Byla e2-2439-657/2017
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, tretieji asmenys uždaroji akcinė bendrovė „Ekonovus“, uždaroji akcinė bendrovė „VSA Vilnius“, uždaroji akcinė bendrovė „Ecoservice“, savivaldybės įmonė „Kaišiadorių paslaugos“

1Kauno apygardos teismo teisėja Žibutė Budžienė,

2rašytinio proceso tvarka civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Atliekų tvarkymo tarnyba“ ieškinį atsakovei Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijai dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, tretieji asmenys uždaroji akcinė bendrovė „Ekonovus“, uždaroji akcinė bendrovė „VSA Vilnius“, uždaroji akcinė bendrovė „Ecoservice“, savivaldybės įmonė „Kaišiadorių paslaugos“,

Nustatė

3Ieškovė UAB „Atliekų tvarkymo tarnyba“ kreipėsi į teismą prašydama panaikinti Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos sprendimą atmesti UAB „Atliekų tvarkymo tarnyba“ pasiūlymą, apie kurį tiekėja buvo informuota 2017 m. birželio 16 d. raštu Nr. (3.16-V8)3-1381 bei priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

4Ieškinyje ir dublike nurodė, kad atsakovė Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija vykdė viešąjį pirkimą „Komunalinių atliekų surinkimo Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijoje ir jų transportavimo į apdorojimo įrenginius, vietas paslaugos“ (pirkimo Nr. 181538). Ieškovė konkursui pateikė pasiūlymą. Perkančiajai organizacijai sudarius pasiūlymų eilę, ieškovė buvo įrašyta jos pirmoje vietoje. Gavus pretenziją, atsakovė atšaukė sprendimą dėl konkurso laimėtojo ir 2017 m. birželio 16 d. raštu Nr. (3.16-V8)3-1381 informavo ieškovę, kad jos pateiktas pasiūlymas atmestas, kadangi neteisingai užpildyta pasiūlymo forma. Dėl šio sprendimo ieškovės pateiktos pretenzijos perkančioji organizacija netenkino. Atsakovė privalėjo leisti ieškovei patikslinti pateiktą pasiūlymą, ištaisyti akivaizdžią redakcinio pobūdžio klaidą, tačiau tokios galimybės nesuteikė. Šiuo atveju bendra kaina ir pasiūlymo esmė nesikeistų. Pirkimo sąlygose reikalavimas dėl skaičių apvalinimo buvo keliamas tik pasiūlymo kainai, bet ne jos sudedamosioms dalims, atskiriems įkainiams. Rizika dėl neaiškių pirkimo dokumentų nuostatų tenka pačiai perkančiajai organizacijai, o ne tiekėjams. Ieškovė pirkime pasiūlė mažiausią kainą, todėl perkančioji organizacija formaliais pagrindais, remdamasi išimtinai techninės klaidos faktu atmesdama tokį pasiūlymą neracionaliai naudoja pirkimui skirtas lėšas ir tokiu būdu pažeidžia viešųjų pirkimų tikslą.

5Pasirengimas bylos nagrinėjimui buvo nustatytas paruošiamųjų dokumentų būdu.

6Atsakovė Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija pateiktuose procesiniuose dokumentuose nurodė, kad su ieškiniu nesutinka ir prašė jį atmesti. Atsakovės nuomone, ieškovė tendencingai traktuoja Pirkimo dokumentų nuostatas. Ieškovės pasiūlyme nustatyti trūkumai nėra aritmetinės klaidos, tai įmonės neatidumo klaida, kurios ištaisyti, nekeičiant kainos negalima. Tikėtina, kad bendrovė nepakankamai atidžiai susipažino su pirkimo dokumentais, todėl netinkamai parengė pasiūlymą, nors tiekėjai taip pat yra profesionalūs viešųjų pirkimų teisinių santykių subjektai. Pirkimo dokumentuose buvo nustatytos tiek pirkimo apimtys, tiek aktuali pasiūlymo forma, tiek pirkimo dokumentų paaiškinimo tvarka. 2017 m. kovo 16 d. paaiškinime perkančioji organizacija nurodė, jog nesutinka su prašymu leisti padidinti įkainiuose nurodomų skaitmenų po kablelio skaičių. 2017 m. balandžio 3 d. paaiškinime patvirtinta, kaip tiekėjui bus mokama už konteinerių aptarnavimą, taigi, akivaizdu, jog ištuštinimo įkainis yra pasiūlymo esmė, kurios negalima keisti.

7Trečiasis asmuo UAB „VSA Vilnius“ procesiniuose dokumentuose prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad ieškovės pateiktame pasiūlyme padarytos klaidos negali būti laikomos redakcinio pobūdžio klaidomis, nekeičiančiomis pasiūlymo esmės. Ieškovės pasiūlyme neteisingai pateiktos pasiūlymo formos trūkumams ištaisyti nepakanka vien ieškovės paaiškinimo, o reikia keisti pasiūlymo formoje nurodytus duomenis, dėl to keičiasi galutinė pasiūlymo kaina. Pirkimo procedūrų metu perkančioji organizacija tikslino ir keitė Pirkimo sąlygas bei pakoregavo pasiūlymo formoje pateiktus 0,24 m3 dydžio talpos preliminarius konteinerių ištuštinimų kiekius per metus. Pasiūlymo formoje buvo pateiktas konkretus orientacinis konteinerių pakėlimų skaičius, pagal kurį visi tiekėjai vienodai turėjo paskaičiuoti savo pateikiamas pasiūlymo kainas būtent tokiam konteinerių pakėlimų skaičiui. Ieškovė užpildė ir perkančiajai organizacijai pateikė pirminę nepakeistą pasiūlymo formą, kurioje buvo nurodyti neteisingi preliminarūs atliekų konteinerių ištuštinimų duomenys – 6554 vnt. vietoje 13 107 vnt. Ieškovei pakoregavus pasiūlymo formą ir pateikus patikslintą pasiūlymą didesniam konteinerių ištuštinimų skaičiui, galutinė ieškovės pasiūlymo kaina padidėtų. Šiuo atveju neįmanoma patikslint / paaiškinti pasiūlymo taip, kad ieškovės pasiūlymas nebūtų pakeistas ir galutinė pasiūlymo kaina nesikeistų. Apie padarytus pirkimo dokumentų – pasiūlymo formos patikslinimus tiekėjai buvo informuoti. Nustačiusi, kad ieškovės pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, perkančioji organizacija pagrįstai tokį pasiūlymą atmetė. Šiuo atveju ne tik galutinė bendra pasiūlymo kaina turi būti pateikiama apvalinant dviejų skaitmenų po kablelio tikslumu, tačiau ir visų atskirų rūšių MKA konteinerių ištuštinimo kainos taip pat turi būti apvalinamos dviejų skaitmenų po kablelio tikslumu. Perkančioji organizacija realiai mokės tiekėjui už suteiktas paslaugas, taikydama paslaugos teikimo įkainį, apskaičiuotą dviejų skaitmenų po kablelio tikslumu. Konteinerio ištuštinimo įkainių apvalinimas iki dviejų skaičių po kablelio tikslumu šiuo atveju buvo privalomas pagal konkurso sąlygas. Ieškovės pateiktas pasiūlymas neatitinka Konkurso sąlygų 28 punkto reikalavimo, nes skaičių suapvalinimas iki dviejų skaitmenų po kablelio keičia galutinę pasiūlymo kainą. Atsakovė vertindama tiekėjų pasiūlymus negalėjo keisti pirkimo dokumentų ar juos aiškinti taip, kad būtų iš esmės pakeistos pirkimo sąlygos, nes tokiu atveju yra pažeidžiami skaidrumo ir tiekėjų teisėtų lūkesčių principai. Vien ieškovės pasiūlyta mažiausia kaina negali būti laikoma pagrindu pripažinti ieškovės pasiūlymą laimėtoju. Be to, kainų skirtumas tarp ieškovės pasiūlytos kainos ir trečiojo asmens UAB „VSA Vilnius“ kainos yra labai mažas, todėl perkančioji organizacija nepatirtų esminių papildomų išlaidų ir nebūtų pažeistas racionalaus lėšų naudojimo principas.

8Ieškinys atmestinas.

9Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad atsakovė Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija vykdė „Komunalinių atliekų surinkimo Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijoje ir jų transportavimo į apdorojimo įrenginius, vietas paslaugų“ viešąjį pirkimą atviro konkurso būdu (pirkimo Nr. 181538). Pirkimo objektas – komunalinių atliekų surinkimas iš atliekų turėtojų Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijoje ir transportavimas į apdorojimo įrenginius, vietas, kuris į dalis neskaidomas, tiekėjai privalo pateikti pasiūlymą visai paslaugų apimčiai (Konkurso sąlygų 5 ir 10 punktai). Pasiūlymas turėjo būti pateiktas tik elektroninėmis priemonėmis (Konkurso sąlygų 24 p.).

10Pasiūlymus pirkimui pateikė keli tiekėjai – UAB „Atliekų tvarkymo tarnyba“, UAB „VSA Vilnius“, SĮ „Kaišiadorių paslaugos“, UAB „Ekonovus“, UAB „Ecoservice“. Perkančioji organizacija 2017 m. gegužės 18 d. raštu Nr. (3.16-V-8)3-1184 informavo ieškovę, kad jos pasiūlymo kvalifikaciniai duomenys atitinka perkančiosios organizacijos keliamus reikalavimus. Įvertinusi visų tiekėjų pasiūlymus, perkančioji organizacija sudarė pasiūlymų eilę ir konkurso laimėtoju pripažino ieškovę, nutarė su ja sudaryti pirkimo sutartį (2017 m. gegužės 18 d. raštas Nr. (3.16.-V8)3-1185). Taip pat nustatyta, kad perkančioji organizacija 2017 m. birželio 7 d. raštu Nr. (3.16-V8)3-1318 informavo ieškovę, kad buvo gauta kito tiekėjo pretenzija ir, ją išnagrinėjus, 2017 m. gegužės 18 d. sprendimas dėl laimėtojo atšaukiamas, o pasiūlymai bus vertinami iš naujo. Iš naujo įvertinusi ieškovės pasiūlymą, perkančioji organizacija jį atmetė kaip neatitinkantį Konkurso sąlygų 28 punkto reikalavimų (2017 m. birželio 16 d. raštu Nr. (3.16-V8)3-1381).

11Dėl ikiteisminės ginčo nagrinėjimo tvarkos. Nesutikdama su atsakovės priimtu sprendimu, ieškovė 2017 m. birželio 30 d. pateikė pretenziją Nr. R62-17, prašydama panaikinti priimtą sprendimą dėl ieškovės pasiūlymo atmetimo. Atsakovė 2017 m. liepos 5 d. raštu Nr. (3.16-V8)3-1524 informavo ieškovę, kad jos pretenzija netenkinta ir pasiūlymas buvo atmestas pagrįstai.

12CPK 4233 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad ieškinyje negali būti reiškiami reikalavimai, kurie nebuvo keliami tiekėjo kreipimesi, pareikštame išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarka, išskyrus atvejus, kai šių reikalavimų ieškovas negalėjo kelti kreipimosi padavimo metu. Šio straipsnio 3 dalyje įtvirtinta, kad ieškinio pagrindas turi sutapti su tiekėjo kreipimesi, pareikštame išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarka, nurodytomis faktinėmis aplinkybėmis, kuriomis buvo grindžiamas tas kreipimasis, išskyrus atvejus, kai šių aplinkybių ieškovas negalėjo nurodyti kreipimosi padavimo metu.

13Lietuvos Aukščiausiasis Teismas nuosekliai formuojamoje savo praktikoje yra nurodęs, kad, sprendžiant tiekėjo ir perkančiosios organizacijos ginčo apimtį, svarbūs tiekėjo pretenzijoje keliami klausimai, o tikslus pretenzijos turinio nustatymas svarbus ir dėl to, kad ieškovo teisme nurodyti perkančiosios organizacijos galimi pažeidimai turėtų sutapti su nurodytaisiais pretenzijoje, t.y. ieškovas savo reikalavimą teisme galėtų grįsti tik tokiais pažeidimais, kurie buvo nurodyti pretenzijoje ir perkančiosios organizacijos arba neišnagrinėti, arba išnagrinėti, tačiau pripažinti kaip nepagrįsti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-506/2009).

14Teismas, įvertinęs ieškovės pretenzijos ir ieškinio turinį, sprendžia, ieškovė iš esmės tinkamai pasinaudojo ikiteismine ginčo nagrinėjimo tvarka (VPĮ 93 str., 94 str., CPK 4232 str. 1 d.).

15Dėl ieškovės pasiūlymo vertinimo. Byloje kilo ginčas dėl to, ar tiekėjos UAB „Atliekų tvarkymo tarnyba“ pasiūlymas atitiko konkurso sąlygų keliamus reikalavimus ir ar pagrįstai perkančioji organizacija jį atmetė.

16Ieškovės teigimu, perkančioji organizacija paskelbė Konkursą ir pateikė pasiūlymo formą, tačiau vėliau pati patikslino lentelės „Mes siūlome šias paslaugas“ skilties 2.2 punktą – pakeisdama preliminaraus MKA konteinerių ištuštinimų skaičių iš 6554 į 13107. Ieškovė, teikdama pasiūlymą, dėl techninės klaidos užpildė ne tos redakcijos Pirkimo sąlygų priedą, todėl atsakovė turėjo suteikti galimybę ieškovei patikslinti pateiktą pasiūlymą, užpildant aktualią pasiūlymo formą, nekeičiant jokios informacijos, kuri priklauso nuo jo valios – tikslintų tik tuos duomenis, kuriuos pateikia perkančioji organizacija, ir kurie yra viešai paskelbti ir visiems dalyviams žinomi ir privalomi, t. y. pasiūlyme būtų ištaisiusi preliminarų MKA konteinerių ištuštinimų skaičių iš 6554 į 13107 ir nurodytų MKA konteinerio ištuštinimo įkainį suapvalindama iki dviejų skaičių po kablelio. Toks tikslinimas, ieškovės nuomone, nekeistų bendros pasiūlymo kainos ir pasiūlymo esmės, nes tai yra tik techninio pobūdžio klaida. Su tokiais ieškovės argumentais nėra pagrindo sutikti.

17Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 1 ir 2 dalimis perkančiajai organizacijai nustatyta imperatyvioji pareiga užtikrinti, kad, atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją, būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų bei kitų įstatymo reikalavimų įgyvendinant pirkimų tikslą – sudaryti viešojo pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai ar tretiesiems asmenims reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai panaudojant lėšas. Viešųjų pirkimų teisinis reglamentavimas susijęs su viešojo intereso apsauga, todėl įstatyme viešiesiems pirkimams nustatyti specialūs reikalavimai. Viešųjų pirkimų principų kontekste vertinama dauguma viešųjų pirkimų proceso elementų, jais galima tiesiogiai remtis siekiant apginti tiekėjų pažeistas teises viešojo pirkimo srityje. Vien viešųjų pirkimų principų pažeidimo konstatavimas, nesiremiant jokia konkrečią elgesio taisyklę nustatančia teisės norma, yra pakankamas pagrindas reikalauti teismo pripažinti neteisėtais perkančiosios organizacijos veiksmus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. gruodžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-583/2009; 2009 m. vasario 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-25/2009). Viešųjų pirkimų principais privalu vadovautis taikant ir aiškinant visų Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatų turinį, visose viešojo pirkimo procedūrose nuo pradžios iki pabaigos (VPĮ 7 str.).

18Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje yra išaiškinta, kad Viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimai tiek perkančiajai organizacijai, tiek tiekėjams nustatyti ne siekiant atlikti formalias procedūras tam, kad perkančiosios organizacijos ir tiekėjo veiksmai atitiktų teisės normas, o tam, jog šiomis procedūromis būtų įgyvendinti viešųjų pirkimų (turiningieji) tikslai. Viešojo pirkimo teisinių santykių formalizavimas svarbus tiek, kiek tai padeda siekti viešųjų pirkimų tikslų ir nepažeidžia viešųjų pirkimų principų. Dėl tiekėjo veiksmų bei perkančiosios organizacijos sprendimų teisėtumo sprendžiama pagal turiningąjį vertinimą, kuris, atsižvelgiant į viešųjų pirkimų principus ir tikslus, turi viršenybę prieš formalumus (turinio viršenybės prieš formą principas) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. kovo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-119/2011). Turiningasis vertinimas atliekamas laikantis aktualių teisės normų dėl tiekėjų kvalifikacijos ir pasiūlymų vertinimo bei nepažeidžiant viešųjų pirkimų principų (VPĮ 3 str., 32 str., 39 str.), Lietuvos Aukščiausiojo Teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. birželio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-280/2012).

19Dėl pasiūlymo įkainių apvalinimo. Kaip matyti iš perkančiosios organizacijos ginčijamo viešojo pirkimo sąlygų 28 punkto, nustatyta, kad paslaugų kaina pateikiama eurais, turi būti išreikšta ir apskaičiuota taip, kaip nurodyta konkurso sąlygų 2 priede. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą konkurso sąlygų 1 priede nurodytą paslaugų kiekį ir savybes. Į paslaugų kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos. Pasiūlymo kaina pateikiama nurodant du skaičius po kablelio.

20Ieškovės nuomone, reikalavimas dėl skaičių apvalinimo buvo keliamas tik pasiūlymo kainai, bet ne jos sudedamosioms dalims. Jei perkančioji organizacija pageidavo, kad įkainiai būtų pateikti dviejų skaičių po kablelio tikslumu, ji tai turėjo aiškiai nurodyti Pirkimo sąlygose. Tokie ieškovės argumentai yra nepagrįsti.

21Byloje nustatyta, jog paslaugų įkainius ieškovė nurodė pateikdama devynis skaičius po kablelio, o bendrą kintamą kainą Eur per metus (su PVM) – tris skaičius po kablelio. Pažymėtina, jog Konkurso sąlygų 28 punkte yra nustatytas aiškus reikalavimas kaip turi būti apskaičiuota ir išreikšta paslaugų kaina – nurodant du skaičius po kablelio. Byloje ieškovė nėra pateikusi įrodymų, jog kreipėsi į perkančiąją organizaciją prašydama paaiškinti šią konkurso sąlygą, ji pasinaudojo Viešųjų pirkimų įstatymo 27 straipsnio 3 ir 4 dalyse įtvirtintomis teisėmis, nes perkančiosios organizacijos paaiškinimai kvalifikuotini sudėtine pirkimo dokumentų dalimi. Taip pat nėra pateikta įrodymų, kad ieškovė ar kuris kitas tiekėjas būtų ginčijęs pirkimo sąlygas. Konkurso sąlygų 23 ir 29 punktuose nustatyta, kad pateikdamas pasiūlymą teikėjas sutinka su šiais pirkimo dokumentais, konkurso sąlygomis ir patvirtina, kad jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui. Esant šioms aplinkybės, darytina išvada, jog ieškovės pateiktas pasiūlymas neatitiko formalių Konkurso sąlygų reikalavimų, todėl ieškovės samprotavimai apie tai, kad toks reikalavimas buvo keliamas tik bendrai pasiūlymo kainai, o ne atskiriems įkainiams, atmestini kai nepagrįsti ir neįrodyti.

22Dėl pasiūlymo formos, techninės pasiūlymo klaidos ir pasiūlymo paaiškinimo. Ieškovės teigimu, teikdama pasiūlymą ji užpildė ne tą Pasiūlymo formą. Šiame kontekste pažymėtina, kad tiek tiekėjai, tiek perkančiosios organizacijos yra profesionalūs viešųjų pirkimų teisinių santykių subjektai, kuriems abiem suteikta iniciatyvos teisė siekti pašalinti galimus neaiškumus dėl pirkimo sąlygų turinio „Mes siūlome šias paslaugas“ dalyje Pasiūlymas kintamajai daliai 2.2 punkte numatyta, kad Preliminarus MKA konteinerių ištuštinimų skaičius, kart./ metus yra 13 107. Ieškovė pripažįsta, kad šis reikalavimas buvo išviešintas, visiems tiekėjams, dalyvaujantiems konkurse žinomas, tačiau ji pati suklydo pildydama pasiūlymo formą. Ieškovės nuomone, perkančioji organizacija turėjo prašyti, kad ieškovė paaiškintų (nagrinėjamu atveju – leistų pataisyti) pateiktą pasiūlymą.

23Viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad perkančioji organizacija gali prašyti, kad dalyviai paaiškintų savo pasiūlymus, tačiau ji negali prašyti, siūlyti arba leisti pakeisti pasiūlymo, pateikto atviro ar riboto konkurso metu, ar galutinio pasiūlymo, pateikto konkurencinio dialogo metu, esmės – pakeisti kainą arba padaryti kitų pakeitimų, dėl kurių pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimus. Perkančioji organizacija, pasiūlymų vertinimo metu radusi pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, privalo paprašyti dalyvių per jos nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdžio metu paskelbtos kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, dalyvis neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis. Jei dalyvis per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą neištaiso aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškina pasiūlymo, jo pasiūlymas atmetamas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų. Analogiška nuostata įtvirtinta ir perkančiosios organizacijos Konkurso sąlygų 58 punkte.

24Kasacinis teismas yra konstatavęs, kad Viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 1 dalyje nustatyta tiekėjų teisė ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas aiškintina tapačiai, kaip Europos Teisingumo Teismo S AG ELV Slovensko byloje pateikiamas Europos Sąjungos teisės aiškinimas, t. y. kad ji reiškia dalyvio teisę taisyti ar pildyti atskirus pasiūlymo duomenis siekiant ištaisyti akivaizdžias redakcinio pobūdžio klaidas, jei dėl šio pakeitimo faktiškai nepateikiamas naujas pasiūlymas. Taigi aritmetinė klaida Viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 1 dalies taikymo prasme yra akivaizdus skaičiavimo apsirikimas, kurio ištaisymas nekeičia pasiūlymo kainos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015 m. gruodžio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-674-969/2015; 2015 m. lapkričio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-660-415/2015).

25Viešųjų pirkimų įstatymas nenustato patikslinto pasiūlymo konkrečios atitikties vertinimo tvarkos, tačiau tai savaime negali lemti absoliutaus draudimo tiekėjams paaiškinti, patikslinti tokio pobūdžio reikalavimo atitiktį įrodančių dokumentų ar perkančiajai organizacijai tokius dokumentus vertinti kaip tinkamus, jei formos ar kitokio pobūdžio netikslumai nekeičia jų esmės; jei būtų priešingai, net ir mažiausia formali nurodytų dokumentų neatitiktis, nekeičianti jų turinio esmės, lemtų perkančiosios organizacijos pareigą visą tiekėjo pasiūlymą atmesti kaip neatitinkantį pirkimo sąlygų; tokia praktika būtų net griežtesnė už ribojimą, kada draudžiama aiškinti pasiūlymo siaurąja prasme duomenis ar jame taisyti nustatytas klaidas (VPĮ 39 str. 1 d.), ir nebūtų suderinama su skaidrumo principo, perkančiąsias organizacijas įpareigojančio laikytis pirkimo sąlygų, turinio aiškinimu ir taikymu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. birželio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-293/2011).

26Konkurso sąlygų 36 punkte nustatyta, jog dalyvis iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymą. <...> Suėjus pasiūlymų pateikimo terminui atšaukti ar pakeisti pasiūlymo negalima. Šia sąlyga ieškovė nesinaudojo. Pažymėtina, kad Konkurso sąlygose taip pat buvo numatyta, jog iškilus klausimų dėl pasiūlymų turinio ir Komisijai CVP IS susirašinėjimo priemonėmis paprašius, dalyviai privalo per Komisijos nurodytą terminą CVP IS susirašinėjimo priemonėmis pateikti papildomus paaiškinimus, nekeisdami pasiūlymo esmės. Perkančioji organizacija negali prašyti, siūlyti arba leisti pakeisti pasiūlymo esmės – pakeisti kainą arba padaryti kitų pakeitimų, dėl kurių konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų juos atitinkantis (Konkurso sąlygų 61 p.). Konkurso sąlygų 62 punkte nustatyta, kad komisija, pasiūlymų vertinimo metu radusi pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, privalo CVP IS susirašinėjimo priemonėmis paprašyti dalyvių per jos nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant susipažinimo su pasiūlymais posėdžio metu paskelbtos kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, dalyvis neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis.

27Pagal konkurso sąlygų 2 priede pateiktą pasiūlymo formą konkurse dalyvaujantys tiekėjai turėjo nurodyti paslaugų įkainius, bendrą kintamą kainą be PVM ir bendrą kintamą kainą su PVM. Paslaugų kiekis buvo nurodytas perkančiosios organizacijos.

28Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad tiekėja UAB „Atliekų tvarkymo tarnyba“ perkančiajai organizacijai pateikė pasiūlymą, kurio bendra kaina ( - ) Eur su PVM (Eur per metus), kurią sudaro Pasiūlymo pastoviajai daliai kaina (su PVM Eur per metus) – ( - )Eur ir Pasiūlymo kintamajai daliai kaina (su PVM Eur per metus) –( - ) Eur.

29Kaip jau minėta ieškovė pateikė paslaugų įkainių dydžius nurodydama net devynis skaičius po kablelio. Todėl akivaizdu, kad jei perkančioji organizacija būtų leidusi ieškovei patikslinti pasiūlymą – nurodant įkainių dydžius suapvalintus iki dviejų skaičių po kablelio, ir pakeitus preliminarų MKA konteinerių ištuštinimų skaičių iš 6 554 į 13 107 – bendra pasiūlymo kaina kintamajai daliai padidėtų, ir bendra pasiūlymo kaina būtų ne ( - ) Eur su PVM (Eur per metus), o ( - ) Eur (( - )), kas suponuoja išvadą, kad perkančioji organizacija tokį ieškovės pasiūlymo trūkumą pagrįstai kvalifikavo kaip esminį trūkumą – keičiantį pasiūlymo kainą, o ne techninę klaidą, ir neprašė ieškovės jo tikslinti ar aiškinti.

30Kai jau minėta, perkančioji organizacija negali prašyti, siūlyti arba leisti pakeisti pasiūlymo esmės – pakeisti kainą arba padaryti kitų pakeitimų, dėl kurių konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų juos atitinkantis (Konkurso sąlygų 61 p.). Todėl teismo nuomone, atsakovė pagrįstai nusprendė ieškovės pasiūlymą atmesti konkurso sąlygų 64.2 punkto pagrindu (pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų).

31Viešųjų pirkimų bylų nagrinėjimo praktikoje suformuota nuosekli teisinė nuostata, kad perkančiosios organizacijos veiksmų ir sprendimų panaikinimas pateisinamas tik dėl esminių pažeidimų, kuriais pažeidžiamos imperatyviosios Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatos. Imperatyviųjų teisės normų pažeidimas vykdant viešuosius pirkimus gali reikšti esminių įstatyme nustatytų taisyklių ar viešųjų pirkimų principų, dėl kurių buvo pažeistos nevaržomos konkurencijos sąlygos, pažeidimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-295/2005; 2007 m. birželio 22 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-295/2007; kt.). Teismas, atsižvelgdamas į pirmiau nurodytų aplinkybių visumą, konstatuoja, kad perkančioji organizacija priimdama sprendimą atmesti mažiausią kainą pasiūliusios ieškovės pasiūlymą tinkamai vykdė viešojo pirkimo procedūras, nepažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintų lygiateisiškumo, nediskriminavimo, proporcingumo, skaidrumo ir abipusio pripažinimo principai, todėl nėra teisinio pagrindo tenkinti ieškovės ieškinio.

32Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259-260 straipsniais, 270 straipsniu, Viešųjų pirkimų įstatymo 95 straipsniu, teismas

Nutarė

33Ieškinį atmesti.

34Sprendimas per 14 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėja Žibutė Budžienė,... 2. rašytinio proceso tvarka civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios... 3. Ieškovė UAB „Atliekų tvarkymo tarnyba“ kreipėsi į teismą prašydama... 4. Ieškinyje ir dublike nurodė, kad atsakovė Kaišiadorių rajono savivaldybės... 5. Pasirengimas bylos nagrinėjimui buvo nustatytas paruošiamųjų dokumentų... 6. Atsakovė Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija pateiktuose... 7. Trečiasis asmuo UAB „VSA Vilnius“ procesiniuose dokumentuose prašė... 8. Ieškinys atmestinas.... 9. Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad atsakovė... 10. Pasiūlymus pirkimui pateikė keli tiekėjai – UAB „Atliekų tvarkymo... 11. Dėl ikiteisminės ginčo nagrinėjimo tvarkos. Nesutikdama su atsakovės... 12. CPK 4233 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad ieškinyje negali būti reiškiami... 13. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas nuosekliai formuojamoje savo praktikoje yra... 14. Teismas, įvertinęs ieškovės pretenzijos ir ieškinio turinį, sprendžia,... 15. Dėl ieškovės pasiūlymo vertinimo. Byloje kilo ginčas dėl to, ar tiekėjos... 16. Ieškovės teigimu, perkančioji organizacija paskelbė Konkursą ir pateikė... 17. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 1 ir 2 dalimis... 18. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje yra išaiškinta, kad Viešųjų... 19. Dėl pasiūlymo įkainių apvalinimo. Kaip matyti iš perkančiosios... 20. Ieškovės nuomone, reikalavimas dėl skaičių apvalinimo buvo keliamas tik... 21. Byloje nustatyta, jog paslaugų įkainius ieškovė nurodė pateikdama devynis... 22. Dėl pasiūlymo formos, techninės pasiūlymo klaidos ir pasiūlymo... 23. Viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad... 24. Kasacinis teismas yra konstatavęs, kad Viešųjų pirkimų įstatymo 39... 25. Viešųjų pirkimų įstatymas nenustato patikslinto pasiūlymo konkrečios... 26. Konkurso sąlygų 36 punkte nustatyta, jog dalyvis iki galutinio pasiūlymų... 27. Pagal konkurso sąlygų 2 priede pateiktą pasiūlymo formą konkurse... 28. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad tiekėja UAB „Atliekų tvarkymo tarnyba“... 29. Kaip jau minėta ieškovė pateikė paslaugų įkainių dydžius nurodydama net... 30. Kai jau minėta, perkančioji organizacija negali prašyti, siūlyti arba... 31. Viešųjų pirkimų bylų nagrinėjimo praktikoje suformuota nuosekli teisinė... 32. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259-260 straipsniais, 270 straipsniu,... 33. Ieškinį atmesti.... 34. Sprendimas per 14 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...