Byla 2-80-82/2009

1Procesinio sprendimo kategorija:

282.1.; 82.3.; 113.2.; 117.1.; 128.9.

3(S)

4Utena

5Utenos rajono apylinkės teismo teisėjas Eduardas Meidus, rašytinio proceso tvarka, nedalyvaujant suinteresuoto asmens Utenos rajono savivaldybės administracijos socialinės rūpybos skyriaus atstovui, pareiškėjui S. Š. , uždarame teismo posėdyje, išnagrinėjęs Utenos rajono apylinkės teismo inicijuotą bylą dėl globos nustatymo ir globėjo skyrimo neveiksniai J. Š. ,

Nustatė

6( - ) Utenos rajono apylinkės teismo sprendimu J. Š. , gim. ( - ), buvo pripažinta neveiksnia. Iš teismui pateiktos Utenos raj. savivaldybės administracijos socialinės rūpybos skyriaus išvados matyti, kad J. Š. būtina globa ir globėju siūloma paskirti S. Š. , kuris J. Š. globoja. S. Š. yra J. Š. brolis ir sutinka būti jos globėju. S. Š. gyvena ( - ), yra vedęs, augina 3 mažamečius vaikus, gyvena tvarkingai, po tėvų mirties rūpinasi seserimi, jo gyvenimo sąlygos geros, jis dirba ( - ). Iš surinktų duomenų matyti, kad J. Š. būtina nustatyti globą ir globėju skirtinas S. Š. (CK 3.277str.1d.).

7Vadovaudamasis išdėstytu ir LR CPK 508 str. teismas

Nutarė

8J. Š. , gim. ( - ), a.k. ( - ), gyv. ( - ), nustatyti globą ir globėju paskirti S. Š. , a.k. ( - ), gyv. ( - ).

9Išaiškinti globėjui S. Š. teises ir pareigas, numatytas Civilinio kodekso 3.240str., 3.243str., 3.244str., 3.245str.. Globėjas yra savo globotinio atstovas pagal įstatymą ir gina neveiksnaus asmens teises ir interesus be specialaus pavedimo. Globėjas turi teisę sudaryti atstovaujamo neveiksnaus asmens vardu ir interesais visus būtinus sandorius. Globėjas, kuris yra globotinio artimasis giminaitis, pareigas atlieka neatlygintinai. Globėjas privalo informuoti globos instituciją apie savo gyvenamosios vietos pasikeitimą. Neveiksnaus asmens turtą ir jo pajamas globėjas turi naudoti išimtinai neveiksnaus asmens interesais. Sandoriams, kurių suma didesnė nei penki tūkstančiai litų, sudaryti yra reikalingas išankstinis teismo leidimas. Visais atvejais yra reikalingas išankstinis teismo leidimas, jeigu globėjas nori parduoti, dovanoti ar kitokiu būdu perleisti globotinio nekilnojamąjį daiktą ar daiktines teises, jį išnuomoti, perduoti neatlygintinai naudotis, įkeisti ar kitokiu būdu suvaržyti teises į nekilnojamąjį daiktą ar daiktines teises, taip pat sudaryti bet kokį sandorį, jeigu dėl šio sandorio globotinio turtas sumažėtų ar būtų perleistos ar suvaržytos globotinio daiktinės teisės. Globėjas negali sudaryti sandorių su globotiniu, išskyrus atvejus, kai turtas globotiniui yra dovanojamas ar perduodamas neatlygintinai naudotis, jeigu tai atitinka globotinio interesus. Tais atvejais, kai neveiksnus asmuo turi nekilnojamųjų ar kilnojamųjų daiktų, kuriems reikalinga nuolatinė priežiūra (įmonė, žemė, pastatas ir kt.), teismas savo nutartimi paskiria turto administratorių. Turto administratoriumi gali būti skiriamas globėjas arba kitas asmuo.

10Nutartis per 7 dienas gali būti atskiruoju skundu skundžiama Panevėžio apygardos teismui per Utenos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai