Byla 2A-251

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Kazio Kailiūno (pranešėjas), kolegijos teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės ir Donato Šerno, sekretoriaujant Joanai Tamašauskienei, dalyvaujant ieškovo BUAB „Hoja ekspedicija“ atstovui advokatui Sergiejui Butai, trečiojo asmens UAB „BTA draudimas“ atstovui Tadeuš Podvorski, teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo antstolio Giedriaus Jonausko apeliacinį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2005 m. kovo 21 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-197-33/2005 pagal ieškovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Hoja ekspedicija“ ieškinį atsakovui antstoliui Giedriui Jonauskui, tretiesiems asmenims uždarajai akcinei bendrovei „BTA draudimas“, uždarajai akcinei bendrovei „Hofa“ dėl žalos atlyginimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Ieškovas BUAB „Hoja ekspedicija“ kreipėsi į Klaipėdos apygardos teismą su ieškiniu ir prašė priteisti iš antstolio G.Jonausko ieškovui 16 188,56 Lt žalos atlyginimo. Ieškovas nurodė, kad Klaipėdos apygardos teismo 2004 m. birželio 23 d. nutartimi UAB „Hoja ekspedicija“ buvo iškelta bankroto byla. Pranešimą apie iškeltą bankroto bylą antstolis G.Jonauskas gavo 2004 m. liepos 9 d., tačiau kitą dieną – 2004 m. liepos 10 d. – antstolis priėmė patvarkymą dėl iš ieškovo išieškotų lėšų paskirstymo, šios lėšos buvo išmokėtos ir tokiu būdu atsakovas antstolis G.Jonauskas savo neteisėtais veiksmais padarė ieškovui BUAB ,,Hoja eksperdicija“ 16 188,56 Lt žalą. Ieškovas ieškinyje pažymėjo, kad savo veiksmais antstolis pažeidė LR įmonių bankroto įstatymo bei CPK nuostatas, ieškovo kreditorių teises.

4Atsakovas antstolis G.Jonauskas pateiktame atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su ieškovo BUAB „Hoja ekspedicija“ ieškiniu nesutinka, kadangi ieškinyje pateikti argumentai yra teisiškai nepagrįsti ir prašė teismo taikyti CPK 512 straipsnyje numatytą senatį ir ieškinį atmesti.

5Tretysis asmuo UAB „BTA draudimas“ atsiliepime į ieškinį nurodė, kad ieškinys yra nepagrįstas ir prašė teismo ieškinį atmesti.

6Klaipėdos apygardos teismas 2005 m. kovo 21 d. sprendimu ieškinį tenkino, priteisė iš atsakovo antstolio G.Jonausko ieškovui BUAB „Hoja ekspedicija“ 16 188,56 Lt žalos atlyginimo.

7Teismas konstatavo, kad antstoliui G.Jonauskui buvo pateiktos vykdymui Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2003 m. rugsėjo 9 d. ir 2003 m. spalio 16 d. nutartys dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo civilinėje byloje pagal UAB ,,Hofa“ ieškinį UAB ,,Hoja ekspedicija“ dėl 13 300,45 Lt žalos atlyginimo ir antstolis, vykdydamas šias nutartis, areštavo skolininko sąskaitose bankuose 2 249,29 Lt ir 11 550,17 Lt. Šios sumos antstolio patvarkymais buvo pervestos į antstolio depozitinę sąskaitą ir laikomos iki 2004 m. liepos 10 d. Antstolis G.Jonauskas 2004 m. birželio 22 d. gavo Klaipėdos miesto apylinkės teismo išduotą vykdomąjį raštą dėl 13 941,46 Lt išieškojimo UAB ,,Hofa“ naudai iš UAB ,,Hoja ekspedicija“. Klaipėdos apygardos teismo 2004 m. birželio 23 d. nutartis iškelti bankroto bylą UAB ,,Hoja ekspedicija“ su administratoriaus pranešimu antstoliui G.Jonauskui įteikta 2005 m. liepos 9 d. Antstolis G.Jonauskas 2004 m. liepos 10 d. patvarkymu iš depozitinėje sąskaitoje esančių 16 723,28 Lt vykdymo išlaidoms paskyrė 2 389,10 Lt, išieškotojui UAB ,,Hofa“ – 14 259,46 Lt ir Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai – 49 Lt. 2004 m. liepos 10 d. bankiniais pavedimais Nr. 484, 485, 486 į išieškotojo UAB ,,Hofa“ sąskaitą pervesta 14 259,46 Lt, į antstolio sąskaitą – 2 389,10 Lt ir UAB ,,Hoja ekspedicija“ sugrąžinta 22,77 Lt.

8Teismas nurodė, kad pagal LR įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio trečiąją dalį, teismui priėmus pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, jeigu dėl įmonės buvo priimti teismų ir kitų institucijų sprendimai ir pagal juos buvo išduoti vykdomieji dokumentai, išieškojimas iš įmonės turto ir turto realizavimas sustabdomas. Pagal minėto įstatymo 10 straipsnio septintosios dalies 3 punktą, įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti bankroto bylą, draudžiama vykdyti įmonės visas neįvykdytas finansines prievoles bei išieškoti skolas. CPK 626 straipsnis įpareigoja antstolį sustabdyti vykdomąją bylą iškėlus skolininkui bankroto bylą ir vykdomąjį dokumentą persiųsti bankroto bylą iškėlusiam teismui.

9Teismo nuomone, piniginės lėšos, patekusios į antstolio depozitinę sąskaitą, nebepriklauso skolininkui ir pagal CPK 753 straipsnio reikalavimus turi būti paskirstomos išieškotojams (baigiamoji vykdymo stadija). Tokia nuostata yra suformuluota teismų praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2002 m. lapkričio 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-1379/2002 m.). Tačiau nagrinėjamo ginčo atveju teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo metu vykdomoji byla dar nebuvo užbaigta (CPK 632 str.), todėl antstolis neturėjo įstatyminio pagrindo išieškotas sumas pervesti išieškotojui, o privalėjo vykdomąją bylą sustabdyti ir vykdomąjį raštą persiųsti bankroto bylą nagrinėjančiam teismui. Kadangi dėl neteisėtų antstolio veiksmų buvo pažeisti kreditorių, turėjusių pirmumo teisę prieš UAB „Hofa“ gauti savo finansinių reikalavimų patenkinimą, interesai ir tuo bankrutuojančiai įmonei padaryta 16 188,56 Lt žala, ieškinys tenkintinas (CK 6.245 – 6.249, 6.263 str.; LR antstolių įstatymo 16 str.), nes antstoliui buvo išsiųsta jau įsiteisėjusi teismo nutartis.

10Apeliaciniu skundu atsakovas antstolis G.Jonauskas prašo apeliacinės instancijos teismą panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2005 m. kovo 21 d. sprendimą, priimti naują sprendimą ir ieškinį atmesti. Skundas grindžiamas tokiais motyvais:

  1. Klaipėdos apygardos teismas konstatavo, kad atsakovas atliko neteisėtus veiksmus ir pažeidė LR įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio trečiosios dalies, 10 straipsnio septintosios dalies 3 punkto bei CPK 626 straipsnio nuostatas, tačiau apelianto manymu, teisės normos pažeistos nebuvo.
  2. Klaipėdos apygardos teismas nurodė, kad antstoliui buvo išsiųsta jau įsiteisėjusi teismo nutartis, todėl darytina išvada, kad antstoliui buvo įrodyta, kad teismo nutartis yra įsiteisėjusi ir todėl antstolio veiksmuose yra kaltės, tačiau tokia teismo nuomonė prieštarauja byloje surinktiems įrodymams.
  3. Klaipėdos apygardos teismas netinkamai aiškino ir taikė Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2002 m. lapkričio 18 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-1379/2002 m. ir CPK 632 straipsnį, nes jeigu būtų užbaigta vykdomoji byla pagal CPK 632 straipsnį, paminėtos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutarties išaiškinimas negalėjo būti taikomas.

11Atsiliepime į apeliacinį skundą ieškovas BUAB „Hoja ekspedicija“ nurodo, kad su apeliaciniu skundu nesutinka ir prašo apeliacinės instancijos teismą atmesti apeliacinį skundą.

12Apeliacinis skundas tenkintinas, Klaipėdos apygardos teismo 2005 m. kovo 21 d. sprendimas panaikintinas ir priimtinas naujas sprendimas (CPK 326 str. 1 d. 2 p.).

13Pagal pateiktus į bylą įrodymus nustatyta, kad antstolis G.Jonauskas vykdė išieškojimą iš UAB ,,Hofa“ turto. Klaipėdos apygardos teismo 2004 m. birželio 23 d. nutartimi iškelta bankroto byla UAB ,,Hofa“ ir nurodytą nutartį antstolis G.Jonauskas gavo 2004 m. liepos 9 d. Iki nurodyto momento antstoliui G.Jonauskui nebuvo pranešta, kad teismas yra priėmęs pareiškimą dėl iškėlimo bankroto bylos UAB ,,Hofa“. Antstolis G.Jonauskas 2004 m. liepos 10 d. priėmė patvarkymą dėl išieškotų iš UAB ,,Hofa“ lėšų paskirstymo bei išmokėjimo ir mokėjimo pavedimais šias lėšas išmokėjo. Nutarties dėl iškėlimo bankroto bylos UAB ,,Hofa“ pateikimo antstoliui G.Jonauskui ir antstolio G.Jonausko priėmimo patvarkymo dėl išieškotų iš UAB ,,Hofa“ lėšų paskirstymo bei išmokėjimo momentais išieškotos iš UAB ,,Hofa“ lėšos buvo antstolio G.Jonausko depozitinėje sąskaitoje.

14Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismo sprendimas panaikintinas ir priimtinas naujas sprendimas dėl pirmosios instancijos teismo netinkamo teisės normų aiškinimo bei taikymo.

15Teismo sprendimų vykdymas yra baigiamoji civilinio proceso stadija, kurios metu realizuojamas teismo sprendimas, o išieškotojas ir skolininkas realiai patiria teisinius ir turtinius teismo sprendimo padarinius. Vykdant teismo sprendimus privalu griežtai laikytis įstatymo nustatytos priverstinės teismo sprendimų vykdymo tvarkos, kad nebūtų pažeidžiamos išieškotojo, skolininko bei trečiųjų asmenų teisės ir teisėti interesai. Skolininkas netenka nuosavybės teisių į iš skolininko išieškotas ir pervestas į antstolio depozitinę sąskaitą lėšas. Tokia išvada grindžiama sistemiškai aiškinant CPK normas, reglamentuojančias vykdymo procesą (CPK VI dalis), nes vykdymo procese yra išskiriamos savarankiškos sąvokos „išieškojimas“ (turto areštas, turto realizavimas ir panašiai) ir ,,išieškotų sumų paskirstymas“. Tuo tarpu, LR įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio trečiojoje dalyje bei 10 straipsnio septintosios dalies 3 punkte nurodytas draudimas tiktai dėl išieškojimo iš įmonės, kuriai keliama bankroto byla, turto, bet ne dėl iš įmonės išieškotų lėšų paskirstymo. Tai yra pažymėjusi ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2002 m. lapkričio 18 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-1379/2002 m.

16Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad antstolis G.Jonauskas, paskirstydamas iš UAB ,,Hoja ekspedicija“ išieškotas lėšas, esančias antstolio depozitinėje sąskaitoje, ir išmokėdamas šias lėšas, LR įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio trečiosios dalies, 10 straipsnio septintosios dalies 3 punkto bei kitų šio įstatymo normų reikalavimų nepažeidė.

17Pagal CK 6.246 – 6.249 straipsnius civilinė deliktinė atsakomybė atsiranda esant keturioms būtinoms sąlygoms – neteisėtiems veiksmams, priežastiniam ryšiui tarp neteisėtų veiksmų ir atsiradusios žalos, kaltei, žalai ir nuostoliams. Teisėjų kolegija pagal pateiktus į bylą įrodymus konstatuoja, kad antstolio G.Jonausko veiksmuose nėra deliktinei atsakomybei atsirasti būtinų sąlygų ir todėl ieškovo BUAB ,,Hoja ekspedicija“ ieškinys yra nepagrįstas ir atmestinas.

18Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliacinis skundas tenkintinas, Klaipėdos apygardos teismo 2005 m. kovo 21 d. sprendimas panaikintinas, priimtinas naujas sprendimas ir ieškovo BUAB ,,Hoja ekspedicija“ ieškinys atmestinas.

19Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio pirmosios dalies 2 punktu,

Nutarė

20Panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2005 m. kovo 21 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą. Ieškovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Hoja ekspedicija“ ieškinį atsakovui antstoliui Giedriui Jonauskui, tretiesiems asmenims uždarajai akcinei bendrovei „BTA draudimas“, uždarajai akcinei bendrovei „Hofa“ dėl žalos atlyginimo atmesti.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. Ieškovas BUAB „Hoja ekspedicija“ kreipėsi į Klaipėdos apygardos teismą... 4. Atsakovas antstolis G.Jonauskas pateiktame atsiliepime į ieškinį nurodė,... 5. Tretysis asmuo UAB „BTA draudimas“ atsiliepime į ieškinį nurodė, kad... 6. Klaipėdos apygardos teismas 2005 m. kovo 21 d. sprendimu ieškinį tenkino,... 7. Teismas konstatavo, kad antstoliui G.Jonauskui buvo pateiktos vykdymui... 8. Teismas nurodė, kad pagal LR įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio... 9. Teismo nuomone, piniginės lėšos, patekusios į antstolio depozitinę... 10. Apeliaciniu skundu atsakovas antstolis G.Jonauskas prašo apeliacinės... 11. Atsiliepime į apeliacinį skundą ieškovas BUAB „Hoja ekspedicija“... 12. Apeliacinis skundas tenkintinas, Klaipėdos apygardos teismo 2005 m. kovo 21 d.... 13. Pagal pateiktus į bylą įrodymus nustatyta, kad antstolis G.Jonauskas vykdė... 14. Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismo sprendimas... 15. Teismo sprendimų vykdymas yra baigiamoji civilinio proceso stadija, kurios... 16. Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad antstolis... 17. Pagal CK 6.246 – 6.249 straipsnius civilinė deliktinė atsakomybė atsiranda... 18. Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliacinis skundas... 19. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 20. Panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2005 m. kovo 21 d. sprendimą ir priimti...