Byla 2-2344-772/2015
Dėl skolos ir palūkanų priteisimo

1Šiaulių apylinkės teismo teisėjas Jonas Stubrys,

2posėdžių sekretorės Erika Andrulienė ir Rita Levickytė,

3dalyvaujant ieškovo atstovams advokatui Evaldui Onaičiui ir R. R., atsakovo atstovui S. L. ir vertėjai Daliai Vičėnaitei,

4viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka, išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo A. P. ir R. R. TŪB „V.“ ieškinį atsakovui UAB „P. W.“ dėl skolos ir palūkanų priteisimo.

5Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

6ieškovo atstovas palaikė ieškinį, ieškinyje ir teismo posėdžio metu paaiškino, kad ieškovas su atsakovu 2012-12-19 sudarė 75 m2 negyvenamųjų patalpų, esančių ( - ), nuomos sutartį, pagal kurios 1.1 ir 3.1 punktą atsakovas išsinuomojo patalpas 3 metams iki 2015-12-20, biuro veiklai. Pagal sutarties 6.2 punktą atsakovas įsipareigojo mokėti nuompinigius, sudarančius 907,50 Lt, bei įsipareigojo mokėti po 0,05 procento delspinigių nuo pavėluotos sumokėti nuomos mokesčio sumos. Sudarant sutartį atsakovas sumokėjo 1 361,25 Lt avansą iš kurio padengta nuoma už 2013 m. sausio mėn. ir 2014 m. balandžio mėn. Nuo 2014 m. birželio mėn. atsakovas nebemokėjo nei nuomos, nei mokesčių už komunalines paslaugas, kuriuos pagal sutartį yra įsipareigojęs sumokėti ne vėliau kaip iki kito mėnesio 10 dienos, o mokesčius už komunalines paslaugas per 5 dienas nuo sąskaitos faktūros išrašymo dienos. Atsakovo skola ieškovui už nuomą ir komunalines paslaugas šiai dienai sudaro 6 658,64 Lt arba 1 928,47 Eur. Atsakovas nesilaikė minėtos sutarties nuostatų. 2014-11-24 jam buvo išsiųstas pranešimas, kad nuo 2014-12-01 remiantis sutarties 7.1.3. punktu sutartis yra nutraukiama. Remiantis sutarties 6.3 punktu atsakovas įsipareigojo mokėti 0,05 procentų delspinigius nuo pavėluotos sumokėti dienos. Delspinigiai šiai dienai už laikotarpį nuo 2014-07-11 iki 2015-02-11 sudaro 458,50 Lt arba 132,79 Eur, kuriuos prašo priteisti.

7Ieškinyje ieškovas prašė teismo priteisti iš atsakovo 1 928,47 Eur skolos, 132,79 Eur delspinigių, 6 % dydžio metines procesines palūkanas nuo priteistos skolos sumos iki visiško jos sumokėjimo ir bylinėjimosi išlaidas (60-62 b.l.).

8Ieškovas savo reikalavimus atsakovui grindė į bylą pateiktais ir šiais įrodymais.

9Liudytojas G. Š. duodamas parodymus teismo posėdžio nurodė, kad tuo metu buvo bendrijos vadovas, teigė, jog šalių santykiai buvo grindžiamai rašytine sutartimi, o ne žodiniais susitarimais. Žinojo ne tik jis apie patalpų temperatūrą vasaros metu, bet ir atsakovo atstovas. Be to atsakovas neturėdamas raštiško ieškovo leidimo nuomos laikotarpiu dalį išsinuomotų patalpų subnuomavo tretiesiems asmenims. Atsakovo subnuomininkas ieškovui už patalpų subnuomą nieko nemokėjo. Nurodė, kad iš ieškovo jokių raštiškų nusiskundimų nei jis, nei bendrijos savininkai nėra gavę.

10Liudytoja R. M. duodama parodymus teismui nurodė, kad ginčo laikotarpiu dirbo bendrijos buhaltere. Teigė, kad nuomininkams komunaliniai mokesčiai buvo apskaičiuojami pagal apskaitos prietaisų rodmenis ar gautas komunalinių paslaugų tiekėjų sąskaitas atsižvelgiant į nuomininkų išsinuomotą plotą. Prisiminė, kad iš pradžių atsakovas mokėjo mokesčius tvarkingai, tačiau vėliau ėmė pažeidinėti prisiimtus įsipareigojimus.

11Liudytojas R. R. duodamas parodymus teismui nurodė, kad atsakovui buvo žinoma ir apie vėdinimo sistemą ir apie galimą temperatūrą patalpose vasaros metu. Teigė, kad šiuo metu patalpas nuomojasi šokio studija ir jokių problemų dėl temperatūros jiems nekyla. Atskirai nurodė, kad atsakovas išsinuomotose patalpose yra palikęs savo kilnojamąjį turtą. Parodė, kad atsakovo išsinuomotų patalpų subnuomininkė mokėjo ne bendrijai, o tiesiogiai atsakovui, kuris po to privalėjo sumokėti ieškovui apskaičiuotus mokesčius. Teigė, kad atsakovas vienašališkai nutraukė sutartį prieš terminą ir liko skolingas bendrijai.

12Liudytoja Ž. S. duodama parodymus byloje nurodė, kad ginčo laikotarpiu jos vadovaujama bendrovė ,,N. L.“ subnuomavosi dalį komercinių patalpų iš atsakovo. Subnuomos mokestį tiesiogiai mokėjo atsakovo vadovui, tačiau už vieną mėnesį ji liko ir nesumokėjusi. Tiesiogiai pinigų ieškovui ji nemokėjo, kadangi su atsakovu buvo sudariusi nuomos sutartį. Taip pat ji nemokėjo atsakovui už komunalines paslaugas, o tik už dalies patalpų nuomą.

13Teismo posėdžio metu ieškovo atstovai pakartojo ieškinio motyvus ir prašė teismo jį tenkinti atsižvelgiant ir į bylos nagrinėjimo metu nustatytas aplinkybes ir joms pagrįsti pateiktus įrodymus.

14Atsakovas su ieškiniu nesutiko atsiliepime bei teismo posėdžio metu nurodė, jog po pokalbio R. R. 2013 lapkričio mėnesį nutraukė nuomos sutartį. Prieš tai lygiai tą patį patvirtino tuometis UAB „V.“ direktorius G. Š., jų susitikimo metu. Jokių sutarties nutraukimą patvirtinančių dokumentų iš jo nebuvo reikalaujama. Po kurio laiko R. R. iš jo pradėjo reikalauti pinigų už nuomą, nurodydamas, kad rado sutartyje punktų neleidžiančių jos nutraukti. Nuomos sutartį turėjo nutraukti, nes vasarą dėl karščio buvo neįmanoma dirbti - nebuvo įrengta ventiliacija, ant langų nebuvo įmontuotos nuo saulės apsaugančios žaliuzės, nebuvo tinkamų baldų, biuro įrangos, nesuprantami ir nepagrįsti mokesčių už vandenį ir elektros energiją skaičiavimo metodai. Nepateikti vandens skaitiklių rodmenys su skaitiklių numeriais. Mano, kad pats R. R. nesilaikė sutarties 7 punkto, pagal kurį nevykdant sutarties ir esant nuomininko kaltei ieškovas turi teisę nutraukti sutartį prieš terminą. Jam 2013 m. lapkričio mėn. išsikėlus iš biuro jis nebemokėjo už nuomą.

15Teismo posėdžio metu pateikė tarp UAB „P. W.“ ir UAB „N. L.“ 2013-11-01 sudarytą nuomos sutartį Nr. PWW 001, pagal kurią atsakovas išnuomojo 16 m2 plotą adresu ( - ) pagal ploto savininko R. R. subnuomavimo sutikimą. Su ieškiniu nesutinka ir mano, kad ieškovo reikalavimai nepagrįsti, nes ieškovo atstovai žodžiu nutraukė su juo nuomos sutartį dar 2013 metų lapkritį ir priteisti skolą bei mokesčius už komunalines paslaugas prašo nepagrįstai.

16Atsakovas savo atsikirtimus į ieškovo ieškinio reikalavimus grindė į bylą pateiktais rašytiniais įrodymais. Teismo posėdžio metu atsakovo atstovas prašė teismo ieškovo ieškinį atmesti.

17Ieškovo ieškinys tenkintinas visiškai.

18Išanalizavus byloje esančius įrodymus galima sutikti su ieškovo argumentais, kad šalys 2012-12-19 sudarydamos aukščiau paminėtą patalpų nuomos sutartį (CK 6. 530 str. 1d.), siekė naudos sau, nes aiškiai matyti, jog nuomotojas tikėjosi gauti iš nuomininko pelną iki 2015-12-20 (sutarties 3.1p.). Tuo pačiu pažymėtina, jog bet kuris vidutiniškai protingas ir apdairus žmogus, patikėdamas komercinių patalpų naudojimą nuomininkui visų pirma tikisi, jog gaus tą pinigų sumą, kuri yra nurodyta dvišalėje sutartyje. Taip pat nuomotojas nurodė nuomininkui, kad pastarasis privalės sumokėti ir komunalinius mokesčius pagal sutartyje nustatytą jų apskaičiavimo metodą ir tvarką (sutarties 6.3.p.). Išklausęs šalių žodinius paaiškinimus ir ištyręs byloje esančius rašytinius įrodymus teismas sprendžia, kad pasirašydamos aukščiau minėtą patalpų nuomos sutartį, šalys prisiėmė abipusius įsipareigojimus viena kitos atžvilgiu. Todėl nėra pagrindo išvadai, kad ieškovas neatskleidė ir neišaiškino esminių sutarties sąlygų kitam komercinę veiklą vykdančiam subjektui dėl sutarties dalyko. Šalių sudarytoje patalpų nuomos sutartyje sutarties sąlyga dėl nuomos ir komunalinių paslaugų mokesčio dydžio aiški ir neturinti jokių dviprasmybių (Sutarties 6.2.p., 6.3.p.). Įstatymas nedraudžia šalims susitarti ir tiksliai pritaikyti nuompinigių ar komunalinių mokesčių kitokio apskaičiavimo mechanizmo, atsižvelgiant į jų sutartinių santykių specifiką.

19Pagal bendrą taisyklę tol, kol galioja pati sutartis, galioja ir šalims yra taikomos joje nustatytos sąlygos. Todėl pakeisti sutartyje nurodytą nuompinigių ar komunalinių paslaugų apskaičiavimo būdą, galima tik esant šalių susitarimui.

20Iš patalpų nuomos sampratos matyti, kad 2012-12-19 sutartis yra atlygintinė, nes pagal ją nuomininkas įsipareigojo mokėti patalpų nuomos ir komunalinius mokesčius. Nuomos sutarties atlygintinumas reiškia, kad šios sutarties sudarymu nuomotojas tikisi gauti nuompinigių už kitai šaliai perduodamas laikinai valdyti ir naudotis privačias patalpas. Nuomos mokesčio (nuompinigių) ir komunalinių paslaugų mokesčio mokėjimas yra viena iš pagrindinių nuomininko pareigų. Nurodytas pareigas nuomininkas privalo vykdyti tinkamai, t. y. laiku mokėti mokesčius, nes priešingu atveju pažeidžiami teisėti kitos šalies lūkesčiai ir atsiranda pagrindas nutraukti patalpų nuomos sutartį prieš terminą nuomotojo reikalavimu (CK 6.217 straipsnio 1 dalis, 6.221 straipsnis, 6.534 straipsnis). Pabrėžtina, kad ginčo atveju konstatuota, jog nuomos sutarties dalykas buvo komercinių patalpų plotas ir nuomos bei komunalinių paslaugų mokesčio dydis, todėl nuomininkui, kuris yra verslininkas, neįvykdžius sutartinės pareigos mokėti nuomos ir komunalinių paslaugų mokestį už visą ginčo laikotarpį, būtų pažeistas nuomotojo interesas. Dėl to pripažintina, kad nuomotojas pagal 2014-11-24 pranešimą pagrįstai nuo 2014-12-01 vienašališkai nutraukė privačių komercinių patalpų nuomos sutartį, nes nuomininkas nemokėjo nuomos ir kitų mokesčių (CK 6. 497 str. 1 d. 3p., Sutarties 7.1.3.; 7.2. punktas). Taigi bylą nagrinėjantis teismas pripažįsta, kad buvo įstatyme ir sutartyje nustatytas teisinis pagrindas ieškovui nutraukti sutartį su atsakovu, nes pastarasis buvo skolingas nuomotojui nuomos mokestį nuo 2014 m. birželio mėnesio iki 2014 m. lapkričio mėnesio ir nemokėjo komunalinių paslaugų mokesčio, t. y. padarė esminį žemės nuomos sutarties pažeidimą (CK 6.217 straipsnis).

21Abiejų šalių veiksmai vykdant sutartį, taip pat ir pareiga pranešti apie vienašalį sutarties nutraukimą vertintini vieno pagrindinių prievolių vykdymo principų – šalių kooperavimosi arba bendradarbiavimo principo, kuris yra sąžiningumo principo išraiška, – požiūriu (CK 1.5, 6.4 straipsniai, 6.38 straipsnio 1, 3 punktai, 6.200 straipsnio 1, 2 dalys). Bendradarbiauti – tai reiškia padėti vienas kitam įgyvendinti savo teises ir vykdyti pareigas; pagal įstatymą tiek skolininkas, tiek ir kreditorius turi pareigą bendradarbiauti; šalims bendradarbiaujant galima užtikrinti, kad prievolė bus įvykdyta tinkamai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. sausio 28 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Privati valda“ v. Ž. B., byla Nr. 3K-3-18/2008). Laikytis šio principo ypač svarbu vykdant prievoles, atsirandančias nuomos sutarties pagrindu. Pagal šį principą šalys privalo sudaryti tinkamas sąlygas prievolei vykdyti, prireikus keistis informacija, reikšminga prievolei įvykdyti, laiku pranešti apie kylančias prievolės įvykdymo kliūtis ir pan. Atsakovas atsisakydamas sumokėti ieškovui sutartyje numatyto dydžio nuomos mokestį nė karto nesikreipė į nuomotojus dėl nuomos mokesčio atidėjimo, nuomos sutarties sąlygų pakeitimo, nesidomėjo nuomotojų pozicija dėl susidariusios skolos ir jos dydžio, nenurodė priežasčių, kodėl nevykdo sutartinių įsipareigojimų. Atsakovo nuoroda, kad vasaros metu nuomojamose patalpose buvo aukšta temperatūra, atmestinas nes ir sutartis nutraukimas įvyko ne vasarą, o rudenį. Be to toks nepatogumas, nelaikytinas esminiu sutarties pažeidimu, nes galėjo būti esant abiejų šalių bendradarbiavimui, lengvai pašalintas, pvz., įrengus patalpose oro kondicionierių. Taip pat pabrėžtina, kad atsakovas pernuomodamas dalį komercinių patalpų pažeidė ir kitą sutartinį įsipareigojimą (sutarties 5.5.p.). O vėliau vienašališkai ir netinkamai nutraukdamas nuomos santykius su ieškovu pažeidė ir sutarties 7.3.p. Šioje byloje nustatytos aplinkybės patvirtina, kad atsakovas nepakankamai bendradarbiavo su ieškovais vykdydamas sutartinius įsipareigojimus dėl ko ir pastarieji, esant teisiniam pagrindui vienašališkai nutraukė patalpų nuomos sutartį (68 b.l.).

22Kaip jau aukščiau teismas yra nurodęs byloje nustatyta, kad ieškovas su atsakovu 2012-12-19 sudarė patalpų nuomos sutartį, pagal kurią ieškovas išnuomojo atsakovui pastato, esančio ( - ), 75 kv. m. ploto negyvenamąsias patalpas, iki 2015-12-20, o atsakovas įsipareigojo mokėti ieškovui 907,50 Lt (262,83 Eur) nuomos mokestį per mėnesį. Be to atsakovas įsipareigojo mokėti po 0,05 procento delspinigių nuo pavėluotos sumokėti nuomos mokesčio sumos (4-7 b.l.).

23Pagal Lietuvos Respublikos CK šeštos knygos XXVIII skyriaus nuostatas atsakovui yra taikoma civilinė atsakomybė, nes šiuo atveju šalis sieja sutartiniai civiliniai teisiniai santykiai, kilę iš negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties. Lietuvos Respublikos CK 6. 248 str. 1 d. nustato, kad skolininko kaltė yra preziumuojama, todėl atsakovo pareiga yra įrodyti, jog prievolė buvo neįvykdyta ne dėl jo kaltės.

24Sutarties 3.1 punktu šalys nustatė, jog nuomos terminas yra treji metai, kuris prasideda 2012-12-21 ir baigiasi 2015-12-20. Sutarties 7.1. punktu šalys numatė, jog nuomotojas, esant nuomininko kaltei, turi teisę nutraukti sutartį prieš pasibaigiant nuomos terminui, o 7.3. punktu, kad nuomotojas gali vienašališkai nutraukti sutartį raštiškai įspėjęs nuomininką ne vėliau kaip prieš 1 (vieną) mėnesį. Būtent ieškovas 2014-11-24 d, pranešimu vadovaudamasis patalpų nuomos sutarties 7.1.3. p. nuo 2014-12-01 su atsakovu ir nutraukė šalių sudarytą sutartį (68 b. l.). Iš paminėto seka, kad būtent nuomotojas teisėtai ir pagrįstai, o ne nuomininkas nutraukė šalių sudarytą dvišalę sutartį.

25CK 6.193 str. 1 d. nustato, jog sutartys turi būti aiškinamos sąžiningai, pirmiausia turi būti nagrinėjami tikrieji sutarties šalių ketinimai, o ne vien remiantis pažodiniu sutarties teksto aiškinimu. Jeigu šalių tikrų ketinimų negalima nustatyti, tai sutartis turi būti aiškinama, atsižvelgiant į tai, kokią prasmę jai tokiomis pat aplinkybėmis būtų suteikę analogiški šalims protingi asmenys.

26Atsakovas teismo posėdžio metu ir atsiliepime nurodė, kad sutartį žodiniu susitarimu su ieškovu R. R. jis nutraukė 2013 metų lapkričio mėnesį ir iš biuro išsikėlė. Tačiau tokios sutarties nutraukimo sąlygos nenumatė šalių sudarytą dvišalė sutartis, todėl pripažintina, kad atsakovas, o ne ieškovas pažeidė sutartinį įsipareigojimą.

27Teismo posėdžio metu atsakovas pateikė 2013-11-01 nuomos sutartį Nr. PWE001 sudarytą tarp UAB „P. W.“ ir UAB „N. L.“ (116-119 b.l.), pagal kurią atsakovas išnuomojo 16 kv. m. plotą adresu ( - ), pagal savininko R. R. subnuomavimo sutikimą. Sutartis įsigaliojo nuo 2013-11-01 ir galiojo iki 2014-11-01 (85 b.l.). Atsakovo veiksmai pernuomojus dalį patalpų kitai įmonei, paneigia atsakovo iškeltą versiją, jog jis su ieškovu nutraukė sutartį nuo 2013 m. lapkričio mėnesio ir patalpomis nesinaudojo. Be to atsakovas teismui nepateikė savininko R. R. sutikimo dėl subnuomos, apie kurį kalbamą sutartyje, o pastarasis neigia buvus tokį susitarimą, kas verčia abejoti atsakovo sąžiningumu. Be to toks atsakovo veikimas nesant nuomotojo sutikimo, laikytinas neteisėtu veiksmu, sukeliančiu atsakovui teisines pasekmes. Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad atsakovas gaudamas iš subnuomininko nuomos mokestį ir nemokėdamas ieškovui taip pat pažeidė sutartinius įsipareigojimus kylančius iš dvišalės sutarties.

28Ieškovas nuomos laikotarpiu išrašė atsakovui šias PVM sąskaitas-faktūras: PVM sąskaita - faktūra VIL1406010 (2014 06 09) - pagal kurią atsakovas turėjo sumokėti ieškovui 907.50 Lt nuomos, PVM sąskaita - faktūra VIL Nr.1406013 (2014 06 10) - pagal kurią atsakovas turėjo sumokėti ieškovui 96.56 Lt už elektros energiją, vandenį, vandens nuotekas ir komunalines paslaugas, dujas, ataskaita prie PVM sąskaita - faktūros VIL Nr. 1406013, kurioje nurodyti elektros energijos skaitiklių rodmenys, PVM sąskaita -faktūra Nr. 1407005 (2014 07 01 ) - pagal kurią atsakovas turėjo sumokėti ieškovui 907.50 Lt nuomą, PVM sąskaita - faktūra VIL Nr. 1407014 (2014 07 15) - pagal kurią atsakovas turėjo sumokėti ieškovui 357.12 Lt už elektros energiją, vandenį, vandens nuotekas ir komunalines paslaugas, dujas, ataskaita prie 2014 07 15 PVM sąskaitos - faktūros VIL 1407014, kurioje nurodyti elektros energijos skaitiklių rodmenys, PVM sąskaita - faktūra VIL Nr. 1408006 ( 2014 08 01 ) - pagal kurią atsakovas turėjo sumokėti ieškovui 907.50 Lt nuomą, PVM sąskaita - faktūra VIL Nr. 1408015 (2014 08 20 ) - pagal kurią atsakovas turėjo sumokėti ieškovui 183.64 Lt už elektros energiją, vandenį, vandens nuotekas ir komunalines paslaugas, dujas, ataskaita prie PVM sąskaita - faktūros VIL Nr. 1408015, kurioje nurodyti elektros energijos skaitiklių rodmenys, PVM sąskaita - faktūra VIL Nr.1409005 ( 2014 09 01 ) - pagal kurią atsakovas turėjo sumokėti ieškovui 907.50 Lt nuomą, PVM sąskaita - faktūra VIL Nr. 1409018 (2014 09 17 ) - pagal kurią atsakovas turėjo sumokėti ieškovui 136.55 Lt, už elektros energiją, vandenį, vandens nuotekas ir komunalines paslaugas, dujas, PVM sąskaita-faktūra VIL Nr. 1410005 (2014 10 01 ) pagal kurią atsakovas turėjo sumokėti ieškovui 907.50 Lt nuomą, PVM sąskaita - faktūra VIL Nr. 1410015 (2014 10 16 )- pagal kurią atsakovas turėjo sumokėti ieškovui 293.32 Lt, už elektros energiją, vandenį, vandens nuotekas ir komunalines paslaugas, dujas, ataskaita prie PVM sąskaita - faktūros VIL Nr. 1410015, kurioje nurodyti elektros energijos skaitiklių rodmenys, PVM sąskaita - faktūra VIL Nr. 1411005 (2014 11 03 ) - pagal kurią atsakovas turėjo sumokėti ieškovui 907.50 Lt nuomą, PVM sąskaita - faktūra VIL Nr. 1411014 (2014 11 13) - pagal kurią atsakovas turėjo sumokėti ieškovui 62.06 Lt, už elektros energiją, vandenį, vandens nuotekas ir komunalines paslaugas, dujas, ataskaita prie PVM sąskaita - faktūra VIL Nr.1411014, kurioje nurodyti elektros energijos skaitiklių rodmenys. Visa atsakovo skola ieškovui už nuomą ir komunalines paslaugas sutarties nutraukimo dienai sudaro - 6 658.64 Lt arba 1 928.47 EUR. (8-22 b.l.). Kaip teismas jau aukščiau yra nurodęs atsakovas privalo sumokėti ieškovui ne tik nuomos mokestį, bet ir mokesčius už komunalines paslaugas, kadangi nurodytu laikotarpiu be nuomotojo sutikimo šiomis paslaugomis naudojosi ir atsakovo subnuomininkas.

29Sutarties 7.1.3. punkte numatyta, kad nuomotojas, esant Nuomininko kaltei, turi teisę nutraukti sutartį prieš pasibaigiant nuomos terminui jei nuomininkas per 5 darbo dienas nuo sąskaitos gavimo bet ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 10 dienos, nesumoka (vengia mokėti) nuomos ir kitų mokesčių. Sutarties 7.4. punkte nurodyta, jog patalpos turi būti grąžintos tvarkingos ir išvalytos. Sutartyje nėra numatyta griežtų reikalavimų šalims nuomos sutarties nutraukimo atveju, dėl patalpų perdavimo - priėmimo. Nors nuomos sutarties 7.1. punktas numato patalpų perdavimą nutraukus sutartį, jame nėra įsakmaus reikalavimo, kad jo nepasirašius nuomos santykiai tęsiasi toliau. Ieškovo 2014-11-24 rašto atsakovui, kuriuo 2012 m gruodžio 19 d. sutartis dėl patalpų nuomos nutraukta nuo 2014-12-01, turinio analizė irgi neleidžia daryti išvados, jog šalims nepasirašius patalpų perdavimo priėmimo akto, laikytina, kad atsakovas ir toliau privalo mokėti nuomos mokestį, bei atlyginti kitas ieškovo patirtas išlaidas po sutarties nutraukimo. Tačiau už laikotarpį iki 2014-12-01 atsakovas privalo ieškovui sumokėti mokesčius, kadangi tokia jo prievolė kyla iš dvišalės sutarties. Atsakovo teiginys jog jis nutraukė patalpų nuomos sutartį su ieškovu 2013 m lapkričio mėnesį nepagrįsta jokiais tinkamais įrodymais. Priešingai, atsakovas pateikia į bylą nuomos sutartį, pagal kurią subnuomoja dalį patalpų subnuomininkui, tai yra UAB „N. L.“, ko įsipareigojo nedaryti be nuomotojo raštiško sutikimo, pagal sutarties 5.5. punktą. Raštiškas sutikimas pernuomoti patalpų dalį, nepateiktas. Todėl laikytina, kad sutartis tarp ieškovo ir atsakovo nebuvo nutraukta atsakovo nurodytu laiku ir toks atsakovo teiginys laikytinas nepagrįstu. Be to įstatymas ginčo atveju įpareigoja šalis keisti sutartį tokia pat forma kokia ji buvo sudaryta (CK 6. 192 str. 4 d.). Atsižvelgdamas į tai teismas sprendžia, kad 2012-12-19 patalpų nuomos sutartis tarp nuomotojo ir nuomininko yra nutraukta nuo 2014-12-01 įskaitytinai. Taip pat teismas pripažįsta, kad atsakovas turi pareigą pagal sutarties 6.1 punktą sumokėti ieškovui nuomos mokestį ir mokesčius už komunalines paslaugas už laikotarpį nuo 2014 metų birželio mėn. iki 2014 metų lapkričio mėn., pagal ieškovo pateiktas sąskaitas faktūras, t. y. 1 928,47 Eur (6 658,64 Lt).

30CK 6.256 str. 2 d. nustato, kad asmuo netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). CK 6.71 str. 3 d. nustato, kad už prievolės įvykdymo termino praleidimą gali būti nustatomos netesybos, skaičiuojamos už kiekvieną termino praleidimo dieną. CK 6.73 str. 2 d. suteikia teisę teismui sumažinti netesybas tiek, kad jos netaptų mažesnes už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo arba netinkamo vykdymo, jeigu jos yra aiškiai per didelės arba prievolė iš dalies įvykdyta.

31Pažymėtina, kad įstatyme sąvokos „aiškiai per didelės netesybos“ (CK 6.73 straipsnio 2 dalis) arba „neprotingai didelės netesybos“ nėra sukonkretintos (CK 6.258 straipsnio 3 dalis). Dėl to kriterijus, kuriuos taikant sprendžiama, ar netesybos ne per didelės, nustato ir pagal juos vertina netesybas teismai, nagrinėdami konkrečias bylas, bei Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, kurio pareiga – formuoti vieningą teismų praktiką. Tam tikrais atvejais teismų praktikoje buvo pripažįstama, kad 0,02 % dydžio delspinigiai pakankamai kompensuoja nukentėjusiajai šaliai patirtus nuostolius dėl netinkamo prievolės įvykdymo pagal sutartį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2002-06-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-866/2002, 2003-08-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-830/2003, 2005-10-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-378/2005, 2006-06-14 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-405/2006). Tačiau pagal formuojamą teismų praktiką delspinigių dydis taip pat vertintinas atsižvelgiant į konkrečios bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.), remiantis CK 1.5 straipsnyje įtvirtintais teisingumo, sąžiningumo, protingumo principais bei siekiant nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-10-12 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007).

32Teismas konstatuoja, kad šalys, sudariusios patalpų nuomos sutartį, yra juridiniai asmenys, užsiimantys komercine veikla ir siekiantys pelno, sutarties sudarymo metu jos buvo lygiavertėje padėtyje, galėjo derinti sutarties sąlygas, numatyti nuostolių galimybę ir galimą atsakomybę už netinkamą sutartinių pareigų vykdymą. Sutarties 6.3 punktu šalys susitarė, jog už pavėluotą atsiskaitymą nuomininkas moka nuomotojui delspinigius, kurie priskaičiuojami po 0,05 % nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną (61 b.l.). Teismas, atsižvelgdamas į šalių lygiavertę teisinę ir ekonominę padėtį, į tai, kad nors atsakovas nėra iki šiol visiškai įvykdęs savo prievolės ieškovui sumokėti nuomos mokestį ir kitus, su patalpų išlaikymu susijusius mokesčius, sprendžia, kad 0,05 % dydžio delspinigiai nėra per dideli ir šį ieškovo prašymą tenkina, priteisdamas pastarajam iš atsakovo 132,79 Eur delspinigių sumą.

33Už piniginės prievolės įvykdymo termino praleidimą įstatymas ūkio subjektams numato 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str., 6.210 str. 1 d.). Ieškinys teisme priimtas 2014 m. gruodžio 8 d., todėl nuo šios dienos iš atsakovo ieškovui priteistinos 6 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos.

34CPK 93 str. 2 d. nustato, kad bylinėjimosi išlaidos šalims priteisiamos proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai. Ieškovas sumokėjo 64,38 Eur žyminio mokesčio (40, 63 b.l.) ir 356,22 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti (37, 69 b.l.). Teismui patenkinus ieškovo reikalavimą, jam priteistinos 64,38 Eur dydžio žyminis mokestis ir 356,22 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti. Pašto išlaidos valstybei iš atsakovo irgi priteistinos, kadangi jų dydis viršija teisės aktais nustatytą minimalų dydį (CPK 96 str. 6d.).

35Teismo sprendimui įsiteisėjus palikti galioti byloje atsakovo atžvilgiu pagal teismo 2014-12-08 nutartį taikytas laikinąsias apsaugos priemones.

36Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 92-93 str., 259-260 str., Lietuvos Respublikos CK 6.38 str., 6.71-6.75 str., 6.245-6.622 str., 6.383-6.391 str., 6.477-6.499. 6.530 – 6. 531, 6.535 str.,

Nutarė

37ieškovo ieškinį tenkinti visiškai.

381. Priteisti ieškovui A. P. ir R. R. TŪB „V.“, juridinio asmens kodas ( - ) , buveinės adresas ( - ) , a. s. ( - ) , AB Swedbankas, iš atsakovo UAB „P. W.“, juridinio asmens kodas ( - ) , buveinės adresas A. ( - ) , 1 928,47 Eur (vieną tūkstantį devynis šimtus dvidešimt aštuonis eurus 47 euro ct) skolos už nuomą ir kitas išlaidas, 132,79 Eur (vieną šimtą trisdešimt du eurus 79 euro ct) delspinigių, 6 % dydžio metines palūkanas nuo priteistos 2 061,26 Eur (dviejų tūkstančių šešiasdešimt vieno euro 26 euro ct) sumos nuo 2014-12-08 (bylos iškėlimo teisme dienos) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 420,60 Eur (keturis šimtus dvidešimt eurų 60 euro ct) bylinėjimosi išlaidų.

392. Teismo sprendimui įsiteisėjus palikti galioti byloje atsakovo UAB „P. W.“, atžvilgiu pagal šio teismo 2014-12-08 nutartį taikytas laikinąsias apsaugos priemones.

403. Priteisti į valstybės biudžetą (surenkamoji sąskaita, įmokos kodas 5660) iš atsakovo UAB „P. W.“, juridinio asmens kodas ( - ) , buveinės adresas ( - ) , 7,03 Lt (septynis eurus 3 euro ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

41Sprendimas per 30 d. nuo priėmimo gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui, padavus apeliacinį skundą Šiaulių apylinkės teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apylinkės teismo teisėjas Jonas Stubrys,... 2. posėdžių sekretorės Erika Andrulienė ir Rita Levickytė,... 3. dalyvaujant ieškovo atstovams advokatui Evaldui Onaičiui ir R. R., atsakovo... 4. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka, išnagrinėjo civilinę... 5. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 6. ieškovo atstovas palaikė ieškinį, ieškinyje ir teismo posėdžio metu... 7. Ieškinyje ieškovas prašė teismo priteisti iš atsakovo 1 928,47 Eur skolos,... 8. Ieškovas savo reikalavimus atsakovui grindė į bylą pateiktais ir šiais... 9. Liudytojas G. Š. duodamas parodymus teismo posėdžio nurodė, kad tuo metu... 10. Liudytoja R. M. duodama parodymus teismui nurodė, kad ginčo laikotarpiu dirbo... 11. Liudytojas R. R. duodamas parodymus teismui nurodė, kad atsakovui buvo žinoma... 12. Liudytoja Ž. S. duodama parodymus byloje nurodė, kad ginčo laikotarpiu jos... 13. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovai pakartojo ieškinio motyvus ir prašė... 14. Atsakovas su ieškiniu nesutiko atsiliepime bei teismo posėdžio metu nurodė,... 15. Teismo posėdžio metu pateikė tarp UAB „P. W.“ ir UAB „N. L.“... 16. Atsakovas savo atsikirtimus į ieškovo ieškinio reikalavimus grindė į bylą... 17. Ieškovo ieškinys tenkintinas visiškai.... 18. Išanalizavus byloje esančius įrodymus galima sutikti su ieškovo... 19. Pagal bendrą taisyklę tol, kol galioja pati sutartis, galioja ir šalims yra... 20. Iš patalpų nuomos sampratos matyti, kad 2012-12-19 sutartis yra atlygintinė,... 21. Abiejų šalių veiksmai vykdant sutartį, taip pat ir pareiga pranešti apie... 22. Kaip jau aukščiau teismas yra nurodęs byloje nustatyta, kad ieškovas su... 23. Pagal Lietuvos Respublikos CK šeštos knygos XXVIII skyriaus... 24. Sutarties 3.1 punktu šalys nustatė, jog nuomos terminas yra treji metai,... 25. CK 6.193 str. 1 d. nustato, jog sutartys turi būti... 26. Atsakovas teismo posėdžio metu ir atsiliepime nurodė, kad sutartį žodiniu... 27. Teismo posėdžio metu atsakovas pateikė 2013-11-01 nuomos sutartį Nr. PWE001... 28. Ieškovas nuomos laikotarpiu išrašė atsakovui šias PVM... 29. Sutarties 7.1.3. punkte numatyta, kad nuomotojas, esant Nuomininko kaltei, turi... 30. CK 6.256 str. 2 d. nustato, kad asmuo netinkamai įvykdęs... 31. Pažymėtina, kad įstatyme sąvokos „aiškiai per didelės netesybos“ ( 32. Teismas konstatuoja, kad šalys, sudariusios patalpų nuomos sutartį, yra... 33. Už piniginės prievolės įvykdymo termino praleidimą įstatymas ūkio... 34. CPK 93 str. 2 d. nustato, kad bylinėjimosi išlaidos... 35. Teismo sprendimui įsiteisėjus palikti galioti byloje atsakovo atžvilgiu... 36. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 92-93 str., 259-260 str.,... 37. ieškovo ieškinį tenkinti visiškai.... 38. 1. Priteisti ieškovui A. P. ir R. R. TŪB „V.“, juridinio asmens kodas ( -... 39. 2. Teismo sprendimui įsiteisėjus palikti galioti byloje atsakovo UAB „P.... 40. 3. Priteisti į valstybės biudžetą (surenkamoji sąskaita, įmokos kodas... 41. Sprendimas per 30 d. nuo priėmimo gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos...