Byla I-4067-208/2007
Dėl neišmokėtos darbo užmokesčio dalies priteisimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Donatas Vansevičius, susipažinęs su A. V. skundu dėl neišmokėtos darbo užmokesčio dalies priteisimo,

Nustatė

2pareiškėja padavė skundą teismui, kuriuo prašo priteisti iš Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros atlyginimo skirtumą, susidariusį tarp pareiškėjai faktiškai išmokėto atlyginimo ir atlyginimo, kurį nuo 2003-09-01 buvo privalu mokėti.

3Skundą atsisakytina priimti.

4Pareiškėjai darbo užmokestį apskaičiuoja ir išmoka Kauno apygardos prokuratūra. Tinkamu atsakovu bylose dėl darbo teisinių santykių yra institucija, mokanti pareiškėjai darbo užmokestį, todėl Kauno apygardos prokuratūra yra tinkamas atsakovas.

5Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 35 straipsnį skundas (prašymas) paduodamas tam administraciniam teismui, kurio veikimo teritorijoje yra viešojo ar vidaus administravimo subjekto, kurio teisės aktai ar veiksmai (neveikimas) yra skundžiami, buveinė.

6Kauno apygardos prokuratūros buveinė yra Kaune, todėl skundas nagrinėtinas Kauno, o ne Vilniaus, apygardos administraciniame teisme.

7Konstitucinis teismas nagrinėja bylas dėl Vyriausybės aktų atitikimo Konstitucijai ir įstatymams (Konstitucinio teismo įstatymo 63 straipsnio 1 dalies 3 punktas). Administraciniai teismai nesprendžia bylų, kurios yra priskirtos Konstitucinio teismo kompetencijai (Administracinių bylų teisenos įstatymo 16 straipsnio 1 dalis). Vadovaujantis Konstitucinio teismo įstatymo 67 straipsnio 1 dalimi, jei Kauno apygardos administraciniam teismui kiltų abejonė dėl Vyriausybės nutarimų atitikimo Konstitucijai ir įstatymams, jis galės sustabdyti bylos nagrinėjimą ir kreiptis į Konstitucinį teismą su prašymu spręsti ar konkretūs Vyriausybės nutarimai atitinka Konstituciją ir įstatymus.

8Vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 str. 2 d. 2 p., teisėjas

Nutarė

9atsisakyti priimti A. V. skundą.

10Išaiškinti, kad skundas gali būti paduotas Kauno apygardos administraciniam teismui.

11Nutarčiai įsiteisėjus, skundą su priedais grąžinti pareiškėjai.

12Dėl nutarties per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti paduotas atskirasis skundas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai