Byla 2-626-798/2018
Dėl Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. sausio 5 d. nutarties, uždarosios akcinės bendrovės „Grimeda“ restruktūrizavimo byloje

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Antanas Rudzinskas,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo kreditorės akcinės bendrovės Šiaulių banko atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. sausio 15 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti kreditorės akcinės bendrovės Šiaulių banko atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. sausio 5 d. nutarties, uždarosios akcinės bendrovės „Grimeda“ restruktūrizavimo byloje.

3Teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5

 1. Klaipėdos apygardos teismas 2017 m. gegužės 23 d. nutartimi uždarajai akcinei bendrovei (toliau – UAB) „Grimeda“ iškelta restruktūrizavimo byla, restruktūrizavimo administratore paskirta UAB „Verslo ir bankroto konsultantai“. 2017 m. spalio 16 d. nutartimi patvirtintas kreditorių sąrašas ir jų finansiniai reikalavimai.
 2. Klaipėdos apygardos teisme 2017 m. gruodžio 7 d. buvo gautas kreditorės AB Šiaulių banko prašymas dėl UAB „Grimeda“ restruktūrizavimo bylos nutraukimo.
 3. Klaipėdos apygardos teismas 2018 m. sausio 5 d. nutartimi kreditorės AB Šiaulių banko prašymo dėl restruktūrizavimo bylos nutraukimo netenkino, nes teismas nurodė, kad minėta nutartis neskundžiama.
 4. 2018 m. sausio 11 d. kreditorė AB Šiaulių bankas pateikė atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. sausio 5 d. nutarties.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7

 1. Klaipėdos apygardos teismas 2018 m. sausio 15 d. nutartimi atsisakė priimti kreditorės akcinės bendrovės (toliau – AB) Šiaulių banko atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. sausio 5 d.
 2. Klaipėdos apygardos teismas spręsdamas atskirojo skundo priėmimo klausimą, pažymėjo, kad pagal CPK 334 straipsnio 1 dalį pirmosios instancijos teismo nutartis galima apskųsti atskiruoju skundu apeliacinės instancijos teismui atskirai nuo teismo sprendimo: 1) šio kodekso numatytais atvejais; 2) kai teismo nutartis užkerta galimybę tolesnei bylos eigai. To paties straipsnio 3 dalis įtvirtina, kad dėl kitų pirmosios instancijos teismo nutarčių atskirieji skundai negali būti paduodami, bet motyvai dėl šių nutarčių teisėtumo ir pagrįstumo gali būti įtraukiami į apeliacinį skundą.
 3. Apygardos teismas akcentavo, kad nagrinėjamu atveju nutarties, kuria teismas atsisako nutraukti restruktūrizavimo bylą, apskundimas nenumatytas civilinio proceso kodekse ir taip pat ši nutartis neužkerta galimybės tolesnei bylos eigai, todėl atskirąjį skundą atsisakė priimti (CPK 315 straipsnio 2 dalies 3 punktas, 338 straipsnis).

8III. Atskirojo skundo argumentai

9

 1. Kreditorė AB Šiaulių bankas atskirajame skunde prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. sausio 15 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės, t.y. kreditorės AB Šiaulių bankas atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. sausio 5 d. nutarties, kuria buvo atsisakyta nutraukti RUAB „Grimeda“ restruktūrizavimo bylą, priimti. Atskirasis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:
  1. Teismų praktikoje išaiškinta, kad atsiradus būtinybei ginti restruktūrizuojamos įmonės savininko, dalyvio ar kito asmens teises, pažeistas restruktūrizavimo bylos iškėlimo stadijoje, jos turi būti ginamos siekiant bylos nutraukimo, o nutartis, kuria sprendžiamas klausimas dėl restruktūrizavimo bylos nutraukimo yra sprendimas, kuriuo restruktūrizavimo byla baigiama nagrinėti iš esmės ir tai nėra nutartis, kuri susijusi su tarpinių sprendimų priėmimu restruktūrizavimo procese.
  2. Lietuvos apeliacinis teismas UAB „Grimeda“ iškeldamas restruktūrizavimo bylą pasisakė, kad tuo atveju, jei teismo sprendimas, kuriuo atmestas UAB ,,Grimeda“ ieškinys dėl kredito sutarčių nutraukimo ir termino pratęsimo, įsiteisės, atsakovės UAB ,,Grimeda“ 5 006 277,31 Eur dydžio įsipareigojimas kreditoriui AB Šiaulių bankui turės būti laikomas pradelstu ir ši aplinkybė būtų esminė sprendžiant dėl UAB ,,Grimeda“ restruktūrizavimo proceso, o sprendimas, kuriuo atmestas UAB „Grimeda“ ieškinys dėl kredito sutarčių nutraukimo ir termino pratęsimo įsiteisėjo. Todėl šios aplinkybės yra susijusios su esminiu faktinės ir teisinės situacijos pasikeitimu restruktūrizavimo procese ir klausimas dėl bylos nutraukimo turėjo būti nagrinėjamas teisme.
  3. Lietuvos apeliacinio teismo nutartyje atskirasis skundas dėl atsisakymo nutraukti restruktūrizavimo bylą buvo ne tik priimtas, bet ir nagrinėtas. Taigi, nors ir faktinės aplinkybės dėl pagrindų nutraukti restruktūrizavimo bylą ir nėra tapačios, tai nekeičia fakto, kad nutartis atsisakyti nutraukti restruktūrizavimo bylą yra skundžiama.

10IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados

11

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 320 str. 1 d., 338 str.). Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė ir byla nagrinėjama neperžengiant atskirojo skundo ribų.
 2. Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atsisakyta priimti kreditorės AB Šiaulių banko atskirąjį skundą restruktūrizuojamos UAB „Grimeda“ restruktūrizavimo byloje dėl restruktūrizavimo bylos nutraukimo. Apeliantė nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad teismas netenkino kreditorės prašymo dėl restruktūrizavimo bylos nutraukimo ir nesutinka su tuo, kad Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. sausio 5 d. nutartis yra neskundžiama. Apeliantės teigimu, klausimas ar yra pagrindas nutraukti restruktūrizavimo bylą yra atskirojo skundo nagrinėjimo dalykas ir negali būti pagrindas atsisakyti priimti atskirąjį skundą.
 3. Restruktūrizavimo bylos nagrinėjamos pagal CPK įtvirtintas taisykles, išskyrus išimtis, numatytas kitų įstatymų (CPK 1 str. 1 d.). Specialusis įstatymas restruktūrizavimo bylų nagrinėjimui yra Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymas (toliau – ir ĮRĮ), o kitų įstatymų nuostatos, susijusios su restruktūrizavimo procesu, taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja ĮRĮ nuostatoms.
 4. Įmonės restruktūrizavimo byla iškeliama teismui priėmus nutartį dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo (ĮRĮ 7 straipsnio 4, 6 dalys), o užbaigiama teismui priėmus sprendimą patvirtinti pateiktą restruktūrizavimo plano įgyvendinimo aktą ir baigti įmonės restruktūrizavimo bylą (ĮRĮ 29 straipsnio 3 dalis) arba nutraukti restruktūrizavimo bylą, jei nustatomos ĮRĮ 28 straipsnio 1 dalyje nurodytos sąlygos (žr. pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. gruodžio 28 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 3K-3-552-686/2016 33 punktą).
 5. Taigi, pagal galiojančią aktualią ĮRĮ redakciją, nutraukti restruktūrizavimo bylą gali tik teismas (ĮRĮ 28 str. 1 d.), kurio vaidmuo restruktūrizavimo procese yra svarbus, nes tik teismas priimą sprendimą nutraukti restruktūrizavimo bylą, jeigu tam yra įstatyme numatyti pagrindai.
 6. ĮRĮ 28 straipsnyje nustatyta, kad teismas įmonės restruktūrizavimo bylą nutraukia, jeigu yra nors viena iš numatytų sąlygų, o būtent - nustatytais terminais nepateikiamas restruktūrizavimo planas; visi kreditoriai atsisako savo reikalavimų ir teismas patvirtina jų atsisakymus; restruktūrizuojama įmonė anksčiau, negu buvo nustatyta restruktūrizavimo plane, patenkino visų kreditorių reikalavimus ir restruktūrizavimo administratorius pateikė teismui tai patvirtinančius įrodymus; restruktūrizavimo administratorius arba kreditorių susirinkimas pateikia teismui įrodymus, kad nevykdomas arba netinkamai vykdomas restruktūrizavimo planas; pasibaigus teismo nustatytam restruktūrizavimo plano įgyvendinimo terminui nepateikiamas šio plano įgyvendinimo aktas.
 7. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad kreditorės nurodytos aplinkybės (sprendimas, kuriuo atmestas UAB „Grimeda“ ieškinys dėl kredito sutarčių nutraukimo ir termino pratęsimo įsiteisėjo ir šios aplinkybės yra susijusios su esminiu faktinės ir teisinės situacijos pasikeitimu restruktūrizavimo procese), vadovaujantis ĮRĮ įstatymo 28 straipsniu, nesudaro pagrindo restruktūrizavimo bylos nutraukimui, nes įstatymo leidėjo nustatyti restruktūrizavimo bylos nutraukimo pagrindai nėra aiškinami plečiamai.
 8. Kadangi UAB „Grimeda“ restruktūrizavimo byla iškelta 2017 m. gegužės 23 d., o nutartis įsiteisėjo 2017 m. rugpjūčio 7 d., todėl Klaipėdos apygardos teismas vadovaujantis ĮRĮ įstatymo 28 straipsniu pagrįstai ir teisingai sprendė, jog nėra įstatyminio pagrindo kreditorės AB Šiaulių banko prašymo dėl restruktūrizavimo bylos nutraukimo tenkinti, nes ĮRĮ įstatymo nuostatos nenumato pavienio kreditoriaus teisės inicijuoti restruktūrizavimo bylos nutraukimo proceso. Dėl to Klaipėdos apygardos teismas 2018 m. sausio 15 d. nutartimi pagrįstai atsisakė priimti kreditorės AB Šiaulių banko atskirąjį skundą, nes nei ĮRĮ straipsnių nuostatos, nei CPK 334 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktai, nemato galimybės apskųsti atskiruoju skundu Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. sausio 5 d. nutarties, kuria nebuvo tenkintas kreditorės prašymas dėl restruktūrizavimo bylos nutraukimo (kreditorė šiame bylos etape dar neturi teisės inicijuoti restruktūrizavimo bylos nutraukimo procedūros), nes ši nutartis neužkerta galimybės tolesnei bylos eigai.
 9. Taip pat pažymėtina, jog Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. sausio 5 d. nutartyje teisingai akcentuota, kad restruktūrizavimo plano projektas teismui turi būti pateiktas ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo teismo nutarties iškelti restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos. Jeigu nustatytais terminais restruktūrizavimo planas teismui nepateikiamas arba teismas jo nepatvirtina, restruktūrizavimo byla yra nutraukiama. Kaip jau minėta šioje nutartyje, UAB „Grimeda“ restruktūrizavimo byla iškelta 2017 m. gegužės 23 d., nutartis įsiteisėjo 2017 m. rugpjūčio 7 d., t. y. terminas restruktūrizavimo plano projektą pateikti teismui nėra pasibaigęs, nes terminas restruktūrizavimo plano projektui Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. vasario 26 d. nutartimi pratęstas iki 2018 m. balandžio 7 d.
 10. Remdamasi tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo naikinti ar keisti skundžiamą teismo nutartį, todėl ji paliekama nepakeista, o skundas atmetamas.

12Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

13Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. sausio 15 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai