. butą atvažiavo V., kuris pasakė, kad jie turi nuvažiuoti į parduotuvę „Mo.“ ir iš jos teritorijos pavogti akyto betono blokelių. Jis ir E. A. sutiko. V. vairavo krovininį mikroautobusiuką „Peugeot“. Apie 23.00 val. jis su E. A. ir V. atvažiavo prie parduotuvės „Mo.“. Jis perlipo tvorą ir paėmęs akyto betono blokelius juos per tvorą perdavinėjo kitoje pusėje stovinčiam E. A.. Kai V. mikroautobusu privažiavo arčiau tvoros, su E. A. sukrovė blokelius į mikroautobusą. Pagrobtus blokelius nuvežė į K. N. remontuojamą butą ir juos panaudojo. 2015-11-02 vakare į remontuojamą butą vėl atvažiavo V., kuris pasakė, kad tos pačios parduotuvės „Mo.“ teritorijoje paliko mikroautobusiuką ir pasiūlė vėl pavogti blokelių. Jis su E. A. sutiko. Kažkoks V. pažįstamas juos nuvežė į ( - ). Tada jis, E. A. ir V. perlipę tvorą pateko į parduotuvės „Mo.“ teritoriją, kur stovėjo V. paliktas mikroautobusas. Į mikroautobusą jie sukrovė apie 3 paletes blokelių. V. turėtu įrankiu nupjovė vartų grandinę ir jie išvažiavo. Nuvažiavus prie K. N. remontuojamo buto blokelius paliko mikroautobuse. Kitą dieną jis su E. A. išvažiavo namo į ( - ). Už atliktus statybos darbus ir pavogtus blokelius jam ir E. A. niekas nesumokėjo (5 t., b. l. 16-17). Apklaustas įtariamuoju J. M. parodė, kad blokelių vagystėje dalyvavo ir nepilnametis, vardu R., kuris taip pat dirbo K. N. remontuojame bute. Anksčiau nenorėjo apie jį duoti parodymų, nes jo gailėjo. Tuo metu jis (J. M.) beveik kiekvieną dieną vartojo alkoholį, todėl visų vagystės aplinkybių gerai nepamena. R. buvo nepilnametis, nes tuo metu jam buvo apie ( - ) metų ir V. tai turėjo žinoti (5 t., b. l. 38, 42). Ikiteisminio tyrimo metu įtariamasis J. M. savo parodymus patvirtino parodymų patikrinimo vietoje (5 t., b. l. 18-33).

97Apklaustas ikiteisminio tyrimo metu įtariamasis E. A. savo kaltę pripažino visiškai ir davė analogiškus parodymus kaip ir įtariamasis J. M.. Patvirtino, kad kartu su R. D. ir V. Z., pastarojo pasiūlymu, du kartus dalyvavo pagrobiant blokelius iš parduotuvės „Mo.“. Pirmą kartą blokeliai buvo pagrobti juos perkeliant per parduotuvės tvorą, pakrauti į mikroautobusą, nuvežti į K. N. remontuojamą butą ir ten panaudoti. Antrą kartą blokeliai buvo pagrobti juos pakraunant į parduotuvės teritorijoje iš anksto V. Z. paliktą mikroautobusą. Tada su pagrobtais blokeliais iš parduotuvės teritorijos jie išvažiavo V. Z. akumuliatoriniu pjūkleliu perpjovus vartų grandinę. Antrą kartą pagrobtų blokelių jie nespėjo panaudoti (5 t., b. l. 69-70, 90). Įtariamasis E. A. savo parodymus patvirtino parodymų patikrinimo vietoje (5 t., b. l. 71-86).

982016-05-19 ir 2016-12-19 apklaustas ikiteisminio tyrimo metu įtariamasis R. D., kurio atžvilgiu baudžiamoji byla išskirta į atskirą ir kuris Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018-12-21 nuosprendžiu pripažintas kaltu bei nuteistas, parodė, kad K. N. remontuojame bute reikėjo daryti pertvaras, bet nebuvo iš ko. Vieną dieną atvykęs V. Z. pasakė, kad naktį visi važiuos blokelių. Beveik vidurnaktį V. Z. nuvežė jį, J. M. ir E. A. prie ( - ) esančios parduotuvės „Mo.“, iš kurios teritorijos buvo pagrobti blokeliai ir pakrauti į V. Z. vairuojamą mikroautobusą. Pagrobtus blokelius nuvežė į K. N. remontuojamą butą ir juos panaudojo. Maždaug po dviejų savaičių, kai blokeliai pasibaigė, V. Z. pasakė, kad reikia važiuoti jų pavogti. Jis papasakojo, kad mikroautobusą paliko minėtos parduotuvės teritorijoje. Vėl nuvykę prie tos pačios parduotuvės „Mo.“ perlipo tvorą ir į parduotuvės teritorijoje paliktą mikroautobusą pakrovė apie 150 blokelių. Tada V. Z. akumuliatoriniu šlifuokliu perpjovė vartų metalinę grandinę ir jie nuvažiavo prie K. N. remontuojamo buto. Blokelių tą naktį į butą nesunešė. Kitą dieną, kai jis nuėjo prie mikroautobuso, jį sulaikė policija (5 t., b. l. 148-150, 164-165). Ikiteisminio tyrimo metu įtariamasis R. D. savo parodymus patvirtino parodymų patikrinimo vietoje (5 t., b. l. 151-157). Tai, kad blokelių vagystėje iš parduotuvės „Mo.“ dalyvavo ir V. Z., J. M. bei E. A., R. D. patvirtino nagrinėjant jam iškeltą bylą Vilniaus miesto apylinkės teisme.

992015-11-03 policijai adresuotame pareiškime parduotuvės „Mo.“ direktorė A. G. nurodė, kad 2015 m. lapkričio mėnesį, apie 18.00 val., į parduotuvės, esančios ( - ), teritoriją įvažiavo mikroautobusas, kurio vairuotojas sandėlininkui pasakė, kad jis negali išvažiuoti, nes spynelėje nulūžo užvedimo raktas. Mikroautobuso vairuotojas paprašė leisti jam palikti mikroautobusą parduotuvės kieme iki ryto. Sandėlininkas jam leido palikti mikroautobusą. Peržiūrėjus parduotuvės apsaugos kamerų vaizdo įrašus buvo nustatyta, kad tas pats mikroautobuso vairuotojas prie parduotuvės sugrįžo apie 22.43 val. ir nupjovęs vartus laikančią grandinę įsibrovė į parduotuvės teritoriją bei į paliktą mikroautobusą pasikrovė akyto betono blokelių už 365.70 Eur ir mikroautobusu išvažiavo (2 t., b. l. 4).

1002016-02-25 UAB „M.“ pateikė papildomą pareiškimą, kuriame nurodė, kad 2015-11-03 buvo pastebėta, jog iš UAB „M.“ aptvertos ir stebėjimo kameromis saugomos parduotuvės „Mo.“ teritorijos adresu ( - ), 2015-11-02, apie 23.40 val., buvo įvykdyta akyto betono blokelių „Texoblock Screen“, kurių matmenys 600x250x120, vagystė. 2015-11-03 atlikus prekių inventorizaciją buvo nustatyta, kad buvo pavogtos prekės: 318 vienetų akyto betono blokelių „Texoblock Screen“ 600x250x120, kurių vieno blokelio vertė sudaro 1,15 Eur, bendros 365,70 Eur vertės. Prieš tai minėtų blokelių inventorizacija buvo daryta 2015-10-29 ir buvo nustatytas trūkumas – 132 vienetai tokių pačių blokelių, bendros 151,80 Eur vertės, kurie buvo pavogti iš tos pačios vietos, bet pareiškimas dėl vagystės nebuvo rašytas. Vagystės laikotarpis gali būti nuo 2015-09-30, kai buvo daryta paskutinė inventorizacija. 2015-11-02 į parduotuvės teritoriją buvo įsibrauta nupjovus vartus rakinančią grandinę (2 t., b. l. 11-12). Dėl įvykdytos betono blokelių vagystės UAB „M.“ pateikė 517,50 Eur civilinį ieškinį ir buvo pripažinta civiline ieškove (2 t., b. l. 15-16).

101Ikiteisminio tyrimo metu apklausta liudytoja A. G. paaiškino, kad laikotarpiu nuo 2015-11-02 18.50 val. iki 2015-11-03 7.30 val. buvo apvogta jos vadovaujama parduotuvė „Mo.“, esanti ( - ). 2015-11-02, apie 18.50 val., į parduotuvės vidinį kiemą atvažiavo geltonos spalvos mikroautobusiukas, vairuojamas vyriškio, kuris buvo su 2-4 metų mergaite. Vyriškis priėjo prie sandėlininko M. S. ir pasakė, kad sulūžo automobilio užvedimo raktelis. Paprašė leisti jam automobilį palikti parduotuvės kieme visai nakčiai. Sandėlininkas paskambino jai ir pranešęs apie situaciją paklausė leidimo, o ji nieko neįtardama sutiko. Šiandien ryte atvykusi į darbą sužinojo, kad iš parduotuvės vidinio kiemo pavogtos 3 paletės su akyto betono blokeliais. Ryte peržiūrėjus apsaugos kamerų įrašus pastebėjo, kad 2015-11-02, apie 22.00 val., į parduotuvės kiemą pateko vyriškis, kuris paliktu mikroautobusiuku pasišalino iš teritorijos. Naktį parduotuvės kiemo teritorija yra saugoma, įėjimo vartai rakinami spyna, kuri buvo nupjauta (2 t., b. l. 50).

102Apklaustas teisme liudytojas M. S. paaiškino, kad jam dirbant parduotuvėje „Mo.“, nepažįstamas vyriškas paprašė leisti parduotuvės teritorijoje per naktį palikti sugedusį mikroautobusą. Gavęs parduotuvės direktorės ar vadybininko sutikimą leido vyriškiui palikti mikroautobusą. Kitą dieną sužinojo, kad buvo įvykdyta silikatinių blokelių vagystė.

103Ikiteisminio tyrimo metu apklaustas liudytojas M. S. paaiškino, kad dirba parduotuvėje „Mo.“, esančioje ( - ). 2015-11-02, apie 18.40 val., į parduotuvės teritoriją atvažiavo krovininis mikroautobusiukas. Iš jo išlipęs vyras paprašė leisti jam palikti automobilį parduotuvės teritorijoje, nes sulūžo variklio užvedimo raktas. Direktorės leidimu jam buvo leista tai padaryti. Jis paliko automobilį prie sukrautų silikatinių blokelių. Parduotuvė užsidaro 19.00 val. ir vartai užrakinami. Kitą dieną sužinojo, kad padaryta blokelių vagystė (2 t., b. l. 53-54). Ikiteisminio tyrimo metu iš pateiktų nuotraukų liudytojas atpažino V. Z. kaip asmenį, kuris jo prašė nakčiai palikti mikroautobusą parduotuvės teritorijoje (2 t., b. l. 55-56).

104Ikiteisminio tyrimo metu apklaustas liudytojas A. B. paaiškino, kad 2015 metais, tikslaus laiko pasakyti negali, E. A. jį supažindino su K. N., kuriam reikėjo padėti kasti tranšėją ( - ), netoli ( - ). Po to, jis išvyko į Daniją ir į Lietuvą sugrįžo rudenį. Jam susiskambinus su E. A. šis pasakė, kad, jei nori uždirbti, gali atvažiuoti į ( - ), remontuojamą butą, kur remontui vadovauja K. N.. Kai pirmą kartą atėjo į minėtą butą, ant grindų buvo paklotos putų polistirolo plokštės, kurios vėliau buvo užlietos betonu. Jam niekas nepasakojo, kad plokštės buvo pavogtos. Po to jis vėl išvažiavo į Daniją ir grįžo į Lietuvą 2015 m. gruodžio mėnesį, kažkur 22 d. Jam atvykus į ( - ), esantį butą pamatė iš blokelių sumūrytas sienų pertvaras. Bute dirbęs vaikinas, vardu R., papasakojo, kad prie namo buvo sulaikytas mikroautobusiukas su vogtais blokeliais. Blokelių ir polistirolo plokščių vagystėse jis nedalyvavo, nes tuo metu buvo išvažiavęs į Daniją (2 t., b. l. 138).

105Ikiteisminio tyrimo metu buvo apžiūrėta vagystės įvykio vietą – parduotuvės „Mo.“, esančios ( - ), teritorija. Apžiūros metu buvo rastos ir paimtos 8 nuorūkos su galimais DNR pėdsakais ir spynos ąselės dalis (2 t., b. l. 17-24). Specialisto išvadoje Nr. 140-(469)-IS1-715 nurodyta, kad ant tirti pateiktų cigarečių nuorūkų, tiriant pažymėtų Nr. 2, Nr. 6, paimtų 2015-11-03 apžiūrint įvykio vietą – statybinių medžiagų parduotuvę „Mo.“, esančią ( - ), rasta trijų vyrų biologinių pėdsakų, tinkamų asmens tapatybei nustatyti tiriant DNR (2 t., b. l. 29-31). 2015-12-21 Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centro rašte Nr. 140-S2-1585(8.31) nurodyta, kad vyro, kurio asmens tapatybei nustatyti tinkamų biologinių pėdsakų rasta ant cigaretės nuorūkos, tiriant pažymėtos Nr. 6, paimtos 2015-11-03 apžiūrint įvykio vietą – statybinių medžiagų parduotuvę „Mo.“, esančią ( - ), genotipas DNR duomenų registre sutapo su genotipu asmens, kurio anketiniai duomenys DNR duomenų registre nurodyti: V. Z., asmens kodas ( - ) (2 t., b. l. 33). 2016-01-27 pavyzdžių lyginamajam tyrimui paėmimo protokolu iš įtariamojo V. Z. buvo paimtas seilių pavyzdys DNR biologiniam tyrimui (2 t., b. l. 34). Specialisto išvadoje Nr. 140-(431)-IS1-672 nurodyta, kad ant cigaretės nuorūkos, tiriant pažymėtos Nr. 6, paimtos 2015-11-03 apžiūrint įvykio vietą – statybinių medžiagų parduotuvę „Mo.“, esančią ( - ), rastų dviejų vyrų susimaišiusių biologinių pėdsakų DNR profilio šalutinis vyro genotipas (žiūrėti Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centro 2015-10-07 specialisto išvadoje Nr. 140-(4249)-IS1-6596) sutampa su V. Z. genotipu. Tikimybė, kad egzistuoja kitas žmogus, kurio genotipas identiškas ištirtų V. Z. lokusų genotipui, t. y. atsitiktinio sutapimo tikimybė, yra ne didesnė nei 0,00000000000000000000002%. (2 t., b. l. 39-40).

106Ikiteisminio tyrimo metu buvo apžiūrėtas vaizdo įrašas, kurį tyrimui pateikė parduotuvės „Mo.“, esančios ( - ), direktorė A. G. (2 t., b. l. 57-70). Šiame įraše užfiksuota, kaip buvo padaryta betono blokelių vagystė.

107Ikiteisminio tyrimo metu buvo apžiūrėtas krovininis mikroautobusas „Peugeot Boxer“ (Valst. Nr. ( - )), stovintis ( - ), kuriame buvo rasti 139 vienetai blokelių 600x120x250 mm dydžio. 139 vienetai blokelių grąžinti parduotuvės „Mo.“ sandėlininkui A. J. (2 t., b. l. 81-93).

108Atlikus kratą patalpose, esančiose ( - ), buvo rastos sumūrytos 2,1 m iki 2,4 m dydžio sienos iš silikatinių blokelių įvairaus dydžio, tarp kurių yra blokeliai 600x120x250 mm dydžio, kurie pagal matmenis atitinka blokelius, kurie buvo rasti mikroautobuse „Peugeot Boxer“ (Valst. Nr. ( - )). Vienoje patalpoje rastas elektrinis kampinis šlifuoklis – pjūklas „DeWalt“ DCG 412 (2 t., b. l. 95-114).

109Ikiteisminio tyrimo metu buvo apžiūrėta spynos ąselės dalis, akumuliatorinis kampinis šlifuoklis „DeWalt“ ir akumuliatorinis pjūklelis „DeWalt“. Įvykio vietoje surastos 8 cigarečių nuorūkos ir nupjautos spynos ąselės dalis buvo perduoti saugoti į Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Aptarnavimo skyriaus daiktinių įrodymų saugyklą (2 t., b. l. 127).

110Byloje surinkti ir teismo ištirti įrodymai – kaltinamųjų V. Z., E. M., E. A., nuteistojo R. D., liudytojų A. G., M. S., A. B. parodymai bei kiti rašytiniai įrodymai patvirtina, jog kaltinamieji du kartus buvo įsibrovę į parduotuvės „Mo.“ saugomą teritoriją ir pagrobė betoninius blokelius, kurių dalis buvo panaudota remontuojamame bute. Kita dalis pagrobtų blokelių buvo surasta ir grąžinta į prekybą. Kaltinamieji pripažino, kad pirmą kartą blokelius pagrobė juos perkeliant per parduotuvės tvorą, o antrą kartą su pagrobtais blokeliais išvažiavo iš parduotuvės teritorijos, kai V. Z. perpjovė vartų spyną ir atidarė vartus. Šios nustatytos aplinkybės leidžia teismui daryti išvadą, kad ikiteisminio tyrimo metu kaltinamųjų veiksmai buvo tinkamai kvalifikuoti pagal BK 178 straipsnio 2 dalį, kaip dvi atskiros ir realios nusikalstamos veikos. Tai, jog kaltinamieji pripažino padarę dvi vagystes iš parduotuvės „Mo.“, teismas pripažįsta V. Z., J. M. ir E. A. atsakomybę lengvinančia atsakomybe. Tuo tarpu jų atsakomybe sunkina tai, kad nusikalstamą veiką jie padarė bendrininkų grupe.

111UAB „M.“ 517,50 Eur civilinis ieškinys tenkinamas visiškai, nes jis pagrįstas byloje esančiais rašytiniais įrodymais. Su pareikštu ieškiniu sutiko, jo neginčijo ir kaltinamieji, todėl solidariai iš V. Z., J. M. ir E. A. priteistina 517,50 Eur turtinės žalos atlyginimo UAB „M.“ naudai.

112Nuosprendžiui įsiteisėjus įvykio vietoje surastos 8 cigarečių nuorūkos ir nupjautos spynos ąselės dalis, saugomi Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Aptarnavimo skyriaus daiktinių įrodymų saugykloje, ir du stiklainiai su kvapų pėdsakais, saugomi Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimo centro Odorologinių tyrimų kvapų saugykloje (2 t., b. l. 94), turi būti sunaikinti.

113Dėl 2015-11-17 vagystės iš parduotuvės „I.“ Nr. ( - ), esančios ( - ).

114Apklaustas teisme kaltinamasis V. Z. savo kaltę pripažino iš dalies ir neneigė, jog kaltinime nurodytu laiku iš parduotuvės „I.“ pagrobė įvairias prekes, kurias vėliau realizavo. Tvirtino, kad šioje vagystėje K. N. nedalyvavo. Bendrovės pateiktą civilinį ieškinį pripažino ir jo neginčijo.

115Apklaustas ikiteisminio tyrimo metu įtariamasis V. Z. parodė, kad 2015 m. lapkričio mėnesį kartu su pažįstama mergina, kurios duomenų jau neprisimena, automobiliu „BMW 535“, kurį pasiskolino iš pažįstamo Š., atvažiavo prie parduotuvės „I.“, esančios ( - ). Jis paprašė merginos palaukti automobilyje, o pats, užėjęs į parduotuvę, į vežimėlį sudėjo daug įvairių prekių. Tada priėjo prie kasininkės ir paprašė jam atnešti vaikišką buteliuką, tačiau kasininkė liepė jam pačiam susirasti norimą prekę. Sugrįžęs į prekybos salę truputi pavaikščiojo ir apsisukęs praėjo pro kasą. Tada paėmė prie apsauginių vartelių paliktą vežimėlį su prekėmis ir išėjo iš parduotuvės. Pagrobtas prekes susidėjo į automobilį „BMW“ ir nuvažiavo, tačiau važiuodamas pateko į akligatvį. Norėjo iš ten išvažiuoti, bet kelią užstojo kažkoks automobilis, iš kurio išlipę du nepažįstami vyrai pradėjo jam kažką aiškinti. Siekdamas išvengti konflikto išlipo iš automobilio, patraukė trukdantį pravažiuoti akmenį ir nuvažiavo. Tą dieną kartu su juo parduotuvėje K. N. nebuvo (6 t., b. l. 218-219).

116Apklaustas teisme kaltinamasis K. N. pareikšto kaltinimo nepripažino ir parodė, kad su V. Z. vagystėje nedalyvavo. Jis nebendravo su kasininke ir nebandė atitraukti jos dėmesio. Pripažino, kad tuo metu jis galėjo būti minėtoje parduotuvėje, tačiau ten pateko atsitiktinai, nes į ją buvo užsukęs norėdamas įsigyti skutimosi peiliukų. Ar tuo metu parduotuvėje buvo V. Z., nematė. Į parduotuvę jis buvo atvykęs automobiliu „BMW“, tačiau jo valstybiniai numeriai yra ne tokie, kokius nurodė parduotuvės darbuotojai.

117Ikiteisminio tyrimo metu K. N. savo kaltės nepripažino. Apklausų metu jis patvirtino, kad važinėja automobiliais „BMW M3“ (Valst. Nr. ( - )), kuris priklauso jo pažįstamam V. Š., ir automobiliu „BMW 535“ (Valst. Nr. ( - )), kuris priklauso jo motinai (6 t., b. l. 31-32).

118UAB „P.“ pareiškimu kreipėsi į ikiteisminio tyrimo įstaigą ir nurodė, kad 2015-11-17, apie 17.35 val., parduotuvėje „I.“, esančioje ( - ), vyriškis pro įėjimo vartelius išsivežė prekybinį vežimėlį su prekėmis už kurias neatsiskaitė. Išbėgusi paskui vyriškį parduotuvės darbuotoja pamatė, kad vagystę įvykdęs asmuo sėdi išvažiuojančiame automobilyje „BMW“ (Valst. Nr. ( - )). Peržiūrėjus vaizdo stebėjimo kamerų įrašus matyti, kad su asmeniu parduotuvėje buvo dar du asmenys: vyras ir moteris, kurie taip pat buvo minėtame automobilyje. Peržiūrėjus vaizdo kameras ir atlikus pasisavintų prekių skaičiavimą nustatyta, kad buvo pagrobta prekių už 417,66 Eur (3 t., b. l. 4). UAB „P.“ pateikė civilinį ieškinį ir buvo pripažinta civiline ieškove (3 t., b. l. 4-9).

119Apklausta teisme liudytoja I. Š. (B.) paaiškino, kad 2015-11-17 vakare baigusi darbą išėjo į lauką, kur jos laukė parsivežti atvažiavęs būsimas sutuoktinis. Tuo metu į lauką išėjo parduotuvės darbuotoja J. J., kuri pasakė, kad juos apvogė. Darbuotoja nurodė sidabrinės spalvos automobilį „BMW“, kuriuo pasišalino prekes pagrobę asmenys. Automobilis „BMW“ pravažiavo visai šalia liudytojos I. Š.. Ji pastebėjo ir atpažino už automobilio vairo sėdėjusį kaltinamąjį K. N.. Įsėdusi į būsimo sutuoktinio vairuojamą automobilį jie ėmė persekioti nuvažiavusį automobilį „BMW“ ir šiam įvažiavus į akligatvį jį užblokavo. Išlipusi iš automobilio ji sugrįžo į parduotuvę peržiūrėti apsaugos vaizdo kamerų įrašų. Prie užblokuoto automobilio nuėjo parduotuvėje dirbęs apsaugos darbuotojas. Liudytoja patvirtino, kad ikiteisminio tyrimo metu duoti jos parodymai yra teisingi ir teismas gali jais vadovautis.

120Ikiteisminio tyrimo metu apklausta liudytoja I. Š. (B.) paaiškino, kad yra parduotuvės „I.“, esančios ( - ), vadovė. Šią parduotuvę saugo UAB „E.“ apsaugos darbuotojai. Prekių vagystė įvyko 2015-11-17, apie 17.35 val. Parduotuvės salėje vaikščiojo vyriškis, kuris į vežimėlį dėjo įvairias prekes. Iš pradžių šis vyriškis įtarimo nesukėlė. Liudytoja teigė, kad vyras šioje situacijoje veikė ne vienas, nes salėje dar buvo kitas vyriškis ir mergina, kurie bendravo su kasininke ir taip nukreipė jos dėmesį. Visą tai ji pamatė peržiūrėdama įrašą. Vyriškis su pilnu prekių vežimu privažiavo prie įėjimo į parduotuvę vietos ir pastatė ten vežimėlį. Pats apėjo aplink ir salės darbuotojos paklausė, kur yra jam reikalinga prekė. Gavęs atsakymą prašė, kad prekė jam būtų atnešta. Darbuotojai nesutikus tai padaryti vyras pats nuėjo į prekybos salę ir sugrįžo nieko neatsinešęs. Tuo metu jaunuolis ir mergina bendravo su kasininku ir iš prekybos salės sugrįžęs vyras iš parduotuvės išsivežė vežimėlyje sukrautas prekes. Lauke ji sutiko kasininkę J., kuri jai pranešė apie vagyste ir nurodė automobilį, į kurį buvo sukrautos pagrobtos prekės. Tai buvo automobilis „BMW“ (Valst. Nr. ( - )). Tuo metu prie parduotuvės automobiliu buvo jos pažįstamas. Atsisėdusi į jo automobilį paprašė važiuoti paskui automobilį „BMW“. Jį sekdami suprato, kad už automobilio „BMW“ vairo sėdintis asmuo nežino apylinkių, todėl įvažiavo į akligatvį. Jos draugas savo automobiliu užblokavo automobilį „BMW“, o ji sugrįžo į parduotuvę peržiūrėti apsaugos kamerų. Prie užblokuoto automobilio nuėjo apsaugos darbuotojas (3 t., b. l. 61-62).

121Apklausta papildomai liudytoja I. Š. (B.) patikslino savo ankstesnius parodymus. Ji nurodė, kad lauke sutiko kasininkę-pardavėją J. J., kuri pasakė, kad juos apvogė ir vagys pasišalino automobiliu. Kasininkė nurodė į nuvažiuojantį sidabrinės spalvos automobilį „BMW“ (Valst. Nr. ( - )). Automobilis nuo jos pravažiavo apie 2 m atstumu. Ji matė pravažiuojančio automobilio vairuotoją. Tai buvo ( - ) metų vaikinas. Vaikinas buvo tamsiai rudų plaukų, turėjo ryškius antakius. Pravažiuodamas vaikinas į ją pasižiūrėjo, todėl gali jį atpažinti. Ar tuo metu automobilyje dar kas nors sėdėjo, nepastebėjo. Ji nubėgo prie savo draugo V. Š. ir paprašė juos sekti iš paskos. Minėtas automobilis „BMW“ pasuko keliuku link privataus namo ir negalėdamas pravažiuoti sustojo. V. Š. vairuojamas automobilis jiems užtvėrė kelią. Tuo metu prie jų priėjo parduotuvės apsaugos darbuotojas, kurio ji paprašė užlaikyti automobilyje esančius asmenis, liepti jiems parodyti prekių įsigijimo kvitą, o pati nubėgo į parduotuvę peržiūrėti vaizdo įrašo. Peržiūrėjus pamatė, kad vyriškis išvežė vežimėlį su prekėmis už jas nesumokėjęs. Tada paskambino ir pranešė apie vagystę policijai. Netrukus į parduotuvę sugrįžęs apsaugos darbuotojas pasakė, kad automobilyje buvę asmenys atsisakė jam parodyti prekių įsigijimo čekį. Peržiūrėjus vaizdo įrašus ir pabendravus su parduotuvės darbuotojais paaiškėjo, kad tuo metu, kai vyriškis išvežė iš prekybos salės vežimėlį su prekėmis, kitas vaikinas su mergina kasoje kalbino kasininką, kuris iš tos kasos galėjo matyti išvažiuojantį su vežimėliu vaikiną ir taip atitraukė kasininko dėmesį nuo daromo nusikaltimo. Vaikinas ir mergina išėjo iš parduotuvės paskui išvežusį prekes vaikiną. Keliuke, kur buvo įvažiavęs automobilis „BMW“ ir kur jos vyras užtvėrė savo automobiliu išvažiavimą, vėliau rado paliktą tuščią parduotuvės vežimėlį. Kasininkė-pardavėja J. J. sakė, kad būtent į tą pačią vietą ji matė nueinantį su prekėmis vyriškį ir iš ten išvažiavo automobilis „BMW“. Dar vieno automobilio ten negalėjo būti, nes jam nebuvo stovėjimo vietos, todėl vagys galėjo išvažiuoti būtent tik tuo automobiliu „BMW“. Peržiūrėjus vaizdo įrašus pastebėjo, kad tą pačią dieną į parduotuvę buvo atėjęs vaikinas, kuris vėliau vairavo automobilį „BMW“. Minėtas vaikinas taip pat buvo su mergina. Jie pasivaikščiojo parduotuvėje, kažką nupirko ir išėjo. Šis vaikinas buvo apsirengęs juodu sportiniu kostiumu su baltu užrašu „Brooklyn“ ant kojos (3 t., b. l. 68-70). Asmens parodymo atpažinti metu liudytoja I. Š. atpažino įtariamąjį K. N. kaip asmenį, kuris 2015-11-17 vairavo automobilį „BMW“, į kurį buvo pakrautos iš parduotuvės pavogtos prekės (6 t., b. l. 39-42).

122Apklausta teisme liudytoja J. J. paaiškino, kad jai dirbant parduotuvėje nepažįstamas vyriškis iš prekybos salės išvažiavo su pilnu vežimėliu prekių, už kurias nesumokėjo. Liudytoja patvirtino teismo pagarsintus ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus ir atsakė į proceso dalyvių klausimus.

123Ikiteisminio tyrimo metu apklausta J. J. paaiškino, kad dirba pardavėja parduotuvėje „I.“, esančioje ( - ). 2015-11-17, apie 17.00 val., ji sėdėjo prie pirmos kasos. Vienu metu parduotuvės salėje netoli įėjimo pamatė vyrą su prekių vežimėliu, kuris kalbėjosi telefonu. Netrukus ji išgirdo įėjimo vartelių cypimą. Varteliai pradeda cypti, kai pro juos kažkas išeina iš parduotuvės, nes jie skirti tik įeiti. Minėtas vyras išėjo pro tuos vartelius ir priėjęs prie jos paklausė, kur jam rasti vaikiškus buteliukus pienui. Ji ranka parodė, kur jie yra, tačiau vyras paprašė, kad ji atneštų buteliukus. Jai atsisakius tai padaryti, vyras nuėjo į prekybos salę, tačiau po kelių sekundžių sugrįžo ir sustojo netoli kasos. Kitoje kasoje, kur dirbo jos kolega, stovėjo kitas vyras ir moteris, kurie prašė parodyti tabako gaminius. Ji suprato, kad tie asmenys užkalbinėja kasininką, kad šis pasisuktų ir nematytų, ką daro vyras su prekių vežimėliu. Kaip jie atrodė, negali nurodyti, nes jie buvo į ją atsisukę nugara. Tuo metu prie jos kasos priėjo keletas žmonių, kuriuos ji pradėjo aptarnauti. Po to pamatė, kad vyras, kuris klausinėjo ją apie buteliuką, išeina pro parduotuvės duris su pilnai prekėmis prikrautu vežimėliu. Tie vyras ir moteris iš kitos kasos išėjo su juo vienu metu. Ji paliko savo pirkėjus ir išbėgo iš parduotuvės. Tuo metu prie jos pribėgo parduotuvės vadovė I. B. ir paklausė, kas yra. Ji pasakė, kad juos apvogė (3 t., b. l. 72-73). Papildomos apklausos metu liudytoja nurodė, kad išbėgusi į lauką pastebėjo, kaip prie lauke stovėjusio pilkos spalvos automobilio nubėgo vyriškis su prekių vežimėliu ir antras minėtas vyriškis su mergina. Automobilis stovėjo bagažine į jos pusę ir nuo jos buvo apie 15 m atstumu. Ji pamatė kaip į bagažinę buvo kraunamos prekės (3 t., b. l. 75-76).

124Apklaustas teisme liudytojas V. Š. paaiškino, kad prisimena, kaip persekiojo automobilį „BMW“, kuriame galimai sėdėjo iš parduotuvės prekes pagrobę asmenys. Kartu su apsaugos darbuotoju buvo priėję prie minėto automobilio ir prašė, kad jiems parodytų prekių įsigijimo čekį, tačiau automobilyje buvę asmenys atsisakė tai daryti ir nuvažiavo. Teismui pagarsinus ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus liudytojas patvirtino, kad jie teisingi ir teismas gali jais vadovautis.

125Ikiteisminio tyrimo metu apklaustas V. Š. paaiškino, kad tiksliai datos neprisimena, gali būti 2015 m. rudenį, apie 18.00 val., atvažiavo automobiliu prie savo žmonos (tuo metu merginos) I. Š. (B.) darbovietės parduotuvės „I.“, esančios ( - ). Sėdėdamas automobilyje laukė žmonos. Jis pastebėjo iš parduotuvės išėjusią kasininkę J., kuri kažko dairėsi. Tuo metu išėjo ir jo žmona, kuri pakalbėjo su kasininke ir atbėgusi prie jo automobilio paprašė važiuoti paskui iš parduotuvės aikštelės išvažiuojantį 5 klasės sidabrinės spalvos automobilį „BMW E60“, universalaus kėbulo, valstybinių numerių neprisimena. Žmona pasakė, kad šiuo automobiliu važiuoja vagys ir reikia juos vytis. Nepamesdami jų iš akiračio jis pradėjo važiuoti paskui juos. Aautomobilyje „BMW“ buvę asmenys pastebėjo, kad juos seka ir bandė pasprukti, tačiau įvažiavo į akligatvį ir sustojo. Savo automobiliu jis užtvėrė jiems išvažiavimą. Žmona nubėgo į parduotuvę peržiūrėti vaizdo įrašo, o jis liko sėdėti automobilyje. Netrukus prie jo priėjo parduotuvės apsaugos darbuotojas. Kartu su juo nutarė patikrinti, ar automobiliu „BMW“ važiavę asmenys turi prekių įsigijimo kvitą. Priėję prie vairuotojo durelių jis pasibeldė į langą. Už vairo sėdėjo apie 30 metų vyriškis, kuris lango ir durelių neatidarė. Tada jis apėjo automobilį ir priėjo prie priekinių keleivio durelių. Ten sėdėjo kitas panašaus amžiaus vyriškis. Daugiau jo apibūdinti negali. Ant galinės sėdynės pastebėjo sėdinčią moterį. Su apsaugos darbuotoju paprašė, kad automobilyje buvę asmenys parodytų prekių pirkimo kvitą. Ant priekinės keleivio sėdynės sėdėjęs vyriškis išlipo iš automobilio ir pradėjo rodyti savo nepasitenkinimą. Tuo metu iš automobilio išlipo ir vairuotojas, kuris kartu su kitu vyriškiu nuo kelio nustūmė pravažiuoti trukdžiusį akmenį ir sėdę į automobilį greitai išvažiavo. Apsaugos darbuotojas pasiliko vietoje, o jis pradėjo persekioti nuvažiavusį automobilį, tačiau pusvalandį pavažinėjęs sugrįžo prie parduotuvės. Žmona pasakė, kad peržiūrėjo vaizdo įrašą ir pamatė, kad vienas vyriškis su vežimėliu išvažiavo nesumokėjęs už prekes, o su juo išėjo kitas vyriškis su moterimi ar mergina. Vėliau su žmona išėjo į lauką ir toje vietoje, pravažiavime link gyvenamojo namo surado paliktą tuščią prekių vežimėlį. Abiejų vyriškių ir moters atpažinti negali (3 t., b. l. 78-79).

126Apklaustas teisme liudytojas A. C. prašė pagarsinti ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus ir atsakė į proceso dalyvių klausimus.

127Ikiteisminio tyrimo metu apklaustas liudytojas A. C. paaiškino, kad dirbo kasininku UAB „P.“ parduotuvėje „I.“, esančioje ( - ). Prisimena, kad 2015 m. rudenį iš minėtos parduotuvės buvo įvykdyta prekių vagystė. Tuo metu jis dirbo antroje nuo įėjimo kasoje ir aptarnavo du pirkėjus – vaikiną ir merginą. Jie prašė parodyti tabakui skirtą popierių. Atsistojęs ir nugara atsisukęs į parduotuvės įėjimą, iš tabako stiklinės vitrinos, esančios virš kasos, išėmė pakelį popieriaus. Jam atrodo, kad pirkėjai popierių nupirko. Netrukus pirmoje nuo įėjimo kasoje dirbusi kasininkė J. J. pradėjo šaukti, kad įvyko vagystė ir išbėgo į lauką. Kaip buvo įvykdyta vagystė jis nematė. Ar jo aptarnauti pirkėjai išėjo kartu su vagystę įvykdžiusiu asmeniu, negali pasakyti. Peržiūrint vaizdo įrašą matė, kad nepažįstamas vyriškis vežimėlį su prekėmis išvežė iš prekybos salės per vartelius už jas neatsiskaitęs. Ar jo aptarnauti vaikinas su mergina veikė susitarę su minėtu vyriškiu, negali pasakyti, bet prisimena, kad tą pačią dieną, apie 12.00 val., šis vaikinas su ta pačia mergina buvo parduotuvėje. Tuo metu jis krovė alų salėje ir matė juos vaikščiojančius po prekybos sale. Ar jie tada ką nors pirko, nežino, bet gali būti, kad jie galėjo ateiti specialiai į parduotuvę apsižvalgyti, kaip patekti ir išeiti iš jos. Merginai galėjo būti apie ( - ) metai, apie 170 cm ūgio, vidutinio kūno sudėjimo, plaukai dažyti geltona spalva. Vaikino apibūdinti negali. Jų atpažinti taip pat negali (3 t., b. l. 81).

128Apklaustas teisme liudytojas K. O. patvirtino, kad dirbo „Iki“ parduotuvėje apsaugos darbuotoju. Kaip buvo įvykdyta vagystė nepastebėjo. Pamena, kad buvo priėjęs prie automobilio, kuriame sėdėjo vagystę galimai įvykdę asmenys. Prašė, kad jie parodytų prekių įsigijimo čekį, tačiau čekio jie neparodė ir pasišalino. Liudytojas patvirtino ikiteisminio tyrimo metu duotus ir teisme pagarsintus parodymus.

129Ikiteisminio tyrimo metu apklaustas K. O. paaiškino, kad 2015 m. rudenį dirbo apsaugos darbuotoju parduotuvėje „I.“, esančioje, ( - ). Kažkurią dieną (datos neprisimena) tamsiu paros metu būdamas tarnybinėje patalpoje išgirdo, kaip parduotuvės darbuotoja šaukiasi apsaugos. Jam išėjus viena kasininkė aiškinosi su kitu kasininku, ar parduotuvėje prieš tai buvę asmenys atsiskaitė už prekes. Prisimena, kad vedėja jam liepė išeiti į lauką. Išėjęs į lauką už parduotuvės esančioje automobilių stovėjimo aikštelėje pastebėjo prie miško stovinčius du automobilius. Vienas automobilis buvo blokuojamas parduotuvės vadovės draugo automobiliu. Jam priėjus prie automobilių pastebėjo, kad užblokuoto automobilio priekyje, už vairo ir keleivio pusėje sėdėjo du vyriškiai, o galinėje sėdynėje sėdėjo mergina. Kadangi viskas įvyko labai greitai, buvo tamsoka, todėl jų neįsidėmėjo ir atpažinti negali. Automobilyje sėdėjusių asmenų buvo paprašyta parodyti prekių įsigijimo čekį. Priekinėje keleivio sėdynėje sėdėjęs vyriškis aiškino, kad čekį turi, bet jis yra bagažinėje. Išlipęs iš automobilio šis vyriškis klausė, kodėl jie tokie įžūlūs ir reikalauja čekio. Tuo metu iš automobilio išlipęs vairuotojas patraukė ant žemės gulėjusią ir trukdžiusią jiems pravažiuoti šaką ir kartu su kitu vyriškiui sėdę į automobilį dideliu greičiu išvažiavo. Sugrįžęs į parduotuvę su kasininkais ir vadove peržiūrėjo parduotuvėje filmuotą medžiagą. Buvo užfiksuota, kaip vyriškis į vežimėlį sudėjo daug prekių ir praėjo per įėjimo į prekybos salę vartelius už paimtas prekes nesumokėjęs. Tuo metu prie kasos, kurioje dirbo kasininkas, vardu A., kitas vyriškis su mergina nukreipė kasininko dėmesį prašydamas ar kažko klausdamas apie tabako gaminius. Kai vyriškis su prekių vežimėliu iš parduotuvės pasišalino, kartu su juo iš parduotuvės išėjo ir prie kitos kasos buvę vyriškis su mergina (3 t., b. l. 83-84).

130Ikiteisminio tyrimo metu buvo apžiūrėti parduotuvės „I.“ pateikti apsaugos kamerų vaizdo įrašai. Šiuose įrašuose užfiksuota, kaip 17.26.09 val. V. Z. užeina į parduotuvės „I.“ prekybos salę ir paėmęs vežimėlį į jį kraunasi įvairias prekes. 17.32.58 val. V. Z. kažkam paskambina. 17.33.36 su prekių vežimėliu išeina iš prekybos salės. Pravažiavęs mechaninius praėjimo vartelius už jų palieka vežimėlį ir nueina prie kasų. Vežimėlis lieka stovėti prie vartelių. 17.34.26 val. į parduotuvę užeina moteris ir du vyrai. 17.34.33 val. V. Z. sugrįžta prie prekių vežimėlio jį pasiima ir išvažiuoja iš parduotuvės. Kartu su juo išeina moteris ir vyras (3 t., b. l. 22-54).

131Ikiteisminio tyrimo metu surinkti ir teismo ištirti įrodymai leidžia teismui padaryti išvadą, kad V. Z., veikdamas bendrai su K. N., iš parduotuvės „I.“, esančios ( - ), pagrobė prekių už 417,66 Eur. V. Z. pripažino, kad pagrobė minėtas prekes, tačiau teigė, kad veikė vienas. Jis tvirtino, kad K. N. kartu su juo nebuvo. K. N. taip pat nepripažino savo kaltės. Jis teigė, kad minėtos parduotuvės darbuotoja jį atpažino tik todėl, kad šioje parduotuvėje jis lankėsi ir anksčiau, nes norėjo įsigyti norimą prekę. Šiuos kaltinamojo K. N. parodymus paneigia parduotuvės darbuotojų, liudytojų J. J., I. Š. (B.) parodymai, parduotuvės apsaugos kamerų vaizdo įrašų duomenys. Liudytoja J. J. patvirtino, kad įtarusi, jog V. Z. pasišalino iš parduotuvės neatsiskaitęs už paimtus produktus, išėjo į lauką ir pastebėjo, kaip šis su pilnu prekių vežimėliu nuskubėjo prie netoliese stovėjusio automobilio. Kartu su juo buvo vyras ir moteris. Nuskubėję prie automobilio jie iš vežimėlio į bagažinę krovėsi pagrobtas prekes. Apie tai ji pranešė parduotuvės vedėjai I. Š. (B.). Minėta liudytoja patvirtino, kad jos darbuotoja nurodė į iš aikštelės nuvažiuojantį automobilį teigdama, kad juo pasišalina iš parduotuvės prekes pagrobę asmenys. Minėtas automobilis pravažiavo šalia jos ir ji atpažino, kad už šio automobilio vairo buvo kaltinamasis K. N.. Liudytoja nurodė sustabdyto automobilio „BMW“ valstybinius numerius – ( - ), o 2016-05-25 įvykusios apklausos metu K. N. pripažino, kad daugiau kaip metus naudojasi šiuo automobiliu (6 t., b. l. 31-32). Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad, sustabdžius minėtą automobilį, jame buvę asmenys atsisakė pateikti pirkinius galintį patvirtinti kasos kvitą ir nedelsiant pasišalino. Analizuojant parduotuvės apsaugos kamerų vaizdo įrašų duomenis teismas daro išvadą, kad V. Z., vykdydamas iš anksto sutartą nusikalstamą sumanymą įvykdyti vagystę, užėjo į minėtą parduotuvę „I.“ ir į vežimėlį prisikrovė kaltinime išvardintas prekes. Tai padaręs telefonu informavo K. N., kuris kartu su ikiteisminio tyrimo metu nenustatyta mergina užėjo į parduotuvę ir nukreipė parduotuvės darbuotojų dėmesį, kad V. Z. galėtų nepastebimai su prekių vežimėliu išeiti iš parduotuvės. V. Z. tai padarius, K. N. su mergina paskui jį išėjo iš parduotuvės. Į lauke stovėjusio automobilio „BMW“ bagažinę jie sukrovė pagrobtas prekes ir pasišalino. Liudytoja I. Š. patvirtino, kad kartu su V. Z. pasišalinęs vaikinas į jos vadovaujamą parduotuvę buvo atėjęs tos pačios dienos ryte. Vaikinas buvo apsirengęs juodos spalvos sportiniu kostiumu su baltu užrašu „Brooklyn“ ant kelnių. Apsaugos vaizdo kamerų įrašuose taip apsirengęs vaikinas buvo užfiksuotas vakare vykdant vagystę. Nuotraukoje matyti, kaip taip apsirengęs asmuo, kaltinamasis K. N., ranka dengia veidą, nenorėdamas, kad jį užfiksuotų parduotuvės apsaugos kameros (3 t., b. l. 54). Kaltinamasis K. N. iškėlė versiją, kad parduotuvės vedėja į atpažino todėl, kad anksčiau jis lankėsi šioje parduotuvėje, nes pirko skutimosi peiliukus. Teismas pažymi, kad netiki, jog K. N., būdamas ( - ) miesto gyventojas, važiuotų į ( - ) rajone esančią parduotuvę pirkti skutimosi peiliukų. Teismas daro apibendrintą išvadą, kad kaltinamieji V. Z. ir K. N. veikdami bendrininkų grupe padarė svetimo turto vagystę – nusikalstamą veiką, numatytą BK 178 straipsnio 1 dalyje. Ikiteisminio tyrimo metu jų nusikalstami veiksmai buvo kvalifikuoti teisingai. Teismas nenustatė kaltinamųjų V. Z. ir K. N. atsakomybę lengvinančių aplinkybių. Jų atsakomybę sunkina tai, kad nusikalstamą veiką padarė bendrininkų grupe. UAB „P.“ pateiktas civilinis ieškinys tenkintinas pilnai, nes pagrįstas rašytiniais įrodymais. Iš kaltinamųjų V. Z. ir K. N. solidariai priteistina 417,66 Eur turtinės žalos atlyginimo UAB „P.“ naudai.

132Dėl 2015-11-18 vagystės iš parduotuvės „I.“ Nr. ( - ), esančios ( - ).

133Apklaustas teisme kaltinamasis V. Z. savo kaltę pripažino iš dalies ir neneigė, kad kaltinime nurodytu laiku, kartu su R. D. ir dar vienu asmeniu, kurio duomenų nežino, iš minėtos parduotuvės pagrobė įvairias prekes, kurias vėliau realizavo. Kaltinamasis tvirtino, kad šioje vagystėje K. N. nedalyvavo. Jis taip pat teigė, kad R. D. neįtraukė į nusikalstamą veiką ir nežinojo, kad šis asmuo neturi ( - ) metų. Bendrovės pateiktą civilinį ieškinį pripažino ir sutiko jį atlyginti.

1342017-03-09 apklaustas ikiteisminio tyrimo metu įtariamasis V. Z. paaiškino, kad įvykdyti vagystę iš ( - ) esančios parduotuvės „I.“ jis atvyko automobiliu „BMW“, kurį pasiskolino iš pažįstamo Š.. Kartu su juo važiavo R. D.. Jis liepė R. D. pasilikti automobilyje, o pats nuėjo į parduotuvę. Prekybos salėje į vežimėlį prisidėjo daug prekių. Pamatęs, kad į parduotuvę užeina R. D., pasinaudojo proga ir su pilnu prekių vežimėliu išvažiavo iš parduotuvės. Pagrobtas prekes sudėjo į lauke stovėjusį automobilį. Minėto įvykio metu K. N. su jais nebuvo. R. D. jį apkalba, nes pyksta, kad šis neatsiskaitė už kažkokius statybos darbus. R. D. jam skundėsi, kad K. N. su juo neatsiskaito, grasino, kad pridarys jam bėdų (6 t., b. l.218-219).

135Apklaustas teisme kaltinamasis K. N. neprisipažino, jog kartu su V. Z. ir nuteistuoju R. D. įvykdė maisto produktų vagystę iš ( - ) esančios parduotuvės „I.“. Tvirtino, kad R. D. jį apkalba. Ikiteisminio tyrimo metu kaltinamasis K. N. savo kaltės taip pat nepripažino.

1362016-12-19 apklaustas ikiteisminio tyrimo metu įtariamasis R. D., kurio atžvilgiu baudžiamoji byla išskirta į atskirą ir kuris Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018-12-21 nuosprendžiu pripažintas kaltu bei nuteistas, paaiškino, kad tikslaus laiko nepamena, galimai 2015-11-18, karu su V. Z. ir K. N., pastarojo automobiliu „BMW“ buvo nuvykę pas pažįstamus į ( - ). Grįžtant iš ( - ), vakare, apie 20.00-20.30 val., V. Z. pasiūlė įvykdyti vagystę iš ( - ) esančios parduotuvės „I.“. Su V. Z. pasiūlymu jis ir K. N. sutiko. V. Z. pasakė, kad prekybos salėje į vežimėlį jis prikraus prekių, o jis (R. D.) turės jam padėti pasišalinti iš parduotuvės, t. y. prieiti prie nuo judesio atsidarančių durų ir jas atidarius V. Z. išleisti iš parduotuvės. K. N. pasisiūlė nueiti pas apsaugą ir nukreipti jų dėmesį. V. Z. užėjus į parduotuvę, jis (R. D.) stovėjo lauke prie stiklinių durų ir laukė. Netrukus K. N. užėjo į parduotuvę ir nuėjo prie apsaugos. Jis palaukė, kol V. Z. priėjo arčiau įėjimo į salę automatinių durų, pats prie jų priėjo ir joms atsidarius iš parduotuvės su pilnu prekių vežimėliu išėjo V. Z.. Nuėjęs į prekybos salę pamatė, kad per kasas į salę ateina ir K. N.. Jie kartu pavaikščiojo ir kiekvienas išėjo per kasas nieko nepirkdami. Išėjęs iš parduotuvės priėjo prie K. N. automobilio, stovėjusio apie 50 m nuo parduotuvės, kur į bagažinę prekes krovė V. Z.. Tai buvo įvairūs produktai, mėsos gaminiai, alkoholiniai gėrimai ir kitos prekės. Jam davė kelis pakelius mėsos gaminių, ar dešros. Kitas prekes jie pasiėmė sau. Nori pasakyti, kad V. Z. žinojo, kad jis yra nepilnametis, kadangi jis jam pats sakė, kad yra sulaukęs ( - ) metų, be to, V. Z. bendravo su jo teta ir ji galėjo apie tai jam sakyti (5 t., b. l. 164-165).

137Nagrinėjant R. D. atžvilgiu išskirtą bylą ( - ) miesto apylinkės teisme jis pripažino savo kaltę ir parodė, kad V. Z. pasakė, jog netoliese yra parduotuvė „I.“, todėl pasiūlė į ją užeiti ir ką nors pavogti. K. N. su tuo sutiko. Jis (R. D.) visai nenorėjo ten eiti, bet K. N. paprašė jo pavaikščioti po parduotuvę, kad apsaugininkas atkreiptų dėmesį ne į V. Z., o į jį.

1382015-11-18 UAB „P.“ pareiškimu kreipėsi į ikiteisminio tyrimo įstaigą ir nurodė, kad 2015-11-18, apie 20.40 val., iš parduotuvės „I.“ Nr. ( - ), esančios ( - ), nepažįstamas asmuo pagrobė įvairių maisto produktų ir gėrimų (3 t., b. l. 87). UAB „P.“ pateikė 253,69 Eur civilinį ieškinį (t. 3 b. l. 89-94).

139Apklausta teisme liudytoja Z. G. patvirtino, kad jai dirbant parduotuvėje „I.“ nepažįstamas vyriškis pagrobė pilną vežimėlį prekių. Apie tai ji pranešė apsaugos darbuotojai, kuri tuo metu bendravo su kitu vyriškiu, kuris aiškino, kad kažką pametė parduotuvėje. Teismui pagarsinus ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus, liudytoja Z. G. pasakė, kad jie teisingi ir teismas gali jais vadovautis.

140Ikiteisminio tyrimo metu apklausta liudytoja Z. G. paaiškino, kad 2015-11-18 dirbo kasoje parduotuvėje „I.“, esančioje ( - ). Apie 20.00-21.00 val. parduotuvėje buvo mažai lankytojų. Dirbo dvi kasos. Ji matė, kad po salę su vežimėliu vaikšto aukštas tamsių plaukų vyras su juoda striuke. Vyras į vežimėlį buvo pridėjęs daug prekių. Nuėjusi į prekybos salę ji pamatė, kad tas pats vyras su pilnu prekių vežimėliu išvažiavo iš parduotuvės. Apie tai ji nuėjo pranešti apsaugos darbuotojai, kuri tuo metu šnekėjo su jaunu vaikinu. Vaikinas jai kažką aiškino apie pamestus raktus. Ji pasakė apsaugos darbuotojai, kad pirkėjas pro duris išvažiavo su pilnu prekių vežimu už jas nesumokėjęs. Liepusios tam vaikinui pačiam ieškoti raktų, kartu su apsaugos darbuotoja išėjo iš parduotuvės. Prie parduotuvės esanti automobilių aikštelė buvo tuščia. Jos bijojo eiti už parduotuvės, nes ten esanti vieta neapšviesta ir sugrįžo į parduotuvę. Peržiūrėjus vaizdo kamerų įrašus pamatė, kad vyras pridėjo prekių ir nesumokėjęs išvažiavo su vežimėliu per įėjimo į salę vartelius. Vyras palaukė, kol į salę įeis kažkoks vaikinas ir su prekių vežimėliu išvažiavo (3 t., b. l. 193-195).

141Apklausta teisme liudytoja V. P. prašė pagarsinti ir vadovautis ikiteisminio tyrimo metu duotais parodymais. Apklausta ikiteisminio tyrimo metu liudytoja nurodė, kad nematė kaip buvo įvykdyta vagystė iš parduotuvės.

142Ikiteisminio tyrimo metu apklausta liudytoja G. S. paaiškino, kad kaip apsaugos darbuotoja 2015-11-13, 16, 17, 18 d. dirbo ( - ) esančioje parduotuvėje „I.“. Prisimena, kad vakare, apie 20.30 val., į parduotuvę užėjo nepažįstamas vyriškis, kuris labai ilgai vaikščiojo po parduotuvę. Vyriškis rinko įvairias prekes, dėjo jas į parduotuvės vežimėlį, kažkam skambino. Kadangi vyriškis ilgai nėjo atsiskaityti, todėl ji pradėjo jį stebėti. Vyriškis, pamatęs, kad jį stebi, eidavo prie kito prekių skyriaus ir vis kažko ieškojo. Kai ji užėjo į monitorinę, į duris kažkas pasibeldė. Duris atidarė apie ( - ) metų, 175 cm ūgio, sportiško kūno sudėjimo, tamsių plaukų, sportiniu kostiumu apsirengęs vyriškis, kuris ant kaklo turėjo storą grandinėlę. Ją pamatęs vyriškis kažkodėl labai išsigando ir pradėjo pasakoti, kad prieš tai buvo parduotuvėje ir jo žmona pametė raktus, todėl dabar jie negali įeiti į butą. Klausė, gal ji rado pamestus raktus. Vyriškis elgėsi kaip mažas vaikas, verkšleno. Vyriškiui ji liepė pačiam eiti į prekybos salę ir ieškoti pamestų raktų, tačiau vyriškis prašė, kad ji eitų kartu su juo. Tuo metu išgirdo, kaip link išėjimo nuo kasų eina kasininkė Z. G. ir šaukia, kad apvogė parduotuvę ir išvežė pilną vežimėlį prekių. Per monitorinės stiklinę sieną pastebėjo per įėjimo į prekybos salę automatiškai nuo judesio atsidarančias duris išbėgantį su vežimėliu prieš tai minėtą vyriškį, kurį stebėjo vaikštantį salėje. Vyriškis, kuris klausė apie raktus, nuėjo į prekybos salę, o ji išbėgo į lauką. Kadangi tą vakarą lijo, lauke buvo tamsu, todėl nepastebėjo, kur pasišalino minėtas vyriškis. Grįžusi į parduotuvę, iškvietė policiją. Peržiūrėjusi apsaugos kamerų vaizdo įrašą pamatė, kad vyriškis pavogė daug alkoholinių gėrimų ir įvairių maisto produktų. Taip pat pastebėjo, kad tuo metu, kai vyriškis kalbėjo su ja apie pamestus raktus, į parduotuvę užėjo nepažįstamas vaikinas apie ( - ) m. amžiaus, kuris įėjo į prekybos salę per automatiškai atsidarančias duris, o tuo metu vyriškis su vežimėliu, buvęs prie durų salėje, joms atsidarius per jas išėjo. Šios durys atsidaro tik priėjus iš išorinės pusės užeinant, o būnant prie jų iš salės pusės, durys automatiškai neatsidaro, per jas išeiti negalima, galima tik per kasas. Vaikinas užėjęs į salę joje priėjo prie vyriškio, kuris neva ieškojo raktus. Jie truputi pavaikščiojo ir nieko nenupirkę išėjo. Vyriškis, prieš tai klausinėjęs apie raktus, daugiau prie jos nepriėjo ir neklausė apie raktus. Buvo akivaizdu, kad visi šie trys asmenys veikė susitarę, t. y. vyriškis klausinėdamas apie raktus norėjo nukreipti jos dėmesį, kad vyriškis su vežimėliu galėtų išeiti nesulaikytas, o vaikinas užėjęs į salę atidarė duris išeinančiam vyriškius su vežimėliu. Kitas apsaugos darbuotojas papasakojo, kad vyriškį, kuris pagrobė pilną vežimėlį prekių, pažįsta, nes jį buvo pagavęs apsivogusį kitoje parduotuvėje. Sakė, kad vyriškio pravardė „U.“ (3 t., b. l. 197-198).

143Apklaustas teisme liudytojas G. K. paaiškino, kad jam kaip apsaugos darbuotojui buvo žinoma, jog asmenys, tarp kurių buvo ir V. Z., įvykdė eilę vagysčių iš parduotuvių „I.“. Apie įvykdytas vagystes sužinojo peržiūrėjęs apsaugos kamerų įrašus.

144Ikiteisminio tyrimo metu apklaustas liudytojas G. K. paaiškino, kad dirba UAB „( - )“ vyriausiuoju saugos specialistu ir yra atsakingas už parduotuvių „I.“ apsaugą. Gavus pranešimą apie 2015-11-18 įvykdytą vagystę iš ( - ) esančios parduotuvės „I.“, jis susipažino su apsaugos kamerų vaizdo medžiaga. Buvo užfiksuota, kad vagystę įvykdė V. Z.. Vaizdo medžiagoje aiškiai matėsi prie durų stovėjęs asmuo, kuris padėjo išeiti V. Z. iš parduotuvės. Kol V. Z. vaikščiojo po prekybos salę, kartu su juo vagystėje dalyvavęs asmuo priėjo prie apsaugos darbuotojos G. S., atitraukė jos dėmesį. Tas asmuo buvo apsirengęs sportine apranga, ant kelnių raidė „B“ baltos spalvos. Minėtas asmuo sportiniu kostiumu taip pat buvo pastebėtas aiškinantis aplinkybes dėl vagystės iš parduotuvės „I.“ ( - ), jie stovėjo prie kasininkės ir kažką aiškinosi. Jam atrodo, kad šis asmuo tada buvo automobilio „BMW“ vairuotojas, kuriuo kartu išvažiavo su V. Z. (3 t., b. l. 98-106).

145Ikiteisminio tyrimo metu buvo apžiūrėti Rudaminoje esančios parduotuvės „I.” apsaugos kamerų vaizdo įrašai, kuriuose užfiksuota, kaip maisto produktų vagystėje dalyvavo V. Z., R. D. ir K. N. (3 t., b. l. 139-184).

146Įvertinęs ikiteisminio tyrimo metu surinktus ir bylos nagrinėjimo metu ištirtus įrodymus, teismas daro išvadą, kad jų visumą leidžia padaryti kategoriškai spręsti, jog maisto produktų vagystėje iš ( - ) esančios parduotuvės „I.“ dalyvavo V. Z., K. N. ir R. D., kurio atžvilgiu byla buvo išskirta į atskirą ir išnagrinėta. Nors kaltinamasis V. Z. neigė, kad kartu su jais buvo K. N., kuris taip pat nepripažino savo kaltės, tačiau ikiteisminio tyrimo metu apklausto R. D. parodymai, kurie buvo pagarsinti teisme, bei jo paties parodymai, duoti nagrinėjant jam iškeltą bylą, patvirtina, kad produktų vagystėje dalyvavo ir kaltinamasis K. N.. Parduotuvės pateikti vaizdo apsaugos kamerų įrašai, kuriuose vagystės metu ir po jos įvykdymo buvo užfiksuotas K. N., taip pat įrodo šio asmens kaltę. Šie įrašai patvirtina R. D. parodymus apie V. Z. sumanytą nusikaltimo planą, kuris ir buvo įvykdytas. Tam, kad V. Z. galėtų netrukdomai pasišalinti iš parduotuvės su pagrobtomis prekėmis, sutartu momentu į parduotuvę užėjo R. D.. Užeidamas jis atidarė vartelius, per kuriuos su prekių vežimėliu išėjo V. Z.. Tuo metu K. N., apsimesdamas, kad jam reikia surasti parduotuvėje neva pamestus buto raktus, kalbino parduotuvės apsaugos darbuotoją ir taip nukreipė jos dėmesį nuo iš parduotuvės su pagrobtomis prekėmis išeinančio V. Z.. Darytina išvada, kad kaltinamieji veikė iš anksto susitarę, bendrininkų grupe, įvykdė svetimo turto vagystę ir padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 178 straipsnio 1 dalyje. Ikiteisminio tyrimo metu jų nusikalstami veiksmai buvo kvalifikuoti teisingai. Teismas nenustatė kaltinamųjų V. Z. ir K. N. atsakomybę lengvinančių aplinkybių. Jų atsakomybę sunkina tai, kad nusikalstamą veiką padarė bendrininkų grupe. UAB „P.“ pateiktas civilinis ieškinys tenkintinas pilnai, nes pagrįstas rašytiniais įrodymais. Iš kaltinamųjų V. Z. ir K. N. solidariai priteistina 253,69 Eur turtinės žalos atlyginimo UAB „P.“ naudai.

147Dėl 2015-11-22 V. Z. sukelto fizinio skausmo sutuoktinei A. Z.

148Apklaustas teisme kaltinamasis V. Z. kaltės nepripažino ir tvirtino, kad neblaivi sutuoktinė pati nukrito nuo laiptų ir susižalojo. Jis išėjo iš namų ir eidamas sutiko policijos pareigūnus, kurie jį nuvežė į policijos komisariatą.

1492016-01-14 apklaustas ikiteisminio tyrimo metu įtariamasis V. Z. prisipažino, kad sumušė sutuoktinę. Jis paaiškino, kad 2015-11-21, apie 23.00 val., namuose ( - ), atsigulė miegoti, o jo žmona A. Z. su drauge, kurios vardas R., vartojo alkoholį. Naktį jį pažadino žmona, kuri buvo neblaivi ir pradėjo reikšti pretenzijas dėl neištikimybės. Jis atsikėlė ir leidosi laiptais iš antro aukšto žemyn, nes norėjo išeiti iš namų. Žmona leidosi laiptais jam iš paskos ir jį stumdydama suklupo. Tuo metu jis spyrė jai vieną kartą į veidą. Tai padaręs, kartu su žmonos drauge išėjo iš namų. Einant juos sulaikė policijos pareigūnai. R. policijos pareigūnai liepė eiti namo, o jį nuvežė prie namų, esančių ( - ), o po to į policijos komisariatą (6 t., b. l. 155-156).

150Apklaustas 2017-03-09 ikiteisminio tyrimo metu įtariamasis V. Z. patvirtino savo ankstesnius parodymus dėl sutuoktinės sumušimo (6 t., b. l. 218-219).

1512015-11-22 A. Z. pareiškimu kreipėsi į ikiteisminio tyrimo įstaigą ir nurodė, kad naktį ją sumušė sutuoktinis V. Z., kuris pargriovė ją ant žemės ir spyrė į veidą (4 t., b. l. 1).

1522015-11-22 tarnybiniame pranešime dėl smurto artimoje aplinkoje policijos patrulis V. B. nurodė, kad 2015-11-22, apie 3.45 val., patruliuojant kartu su R. P. buvo gautas pranešimas dėl smurto. Nuvykus nurodytu adresu ( - ), juos pasitiko A. Z., kuri teigė, kad ką tik ją sumušė sutuoktinis V. Z.. Pranešėja buvo susijaudinusi ir verkė. Ant jos veido matėsi mėlynės. Iš burnos ir nosies bėgo kraujas. A. Z. paaiškino, kad jos vyras pargriovė ją ant žemės ir spardė jos galvą. V. Z. buvo sulaikytas ( - ) apie 4.15 val. Sulaikytasis elgėsi agresyviai. Tvirtino, kad žmonos nemušė, prisistatinėjo kitu asmeniu (4 t., b. l. 4-6).

153Apklausta teisme nukentėjusioji A. Z. pareiškė, kad ikiteisminio tyrimo metu jos duoti parodymai yra neteisingi. Ji tyčia apkalbėjo sutuoktinį, kad šis ją sumušė. Iš tikrųjų, tai ji pati nukrito nuo laiptų ir patyrė sužalojimus. Sutuoktinis į veidą jai nespyrė ir jos nemušė.

154Teismas pagarsino ikiteisminio tyrimo metu apklaustos nukentėjusiosios A. Z. parodymus, kuriuose ji nurodė, kad 2015-11-21 vakare, apie 21.00 val., jos vyras V. Z. su draugu kažkur išvažiavo. Ji su vaikais buvo namuose adresu ( - ). Apie 23.00 val. jai paskambino pažįstama, vardu R., ir pradėjo pasakoti, kad V. Z. su jos sugyventiniu kažkur linksminasi. Po kurio laiko jos vyras sugrįžo į namus ir atsigulė miegoti. Ji toliau telefonu kalbėjo su R., kuri norėjo pas ją atvažiuoti. Belaukiant atvažiuojančios R. ji peržiūrėjo miegančio sutuoktinio mobilaus ryšio telefoną ir ten surado jį kompromituojančias žinutes. Supykusi ant sutuoktinio jo rūbus išnešė į garažą ir nusprendė, kad rytą jam lieps išeiti iš namų. Apie 2.00 val. pas ją atvažiavo R.. Jos prikėlė V. Z. ir pradėjo aiškintis, kur jis ir R. sutuoktinis buvo išvykę ir su kuo linksminosi. Leidžiantis laiptais iš antro aukšto V. Z. sudavė jai per kelius. Jai sulinko kojos ir ji atsiklaupė. Tada visai netikėtai V. Z. spyrė jai į kairę veido pusę. Pataikė į akį ir nosį. Jai pradėjo bėgti kraujas. Tai turėjo matyti ir R., nes ji buvo koridoriuje. Jos sutuoktinis su R. išėjo iš namų, o ji iškvietė policiją. Gan greitai atvažiavo policijos patruliai, kuriems ji paaiškino, kad ją sumušęs vyras išėjo iš namų ir galimai eina link ( - ). Kartu su policijos patruliais ji nuvažiavo ieškoti sutuoktinio. Policijos patruliai sulaikė V. Z., o R. liepė eiti sau namo. Sulaikytas sutuoktinis pradėjo sakyti, kad jos nepažįsta, pasakė kažkokią išgalvotą pavardę. Bet ji patruliams pasakė, jog tai tikrai jos vyras ir parodė jo asmens tapatybės kortelę. Tada visi grįžo į jų namus, kur ji parašė pareiškimą dėl sumušimo, po ko policijos patrulis jos vyrą išsivežė į policijos komisariatą (4 t., b. l. 19-21). Papildomos apklausos metu A. Z. paaiškino, kad dėl jos sumušimo kreipėsi pareiškimu į policiją, kur 2015-11-22 gavo užduotį atlikti tyrimą dėl padarytų kūno sužalojimų sunkumo nustatymo. Kadangi yra daugiavaikė mama, augina penkis mažamečius vaikus, tai neturėjo laiko nuvykti pas ekspertus. Sumuštą akį gydė pati namuose. Į medicinos įstaigas nesikreipė. Kadangi akyje sužalojimo ir kraujosruvų jau nematyti, tai į teismo medicinos ekspertus kreiptis, kad nustatytų jai padarytų sužalojimų sunkumo mastą, nebėra tikslo. Dėl padaryto sužalojimo, sumušimo jai buvo sukeltas fizinis skausmas (4 t., b. l. 23-24).

155Ikiteisminio tyrimo metu apklausta liudytoja R. L. patvirtino, kad 2015-11-12 buvo V. Z. ir A. Z. namuose adresu ( - ). Tarp sutuoktinių kilus konfliktui iš jų namų išėjo. Netrukus ją pasivijo V. Z.. Jiems einant keliu prie jų privažiavo policijos automobilis, kuriame buvo A. Z.. Pas A. Z. buvo sumuštas veidas, ištinusi kairė akis. Ji nespėjo A. Z. paklausti, kas atsitiko, nes policijos patrulis V. Z. sulaikė ir išsivežė, o jai liepė eiti namo. Tik vėliau A. Z. jai pasakojo, kad tą naktį V. Z. pargriovė ją ant žemės ir spyrė į veidą. Paties įvykio ji (R. L.) nematė (4 t., b. l. 26-27).

156Nagrinėjant bylą teisme kaltinamasis V. Z. pakeitė ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus ir padėjo teigti, kad sutuoktinės A. Z. nemušė. Analogiškai pasielgė ir jo sutuoktinė A. Z., kurį atvykusi į teismą pareiškė, kad sutuoktinis jos nemušė, o duodama parodymus ikiteisminio tyrimo metu tyčia jį apkalbėjo. Tačiau ikiteisminio tyrimo metu surinkti ir teismo ištirti įrodymai visiškai patvirtina V. Z. kaltę. Pripažindamas jį kaltu teismas remiasi ikiteisminio tyrimo metu duotais V. Z. parodymais, kuriuose jis neneigė, kad koja spyrė sutuoktinei į veidą. Tai, kad nukentėjusiosios A. Z. atžvilgiu buvo panaudotas fizinis smurtas, patvirtina jos pačios parodymai, duoti ikiteisminio tyrimo metu, policijos pareigūno tarnybinis pranešimas dėl smurto artimoje aplinkoje bei iš dalies ir liudytojos R. L. parodymai. Jų visuma teismui leidžia padaryti išvadą, kad V. Z. tyčia panaudojo fizinį smurtą šeimos nario, sutuoktinės A. Z. atžvilgiu ir padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 140 straipsnio 2 dalyje. V. Z. fizinį smurtą sutuoktinės atžvilgiu panaudojo neblaivus, todėl teismas tai vertina kaip jo atsakomybę sunkinančią aplinkybę. Teismas nenustatė V. Z. atsakomybę lengvinančių aplinkybių. Nukentėjusioji A. Z. civilinio ieškinio nepateikė.

157Dėl 2016-01-10 pasikėsinimas padaryti vagystę iš parduotuvės „I.“ Nr. ( - ), esančios ( - )

158Apklaustas teisme kaltinamasis V. Z. kaltės nepripažino. Jis neneigė, kad kaltinime nurodytu laiku kartu su R. D. atvyko į ( - ) gatvėje esančią parduotuvę „I.“. Į parduotuvę pateko atidarę sandėlio vartus, tačiau iš sandėlio jis nieko neketino vogti. Sandėlyje sukrautas dėžes išmėtė tyčia, taip norėdamas pademonstruoti parduotuvės apsaugos darbuotojams, kad jie blogai dirba. R. D. į nusikalstamą veiką neįtraukė.

1592016-06-15 apklaustas ikiteisminio tyrimo metu įtariamasis V. Z. nepripažino, kad iš parduotuvės „I.“ sandėlio kėsinosi pagrobti prekes. Teigė, kad patekęs į sandėlį laukė, kol jį pastebės ir atėjus parduotuvės darbuotojui tyčia nuvertė ant paletės sukrautas dėžes. Tvirtino, kad turėjo galimybę ką nors pavogti, tačiau nieko nepavogė (6 t., b. l. 174-175).

1602017-03-09 apklaustas ikiteisminio tyrimo metu įtariamasis V. Z. taip pat nepripažino, kad kėsinosi pagrobti prekes (6 t., b. l. 218-219).

1612016-05-19 apklaustas ikiteisminio tyrimo metu įtariamasis R. D., kurio atžvilgiu baudžiamoji byla išskirta į atskirą ir kuris Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018-12-21 nuosprendžiu pripažintas kaltu bei nuteistas, paaiškino, kad tiksliai datos neprisimena, bet, atrodo, kad tai buvo 2016-01-10 vakare, su V. Z. ir K. N. buvo nuvažiavę į ( - ) pas kažkokį jų pažįstamą. K. N. vairavo automobilį „Renault Megane“. Valstybinių numerių neįsidėmėjo. Šį automobilį K. N. pasiima iš kito asmens. Jiems važiuojant V. Z. pasakė, kad jo vaikams reikia sauskelnių ir jis žino, kur galima lengvai jų pavogti. Jis nurodė važiuoti į kažkokią nelabai didelę parduotuvę ( - ). Kartu su V. Z. jis užėjo į tą parduotuvę ir pagrobė kelias pakuotes sauskelnių. K. N. jų laukė automobilyje. Su pagrobtomis sauskelnėmis jie atvažiavo prie namo, esančio ( - ). Sėdėdamas automobilyje V. Z. išgėrė degtinės ir pasiūlė pavogti alkoholio iš ( - ) gatvėje esančios parduotuvės „I.“. K. N. nuėjo į butą, o jis su V. Z. tuo pačiu automobiliu nuvažiavo prie šios parduotuvės. Automobilį paliko aikštelėje. V. Z. pasakė, kad užeis į parduotuvę ir patekęs į sandėlį pabandys atidaryti sandėlio vartus. V. Z. nuėjo, o jis laukė iš lauko pusės prie sandėlio. Netrukus pastebėjo, kad yra judinami pakeliami vartai. Jis padėjo juos atidaryti ir įėjo į sandėlį. Sandėlyje jie ieškojo alkoholinių gėrimų, bet nerado. Tada V. Z. priėjo prie paletės, ant kurios buvo sudėta daug įvairių dėžių su virduliais ir kita smulkia buitine technika, ir norėjo juos pavogti, bet tuo metu į sandėlį užėjo parduotuvės darbuotojas, todėl jis iš karto pabėgo. Netrukus atėjo ir V. Z.. Jiems nieko pavogti nepavyko.

162Nagrinėjant bylą teisme R. D. pripažino, kad su V. Z. kėsinosi apvogti ( - ) gatvėje esančią parduotuvę, tačiau jiems tai padaryti nepavyko.

163UAB „P.“ pareiškime nurodyta, kad 2016-01-10, apie 19.30 val., iš UAB „P.“ parduotuvės „I.“ Nr. ( - ), esančios ( - ), sandėlio buvo pasikėsinta pagrobti UAB „P.“ priklausančias prekes už 2 106,58 Eur. Į sandėlį užėjus parduotuvės darbuotojui prekių pagrobti nepavyko. Šio įvykio metu buvo sugadinti (išlaužti) parduotuvės rampos segmentiniai vartai, buvo deformuotos vartų važiuoklės, iškritę ratukai. Dėl vartų sugadinimo parduotuvei padaryta 81,09 Eur turtinė žala (4 t., b. l. 34). Parduotuvė dėl vartų sugadinimo pateikė 81,09 Eur civilinį ieškinį ir buvo pripažinta civiline ieškove (4 t., b. l. 38).

164Įvykio vietos apžiūros protokole nurodyta, kad apžiūrint įvykio vietą – parduotuvę, esančią ( - ), nustatyta, kad sandėlio vartai yra apgadinti, sulaužytas vartų mechanizmas (4 t., b. l. 41-42, 43). Įvykio vietos apžiūros metu darytuose nuotraukose užfiksuotos ant paletės sukrautos prekės, kurias buvo kėsintasi pagrobti (4 t., b. l. 44).

165Apklaustas teisme liudytojas A. S. paaiškino, kad dirbo krovėju parduotuvėje „I.“. Vienu metu prie jo priėjo nepažįstamas asmuo ir paklausė, kur jam rasti apsaugos darbuotoją. Jis parodė kur yra apsauga. Netrukus išgirdo iš sandėlio sklindantį įtartiną triukšmą. Nuėjęs į parduotuvės sandėlį pamatė, kad sandėlio vartai atidaryti, o apsaugos ieškojęs vyriškis ir dar vienas asmuo kėsinosi iš sandėlio pagrobti ant paletės sukrautas dėžes su smulkia buitine techniką. Jį pamatęs vyriškis pasiūlė 100 Eur, kad nebūtų kviečiama policija. Jam atsisakius ant paletės sukrautos dėžės nugriuvo ir vyriškis bei su juo buvęs asmuo iš sandėlio pasišalino. Teismui pagarsinus ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus liudytojas patvirtino, kad jie yra teisingi ir teismas gali jais vadovautis.

166Ikiteisminio tyrimo metu apklaustas liudytojas A. S. paaiškino, kad 2016-01-10, apie 19.38 val., jam dirbant parduotuvėje „I.“, esančioje ( - ), ir būnant prekybos salėje, staiga pamatė, kaip pašalinis asmuo atidarė viršutinio parduotuvės sandėlio duris. Duris atidaręs vyras jo paklausė, kur rasti apsaugą. Jis nurodė, kur jos ieškoti. Po kelių minučių jis vėl pastebėjo tą patį vyriškį vaikščiojantį po prekybos salę su energetiniu gėrimu rankoje. Po kokių 5 minučių išgirdo triukšmą apatiniame sandėlyje. Žinodamas, kad ten nieko nėra, nusileido pažiūrėti. Sandėlyje pamatė du pašalinius asmenis. Vienas mažesnis vyriškis iš karto pabėgo, o kitą vyriškį jis atpažino, nes jis buvo prekybos salėje ir klausė, kur yra apsaugos darbuotojas. Paklausius, ką jis čia veikia, šis atsakė, kad atvyko atsiimti prekių. Tuo metu suprato, kad vyriškis nori pavogti prekes. Vyriškis jam pasiūlė 100 Eur už paletę, ant kurios buvo sukrautos prekės. Vyriškiui pasakė, kad iškvies policiją ir vyriškis pasišalino (4 t., b. l. 66). Ikiteisminio tyrimo metu iš pateiktų fotonuotraukų liudytojas A. S. atpažino V. Z. kaip asmenį, kuris buvo patekęs į parduotuvės „I.“, esančios ( - ), sandėlį ir bandė pavogti prekes (4 t., b. l. 72-73).

167Ikiteisminio tyrimo metu buvo apžiūrėtas parduotuvės pateiktas vaizdo kamerų įrašas. Šiame įraše užfiksuota, kaip V. Z. pakelią parduotuvės sandėlio vartus į sandėlį įleidžią R. D. (4 t., b. l. 47-63).

168Kaltinamasis V. Z. nepripažino, kad kėsinosi iš ( - ) g. esančios parduotuvės sandėlio pagrobti prekes, tačiau jo kaltę patvirtina R. D. bei liudytojo A. S. parodymai. R. D. patvirtino, kad į parduotuvę su V. Z. atvyko turėdami tikslą ką nors pagrobti. Buvo sutarta, kad V. Z. atidarys sandėlio vartus ir jį įleis. R. D. patvirtino, kad vagystės nepavyko įvykdyti, nes į sandėlį užėjo parduotuvės darbuotojas ir jie pabėgo. Liudytojas A. S. paparodėtvirtino, kad išgirdęs įtartiną triukšmą nuėjo į sandėlį ir pamatė ten du pašalinius asmenis, ant paletės sukrautas prekes bei atidarytus vartus. Vienas asmuo iš karto pabėgo, o kitas – V. Z. jam siūlė pinigus, kad šis leistų pasiimti sukrautas prekes. Tokiu būdu V. Z. parodymai, kad jis iš sandėlio vogti nieko neketino ir prekes išvartė tyčia, norėdamas neva pasišaipyti iš apsaugos darbuotojų, yra jo paties sugalvota versija, kuri paneigta aukščiau paminėtais įrodymais. Ikiteisminio tyrimo metu V. Z. ir su juo buvusio R. D. nusikalstami veiksmai buvo teisingai kvalifikuoti pagal BK 22 straipsnio 1 dalį ir 178 straipsnio 2 dalį, nes buvo pasikėsinta pagrobti svetimą turtą iš sandėlio patalpos. Teismas nenustatė V. Z. atsakomybę lengvinančių aplinkybių. Tuo tarpu jo atsakomybę sunkina tai, kad nusikalstamą veiką kėsintasi padaryti bendrininkų grupe.

169Dėl sandėlio vartų mechanizmo sugadinimo UAB „P.“ pateikė 81,09 Eur civilinį ieškinį. Ieškinys tenkintinas pilnai, nes jis pagrįstas rašytiniais įrodymais ir ši pinigų suma priteistina iš V. Z..

170Dėl 2016-01-10 svetimo turto sugadinimo ir vagystės iš parduotuvės „I.“ Nr. ( - ), esančios ( - )

171Apklaustas teisme kaltinamasis V. Z. savo kaltę pripažino iš dalies. Jis neneigė, kad kaltinime nurodytu laiku su R. D. bei dar vienu asmeniu iš parduotuvės „I.“ pagrobė daug alkoholinių gėrimų bei moterišką rankinę. Į parduotuvę pateko atidarę sandėlio vartus, kuriuos galėjo sulaužyti. Pagrobtą alkoholį realizavo, o rankinėje surastus dokumentus sudegino. Kaltinamasis tvirtino, kad šioje vagystėje K. N. nedalyvavo ir jis (V. Z.) nežinojo, kad tuo metu R. D. neturėjo ( - ) metų ir į vagystę jo neįtraukė. UAB „P.“ ir nukentėjusiosios A. J. pateiktus civilinius ieškinius pripažino.

1722016-01-14 apklaustas ikiteisminio tyrimo metu įtariamasis V. Z. tvirtino, kad alkoholio vagystę iš ( - ) gatvėje esančios parduotuvės įvykdė kartu su R. D. ir pažįstamu V. K., kuris juos prie parduotuvės atvežė automobiliu „Renaul Megane“. Į šį automobilį ir buvo sudėtas pagrobtas alkoholis. K. N. šioje vagystėje nedalyvavo (6 t., b. l. 155).

173Analogiškus parodymus V. Z. darvė ir 2016-06-15 bei 2017-03-09 apklausų ikiteisminio tyrimo metu (6 t., b. l. 173, 218).

174Apklaustas teisme kaltinamasis K. N. neprisipažino, kad kartu su V. Z. ir R. D. dalyvavo pagrobiant alkoholį iš ( - ) gatvėje esančios parduotuvės „I.“.

175Apklaustas ikiteisminio tyrimo metu K. N. kaltės taip pat nepripažino. Jis nurodė, kad automobiliu „Renault“ nevažinėjo ir tokio neturi. Kur buvo 2016-01-10 jis nežino, nes jau neprisimena (6 t., b. l. 31-32).

1762016-03-03 apklaustas ikiteisminio tyrimo metu įtariamasis R. D., kurio atžvilgiu baudžiamoji byla išskirta į atskirą ir kuris Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018-12-21 nuosprendžiu pripažintas kaltu, paaiškino, kad tikslaus laiko nepamena, galimai 2016-01-10, apie 19.30 val., buvo prie parduotuvės „I.“, esančios ( - ), kur sutiko V. Z.. Šis paklausė, ar jis gali padėti iš parduotuvės sandėlio pavogti alkoholio. Jam sutikus V. Z. paskambino K. N. ir liepė atvažiuoti prie parduotuvės. Maždaug po pusvalandžio K. N. atvažiavo automobiliu „Renault“. Atvažiavęs K. N. pakalbėjo su V. Z.. Iš jų pokalbio suprato, kad jie buvo susitarę padaryti vagystę. Tada jis su V. Z. nuėjo už minėtos parduotuvės, o jiems iš paskos automobiliu atvažiavo K. N.. Kartu su V. Z. jie atidarė rampos vartus. Nepamena, ar tuo metu jiems padėjo K. N.. Iš sandėlio su V. Z. nešė dėžes su įvairių pavadinimų degtine. K. N. jų atneštas dėžes krovė į bagažinę. Iš viso pavogė gal 8 dėžes alkoholio. Viskas įvyko labai greitai. Kaip V. Z. pagrobė rankinę jis nematė. Į sandėlį užėjus parduotuvės darbuotojai jie pabėgo. Už įvykdytą vagystę V. Z. jam nedavė alkoholinių gėrimų arba pinigų (5 t., b. l. 143). Tai, kad vagystėje dalyvavo ir K. N., įtariamasis R. D. patvirtino ir 2016-05-19 apklausos ikiteisminio tyrimo metru (5 t., b. l. 148) bei nagrinėjant jo atžvilgiu išskirtą baudžiamąją bylą Vilniaus miesto apylinkės teisme.

177UAB „P.“ pareiškime nurodyta, kad 2016-01-10 iš bendrovei priklausančios parduotuvės „I.“ Nr. ( - ), esančios ( - ), buvo pagrobti alkoholiniai gėrimai ir kitos prekės už 866,04 Eur sumą. Vagystės metu buvo sugadinti (sulaužyti) parduotuvės rampos segmentiniai vartai 584,50 Eur vertės, jų montavimas –160 Eur (4 t., b. l. 103-106).

178Įvykio vietos apžiūros protokole užfiksuota, kad apžiūrint įvykio vietą – parduotuvę „I.“ adresu ( - ), nustatyta, kad sandėlio vartai yra sulaužyti.

179Ikiteisminio tyrimo metu apklausta nukentėjusioji A. J. paaiškino, kad dirba parduotuvės „I.“, esančios ( - ), pamainos viršininke. 2016-01-10, apie 20.00 val., užėjusi į parduotuvės sandėlį prie rampos pamatė 2 vyriškius. Vienas jų pravarde „U.“. Ją pamatę vyriškiai per rampą iš karto išbėgo iš parduotuvės sandėlio ir susėdę į tamsios spalvos automobilį išvažiavo. Automobilio valstybinių numerių ir modelio neįsidėmėjo. Ji iš karto nuėjo pas apsaugą ir peržiūrėjo vaizdo įrašą. Vaizdo įraše matosi, kaip trys vaikinai pakėlė rampos vartus, užeina į sandėlį ir išneša iš sandėlio 4 ar 5 dėžes su alkoholiniais gėrimais. Taip pat vienas iš vyriškių užėjo į prekių priėmimo kabinetą ir iš kabineto išneša jos rankinę (4 t., b. l. 88).

180Papildomai apklausta ikiteisminio tyrimo metu A. J. parodė, kad parduotuvės „I.“ Nr. ( - ) rampa yra parduotuvės galinėje pusėje. Parduotuvės teritorija neaptverta, todėl rampos sandėlio sulenkiami vartai yra rakinami iš vidaus ir uždaromi sklende. Patekti į sandėlį galima tik kam nors iš parduotuvės darbuotojų atidarius vartus iš vidaus. Apie 20.00 val. užėjusi į sandėlį ten pamatė iš matymo pažįstamą vyriškį, pravarde „U.“, kurį pažįsta kaip asmenį, kuris dažnai apsipirkinėja jų parduotuvėje, taip pat žino, kad šis asmuo buvo jų parduotuvėje apsivogęs. Ją pamatęs „U.“ kartu su kitu vaikinu, kuris jai pasirodė kaip nepilnametis, nušoko nuo rampos ir susėdę į prie rampos stovėjusį tamsios spalvos automobilį išvažiavo. Prie rampos stovėjusio automobilio bagažinė buvo atidaryta ir bagažinėje buvo sukrautos dėžės degtinės „Russky standart“ „Finlandia“ ir kitos. Eidamas prie automobilio kažkuris iš nuo rampos nušokusių asmenų uždarė bagažinę ir išvažiavo. Automobilio vairuotojo ji nematė. Antro vaikino, kuris buvo sandėlyje, išvaizdos nespėjo įsidėmėti. Tuo pačiu pastebėjo, kad iš prekių priėmimo kabineto, kuris nebuvo rakinamas, nuo dėžės šalia stalo buvo pavogtas jos tamsiai rudos spalvos rankinukas, 20 Eur vertės, kuriame buvo mėlynos spalvos piniginė, 10 Eur vertės, o joje buvo 10 Eur, jos vardu išduota asmens tapatybės kortelė, už kurios pagaminimą 2009 metais mokėjo 30 Lt, kas atitinka 8,68 Eur. Dar buvo AB „Vilniaus banko“ mokėjimo kortelė „SEB“, kuri turtinės vertės neturi, tik už jos užblokavimą reikėjo sumokėti 8,94 Eur. Mokėjimo kortele niekas nepasinaudojo ir nebandė pasinaudoti. Peržiūrėjus vaizdo įrašus pamatė, kad į prekių priėmimo kabinetą buvo užėjęs vyriškis, pravarde „U.“, kuris ir pavogė jos rankinuką. Sandėlio vartai buvo apgadinti. Buvo sulenkta metalinė apie 25 cm ilgio sklendė ir apgadinta rankenėlė. Kitą dieną buvo atvykę meistrai, kurie remontavo sandėlio vartus, nes jie gerai neužsirakino (4 t., b. l. 92).

181Asmens parodymo atpažinti metu A. J. atpažino V. Z. kaip asmenį, kurį pažįsta pravarde „U.“, ir kuris 2016-01-10 buvo įsibrovęs į parduotuvės „I.“, esančios ( - ), sandėlį (6 t., b. l. 148-151).

182Ikiteisminio tyrimo metu buvo apžiūrėtas parduotuvės „I.“, esančios ( - ), pateiktas apsaugos kamerų vaizdo įrašas. Buvo užfiksuota, kad alkoholio vagystėje dalyvavo trys asmenys 4 t., b. l. 98, 132-152).

1832016-03-17 nutarimu susipažinti su dokumentais (informacija) buvo gauta mobiliojo ryšio operatoriaus turimą informacija apie telefono Nr. ( - ), kuriuo naudojosi įtariamasis K. N., įeinančių ir išeinančių skambučių bei SMS išklotines nuo 2016-01-08 d. 00.00.00 val. iki 2016-01-13 d. 00.00.00 val. bei informacija apie skambinusių abonentų ir abonentų, kuriems buvo skambinta, priklausomybę bei kur buvo minėtas mobiliojo ryšio abonentas nurodytu laiku, prisijungdamas prie mobiliojo ryšio operatorių bokštų (celių). Išanalizavus išklotines nustatyta, kad minėtas abonentas 2016-01-10 18.48 val., 19.22 val., 19.34 val., 19.36 val., 19.43 val., 19.45 val. buvo UAB „Tele2“ bokšto 0487, kuris yra adresu ( - ), veikimo zonoje, 2016-01-10 19.56 val., 20.02 val. minėtas abonentas buvo bokšto B766, kuris yra adresu ( - ), veikimo zonoje, o 20.08 val., 20.15 val. vėl bokšto 0487 veikimo zonoje (4 t., b. l. 159-162).

184Įvertinęs ikiteisminio tyrimo metu surinktus įrodymus, teismas daro išvadą, kad alkoholio vagystėje dalyvavo V. Z., K. N. ir R. D.. V. Z. neneigė, kad su R. D. ir dar vienu asmeniu, tačiau tai nebuvo K. N., pagrobė alkoholį iš parduotuvės ir siekdami įsibrauti į parduotuvės sandėlį sugadino sandėlio vartus. Įvertinęs ikiteisminio tyrimo metu surinktus įrodymus, teismas daro išvadą, kad alkoholio vagystėje dalyvavo ir K. N.. Tokia išvada padaryta įvertinus nuoseklius R. D. parodymus, kurie sutampa su nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis. Nors V. Z. ir K. N. teigia, kad R. D. tokius parodymus duoda neva siekdamas atkeršyti K. N., kad šis su juo neatsiskaitė už atliktus remonto darbus K. N. seseriai priklausančiame bute, tačiau tokie kaltinamųjų V. Z. ir K. N. parodymai neturi realaus pagrindo. Jų nepatvirtina kiti baudžiamojoje byloje esantys duomenys. V. Z. įvykdytų vagysčių iš parduotuvių braižas, juose dalyvavę asmenys, leidžia teigti, kad vagystėje iš parduotuvės „I.“, esančios ( - ), sandėlio dalyvavo ir K. N., kuris atvažiavo prie rampos automobiliu ir į kurio bagažinę buvo sukrautas pagrobtas alkoholis. Tai, kad K. N. tuo metu buvo prie minėtos parduotuvės, patvirtina ir jo mobilaus ryšio telefono išklotinių duomenys. Taip teismas daro apibendrintą išvadą, kad V. Z. ir K. N., veikdami bendrininkų grupe kartu su R. D., kurio atžvilgiu byla išskirta į atskirą ir išnagrinėta, turėdami tikslą pagrobti svetimą turtą, tyčia sulaužius parduotuvės sandėlio vartus, juos atidarė ir įsibrovė į vidų – patalpą, bei pagrobė svetimą turtą, o kaltinamasis V. Z. – dar ir A. J. rankinę. Ikiteisminio tyrimo metu V. Z. ir K. N. nusikalstami veiksmai buvo teisingai kvalifikuoti pagal BK 187 straipsnio 1 dalį ir 178 straipsnio 2 dalį.

185Teismas nenustatė V. Z. ir K. N. atsakomybę lengvinančių aplinkybių. Jų atsakomybę sunkina tai, kad nusikalstamos veikos buvo įvykdytos bendrininkų grupe.

186UAB „P.“ civilinis ieškinys dėl jai padarytos turtinės žalos tenkinamas pilnai. Pateiktas ieškinys pagrįstas byloje esančiais rašytiniai duomenimis, todėl jos naudai 757,64 Eur turtinės žalos atlyginimo solidariai priteistina iš V. Z. ir K. N..

187Ikiteisminio tyrimo eigoje UAB „P.“ patikslino pateiktą civilinį ieškinį. Nurodė, kad AB „L.“ 2016-05-24 sprendimu bendrovei išmokėjo 643,99 Eur dydžio išmoką dėl prekių (alkoholinių gėrimų) vagystės ir bendrovei liko neatlyginta 13,14 Eur dydžio žala dėl prekių (alkoholio) vagystės, sulaužymų, segmentinių vartų vertė – 584,50 Eur ir 160 Eur vartų montavimo kaina. Iš viso UAB „P.“ pareiškė 757,64 Eur civilinį ieškinį padarytai žalai atlyginti. Šiai sumai UAB „P.“ buvo pripažinta civiline ieškove (4 t., b. l. 107).

188Byloje taip pat yra duomenys, kad AB „L.“, išmokėjusi UAB „P.“ 643,99 Eur išmoką, pareiškė regresinius reikalavimus. Šioje byloje draudimo bendrovė pateikė UAB „P.“ sumokėtos išmokos dydžio civilinį ieškinį ir buvo pripažinta civiline ieškove (4 t., b. l. 112, 127). Bylos nagrinėjimo metu draudimo bendrovė pateikė pareiškimą, kad atsisako ikiteisminio tyrimo metu pateikto civilinio ieškinio, nes yra pateikusi Vilniaus miesto apylinkės teismui civilinį ieškinį civilinio proceso tvarka, todėl šioje byloje draudimo bendrovės pateiktą civilinį ieškinį teismas palieka nenagrinėtą.

189Nukentėjusiosios A. J. rankinę su ten buvusiais daiktais pagrobė vienas V. Z.. Byloje nėra duomenų, kad K. N. ar R. D. būtų žinoję apie V. Z. nusikalstamą sumanymą, po vagystės būtų pasinaudoję A. J. priklausančiais daiktais ar už tai gavę materialinį atlygį. V. Z. pripažino, kad rankinėje buvusius dokumentus jis sudegino. Taip V. Z. veiksmus pagrobiant A. J. priklausančią rankinę reikia vertinti kaip vykdytojo ekscesą ir A. J. 57,62 Eur civilinį ieškinį priteisti tik iš V. Z..

190Dėl V. Z. pateiktų kaltinimų įtraukus vaiką (R. D.) į nusikaltimų vykdymą (septynios nusikalstamos veikos)

191V. Z. buvo kaltinamas tuo, kad 2015-10-07, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku, ( - ), žadėdamas duoti dalį pinigų pasiūlė vaikui R. D., gimusiam ( - ), bendrininkų grupe iš aptvertos statybos objekto teritorijos adresu ( - ), pagrobti UAB „K.“ priklausančio ekstrudinio polistirolo „Finnfoam XPS“. Taip įtraukė vaiką į nusikalstamą veiką ir padarė nusikaltimą, numatytą BK 159 straipsnyje.

192V. Z. buvo kaltinamas ir tuo, kad 2015-10-12, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku adresu ( - ), pasiūlė vaikui R. D., gimusiam ( - ), bendrininkų grupe įsibraunant į UAB „P.“ parduotuvės „I.“, esančios ( - ), sandėlį, pagrobti kavos ir alkoholinių gėrimų, taip įtraukė vaiką į nusikalstamą veiką ir padarė nusikaltimą, numatytą BK 159 straipsnyje.

193V. Z. buvo kaltinamas ir tuo, kad laikotarpiu nuo 2015-09-30 iki 2015-10-29, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku, adresu ( - ), žadėdamas duoti dalį pinigų pasiūlė vaikui R. D., gimusiam ( - ), bendrininkų grupe iš UAB „M.“ parduotuvės „Mo.“, esančios ( - ), aptvertos teritorijos pagrobti akyto betono blokelių „Texoblock Screen“ 600x250x120, taip įtraukė vaiką į nusikalstamą veiką ir padarė nusikaltimą numatytą BK 159 straipsnyje.

194V. Z. buvo kaltinamas ir tuo, kad 2015-11-02, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku, adresu ( - ), žadėdamas duoti dalį pinigų pasiūlė vaikui R. D., gimusiam ( - ), bendrininkų grupe iš UAB „M.“ parduotuvės „Mo.“, esančios ( - ), aptvertos teritorijos pagrobti akyto betono blokelių „Texoblock Screen“ 600x250x120, taip įtraukė vaiką į nusikalstamą veiką ir padarė nusikaltimą, numatytą BK 159 straipsnyje.

195V. Z. buvo kaltinamas ir tuo, kad 2015-11-18, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku ir vietoje, pasiūlė vaikui R. D., gimusiam ( - ), bendrininkų grupe iš UAB „P.“ parduotuvės „I.“, esančios ( - ), pagrobti prekių, taip įtraukė vaiką į nusikalstamą veiką ir padarė nusikaltimą, numatytą BK 159 straipsnyje.

196V. Z. buvo kaltinamas ir tuo, kad 2016-01-10, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku, prie adreso ( - ), pasiūlė vaikui R. D., gimusiam ( - ), bendrininkų grupe įsibraunant į UAB „P.“ parduotuvės „I.“, esančios ( - ), sandėlį, pagrobti alkoholinių gėrimų, taip įtraukė vaiką į nusikalstamą veiką ir padarė nusikaltimą, numatytą BK 159 straipsnyje.

197V. Z. buvo kaltinamas ir tuo, kad 2016-01-10, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku, adresu ( - ), pasiūlė vaikui R. D., gimusiam ( - ), bendrininkų grupe įsibraunant į UAB „P.“ parduotuvės „I.“, esančios ( - ), sandėlį, pagrobti alkoholinių gėrimų, taip įtraukė vaiką į nusikalstamą veiką ir padarė nusikaltimą, numatytą BK 159 straipsnyje.

198BK 159 straipsnyje numatyta baudžiamoji atsakomybė už baudžiamojo įstatymo saugomų teisinių gėrių – vaiko intereso dėl pozityvaus jo psichikos vystymosi (pagrindinis nusikaltimo objektas) ir visuomenės intereso formuoti nepilnamečio asmenybę (papildomas nusikaltimo objektas) pažeidimą. BK 159 straipsnyje numatyta veika padaroma tiesiogine tyčia. Baudžiamojon atsakomybėn pagal šį straipsnį traukiamas fizinis asmuo, kuris įtikinėjimu, prašymu, papirkimu, grasinimu, apgaule ar kitokiu būdu įtraukia vaiką į nusikalstamos veikos (nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo) padarymą.

199Nukentėjusiojo nuo nusikalstamos veikos, numatytos BK 159 straipsnyje – vaiko sąvokos baudžiamasis įstatymas neapibrėžia, todėl siekiant ją atskleisti turi būti remiamasi kitais norminiais teisės aktais. 1995 m. liepos 3 d. Lietuvos Respublikos Seimo įstatymu ratifikuotos 1989 m. lapkričio 20 d. Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos priimtos Vaiko teisių konvencijos 1 straipsnyje numatyta, kad vaiku laikomas kiekvienas žmogus, neturintis aštuoniolikos metų, jei pagal taikomą įstatymą pilnametystė nepripažinta anksčiau. Analogiška nuostata yra ir Vaiko teisių konvencija remiantis 1996 m. kovo 14 d. priimtame Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatyme: „vaikas yra žmogus, neturintis 18 metų, išskyrus atvejus, kai įstatymai numato kitaip“. Taigi tiek tarptautiniu, tiek ir nacionaliniu lygmeniu vaiko sąvoka yra unifikuota, vadinasi, nukentėjusiuoju nuo BK XXIII skyriuje numatytų atitinkamų veikų, taip pat ir nuo nusikaltimo, numatyto BK 159 straipsnyje, yra asmuo, nesulaukęs 18 metų, nebent jam pritaikytas Civiliniame kodekse reglamentuotas emancipacijos institutas.

200Ištyręs byloje esančius įrodymus, kaltinamųjų V. Z., K. N., J. M., E. A. parodymus, duotus ikiteisminio tyrimo metu bei bylą nagrinėjant teisme, ikiteisminio tyrimo metu apklausto įtariamojo R. D. parodymus, teismas daro išvadą, kad nebuvo surinkta pakankamai faktinių duomenų, leidžiančių V. Z. pripažinti kaltu pagal BK 159 straipsnį. Ikiteisminio tyrimo metu bei nagrinėjant bylą teisme V. Z. tvirtino, kad neįtraukė R. D. į nusikalstamą veiklą ir nežinojo, kad jis neturi 18 metų. V. Z. aiškino, kad R. D. yra aukšto ūgio, rūkė, vartojo alkoholį, mokėjo vairuoti automobilį, niekur nesimokė.

201Tokius V. Z. parodymus patvirtino ir kaltinamasis K. N., kurio remontuojamame bute dažnai lankydavosi R. D.. Apklausti ikiteisminio tyrimo metu kaltinamieji J. M. ir E. A. nurodė, kad V. Z. turėjo žinoti, kad R. D. yra nepilnametis, tačiau tokius parodymus davė tik 2017-05-31 įvykusios apklausos metu (5 t., b. l. 42, 94). Prieš tai įvykusiose apklausose, o kaltinimai V. Z. pateikti dėl 2015 metais įvykdytų vagysčių, niekas J. M. ir E. A. neklausė, ar V. Z. žinojo, kad R. D. yra nepilnametis. Pabrėžtina, kad minėti kaltinamieji apie tai, kad R. D. galimai yra nepilnametis, sprendė tik iš to, kad į K. N. remontuojamą butą atėjusi kažkokia moteris ieškojo R. D. neva sakydama, kad jam reikia eiti į mokyklą. Bylos nagrinėjimo metu J. M. ir E. A. ėmė teigti, jog remontuojame bute jie pastoviai vartojo alkoholinius gėrimus ir R. D. amžiumi nesidomėjo. Bylos nagrinėjimo metu teismas išnaudojo visas leistinas priemones, kad R. D. atvyktų į teismą ir duotų paaiškinimus dėl nusikalstamų veikų, kurias jis įvykdė kartu su V. Z. bei kitais asmenimis ir Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018-12-21 nuosprendžiu buvo pripažintas kaltu bei nuteistas ir paaiškintu aplinkybes, susijusias su jo amžiumi bei galimu jo įtraukimu į nusikalstamų veikų vykdymą. Tai nepavykus padaryti teismas pagarsino ikiteisminio tyrimo metu apklausto R. D. parodymus, tačiau jo parodymai dėl jo įtraukimo į nusikalstamas veikas yra nenuoseklūs ir prieštaringi. Ikiteisminio tyrimo metu D. D. buvo apklaustas 2015-12-30, 2016-03-03, 2016-05-19, 2016-12-19. Tik paskutinėje apklausoje jis nurodė, kad V. Z. žinojo, apie tai, kad jam tik ( - ) metų, nes apie tai neva pats yra sakęs V. Z.. 2015-11-04 apklaustas liudytoju R. D. nurodė, kad su V. Z. susipažino prieš mėnesį, kai šis buvo atvažiavęs pas R. D. krikšto motina (2 t., b. l. 77), tačiau šioje apklausoje jis nedavė parodymų apie tai, ar V. Z. buvo žinomas jo amžius. Ikiteisminio tyrimo metu nebuvo apklausta R. D. krikšto motina ir teismas jos duomenų nežino, o R. D. motina, kaip ir jis pats, byloje nurodytu adresu negyvena ir dabartinė jų buvimo vieta nėra žinoma. Apibendrinat šiuos duomenis darytina išvada, jog tai, kad V. Z. žinojo, kad R. D. yra vaikas, t. y. nesulaukęs 18 metų, patvirtina tik savo subjektyvią nuomonę ikiteisminio tyrimo metu išreiškę kaltinamieji J. M. ir E. A. bei 2016-12-19 apklaustas R. D.. Manytina, kad šių duomenų nepakanka siekiant nustatyti, kad V. Z. žinojo, jog R. D. yra – vaikas, asmuo nesulaukęs 18 metų, ir tai žinodamas jį įtraukė į nusikalstamą veiką.

202Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad dalyje V. Z. pateiktų kaltinimų prokuroras iš viso nenurodė, kuo pasireiškė pastarojo veiksmai įtraukiant R. D. į nusikalstamą veiką. T. y. prokuroras kaltinime nenurodė konkrečių V. Z. veiksmų, kaip vieno iš BK 159 straipsnio sudėties objektyviosios pusės požymių, apsiribodamas fraze – įtraukė vaiką į nusikalstamą veiką.

203Pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – ir BK) 305 straipsnio 1 dalies 2 punkto nuostatas, teismas nuosprendyje savo išvadas pagrindžia įrodymais, kurie įvertinami remiantis BPK 20 straipsnio 5 dalyje nustatytomis taisyklėmis. Remiantis BPK 20 straipsniu, įrodymai baudžiamajame procese yra įstatymų nustatyta tvarka gauti, BPK numatytais proceso veiksmais patikrinti, teisiamajame posėdyje išnagrinėti ir teismo pripažinti duomenys, kuriais vadovaujantis teismas daro išvadas dėl nusikalstamos veikos buvimo ar nebuvimo, šią veiką padariusio asmens kaltumo ar nekaltumo ir kitų aplinkybių, turinčių reikšmės bylai išspręsti teisingai. Pagrindines įrodymų vertinimo taisykles nustato BPK 20 straipsnio 5 dalis. Pagal ją teismai įrodymus turi įvertinti pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstą išsamiu ir nešališku visų bylos aplinkybių išnagrinėjimu, vadovaudamiesi įstatymu. Būtina sąlyga vertinant įrodymus – vidinis įsitikinimas turi būti pagrįstas išsamiu ir nešališku visų bylos aplinkybių išnagrinėjimu. Teismo vidinis įsitikinimas vertinant įrodymus formuojamas išsamiai patikrinus visus byloje esančius reikšmingus duomenis, palyginus juos tarpusavyje, pašalinus prieštaravimus. Teismų praktikoje nustatyta, kad apkaltinamasis nuosprendis negali būti grindžiamas prielaidomis, o tik patikimais įrodymais, kurie turi būti neprieštaringi, nuoseklūs, tarpusavyje susiję, iš jų analizės turi logiškai išplaukti kaltinamojo kaltę bei kitas svarbias aplinkybes patvirtinančios išvados ir turi būti paneigti kaltinimui prieštaraujantys duomenys.

204Ištyrus ir įvertinus byloje surinktus ir teismui pateiktus įrodymus darytina išvada, jog V. Z. inkriminuotos nusikalstamos veikos, kad jis į nusikalstamų veikų vykdymą įtraukė vaiką ir padarė BK 159 straipsnyje numatytas nusikalstamas veikas yra grindžiama prielaida. Atsižvelgiant į šią aplinkybę bei vadovaujantis BPK 303 straipsnio 5 dalies 1 punktu, V. Z. turi būti išteisintas pagal jam inkriminuotas nusikalstamas veikas, numatytas BK 159 straipsnyje (septynios veikos), nes nepadaryta veika turinti nusikalstamos veikos požymių.

205Skirdamas V. Z., K. N., J. M., E. A. bausmes, teismas atsižvelgia į baudžiamojo kodekso 54 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, į kaltinamųjų padarytų nusikalstamų veikų kiekį, pavojingumo laipsnį, jų stadiją, motyvus ir tikslus, kaltinamųjų asmenybę, atsakomybę sunkinančias bei lengvinančias aplinkybes.

206V. Z. padarė penkias nesunkias, penkias apysunkes ir pasikėsino padaryti vieną apysunkę nusikalstamą veiką, teisiamas jau 17 kartą, daug kartų buvo traukiamas administracinėn atsakomybėn, nusikalstamų veikų padarymo metu niekur nedirbo. Teismas, įvertinęs V. Z. asmenybę, jo įvykdytas nusikalstamas veikas, nenorą laikytis visuomenei priimtinų elgesio taisyklių, jo polinkį daryti nusikaltimus, daro išvadą, kad už įvykdytus nusikaltimus jam skirtinos laisvės atėmimo bausmės. Atsižvelgiant į tai, kad nuo V. Z. padarytų nusikalstamų veikų praėjo beveik 4 metai, įvertinus jo dabartinę sveikatos būklę (8 t., b. l. 171), teismas V. Z. skiria mažesnę laisvės atėmimo bausmės trukmę nei sankcijoje numatyti bausmių vidurkiai. Šiuo nuosprendžiu paskirta galutinė bausmė bendrintina su Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017-07-20 nutartimi paskirta bausme. Į V. Z. paskirtos ir subendrintos bausmės laiką turi būti įskaitytas šioje byloje jam taikytas laikino sulaikymo ir kardomosios priemonės – suėmimo laikas bei bausmės laikas, kurį jis atliko Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017-07-20 nutartimi subendrinus ankstesniais nuosprendžiais jam paskirtas bausmes. V. Z. šiuo nuosprendžiu paskirtos bausmės teismas nebendrina su Panevėžio apylinkės teismo 2019-02-15 nuosprendžiu paskirta 8 metų ir 6 mėnesių laisvės atėmimo bausme, nes šio nuosprendžio paskelbimo metu Panevėžio apylinkės teismo nuosprendis neįsiteisėjęs.

207K. N. padarė tris nesunkias ir dvi apysunkes nusikalstamas veikas, teisiamas jau 8 kartą, baustas administracine tvarka, jam inkriminuojamų nusikalstamų veikų padarymo metu ir šiuo metu niekur nedirba ir nesimoko, tačiau pagal Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartį yra paskirtas artimo šeimos nario globėju. Teismas, įvertinęs K. N. asmenybę, jo įvykdytas nusikalstamas veikas, nenorą laikytis visuomenei priimtinų elgesio taisyklių, jo polinkį daryti nusikaltimus, daro išvadą, kad už įvykdytus nusikaltimus jam skirtinos laisvės atėmimo bausmės, jų trukmę nustatant mažesnę nei sankcijoje numatyti bausmių vidurkiai. Šiuo nuosprendžiu paskirta galutinė bausmė bendrinama su Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017-02-23 nuosprendžiu paskirta bausme, kurios vykdymas buvo atidėtas. Teismas šioje byloje K. N. taip pat taiko BK 75 straipsnį ir atideda jam paskirtos galutinės bausmės vykdymą. Į K. N. paskirtos ir subendrintos bausmės laiką turi būti įskaitytas šioje byloje jam taikytas laikino sulaikymo laikas.

208J. M. padarė tris apysunkes nusikalstamas veikas, anksčiau neteistas, tačiau buvo baustas administracine tvarka, šiuo metu niekur nedirba. Teismas, įvertinęs J. M. asmenybę, jo padarytas nusikalstamas veikas, daro išvadą, kad J. M. skirtinos laisvės apribojimo bausmės. Į J. M. paskirtos bausmės laiką turi būti įskaitytas šioje byloje jam taikytas laikino sulaikymo laikas.

209E. A. padarė tris tyčines apysunkes nusikalstamas veikas, anksčiau neteistas, tačiau buvo baustas administracine tvarka. Nusikalstamų veikų padarymo metu niekur nedirbo. Teismas, įvertinęs E. A. asmenybę, jo padarytas nusikalstamas veikas, daro išvadą, kad už padarytus nusikaltimus jam skirtinos laisvės apribojimo bausmės, jų trukmę nustatant mažesnę nei sankcijoje numatyti bausmių vidurkiai. Į E. A. paskirtos bausmės laiką turi būti įskaitytas šioje byloje jam taikytas laikino sulaikymo ir kardomosios priemonės – suėmimo laikas.

210Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 297-305 straipsniais, 307-308 straipsniais,

Nutarė

211V. Z., asmens kodas ( - ), pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 178 straipsnio 1 dalyje (vagystė iš parduotuvės „Max.“), ir jam skirti 8 (aštuonių) mėnesių laisvės atėmimo bausmę.

212V. Z. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 178 straipsnio 2 dalyje (UAB „K.“ turto vagystė), ir jam skirti 10 (dešimties) mėnesių laisvės atėmimo bausmę.

213V. Z. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 178 straipsnio 2 dalyje (vagystė iš parduotuvės „I.“, esančios ( - )), ir jam skirti 10 (dešimties) mėnesių laisvės atėmimo bausmę.

214V. Z. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 178 straipsnio 2 dalyje (UAB „M.“ turto vagystė), ir jam skirti 10 (dešimties) mėnesių laisvės atėmimo bausmę.

215V. Z. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 178 straipsnio 2 dalyje (UAB „M.“ turto vagystė), ir jam skirti 10 (dešimties) mėnesių laisvės atėmimo bausmę.

216V. Z. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 178 straipsnio 1 dalyje (vagystė iš parduotuvės „I.“, esančios ( - )), ir jam skirti 8 (aštuonių) mėnesių laisvės atėmimo bausmę.

217V. Z. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 178 straipsnio 1 dalyje (vagystė iš parduotuvės „I.“, esančios ( - )), ir jam skirti 8 (aštuonių) mėnesių laisvės atėmimo bausmę.

218V. Z. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 140 straipsnio 2 dalyje (fizinio smurto panaudojimas sutuoktinės A. Z. atžvilgiu), ir jam skirti 6 (šešių) mėnesių laisvės atėmimo bausmę.

219V. Z. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 22 straipsnio 1 dalyje ir 178 straipsnio 2 dalyje (pasikėsinimas padaryti vagystę iš parduotuvės „I.“, esančios ( - )), ir jam skirti 8 (aštuonių) mėnesių laisvės atėmimo bausmę.

220V. Z. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 178 straipsnio 2 dalyje (vagystė iš parduotuvės „I.“, esančios ( - )), ir jam skirti 10 (dešimties) mėnesių laisvės atėmimo bausmę.

221V. Z. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 187 straipsnio 1 dalyje (parduotuvės „I.“, esančios ( - ), turto sugadinimas), ir jam skirti 6 (šešių) mėnesių laisvės atėmimo bausmę.

222Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1 ir 4 dalimis, 5 dalies 1 punktu, V. Z. paskirtas bausmes subendrinti ir jam skirti 4 (ketverių) metų laisvės atėmimo bausmę.

223Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1, 4 ir 9 dalimis, V. Z. šiuo nuosprendžiu paskirtą bausmę subendrinti su Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017-07-20 nutartimi, kuria buvo subendrintos Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017-04-26 ir 2017-02-28 nuosprendžiais paskirtos bausmės, ir jam skirti galutinę 5 (penkerių) metų laisvės atėmimo bausmę.

224Bausmę skirti atlikti pataisos namuose.

225Paskirtos bausmės pradžią skaičiuoti nuo nuosprendžio paskelbimo dienos.

226Į V. Z. paskirtos bausmės laiką įskaityti šioje byloje jam taikytą laikino sulaikymo laiką nuo 2015-11-22 iki 2015-11-23, kardomosios priemonės – suėmimo laiką nuo 2016-01-13 iki 2016-03-25, nuo 2019-01-17 iki 2019-04-30 ir bausmę, atliktą ir įskaitytą pagal Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017-07-20 nutartį.

227Iki nuosprendžio įsiteisėjimo V. Z. palikti jam paskirtą kardomąją priemonę – suėmimą.

228V. Z., vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 303 straipsnio 5 dalies 1 punktu, išteisinti dėl pateiktų kaltinimų pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 159 straipsnį (septynios nusikalstamos veikos), nes nepadaryta veika, turinti nusikalstamos veikos požymių.

229K. N. (K. N.), asmens kodas ( - ), pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 178 straipsnio 2 dalyje (vagystė iš parduotuvės „I.“, esančios ( - )), ir jam skirti 10 (dešimties) mėnesių laisvės atėmimo bausmę.

230K. N. (K. N.) pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 178 straipsnio 1 dalyje (vagystė iš parduotuvės „I.“, esančios ( - )), ir jam skirti 6 (šešių) mėnesių laisvės atėmimo bausmę.

231K. N. (K. N.) pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 178 straipsnio 1 dalyje (vagystė iš parduotuvės „I.“, esančios ( - )), ir jam skirti 6 (šešių) mėnesių laisvės atėmimo bausmę.

232K. N. (K. N.) pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 178 straipsnio 2 dalyje (vagystė iš parduotuvės „I.“, esančios ( - )), ir jam skirti 10 (dešimties) mėnesių laisvės atėmimo bausmę.

233K. N. (K. N.) pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 187 straipsnio 1 dalyje (parduotuvės „I.“, esančios ( - ), turto sugadinimas), ir jam skirti 6 (šešių) mėnesių laisvės atėmimo bausmę.

234Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1 ir 4 dalimis, 5 dalies 1 punktu, K. N. (K. N.) paskirtas bausmes subendrinti ir jam skirti 2 (dvejų) metų laisvės atėmimo bausmę.

235Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1, 4 ir 9 dalimis, K. N. (K. N.) šiuo nuosprendžiu paskirtą bausmę subendrinti su Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017-02-23 nuosprendžiu paskirta bausme, kurios vykdymas, vadovaujantis BK 75 straipsniu, atidėtas, ir jam skirti galutinę 3 (trejų) metų laisvės atėmimo bausmę.

236Į K. N. (K. N.) paskirtos bausmės laiką įskaityti jam taikytą laikino sulaikymo laiką nuo 2015-11-04 iki 2015-11-06.

237Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 75 straipsniu, K. N. (K. N.) paskirtos bausmės vykdymą atidėti 3 (trejiems) metams, įpareigojant per bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpį neišvykti už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo, bei laikytis ir vykdyti Vilniaus apylinkės teismo 2017-02-23 nuosprendžiu jam paskirtus įpareigojimus.

238Bausmės vykdymo atidėjimo termino pradžią skaičiuoti nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos.

239Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 69 straipsnio 1 ir 3 dalimis, K. N. (K. N.) skirti baudžiamojo poveikio priemonę – įpareigoti per 6 (šešis) mėnesius, šio termino pradžią skaičiuojant nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos, atlyginti dėl nusikalstamų veikų UAB „P.“ padarytą turtinę žalą.

240Nuosprendžiui įsiteisėjus panaikinti K. N. (K. N.) paskirtą kardomąją priemonę – įpareigojimą periodiškai registruotis policijos įstaigoje.

241J. M. (J. M.), asmens kodas ( - ), pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 178 straipsnio 2 dalyje (UAB „K.“ turto vagystė), ir jam skirti 6 (šešių) mėnesių laisvės apribojimo bausmę.

242J. M. (J. M.) pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 178 straipsnio 2 dalyje (UAB „M.“ turto vagystė), ir jam skirti 8 (aštuonių) mėnesių laisvės apribojimo bausmę.

243J. M. (J. M.) pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 178 straipsnio 2 dalyje (UAB „M.“ turto vagystė), ir jam skirti 8 (aštuonių) mėnesių laisvės apribojimo bausmę.

244Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1 ir 4 dalimis, J. M. (J. M.) paskirtas bausmes subendrinti ir jam skirti galutinę 1 (vienerių) metų ir 3 (trijų) mėnesių laisvės apribojimo bausmę, įpareigojant per 2 (du) mėnesius, šį terminą skaičiuojant nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos, pradėti dirbti arba užsiregistruoti darbo biržoje ir per 8 (aštuonis) mėnesius atlyginti ne mažiau kaip pusę nusikalstamomis veikomis UAB „K.“ ir UAB „M.“ padarytos turtinės žalos.

245Į paskirtos bausmės laiką įskaityti laikino sulaikymo laiką nuo 2015-11-26 iki 2015-11-27.

246Laisvės apribojimo bausmės pradžią skaičiuoti nuo įsiteisėjusio nuosprendžio nuorašo gavimo šią bausmę vykdančioje institucijoje dienos.

247Nuosprendžiui įsiteisėjus panaikinti J. M. (J. M.) paskirtą kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti.

248E. A. (E. A.), asmens kodas ( - ), pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 178 straipsnio 2 dalyje (UAB „K.“ turto vagystė), ir jam skirti 6 (šešių) mėnesių laisvės apribojimo bausmę.

249E. A. (E. A.) pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 178 straipsnio 2 dalyje (UAB „M.“ turto vagystė), ir jam skirti 8 (aštuonių) mėnesių laisvės apribojimo bausmę.

250E. A. (E. A.) pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 178 straipsnio 2 dalyje (UAB „M.“ turto vagystė), ir jam skirti 8 (aštuonių) mėnesių laisvės apribojimo bausmę.

251Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1 ir 4 dalimis, E. A. (E. A.) paskirtas bausmes subendrinti ir jam skirti galutinę 1 (vienerių) metų ir 3 (trijų) mėnesių laisvės apribojimo bausmę.

252Į E. A. (E. A.) paskirtos bausmės laiką įskaityti laikino sulaikymo laiką nuo 2015-11-26 iki 2015-11-27, nuo 2018-11-06 iki 2018-11-07 ir kardomosios priemonės – suėmimo laiką nuo 2018-11-07 iki 2019-03-28.

253Įpareigoti E. A. (E. A.) per 2 mėnesius, šį terminą skaičiuojant nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos, pradėti dirbti arba užsiregistruoti darbo biržoje ir per 5 (penkis) mėnesius atlyginti ne mažiau kaip pusę nusikalstamomis veikomis UAB „K.“ ir UAB „M.“ padarytos turtinės žalos.

254Paskirtos laisvės apribojimo bausmės pradžią skaičiuoti nuo įsiteisėjusio nuosprendžio nuorašo gavimo šią bausmę vykdančioje institucijoje dienos.

255Iki nuosprendžio įsiteisėjimo E. A. (E. A.) kardomosios priemonės neskirti.

256UAB „Max.“ 419,79 Eur dydžio civilinį ieškinį dėl padarytos turtinės žalos atlyginimo tenkinti visiškai ir šią sumą priteisti iš V. Z..

257UAB „K.“ 1 306,80 Eur dydžio civilinį ieškinį dėl padarytos turtinės žalos atlyginimo tenkinti visiškai ir šią sumą solidariai priteisti iš V. Z., J. M. (J. M.) ir E. A. (E. A.).

258UAB „P.“ 559,43 Eur dydžio civilinį ieškinį dėl padarytos turtinės žalos atlyginimo tenkinti visiškai ir šią sumą solidariai priteisti iš V. Z. ir K. N. (K. N.).

259UAB „M.“ 517,50 Eur dydžio civilinį ieškinį dėl padarytos turtinės žalos atlyginimo tenkinti visiškai ir šią sumą solidariai priteisti iš V. Z., J. M. (J. M.) ir E. A. (E. A.).

260UAB „P.“ 417,66 Eur dydžio civilinį ieškinį dėl padarytos turtinės žalos atlyginimo tenkinti visiškai ir šią sumą solidariai priteisti iš V. Z. ir K. N. (K. N.).

261UAB „P.“ 253,69 Eur dydžio civilinį ieškinį dėl padarytos turtinės žalos atlyginimo tenkinti visiškai ir šią sumą solidariai priteisti iš V. Z. ir K. N. (K. N.).

262UAB „P.“ 81,09 Eur dydžio civilinį ieškinį dėl padarytos turtinės žalos atlyginimo tenkinti visiškai ir šią sumą priteisti iš V. Z..

263UAB „P.“ 757,64 Eur dydžio civilinį ieškinį dėl padarytos turtinės žalos atlyginimo tenkinti visiškai ir šią sumą solidariai priteisti iš V. Z. ir K. N. (K. N.).

264Nukentėjusiosios A. J. 57,62 Eur dydžio civilinį ieškinį dėl padarytos turtinės žalos atlyginimo tenkinti visiškai ir šią sumą priteisti iš V. Z..

265AB „L.“ civilinį ieškinį palikti nenagrinėtą.

266Iki šiuo nuosprendžiu priteistų civilinių ieškinių atlyginimo palikti laikiną nuosavybės teisės apribojimą K. N. (K. N.) priklausančioms piniginėms lėšoms – 622,94 Eur ir 4 000 Danijos kronų, saugomoms Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato kasoje.

267Nuosprendžiui įsiteisėjus sunaikinti 8 cigarečių nuorūkas, nupjautos spynos ąselės dalį, saugomus Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Aptarnavimo skyriaus Daiktinių įrodymų saugykloje ir 2 stiklainius su kvapų pėdsakais, saugomus Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimo centro Odorologinių tyrimų kvapų saugykloje.

268Nuosprendis per dvidešimt dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

269Išaiškinti J. M. (J. M.) ir E. A. (E. A.), kad asmenys, nuteisti laisvės apribojimo bausme, privalo:

2701) be bausmę vykdančios institucijos žinios nekeisti gyvenamosios vietos;

2712) vykdyti teismo nustatytus įpareigojimus ir laikytis teismo nustatytų draudimų;

2723) nustatyta tvarka atsiskaityti, kaip vykdo draudimus ir įpareigojimus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Ovidijus... 2. viešame teisiamajame posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. V. Z., gimęs ( - ) ( - ), asmens kodas ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis,... 4. 1. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 1999-06-17 nuosprendžiu pagal 1961 m.... 5. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2000-04-07 nutartimi, vadovaujantis... 6. 2. Vilniaus m. 1 apylinkės teismo 2000-10-02 nuosprendžiu pagal 1961 m. BK... 7. 3. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2001-12-06 nuosprendžiu pagal 1961 m.... 8. 4. Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2002-03-18 nuosprendžiu pagal 1961 m.... 9. 5. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2003-02-17 nuosprendžiu pagal 1961 m.... 10. 6. Vilniaus apygardos teismo 2004-06-01 nuosprendžiu pagal Lietuvos... 11. 7. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2008-03-07 nuosprendžiu pagal BK 178... 12. 8. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-09-19 nuosprendžiu pagal BK 178... 13. 9. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015-07-02 baudžiamuoju įsakymu pagal BK... 14. 10. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015-09-09 baudžiamuoju įsakymu pagal... 15. 11. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015-10-22 nuosprendžiu pagal 178... 16. 12. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016-02-15 nuosprendžiu pagal 178... 17. 13. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016-02-22 nuosprendžiu pagal 178... 18. 14. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017-02-28 nuosprendžiu pagal BK 22... 19. 15. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017-03-07 nuosprendžiu pagal BK 178... 20. 16. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017-04-26 nuosprendžiu pagal BK 178... 21. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017-07-20 nutartimi Vilniaus miesto... 22. 17. Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmų 2019-02-15 nuosprendžiu... 23. kaltinamas nusikalstamų veikų, numatytų BK 140 straipsnio 2 dalyje, 159... 24. K. N. (K. N.), gimęs ( - ) ( - ), asmens kodas ( - ), Lietuvos Respublikos... 25. 1. Danijos Karalystės Korsos teismo 2005-08-17 sprendimu – keturiolikos... 26. 2. Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2006-05-18 nuosprendžiu pagal BK 227... 27. 3. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2006-09-04 nuosprendžiu pagal BK 22... 28. 4. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2007-03-21 nuosprendžiu pagal BK 227... 29. 5. Danijos Karalystės Odense teismo 2007-07-06 sprendimu pagal Danijos... 30. 6. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-05-21 nuosprendžiu pagal BK 22... 31. 7. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017-02-23 nuosprendžiu pagal BK 138... 32. kaltinamas nusikalstamų veikų, numatytų BK 178 straipsnio 1 dalyje (dvi... 33. J. M. (J. M.), gimęs ( - ) ( - ), asmens kodas ( - ), Lietuvos Respublikos... 34. E. A. (E. A.), gimęs ( - ) ( - ), asmens kodas ( - ), Lietuvos Respublikos... 35. Teismas... 36. V. Z. 2015-09-22, apie 20.10 val., UAB „Ma.“ parduotuvėje „Max.“,... 37. V. Z., J. M., E. A. ir R. D., kurio atžvilgiu baudžiamoji byla išskirta į... 38. V. Z., K. N. ir R. D., kurio atžvilgiu baudžiamoji byla išskirta į atskirą... 39. V. Z., J. M., E. A. ir R. D., kurio atžvilgiu baudžiamoji byla išskirta į... 40. V. Z., J. M., E. A. ir R. D., kurio atžvilgiu baudžiamoji byla išskirta į... 41. V. Z. ir K. N., 2015-11-17, apie 17.35 val., veikdami bendrininkų grupe ir... 42. V. Z., K. N. ir R. D., kurio atžvilgiu baudžiamoji byla išskirta į atskirą... 43. V. Z. 2015-11-22, apie 3.00 val., namuose, esančiuose ( - ), konflikto su... 44. V. Z. ir R. D., kurio atžvilgiu baudžiamoji byla išskirta į atskirą ir... 45. V. Z., K. N. ir R. D., kurio atžvilgiu baudžiamoji byla išskirta į atskirą... 46. Dėl 2015-09-22 vagystės iš parduotuvės „Max.“, esančios ( - ).... 47. Apklaustas teisme kaltinamasis V. Z. savo kaltę pripažino visiškai ir... 48. Apklaustas ikiteisminio tyrimo metu V. Z. savo kaltę pripažino visiškai ir... 49. UAB „Ma.“ pareiškime nurodyta, kad 2015-09-22, apie 20.10 val., iš... 50. Apklaustas teisme liudytojas S. S. K. parodė, kad jam, kaip apsaugos... 51. Ikiteisminio tyrimo metu apklaustas liudytojas S. S. K. parodė, kad dirba... 52. Ikiteisminio tyrimo metu surinkti ir nagrinėjant bylą teisme ištirti... 53. Dėl laikotarpiu nuo 2015-10-07 iki 2015-08-08 padarytos vagystė iš UAB... 54. Apklaustas teisme kaltinamasis V. Z. kaltę pripažino ir neneigė, kad... 55. 2016-01-14 apklaustas ikiteisminio tyrimo metu įtariamasis V. Z. kaltę... 56. 2016-01-27 apklaustas ikiteisminio tyrimo metu įtariamasis V. Z. patikslino... 57. 2016-06-15 apklaustas ikiteisminio tyrimo metu įtariamasis V. Z. savo kaltę... 58. Apklaustas teisme kaltinamasis J. M. savo kaltę pripažino ir parodė, kad V.... 59. 2015-11-27 apklaustas ikiteisminio tyrimo metu įtariamasis J. M. savo kaltę... 60. 2016-05-24 apklaustas ikiteisminio tyrimo metu įtariamasis J. M. savo kaltę... 61. Apklaustas teisme kaltinamasis E. A. savo kaltę pripažino iš dalies ir davė... 62. 2015-11-27 apklaustas ikiteisminio tyrimo metu įtariamasis E. A. savo kaltę... 63. 2016-05-26 apklaustas ikiteisminio tyrimo metu įtariamasis E. A. parodė, kad... 64. 2017-05-31 apklaustas ikiteisminio tyrimo metu įtariamasis E. A. parodė, kad... 65. 2016-05-19 apklaustas ikiteisminio tyrimo metu įtariamasis R. D., kurio... 66. UAB „K.“ pareiškime nurodyta, kad laikotarpiu nuo 2015-10-07 d., apie... 67. Ikiteisminio tyrimo metu UAB „K.“ pateikė du krovinio važtaraščius,... 68. Apklaustas teisme liudytojas E. S. parodė, kad iš statomų kotedžų,... 69. Ikiteisminio tyrimo metu apklaustas liudytojas E. S. parodė, kad dirba UAB... 70. 2016-01-15 UAB „G.“ pranešime nurodyta, kad statybos aikštelės,... 71. Apklaustas teisme liudytojas V. V. parodė, kad būdamas apsaugos darbuotoju... 72. Ikiteisminio tyrimo metu apklaustas liudytojas V. V. parodė, kad dirba UAB... 73. Byloje surinkti ir teismo ištirti įrodymai – kaltinamųjų V. Z., E. M., E.... 74. UAB „K.“ pareikštas civilinis ieškinys tenkintinas visiškai, nes yra... 75. Dėl 2015-10-12 vagystės iš parduotuvės „I.“, esančios ( - ).... 76. Apklaustas teisme kaltinamasis V. Z. savo kaltę pripažino iš dalies ir... 77. 2016-07-22 apklaustas ikiteisminio tyrimo metu įtariamasis V. Z. parodė, jog... 78. 2017-03-09 apklaustas ikiteisminio tyrimo metu įtariamasis V. Z. parodė, kad... 79. Apklaustas teisme kaltinamasis K. N. savo kaltės nepripažino ir parodė, jog... 80. Analogiškus parodymus kaltinamasis K. N. davė ir ikiteisminio tyrimo metu.... 81. 2016-12-19 ikiteisminio tyrimo metu apklaustas įtariamasis R. D., kurio... 82. Kad vagystėje iš parduotuvės dalyvavo ir K. N., R. D. patvirtino ir... 83. UAB „P.“ pareiškime užfiksuota, kad 2015-10-12, apie 19.15 val., iš... 84. Ikiteisminio tyrimo metu buvo apžiūrėtas pateiktas parduotuvės „I.“... 85. Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto 6-ojo... 86. Apklaustas teisme liudytojas A. P. parodė, kad peržiūrėjęs apsaugos... 87. Ikiteisminio tyrimo metu apklaustas liudytojas A. P. parodė, kad 2015-10-13... 88. Ikiteisminio tyrimo metu apklausta liudytoja J. D. parodė, kad 2015-10-12,... 89. Įvertinęs ikiteisminio tyrimo metu surinktus įrodymus, ikiteisminio tyrimo... 90. UAB „P.“ civilinis ieškinys dėl 559,43 Eur dydžio turtinės žalos... 91. Dėl laikotarpiu nuo 2015-09-30 iki 2015-10-29 ir 2015-11-02 padarytų... 92. Apklaustas teisme kaltinamasis V. Z. savo kaltę pripažino visiškai ir... 93. 2015-11-06 apklaustas ikiteisminio tyrimo metu įtariamasis V. Z. savo kaltę... 94. 2016-01-14 apklaustas ikiteisminio tyrimo metu įtariamasis V. Z. savo kaltę... 95. Apklausti teisme kaltinamieji J. M. ir E. A. savo kaltę pripažino visiškai... 96. Apklaustas ikiteisminio tyrimo metu įtariamasis J. M. savo kaltę pripažino... 97. Apklaustas ikiteisminio tyrimo metu įtariamasis E. A. savo kaltę pripažino... 98. 2016-05-19 ir 2016-12-19 apklaustas ikiteisminio tyrimo metu įtariamasis R.... 99. 2015-11-03 policijai adresuotame pareiškime parduotuvės „Mo.“ direktorė... 100. 2016-02-25 UAB „M.“ pateikė papildomą pareiškimą, kuriame nurodė, kad... 101. Ikiteisminio tyrimo metu apklausta liudytoja A. G. paaiškino, kad laikotarpiu... 102. Apklaustas teisme liudytojas M. S. paaiškino, kad jam dirbant parduotuvėje... 103. Ikiteisminio tyrimo metu apklaustas liudytojas M. S. paaiškino, kad dirba... 104. Ikiteisminio tyrimo metu apklaustas liudytojas A. B. paaiškino, kad 2015... 105. Ikiteisminio tyrimo metu buvo apžiūrėta vagystės įvykio vietą –... 106. Ikiteisminio tyrimo metu buvo apžiūrėtas vaizdo įrašas, kurį tyrimui... 107. Ikiteisminio tyrimo metu buvo apžiūrėtas krovininis mikroautobusas... 108. Atlikus kratą patalpose, esančiose ( - ), buvo rastos sumūrytos 2,1 m iki... 109. Ikiteisminio tyrimo metu buvo apžiūrėta spynos ąselės dalis,... 110. Byloje surinkti ir teismo ištirti įrodymai – kaltinamųjų V. Z., E. M., E.... 111. UAB „M.“ 517,50 Eur civilinis ieškinys tenkinamas visiškai, nes jis... 112. Nuosprendžiui įsiteisėjus įvykio vietoje surastos 8 cigarečių nuorūkos... 113. Dėl 2015-11-17 vagystės iš parduotuvės „I.“ Nr. ( - ), esančios ( - ).... 114. Apklaustas teisme kaltinamasis V. Z. savo kaltę pripažino iš dalies ir... 115. Apklaustas ikiteisminio tyrimo metu įtariamasis V. Z. parodė, kad 2015 m.... 116. Apklaustas teisme kaltinamasis K. N. pareikšto kaltinimo nepripažino ir... 117. Ikiteisminio tyrimo metu K. N. savo kaltės nepripažino. Apklausų metu jis... 118. UAB „P.“ pareiškimu kreipėsi į ikiteisminio tyrimo įstaigą ir nurodė,... 119. Apklausta teisme liudytoja I. Š. (B.) paaiškino, kad 2015-11-17 vakare... 120. Ikiteisminio tyrimo metu apklausta liudytoja I. Š. (B.) paaiškino, kad yra... 121. Apklausta papildomai liudytoja I. Š. (B.) patikslino savo ankstesnius... 122. Apklausta teisme liudytoja J. J. paaiškino, kad jai dirbant parduotuvėje... 123. Ikiteisminio tyrimo metu apklausta J. J. paaiškino, kad dirba pardavėja... 124. Apklaustas teisme liudytojas V. Š. paaiškino, kad prisimena, kaip persekiojo... 125. Ikiteisminio tyrimo metu apklaustas V. Š. paaiškino, kad tiksliai datos... 126. Apklaustas teisme liudytojas A. C. prašė pagarsinti ikiteisminio tyrimo metu... 127. Ikiteisminio tyrimo metu apklaustas liudytojas A. C. paaiškino, kad dirbo... 128. Apklaustas teisme liudytojas K. O. patvirtino, kad dirbo „Iki“... 129. Ikiteisminio tyrimo metu apklaustas K. O. paaiškino, kad 2015 m. rudenį dirbo... 130. Ikiteisminio tyrimo metu buvo apžiūrėti parduotuvės „I.“ pateikti... 131. Ikiteisminio tyrimo metu surinkti ir teismo ištirti įrodymai leidžia teismui... 132. Dėl 2015-11-18 vagystės iš parduotuvės „I.“ Nr. ( - ), esančios ( - ).... 133. Apklaustas teisme kaltinamasis V. Z. savo kaltę pripažino iš dalies ir... 134. 2017-03-09 apklaustas ikiteisminio tyrimo metu įtariamasis V. Z. paaiškino,... 135. Apklaustas teisme kaltinamasis K. N. neprisipažino, jog kartu su V. Z. ir... 136. 2016-12-19 apklaustas ikiteisminio tyrimo metu įtariamasis R. D., kurio... 137. Nagrinėjant R. D. atžvilgiu išskirtą bylą ( - ) miesto apylinkės teisme... 138. 2015-11-18 UAB „P.“ pareiškimu kreipėsi į ikiteisminio tyrimo įstaigą... 139. Apklausta teisme liudytoja Z. G. patvirtino, kad jai dirbant parduotuvėje... 140. Ikiteisminio tyrimo metu apklausta liudytoja Z. G. paaiškino, kad 2015-11-18... 141. Apklausta teisme liudytoja V. P. prašė pagarsinti ir vadovautis ikiteisminio... 142. Ikiteisminio tyrimo metu apklausta liudytoja G. S. paaiškino, kad kaip... 143. Apklaustas teisme liudytojas G. K. paaiškino, kad jam kaip apsaugos... 144. Ikiteisminio tyrimo metu apklaustas liudytojas G. K. paaiškino, kad dirba UAB... 145. Ikiteisminio tyrimo metu buvo apžiūrėti Rudaminoje esančios parduotuvės... 146. Įvertinęs ikiteisminio tyrimo metu surinktus ir bylos nagrinėjimo metu... 147. Dėl 2015-11-22 V. Z. sukelto fizinio skausmo sutuoktinei A. Z.... 148. Apklaustas teisme kaltinamasis V. Z. kaltės nepripažino ir tvirtino, kad... 149. 2016-01-14 apklaustas ikiteisminio tyrimo metu įtariamasis V. Z. prisipažino,... 150. Apklaustas 2017-03-09 ikiteisminio tyrimo metu įtariamasis V. Z. patvirtino... 151. 2015-11-22 A. Z. pareiškimu kreipėsi į ikiteisminio tyrimo įstaigą ir... 152. 2015-11-22 tarnybiniame pranešime dėl smurto artimoje aplinkoje policijos... 153. Apklausta teisme nukentėjusioji A. Z. pareiškė, kad ikiteisminio tyrimo metu... 154. Teismas pagarsino ikiteisminio tyrimo metu apklaustos nukentėjusiosios A. Z.... 155. Ikiteisminio tyrimo metu apklausta liudytoja R. L. patvirtino, kad 2015-11-12... 156. Nagrinėjant bylą teisme kaltinamasis V. Z. pakeitė ikiteisminio tyrimo metu... 157. Dėl 2016-01-10 pasikėsinimas padaryti vagystę iš parduotuvės „I.“ Nr.... 158. Apklaustas teisme kaltinamasis V. Z. kaltės nepripažino. Jis neneigė, kad... 159. 2016-06-15 apklaustas ikiteisminio tyrimo metu įtariamasis V. Z. nepripažino,... 160. 2017-03-09 apklaustas ikiteisminio tyrimo metu įtariamasis V. Z. taip pat... 161. 2016-05-19 apklaustas ikiteisminio tyrimo metu įtariamasis R. D., kurio... 162. Nagrinėjant bylą teisme R. D. pripažino, kad su V. Z. kėsinosi apvogti ( -... 163. UAB „P.“ pareiškime nurodyta, kad 2016-01-10, apie 19.30 val., iš UAB... 164. Įvykio vietos apžiūros protokole nurodyta, kad apžiūrint įvykio vietą... 165. Apklaustas teisme liudytojas A. S. paaiškino, kad dirbo krovėju parduotuvėje... 166. Ikiteisminio tyrimo metu apklaustas liudytojas A. S. paaiškino, kad... 167. Ikiteisminio tyrimo metu buvo apžiūrėtas parduotuvės pateiktas vaizdo... 168. Kaltinamasis V. Z. nepripažino, kad kėsinosi iš ( - ) g. esančios... 169. Dėl sandėlio vartų mechanizmo sugadinimo UAB „P.“ pateikė 81,09 Eur... 170. Dėl 2016-01-10 svetimo turto sugadinimo ir vagystės iš parduotuvės „I.“... 171. Apklaustas teisme kaltinamasis V. Z. savo kaltę pripažino iš dalies. Jis... 172. 2016-01-14 apklaustas ikiteisminio tyrimo metu įtariamasis V. Z. tvirtino, kad... 173. Analogiškus parodymus V. Z. darvė ir 2016-06-15 bei 2017-03-09 apklausų... 174. Apklaustas teisme kaltinamasis K. N. neprisipažino, kad kartu su V. Z. ir R.... 175. Apklaustas ikiteisminio tyrimo metu K. N. kaltės taip pat nepripažino. Jis... 176. 2016-03-03 apklaustas ikiteisminio tyrimo metu įtariamasis R. D., kurio... 177. UAB „P.“ pareiškime nurodyta, kad 2016-01-10 iš bendrovei priklausančios... 178. Įvykio vietos apžiūros protokole užfiksuota, kad apžiūrint įvykio vietą... 179. Ikiteisminio tyrimo metu apklausta nukentėjusioji A. J. paaiškino, kad dirba... 180. Papildomai apklausta ikiteisminio tyrimo metu A. J. parodė, kad parduotuvės... 181. Asmens parodymo atpažinti metu A. J. atpažino V. Z. kaip asmenį, kurį... 182. Ikiteisminio tyrimo metu buvo apžiūrėtas parduotuvės „I.“, esančios (... 183. 2016-03-17 nutarimu susipažinti su dokumentais (informacija) buvo gauta... 184. Įvertinęs ikiteisminio tyrimo metu surinktus įrodymus, teismas daro... 185. Teismas nenustatė V. Z. ir K. N. atsakomybę lengvinančių aplinkybių. Jų... 186. UAB „P.“ civilinis ieškinys dėl jai padarytos turtinės žalos tenkinamas... 187. Ikiteisminio tyrimo eigoje UAB „P.“ patikslino pateiktą civilinį... 188. Byloje taip pat yra duomenys, kad AB „L.“, išmokėjusi UAB „P.“ 643,99... 189. Nukentėjusiosios A. J. rankinę su ten buvusiais daiktais pagrobė vienas V.... 190. Dėl V. Z. pateiktų kaltinimų įtraukus vaiką (R. D.) į nusikaltimų... 191. V. Z. buvo kaltinamas tuo, kad 2015-10-07, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai... 192. V. Z. buvo kaltinamas ir tuo, kad 2015-10-12, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai... 193. V. Z. buvo kaltinamas ir tuo, kad laikotarpiu nuo 2015-09-30 iki 2015-10-29,... 194. V. Z. buvo kaltinamas ir tuo, kad 2015-11-02, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai... 195. V. Z. buvo kaltinamas ir tuo, kad 2015-11-18, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai... 196. V. Z. buvo kaltinamas ir tuo, kad 2016-01-10, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai... 197. V. Z. buvo kaltinamas ir tuo, kad 2016-01-10, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai... 198. BK 159 straipsnyje numatyta baudžiamoji atsakomybė už baudžiamojo įstatymo... 199. Nukentėjusiojo nuo nusikalstamos veikos, numatytos BK 159 straipsnyje –... 200. Ištyręs byloje esančius įrodymus, kaltinamųjų V. Z., K. N., J. M., E. A.... 201. Tokius V. Z. parodymus patvirtino ir kaltinamasis K. N., kurio remontuojamame... 202. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad dalyje V. Z. pateiktų kaltinimų... 203. Pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – ir BK) 305... 204. Ištyrus ir įvertinus byloje surinktus ir teismui pateiktus įrodymus darytina... 205. Skirdamas V. Z., K. N., J. M., E. A. bausmes, teismas atsižvelgia į... 206. V. Z. padarė penkias nesunkias, penkias apysunkes ir pasikėsino padaryti... 207. K. N. padarė tris nesunkias ir dvi apysunkes nusikalstamas veikas, teisiamas... 208. J. M. padarė tris apysunkes nusikalstamas veikas, anksčiau neteistas, tačiau... 209. E. A. padarė tris tyčines apysunkes nusikalstamas veikas, anksčiau... 210. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso... 211. V. Z., asmens kodas ( - ), pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką,... 212. V. Z. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos... 213. V. Z. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos... 214. V. Z. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos... 215. V. Z. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos... 216. V. Z. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos... 217. V. Z. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos... 218. V. Z. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos... 219. V. Z. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos... 220. V. Z. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos... 221. V. Z. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos... 222. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1 ir 4... 223. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1, 4 ir 9... 224. Bausmę skirti atlikti pataisos namuose.... 225. Paskirtos bausmės pradžią skaičiuoti nuo nuosprendžio paskelbimo dienos.... 226. Į V. Z. paskirtos bausmės laiką įskaityti šioje byloje jam taikytą... 227. Iki nuosprendžio įsiteisėjimo V. Z. palikti jam paskirtą kardomąją... 228. V. Z., vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 303... 229. K. N. (K. N.), asmens kodas ( - ), pripažinti kaltu padarius nusikalstamą... 230. K. N. (K. N.) pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą... 231. K. N. (K. N.) pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą... 232. K. N. (K. N.) pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą... 233. K. N. (K. N.) pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą... 234. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1 ir 4... 235. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1, 4 ir 9... 236. Į K. N. (K. N.) paskirtos bausmės laiką įskaityti jam taikytą laikino... 237. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 75 straipsniu, K. N.... 238. Bausmės vykdymo atidėjimo termino pradžią skaičiuoti nuo nuosprendžio... 239. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 69 straipsnio 1 ir 3... 240. Nuosprendžiui įsiteisėjus panaikinti K. N. (K. N.) paskirtą kardomąją... 241. J. M. (J. M.), asmens kodas ( - ), pripažinti kaltu padarius nusikalstamą... 242. J. M. (J. M.) pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą... 243. J. M. (J. M.) pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą... 244. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1 ir 4... 245. Į paskirtos bausmės laiką įskaityti laikino sulaikymo laiką nuo 2015-11-26... 246. Laisvės apribojimo bausmės pradžią skaičiuoti nuo įsiteisėjusio... 247. Nuosprendžiui įsiteisėjus panaikinti J. M. (J. M.) paskirtą kardomąją... 248. E. A. (E. A.), asmens kodas ( - ), pripažinti kaltu padarius nusikalstamą... 249. E. A. (E. A.) pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą... 250. E. A. (E. A.) pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą... 251. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1 ir 4... 252. Į E. A. (E. A.) paskirtos bausmės laiką įskaityti laikino sulaikymo laiką... 253. Įpareigoti E. A. (E. A.) per 2 mėnesius, šį terminą skaičiuojant nuo... 254. Paskirtos laisvės apribojimo bausmės pradžią skaičiuoti nuo... 255. Iki nuosprendžio įsiteisėjimo E. A. (E. A.) kardomosios priemonės neskirti.... 256. UAB „Max.“ 419,79 Eur dydžio civilinį ieškinį dėl padarytos turtinės... 257. UAB „K.“ 1 306,80 Eur dydžio civilinį ieškinį dėl padarytos turtinės... 258. UAB „P.“ 559,43 Eur dydžio civilinį ieškinį dėl padarytos turtinės... 259. UAB „M.“ 517,50 Eur dydžio civilinį ieškinį dėl padarytos turtinės... 260. UAB „P.“ 417,66 Eur dydžio civilinį ieškinį dėl padarytos turtinės... 261. UAB „P.“ 253,69 Eur dydžio civilinį ieškinį dėl padarytos turtinės... 262. UAB „P.“ 81,09 Eur dydžio civilinį ieškinį dėl padarytos turtinės... 263. UAB „P.“ 757,64 Eur dydžio civilinį ieškinį dėl padarytos turtinės... 264. Nukentėjusiosios A. J. 57,62 Eur dydžio civilinį ieškinį dėl padarytos... 265. AB „L.“ civilinį ieškinį palikti nenagrinėtą.... 266. Iki šiuo nuosprendžiu priteistų civilinių ieškinių atlyginimo palikti... 267. Nuosprendžiui įsiteisėjus sunaikinti 8 cigarečių nuorūkas, nupjautos... 268. Nuosprendis per dvidešimt dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas... 269. Išaiškinti J. M. (J. M.) ir E. A. (E. A.), kad asmenys, nuteisti laisvės... 270. 1) be bausmę vykdančios institucijos žinios nekeisti gyvenamosios vietos;... 271. 2) vykdyti teismo nustatytus įpareigojimus ir laikytis teismo nustatytų... 272. 3) nustatyta tvarka atsiskaityti, kaip vykdo draudimus ir įpareigojimus....