Byla 2-3775-860/2013
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Saulius Jakaitis,

2rašytinio proceso tvarka nagrinėdamas civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Hellmann Worldwide logistics“ ieškinį atsakovei UAB „Norvi langai“ dėl skolos priteisimo,

Nustatė

3Ieškovė UAB „Hellmann Worldwide logistics“ ieškiniu prašo priteisti iš atsakovės UAB „Norvi langai“: 2 360,25 Lt skolą; 44,45 Lt palūkanas nuo mokėjimo terminų pabaigos dienos iki kreipimosi į teismą dienos; 9 procentų metines palūkanas nuo bylos teisme iškėlimo dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; 138,11 Lt (40 eurų) sumą pagal Lietuvos Respublikos Mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo 7 str. 1 d.; bylinėjimosi išlaidas: 76 Lt žyminio mokesčio ir 363 Lt už ieškinio parengimą.

4Ieškovė, kreipdamasi į teismą, nurodė, kad elektroniniu paštu su atsakove susitarė dėl tarptautinio pervežimo paslaugų teikimo, buvo aptartos pagrindinės susitarimo sąlygos, t. y. pervežimo paslaugų atlikimo data ir vieta, atsiskaitymo terminas bei paslaugų kaina, duomenys apie krovinį. Pagal susitarimą ieškovė suteikė atsakovei krovinio gabenimo paslaugas, o atsakovė įsipareigojo už paslaugas sumokėti 3 360,25 Lt sumą. Pagal Tarptautinės krovinių vežimo keliais sutarties konvencijos (CMR) 30 str. 1 d., atsakovė jokių pretenzijų dėl netinkamo krovinio pervežimo ar sugadinimo nepareiškė, todėl pagrįstai laikoma, kad ieškovė savo sutartines prievoles įvykdė tinkamai. Ieškovė elektroniniu paštu kreipėsi į atsakovę su prašymu apmokėti įsiskolinimą, atsakovė 2013-09-13 įsiskolinimą padengė iš dalies, sumokėjo 1 000 Lt, todėl ieškinio surašymo ir pateikimo teismui dieną už suteiktas paslaugas atsakovė liko skolinga ieškovei 2 360,25 Lt. Prašo iš atsakovės ieškovei priteisti 2 360,25 Lt įsiskolinimą, 44,45 Lt palūkanas nuo mokėjimo terminų pabaigos dienos iki kreipimosi į teismą dienos, 9 procentų metines palūkanas nuo bylos teisme iškėlimo dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 138,11 Lt (40 eurų) sumą pagal Lietuvos Respublikos Mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo 7 str. 1 d., bylinėjimosi išlaidas: 76 Lt žyminio mokesčio ir 363 Lt už ieškinio parengimą. Atsakovei nepateikus paruošiamųjų procesinių dokumentų, prašo priimti sprendimą už akių (b. l. 3-6).

5Atsakovei teismo pranešimas ir ieškinys su priedais įteikti įstatymo nustatyta tvarka. Iš jos per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį negauta, todėl tenkintinas ieškovės prašymas dėl sprendimo už akių priėmimo (CPK 142 str. 4 d.).

6Ieškinys tenkintinas.

7Byloje ieškovė pateikė šiuos įrodymus: Elektroninio surašinėjimo duomenis tarp atsakovės („Norvi Windows“ ( - )) ir ieškovės („Hellmann - patikimas vardas logistikoje“), laikotarpiu nuo 2013-06-20 iki 2013-06-26, 2013-06-21 Transporto užsakymą –sutartį, Tarptautinį krovinių transportavimo važtaraštį Nr. ( - ) ir 2013-06-27 eksporto lydimąjį dokumentą, iš kurių matyti, kad ieškovė ir atsakovė susitarė dėl tarptautinio pervežimo paslaugų teikimo, 2013-06-27 ieškovas suteikė atsakovei krovinio gabenimo paslaugas, o atsakovė už paslaugas sutiko sumokėti 3 360,25 Lt (b.l. 7, 8, 11-17, 18); 2013-07-03 PVM sąskaitą - faktūrą Nr. ( - ) 3 360,25 Lt sumai su nurodymu apmokėti iki 2013-08-02 (b.l. 9-10); 2013-09-04 priminimą apie vėluojantį atsiskaitymą už suteiktas paslaugas (b.l. 20-21); palūkanų paskaičiavimą, iš kurio matyti, kad atsakovė už suteiktas paslaugas ieškovei 2013-09-13 yra sumokėjusi 1 000 Lt, įsiskolinimo likutis ieškovei 2013-10-02 sudarė 2 360,25 Lt, palūkanos 44,45 Lt (b.l. 19); žyminio mokesčio kvitą 76 Lt sumai (b.l. 2); sąskaitą už teisines paslaugas (serija ( - )) 363 Lt sumai (b.l. 22).

8Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (CK 6.38 str.).

9Atlikus byloje pateiktų ir nurodytų įrodymų formalų vertinimą pagal CPK 285 straipsnio 2 dalį, pripažintina, kad atsakovei buvo suteiktos krovinio pervežimo paslaugos, atsakovė su krovinio pervežimo sąlygomis sutiko, tačiau prievolės atsiskaityti už suteiktas paslaugas tinkamai ir nustatytais terminais neįvykdė, todėl yra pagrindas ieškinį tenkinti, priteisti iš atsakovės ieškovei 2 360,25 Lt skolą.

10Ieškovė, vadovaudamasi Mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo 2 str. 5 p., prašo iš atsakovės priteisti 9 procentų dydžio metines procesines palūkanas nuo PVM sąskaitos - faktūros apmokėjimo termino pabaigos 2013-08-02 iki kreipimosi į teismą dienos 2013-10-02, atsižvelgus į tai, kad 2013-09-13 buvo apmokėta dalis skolos – 1 000 Lt. Nurodo, kad palūkanų suma nuo PVM sąskaitos-faktūros apmokėjimo termino pabaigos 2013-08-02 iki 2013-09-13 sudarė 33,97 Lt, o nuo 2013-09-14 (po atlikto 1 000 Lt apmokėjimo) iki 2013-10-02, sudarė 10,48 Lt. Atsižvelgiant į išdėstytą, į ieškinyje nurodytą palūkanų skaičiavimo metodiką (b.l. 19), į tai, kad palūkanų dydis, kurias atsakovė privalo sumokėti už pavėlavimą, skaičiuojamas taikant antrąjį 2013 m. pusmetį, liepos 1 d. galiojusią palūkanų normą, kuri 2013-07-01 buvo 0,20 proc. (1 nakties VILIBOR palūkanų norma, www.lb.lt duomenimis), iš atsakovės ieškovei priteistinos 8,20 procentų dydžio metinės procesinės palūkanos, skaičiuojamos nuo PVM sąskaitos-faktūros apmokėjimo termino pabaigos 2013-08-02 už kiekvieną pradelstą dieną iki 2013-10-02, atsižvelgiant į tai, kad 2013-09-13 buvo apmokėta dalis skolos – 1 000 Lt. Palūkanų suma nuo PVM sąskaitos - faktūros apmokėjimo termino pabaigos 2013-08-02, už laikotarpį nuo 2013-08-03 iki 2013-09-12 (41 diena) sudarė 30,95 Lt, o nuo 2013-09-13 (po atlikto 1 000 Lt apmokėjimo) iki 2013-10-02 (20 dienų) sudarė 10,60 Lt, iš viso 41,55 Lt (CK 6.37 str. 1 d., 2003-12-09 Lietuvos Respublikos Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo Nr. IX-1873 2 str. 5 d., 3 str. 1 ir 2 d.).

11Iš atsakovės ieškovei priteistina 138,11 Lt (40 eurų) suma išieškojimo išlaidų kompensavimui (2003-12-09 Lietuvos Respublikos Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo 7 str. 1 d.).

12Ieškovė, vadovaudamasi tuo, kad kreipimosi į teismą dieną vienos nakties atpirkimo sandorių atpirkimo palūkanų norma sudarė 1 proc., prašo priteisti 9 proc. metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Atsižvelgiant į tai, kad ieškinys teismui paduotas 2013-10-09, į tai, kad palūkanų dydis, kurias atsakovė privalo sumokėti už pavėlavimą, skaičiuojamas taikant antrąjį 2013 m. pusmetį, liepos 1 d. galiojusią palūkanų normą, kuri 2013-07-01 buvo 0,20 proc. (1 nakties VILIBOR palūkanų norma, www.lb.lt duomenimis), iš atsakovės ieškovei priteistinos 8,20 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2013-10-16) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 2003-12-09 Lietuvos Respublikos Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo Nr. IX-1873 2 str. 5 d., 3 str. 1 ir 2 d.).

13Iš atsakovės ieškovei priteistinos bylinėjimosi išlaidos: 76 Lt žyminio mokesčio ir 363 Lt už teisinę pagalbą ieškovei (b. l. 2, 22) (CPK 93 str. 1 d.).

14Kadangi į valstybės biudžetą išieškotina bylinėjimosi išlaidų suma yra mažesnė nei nustatyta minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma, tai šios išlaidos nepriteisiamos (CPK 96 str. 6 d.).

15Teismas, remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 142 straipsnio 4 dalimi, 285 straipsniu,

Nutarė

16Ieškinį tenkinti.

17Priteisti iš atsakovės UAB „Norvi langai“ (į. k. ( - )) ieškovei UAB „Hellmann Worldwide logistics“ (į. k. ( - ) ) 2 360,25 Lt (du tūkstančius tris šimtus šešiasdešimt litų 25 ct) skolos, 41,55 Lt palūkanų (už laikotarpį nuo 2013-08-03 iki 2013-10-02), 138,11 Lt išieškojimo išlaidų kompensavimui, iš viso 2 539,91 Lt (du tūkstančius penkis šimtus trisdešimt devynis litus 91 ct), 8,20 procentų metinių palūkanų nuo priteistos sumos, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme 2013-10-16, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 439 Lt (keturis šimtus trisdešimt devynis litus) bylinėjimosi išlaidų.

18Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos Vilniaus rajono apylinkės teismui turi teisę paduoti pareiškimą dėl sprendimo peržiūrėjimo CPK 287 straipsnio nustatyta tvarka.

19Ieškovė per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

20Sprendimo patvirtintą kopiją ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo jo priėmimo dienos išsiųsti šalims.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Saulius Jakaitis,... 2. rašytinio proceso tvarka nagrinėdamas civilinę bylą pagal ieškovės UAB... 3. Ieškovė UAB „Hellmann Worldwide logistics“ ieškiniu prašo priteisti iš... 4. Ieškovė, kreipdamasi į teismą, nurodė, kad elektroniniu paštu su atsakove... 5. Atsakovei teismo pranešimas ir ieškinys su priedais įteikti įstatymo... 6. Ieškinys tenkintinas.... 7. Byloje ieškovė pateikė šiuos įrodymus: Elektroninio surašinėjimo... 8. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais... 9. Atlikus byloje pateiktų ir nurodytų įrodymų formalų vertinimą pagal CPK... 10. Ieškovė, vadovaudamasi Mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis,... 11. Iš atsakovės ieškovei priteistina 138,11 Lt (40 eurų) suma išieškojimo... 12. Ieškovė, vadovaudamasi tuo, kad kreipimosi į teismą dieną vienos nakties... 13. Iš atsakovės ieškovei priteistinos bylinėjimosi išlaidos: 76 Lt žyminio... 14. Kadangi į valstybės biudžetą išieškotina bylinėjimosi išlaidų suma yra... 15. Teismas, remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos... 16. Ieškinį tenkinti.... 17. Priteisti iš atsakovės UAB „Norvi langai“ (į. k. ( - )) ieškovei UAB... 18. Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 19. Ieškovė per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti... 20. Sprendimo patvirtintą kopiją ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo jo...