Byla 2-1414-480/2012
Dėl skolos priteisimo, prievolių, kylančių iš laidavimo sutarčių, pripažinimo bendra sutuoktinių prievole

1Kauno apygardos teismo teisėja Albina Rimdeikaitė, sekretoriaujant Ievai Gegieckaitei, dalyvaujant ieškovo „Swedbank“, AB atstovui R. L., atsakovams J. V., D. V. ir jo atstovui advokatui Vyteniui Gubavičiui, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės „Swedbank“, AB patikslintą ieškinį atsakovams D. V., J. V., tretiesiems asmenims BUAB „Vendis“, BUAB „Nigema“, R. K., D. K., L. K., L. K. dėl skolos priteisimo, prievolių, kylančių iš laidavimo sutarčių, pripažinimo bendra sutuoktinių prievole,

Nustatė

2Ieškovė „Swedbak“, AB patikslintu ieškiniu, sumažinusi jo reikalavimus, prašė: 1) priteisti iš atsakovo D. V. ieškovės naudai 16510933,64 Lt skolą; 2) priteisti iš atsakovo D. V. ieškovės naudai 5 proc. metines palūkanas už priteistą sumą, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; 3) prievolę, kylančią iš Laidavimo sutarties Nr. 06-071648-LA3, pripažinti bendra D. V. ir J. V. prievole bei išieškojimą pagal šią prievolę nukreipti į bendrą D. V. ir J. V. turtą; 4) priteisti lygiomis dalimis iš atsakovų D. V. ir J. V. ieškovės turėtas bylinėjimosi išlaidas pagal pateiktus dokumentus (t. 2, b. l. 71-75, t. 9 b. l. 33-34).

3Ieškinyje nurodė, kad tarp Banko iš vienos pusės ir UAB „Vendis“ iš kitos pusės buvo sudaryta 2006-09-22 Kredito sutartis Nr. 06-0711648-IN (toliau –Kredito sutartis), kurios sąlygos vėliau buvo keičiamos ir papildomos 6 kartus. Kredito sutartimi su vėlesniais pakeitimais ir papildymais, šalys susitarė dėl 6492694,42 EUR (ekvivalentas 22417975,29 Lt) kredito suteikimo. Galutinis kredito grąžinimo terminas buvo numatytas 2009-12-31. Kauno apygardos teismas 2009-11-23 nutartimi iškėlė UAB „Vendis“ bankroto bylą (civ. b. Nr. B2-3260-109/2009). 2009-12-03 (t. y. teismo nutarties dėl bankroto bylos iškėlimo įsiteisėjimo dieną) UAB „Vendis“ skola Bankui pagal Kredito sutartį buvo 5 751 228, 30 EUR, kas sudaro 19 857 841,07 Lt. Užtikrinant kredito gavėjo UAB „Vendis“ įsipareigojimų pagal kredito sutartį tinkamą įvykdymą buvo sudarytos: Laidavimo sutartis Nr. 06-071648-LA1 tarp Banko ir laiduotojo R. K., Laidavimo sutartis Nr. 06-071648-LA2 tarp Banko ir laiduotojo D. K., Laidavimo sutartis Nr. 06-071648-LA3 tarp banko ir laiduotojo D. V., Laidavimo sutartis Nr. 06-071648-LA4 tarp Banko ir laiduotojo UAB „Nigema“. Be to, UAB „Vendis“ prievolių pagal Kredito sutartį įvykdymas taip pat buvo užtikrintas turto, akcijų bei piniginių lėšų įkeitimu. Išieškojimas iš UAB „Vendis“ įkeisto turto buvo vykdomas šios įmonės bankroto byloje, iš UAB „Nigema“ – šios įmonės bankroto byloje. Laidavimo sutarties specialiąja dalimi ir bendrosios dalies 2-3 punktais laiduotojai įsipareigojo atsakyti Bankui kaip solidarūs skolininkai visu savo turtu, jei kredito gavėjas UAB „Vendis“ neįvykdys visų ar dalies savo piniginių prievolių Bankui pagal Kredito sutartį arba įvykdys jas netinkamai. CK 6.6 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad jeigu skolininkų pareiga yra solidari, tai kreditorius turi teisę reikalauti, kad prievolę įvykdytų tiek visi ar keli skolininkai bendrai, tiek bet kuris iš jų skyrius, be to, tiek ją visą, tiek jos dalį. Kadangi laiduotojai D. V., R. K. ir D. K. ir jų sutuoktinės, užtikrindami UAB „Vendis“ suteikto kredito grąžinimą, vykdė šeimos verslą bei veikė šeimos interesais, todėl prievoles, kylančias iš Laidavimo sutarties prašė laikyti bendra sutuoktinių prievole bei išieškojimą pagal šią prievolę nukreipti į bendrą sutuoktinių turtą. Bankroto proceso metu pardavus BUAB „Vendis“ priklausantį ir Bankui įkeistą turtą, Kauno apygardos teismo nutartimi buvo patikslintas Banko finansinis reikalavimas BUAB „Vendis“ bankroto byloje, jį sumažinant iki 16 510 933,64 Lt. Dėl šios priežasties bankas atsisakė ieškinio reikalavimų dėl 3 346 907,43 Lt skolos dalies priteisimo, o taip pat atsisakė visų reikalavimų atsakovams D. K., L. K., R. K., L. K..

4Teismo posėdžio metu ieškovės atstovas palaikė atsakovui D. V. pareikštus reikalavimus ir prašė juos tenkinti. Su atsakove J. V. Bankas sudarė taikos sutartį, kurią prašė patvirtinti ir J. V. pareikštų reikalavimų dalyje civilinę bylą nutraukti.

5Atsakovas D. V. ir jo atstovas advokatas Vytenis Gubavičius ieškinį prašė atmesti. Nurodė, kad laidavimas turėtų būti laikomas pasibaigusiu CK 6.87 straipsnio 4 ir 5 dalių pagrindais. Atsakovas laidavo ne už bankrutuojančią įmonę. Būtų nesąžininga reikalauti iš jo laidavimo, esant įmonės bankrotui. Ieškovė, suteikdama kreditą žinojo, kad kreditą bus galima grąžinti tik tokiu atveju, jeigu statiniai bus baigti statyti ir realizuoti. Nusprendusi nekredituoti toliau UAB „Vendis“, pati prisiėmė riziką, kad UAB „Vendis“ bus iškelta bankroto byla ir kad turtas bus parduodamas Įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka. Bankas - kreditorius, turintis didžiausią balsų skaičių UAB „Vendis“ bankroto byloje, tiesiogiai įtakojo skolininko veiksmus nustatant parduodamo turto pradinę kainą, dėl kurių sumažėjo galimybė iš skolininko susigrąžinti didesnę turto dalį. Atsakovas, kaip laiduotojas, bankroto byloje nebuvo įtrauktas trečiuoju asmeniu.

6Atsakovė J. V. prašė patvirtinti jos su banku sudarytą Taikos sutartį.

7Tretieji asmenys BUAB „Vendis“ bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo, BUAB „Nigema“ bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo, R. K., D. K., L. K., L. K. į teismo posėdį neatvyko. Apie posėdžio vietą, laiką pranešta įstatymo nustatyta tvarka (CPK 121 str., 130 str.). Pareiškimų, prašymų dėl bylos nagrinėjimo atidėjimo negauta.

8Ieškinys tenkintinas iš dalies.

9Bylos medžiaga nustatyta, kad tarp AB banko „Hansabankas“ (dabartinis pavadinimas „Swedbank“, AB, toliau –Bankas) iš vienos pusės ir UAB „Vendis“ iš kitos pusės 2006-09-22 buvo sudaryta Kredito sutartis Nr. 06-071648-IN (toliau –Kredito sutartis) (t. 1, b. l. 58-68). Kredito sutarties sąlygos buvo keičiamos ir papildomos 2007-03-30 Susitarimu Nr. 06-071648-IN-1 (t. 1, b. l. 56-570, 2007-04-16 Susitarimu Nr. 06-071648-IN/07-035324-KL/07-035326-IN (t. 1, b. l. 43-55), 2007-10-01 Susitarimu Nr. 06-071648-IN/07-035324-KL/07-035326-IN/07-108592-KL (t. 1, b. l. 30-42), 2008-04-07 Susitarimu Nr. 06-071648-IN/07-035324-KL/07-035326-IN/07-108592-KL-1 9 t. 1, b. l. 28-28-29), 2008-07-16 Susitarimu Nr. 06-071648-IN/07-035324-KL/07-035326-IN/07-108592-KL-2 (t. 1, b. l. 23-27), 2009-01-22 Susitarimu Nr. 06-071648-IN/07-035324-KL/07-035326-IN/07-108592-KL-6. 2007-04-16 Susitarimu Nr. 06-071648-IN/07-035324-KL/07-035326-IN buvo nustatytas suteikto kredito dydis iki bendros 24 400 000,00 Lt sumos (t. 1, b. l. 43-55), o vėlesniais susitarimais buvo pratęsiamas kredito grąžinimo terminas ir paskutiniu 2009-01-22 Susitarimu Nr. 06-071648-IN/07-035324-KL/07-035326-IN/07-108592-KL-6 galutinis kredito grąžinimo terminas buvo numatytas 2009-12-31(t. 1, b. l. 8-16). Iš 2007-04-16 Susitarimo prie pagrindinės kredito sutarties sąlygų pakeitimo matyti, kad Bankas įsipareigojo UAB „Vendis“ teikti kreditą tam tikrais etapais, išdėstydamas visą kredito sumą dalimis ir kiekvieną kredito dalį išmokėdamas UAB „Vendis“ įvykdžius atitinkamus įsipareigojimus (Susitarimo 3.2 p., t. 1, b. l. 46). Iš ieškovės UAB „Vendis“ adresuoto 2009-10-08 rašto Nr. SR-40251 turinio matyti (t. 1, b. l. 120), kad UAB „Vendis“ nevykdo savo įsipareigojimų grąžinti paskolą, mokėti palūkanas ir kitus mokėjimus ir jo skola Bankui 2009-10-08 pagal 2006-09-22 Kredito sutartį yra 1431,30 Lt ir 57743,81 EUR, todėl remdamasis Kredito sutarties 11.2.1.1 punktu Bankas informuoja, kad neįvykdžius įsipareigojimų iki 2009-10-25 vienašališkai nutrauks paminėtą kredito sutartį, kreipsis į teismą dėl skolos išieškojimo, o taip pat dėl bankroto bylos iškėlimo.

10Užtikrinant kredito gavėjo UAB „Vendis“ įsipareigojimų pagal Kredito sutartį tinkamą įvykdymą buvo sudarytos: Laidavimo sutartis Nr. 06-071648-LA1 tarp Banko ir laiduotojo R. K. (t. 1, b. l. 69-76), Laidavimo sutartis Nr. 06-071648-LA2 tarp Banko ir laiduotojo D. K. (t. 1, b. l. 77-84), Laidavimo sutartis Nr. 06-071648-LA3 tarp banko ir laiduotojo D. V. (t. 1, b. l. 85-92), Laidavimo sutartis Nr. 06-071648-LA4 tarp Banko ir laiduotojo UAB „Nigema“ (t. 1, b. l. 93-96), papildytos vėlesniais susitarimais. Bankas prievoles, kylančias iš Laidavimo sutarties, prašė laikyti: bendra laiduotojo R. K. ir jo sutuoktinės L. K., bendra laiduotojo D. K. ir jo sutuoktinės L. K., bendra laiduotojo D. V. ir juo sutuoktinės J. V. prievole bei išieškojimą pagal šias prievoles nukreipti į bendrą sutuoktinių turtą (t. 2, b. l. 71-75), tačiau vėliau visų reikalavimų atsakovų R. K., L. K., D. K. ir L. K. atžvilgiu atsisakė (t. 9, b. l. 33-34) ir teismas tokį atsisakymą priėmė, 2012-08-24 nutartimi nutraukdamas bylą minėtų atsakovų atžvilgiu (t. 9, b. l. 49-51), o su atsakove J. V. bankas sudarė Taikos sutartį, kurią teismo prašo patvirtinti (t. 9, b. l. 120-123). Laidavimo sutarties Nr. 06-071648-LA3 (toliau - Laidavimo sutartis, t. 1, b. l. 90-92) (ieškovei atsisakius reikalavimų kitų laiduotojų atžvilgiu, ginčui aktuali su D. V. sudaryta Laidavimo sutartis) 2.1 punkte numatyta, kad laiduotojas laiduoja Bankui už kredito gavėją ir įsipareigoja atsakyti Bankui, jeigu kredito gavėjas tinkamai neįvykdys Bankui visų ar dalies prievolių pagal kredito sutartį. Kredito gavėjui tinkamai neįvykdžius visų ar dalies prievolių pagal Kredito sutartį, laiduotojas ir kredito gavėjas atsako Bankui kaip solidarūs skolininkai (Laidavimo sutarties 3.1 p.). Laiduotojas atsako Bankui ta pačia apimtimi, kaip ir kredito gavėjas, konkrečiai imant, už kredito grąžinimą, už palūkanų bei netesybų mokėjimą, už nuostolių atlyginimą bei kitų Kredito sutartyje numatytų mokėjimų sumokėjimą Bankui (Laidavimo sutarties 3.2 p.). Laidavimo sutarties 10.1 punkte, nustatančiame laidavimo galiojimą, šalys numatė, jog laidavimo sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir galioja iki visiško prievolių Bankui pagal Kredito sutartį įvykdymo. Be to, šalys Laidavimo sutarties 7.3 punkte numatė, jog laiduotojas sutinka, kad visos Kredito sutarties sąlygos būtų keičiamos (pildomos) be atskiro laiduotojo sutikimo ir toks Kredito sutarties sąlygų pakeitimas (papildymas) neturės jokios įtakos Laiduotojo prievolių pagal Sutartį Vykdymui. Neatsižvelgiant į paminėtą nuostatą, Laidavimo sutartis buvo keičiama 2007-04-16 Susitarimu, 2008-07-16 Susitarimu, 2009-01-22 Laidavimo sutartimi (Specialioji dalis), kurioje laiduotojas patvirtino, kad jam yra žinomos visos kredito sutarties (įskaitant jos pakeitimus ir papildymus) sąlygos, įskaitant pagrindus, kad Bankas turi teisę vienašališkai nutraukti kredito sutartį prieš terminą ir/arba pareikalauti, kad kredito gavėjas grąžintų bankui visą negrąžintą kreditą ir/ar pateiktų finansinį užstatą (t. 1, b. l. 85-92). Bankas 2010-01-21pratenzijomis informavo laiduotojus (taip pat ir D. V.) apie nevykdomas sutarčių sąlygas, kredito gavėjui iškeltą bankroto bylą ir nustatė terminą iki kada šie privalo padengti įsiskolinimą (t. 1, b. l. 122-126).

11UAB „Vendis“ prievolių pagal Kredito sutartį įvykdymas taip pat buvo užtikrintas: 1) žemės sklypo, unikalus Nr. 4400-1133-7543, esančio Šėtos g. 27, Kaune, įkeitimu (t. 1, b. l. 97-106); 2) keturių gyvenamųjų namų, unikalūs Nr. 4400-1668-4814, 4400-1668-4836, 4400-1668-4858, 4400-1668-4812, esančių Šėtos g. 27, Kaune, įkeitimu (t. 1, b. l. 107-111); 3) 49 235,40 EUR finansiniu užstatu su nuosavybės teisių perdavimu, tačiau, kaip nurodo Bankas, finansinį užstatą sudarančios lėšos Bankui nebuvo pervestos; 4) UAB „Vendis“ 100 procento akcijų įkeitimu (t. 1, b. l. 112-119); 5) visų esamų ir būsimų lėšų kredito gavėjo sąskaitose Nr. LT13 7300 0101 0063 3345 ir Nr. LT25 7300 0100 9700 4553 įkeitimu.

12Kauno apygardos teismas 2009-11-23 nutartimi iškėlė UAB „Vendis“ bankroto bylą (t. 1, b. l. 128). UAB „Vendis“ skolos Bankui 2009-12-03 (t. y. teismo nutarties dėl bankroto bylos iškėlimo dieną) pagal Kredito sutartį buvo 5 751 228, 30 EUR, kas sudaro 19 857 841, 07 Lt, tame skaičiuje: 1) 5 440 110,09 EUR (18 783 612,12 Lt) negrąžintas kreditas; 2)108 643,36 EUR (375 123,79 Lt) nesumokėtos palūkanos; 3) 165 379,42 EUR (571 022,06 Lt) delspinigiai už laiku negrąžintą kreditą; 4) 5 164,01 EUR (17 830,29 Lt) delspinigiai už laiku nesumokėtas palūkanas; 5)107 000,00 Lt sutarties sąlygų keitimo mokestis; 6) 3 252,80 Lt delspinigiai už sutarties sąlygų keitimo mokestį (t. 1, b. l. 131-136).

13Išieškojimas iš UAB „Vendis“ įkeisto turto buvo vykdomas šios įmonės bankroto byloje. Pardavus bankui įkeistą turtą, Kauno apygardos teismo 2012-06-05 nutartimi UAB „Vendis“ bankroto byloje buvo sumažintas Banko finansinis reikalavimas iki 16 510 933,64 Lt (t. 9, b. l. 35). Atitinkamai 3 346 907,43 Lt sumai bankas atsisakė reikalavimo nagrinėjamoje byloje (t. 9, b. l. 34, 49-52). 2012-10-17 Kauno apygardos teismas priėmė sprendimą dėl UAB „Vendis“ pabaigos (LITEKO duomenys, civ. b. Nr. B2-354-480/2012).

14Išieškojimas iš UAB „Nigema“ buvo vykdomas pastarosios bankroto byloje, kurioje „Swedbank“, AB buvo trečios eilės kreditoriumi (t. 1, b. l. 170). 2012-10-25 Kauno apygardos teismas priėmė sprendimą dėl UAB „Nigema“ pabaigos (LITEKO duomenys, civ. b. Nr. B2-365-413/2012).

15Pirmiau nurodytos aplinkybės ir byloje surinkti įrodymai patvirtina, kad UAB „Vendis“ neįvykdė sutartimi prisiimtų įsipareigojimų, tai yra nesumokėjo skolos ieškovei. Byloje ginčo dėl trečiojo asmens įsiskolinimo ieškovei dydžio nėra. Ieškinyje nurodžiusi skolą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dieną, vėliau ieškovė šią skolą sumažino iki 16 510 933,64 (t. 2, b. l. 71-75, t. 9 b. l. 33-34) ir prašė ją priteisti iš laiduotojo D. V., tai yra iš laiduotojo neprašoma priteisti daugiau, nei buvo skolinga pagrindė skolininkė UAB „Vendis“.

16Įstatymas nustato, kad sutartinės prievolės turi būti vykdomos sąžiningai ir tinkamai (CK 6.4 str., 6.38 str., 6.200 str.). Laidavimo, kaip prievolių įvykdymo užtikrinimo būdo, samprata pateikta CK 6.76 straipsnio 1 dalyje, kurioje nustatyta, kad laidavimo sutartimi laiduotojas už atlyginimą ar neatlygintinai įsipareigoja atsakyti kito asmens kreditoriui, jeigu tas asmuo, už kurį laiduojama, neįvykdys visos ar dalies savo prievolės. CK 6.81 straipsnis numato, kad kai prievolė nėra įvykdyta, laiduotojai atsako tiek pat kaip ir skolininkas. Iš byloje esančių dokumentų nustatyta, kad UAB „Vendis“ pagal pasirašytą kredito sutartį, papildomus susitarimus savo įsipareigojimus neįvykdė ir su banku neatsiskaitė. Laidavimo sutartimi, kurią pasirašė atsakovas D. V., užtikrinama, kad pagrindiniam skolininkui neįvykdžius prievolės, už jos įvykdymą atsako laiduotojas D. V.. Iš laidavimo sutarties 3.1 punkto matyti, kad laiduotojo atsakomybė yra solidari. Konstatuotina, kad tokiu atveju laiduotojas nedisponuoja savo teise reikalauti, kad kreditorius pirmiausia nukreiptų išieškojimą į konkretų pagrindinio skolininko turtą (CK 6.80 str. 2 d.), priešingai, kreditorius turi teisę reikalauti, kad prievolę įvykdytų tiek pagrindinis skolininkas, tiek bet kuris iš laiduotojų, jų esant ne vienam, tiek bendrai, tiek bet kuris iš jų skyrium, be to, tiek visą skolą, tiek jos dalį (CK 6. 6 str. 4 d.). Tokiu atveju pasirinkimo teisė priklauso ne laiduotojui ar skolininkui, o kreditoriui.

17Bendrasis laidavimo principas yra tas, kada laidavimas baigiasi tuo pačiu metu kaip ir juo užtikrinama prievolė (CK 6.87 str. 1 d.). Kaip paminėta, Laidavimo sutartyje laiduotojas ir kreditorius yra sutarę, kad laidavimas galioja iki visiško prievolių Bankui pagal Kredito sutartį įvykdymo (Laidavimo sutarties 10.1 p., nuo 2008-09-01 Laidavimo sutarties 9.1 p.). Tokia laidavimo sutartyje nustatyta sąlyga neprieštarauja CK nuostatoms, yra teisėta, todėl, atsižvelgiant į sutarties laisvės ir šalių dispozityvumo principą, sutarties šalims sukuria atitinkamas teises ir pareigas (CK 1.136 str., 6.3 str., 6.70 str. 1 d., 6.156 str. 4 d., 5 d.). Be to, laidavimo galiojimo iki visiško užtikrintos prievolės įvykdymo nustatymas atitinka laidavimo, kaip akcesorinės (papildomos, šalutinės ir nuo pagrindinės prievolės priklausančios) prievolės pobūdį. Kasacinio teismo praktikoje yra pažymėta, kad šalių susitarimas, kad laidavimas galioja iki visiško prievolės įvykdymo, turi būti išreikštas aiškiai ir nedviprasmiškai, nes kiekvienu atveju laiduotojas turi žinoti, kokią atsakomybę jis prisiima suteikdamas kito asmens kreditoriui laidavimą ir užtikrindamas skolininko prievolę. Atitinkamai ir kreditorius žino, kokia apimtimi ir terminais atsako laiduotojas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. birželio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB SEB bankas v. E. R., L. R., bylos Nr. 3K-7-285/2012).

18Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad ieškovė ieškinį atsakovams (laiduotojams) pareiškė 2010-02-26 (t. 1, b. l. 151), o teismo sprendimas dėl BUAB „Vendis“ pabaigos buvo priimtas 2012-10-17. Taigi, ieškinio laiduotojams pareiškimo metu pagrindinis skolininkas nebuvo likviduotas ir išregistruotas iš juridinių asmenų registro, t. y. jo prievolė ieškovei nebuvo pasibaigusi. Tai reiškia, jog kreditorius, pareikšdamas ieškinį laiduotojams, pareikalavo, kad nepasibaigusią pagrindinio skolininko prievolę įvykdytų solidarieji skolininkai (CK 6.81 str. 1 d.). Byloje atsisakiusi reikalavimų laiduotojų D. K. ir R. K. atžvilgiu, ieškovė CK 6.6 straipsnio 4 dalies nuostatų nepažeidė.

19Pagal CK 6.87 straipsnio 4 dalį laidavimas baigiasi, jeigu iš esmės pasikeičia prievolė ir dėl to be laiduotojo sutikimo padidėja jo atsakomybė arba atsiranda kitos laiduotojui nepalankios pasekmės, išskyrus atvejus, kai laidavimo sutartis numato ką kita. Šioje normoje yra nustatytos sąlygos, kada laidavimas baigiasi, ir jų taikymo išimtis. Laidavimo pasibaigimo sąlygos: 1) prievolės pasikeitimas iš esmės ir 2) prievolės iš esmės pasikeitimo rezultato nepalankumas laiduotojui. Pastaroji sąlyga veikia nesant laiduotojo sutikimo, o nepalankios sąlygos neapibrėžtos baigtiniu sąrašu. Iš normatyvinės nuostatos aišku, kad viena iš nepalankių pasekmių reiškimosi formų yra laiduotojo atsakomybės padidėjimas. Kitaip pasireiškiančias nepalankias laiduotojui pasekmes konkrečiu atveju turi apsvarstyti teismas ir nuspręsti, ar jos sudarytų pagrindą laidavimui pasibaigti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. lapkričio 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB bankas „Hasabankas“ v. M. D., bylos Nr. 3K-3-553/2008). Įvertinus skolininko prisiimtas prievoles pagal su ieškove sudarytas sutartis, laiduotojo prisiimtus įsipareigojimus pagal Laidavimo sutarties 3.2 punktą, Kredito sutarties esmę, jos sudarymo tikslą, ieškovės ir skolininko, ieškovės ir laiduotojo ketinimus sudarant sutartis (CK 6.193 str.), konstatuotina, kad nėra faktinio ir teisinio pagrindo daryti išvadą, jog yra iš esmės pasikeitusi prievolė be laiduotojo sutikimo, kad jam dėl to yra padidėjusi atsakomybė ar atsiradusios nepalankios pasekmės. Laidavimo sutarties dalykas yra laiduotojo atsakomybė ieškovei už skolininką tuo atveju, jei skolininkas neįvykdys arba netinkamai įvykdys visas ar dalį savo prievolių pagal kreditoriaus ir skolininko Kredito sutartį bei vėlesnius susitarimus. Sutartis nenumatė jokių išlygų dėl skolininko negalėjimo vykdyti pinigines prievoles. Bankroto bylos skolininkui iškėlimo faktas negali būti vertinamas kaip prievolės pasikeitimas iš esmės, jis nesudaro laidavimo pasibaigimo sąlygos. Kaip jau buvo minėta, Laidavimo sutarties 3.2 punkte numatyta, jog laiduotojas atsako kreditoriui tiek pat, kaip ir skolininkas pagal pagrindines sutartis (už palūkanų ir baudų sumokėjimą, už nuostolių atlyginimą, už netesybų sumokėjimą ir pan., jei tokių būtų). Laidavimas yra prievolinės teisės institutas, padedantis užtikrinti prievolių įvykdymą. Juo prisiimama finansinė rizika, todėl laiduotojai privalo domėtis asmeniu, už kurį laiduoja. Atsakovas D. V., būdamas vienu iš trijų UAB „Vendis“ akcininkų, žinojo (turėjo žinoti), kokią riziką prisiima laidavimo sutartimis, todėl taip pat privalo prisiimti iš jų atsirandančias neigiamas pasekmes. Įmonės akcininkas turėjo ir galėjo numatyti, kad egzistuoja bendrovės bankroto tikimybė, todėl jei jis nesutiko laiduoti už UAB „Vendis“ šios bankroto atveju, turėjo visas galimybes šią situaciją aptarti laidavimo sutartyje. Nors atsakovas teismo posėdyje ir nurodė, kad jis laidavimo sutartimi iš anksto ir besąlygiškai nebuvo sutikęs laiduoti už trečiąjį asmenį šio bankroto atveju, tačiau laidavimo sutarties 10.1 punkte (nuo 2008-09-01 - 9.1 p.) šalys numatė, jog laidavimo sutartis galioja iki visiško prievolės pagal pagrindines sutartis kreditoriui įvykdymo, tai yra sutarties sąlygose, susijusiose su laidavimo galiojimu, nebuvo numatyta, jog laidavimo galiojimą apsprendžia sąlyga dėl bankroto bylos trečiajam asmeniui galimo iškėlimo. Pats bankroto bylos trečiajam asmeniui iškėlimo faktas nesudaro pagrindo daryti išvadą apie tai, kad iš esmės pasikeitė prievolė ir dėl to be laiduotojo sutikimo padidėjo jo atsakomybė arba atsirado kitos laiduotojui nepalankios pasekmės. Nors UAB „Vendis“ bankroto byloje atsakovas D. V. kaip laiduotojas nebuvo įtrauktas į bylą trečiuoju asmeniu, o Kauno apygardos teismo 2009-11-27 nutartimi buvo atsisakyta po teismo nutarties iškelti bankroto bylą priėmimo įtraukti kreditorių D. V. trečiuoju asmeniu, pareiškiančiu savarankiškus reikalavimus, tam pačiam teismui 2010-03-30 nutartimi patvirtinus D. V. finansinį reikalavimą 147 410,00 Lt sumai UAB „Vendis“ bankroto byloje (LITEKO duomenys, UAB „Vendis“ bankroto byla, civ. b. Nr. B2-354-480/2012), būdamas vienu iš BUAB „Vendis“ kreditorių, Įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka jis turėjo teisę dalyvauti kreditorių susirinkimuose ir ginti savo reikalavimus, iš administratoriaus gauti informaciją apie įmonės bankroto eigą, kreiptis į teismą dėl kreditorių susirinkimo priimtų nutarimų (ĮBĮ 21 str. 2 d. 1- 3 p.), tačiau kreditorių susirinkimo nutarimų, jų tarpe ir dėl Bankui įkeisto turto pardavimo iš varžytynių pradinės kainos nustatymo, teismine tvarka atsakovas neginčijo (LITEKO duomenys, UAB „Vendis“ bankroto byla, civ. b. Nr. B2-354-480/2012, t. 9, b. l. 131).

20Esant nurodytoms aplinkybės ir byloje surinktiems įrodymams, iš atsakovo priteistina skolos suma, kurią ieškovei privalėjo grąžinti skolininkė BUAB „Vendis“, tai yra 16510933,64 Lt (CK 6.81 str. 2 d.).

21Ieškovei iš atsakovo taip pat priteistinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d. ir 6.210 str. 1 d.).

22Iš teismui pateiktos 2012 m. lapkričio 19 d. taikos sutarties matyti, kad ieškovė „Swedbank“, AB ir atsakovė J. V. sutarė tarp jų kilusį ginčą užbaigti bendru taikiu susitarimu, patvirtino, kad joms yra žinomos taikos sutarties sudarymo ir bylos nutraukimo pasekmės, numatytos CPK 294 straipsnio 2 dalyje ir CK 6.985 straipsnio 1 dalyje. Teismo posėdyje atsakovas D. V. tokios sutarties sudarymui bei tvirtinimui neprieštaravo (t. 9, b. l. 32-33).

23Teismas, išanalizavęs 2012 m. lapkričio 19 d. taikos sutarties sąlygas, nustatė, jog ji neprieštarauja imperatyvioms įstatymo nuostatoms, viešajam interesui, nepažeidžia šalių, kitų asmenų teisių ir teisėtų interesų, šalims yra žinoma, kad sudarius taikos sutartį ir teismui ją patvirtinus bei ginčo dalyje nutraukus bylą, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama. Dėl to teismas daro išvadą, jog yra teisinis pagrindas šią sutartį patvirtinti, o civilinę bylą ginčo dalyje nutraukti (CPK 42 str. 2 d., 140 str. 1, 3 d., 293 str. 5 p.).

24Ieškovė, pateikdama ieškinį, 2010-02-24 mokėjimo nurodymu Nr. 134902 sumokėjo 39240,00 Lt ir 2010-11-05 mokėjimo nurodymu Nr. 154666 sumokėjo 133,00 Lt žyminio mokesčio (t. 1, b. l. 7, t. 2, b. l. 76). Ieškovei grąžintina žyminio mokesčio permoka bei žyminio mokesčio dalis su atsakove J. V. sudarius taikos sutartį - viso 9 339,75 Lt (9 240,00 Lt + 99,75 Lt) (CPK 87 str. 1 d. 1 p., 2 d., 3 d.), o 30 000,00 Lt žyminio mokesčio priteistina iš atsakovo D. V. (CPK 93 str. 1 d.).

25Atsakovai lygiomis dalimis taip pat privalo atlyginti valstybei 408,44 Lt išlaidas (kiekvienas iš jų po 204,22 Lt), susijusias su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 88 str. 1 d. 3 p.).

26Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 268 straipsnio 1, 2, 4 dalimis, 270 straipsniu, 307 straipsnio 1 dalimi, 293 straipsnio 5 punktu, 93 straipsniu, teismas

Nutarė

27ieškinį tenkinti iš dalies.

28Priteisti ieškovei „Swedbank“, AB (juridinio asmens kodas 112029651, buveinės adresas Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Konstitucijos pr. 20A) iš atsakovo D. V. (asmens kodas ( - ) gyv. ( - )) 16 510 933,64 Lt (šešiolika milijonų penki šimtai dešimt tūkstančių devyni šimtai trisdešimt trys litai, 64 ct) skolą, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2010 m. kovo 3 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 30 000,00 Lt (trisdešimt tūkstančių litų) žyminio mokesčio.

29Patvirtinti tarp ieškovės „Swedbank“, AB (juridinio asmens kodas 112029651, buveinės adresas Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Konstitucijos pr. 20A) (toliau- Ieškovas) ir atsakovės J. V. (asmens kodas ( - ) gyv. ( - )) (toliau – Atsakovas) sudarytą taikos sutartį, joje numatytomis sąlygomis:

301.

31Ieškovas atsisako visų ieškinio reikalavimų Atsakovo atžvilgiu civilinėje byloje Nr. 2-1414-480/2012, įskaitant ieškinio reikalavimo dėl prievolės, kylančios iš 2006-09-22 Laidavimo sutarties Nr. 06-071648-LA3, pripažinimo bendra D. V., a. k. ( - ) ir J. V., a. k. ( - ) prievole bei išieškojimą pagal šią prievolę nukreipti į bendrą D. V. ir J. V. turtą.

322.

33Atsakovas įsipareigoja sumokėti Ieškovui 65000,00 Lt (šešiasdešimt penkis tūkstančius litų) į Ieškovo sąskaitą banke („Swedbank", AB, sąskaitos Nr. LT92 7300 0100 0000 0049, banko kodas 73000) iškart po šios Sutarties pasirašymo, bet ne vėliau, kaip šios Sutarties pasirašymo dieną.

343.

35Atsakovas aiškiai ir nedviprasmiškai pareiškia, jog nepripažįsta prievolės, kylančios iš 2006-09-22 Laidavimo sutarties Nr. 06-071648-LA3 (su visais jos pakeitimais ir/ar papildymais) nei asmenine, nei bendra daline ar solidaria prievole su D. V. ar su kokiu kitu fiziniu ar juridiniu asmeniu, todėl šalys aiškiai susitaria laikyti ir vertinti, kad iš 2006-09-22 laidavimo sutarties Nr. 06-071648-LA3 kylanti prievolė nėra Atsakovo prievolė - nei asmeninė, nei bendra (nei dalinė, nei solidari), o šios Sutarties 2 punkte nurodytas Atsakovo įsipareigojimas sumokėti 65000,00 Lt (šešiasdešimt penkis tūkstančius litų) nėra laikomas Ieškovo ieškinyje nurodytų aplinkybių, sudarančių ieškinio pagrindą, pripažinimu.

364.

37Ieškovas pareiškia, kad Atsakovui sumokėjus šios Sutarties 2 punkte nurodytą sumą, Ieškovas jokių turtinių ir/ar neturtinių pretenzijų ir/ar reikalavimų, susijusių su aplinkybėmis, nurodytomis civilinėje byloje Nr. 2-1414-480/2012 nagrinėjamame Ieškovo ieškinyje bei bet kokių kitų reikalavimų, kildinamų iš 2006-09-22 laidavimo sutarties Nr. 06-071648-LA3 (su visais jos pakeitimais ir/ar papildymais), Atsakovui neturi, nebereiškia ir nebereikš.

385.

39Valstybės patirtas išlaidas, susijusias su bylos nagrinėjimu (LR CPK 88 str. — pašto išlaidos ir kt.), apmoka Atsakovas.

406.

41Šalys susitaria, kad neturi pretenzijų viena kitai dėl civilinėje byloje Nr. 2-1414-480/2012 patirtų bylinėjimosi išlaidų ir viena iš kitos nereikalauja.

427.

43Atsakovas neatšaukiamai pareiškia, kad dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo šioje byloje bei kitų Ieškovo, Ieškovo pasirinkto antstolio veiksmų ir/arba neveikimo, Atsakovas iki šios Sutarties pasirašymo nepatyrė jokių nuostolių, bei nereikalauja ir nereikalaus jų atlyginimo.

448.

45Šalys patvirtina ir pareiškia, kad šia Sutartimi yra visiškai ir galutinai išsprendžiamas tarp jų kilęs teisminis ginčas civilinėje byloje Nr. 2-1414-480/2012 ir jos nereikš jokių pretenzijų viena kitai bei tretiesiems asmenims. Šalys taip pat pareiškia, kad joms yra žinomos taikos sutarties sudarymo ir jos patvirtinimo bei civilinės bylos nutraukimo teisinės pasekmės, numatytos Lietuvos Respublikos CK 6.983 - 6.985 ir CPK 87, 94, 140 bei 294 straipsniuose, sudaryta Sutartis ir jos turinys neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ir viešajam interesui bei nepažeidžia kieno nors teisių ir/ar įstatymo saugomų interesų.

469.

47Šalys patvirtina, kad ši Sutartis yra parengta Šalių kartu, dalyvaujant Šalių procesiniams atstovams arba pačioms Šalims.

4810.

49Šioje Sutartyje pateikta informacija yra konfidenciali ir Šalys įsipareigoja neskelbti informacijos, susijusios su susitarimu, tretiesiems asmenims, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų numatytus atvejus.

5011.

51Ši Sutartas įsigalioja nuo to momento, kai Atsakovas sumoka Ieškovui šios Sutarties 2 punkte nurodytą sumą per Sutarties 2 punkte numatytą terminą ir galioja iki visiško Sutartyje numatytų Šalių tarpusavio įsipareigojimų įvykdymo. Šalys susitaria, kad tuo atveju, jeigu Atsakovas pilnai ir laiku nesumokės Sutarties 2 punkte nurodytos sumos, ši Sutartis neįsigalios ir Šalys bus atleistos nuo bet kokių įsipareigojimų pagal šią Sutartį vykdymo.

52Nutraukti civilinę bylą Nr. 2-1414-480/2012 dalyje, kurioje ieškovė yra pareiškusi reikalavimą dėl prievolės, kylančios iš 2006-09-22 laidavimo sutarties Nr. 06-071648-LA3, pripažinimo bendra D. V. (asmens kodas ( - ) ir J. V. (asmens kodas ( - ) prievole bei išieškojimą pagal šią prievolę nukreipti į bendrą D. V. ir J. V. turtą.

53Įpareigoti Valstybinę mokesčių inspekciją prie LR finansų ministerijos grąžinti „Swedbank“, AB (juridinio asmens kodas 112029651) 2010 m. vasario 24 d. mokėjimo nurodymu Nr. 134902 sumokėto žyminio mokesčio dalį – 9339,75 Lt (devynis tūkstančius tris šimtus trisdešimt devynis litus, 75 ct).

54Priteisti iš atsakovų D. V. (asmens kodas ( - ) ir J. V. (asmens kodas ( - ) po 204,22 Lt (du šimtus keturis litus, 22 ct) iš kiekvieno išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei (šias išlaidas sumokant Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, įmonės kodas 188659752, į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, „Swedbank“, AB, kodas 73000, įmokos kodas 5660).

55Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėja Albina Rimdeikaitė, sekretoriaujant Ievai... 2. Ieškovė „Swedbak“, AB patikslintu ieškiniu, sumažinusi jo reikalavimus,... 3. Ieškinyje nurodė, kad tarp Banko iš vienos pusės ir UAB „Vendis“ iš... 4. Teismo posėdžio metu ieškovės atstovas palaikė atsakovui D. V. pareikštus... 5. Atsakovas D. V. ir jo atstovas advokatas Vytenis Gubavičius ieškinį prašė... 6. Atsakovė J. V. prašė patvirtinti jos su banku sudarytą Taikos sutartį.... 7. Tretieji asmenys BUAB „Vendis“ bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo,... 8. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 9. Bylos medžiaga nustatyta, kad tarp AB banko „Hansabankas“ (dabartinis... 10. Užtikrinant kredito gavėjo UAB „Vendis“ įsipareigojimų pagal Kredito... 11. UAB „Vendis“ prievolių pagal Kredito sutartį įvykdymas taip pat buvo... 12. Kauno apygardos teismas 2009-11-23 nutartimi iškėlė UAB „Vendis“... 13. Išieškojimas iš UAB „Vendis“ įkeisto turto buvo vykdomas šios įmonės... 14. Išieškojimas iš UAB „Nigema“ buvo vykdomas pastarosios bankroto byloje,... 15. Pirmiau nurodytos aplinkybės ir byloje surinkti įrodymai patvirtina, kad UAB... 16. Įstatymas nustato, kad sutartinės prievolės turi būti vykdomos sąžiningai... 17. Bendrasis laidavimo principas yra tas, kada laidavimas baigiasi tuo pačiu metu... 18. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad ieškovė ieškinį atsakovams... 19. Pagal CK 6.87 straipsnio 4 dalį laidavimas baigiasi, jeigu iš esmės... 20. Esant nurodytoms aplinkybės ir byloje surinktiems įrodymams, iš atsakovo... 21. Ieškovei iš atsakovo taip pat priteistinos 5 proc. dydžio metinės... 22. Iš teismui pateiktos 2012 m. lapkričio 19 d. taikos sutarties matyti, kad... 23. Teismas, išanalizavęs 2012 m. lapkričio 19 d. taikos sutarties sąlygas,... 24. Ieškovė, pateikdama ieškinį, 2010-02-24 mokėjimo nurodymu Nr. 134902... 25. Atsakovai lygiomis dalimis taip pat privalo atlyginti valstybei 408,44 Lt... 26. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos... 27. ieškinį tenkinti iš dalies.... 28. Priteisti ieškovei „Swedbank“, AB (juridinio asmens kodas 112029651,... 29. Patvirtinti tarp ieškovės „Swedbank“, AB (juridinio asmens kodas... 30. 1.... 31. Ieškovas atsisako visų ieškinio reikalavimų Atsakovo atžvilgiu civilinėje... 32. 2.... 33. Atsakovas įsipareigoja sumokėti Ieškovui 65000,00 Lt (šešiasdešimt penkis... 34. 3.... 35. Atsakovas aiškiai ir nedviprasmiškai pareiškia, jog nepripažįsta... 36. 4.... 37. Ieškovas pareiškia, kad Atsakovui sumokėjus šios Sutarties 2 punkte... 38. 5.... 39. Valstybės patirtas išlaidas, susijusias su bylos nagrinėjimu (LR CPK 88 str.... 40. 6.... 41. Šalys susitaria, kad neturi pretenzijų viena kitai dėl civilinėje byloje... 42. 7.... 43. Atsakovas neatšaukiamai pareiškia, kad dėl laikinųjų apsaugos priemonių... 44. 8.... 45. Šalys patvirtina ir pareiškia, kad šia Sutartimi yra visiškai ir galutinai... 46. 9.... 47. Šalys patvirtina, kad ši Sutartis yra parengta Šalių kartu, dalyvaujant... 48. 10.... 49. Šioje Sutartyje pateikta informacija yra konfidenciali ir Šalys įsipareigoja... 50. 11.... 51. Ši Sutartas įsigalioja nuo to momento, kai Atsakovas sumoka Ieškovui šios... 52. Nutraukti civilinę bylą Nr. 2-1414-480/2012 dalyje, kurioje ieškovė yra... 53. Įpareigoti Valstybinę mokesčių inspekciją prie LR finansų ministerijos... 54. Priteisti iš atsakovų D. V. (asmens kodas ( - ) ir J. V. (asmens kodas ( - )... 55. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...